Mesinge, 1847-1879, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1847-1879, Mesinge sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1847, 3001, Lars Larsen, ungkarl og huusfæster, 30, i Dalum Sogn og pige Maren Madsdatter, 34, hos faderen gaardmand Mads Nielsen, Midskov
1847, 2003, Marcus Eiler Bendixen, ungkarl, 24, Roesilde, Vindinge Sogn og enke Margrethe Larsdatter, 37, Midskov
1847, 0210, Lars Hansen, enkemand, 44, Salby og pige Maren Jensdatter, 37, Midskov
1847, 2410, Lars Nielsen, ungkarl og huusfæster, 26, Mesinge og pige Julie Sophie Mathiasdatter, 27, hos huusmand Lars Jacobsen, Mesinge
1847, 0307, Hans Nielsen, ungkarl og gaardeier, 29, Lumby Thaarup og pige Kirsten Hansdatter, 28, hos broderen gaardfæster Jens Hansen, Salby
1847, 0808, Lars Hansen, ungkarl og huusmand, 26, Thaarup og pige Maren Hansdatter, 27, hos huusmand Hans Albert Larsen, Thaarup
1847, 1509, Jacob Rasmussen, enkemand, 33, Salby og pige Jensine Marie Andersdatter, 42, hos boelsmand Morten Andersen, Midskov
1847, 1610, Rasmus Hansen, ungkarl og huusfæster, 39, Mesinge og pige Elisabeth Jensdatter, 34, hos sin forlovede, Mesinge
1847, 2011, Rasmus Andersen, ungkarl og gaardfæster, 36, Salby og pige Kirsten Hansdatter, 36, Salby
1848, 0801, Niels Hansen, ungkarl og matros, 26, Dræby [Munkebo] og pige Dorthea Nielsdatter, 26, Midskov
1848, 2705, Peder Jensen, ungkarl, 34, Revninge og enke Maren Hansdatter, 44, Salby
1849, 0601, Cornelius Andreasen, ungkarl og muursvend, 28, hos muurmester Niels Carstensen, Mesinge og pige og sypige Anne Larsdatter, 31, hos muurmester Niels Carstensen, Mesinge
1849, 2403, Anders Andersen, enkemand og gaardmand, 50, Midskov og pige Karen Andersdatter, 24, Midskov, datter af afgangne gaardmand Anders Poulsen, Midskov
1849, 2707, Niels Hansen, ungkarl og hjulmand, Mesinge, født 1821 og pige og husholderske Marie Hansdatter, Præstegaarden, datter af husmand Hans Christensen, Saaderup, født 1822
1849, 2907, Christian Nielsen, ungkarl og huusmand, 39, født i Mesinge og pige Anne Margrethe Hansdatter, 44, opholdende sig hos huusmand Marqvar Hansen, Mesinge
1849, 2809, Johan Peder Rasmussen, ungkarl og bødker, 25, Øxendrup og pige Anne Kirstine Hansen, 24, datter af blikkenslager Hans Ottesen, Kjerteminde, tjener i Mesinge
1849, 1711, Peder Krag, ungkarl og tømmermand, 38, Midskov og husmandsenke Maren Pedersdatter, 34, Midskov
1849, 2212, Niels Andersen, ungkarl og tømmermand, 30, Kjerteminde og pige Johanne Rasmusdatter, 31, datter af fisker og huusmand Rasmus Larsen, Midskov
1849, 2411, Lars Rasmussen, ungkarl og tømmermand, 32, Midskov og pige Kirsten Larsdatter, 31, tjener gaardmand Morten Andersen, Midskov
1849, 0412, Christian Pedersen, ungkarl, 26, Mesinge og pige Margrethe Madsdatter, 26, tjenende i Mesinge, født i Dalby Pastorat
1849, 1512, Søren Larsen, ungkarl og gaardmand, 39, Bregnøer og pige Kirsten Pedersdatter, 29, datter af afgangne gaardmand Peder Nielsen, Salby
1850, 1304, Anders Sørensen, ungkarl, 27, Midskov og pige Johanne Mortensdatter, 28, datter af gaardmand Morten Poulsen, Salby
1850, 1307, Niels Rasmussen, enkemand og boelsmand, 41, boende i Hundslev, Kjølstrup Sogn og pige Anne Hansdatter, 35, datter af afdøde gaardmand Hans Jensen, Salby
1850, 2610, Jens Rasmussen, enkemand og huusmand, 33, Midskov og pige Mette Andersdatter, 31, steddatter af gaardmand Niels Pedersen, Mesinge
1850, 2212, Mads Hansen, ungkarl, 30, tjenende paa Brolykke, Viby Sogn og pige Johanne Jespersdatter, 40, opholdende sig hos huusmand Hans Christian, Salby, født i Munkebo
1851, 1801, Thomas Larsen, ungkarl, 28, hjemme hos faderen gaardmand Lars Olsen, Midskov og enke Margrethe Larsdatter, 40, (efter gaardmand M. E. Bendixen), Midskov
1851, 0504, Lars Abrahamsen, enkemand og huusmand, 43, Birkebjerg, Dalby Sogn og pige Anne Hansdatter, 32, datter af gaardmand Hans Berthelsen, Salby
1851, 1603, Peder Hansen, ungkarl, 27, Sandholdts Lyndelse og pige Marie Hansdatter, 34, datter af afdøde huusmand Hans Tarupgaard, Mesinge
1851, 3105, Hans Hansen, ungkarl, 28, Salby og pige Anne Larsdatter, 24, datter af gaardmand Lars Jensen, Mesinge
1851, 1107, Hans Larsen, ungkarl, 30, Midskov og pige Anne Sørensdatter, 30, datter af huusmand og smed Søren Andersen, Midskov
1851, 0811, Hans Hansen, ungkarl, Wiby, født 1824 i Wiby og pige Johanne Pedersdatter, datter af gaardmand Peder Olsen, Salby, født 1823
1851, 0111, Niels Danielsen, ungkarl, Stupperup Sogn, født 1819 og pige Gjertrud Rasmusdatter, steddatter af gaardmand Thomas Nielsen, Thaarup, født 1825
1851, 1312, Hans Jensen, ungkarl, Thaarup, født 1824 og pige Karen Hansdatter, Midskov, stedfaderen huusmand Niels Andersen, født 1823
1852, 0301, Hans Rasmussen, ungkarl, Bovense, født 1822 i Revninge og pige Kirsten Johansdatter, datter af huusmand Johan Mühlenfort, Mesinge, født 1826
1852, 1701, Christian Jørgensen, ungkarl, Midskov, født 1823 og pige Else Kirstine Knudsdatter, datter af boelsmand Knud Gydesen, Midskov
1852, 0603, Peder Christensen, ungkarl, Flødstrup, født 1826 dersteds og pige Maren Marcusdatter, datter af huusmand Marcus Rasmussen, Mesinge, født 1832
1852, 0506, Anders Andersen, enkemand og gaardmand, 52, Mesinge og pige Anne Kirstine Nielsdatter, 27, datter af Hans Frandsens enke, Salby
1852, 2006, Mads Andersen, ungkarl og hørbereder, 27, Salby og pige Frederikke Frederiksdatter, 30, datter af afdøde skrædder Frederik Frederiksen, Salby
1852, 2205, Johan Jacob Frederiksen, ungkarl, væver og huusmand, 33, Salby og pige Elisabeth Eriksdatter, 33, datter af afdøde huusmand Erik Hansen, Salby
1852, 1707, Lars Madsen, ungkarl, 39, Mesinge og pige Sophie Pedersdatter, 33, datter af Peder Hansen Møller, Mesinge
1852, 1311, Hans Jørgensen, ungkarl, 30, Kjerteminde og enke Anne Sørensdatter, 40, datter af huusmand Søren Larsen, Thaarup (efter arbeider Lars Hansen)
1852, 2310, Poul Mortensen, ungkarl og gaardeier, 34, Salby og pige Anne Knudsdatter, 25, datter af gaardmand Knud Nielsen, Mesinge
1852, 0611, Rasmus Knudsen, ungkarl, 29, Midskov, født i Viby Sogn og pige Anne Kirstine Poulsdatter, 26, steddatter af boelsmand Anders Jensen, Salby Mark
1852, 1812, Lars Hansen, ungkarl, 24, Thaarup, søn af Edvard Jespersens enke og pige Anne Marie Christiansdatter, 33, datter af huusmand Christian Nielsen, Salby, tjenende i Thaarup
1853, 1903, Anders Pedersen, ungkarl, 26, født i Maale, nu opholdende sig i Thaarup og pige Mette Marie Hansdatter, 21, datter af Edvard Jespersens enke, Thaarup
1853, 2105, Jens Madsen, ungkarl, 28, Lumby Sogn og pige Karen Pedersdatter, 31, datter af afgangne Peder Nielsen, Salby
1853, 0708, Peder Nielsen, ungkarl og hørsvinger, 29, Salby og pige Mette Kirstine Christoffersen, 25, Salby, født i Bovense Sogn
1853, 2108, Søren Hansen, ungkarl og tømmermand, 34, Salby og pige Anne Marie Madsdatter, Salby, datter af huusmand M. Larsen Seheby, født i Salby 1822
1853, 1009, Anders Nielsen, enkemand og huusmand, Bullerup, født 1796 i Bullerup og pige Maren Pedersdatter, Salby, født 1808 i Salby
1853, 1510, Lars Poulsen, ungkarl, 22, Overkjærby og pige Karen Hansdatter, 29, datter af afdøde gaardmand Hans Jensen, Salby
1853, 1911, Hans Hansen, ungkarl, 27, Thaarup og pige Sidsel Marie Poulsdatter, 21, steddatter af gaardmand Hans Nielsen, Salby
1854, 2001, Peder Eliassen, ungkarl, 29, Drigstrup og pige Kirsten Simonsdatter, 28, datter af Simon Rasmussen, Mesinge
1854, 2001, Lars Eliassen, ungkarl, 27, søn af gaardmand Elias Pedersen, Drigstrup og broder til foranførte og pige Johanne Simonsdatter, 29, søster til foranførte
1854, 0503, Hans Axel Frederik Rasmussen, ungkarl, 32, tjenende i Kjerteminde og pige Maren Kirstine Frederiksen, 21, Salby
1854, 0804, Niels Hansen Eriksen, ungkarl, 37, født i Tvede Sogn, nu tjenende i Sørup og pige Anne Cathrine Larsdatter, 37, datter af boelsmand Lars Larsen, Thaarup
1854, 1205, Jens Christiansen, ungkarl, 36, Mesinge Sogn og pige Gjertrud Sørensdatter, 29, datter af smed Søren Andersen, Midskov
1854, 3007, Ole Andersen, ungkarl, 33, Thaarup, født i Rynkeby og pige Anne Jensdatter, 25, Thaarup, født i Stupperup Sogn
1854, 2810, Mads Larsen, ungkarl og fæster af et boelsted, 45, Thaarup og pige Kirsten Marcusdatter, 45, Salby, født i Kjølstrup
1854, 0710, Rasmus Eriksen, ungkarl og gaardeier, 28, Tvede og pige Anne Marie Nielsdatter, 24, steddatter af gaardmand Thomas Nielsen, Thaarup
1854, 1111, Niels Christoffersen, ungkarl og gaardeier, 27, Salby og pige Kirsten Poulsdatter, 32, steddatter af gaardmand Hans Nielsen, Salby
1854, 3012, Anders Nielsen, ungkarl, 34, Nordskov og pige Anne Larsen, 24, tjenende i Thaarup
1854, 2612, Lars Danielsen, ungkarl, 27, tjenende paa Brolykke, Viby Sogn, hjemsted i Stubberup og pige Karen Larsdatter, 26, født i Ullerslev, har ophold hos huusmand P. Kruse, Mesinge
1855, 0902, Ole Nielsen Væver, ungkarl, 33, Midskov og pige Karen Larsdatter, 32, Midskov, født i Martofte
1855, 2403, Niels Andersen, ungkarl og gaardmand, 36, Salby og pige Sidsel Hansdatter, 35, Salby, datter af gaardmand Hans Christoffersen, Salby
1855, 1003, Niels Hansen, ungkarl og gaardmand, 37, Salby og pige Karen Andersdatter 34, datter af gaardmand Anders Nielsen, Salby
1855, 2303, Niels Hansen, ungkarl og væver, 33, Mesinge og pige Stine Larsen, 24, datter af huusmand Lars Christiansen, Salby
1855, 1905, Jens Anthoniussen, ungkarl, 32, Viby Sogn og pige Abelone Nielsdatter, 26, datter af aftægtshuusmand Niels Larsen, Breine
1855, 2505, Anders Poulsen, ungkarl, 22, Midskov og pige Anne Larsen, 25, datter af Lars Hornshøi, Dalby, opholder sig i Midskov
1855, 1505, Henrik Larsen, enkemand, huusmand og tømmermand, 43, Salby og pige Maren Andersdatter, 44, søster til gaardmand Thomas Andersen Staverhøi, Midskov
1855, 0311, Jørgen Larsen, gaardmand, 29, Midskov og pige Gjertrud Andersen, 25, Midskov, datter af gaardmand Anders Poulsen
1855, 1611, Poul Andersen, ungkarl og gaardmand, 36, Midskov og Anne Hansdatter, 31, Salby, datter af gaardmand Hans Jensen
1855, 2311, Anders Pedersen, ungkarl og gaardeier, 37, Salby og pige Karen Marie Madsen, 20, søster til gaardmand Jens Madsen, Salby, født i Hunderup pr. Odense
1856, 0902, Peder Rasmussen, ungkarl, 35, Midskov og pige Anne Mortensdatter, 33, datter af afdøde gaardmand Morten Poulsen, Salby
1855, 2212, Lars Peder Frederiksen, ungkarl, 30, Salby og enke Maren Jensen, 45, (efter huusmand Lars Hansen Gudbjerg), Salby
1856, 1503, Poul Andersen, ungkarl og boelsmand, 27, Midskov, søn af Anders Ørbek og pige Maren Rasmussen, 23, datter af huusmand Rasmus Pedersen, Birkebjerg, tjenende i Midskov
1856, 18 10, Anders Pedersen, ungkarl, 29, Martofte og pige Lisbeth Larsdatter, 26, datter af afdøde gaardmand Lars Jørgensen, Midskov
1856, 2510, Niels Rasmussen, ungkarl, 29, Drigstrup og pige Dorthea Larsdatter, 29, datter af huusmand Lars Pedersen, Salby
1856, 2211, Anders Hansen, ungkarl og huusfæster, 36, Midskov og pige Gjertrud Jensdatter, 20, datter af boelsmand Jens Pedersen, Midskov
1856, 3110, Andreas Nielsen, ungkarl og sømand, 28, Midskov og pige Mette Cathrine Pedersdatter, 21, Midskov
1856, 1311, Anders Andersen, ungkarl og gaardfæster, 30, Midskov og pige Maren Larsdatter, datter af afdøde gaardmand Lars Olsen, Midskov
1857, 0904, Peder Larsen, ungkarl, 27, Rynkeby Sogn, tjenende i Kjerteminde og pige Anne Margrethe Hansen, 22, datter af afdøde huusmand Albert Larsen, Thaarup
1857, 0205, Niels Andersen, enkemand og tømmermand, 37, bosat i Kjerteminde og pige Maren Hansdatter, 40, datter af gaardmand Hans Berthelsen, Salby
1857, 1205, Martin Anton Christian Crone, hr., sognepræst for Herrested Menighed, 39, i Fyens Stift og frøken Sophie Kirstine Gnudtzmann, 22, datter af hørkræmmer Gnudtzmann, Kjøbenhavn
1857, 1106, Lars Madsen, ungkarl, 33, Odense og pige Anne Madsdatter, 29, født i Skjellerup Sogn
1857, 2706, Jacob Christiansen, ungkarl, 34, Salby og pige Anne Christensdatter, 30, datter af huusmand Christen Marcussen, Salby
1857, 1807, Lars Jørgensen, ungkarl, 28, Salby og pige Kirstine Nielsen, 20, født i Birkebjerg, Dalby Sogn, tjener i Salby
1857, 2609, Niels Andersen, enkemand, huusmand og væver, 42, Viby og pige Birthe Kirstine Frederiksdatter, 44, Mesinge
1857, 2609, Niels Christian Andersen, ungkarl og muursvend, 27, Kjerteminde og pige Karen Marie Larsen, 23, datter af huusmand Lars Pedersen, Mesinge
1857, 0411, Anders Poulsen, enkemand, huusmand og væver, 53, Midskov og pige Karen Eriksdatter, 36, født i Salby, tjenende i Midskov
1857, 0611, Hans Rasmus Martinussen, søemand, 25, Kjerteminde og pige Laurine Nielsen, 16, datter af fisker Niels Larsen, Midskov
1857, 2011, Niels Rasmussen, ungkarl, 24, Midskov og pige Karen Jensen, 24, Midskov, datter af boelsmand Jens Nielsen, Viby
1858, 0101, Rasmus Hansen, ungkarl, 31, Midskov og pige Dorthea Nielsen, 27, datter af afdøde huusmand Niels Andersen, Midskov
1858, 0603, Poul Kuhlmann, ungkarl, 37, Salby og pige Karen Marie Jørgensdatter, 25, datter af huusmand Jørgen Jensen, Salby
1858, 2901, Rasmus Nielsen, ungkarl og søemand, 21, Midskov og pige Anne Dorthea Pedersdatter, 23, født i Traneberg Sogn, Samsø
1858, 2404, Jeppe Rasmussen, ungkarl, 33, Dalby og pige Anne Marie Rasmussen, 22, datter af huusmand Rasmus Knudsen, Brandhøi
1858, 2205, Frederik Christian Hansen, ungkarl, 30, boende i Thaarup og pige Anne Andersdatter, 32, Thaarup
1858, 1906, Peder Pedersen, ungkarl, 40, Bogense og pige Else Kirstine Hansdatter, 38, Mesinge
1858, 0307, Niels Nielsen, ungkarl, 29, Midskov og pige Gjertrud Hansen, 21, datter af skrædder Hans Nielsen, Midskov
1858, 0409, Anders Hansen, ungkarl, 24, Midskov og pige Jensine Rasmussen, 20, Midskov, datter af træskomand Rasmus Jensen, Mesinge
1858, 2910, Peder Larsen, ungkarl og muursvend, 36, Kjerteminde og ungpige Anne Hansdatter, 28, datter af huusmand Hans Pedersen, Mesinge
1858, 2010, Peder Christian Nielsen, ungkarl, 24, Midskov og pige Hansine Hansen, 25, Midskov, datter af afgangne huusmand H. A. Larsen, Thaarup
1858, 1112, Christen Madsen, ungkarl, 26, Stige, Lumby Sogn og pige Anne Dorthea Hansen, 23, datter af gaardmand Hans Berthelsen, Salby
1859, 1903, Jens Pedersen, ungkarl, 25, søn af gaardmand Peder Jensen, Maale og pige Karen Hansen, 23, Thaarup
1859, 0204, Bendix Jørgensen, ungkarl, 36, Staurby, Veilby Sogn og pige Anne Marie Hansdatter, 31, af gaardmand Jens Larsen, Thaarup
1859, 0406, Jacob Pedersen Møller, ungkarl, 25, Padholm, Notmark Sogn paa Als og pige Anne Kirstine Andersdatter, 32, datter af gaardmand Anders Hansen, Salby
1859, 0307, Niels Larsen, ungkarl, 29, Viby og pige Mette Cathrine Nielsdatter, 22, datter af huusmand Niels Christiansen, Midskov
1859, 0907, Jens Hansen, ungkarl, 30, Mesinge og pige Anne Marie Nielsen, 24, datter af indsidder Niels Jensen, Hersnap, opholdende sig i Mesinge
1859, 1607, Niels Andersen, ungkarl, 39, Rønninge og enke Gjertrud Nielsen, 26, (efter gaardmand Søren Hansen), Salby
1859, 1209, Hans Andersen, ungkarl, 45, Salby og enke Maren Jensen, 48, (efter huusmand Lars Peder Frederiksen), Salby
1859, 1211, Niels Larsen, ungkarl og huusfæster, 39, Midskov og enke Karen Eriksen, 37, (efter huusmand væver Anders Poulsen), Midskov
1859, 1510, Rasmus Nielsen, ungkarl, 33, Hofmansgave og pige Lovise Andersdatter, 33, Salby, datter af boelsmand Anders Pedersen Ørbek, Midskov
1859, 1510, Hans Nielsen, ungkarl, 26, Hundslev, Kjølstrup Sogn og pige Sidsel Marie Mathiassen, 25, datter af huusmand Mathias Hansen, Viby, tjenende i Salby
1860, 1003, Hans Hansen, ungkarl, 29, Langø, Stupperup Sogn og pige Maren Christensen, 28, datter af afdøde gaardmand Christen Jensen, Mesinge
1860, 0603, Anders Andersen, ungkarl, 28, Midskov og pige Karen Madsen, 20, Mesinge, datter af møller Mads Andersen, Mesinge
1860, 2906, Hans Christensen, ungkarl og fæster af et boelsted, 30, paa Skoven og pige Anne Andersen, 25, datter af afgangne gaardmand Anders Poulsen, Midskov
1860, 1608, Gjerlev Christian Krog Schiøler, hrr. cand. theol., 26, Steenmagle og jomfru Elise Sophie Frederikke Lehn, 27, datter af sognepræsten, Mesinge
1860, 2209, Laurits Eiler Theodor Schiøler, hrr. kapellan, Kjøbenhavn og jomfru Augusta Thalia Petrea Lehn, 24, datter af sognepræsten, Mesinge
1860, 1011, Hans Nielsen, ungkarl, 26, Mesinge og pige Johanne Christensdatter, 25, datter af afdøde gaardmand Christen Jensen, Mesinge
1860, 2710, Rasmus Nielsen, ungkarl, 37, Mesinge og pige Gjertrud Poulsen, 24, datter af huusmand Poul Poulsen, Dalby
1860, 2311, Hans Peder Hansen, ungkarl, 27, Viby Sogn og pige Larsine Simonsdatter, 28, datter af afgangne gaardmand Simon Rasmussen, Mesinge
1860, 0112, Mads Christensen, ungkarl, 33, Hersnap, Dalby Sogn og pige Maren Mortensdatter, 35, Salby, datter af afgangne Morten Poulsen
1861, 2601, Rasmus Thagesen, ungkarl, 29, Salby og pige Larsine Pedersen, 31, datter af afgangne gaardmand Peder Olsen, Salby
1861, 3108, Hans Pedersen, ungkarl, 24, Kjerteminde, født i Hersnap og pige Kirsten Rasmussen, 24, datter af huusmand Rasmus Jensen, Mesinge, født i Munkebo
1861, 3010, Niels Conrad Nielsen, ungkarl og gaardeier, 38, Kjertinge, Kjølstrup Sogn og pige Gjertrud Eliassen, 22, datter af gaardfæster Elias Pedersen, Drigstrup
1861, 2510, Gustav Frederik Rathje, ungkarl, 31, Midskov, født i Kliplev og pige Anne Pedersdatter, 24, datter af huusmand og væver Peder Hansen, Mesinge
1861, 2510, Jens Christensen, ungkarl, 34, Mesinge og pige Bodel Andersen, 26, datter af afdøde gaardmand Anders Poulsen, Midskov
1861, 2211, Hans Jørgensen, ungkarl, 24, Salby og pige Jensine Amalie Hansen, 26, datter af huusmand Hans Jørgensen, Salby
1861, 3011, Mads Madsen Holbek, ugift skomager, 31, Kjerteminde og pige Karen Marie Carstensen, 24, datter af muurmester Carstensen, Mesinge
1861, 2011, Peder Nielsen, ungkarl, 24, Revninge Sogn og enke Dorthe Larsen, 27, (efter boelsmand Jens Rasmussen), Salby, født i Revninge
1862, 2009, Anders Nielsen, ungkarl, 33, Mesinge, født i Frørup og pige Anne Kirstine Nielsen, 27, datter af huusmand Niels Rasmussen, Midskov
1862, 2510, Jens Nielsen, ungkarl, 32, søn af huusmand Niels Olsen, Midskov, tjenende paa Albani Bryggeriet og pige Anne Sophie Larsdatter, 36, datter af afdøde huusmand Lars Olsen, Martofte
1862, 2911, Anders Hansen, ungkarl, 29, Salby, søn af Hans Berthelsen og pige Maren Cathrine Pedersen, 24, datter af afdøde Peder Hansen, Revninge
1862, 2011, Niels Knudsen, ungkarl og gaardfæster, 28, søn af sognefoged Knud Nielsen, Mesinge og pige Birgitte Jacobsen, 32, datter af boelsmand Jacob Langscheitel, Viby Sogn
1863, 1804, Peder Christian Thomsen, ungkarl og gaardeier, 42, Salby Mark og pige Mette Marie Jensdatter, 27, datter af gaardmand Jens Larsen, Thaarup
1863, 1709, Mads Hansen Nielsen, ungkarl, 28, født i Tranekjær Sogn, tjener i Salby og enke Anne Kirstine Nielsdatter, 38, (efter gaardmand Anders Andersen), Midskov
1863, 0611, Jens Rasmus Eriksen, enkemand og slagter, 35, Mesinge og jomfrue Anne Magrethe Dorthea Petersen, 26, født i Lehnskulen, Pretz i Holsteen
1863, 1411, Ole Jespersen, ungkarl, 36, Thaarup, tjenende hos Christensen, Thaarup og pige Mette Marie Larsen, 30, steddatter af huusmand Hans Jensen, Salby
1863, 1012, Hans Hansen, enkemand og huusmand, 47, Rynkeby og pige Vilhelmine Kirstine Adolfsdatter, 39, Mesinge
1863, 3012, Rasmus Christiansen, ungkarl, 29, Mesinge, fæster af svigerfaderens huus og pige Birthe Kirstine Jensen, 21, datter af væver Jens Nielsen, Mesinge
1864, 1802, Henrik Larsen, enkemand, huusmand og, tømmermand, 51, Salby og pige Anne Jensen, 32, datter af huusmand Jens Pedersen, Midskov
1864, 1510, Peder Mortensen, ungkarl og huuseier, 34, Salby og pige Sophie Nielsen, 24, steddatter af huusmand Erik Madsen, Salby
1864, 1211, Peder Olsen, ungkarl og huuseier, 39, Mesinge, født i Stupperup og pige Christiane Nielsen, 34, datter af gaardmand Niels Hansen, Mesinge
1864, 1911, Jacob Rasmussen, ungkarl, 29, Kjølstrup Sogn og enke Kirsten Nielsen, 28, (efter huusmand Lars Jørgen), Salby
1864, 1012, Niels Hansen, ungkarl, 25, Midskov og pige Frederikke Hansdatter, 29, datter af huusmand Hans Poulsen, Midskov
1865, 1305, Jens Hansen, ungkarl, 27, og pige Maren Sørensen, 20, født i Kjelstrup, Vissenberg Sogn
1865, 0707, Jørgen Nielsen, ungkarl, 29, Bregnøer, født og opdragen i Munkebo og enke Maren Hansdatter, 44, (efter skrædder Lars Hansen), Salby, født i Egense ved Svendborg
1865, 0807, Hans Bertehlsen Knudsen, ungkarl, 27, Kjerteminde, født i Kjerteminde og pige Maren Nielsen, 21, født i Salby, datter af Niels Kudsk, Salby
1865, 0909, Anders Hansen, ungkarl, 30, Langø, Stupperup Sogn, født i Stupperup Sogn og pige Maren Jensen, 28, Midskov, datter af huusmand Jens Jensen
1865, 1111, Hans Rasmussen, ungkarl, 32, Stupperup Sogn og enke Maren Marquersen, 33
1865, 0911, Lars Pedersen, ungkarl, 31, Revninge og pige Johanne Hansen, 26, datter af boelsmand Hans Madsen, Salby
1865, 0212, Hans Brøchner Møller, gaardfæster, 28, Mesinge og pige Maren Frederikke Thomsen, 20, datter af gaardmand Thomas Hansen, Midskov
1865, 2811, Mathias Bayer, korporal, 25, født i Løgstør, sidst ophold i Randers ved 5te Dragon Regiment og jomfru Gjertrud Cathrine Jensen (Enoksen), 35, hos skolelærer Larsen, Mesinge, født i St. Hans Sogn, Odense
1866, 0102, Carl Anders Hansen, ungkarl, 26, Veilby og pige Hansine Jensdatter, 29, datter af gaardmand Jens Larsen, Thaarup
1866, 1105, Lars Knudsen, ungkarl, 27, født i Flødstrup Sogn, tjener i Midskov og pige Rasmine Jensen, 25, datter af afdøde huusmand Jens Pedersen, Midskov
1866, 2305, Peder Andersen, ungkarl, 40, Rønninge og pige Anne Nielsen, 32, datter af gaardmand Niels Hansen, Mesinge
1866, 0206, Niels Andersen, ungkarl, 24, Midskov og pige Maren Frederikke Mortensen, 20, Midskov, datter af gaardmand Morten Andersen, Midskov
1866, 1805, Frederik Nielsen, ungkarl, 23, søn af huusmand Niels Madsen, Mesinge og pige Anne Cathrine Christiansen, 22, datter af huusmand Christian Andersen Skriver, Midskov
1866, 2710, Hans Mortensen, ungkarl og kjøbt en gaard, 24, Tommerup Sogn og pige Anne Jensen, 20, datter af gaardmand Jens Andersen, Midskov
1866, 1512, Anders Poulsen, ungkarl, 46, Kissendrup, Flødstrup Sogn og pige Hansine Caroline Jensen, 33, Midskov, datter af boelsmand Jens Jensen
1867, 1303, Hans Poulsen, ungkarl, 28, født i Mesinge og pige Gjertrud Jørgensen, 30, datter af huusmand Jørgen Olsen, Salby
1867, 0504, Lars Jørgensen, ungkarl, 41, Kjerteminde, født i Revninge og pige Lise Nielsen, 22, født i Dræby, fader boelsmand Niels Pedersen
1867, 0407, Christian Ulrik Eriksen, ungkarl og uhrmager, 27, Mesinge og pige Pouline Pedersen, 27, Mesinge, født i Kjølstrup
1867, 1311, Hans Hansen, enkemand og gaardmand, 42, Thaarup og enke Christiane Poulsdatter, 34, Thaarup, født i Ullerslev
1867, 2012, Anders Nielsen, ungkarl og gaardmand, 27, Mesinge og pige Karen Pedersdatter, 31, datter af afdøde huusmand Peder Nielsen Snedker, Midskov
1868, 2006, Henrik Carstensen, ungkarl og muursvend, 24, Mesinge og pige Elisabeth Larsen, 25, datter af huusmand Lars Abrahamsen, Ubberud, født i Viby
1868, 1605, Hans Olsen, ungkarl, 27, Mesinge og pige Kirsten Jørgensen, 27, Salby
1868, 2006, Jens Hansen, ungkarl, 50, Salby og pige Ane Cathrine Poulsen, 27, født i Kjertinge Kjølstrup Sogn, tjenende i Thaarup
1868, 0611, Rasmus Larsen, ungkarl, 30, Salby og pige Dorthea Carlsen, 33, pleiedatter af boelsmand Hans Madsen, Salby
1868, 2611, Lars Jacob Sørensen, ungkarl, 27, Kjærby, Drigstrup Sogn og pige Ane Sophie Jensen, 30, datter af huusmand Peder Larsen, Mesinge
1868, 0512, Lars Christensen, ungkarl, 25, Langø, Stubberup Sogn og pige Ane Hansdatter, 38, Midskov, datter af afdøde præstehuusmand Hans Andersen, Midskov
1869, 2003, Jens Johannes Boyesen, ungkarl, 30, Granlev Mølle, Fuglslev Sogn,Sønder Herred i Randers Amt og pige Kirsten Rasmussen, 23, datter af huusmand Rasmus Pedersen, Midskov
1869, 2403, Jacob Nielsen, ungkarl, 24, tjener paa Brolykke og pige Laurine Nielsen, 27, ophold i Thaarup
1869, 3105, Hans Hansen, ungkarl, 30, Salby, født i Revsvindinge og pige Gjertrud Poulsen, 19, Salby, født i Herrested
1869, 2407, Niels Pedersen, ungkarl, 32, Salby, født i Viby, tjenende i Salby og enke og gjordemoder Karen Marie Jørgensen, 30, Salby, født i Veflinge Sogn
1869, 2111, Niels Hansen, ungkarl og skolelærer, 28, Mesinge og jomfru Lovise Hedevig Mathilde Frederikke Møller, 26, Mesinge
1869, 0112, Hans Larsen, ungkarl, 26, Mesinge og pige Stine Marie Knudsen, 24, Mesinge Sogn
1870, 1102, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 26, Mesinge Sogn og pige Ursula Marie Madsen, 25, datter af afdøde indsidder Mads Larsen, Midskov
1870, 1501, Hans Hansen, ungkarl, 25, Midskov og pige Gjertrud Marie Hansen, 24, Salby, født i Revninge
1870, 0503, Thomas Knudsen, enkemand og gaardmand, 49, Maale og pige Erngot Hansen, 25, datter af afdøde gaardmand Hans Bertelsen, Salby
1870, 1105, Frederik Pedersen, ungkarl, 35, Mesinge og pige Larsine Madsen, 30, Salby, født i Nordskov
1870, 0306, Anders Larsen, ungkarl, 29, Mesinge og pige Gjertrud Marie Rasmussen, 26
1870, 1609, Rasmus Larsen, enkemand og huusmand, 32, Salby og pige Maren Olsen, 26, Salby
1870, 3010, Anders Marius Andersen, ungkarl, 27, Midskov og pige Ane Dorthea Knudsen, 22, født i Munkebo, tjenende i Midskov
1870, 0511, Niels Olsen, ungkarl, 31, Kjerteminde og pige Kirsten Jacobsen, 22, Mesinge, datter af afdøde huusmand Jacob Andersen Breine
1870, 0611, Lars Hansen, ungkarl, 30, Odense, født i Martofte og pige Anne Madsen, 26, datter af huusmand Mads Hansen, Salby
1870, 1211, Søren Larsen, ungkarl, huusmand og skomager, 24, Mesinge og pige Maren Nielsen, 24, datter af huusmand Niels Madsen, Mesinge
1871, 2904, Niels Nielsen, ungkarl, 30, tjener i Midskov og pige Gjertrud Poulsen, 30, Midskov
1871, 1305, Niels Christiansen, ungkarl, 33, Mesinge Sogn, tjener paa Schelenborg og pige Nielsine Ane Maria Hansen, 25, Mesinge, datter af huusmand Rasmus Hansen
1871, 2306, Anders Hansen, ungkarl, 26, tjener i Mesinge og pige Rasmine Rasmussen, 23, datter af huusmand Rasmus Jensen, Mesinge
1871, 1910, Hans Rasmussen, ungkarl, 30, Mesinge og pige Laura Cathrine Hansen, 33, født i Verninge
1872, 0803, Johan Pedersen, ungkarl, 26, Mesinge, søn af afdøde gaardmand Peder Olsen og pige Kirsten Kaspersen, 28, tjener i Mesinge Præstegaard, datter af tømmer Casper Andersen, Drigstrup
1872, 1804, Vilhelm Marqvardsen, ungkarl, 24, født paa Langø, tjener hos gaardmand Thomas Larsen, Midskov og pige Marie Kirstine Antonsen, 27, født i Munkebo, tjener hos gaardmand Thomas Larsen, Midskov
1872, 2006, Hans Hansen, ungkarl, 30, Midskov og pige Mette Cathrine Rasmussen, 33, datter af lods Joh. Rasmussen
1872, 0507, Niels Nielsen, enkemand og gaardmand, 52, Midskov og pige Ane Kirstine Larsen, 25, datter af gaardmand Lars Frandsen, Viby
1872, 2510, Marius Christian Henning Lange, malersvend, 21, Kjerteminde og pige Erngine Thomsen, 28, Midskov, Staverhøj
1872, 1611, Hans Pedersen, ungkarl, 26, født i Martofte, tjener i Mesinge og Karen Hansen, 27, datter af husmand Hans Abrahamsen, Mesinge
1872, 1512, Rasmus Peder Rasmussen, ungkarl, 22, Mesinge, søn af træskomand Rasmus Jensen og pige Christine Jønsdatter, Smaaland, Kronberg Lehn Wexio Stift, Sverrig
1873, 2203, Peder Edvardsen, ungkarl, 33, Revninge Sogn og enke Karen Marie Madsen, 38, (efter gaardmand Anders Pedersen)
1873, 2704, Jens Christian Jensen, ungkarl, 22, Iller, Sønderborg Amt, for tiden i Mesinge og pige Dorthea Frederikke Jensen, 34, Viby Sogn, for tiden i Salby
1873, 2604, Poul Hansen, ungkarl, 35, Midskov og pige Karen Dorthea Hansen, 32, Midskov
1873, 2706, Otto Knudsen, ungkarl, 39, Stubberup Sogn, for tiden i Mesinge og Johanne Knudsen, 27, Mesinge
1873, 2607, Peder Christian Hansen Rasmussen, ungkarl, 27, Killerup, Frue Landsogn og pige Caroline Hansine Mortensen, 23, Thaarup
1873, 2809, Rasmus Larsen, ungkarl, 32, Odense, født i Midskov, Mesinge Sogn og pige Maren Hansen, 30, Troense, Bregninge Sogn, for tiden i Mesinge Sogn
1873, 1511, Anders Nielsen, ungkarl, 25, Viby Sogn og pige Johanne Kirstine Larsen, 25, tjenende i Midskov
1873, 2911, Søren Andersen, enkemand og husmand, 39, Salby og pige Johanne Jensen, 29, datter af væver Jens Nielsen, Mesinge
1874, 0302, Lars Simon Larsen, ungkarl og smed, født 1846 i Kjerteminde og pige Elise Caroline Ibsen, datter af politiassistens Ibsen, Hersnap, født 1853, tjener i Mesinge Præstegaard
1874, 2102, Hans Rasmussen, ungkarl og murer, Kjølstrup Sogn, født 1846 og pige Kristiane Andersen, tjenende gaardmand Peder Andersen, født 1849 i Viby Sogn
1874, 2804, Lorenz Pedersen Larsen, ungkarl, Dalby Sogn, født 1837 paa Ærø og pige Sidsel Marie Knudsen, tjener gaardejer H. B. Møller, Mesinge, født 1847 i Viby
1874, 0805, Morten Pedersen, ungkarl, 32, Mesinge, født 1842 og pige Maren Poulsen, 31, datter af husmand Poul Pedersen, Mesinge, født 1843
1874, 1006, Hans Hansen, ungkarl, 38, Aunslev, født 1836 og pige Karen Marie Sørensen, 31, datter af gaardmand Søren Jensen, Thaarup, født 1843
1874, 2905, Jens Olsen, ungkarl og tømmersvend, 26, Midskov og Ane Marie Rasmussen, 22, født 1851 i Kjerteminde, opholdende sig i Midskov
1874, 1710, Carl Christian Carstensen, ungkarl og skomager, 25, født 1849 i Mesinge og pige Cathrine Larsen, 25, datter af husmand Lars Pedersen, Salby Mark, født 1849
1874, 1310, Rasmus Peder Larsen, ungkarl, 23, Rastrup, Marslev Sogn, født 1851 i Martofte, Stubberup Sogn og pige Hansine Olsen, 24, datter af husmand Ole Hansen, Mesinge, født 1849
1874, 3012, Hans Poulsen Kragh, ungkarl, 28, født 1846 i Mesinge og pige Oline Nielsine Nielsen, 25, datter af afdøde gaardmand Gottfred Nielsen, Salby, født 1849
1875, 0801, Poul Poulsen Kragh, ungkarl, 22, født 1852 i Mesinge og pige Ane Kirstine Rasmussen, 20, datter af gaardmand Rasmus Andersen, Salby, født 1854
1875, 0502, Hans Nielsen, enkemand og husmand, 51, Salby, født 1824 og pige Elisabeth Hansen, 33, datter af gaardmand Hans Jørgen Rasmussen, Midskov, født 1841
1875, 1004, Jens Edvard Larsen, ungkarl og smed, født 1847 i Thaarup, opholdt sig i Thaarup og pige Augusta Kirstine Poulsen, datter af arbejdsmand Paul Jensen, Herrested, født 1852
1875, 2905, Kristian Larsen, ungkarl og væver, født 184 i Mesinge og pige Maren Jørgensen, datter af indsidder Jørgen Jepsen, Dalby, født 1849 i Martofte
1875, 0910, Niels Hansen, ungkarl, født 1846 i Viby Sogn og pige Johanne Marie Rasmussen, datter af afdøde skomager H. Rasmussen, Mesinge, født 1852 i Kjerteminde
1875, 1211, Frits Julius Grønholt, født 1844 i Kjerteminde og pige Maren Larsen, datter af husmand Lars Abrahamsen, Birkebjerg, født 1848 i Dalby
1875, 3010, Hans Andersen, ungkarl, født 1844 i Dalby, opholder sig i Mesinge og pige Maren Pedersen, datter af husmand Peder Jeppesen, Bøgebjerg, født 1849
1875, 1811, Carl Vilhelm Martin Andersen, ungkarl, født 1851 i Drigstrup, opholder sig hos gaardmand Rasmus Hansen, Salby og pige Maren Kirstine Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Salby, født 1854 i Salby
1876, 2501, Jacob Kristian Reichstein, fraskilt og tjenestekarl, 44, Bøgebjerg, født 1832 i Dalby og pige Kirsten Olsen, 28, datter af husmand Ole Hansen, Mesinge, født 1847
1876, 1305, Hans Jørgensen, ungkarl, Midskov, født 1851 og pige Christiane Pedersen, født1850 i Rynkeby, opholder sig hos hoelsmand Jens Chr. Pedersen paa Skoven
1876, 2607, Jens Peder Rasmussen, ungkarl, Salby, født 1850 og pige Louise Caroline Andersen, datter af afdøde gaardejer Anders Pedersen, Salby, født 1856
1876, 2608, Adam Nielsen, ungkarl og gartner, født 1854 i Nørre Lyndelse, tjenende paa Schelenborg og pige Nielsine Laurine Petrine Larsen, født 1857 i Midskov, tjenende i Midskov
1876, 0710, Peder Lorents Christiansen, ungkarl og husmand, Salby, født 1845 i Viby og pige Marie Madsen, født 1850 i Lille Viby, Drigstrup Sogn, opholdende sig i Salby
1876, 2311, Jens Nielsen, ungkarl og gaardfæster, 31, Hersnap, Dalby Sogn, født 1845 og pige Maren Andersen, 20, født 1856 i Thaarup, opholder sig hos faderen gaardejer Anders Pedersen
1876, 1512, Jørgen Jørgensen, ungkarl og gaardejer, Ubberud, født 1850 og pige Maren Mortensen, Midskov, født 1853, opholder sig hos faderen gaardmand Morten Andersen
1877, 0203, Kristen Knudsen, ungkarl, Skjellerup, født 1817 og pige Karen Hansen, født 1852 i Thaarup, tjener hos gaardmand Niels Christoffersen, Salby
1877, 1304, Matthias Jacobsen, ungkarl og skovfoged, Sæbygaard, Jylland, født 1843 og pige Kirsten Jensen, datter af gaardejer Jens Andersen, Midskov, født 1851
1877, 1711, Matthias Andersen, ungkarl, Viby Sogn, født 1838 og enke Anna Jepsen, (efter tømrer Henrik Larsen), Salby, født 1832
1877, 3010, Andreas Jensen Viuff, ungkarl og landmand, Seest Sogn, født 1853 og jomfru Maren Frederikke Petrea Kragh, Mesinge, født 1855
1878, 2203, Peder Mortensen, ungkarl, Midskov, født 1849 og pige Kirsten Andersen, Mesinge, født 1850 i Vedelshave, Asperup Sogn
1878, 2903, Jens Nielsen, ungkarl og gaardmand, Ladby Mark, født 1851 i Hundslev 1851 og pige Johanne Poulsen, datter af gaardmand Poul Mortensen, Salby, født 1855
1878, 0106, Jens Nielsen, ungkarl og gaardejer, 64, Thaarup og pige Eleonora Louise Bruckmann, 33, tjener hos brudgommen
1878, 1511, Niels Pedersen, ungkarl, Viby, født 1855 og pige Karoline Jacobine Nielsen, datter af væver Niels Hansen, Mesinge, født 1856
1878, 0811, Lars Peder Hansen, ungkarl og boelsmand, Midskov, født 1840 og pige Gjertrud Kirstine Andersen, datter af smed Anders Sørensen, Midskov, født 1859
1878, 1611, Lars Jensen, ungkarl, Midskov, født 1852 og pige Johanne Rasmussen, datter af Peder Rasmussen, Midskov, født 1858
1878, - [dato ikke indført], Peder Larsen, ungkarl, Søllinge, født 1856 og pige Karen Kristiansen, opholder sig hos husmand Niels Nielsen, Salby, født 1850 i Flemløse
1879, 0201, Johan Eriksen, ungkarl, Mesinge, født 1850 i Overkjærby og pige Marie Jørgensen, hos husmand Peder Larsen, Mesinge, født 1856 i Dalby
1879, 3101, Christian Pedersen, ungkarl, Mesinge, født 1852 i Hjallese, Dalum Sogn og pige Maren Sofie Pedersen, datter af husmand Peder Hansen, Salby, født 1851
1879, 2102, Niels Christian Nielsen, ungkarl, Mesinge, født 1840 i Viby Sogn og enke Jensine Nielsen, (efter brudgommens broder skrædder R. P. Nielsen), Salby, født 1844 i Midskov
1879, 2103, Hans Pedersen, ungkarl, Mesinge, født 1851 i Mesinge og pige Maren Sofie Larsen, datter af husmand Lars Pedersen, Salby, født 1859
1879, 1403, Jeppe Jørgensen, ungkarl, Thaarup, født 1849 i Bregnør, Drigstrup Sogn og enke Eleonora Lovise Brinkmann, (efter brudgommens farbroder gaardmand Jens Nielsen, Thaarup, født 1845 i Kjøbenhavn
1879, 1404, Hans Madsen, ungkarl, Midskov, født 1846 i Hersnap, Dalby Sogn og pige Karen Hansen, datter af gaardmand Hans Hansen, Midskov, født 1849
1879, 2604, Hans Jørgensen, enkemand og husmand, Thaarup, født 1832 og pige Maren Hansen, Midskov, datter af skrædder Hans Nielsen, født 1835
1879, 1005, Hans Jensen, ungkarl, Hersnap Dalby Sogn, født i Tranbjerg, Samsø 1849 og pige Maren Madsen, Mesinge, datter af afdøde indsidder Mads Larsen, Midskov, født 1852
1879, 1605, Hans Peder Nielsen, ungkarl og husmand, Midskov, født 1842 og pige Maria Christine Grønholt, datter af smed Grønholt, Salby, født 1855
1879, 3010, Peter Emil Janus Vilhelm Martz, ungkarl, født 1854 i Vindinge Sogn, opholder sig i Thaarup og pige Johanne Hansen, født 1857, datter af afdøde husmand Hans Jensen, Thaarup
1879, 1710, Anders Andersen, ungkarl og gaardejer, Baaring Skov, Asperup Sogn, født 1844 og pige Maren Jensen, datter af gaardejer Jens Andersen, Midskov, født 1849
1879, 0512, Anders Christian Andersen, ungkarl og tømmermand, Mesinge, født 1853 og pige Gjertrud Pedersen, datter af gaardmand Peder Hansen, Mesinge, født 1856
1879, 1212, Anders Andersen, ungkarl og tømrer, Dalby, født 1846 i Birkebjerg og pige Maren Andersen, datter af smed Anders Sørensen i Midskov, født 1854