Agedrup, 1852-1861, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1852-1861, Agedrup sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1852, 14 Marts, Viet, Mads Mortensen [ungkarl], 27, Dræby [Munkebo] - væver i Dræby, Karen Marie Pedersen, 23, Dræby [Munkebo]-tjenestepige hos boelsm. Hans Andersen i Vester Kjærby
1852, 2den October, Viet, Jens Pedersen [ungkarl], 27, Røile - boende i Vissenberg Sogn, Anne Margrethe Hansen [pige], 21, Bullerup - sognefoged Hans Pedersens datter i Bullerup
1852, 9 October, Viet, Christen Jensen, 39, Taarup - gaardeier i Taarup, Anne Marie Larsdatter [pige], 30, Vester Kjærby - tjenestepige i Bullerup Mølle
1852, 13 November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 26, Birkende - hjemme i sin fødegaard i Birkende, Kirstine Jensen [pige], 21, Hessum [Skeby sogn] - hjemme hos sin fader i Vester Kjærby
1852, 30 October, Viet, Hans Christensen, 34, Maale - tjenestekarl paa Østergaard, Kirstine Hansen, 26, Vester Kjærby - tjenestepige hos gmd Hans Hansen i Vester Kjærby
1852, 23 October, Viet, Rasmus Rastrup Rasmussen [ungkarl], 47, Bullerup - gaardeier i Bullerup, Maren Rasmusdatter [pige], 29, Vester Kjærby - tjenestepige hos brudgommen
1853, 13 November, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 26, Vester Kjærby - huusmand i Vester Kjærby, Karen Knudsen [pige], 21, Steenløse - hjemme hos sin fader i Vester Kjærby
1853, 2den Juni, Viet, Jacob Nielsen [ungkarl], 30, Gjeddesby - tjenestekarl hos gmd Peder Kryssing Madsen i Bullerup, Karen Rasmusdatter [pige], 27, Bullerup - hjemme hos faderen huusmand Rasmus Pedersen i Bullerup
1853, 18 Juni, Viet, Knud Christian Carlsen [ungkarl], 30, Kildehuus - tjenestekarl hos bonden paa Bullerup Mark, Maren Jensdatter, 37, Aasum - efter smed og hmd Lars Christiansen i Bullerup
1853, 5te November, Viet, Peder Clemensen [ungkarl], 37, Bullerup-tjenestekarl hos faderen boelsmand Clemen Pedersen i Bullerup, Birgitte Cathrine Hansen [pige], 23, Agedrup - tjenestepige hos faderen gaardmand Hans Nielsen i Agedrup
1853, 12te November, Viet, Hans Jørgen Larsen, 40, Vestyer Kjærby - eier af et huus i Vester Kjærby, Anne Magrethe Jørgensdatter [pige], 30, Vester Kjærby - hjemme hos faderen hmd Jørgen Rasmussen i V. Kjærby
1853, 19 November, Viet, Lars Christiansen [ungkarl og tømmermand], 33, Seden, Mette Magrethe Madsdatter [pige], 31, Bullerup
1853, 27 November, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 34, Ladby [Kjølstrup] - tjenestekarl paa Ørnfeldt, Anne Marie Larsen [pige], 35, Vester Kjærby - nu hjemme hos sin fader hmd Lars Hansen i V. Kjærby
1854, 13 April, Viet, Niels Sørensen, 29, Vester Kjærby - tjenestekarl paa Ingerslyst, Anne Kirstine Jørgensen [pige], 31, Langø - indsidderske i Niels Frandsens fæstehuus i Vester Kjærby
1854, 24 Juni, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 36, Vester Kjærby - huuseier i Vester Kjærby, Elisabeth Pedersdatter [pige], 36, Kjertinge [Kjølstrup] - tjenestepige hos brudgommen
1854, 8 October, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 27, Vester Kjærby - huuseier i Vester Kjærby, Marie Kirstine Andersen [pige], 19, af Vester Kjærby - hjemme hos faderen hmd Anders Caspersen i V. Kjærby
1854, 1 October, Viet, Johannes Hansen, 30, Urup [Rynkeby] - tjenestekarl paa Ørnfeldt, Anne Knudsdatter [pige], 32, Hjulmandshuus - hjemme hos stiffaderen hmd Jørgen Jacobsen i V. Kjærby
1854, 4 November, Viet, Frands Larsen [ungkarl], 34, Vester Kjærby - gaardeier i Vester Kjærby, Kirsten Rasmussen [pige], 21, Bullerup - hjemme hos sitffaderen gaardmand Peder Hansen i Bullerup
1855, 21 Juli, Viet, Niels Andersen, 28, Vester Kjærby - tjenestekarl paa Ørnfeldt, Maren Pedersdatter, 28, Marslev-huusholderske hos brudgommen i hans nybyggede huus i Bullerup
1855, 2 Juni, Viet, Hans Christiansen, 24, Lille Lundsgaard - eier af Lille Lundsgaard i Aasum Sogn, Maren Rasmussen, 23, Munkebo - tjenestepige hos broderen gmd Hans Rasmussen i V. Kjærby
1855, 20 October, Viet, Mads Larsen [ungkarl], 28, Seden - sømand og søn af indsidder sømand Lars Madsen i Seden, Karen Marie Mogensen [pige], 19, Vester Kjærby - frugtsommelig hjemme hos faderen hmd Mogens Jensen
1856, 14 Juni, Viet, Hans Christian Christensen [ungkarl], 38, Tommerup - stifsøn af gaardmand Peder Hansen i Agedrup, Anne Kirstine Andersdatter, 45, Seden - efter gaardmand Peder Larsen i Vester Kjærby
1856, 26 October, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl], 35, Flødstrup - dagleier i Odense, Karen Marie Andersdatter, 29, Vester Kjærby - hjemme hos faderen huusmand Anders Hansen i V. Kjærby
1856, 21 December, Viet, Ulrik Larsen [ungkarl], 29, Ladby [Kjølstrup] - tjenestekarl i Bullerup Mølle, Anne Andersdatter, 27, Bullerup - hjemme hos faderen huusmand Anders Madsen i Bullerup
1857, 15 November, Viet, Lars Christian Andersen [ungkarl], 20, Lunden - hos den tilkommende svigerfader, Mette Marie Nielsen [pige], 22, Vester Kjærby - hjemme hos faderen hmd Niels Rasmussen paa V. Kjæby Mk
1857, 29 November, Viet, Mads Christian Jensen [ungkarl], 34, Egeberg - tjenestekarl hos gaardmand Peder Larsen i Aasum, Anne Jørgensdatter [pige], 30, Bullerup - indlogeret i huusmand Hans Hansens huus i Bullerup
1858, 30 Januar, Viet, Anders Jørgensen, 26, Vester Kjærby - skrædder hos faderen hmd Jørgen Rasmussen i V. Kjærby, Bodil Kirstine Larsdatter, 45, Vester Kjærby - efter huusmand Anders Mortensen i Vester Kjærby
1858, 7 Februar, Viet, Paul Andersen, 32, Bullerup - tjenestekarl paa Østergaard i Munkebo Sogn, Karen Kirstine Jensdatter, 35, Stupperup - indlogeret i huusmand Frands Nielsens huus i V. Kjærby
1858, 8 Mai, Viet, Frederik Christiansen [ungkarl], 24, Lunden-i hjemmet afdøde bødker Christian Hansens huus i Lunden Aasum, Anne Marie Larsen, 34, Seden - efter huusmand Knud Hans Pedersen i Bullerup
1858, 29 Mai, Viet, Hans Christian Pedersen [ungkarl], 25, Bullerup - huuseier i Bullerup, Caroline Andersen, 27, Hoelev - indlogeret i sin forlovedes Hans Christian Pedersens huus
1858, 7 August, Viet, Morten Rasmussen [ungkarl], 40, Aasum - tjenestekarl i Skovsbo Mølle i Rynkeby Sogn, Kirsten Madsdatter, 39, Urup - efter gaardmand Rasmus Larsen i Vester Kjærby
1858, 23 October, Viet, Peder Jørgen Hansen, 34, Grinskov Vissenberg Sogn - boelsmand i Rold, Anne Dorthea Larsen, 31, Vester Kjærby - hjemme hos sin broder gmd Frands Larsen i V. Kjærby
1858, 30 October, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 39, Gjerdskov - tjenestekarl hos gaardmand Hans Nielsen i Bullerup, Malene Kirstine Hansen [pige], 39, Bullerup - hos faderen huusmand Hans Hansen i Bullerup
1858, 27 November, Viet, Rasmus Christiansen [ungkarl], 23, Brabæk - væverkarl hos huusmand Anders Caspersen i Vester Kjærby, Karen Andersen [pige], 25, Vester Kjærby - hjemme hos faderen hmd Anders Caspersen i V. Kjærby
1858, 18 December, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], 38, Fraugde Kjærby-tjenestekarl hos sin broder gmd Jørgen Jensen i Fraugde, Kirstine Marie Pedersen [pige], 27, Agedrup - hjemme hos moderen gaardmand Peder Pedersens enke i Agedrup
1859, 22 October, Viet, Lars Andersen [ungkarl], 34, Vester Kjærby - tjenestekarl hos gmd Hans Rasmussen i Vester Kjærby, Dorthea Kirstine Bendixen, 48, Engberg - efter gaardmand Peder Hansen i Vester Kjærby
1859, 12 November, Viet, Frands Nielsen [ungkarl], 29, Vester Kjærby - tjenestekarl hos gaardmand Hans Hansen i Vester Kjærby, Karen Marie Jørgensen [ungpige], 30, Vester Kjærby - tjenestepige hos gaardmand Peder Hansen i Agedrup
1859, 20 November, Viet, Hans Andersen [ungkarl], 28, Bullerup - tjenestekarl hos gmd Rasmus Rastrup Rasmussen i Bullerup, Anne Kirstine Andersen [pige], 19, Engbjerg - i sin forlovedes huus hos hans forældre hmd Anders Madsen
1860, 25 November, Viet, Hans Reinholdtsen [ungkarl], 33, Hundslev - avlskarl paa Ørnfeldt, Maren Pedersdatter [pige], 33, Aarslev - tilhuse hos boelsmand Hans Hansen i Vester Kjærby
1860, 23 December, Viet, Lars Christensen [ungkarl], 26, Marslev, Hansine Hansen [pige], 26, Hundslev - tilhuse hos huusmand Frands Nielsen i Vester Kjærby
1861, 17 Februar, Viet, Niels Christensen [ungkarl], 27, Hundslev - tjenestekarl hos gaardmand Peder Kryssing Madsen i Bullerup, Vilhelmine Pedersen [ungpige], 23, Dræby [Munkebo] - tjenestepige hos Peder Kryssing Madsen i Bullerup
1861, 24 Februar, Viet, Jens Gydesen [ungkarl], 26, Norup - tjenestekarl paa Skousbo, Karen Larsen, 25, Revninge - tjenede hos sognefoged Peder Abrahamsen i Vester Kjærby
1861, 9 November, Viet, Carsten Madsen [ungkarl], 25, Bullerup - hjemme hos faderen smed Niels Johannesen i Bullerup, Anne Marie Pedersen, 26, Bullerup - hjemme hos faderen gaardmand Peder Hansen i Bullerup
1861, 2 November, Viet, Andreas Andersen [ungkarl], 27, Marslev - tjenende paa Østergaard, Kirstine Hansen, 34, Vester Kjærby - efter hmd Hans Christensen i Vester Kjærby