Agedrup, 1832-1851, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1832-1851, Agedrup sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1832, 25de Februar, Viet, Frands Hansen [selveierhuusmand og matros], , af Seden - født 1797, Johanne Kirstine Hansdatter [tjenestepige], , af Bullerup - hos svogeren Rasmus Reinholdtsen i Bullerup - født 1803
1832, 19de Mai, Viet, Rasmus Pedersen [tjenestekarl ], , hos gmd. Wilhelm Frederichsen i Dalbye - af Vesterkjærbye - født 1807, Karen Pedersdatter [enke], , af Stupperup født 1792-enke efter huusmand Hans Olsen i Vesterkjærbye
1832, 20 Oktober, Viet, Lars Nielsen [fæstehuusmand og enkemand], 50, i Vesterkjærbye - af Midskov, Maren Hansdatter [tjenestepige], 24, hos brudgommen - af Sødinge
1832, 17de November, Viet, Peder Jespersen [tjenestekarl], 26, hos præsten Holm i Munkeboe - af Flødstrup, Barthe Kirstine Rasmusdatter [tjenestepige], 33, hos moderen Rasmus Ladefogeds enke i Vesterkjærbye
1832, 8de December, Viet, Rasmus Rasmussen [snedkerlærling], 25, hos snedker Hans Andersen i Røirup - af Fraugde, Gjertrud Nielsdatter [tjenestepige], 30, hos moderen hk. Maren Nielsdatter i Bullerup - af Bullerup
1832, 8de December, Viet, Jens Hansen [gaardmand], 27, i Flødstrup - af Aasum, Abel Cathrine Rasmusdatter, 24, hos faderen sognefoged Rasmus Hansen i Vesterkjærbye - af Vesterkjærby
1833, 22de Juni, Viet, Søren Hansen [gaardmand], 44, i Urup - af Urup, Anne Cathrine Andersdatter [tjenestepige], 22, hos stiffader boelsmand Rasmus Rasmussen i Bullerup - af Bullerup
1833, 29de Juni, Viet, Hans Pedersen [gaardmand], 32, i Seeden - født i Seeden, Johanne Hansdatter [tjenestepige], 35, hos fad. gaardmand Hans Pedersen i Vesterkjærbye - født i Vesterkjæbye
1833, 9de November, Viet, Mads Hansen [tjenestekarl], , hos huusmand Hans Rasmussen i V. Kjærbye - født i Aarslev 1804, Pauline Hansdatter [tjenestepige], , hos faderen huusmand Hans Rasmussen i V. Kjærbye - af Bullerup
1833, 23de November, Viet, Hans Andersen [matros], , i Stige - hos huuskone Anne Andersen i Munkeboe - født 1809, Mette Marie Henningsdatter [tjenestepige], , hos faderen boelsmand Henning Jørgensen - af Bullerup født 1811
1833, 16de November, Viet, Niels Nielsen [tjenestekarl], , paa Klarskov - af Holøv født 1799, Abelone Christensdatter, , hjemkommen til faderen huusmand Christen Jensen - af Agedrup født 1799
1833, 21de December, Viet, Anders Olsen [bødker], , i Kirkebye - af Ladbye født 1810, Johanne Henningsdatter [tjenestepige], , hos faderen boelsmand Henning Jørgensen - af Bullerup født 1815
1834, 22de Marts, Viet, Peder Hansen [tjenestekarl], , hos sin fader gaardmand Hans Christensen - af Aasum født 1807, Karen Frandsdatter [enke], , af Dræbye født 1804 - enke efter boelsmand Rasmus Rasmussen i Bullerup
1834, 10de Mai, Viet, Rasmus Povelsen [væverkarl], , hos Anders Povelsen paa Urup Mark - af Ullersløv født 1811, Maren Pedersdatter, , hos faderen huusmand Peder Rasmussen - af Vesterkjærbye født 1799
1834, 25de Oktober, Viet, Anders Knudsen [huusmand], 69, i Agedrup - af Vesterkjærbye, Maren Rasmusdatter [enke, huusholderske], 66, hos brudgommen - af Bregnøer - enke efter Niels Hansen Hvid i Munkeboe
1834, 6te December, Viet, Anders Johansen [tjenestekarl], , hos boelsmand Peder Larsen i Vesterkjærbye - af Munkeboe født 1812, Karen Andersdatter, , hos moderen Jeppe Hansens enke - af Vesterkjærbye født 1807
1835, 14de Februar, Viet, Lars Henningsen [tjenestekarl], , hos gaardmand Hans Knudsen i Biskorup - af Bullerup født 1804, Marie Severine Larsdatter [tjenestepige], , hos boelsmand Henning Jørgensen i Bullerup - af Odense født 1812
1835, 16de Mai, Viet, Lars Christiansen [smed], 31, hos faderen Christian Nielsen - af Bullerup, Maren Jensdatter [tjenestepige], 19, hos gaardmand Christen Andersen i Bullerup - af Aasum
1835, 13de Juni, Viet, Jørgen Henningsen [tjenestekarl], 32, hos faderen boelsmand Henning Jørgensen i Bullerup - af Munkeboe, Kirsten Jacobsdatter [tjenestepige], 25, hos boelsmand Henning Jørgensen i Bullerup - af Seeden
1835, 6te November, Viet, Mads Jensen [boelsmand og enkemand], 56, i Bullerup - af Bullerup, Kirsten Clausdatter [tjenestepige], , hos gaardmand Hans Nielsen i Agedrup - af Dræbye født 1804
1835, 14de November, Viet, Peder Hansen [tjenestekarl], 42, hos faderen gaardmand Hans Pedersen - af Vesterkjærbye, Maren Andersdatter [enke], 42, af Tommerup - enke efter gaardmand Povel Andersen i Agedrup
1835, 21de November, Viet, Hans Nielsen [tjenestekarl], , hos gaardmand Wilhelm Frederichsen i Dalbye - af Bullerup født 1811, Anne Margrethe Hansdatter [enke], 42, af Bullerup - enke efter huusmand Peder Hansen i Bullerup
1835, 21 November, Viet, Hans Jørgensen [tjenestekarl], 23, hos faderen gaardmand Jørgen Nielsen i Agedrup - af Munkeboe født 1812, Maren Pedersdatter [tjenestepige], , hos gaardmand Jørgen Nielsen i Agedrup - af Vindinge født 1810
1835, 28de November, Viet, Niels Christophersen [tjenestekarl], 28, hos faderen gaardmand Christopher Jørgensen - af Vesterkjærbye, Kirsten Jørgensdatter [tjenestepige], 26, hos brudgommens fader - af Aasum
1835, 28de November, Viet, Rasmus Hansen [tjenestekarl], , hos gaardmand Søren Madsen i Elmelund - af Elmelund født 1812, Anne Marie Hansdatter, 23, hos stiffaderen Lars Jørgensen i Bullerup
1835, 5te December, Viet, Hans Nielsen (Hvid) [huuseier], 36, i Munkeboe - af Munkeboe født 1799, Christiane Tagesdatter [tjenestepige], 35, hos stiffaderen gaardmand Peder Larsen i Vester Kjærbye
1837, 13de Mai, Viet, Niels Hansen [tjenestekarl], , paa Thoruplund - af Kjertinge født 1804, Anne Cathrine Christensdatter [huusholderske], , paa Thorup - hos moderen Christen Jensens enke - af Agedrup født 1803
1837, 13de Oktober, Viet, Søren Dinesen [gaardmand], 38, i Rastrup - af Rastrup født 1799, Gjertrud Marie Rasmusdatter [tjenestepige], , hos faderen sognefoged Rasmus Hansen - af Vesterkjærbye født 1814
1837, 25 November, Viet, Anders Pedersen [rokkedreier og eier], 37, af et huus i Bullerup - af Bullerup født 1800, Anne Rasmusdatter [væverske], 31, datter af boelsmand Rasmus Andersen - af Bullerup
1837, 9de December, Viet, Frands Nielsen [tjenestekarl], 28, paa Østergaard - af Dræbye Feed, Kirsten Nielsdatter [tjenestepige], 23, hos gaardmand Peder Hansen - af Vesterkjærbye
1838, 6te Oktober, Viet, Hans Nielsen [selveier huusmand, enkemand], 29, i Bullerup, Christiane Slengerich [tjenestepige], 24, hos gaardmand Peder Hansen i Bullerup - af Seden
1838, 17de November, Viet, Frederich Sørensen [fæster], 24, af Rasmus Andersens huus i Vesterkjærbye - af Rudskov født 1814, Johanne Marie Andersdatter [tjenestepige], 23, hos faderen huusmand Anders Christensen - af Vesterkjærbye født 1815
1839, 15de Juni, Viet, Niels Hansen [tiltrædende fæster], 33, af Anders Knudsens fæstehuus i Agedrup - af Birkebjerg født 1806, Mette Kirstine Christensdatter [tjenestepige], 34, hos huusmand Anders Knudsen i Agedrup - af Kjerteminde født 1805
1839, 16de November, Viet, Søren Andersen [fæstehuusmand, ungkarl], , i Bullerup - af Trøstrup Korup født 1804, Caroline Marie Risom [tjenestepige], , hos brudgommen - af Odense født 1809
1840, 29de Mai, Viet, Rasmus Pedersen [tjenestekarl], 30, hos faderen gaardmand Peder Hansen - af Vesterkjærbye født 1809, Malene Kirstine Rasmusdatter [tjenestepige], 29, hos faderen gmd. og sognefoged Rasmus Hansen - af V. Kjærbye født 1811
1840, 9 Oktober, Viet, Andreas Tagesen [hørsvinger], 27, i Vesterkjærbye - af Vesterkjærbye født 1813, Marie Jørgensdatter [tjenestepige], 33, hos moderen boelsmand Jørgen Hansens enke - af Dræbye født 1807
1840, 7de November, Viet, Peder Rasmussen [træskomager], 28, hos fader huusmand Jacob Clausen - af Birkende født 1812, Kirstine Larsdatter [tjenestepige], 25, hos faderen gaardmand Lars Markusen - af Vesterkjærbye
1841, 15de Mai, Viet, Søren Andersen [væver], , i Kiertinge - af Kiertinge født 1803, Anne Nielsdatter [syepige], , hos faderen hmd. Niels Rasmussen i V. Kjærbye - af Birkende født 1817
1841, 3die April, Viet, Jørgen Nielsen [enkemand og gaardmand], 55, i Agedrup - af Vesterkjærbye, Anne Cathrine Nielsdatter [tjenestepige], 32, hos brudgommen - af Vesterkjærbye
1841, 28de Marts, Viet, Hans Sørensen [tjenestekarl], 23, hos gaardmand Lars Pedersen i Overkjærbye Drigstrup - af Vesterkjærbye, Johanne Marie Pedersdatter, 29, hos brudgommens fader huusmand Søren Nielsen i V. Kjærbye - af Nærum
1841, 20de Mai, Viet, Søren Nielsen [tjenestekarl], , af Bullerup født 1815, Anne Marie Jacobsdatter [tjenestepige], , hos gaardmand Hans Nielsen i Agedrup - af Dræbye født 1815
1841, 22de Oktober, Viet, Hans Andersen [tjenestekarl], , hos faderen boelsmand Anders Sørensen - af Vesterkjærbye født 1818, Maren Frandsdatter [tjenestepige], , hos broderen gaardmand Jeppe Frandsen i V. Kjærbye-af Dræbye født 1808
1841, 26de November, Viet, Anders Andersen [tjenestekarl], 36, paa Kildegaard i Frue Sogn - af Langsted født 1806, Anne Cathrine Nielsdatter [enke], 57, af Kjølstrup - enke efter møller Mathias Andersen i Bullerup
1842, 28de Oktober, Viet, Anders Jørgensen [tjenestekarl], 26, hos gaardmand Peder Nielsens enke i Veterkjærbye - af Dræbye, Anne Christiansdatter [tjenestepige], 27, hos moderen huusmand Peder Nielsens enke i Vesterkjærbye
1842, 18de November, Viet, Jens Knudsen [tjenestekarl], 32, hos svigerfaderen hmd. Ras. Nielsen paa Vesterkjærbye Mark -af Marsløv, Karen Marie Rasmusdatter [tjenestepige], 27, hos faderen huusmand Rasmus Nielsen - af Vesterkjærbye
1843, 9de April, Viet, Peder Hansen [materialkarl], 37, paa Østergaard - af Søndersøe, Kirsten Christensdatter, 36, tilhuse hos gaardmand Lars Nielsen i Vesterkjærbye - af Hunsløv
1843, 13de Oktober, Viet, Hans Rasmussen [avlskarl], 29, hos gaardmand Jørgen Hansen i Vesterkjærbye - af Munkeboe født 1814, Anne Dorthe Jørgensdatter [tjenestepige], 21, hos faderen gaardmand Jørgen Hansen - af Vesterkjærbye
1843, 17de November, Viet, Niels Knudsen [svag mands søn], 34, hos faderen Knud Jespersen - af Dræbye født 1809, Kirsten Jørgensdatter [tjenestepige], 29, hos moderen gmd. Jørgen Hansens enke i V. Kjærbye -af Dræbye født 1814
1843, 25de November, Viet, Hans Andersen [tjenestekarl], 22, paa Østergaard - af Vesterkjærbye født 1821, Kirsten Pedersdatter, 37, hos huusmand Frederich Sørensen i V. Kjærbye - af Rynkebye født 1806
1843, 9de December, Viet, Anders Mortensen [tjenestekarl], 22, hos gaardmand Jans Hansen i Vesterkjærby - af Dræbye født 1821, Bodil Kirstine Larsdatter, 31, hos faderen huusmand Lars Hansen - af Vesterkjærbye født 1812
1844, 14de Juni, Viet, Søren Nielsen [hjulmandsvend], 26, hos sin fader hmd. Niels Christensen i Bullerup-af Raagelund født 1818, Pedersine Slengerich, 23, hos sin fader kirkesanger J. Slengerich - af Vesterkjærbye født 1821
1844, 19de Oktober, Viet, Anders Nielsen [skomager], 32, i Vesterkjærbye - af Rynkebye født 1812, Anne Nielsdatter, 30, hos stiffaderen væver Peder Jensen - af Vesterkjærbye født 1814
1844, - [ikke sammenviede], Viet, Anders Hansen [tjenestekarl], 33, hos faderen forpagter Frands Jensen i Rastrup - af Vibye født 1811, Anne Cathrine Christensdatter, 35, log. hos hmd. Lars Nielsen paa V. Kjærbye Mark - af Hundsløv født 1809
1844, 29de November, Viet, Niels Johansen [smed], 37, i Vesterkærbye - af Vesterkjærbye født 1807, Kirstine Clausdatter [enke], 40, af Dræbye født 1804 - enke efter boelsmand Mads Jensen i Bullerup
1844, 16de November, Viet, Hans Jensen [tiltrædende smed], 26, i Vesterkærbye - for tiden i Dræbye - født 1818, Anne Cathrine Johannesdatter [tjenestepige], 28, hos broderen bortflyttende smed - af Vesterkjærbye født 1816
1844, 10de Marts, Viet, Jørgen Andersen [tjenestekarl], 22, hos gaardmand Rasmus Pedersen i Bullerup - af Dræbye født 1822, Anne Margrethe Rasmusdatter [tjenestepige], 24, hos gaardmand Rasmus Pedersen i Bullerup - af Vesterkjærbye født 1820
1845, 24de Januar, Viet, Hans Povelsen [tjenestekarl], 27, i St. Hans Sogn i Odense - af Dræbye født 1817, Karen Marie Pedersdatter, 23, hos faderen huusmand Peder Nielsen i Bullerup - af Kragelund
1845, 12te April, Viet, Knud Larsen [væverkarl], 22, hos moderen boelsmand Lars Rasmussens enke - af Kjertinge døbt 1822, Karen Christensdatter, 27, hjemme hos faderen i Agedrup - af Agedrup født 1817
1845, 13de Juni, Viet, Søren Nielsen [ungkarl], 24, hos sin moder gmd. Niels Jespersens enke - af Fraugdekjærbye født 1821, Anne Marie Rasmusdatter, 26, hos faderen sognefoged Ras. Hansen - af Vesterkjærbye
1845, 14de November, Viet, Jakob Rasmussen [tjenestekarl, ungkarl], 31, hos boelsmand Rasmus Nielsen i Salbye - af Kjerteminde født 1814, Kirstine Pedersdatter [tjenestepige], 31, hos broderen Jørgen Pedersen - af Vesterkjærbye født 1814
1845, 14de December, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl og tjenestekarl], 27, hos gaardmand Hans Jørgensen i Vesterkjærbye - af Rosenvold, Kirstine Rasmusdatter [pige og indsidderske], 26, hos huusmand Rasmus Povelsen i Vesterkjærbye - af Nonnebo
1845, 28 December, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 33, tjenende hos gmd. Rasmus Pedersen i Bullerup - af Bellinge født 1812, Anne Kirstine Pedersdatter, 28, hos stiffader huusmand Peder Madsen - af Bullerup født 1817
1847, 9de Januar, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 28, tjenende gaardforpagter Heilmann i Hundsløv - af Tulstrup født 1819, Karen Marie Sørensdatter [pige], 24, hos faderen huusmand Søren Jyde - af Vesterkjærbye født 1822
1847, 25de Juni, Viet, Jørgen Knudsen [hjulmand, ungkarl], 31, hos faderen huusmand Knud Mathiasen - af Gjirskov født 1816, Bolette Slengerich [pige], 28, hos faderen kirkesanger Slengerich - af Vesterkjærbye født 1819
1847, 26de November, Viet, Mads Jørgensen [eier], 30, af et boelsted i Vesterkjærbye - af Dræbye født 1817, Henriette Elise Pedersdatter [tjenestepige], 22, hos bmd. Jørgen Hansens enke i Vesterkjærbye - af Hundsløv født 1825
1847, 17de December, Viet, Peder Abrahamsen [tjenestekarl], 34, hos gmd. Peder Hansens enke i Vesterkjærbye - af Brønserod født 1812, Anne Marie Thomasdatter [enke], 47, af Vesterkjærbye født 1808 - enke efter gaardmand Peder Hansen
1848, 17de December, Viet, Rasmus Larsen [logerende], 30, hos huusmand Jørgen Hansen i Bullerup - af Høirup født 1818, Anne Cathrine Jørgensdatter, 26, hos faderen huusmand Jørgen Hansen i Bullerup - af Brobye født 1822
1849, 20de Januar, Viet, Niels Rasmussen [tjenestekarl], 33, hos gaardmand Søren Dinesen i Radstrup - af Vesterkjærbye født 1815, Johanne Cathrine Andersdatter [tjenestepige], 25, hos huusmand Rasmus Nielsen i Vesterkjærbye - af Smestrup født 1823
1849, 4de December, Viet, Lars Isaksen [møllersvend, ungkarl], 28, hos Anders Andersen Møller i Bullerup - af Ellesøe født 1821, Barthe Kirstine Pedersdatter, 21, hos faderen huusmand Peder Pedersen i Bullerup - af Bullerup født 1828
1850, 2den Marts, Viet, Jens Jensen [tjenestekarl], 30, hos gmd. Niels Christophersen i Vesterkjærbye - af Rynkebye født 1819, Anne Christiansdatter [enke], 34, af Vesterkjærbye født 1815 - enke efter huusmand Anders Jørgensen
1850, 14de April, Viet, Johan Møller [tjenestekarl, ungkarl], 30, hos gaardmand Lars Markusens enke i Vesterkjærbye -af Odense født 1820, Karen Andersdatter, 23, hos huusmand Rasmus Poulsen i Vesterkjærbye - af Seden født 1827
1850, 16 Juni, Viet, Peder Jørgen [ungkarl], , hos stifmoderen Jørgen Nielsens enke - af Vesterkjærbye født 1826, Christiane Nielsdatter [pige], , hos søsteren Jørgen Nielsens enke - af Vesterkjærbye født 1822
1850, 16 November, Viet, Julius Larsen [tjenestekarl, ungkarl], 35, hos gaardmand Jørgen Andersen i Rougelund - af Fraugde Sogn født 1815, Caroline Marie Risom [enke], 41, af Odense - enke efter huusmand Søren Andersen i Bullerup
1850, 10 November, Viet, Peder Larsen [tjenestekarl], 22, hos gaardmand Knud Hansen i Hoeløv - af Askeby Særslev Sogn født 1828, Johanne Nielsdatter, 24, hos faderen huusmand Niels Rasmussen - af Vesterkjærbye født 1826
1851, 24 Mai, Viet, Niels Carlsen [ungkarl, huuseier], 30, i Bullerup - af Fraugde født 1821, Anne Kirstine Rasmusdatter [pige], 27, tjenende gaardmand Johannes Nielsen - af Bullerup født 1823
1851, 11te October, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, gaardmand], 35, i Bullerup - af Bullerup født 1815, Kirsten Marie Clemensdatter, 24, hos faderen boelsmand Clemen Pedersen - af Bullerup født 1827
1851, 15de November, Viet, Peder Kryssing Madsen [ungkarl], 32, tjenende hos madam Petersen i Kjølstrup - af Kjertinge født 1819, Abelone Rasmusdatter [pige], 20, hos faderen gaardmand Rasmus Reinholdsen - af Bullerup født 1832