Rynkeby, 1839-1860, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1839-1860, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1839, 1506, Johan Christopher Gottholt Larsen, ungkarl. 52, tjenende hos hr. kammerraad Larsen i Hundslev og pige Anne Maria Hansdatter, 28, hos sin fader gaardmand gl. Hans Madsen i Rynkebye
1840, 1306, Frederik Gregers Rudolf Larsen, ungkarl, 25, fra Wibye og pige Apollone Erichsdatter, 24, huusmand Erich Hansens datter paa Rynkebye Mark
1840, 1909, Jørgen Jensen, ungkarl og selveier, 30, paa Ullerslev Mark og pige Anne Madsdatter, 35, hos sin svoger gaardmand Niels Hansen af Rynkebye
1840, 1710, Niels Pedersen, ungkarl, 37, tjenende som kudsk paa Schousboe og fruentimmer Kirsten Poulsdatter, 31, tjenende som bryggerpige paa Schousboe
1840, 1710, Peder Poulsen, ungkarl og huuseier, 30, boende paa Birkende Mark og pige Karen Hansdatter, 23, hos sin fader huusmand Hans Hansen paa Urup Mark
1840, 1110, Anders Jensen, ungkarl og selveier boelsmand, 35, af Frørup, nu boende paa Urup Mark og pige Kirsten Hintzesdatter, 40, af Frørup Sogn, nu opholdende sig paa Urup Mark
1840, 2811, Daniel Andreassen, ungkarl, 34, tjenende hos gaardmand Hans Nielsen paa Urup Mark og pige Ane Rasmusdatter, 38, boende hos huusmand Rasmus Hansen i Urup
1841, 0301, Peder Rasmussen, ungkarl, 24, tjenende som staldkarl paa Schousboe og pige Karen Poulsdatter, 28, af Rynkebye
1840, 1212, Rasmus Larsen, ungkarl og selveierboelsmand, 31, af Wester Kjærbye Mark og pige Kirsten Madsdatter, 21, hos sin fader gaardmand Mads Christiansen i Urup
1841, 3010, Hans Pedersen, ungkarl og huusfæster, 45, af Rynkebye og fruentimmer Karen Nielsdatter, 29, af Rynkebye
1841, 2011, Rasmus Christensen, ungkarl og huusfæster, 33, af Færridslev og fruentimmer Mette Kirstine Hansdatter, 35, hos sin fader huusmand Hans Jensen af Urup
1841, 1112, Michael Jensen Østen, ungkarl, 26, tjenende mølleren hr. Heilmann som møllesvend af Kjerteminde og pige Anne Kirstine Pedersdatter, 21, hos sin moder huusmand Peder Jespersens enke af Rynkebye
1841, 1912, Søren Pedersen, musikant og huusmand, 63, af Urup og fruentimmer Christiane Olsdatter, 42, af Westerkjærbye
1842, 1911, Peder Pedersen, ungkarl, 27, Hoelev, Marslev Sogn og tjenestepige Christine Bendixdatter, 23, tjener hos huusmand Jens Poulsen, Rynkeby
1842, 1911, Morten Ovesen, ungkarl, 32, Ferritslev, Rolfsted Sogn og pige Caroline Dorthea Hansen, 23, hos sin pleiefader huusmand Stephan Henrichsen, Grydstrup
1842, 1211, Lars Jensen, ungkarl, 34, Flødstrup Sogn og enke Maren Hansdatter, 35, Urup Mark, (efter huusmand og tømmermand Peder Hansen)
1842, 1211, Rasmus Larsen, ungkarl og huusfæster, 28, Hindemae og pige Sidsel Kirstine Larsdatter, 30, Kallundborghuset, Schousboe Mark
1843, 0701, Hans Clausen, huusfæster, 37, Rynkebye, (forhen givt med Johanne Larsdatter), og pige Karen Pedersdatter, 22, tjenende forpagter Mads Henrich Larsen, Rynkebye Præstegaard
1843, 1802, Peder Frederichsen, ungkarl og dagleier, 28, Ladbye og pige Maria Pedersdatter, 27, opholdende sig i et huus, Rynkebye Mark
1843, 2705, Peder Hansen, ungkarl, 30, tjenende hos gaardmand Knud Johansens enke, Ladbye og Maren Rasmusdatter, 33, Hundslev Mark, (forhen givt med huusmand Jens Nielsen)
1843, 1006, Jens Nielsen, ungkarl, 35, Urup og pige Kirsten Andersdatter, 36, Urup
1843, 0905, Wilhelm Christopher Crone, ungkarl, hr. auditeur og regnskabsfører ved 13. Linie Batalions Infanterie, 30, Fridericia og frøken Ericha Henriette Elisa Berg, 27, Schousboe, datter af salig justitsraad Berg
1843, 2110, Niels Aarenstrup Rasmussen, ungkarl, skomager og selveierhuusmand, 28, hos skomager Niels Jørgensen, Rynkebye og jomfrue Serine Jørgensen, 22, hos sin fader skomager Niels Jørgensen, Rynkebye
1843, 0411, Henrich Christiansen, ungkarl og gaardmand, 25, Kjertinge og pige Mette Knudsdatter, 21, gaardmand Knud Andersens datter, Rynkebye
1843, 1111, Peder Nielsen, ungkarl og gaardmand, 33, Munkeboe og pige Dorthea Nielsdatter, 36, gaardmand Niels Larsens datter, Urup Mark
1843, 1612, Niels Olsen, ungkarl og huusmand, 32, Rynkebye og fruentimmer Anne Maria Hansdatter, 33, Revninge
1844, 3003, Lars Nielsen, ungkarl og huusmand, 38, Flødstrup Sogn og enke Maren Erichsdatter, 47, Rynkebye, (efter huusmand Peder Jespersen)
1844, 2004, Jeppe Bendixen, huusmand, 44, Rynkebye Mark, (forhen givt med huusmand Anders Nielsens enke) og pige Elisabeth Rasmusdatter, 33, Kjølstrup, tjenende bemældte Jeppe Bendixen
1844, 2704, Niels Jensen, ungkarl og gaardmand, 23, Røirup og pige Johanne Hansdatter, 17, Urup Mark
1844, 0106, Peder Pedersen, ungkarl, huuseier og skrædder, 27, Rynkebye og pige Mette Sørensdatter, 26, Rynkebye
1844, 0311, Anders Pedersen, ungkarl og huusfæster, 27, Skovsboe Mark og pige Edel Maria Madsdatter, 30, Skovsboe Mark
1844, 2610, Christen Lauritzen, ungkarl og gaardforpagter, 25, Bellinge og pige Else Madsdatter, 25, datter af gaardmand Mads Hansen, Tvinde
1844, 1210, Knud Hansen, ungkarl og huuseier, 30, Revninge og pige Birthe Kirstine Sørensdatter, 31, Rynkebye
1844, 0712, Anders Jørgensen, ungkarl, 23, hos tømmermand Anders Frederiksen, Hundslev Mark og pige Dorthea Maria Nielsdatter, 30, hos tømmermand Anders Frederiksen, Hundslev Mark
1844, 2211, Stephan Ebbesen, ungkarl og gaardmand, 27, Tvinde og pige Anne Kirstine Larsdatter, 23, hos sin fader gaardmand Lars Jeppesen, Urup
1844, 2112, Lars Christian Jensen, ungkarl og avlskarl, 38, tjenende paa Skovsboe og pige Anne Maria Madsdatter, 35, indsidder Mads Sørensens datter, Birkende, tilhuse hos huusmand gl. Hans Madsen
1845, 0803, Hans Thomassen, huusmand, 34, Ladbye og pige Kirsten Poulsdatter, 29, datter af afdøde huusmand Poul Thygesen, Skalkendrup, tjenende i Urup
1845, 1503, Jens Nielsen, ungkarl og gaardfæster, 21, Revninge og pige Maren Jensdatter, 20, huusmand Jens Jochumsens datter, Rynkebye Mark
1845, 0504, Jeppe Bendixen, enkemand og fæstehuusmand, 45, Rynkebye Mark, (efter Elisabeth Rasmusdatter), og pige Anne Kirstine Jørgensdatter, 36, huusmand Jørgen Nielsens datter, i første Flaskemaalshuus, Rynkebye Mark
1845, 1904, Søren Pedersen, enkemand og huusfæster, 33, Urup Mark, (efter Johanne Maria Larsdatter), og pige Johanne Nielsdatter, 22, huusmand Niels Olsens datter, Rynkeby, tjener gaardmand Søren Nielsen, Rynkeby
1845, 2604, Rasmus Jensen, ungkarl og huusmand, 31, huusmand Jens Rasmussens søn, Brabek og pige Karen Christensdatter, 30, datter af gaardmand Christen Stephansen, Hersnap, Dalbye Sogn, hos huusmand Rasmus Jensen
1845, 0106, Jens Rasmussen, ungkarl og huusmand, 24, tjenende gaardmand Dines Rasmussen, Hundslev og pige Karen Jensdatter, 26, boende hos huusmand Anders Olsen, Hundslev Mark
1845, 0606, Niels Rasmussen, boelsmand, 37, Hundslev Mark og pige Maria Andersdatter, 32, datter af afgangne gaardmand Anders Hansen, Urup
1845, 2006, Frederik Johansen, ungkarl og huusmand, 31, Brendekilde og pige Karen Hansdatter, 26, hos faderen huusmand Hans Jochumsen, Urup
1845, 1010, Ole Rasmussen, ungkarl og huusmand, 37, Revninge Mark og Anne Kirstine Jørgensdatter, 51, Rynkebye Mark, (forhen gift med huusmand Peder Jacobsen)
1845, 2410, Rasmus Hansen, ungkarl, 26, Tvinde Mark og pige Anne Kirstine Madsdatter, 23, datter af huusmand og væver Mads Jacobsen, Rynkebye Mark
1845, 2812, Hans Larsen, enkemand, huusmand og væver, 63, Rynkebye, (efter pige Johanne Madsdatter9 og Karen Simonsdatter, 63, Kjølstrup Sogn, (forhen gift med dagleier Lars Michelsen)
1845, 2112, Jens Jensen, ungkarl og dagleier, 26, i tjeneste hos gaardmand Niels Rasmussen, Rynkebye Mark og pige Maren Jørgensdatter, 26, hos sin fader huusmand Jørgen Nielsen, Rynkebye Mark
1846, 0901, Frederich Erichsen, ungkarl, 28, hos sin fader gaardmand Erich Frederichsen, Birkende og pige Kirsten Larsdatter, 22, hos sin fader gaardmand Lars Christiansen, Urup
1846, 1303, Niels Poulsen, ungkarl og gaardmand, 30, Westerkjærbye og pige Karen Madsdatter, 24, gaardmand Mads Christiansens datter, Urup
1846, 2103, Knud Nielsen, ungkarl, 28, Kjertinge og pige Sidsel Jensdatter, 22, huusmand Jens Pedersens datter, Urup Mark
1846, 0404, Johan Jørgensen, skomagersvend, 26, Rynkebye og pige Caroline Berthelsen, 21, Rynkebye
1846, 0205, Knud Hansen, enkemand og boelsmand, 40, Revninge Mark, (efter pige Karen Poulsdatter af Overkjærby), og pige Anne Kirstine Hansdatter, 31, hos sin fader gaardmand gl. Hans Madsen, Rynkebye
1846, 2106, Hans Erichsen, ungkarl og væver, 27, Hundslev Mark og pige Anne Hansdatter, 31, Hundslev Mark
1846, 0910, Lars Rasmussen, ungkarl og selveierboelsmand, 30, Urup Mark og pige Maren Larsdatter, 28, hos sin fader gaardmand Lars Christiansen, Urup
1846, 0711, Jørgen Hansen, ungkarl og fæstegaardmand, 41, Avnslev og pige Anne Catharine Nielsdatter, 21, hos sin fader gaardmand Niels Rasmussen, Rynkebye Mark
1846, 2111, Peder Hansen, ungkarl og huusfæster, 28, Birkende og pige Sophie Sørensdatter, 26, hos sin fader boelsmand Søren Pedersen, Rynkebye
1846, 2711, Hans Christian Larsen, ungkarl og gaardeier, 26, hos sin fader gaardmand Lars Jeppesen, Urup og Karen Knudsdatter, 35, Urup, (forhen gift med gaardmand Søren Hansen)
1846, 1912, Jeppe Bendixen, huusfæster, 47, Rynkebye Mark og fruentimmer Karen Hansdatter, 30, hos gaardmand Lars Madsen, Urup Mark
1847, 0905, Anders Andersen, ungkarl, 24, tjenende paa Brolykke og fruentimmer Anne Kirstine Rasmusdatter, 29, hos sin fader huusmand Rasmus Sørensen, Rynkebye
1847, 0105, Mads Hansen, ungkarl og væver, 26, hos sin fader væver Hans Jokumsen, Urup og Anne Katrine Eriksdatter, 41, Rynkebye
1847, 1405, Morten Hansen, ungkarl og gaardeier, 33, hos sin fader, Hoeløv og pige Margarete Jørgensdatter, 29, hos sin stedfader gaardmand Rasmus Knudsen, Hundslev Mark
1847, 2509, Søren Jensen, enkemand, huusmand og væver, 30, Urup, (efter pige Karen Rasmusdatter), og pige Maren Sofie Madsdatter, 27, hos sin stedfader huusmand Mads Kristensen, Rynkeby Mark
1847, 1911, Kristen Rasmussen, ungkarl og huusmand, 46, Flødstrup og pige Kirsten Madsdatter, 26, Tvinde
1847, 2011, Peder Andersen, ungkarl og dagleier, 34, hos sin moder huusmand Anders Pedersens enke, Hundslev Mark og pige og bryggerpige Karen Andersdatter, 27, tjenende paa Skovsbo
1847, 2611, Rasmus Larsen, ungkarl og gaardmand, 30, Birkende og pige Maren Knudsdatter, 22, hos sin fader gaardmand Knud Andersen, Rynkeby
1847, 0312, Hans Larsen, ungkarl, 22, Rynkeby og pige Anne Katrine Hansdatter, 26, Rynkeby
1847, 1311, Kristian Mogensen, ungkarl, 26, tjenende boelsmand Anders Jensen, Urup Mark og pige Apollone Sørensdatter, 24, hjemkom til faderen huusmand gl. Søren Pedersen, Urup Mark
1848, 0212, Anders Andersen, ungkarl og huseier, 27, hos sin fader husmand Anders Andersen, Revninge og pige Kirsten Sørensdatter, 25, hos sin fader boelsmand og smed Søren Pedersen, Rynkeby
1848, 0909, Anders Hansen, ungkarl og gaardeier, 29, Tommerup Sogn og pige Maren Mortensdatter, 23, hos sin fader parcellist Morten Kristoffersen, Rynkeby Mark
1848, 2907, Mads Jensen, gaardmand, 47, Skjellerup og pige Karen Hansen, 37, hos sin fader gaardmand Hans Madsen, Rynkeby
1848, 2707, Hans Nikolai Østergaard, ungkarl, 35, Tommerup og jomfru og huusjomfru Birgitte Haagensen, 33, Rynkeby Præstegaard
1848, 2209, Karl Nicolai Wiborg, ungkarl, komunekasserer og hospitalsforstander, 39, Faaborg og frøken Lovise Gottlieb, 37, Rynkeby Præstegaard
1848, 1111, Hans Rasmussen, ungkarl, 25, hos sin fader gaardmand Rasmus Hansen Eiby, Lamdrup og pige Mette Kirstine Jensdatter, 23, gaardmand Jens Ottesens datter, hos sin broder gaardmand Rasmus Jensen
1848, - [ingen dato], Anders Henriksen, ungkarl, 30, Birkende og pige Anne Marie Larsdatter, 25, tjenende hos gaardmand Lars Madsen, Urup Mark
1848, 1811, Rasmus Rasmussen, ungkarl, selveierhusmand og avlskarl, 30, Skovsbo og pige Sofie Kristoffersdatter, 30, hos sin fader husmand og fæster Kristoffer Larsen, Hundslev Mark
1848, 1111, Johannes Peder Kristian Sich, overlærer, 36, Odense Kathedralskole og frøken Kristiane Marie Amalie Berg, 38, Skovsbo
1849, 3003, Rasmus Nielsen, gaardmand, 32, Fraugde Kjærby og pige Anne Marie Nielsdatter, 21, hos sin fader gaardmand Niels Rasmussen, Rynkeby Mark
1849, 1011, Martin Frederich Santhoff Mellenthin, ungkarl og skomagermester, 28, Odense og pige Kirsten Jensdatter, 22, hos sin fader husmand Hans Jochumsen, Rynkeby Mark
1850, 2004, Jørgen Thor Andersen, ungkarl og tømmermand, 33, Hundslev Mark og pige Anne Marie Hansdatter, 24, hos sin fader husmand Hans Povlsen, Hundslev Mark
1850, 1511, Rasmus Andersen, ungkarl, 28, hos sin fader gaardmand Anders Sørensen, Ullerslev og enke Anne Kirstine Nielsdatter, 41, Rynkeby, (efter gaardmand Rasmus Sørensen)
1850, 0911, Hans Hansen, ungkarl, 27, tjenende paa Skovsbo og pige Gjertrud Pedersdatter, 31, Hundslev Mark
1850, 1410, Jens Pedersen, enkemand og huusmand, 45, Ullerslev, (efter pige Marie Pedersdatter), og pige Anne Marie Eriksdatter, 35, hos stedfader huusmand og væver Anders Povlsen, Hvidkattehus, Urup Mark
1850, 2812, Hans Hansen, ungkarl, 37, Bovense og pige Anne Sofie Jakobsdatter, 23, Skovsboe Allehus
1850, 2311, Hans Sørensen, ungkarl og tømmermand, 32, Rynkeby og pige Johanne Margrete Pedersen, 32, Rynkeby Mark
1851, 1406, Kristen Andersen, ungkarl og huuseier, 36, Kappendrup, Rolfsted Sogn og pige Anne Marie Olsdatter, 26, hos sin fader husmand Ole Andersen, Hundslev Mark, Rynkeby Sogn
1851, 1705, Mads Pedersen, ungkarl og kudsk, 40, tjenende paa Skovsbo og pige Birte Marie Larsdatter, 34, hos sin fader huusmand Lars Hindsesen, Kallundborghuset, Skovsbo Mark
1851, 1406, Peder Hansen, ungkarl og hørhegler, 26, Rynkeby og pige Karen Nielsdatter, 30, Rynkeby, født i Horne
1851, 2706, Hans Larsen, ungkarl, 27, tjenende gaardmand Steffen Ebbesen, Tvinde, huusmand Lars Frandsens søn og pige Anne Marie Pedersdatter, 33, huusmand Peder Jørgensens datter, Revninge, tyende hos sognepræsten
1851, 1810, Hans Larsen, ungkarl og skrædder, 35, hos stedfaderen husmand Hans Larsen, Rynkeby og pige Erne Marie Kristensdatter, 28, tjenende husmand Hans Larsen, Rynkeby
1851, 2211, Jens Hansen, ungkarl, 31, hos sin svigermoder huusmand Ole Jensens enke, 2. Flaskemaalshus og pige Johanne Olsdatter, 32, afdøde huusmand Ole Jensens datter, 2. Flaskemaalshus, Rynkeby Mark
1851, 1312, Jens Olsen, ungkarl, 46, tjenende paa Urup Mark og pige Else Kirstine Larsdatter, 32, gaardmand Lars Madsens datter, Urup Mark
1851, 1312, Kristian Larsen, ungkarl og selveiergaardmand, 41, Høiby og pige Kirsten Hansdatter, 30, hos sin broder gaardmand Mads Hansen, Rynkeby
1852, 2102, Søren Hansen, ungkarl, 30, Tvinde og pige Karen Madsen, 22, væver Mads Jakobsens datter opholdende sig hos ham, Rynkeby Mark
1852, 0702, Jakob Pedersen, ungkarl, 32, tjenende paa Lundsgaard, hjemmehørende i Grindsted Sogn, Ribe Amt og pige Anne Marie Andersdatter, 30, indsidder Anders Larsens datter opholdende sig hos sin moder, Rynkeby
1852, 0603, Hans Rasmussen, ungkarl, 30, Revninge og pige Anne Marie Madsdatter, 29, hos gaardmand Bendiks Madsen, Tvinde
1852, 1505, Willum Nielsen, ungkarl og huusejer, 34, tjenende hos gaardmand Steffen Ebbesen, Tvinde og pige Karen Hansdatter, 36, i sin forlovedes ejendoms hus, Rynkeby Mark
1852, 2205, Anders Andersen, ungkarl, 35, hos sin fader Anders Sørensen, Ullerslev og pige Mette Kirstine Jacobsdatter, 30, hos sin fader boelsmand Jakob Jørgensen, Rynkeby Mark
1852, 0307, Hans Hansen, ungkarl, 36, tjenende gaardmand Kristoffer Edvardsen, Salby og enke Karen Nielsdatter, 39, Rynkeby, (efter huusmand og væver Hans Pedersen)
1852, 1206, Knud Hansen, ungkarl og huusejer, 29, Allerup Mark og pige Karen Larsdatter, 29, Fraugde Præstegaard, men nu hørende til Rynkeby Sogn
1852, 1206, Jens Larsen, ungkarl og huusejer, 25, hos sin fader husmand og væver Lars Jakobsen, Rynkeby og pige Birte Marie Tygesdatter, 29, tjenende hos gaardmand Niels Rasmussen, Rynkeby Mark
1852, 1206, Lars Hansen, ungkarl og huusejer, 37, tjenende i Skjellerup og pige Anne Margrete Povlsdatter, 25, hos sin fader husmand Povl Ulriksen, Rynkeby
1852, 2607, Jens Steffensen, ungkarl og huusejer, 44, hos husmand Ole Pedersen, Rynkeby og pige Dorte Marie Olsdatter, 31, hos sin fader husmand Ole Pedersen, Rynkeby
1852, 1007, Johan Kristian Pedersen, ungkarl og huuseier, 30, Skellerup og pige Anne Marie Andersdatter, 23, hos sin stedfader gaardmand Niels Hansen, Rynkeby
1852, 1610, Hans Jensen, ungkarl og huusejer, 34, hos husmand Anders Kristensen, Rynkeby Mark og pige Johanne Andersdatter, 26, hos sin fader husmand Anders Kristensen, Rynkeby Mark
1852, 0210, Hans Kristian Madsen, ungkarl og gaardejer, 27, hos sin fader gaardmand Mads Kristensen, Urup og pige Mette Sørensdatter, 25, hos sin fader Søren Nielsen, Rynkeby
1852, 1311, Niels Frederiksen, ungkarl, huusejer og tømmermand, 31, i sit hus paa Rynkeby Mark og pige Maren Sørensdatter, 30, hos gaardmand Frederik Rasmussen, Rynkeby
1852, 2310, Hans Kristian Nielsen, ungkarl og huusejer, 25, i sit hus i Rynkeby og pige Kirsten Frederiksdatter, 25, hos sin fader gaardmand Frederik Rasmussen, Rynkeby
1852, 2711, Rasmus Pedersen, ungkarl og huusejer, 35, søn af huusmand Peder Rasmus, Revninge, i sit iboende hus paa Rynkeby Mark og pige Margrete Rasmusdatter, 27, Rynkeby Mark
1852, 2011, Peder Larsen, ungkarl og huusejer, 40, tjenende paa Skovsbo Mølle og enke Else Kristiansdatter, 45, Urup, (gift 1838 med huusmand Hans Johansen, efter hvem hun er enke)
1852, 1112, Niels Kristiansen, ungkarl, 38, Salby, opholdende sig hos sin svigerfader huusmand Niels Hansen, Rynkby og pige Karen Margrete Nielsdatter, 31, hos sin fader husmand Niels Hansen, Rynkeby
1852, 1812, Jens Andersen, ungkarl, 30, hos sin svigermoder husmand David Hansens enke, Rynkeby og pige Mette Marie Davidsen, 19, hos sin moder husmand David Hansens enke, Rynkeby
1853, 2201, Hans Thor Hansen, ungkarl og boelsmand, 28, Langeskov, Ullerslev Mark og pige Anne Katrine Nielsen, 20, hos sin fader boelsmand Niels Andersen, Urup Mark
1853, 0904, Jens Hansen, selveierhuusmand, 33, 2. Flaskemaalshuus, Rynkeby Mark og pige Karen Hansdatter, 28, hos gaardmand Anders Jensen, Urup Mark
1853, 1510, Ole Jørgensen, ungkarl, 33, hos sin svigerfader boelsmand Jakob Jørgensen, Rynkeby Mark og pige Maren Jakobsdatter, 27, hos sin fader boelsmand Jakob Jørgensen, Rynkeby Mark
1853, 1009, Anders Larsen, ungkarl og huusejer, 32, i sit huus paa Rynkeby Mark og pige Anne Jensdatter, 37, hos sin forlovede, Rynkeby Mark
1853, 2210, Niels Rasmussen, ungkarl, 31, Høiby og enke Maren Sofie Madsdatter, 32, boende i sit huus i Urup, (efter enkemand og væver Søren Jensen)
1853, 0511, Niels Pedersen, ungkarl, væver og selveierhuusmand, 43, boende i sit huus i Kjølstrup og pige Anne Barbara Madsdatter, 32, tjenende hos kirkesanger og skolelærer Møller, Rynkeby
1853, 1211, Mads Knudsen, ungkarl, 28, tjenende sognepræsten Myst... Viborg, Rynkeby og enke, Anne Kirstine Rasmusdatter, 35, Rynkeby, (efter huusmand Anders Andersen, der faldt i Isted Slaget)
1853, 1911, Jens Kristian Hansen, ungkarl og smed, 30, Rynkeby og pige Anne Margrete Larsdatter, 38, hos smed Lars Nielsen, Rynkeby
1853, 1012, Hans Hansen, ungkarl og selvejerhuusmand, 35, hos huusmand Klemen Andersens enke, Urup og pige Mette Katrine Klemensen, 19, hos sin moder huusmand Klemen Andersens enke, Urup
1853, 1012, Anders Povlsen, enkemand, væver og fæstehuusmand, 46, (efter enke Anne Rasmusdatter), Urup Mark og pige Karen Hansdatter, 42, hos væver Anders Povlsen
1854, 2605, Peder Sørensen, ungkarl og huusejer, 26, Urup Mark og pige Anne Marie Hansdatter, 29, tjenende i Rynkeby Præstegaard
1854, 0605, Niels Kristoffer Henrichsen, ungkarl, 31, tjenende gjæstgiver Holm, Kjerteminde og pige Apollone Hansdatter, 28, tjenende i Præstegaarden, Rynkeby
1854, 2206, Karl Emil Boesen, ungkarl og skolelærer hr., 28, lærer ved Rynkeby Skole, Rynkeby og jomfrue Anne Dorthea Nielsen, 18, hos sin moder gaardmand Niels Pedersens enke, Rynkeby Mark
1854, 1507, Peder Knudsen, ungkarl, 25, tjenende paa Skovsbo og pige Anne Larsdatter, 28, hos sin fader huusmand Lars Larsen, Rynkeby
1854, 0710, Lars Rasmussen, enkemand og selvejerboelsmand, 38, Urup Mark, (efter pige Maren Larsdatter), og pige Mette Jørgensdatter, 29, gaardmand Jørgen Hansens datter, hos stedfader gaardmand Rasmus Knudsen, Hundslev Mark
1854, 1111, Hans Kristian Jensen, ungkarl, huusejer og væver, 27, i sit huus paa Rynkeby Mark og pige Anne Kirstine Madsdatter, 26, hos sin fader huusmand Mads Kristensen, Rynkeby Mark
1854, 2810, Rasmus Nielsen, ungkarl og gaardejer, 30, tjenende sognepræsten, Rynkeby og pige Maren Sørensdatter, 24, tjenende sognepræsten, Rynkeby
1855, 0206, Anders Hansen, ungkarl, 35, Flødstrup Sogn, Ullerslev og enke Kirsten Povlsdatter, 46, (efter huusmand Niels Pedersen), Urup Mark
1855, 2209, Povl Kristensen, ungkarl og væver, 28, Rynkeby og pige Maren Andersdatter, 28, hos indsidder Kristen Nielsens enke, Rynkeby
1855, 1306, Jørgen Christian Nielsen, ungkarl og uhrmager, 31, St. Knuds Sogn, Odense og jomfrue Lovisa Augusta Thomsen, 25, hos sin fader pompemager og drejer Thomsen, Kjerteminde
1855, 2909, Peder Knudsen, ungkarl og huusejer, 26, Hoelev og pige Gjertrud Marie Christiansdatter, 30, hos sin fader huusmand Christian Olsen, Hundslev
1855, - [ingen dato], Hans Nisted, forpagter, 39, Rønninge Søegaard og jomfru Jensine Mathea Bloch, 30, Rynkeby
1855, 0911, Hans Andersen, ungkarl og saddelmager, 26, Fangel og pige Barthe Marie Rasmusdatter, 28, hos sine forældre huusmand Rasmus Larsen og Kirsten Povlsdatter, Hundslev
1855, 2411, Jens Hansen, ungkarl og huusejer, 26, tjenende paa Lavinsgaard og pige Gjertrud Kirstine Madsdatter, 31, hos sin fader huusmand Mads Pedersen, Rynkeby
1855, 0112, Kristian Larsen, ungkarl og gaardejer, 34, Urup og pige Mette Marie Sørensdatter, 32, Urup
1856, 0507, Anders Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 36, Urup og pige Anne Marie Madsdatter, 27, hos sin fader gaardmand Mads Christiansen, Urup
1856, 1810, Lars Larsen, ungkarl og hjulmand, 33, Fraugde og pige og mejerske Margrethe Nielsdatter, 38, Skovsbo
1856, 2910, Jørgen Nielsen, ungkarl og skræder, 33, hos sin fader huusmand Niels Hansen Hornum, Rynkeby og pige Anne Marie Pedersdatter, 34, tjenende paa Skovsbo
1856, 1511, Peder Knudsen, ungkarl og huusejer, 37, Villestofte, Paarup Sogn og pige Karen Frederikke Marchusen, 38, tjenende hos gaardmand Knud Andersen, Rynkeby
1856, 2911, Niels Pedersen, ungkarl og huusejer, 29, Birkende Mark og pige Karen Marie Mortensen, 24, hos faderen boelsmand Morten Kristoffersen, Rynkeby Mark
1856, 1312, Knud Larsen, ungkarl og huusejer, 31, Birkende og pige Mette Marie Pedersen, 23, hos sin fader huusmand Peder Immanuelsen, Rynkeby Mark
1857, 1001, Rasmus Christian Larsen, ungkarl og huusejer, 24, Rynkeby og pige Anne Marie Erichsen, 22, hos faderen huusmand Erich Pedersen, Rynkeby Mark
1857, 1605, Vilhelm Vilhelmsen, ungkarl, huusejer og smed, 36, Tvinde og Anne Pedersdatter, 26, Tvinde
1857, 2609, Peder Hansen, ungkarl, 24, Nyborg og enke Birthe Marie Larsdatter, 40, (efter Mads Pedersen), i sit iboende huus, Skovsbo Mark
1857, 3110, Hans Jørgensen, ungkarl, 36, Fraugde og pige Gjertrud Marie Andreassen, 21, hos faderen smed Andreas Jensen, Urup
1857, 1010, Jens Holger Assinius Bach, ungkarl, cand. med. chir. og læge, 26, Bogense og frøken Margrethe Roehmann, 26, Skovsbo
1857, 3110, Anders Hansen, ungkarl og huusejer, 33, Hoelev Mark og pige Anne Katrine Rasmussen, 24, Rynkeby
1857, 2410, Niels Christian Nielsen, ungkarl og gaardejer, 24, Villestofte, Paarup Sogn og pige Maren Nielsen, 24, hos faderen gaardmand Niels Rasmussen, Rynkeby Mark
1857, 0711, Hans Jørgensen, ungkarl, 35, hos stedfader Rasmus Knudsen, Hundslev Mark og pige Kirsten Hansdatter, 26, hos plejefaderen gaardmand Hans Sørensen, Rynkeby
1857, 0711, Hans Christensen, ungkarl, 33, Hundslev Mark og pige Dorthea Olsen, 27, hos sin fader aftægtsmand Ole Andersen, Hundslev Mark
1857, 2811, Erich Jesper Pedersen, ungkarl, 26, tjenende gaardmand Rasmus Jensen, Rynkeby Mark og pige Anne Kirstine Jørgensdatter, 39, tjenende gaardmand Niels Knudsen, Urup Mark
1858, 0703, Rasmus Nielsen, ungkarl, 28, Birkende og pige Frederikke Brabek, 25, hos moderen væver Christian Rasmussens enke, Brabæk
1858, 2702, Niels Hansen, huusfæster, 31, Hersnap og pige Maren Hansdatter, 36, tjenende gaardmand Niels Hansen, Rynkeby
1858, 1007, Ebbe Frederichsen, selvejergaardmand, 34, Rynkeby og pige Kirsten Hansdatter, 29, datter af afdøde gaardmand unge Hans Madsen, Rynkeby
1858, 0810, Antonius Oluf Tuxen, ungkarl, lieutnant og bestyrer af Navigationsskolen, 29, Svendborg og jomfrue Sofie Amalie Simonsen, 20, Rynkeby Præstegaard
1858, 2310, Søren Larsen, ungkarl og gaardejer, 31, Birkende og pige Karen Hansen, 22, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen, Rynkeby
1858, 1610, Heinrich Wilhelm Willer, ungkarl og teglmester, 36, arbeider ved Schnackenborgs Teglværk, Odense og pige Anne Marie Neislen, 23, hos faderen huusmand Niels Rasmussen, Rynkeby
1858, 3010, Rasmus Frandsen, ungkarl og huusfæster, 24, tjenende i Kjølstrup og pige Anne Marie Hindsesen, 27, hos faderen huusmand Hindse Nielsen, Rynkeby
1858, 1311, Anders Pedersen, ungkarl og indsidder, 21, tjenende i Kjølstrup og pige Karen Andersen, 27, huusmand Anders Andreassens datter, tjenende paa Skovsbo
1858, 1112, Peder Sørensen, daglejer, 52, tjenende Hundslev, Kjølstrup Sogn og pige Marie Kristine Hansdatter, 33, Fattighuset, Tvinde Mark
1859, 2201, Rasmus Jakobsen, ungkarl og skrædder, 29, Skovsbo Mølle og pige Mette Kirstine Nielsen, 27, hos faderen huusmand Niels Rasmussen, Rynkeby
1859, 1102, Søren Christopher Frandsen, ungkarl og styrmand, 25, Kjerteminde og pige Anne Marie Sørensen, 26, Rynkeby Mark
1859, 1903, Hans Julius Nielsen, ungkarl og tømmermand, 29, Rynkeby Mark og pige Mette Cathrine Rasmusdatter, 31, huusmand Jørgen Rasmussens datter, Rynkeby Mark
1859, 2506, Peder Rasmussen, ungkarl, 33, Korkendrup Mark og pige Sofie Frederikke Duch, 22, hos sine forældre, Skovsbo Mark
1859, 0406, Lars Hansen, ungkarl, 30, Ullerslev og pige Maren Jensdatter, 39, Rynkeby Mark
1859, 0406, Frederich Jørgensen, ungkarl, 33, Rynkeby Mark og pige Anne Marie Madsen, 27, hos væver Hans Jakob Madsen, Rynkeby Mark
1859, 0907, Lars Jørgensen, ungkarl, 33, Flødstrup og pige Anne Nielsen, 25, gaardmand gl. Niels Hansens datter, Urup
1859, 1009, Hans Nielsen, ungkarl, 25, Rynkeby Mark og pige Dorthea Hansdatter, 37, Rynkeby Mark
1859, 1510, Rasmus Hansen, ungkarl og væver, 28, Brabæk og pige Anne Marie Pedersdatter, 31, hos stedfader huusmand Ole Rasmussen, Rynkeby Mark
1859, 1211, Johan Henrich Hasselfluch, snedkermester, 51, Kjerteminde og pige Anne Marie Knudsdatter, 39, Skovsbo
1859, 1911, Dines Andersen, ungkarl, væver og huusmand, 25, Birkende Mark og pige Anne Cathrine Pedersen, 28, hos stedfader huusmand Lars Jensen, Urup Mark
1860, 1905, Jens Christian Hansen, enkemand og smed, 36, Rynkeby, (efter Anne Margrethe Larsdatter), og pige Anne Kirstine Larsdatter, 44, født i Vester Kjærby, tjenende i Odense
1860, - [ingen dato - se næste prof.], Karl Kristian Petersen, ungkarl og snedkermester, 32, Odense og pige Karen Kirstine Nielsen, 29, Rynkeby Mark