Rynkeby, 1828-1839, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1828-1839, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1828, 2906, Niels Nielsen, huusmand og eier af et huus, 43, Hundslev Mark og pige Anne Cathrine Rasmusdatter, 36, tjenende hos gaardmand Hans Sørensen, Rynkebye
1828, 1511, Hintze Nielsen, ungkarl og væver, 27, Ullerslev og pige Birthe Cathrine Larsdatter, 27, tjenende i Præstegaarden, Rynkebye
1829, 2501, Jeppe Bendixen, ungkarl, 29, tjenende hos gaardmand gl. Hans Madsen, Rynkebye og enke Dorthea Erichsdatter, 35, (efter huusmand Anders Nielsen), Rynkebye
1829, 0603, Hans Jensen, skomager, 52, Hundslev Bye, Kjølstrup Sogn og pige Kjersten Madsdatter, 26, tjenende hos gaardmand Lars Christiansen, Urup
1829, 1403, Lars Madsen, selveier gaardmand, 51, Urup Mark og pige Anne Maria Hansdatter, 27, tjenende hos gaardmand Mads Christiansen, Urup
1829, 2004, Anders Christensen, ungkarl, 40, tjenende som staldkarl paa Schousboe og pige og meierske Anne Kirstine Andersdatter, 37, paa Schousboe
1829, 0205, Niels Andersen, ungkarl, 27, tjenende hos sin stedfader gaardmand Hans Jensen, Urup og pige Karen Rasmusdatter, 22, tjenende hos sin moder gaardmand Rasmus Hansens enke, Urup
1829, 0611, Uldrich Appeldorff, ungkarl og smed, 27, tjenende frue justitsraadinde Berg paa Schousboe og pige Maren Larsdatter, 19, tjenende som malkepige hos frue justitsraad Berg, paa Schousboe
1829, 0711, Rasmus Johannessen, ungkarl, 34, hos sin fader gaardmand Johannes Jacobsen, Urup og pige Maren Nielsdatter, 25, tjenende hos sin stedfader gaardmand Erich Jensen, Urup Mark
1829, 1411, Hans Rasmussen, ungkarl og selveier gaardmand, 29, Urup og pige Anne Maria Knudsdatter, 22, tjenende hos gaardmand Lars Jeppesen, Urup
1829, 2111, Andreas Jensen, ungkarl og smed, 35, Urup og pige Maren Knudsdatter, 16, tjenende hos sin moder huusmand Knud Erichsens enke, Urup
1829, 1411, Anders Henrichsen, huusfæster, 64, Rynkebye og pige Ellen Dorthea Bendixdatter, 54, hos boelsmand Hans Hansen, Urup Mark
1830, 2703, Christian Jacobsen, ungkarl, 28, Lille Wibye og pige Anne Catrine Erichsdatter, 24, hos sin fader boelsmand Erich Hansen, Rynkebye
1830, 2606, Hans Larsen, enkemand og huusmand, 48, af Rynkebye (1. Birthe Christensdatter) og pige Johanne Madsdatter, 33, Martofte, tjenende huusmand Claus Henrich Duch, Bøgeskovshuus
1830, 0910, Niels Pedersen, ungkarl og huusfæster, 31, Fraugde Kjærbye og pige Anne Maria Knudsdatter, 26, opholdende sig hos sin moder huusmand Knud Pedersens enke paa Rynkebye Mark
1830, 2310, Peder Pedersen, ungkarl og gaardfæster, 36, Agedrup og pige Anne Maria Johannesdatter, 30, hos sin fader gaardmand Johannes Jacobsen, Urup
1830, 0611, Peder Hansen, ungkarl, tømmermand og huuseier, 23, hos sin stedfader gaardmand Lars Madsen Urup Mark og pige Maren Hansdatter, 23, hos sin søster som er gift med gaardmand Mads Christiansen, Urup
1830, 0611, Rasmus Hansen, ungkarl og selveierhuusmand, 28, tjenende som avlskarl hos frue justitsraadinde Berg, paa Schousboe og pige Chatrine Elisabeth Jørgensdatter, 22, tjenende som malkepige hos frue justitsraadinde Berg, paa Schousboe
1830, 0412, Hans Nilaussen, ungkarl og væver, 33, tjenende hos huusmand og væver Hans Jochumsen, Urup og pige Anne Kirstine Hansdatter, 26, tjenende hos huusmand og væver Hans Jochumsen, Urup
1830, 1112, Hans Pedersen, ungkarl, 27, tjenende hos gaardmand Lars Jeppesen, Urup og pige Karen Rasmusdatter, 24, tjenende hos gaardmand Lars Jeppesen, Urup
1831, 3101, Rasmus Nielsen, ungkarl, 26, hos sin fader huusmand og snedker Niels Rasmussen, Rønninge og enke Anne Catrine Erichsdatter, 25, (efter huusmand Christian Jacobsen), Rynkebye
1831, 2207, Peder Hansen, ungkarl, avlsforvalter og møller, 32, hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe og pige Mette Jørgensdatter, 31, opholdende sig hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe
1831, 1510, Hans Christensen, ungkarl og selveiergaardmand, 31, Fraugde Kjærbye, boende paa Allerup Mark og pige Maren Jensdatter, 27, tjenende hos sin fader gaardmand Jens Ottosen, Rynkebye Mark
1831, 2210, Hans Rasmussen, ungkarl og selveiergaardmand, 32, boende i Skovgaarden, Rynkebye og pige Elisabeth Sørensdatter, 28, hos sin broder gaardmand Mads Sørensen, Tvinde
1832, 1404, Anders Poulsen, ungkarl og væver, 25, arbeidende hos huusmand og væver Christian Rasmussen, Brabech og enke Anne Rasmusdatter, 53 (efter huusmand og væver Erich Hansen, boende i Hvidkattehus
1832, 0610, Anders Rasmussen, huusmand, 58, boende i Kissendrup Bye, Flødstrup Sogn og pige Anne Marie Poulsdatter, 27, tjenende hos gaardmand Anders Hansen, paa Rynkebye Mark
1832, 0512, Peder Immanuelsen, ungkarl og skræder, 28, hos sin moder huusmand Immanuel Josephsens enke, Rynkebye Mark og pige Kirstine Jørgensdatter, 26, tjenende hos huusmand Immanuel Josephsens enke, Rynkebye Mark
1832, 0311, Hans Johannessen, ungkarl og selveierhuusmand, 28, Rynkebye Mark og pige Anne Hansdatter, 28, tjenende hos gaardmand Hans Sørensen, Rynkeby
1832, 2710, Lars Larsen, ungkarl og huuseier, 34, tjenende hos huusmand Jens Rasmussen, Brabech, Urup Mark og pige Karen Jensdatter, 26, opholdende sig hos sin fader huusmand Jens Rasmussen, Brabech, Urup Mark
1832, 1711, Christen Nielsen, ungkarl, 41, tjenende hos kjøbmand Holger Gommesen, Kjerteminde og pige Mette Poulsdatter, 36, boende som væverske hos huusmand Peder Jespersen, Rynkebye
1832, 0112, Rasmus Knudsen, ungkarl, 35, tjenende hos sin moder gaardmand Knud Rasmussens enke, Roulund, Aasum og enke Karen Hansdatter, 43, (efter gaardmand Jørgen Hansen, Hundslev Mark, Rynkebye Sogn
1833, 2302, Anders Madsen, ungkarl, 35, tjenende hos huusmand velærværdighed hr. pastor Smidt, Mesinge og enke Gjertrud Andersdatter, 31, (efter huusmand Lars Frantzen), Haveskovshuset
1833, 1703, Ole Andersen, huusfæster, 44, Schousboe, boende paa Hundslev Mark og pige og bryggerpige Mette Jacobsdatter, 37, tjenende hos hans velærværdighed hr. pastor Bloch, Rynkebye
1833, 1910, Rasmus Hansen, ungkarl, 29, tjenende hos gaardmand Peder Rasmussen, Korkendrup og pige Bodil Pedersdatter, 21, Gryelstrup Huuse
1833, 1409, Morten Poulsen, huusfæster, 34, Schousboe Gods, boende i Harrendruphusene, Flødstrup Mark og pige Mette Poulsdatter, 24, tjenende hos gaardmand Anders Pedersen, Urup Mark
1833, 2610, Niels Sørensen, ungkarl og boelsmand, 25, Kjertinge Mark og tjenestepige Mette Cathrine Poulsdatter, 24, tjenende hos gaardmand Niels Jensen, Hundslev
1833, 0211, Hans Clausen, ungkarl og huusfæster, 26, tjenende frue justitsraadinde Berg paa Schousboe og tjenestepige Johanne Larsdatter, 27, opholdende sig hos sin fader huusmand Lars Hintzesen, Kallundborgh
1833, 0311, Christian Pedersen, ungkarl, 50, tjenende hos velærværdige hr. pastor Bloch, Rynkebye og enke Gjertrud Hansdatter, 49, (efter huusmand Søren Olsen), Rynkebye
1833, 1210, Anders Hendrichsen, huusmand, 53, boende i Sophienberghuset, Hundslev Mark og tjenestepige Anne Knudsdatter, 35, Korkendrup, tjener i Rynkebye Præstegaard
1833, 0911, Niels Rasmussen, ungkarl, 27, tjenende hos gaardmand gl. Hans Madsen, Rynkebye og fruentimmer Sidsel Maria Hansdatter, 22, tjenende hos gaardmand Søren Hansen, Urup
1833, 1611, Lars Rasmussen, ungkarl, 28, tjenende hos gaardmand Rasmus Sørensen, Rynkebye og fraskilt kone Karen Larsdatter, 37, (givt med indsidder Anders Larsen)
1834, 0903, Hans Michelsen, ungkarl, 25, tjenende forpagter Andreassen, Ørnfeldt og fruentimmer Anne Maria Jørgensdatter, 35, boende hos huusmand Peder Knudsen, Rynkebye Mark
1833, 2412, Christian Jacob Schmidt, hr. premierlieutenant, 30, Søe Etaten og jomfrue Anne Christina Holm, 31
1834, 1110, Jens Poulsen, 26, enkemand, Nemmehuset, Flødstrup og pige Else Catharine Johansdatter, 33, opholdende sig hos sin moder huusmand og skræder Johan Frederich Nielsens enke, Rynkebye
1835, 1502, Christian Mortensen, huusmand, 67, Kjertinge og pige Anne Madsdatter, 34, tjenende madm. Clausen, Hundslev
1835, 2504, Hans Rasmussen, ungkarl, 43, Ladbye og fruentimmer Maren Poulsdatter, 35, boende hos huusmand Lars Jensen, Rynkebye Mark
1835, 2006, Mads Bredstedt, velædle hr. gartner, 28, hos frue justitsraad Berg paa Schousboe og velædle jomfrue Caroline Christiane Lovise Møller, 27, Hundslev
1835, 2006, Niels Hansen, ungkarl, 28, tjenende hos gaardmand Christian Jensen, Rynkebye og pige Anne Cathrine Madsdatter, 31, tjenende hos sin stedfader gaardmand Christian Jensen, Rynkebye
1835, 0711, Johan Hansen, ungkarl og skomager, 33, Marslev og pige Anne Hansdatter, 35, tjenende hos sin stedfader smed Rasmus Poulsen, Hundslev
1835, [ei viet], Hans Mortensen, ungkarl og huuseier, 27, Bovense Mark og pige Johanne Maria Larsdatter, 27, tjener sin pleiefader gaardmand Rasmus Jensen, Tøndeskovsgaard, Hundslev
1835, 2211, Niels Larsen, ungkarl og selveier boelsmand, 42, Bellinge og pige og huusholderske Anne Jørgensdatter, 45, hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe
1835, 1112, Niels Sørensen, enkemand og boelsmand, 28, Kjertinge Mark (1. pige Mette Cathrine Poulsdatter) og pige Johanne Maria Larsdatter, 27, tjener sin pleiefader gaardmand Rasmus Jensen, Tønderskovsgrd, Hundslev
1836, 2210, Hans Jensen, ungkarl, 26, hos sin fader gaardmand Jens Pedersen, Rastrup og pige Gjertrud Jensdatter, 20, hos sin pleiefader gaardmand Rasmus Nielsen, Rynkebye
1836, 0810, Niels Madsen, ungkarl, 29, hos sin farbroder gaardmand Anders Hansen, Rynkebye Mark og pige Lovise Christiane Caroline Christiansdatter, 21, tjenende hos gaardmand Anders Hansen, Rynkebye Mark
1836, 1510, Hans Christensen Friis, ungkarl, 28, tjenende hos gaardmand Hans Rasmussen, Revninge og fruentimmer Maria Jørgensdatter, 29, hos sin svoger huusmand Hans Knudsen, Urup Mark
1836, 1510, Hans Jensen, ungkarl og selveier boelsmand, 30, Hundslev Mark og pige Anne Jensdatter, 27, hos sin fader boelsmand Jens Rasmussen, Brabech, Urup Mark
1836, 2611, Søren Pedersen, ungkarl, 24, hos sin fader huusmand Peder Sørensen, Urup og pige Johanne Maria Larsdatter, 31, tjenende hos gaardmand Rasmus Sørensen, Rynkebye
1836, 0312, Peder Andersen, ungkarl og smed, 23, hos gaardmand Knud Andersen, Urup og pige Anne Cathrine Knudsdatter, 23, hos sin fader gaardmand Knud Andersen, Urup
1836, 2910, Hans Rasmussen, ungkarl og avlskarl, 31, tjenende hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe og fruentimmer Maren Madsdatter, 34, hos gaardmand Frederich Rasmussen, Rynkebye
1836, 1911, Frederich Marius Carl Hÿbe, hr. gartner, 42, Hvedeholm og jomfrue og huusjomfrue Else Maria Brodersen, 36, hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe
1836, 2611, Morten Larsen, ungkarl og væver, 35, hos sin fader huusmand og væver Lars Rasmussen, Urup og pige Mette Erichsdatter, 23, hos huusmand og væver Lars Rasmussen, Urup
1836, 1712, Rasmus Christiansen, ungkarl og skytte, 30, tjenende hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe og pige Cathrine Maria Demannt, 32, hos sin fader skjøtte Jørgen Demannt, Ingerhavehuset
1837, 1803, Hans Nielsen, ungkarl, 25, hos gaardmand Jeppe Hansen, Overkjærbye og pige Kirsten Erichsdatter, 20, hos sin fader gaardmand Erich Jensen, Urup Mark
1837, 3009, Knud Madsen, huusfæster, 49, forhen gift første gang med pige Margarethe Jensdatter, Ullerslev og Anne Pedersdatter, 36, hos sin moder huusmand gl. Peder Hansens enke, Rynkebye
1837, 2810, Lars Pedersen, ungkarl, 30, tjenende hos hr. forvalter og møller Hansen, Schousboe Mølle og pige Kirsten Hansdatter, 28, tjenende hos hr. forvalter og møller Hansen, Schousboe Mølle
1838, 2904, Søren Jacobsen, ungkarl, væver og huuseier, 32, Revsvindinge og pige Sidsel Rasmusdatter, 25, tjenende hos sognepræsten hr. pastor Bloch, Rynkebye
1838, 2804, Peder Larsen, ungkarl og skræder, 30, Urup og enke Marie Kirstine Hansdatter, 54, (efter hjulmand og rokkedreier Anders Nielsen), Rynkebye
1838, 2206, Hans Jochumsen, enkemand, slagter og huusmand, 48, Urup (1. Sophie Madsdatter, 2. Elisabeth Birggithe Nilausdatter) og pige Else Christiansdatter, 31, tjenende hos boelsmand Lars Nielsen, Urup Mark
1838, 2207, Lars Jensen, skomager og indsidder, 45, Ladbye og pige Caroline Sophie Hansdatter, 28, hos sin fader huusmand og væver Hans Larsen, Rynkebye
1838, 2909, Anders Christiansen, ungkarl, 39, tjenende hos boelsmand og tømmermand Anders Frederichsen, Hundslev Mark og pige Kirsten Larsdatter, 33, tjenende hos boelsmand og tømmermand Anders Frederichsen, Hundslev Mark
1838, [ei viet], Hans Knudsen, enkemand huusmand, 41, Urup Mark (1. Johanne Maria Jørgensdatter) og pige Mathea Elisabeth Madsen, 19, opholdende sig hos sin søster huusmand Hans Christophersens kone
1839, 0202, Otto Hansen, ungkarl og skræder, 23, opholder sig hos sin moder huusmand og skræder Hans Erich Nielsens enke, Urup og pige Karen Nielsdatter, 23, opholdende sig hos huusmand og skræder Hans Erich Nielsens enke, Urup
1838, 2212, Hans Knudsen, enkemand og huusmand, 41, Urup Mark (1. Johanne Maria Jørgensdatter) og pige Anne Jensdatter, 42, tjenende sognepræsten, Nørre Næraae
1839, 2601, Hans Nielsen, ungkarl, 26, Bullerup, Agedrup Sogn og enke Abelone Hansdatter, 34, (efter huusmand Peder Andersen), Hundslev Mark
1839, 2601, Anders Olesen, ungkarl, 35, Midskov, Mesinge Sogn og enke Anne Kirstine Jørgensdatter, 45, (efter huusmand Søren Rasmussen), Hundslev Mark
1839, 0106, Jørgen Andersen, ungkarl, 34, Drigstrup og enke Maria Kirstine Hansdatter, 55, (1. rokkedreier Anders Nielsen, 2. skrædder Peder Larsen)