Rynkeby, 1828-1841, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1828-1841, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1828, 0502, 20061828, Johannes Nicolai Bloch, søn af hr. pastor Jacob Christian Bloch og madam Inger Sophie Rue, af Rynkebye
1828, 1203, 02051828, Peder Sørensen, søn af huusmand Søren Pedersen og Mette Hansdatter, paa Urup Mark
1827, 1602, 26031828, Jørgen Jensen, søn af afskediget soldat Jens Jørgensen og fruentimmer Karen Larsdatter, Rynkebye
1828, 0604, 11051828, Søren Larsen, søn af huusmand Lars Larsen og Anne Kirstine Frederichsdatter, af Rynkebye
1828, 2205, 29061828, Niels Hansen, søn af gaardmand Hans Andersen og Anne Pedersdatter, udflytter paa Urup Mark
1828, 2107, 24081828, Peder Larsen, søn af tjener Lars Henningsen, opholdende sig hos et herskab i Holsteen og fruentimmer Anne Petronille Andersdatter, opholdende sig hos huusmand Anders Nielsen, i Rynkebye
1828, 2907, 03081828, Hans Nielsen, søn af indsidder Niels Hansen og Anne Maria Larsdatter, opholdende sig hos huusmand Peder Schonning, paa Rynkebye Mark
1828, 0108, 03081828, Rasmus Frederich Jacobsen, søn af huusmand og væver Jacob Jensen og Maren Rasmusdatter, boende i Tøndeskovshuus
1828, 1110, 12101828, Hans Sørensen, søn af gaardmand Søren Hansen og Anne Dorthea Jørgensdatter, boende i Urup
1828, 1711, 25111828, Lars Nielsen, søn af tjenestekarl Niels Hansen, i tjeneste hos gaardmand Hans Nielsen, i Rynkebye og fruentimmer Maren Jensdatter, opholdende sig hos sin fader huusmand Jens Hansen, i Rynkebye
1828, 0212, Udøbt dreng (tvilling), søn af ungkarl Lars Olsen, tjenende sin moder gaardmand Ole Jørgensens enke, i Hundslev, Kjølstrup Sogn og fruentimmer Kirsten Pedersdatter, opholdende sig hos sin fader huusmand Peder Jørgensen, i Grydstrup
1829, 1003, 15031829, Lars Hintzesen, søn af huusmand og væver Hintze Nielsen og Birthe Catrine Larsdatter, begge af Rynkebye
1829, 2103, 16041829, Niels Larsen, søn af selveier boelsmand Lars Nielsen og Gjertrud Maria Nielsdatter, boende paa Urup Mark
1829, 1504, 15041829, Lars Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Hansdatter, boende paa Hundslev Mark
1829, 1604, 28051829, Niels Jochumsen, søn af huusmand Jochum Nielsen og Birthe Nielsdatter, boende paa Hundslev Mark
1829, 1606, 12071829, Rasmus Jacobsen, søn af huusmand Jacob Olsen og Lisbeth Sørensdatter, boende paa Schousboe Aleegaard paa Schousboe Mark
1829, 1107, 13091829, Hans Nielsen, søn af indsidder Niels Hansen og Karen Knudsdatter, boende hos gaardmand Christopher Madsen, paa Urup Mark
1829, 1408, 16081829, Mads Hansen, søn af huusmand Hans Madsen og Anne Andersdatter, boende paa Rynkebye Mark
1829, 0509, 06091829, Peder Larsen, søn af gaardmand Lars Larsen og Gjertrud Jørgensdatter, af Tvinde
1829, 1710, 17101829, Erich Pedersen, søn af huusmand Peder Jespersen og Maren Erichsdatter, af Rynkebye
1829, 1211, 26121829, Hans Pedersen, søn af huusmand Peder Knudsen og Anne Kirstine Saltrup, paa Rynkebye Mark
1829, 1212, 20121829, Jacob Duch, søn af huusmand Claus Henrich Duch og Kirstine Jacobsdatter, i Bøgeskovshuus paa Schousboe Mark
1829, 2012, 07021830, Hans Brabek, søn af huusmand Christian Rasmussen og Kirsten Hansdatter, i Brabek paa Rynkebye Mark
1830, 0501, 10011830, Lars Hansen, søn af ungkarl og soldat Hans Clausen, i Kjøbenhavn (hjemmehørende i Ullerslev Sogn) og fruentimmer Johanne Larsdatter, opholdende sig hos sin fader huusmand Lars Hintzesen, i Kallundborghuus
1830, 0501, 10011830, Jørgen Rasmussen, søn af gaardmand Frederich Rasmussen og Caroline Nielsdatter, af Rynkebye
1830, 0902, 09041830, Peder Hansen, søn af huusmand og væver Hans Jochumsen og Elisabeth Birgitte Nilausdatter, boende i Urup
1830, 2302, 14031830, Jens Larsen, søn af ungkarl Lars Jensen, tjenende hos gaardmand Mads Sørensen i Tvinde og fruentimmer Apollona Olsdatter, hos sin fader huusmand Ole Jensen i 2det Flaskemaalshuus paa Rynkebye Mark
1830, 0503, -, Hans Henrich Appeldorff, søn af smed Uldrik Appeldorff og Maren Larsdatter, boende hos kudsk Lars Hintzesen i Kallundborghuset ved Bremerskov
1830, 1005, 16051830, Niels Christian Pedersen, søn af ægtemand, gaardmand og sognefoged Peder Nielsen, i Eibye Frue Sogn i Odense og fruentimmer Kirsten Christensdatter, opholdende sig hos huusmand Niels Andersen paa Hundslev Mark
1830, 0206, 11071830, Jens Andreassen, søn af huusmand og smed Andreas Jensen og Maren Knudsdatter, boende i Urup
1830, 0306, 13061830, Hans Christian Nielsen, søn af gaardmand Niels Hansen og Sidsel Christensdatter, boende paa Tvinde Mark
1830, 1507, 18071830, Hans Christian Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Christiansen og Anne Maria Jørgensdatter, boende paa Tvinde Mark
1830, 3010, 05121830, Anders Jeppesen, søn af huusmand Jeppe Bendixen og Dorthea Erichsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1830, 2511, 02011831, Otto Pedersen, søn af huusmand Peder Ottosen og Maren Hansdatter, boende i Grydstrup
1830, 0312, 04121830, Hans Davidsen, søn af huusmand David Hansen og Mette Cathrine Marchusdatter, boende i Rynkebye
1830, 1512, 19121830, Rasmus Nielsen, søn af ungkarl Niels Rasmussen, Bovense (tjenende hos gaardmand Niels Rasmussen af Rynkebye) og fruentimmer Sidsel Maria Hansdatter, opholdende sig hos sin fader indsidder Hans Jørgensen i Urup
1830, 2412, 06031831, Lars Hansen, søn af huusmand Hans Poulsen og Apollone Jensdatter, boende paa Hundslev Mark
1831, 3101, 06021831, Ole Sørensen, søn af huusmand Søren Rasmussen og Anne Kirstine Jørgensdatter, boende i Hersnaphuset paa Hundslev Mark
1831, 0602, 31031831, Niels Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Johannessen og Maren Nielsdatter, i Urup
1831, 0602, 06021831, Peder Nielsen (tvilling), søn af huusmand Niels Pedersen og Anne Maria Knudsdatter, boer i 3die Flaskemaalshuus paa Rynkebye Mark
1831, 0602, 06021831, Knud Nielsen (tvilling), søn af huusmand Niels Pedersen og Anne Maria Knudsdatter, boer i 3die Flaskemaalshuus paa Rynkebye Mark
1831, 0303, 17041831, Knud Nielsen, søn af boelsmand Niels Hansen og Karen Knudsdatter, paa Urup Mark
1831, 0504, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Knud Andersen og Anne Kirstine Rasmusdatter, boende i Urup
1831, 0804, 08051831, Frantz Larsen, søn af huusmand Lars Frantzen og Gjertrud Andersdatter, boende i Haveskovshuus paa Rynkebye Mark
1831, 2204 23051831, Erich Jesper Pedersen, søn af huusmand Peder Jespersen og Maren Erichsdatter, boende i Rynkebye
1831, 1705, 19061831, Lars Hansen, søn af huusmand og væver Hans Larsen og Johanne Madsdatter, boende i Rynkebye
1831, 0906, 14081831, Knud Hansen, søn af huusmand Hans Knudsen og Johanne Maria Jørgensdatter, boende i Ringsmosehuset paa Urup Mark
1831, 1008, 31081831, Søren Nielsen, søn af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Margarethe Hansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1831, 3008, 25091831, Lars Hansen, søn af huusmand gl. Hans Madsen og Karen Larsdatter, boende i Rynkebye
1831, 3108, 18091831, Hans Jørgen Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Hansen og Catharine Elisabeth Jørgensdatter, boende paa Tvinde Mark
1831, 0610, 13111831, Lars Christian Jacobsen, søn af huusmand og væver Jacob Jensen og Maren Rasmusdatter, boende i Tøndeskovshuset paa Hundslev Mark
1831, 0710, 13111831, Knud Andreassen, søn af huusmand og smed Andreas Jensen og Maren Knudsdatter, boende i Urup
1831, 3010, 03111831, Christian Madsen, søn af gaardmand Mads Christiansen og Anne Hansdatter, boende i Urup
1831, 1011, 13111831, Erich Christian Rasmussen, søn af huusmand og væver Rasmus Nielsen og Anne Cathrine Erichsdatter, boende i Skovhuus paa Rynkebye Mark
1831, 0712, 26121831, Jens Christian Hansen, søn af hr. forvalter og møller Peder Hansen og Mette Jørgensdatter, boende i Schousboe Mølle
1831, 2012, 20121831, Anders Knudsen, søn af gaardmand Knud Andersen og Anne Kirstine Rasmusdatter, boende i Urup
1832, 0201, 29011832, Hans Jensen, søn af huusmand Jens Pedersen og Karen Hansdatter, boende paa Urup Mark
1832, 3001, 05021832, Anders Pedersen, søn af ungkarl og møllebyggersvend Peder Andersen og møllebyggersvend, som arbeider hos møllebyggemester Milling paa Schousboe Mølle og fruentimmer Elisabeth Margarethe Hansdatter, opholdende sig hos sin moder huusmand Hans Thygesens enke i Tvinde
1832, 0102, 05021832, Hans Mortensen, søn af huusmand Morten Rasmussen og Gjertrud Hansdatter, boende i Tvinde
1832, 0502, 26021832, Lars Hansen, søn af gaardmand unge Hans Madsen og Anne Hansdatter, boende i Rynkebye
1832, 1102, 19021832, Jørgen Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Christiansen og Anne Maria Jørgensdatter, boende paa Tvinde Mark
1832, 2602, 25031832, Rasmus Mortensen, søn af ungkarl Morten Poulsen, tjenende hos sin moder gaardmand Poul Poulsens enke i Birkende og fruentimmer Anne Rasmusdatter, opholdende sig hos sin broder gaardmand Hans Rasmussen i Urup
1832, 1203, 18031832, Søren Madsen, søn af gaardmand Mads Sørensen og Anne Maria Sørensdatter, boende i Tvinde
1832, 2704, 11061832, Hans Hendrich Hansen, søn af indsidder Hans Nicolai Clausen og Karen Marie Johannesdatter, boende hos huusleier i Rynkebye Fattighuus paa Tvinde Mark
1832, 0405, 01071832, Jens Nielsen, søn af huusmand Niels Jensen og Anne Larsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1832, 0305, 24061832, Johannes Hansen, søn af huusmand Hans Johannessen, paa Rynkebye Mark og forlovede Anne Hansdatter, forhen meierske paa Schousboe
1832, 0107, 16091832, Niels Pedersen, søn af huusmand Peder Jacobsen og Anne Kirstine Jørgensdatter, boende i Holmelundshuset paa Rynkebye Mark
1832, 3107, 16091832, Hans Christian Larsen, søn af gaardmand Lars Andersen og Anne Maria Hansdatter, boende paa Urup Mark
1832, 0408, 30091832, Rasmus Rasmussen, søn af huusmand Jørgen Rasmussen og Johanne Greisdatter, boende i Harderskovshuset paa Rynkebye Mark
1832, 1008, 11081832, Jens Madsen, søn af gaardmand Mads Christiansen og Anne Hansdatter, boende i Urup
1832, 1809, 28101832, Anders Nielsen, søn af gaardmand Niels Hansen og Sidsel Christensdatter, boende paa Tvinde Mark
1832, 2310, 25111832, Lars Larsen, søn af gaardmand Lars Larsen og Gjertrud Jørgensdatter, boende i Tvinde
1832, 0711, 09121832, Rasmus Hansen, søn af ungkarl Hans Rasmussen, tjenende hos manden i Kalvehaugegaarden paa Ladby Mark og fruentimmer Maren Poulsdatter, opholdende sig hos huusmand Lars Jensen boende i Hesthavehuset
1832, 1511, 25111832, Søren Olsen, søn af huusmand Ole Andersen og Sidsel Frederichsdatter, boende paa Hundslev Mark
1832, 1511, 09121832, Jørgen Hansen, søn af ungkarl Hans Michelsen, tjenende hos gaardmand Jørgen Nielsen paa Kjertinge Mark og fruentimmer Anne Maria Jørgensdatter, opholdende sig hos sin fader indsidder Jørgen Mortensen i Urup
1832, 1511, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Elisabeth Sørensdatter, boende i Rynkebye
1832, 0612, 13011833, Jens Christian Hansen, søn af hr. forvalter og møller Peder Hansen og Mette Jørgensdatter, boende i Schousboe Mølle paa Rynkebye Mark
1832, 0612, 06011833, Jørgen Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Hansen og Catharine Elisabeth Jørgensdatter, boende paa Tvinde Mark
1833, 1301, 20011833, Niels Pedersen, søn af knippelkræmmer Peder Hansen, fra Tøndern i Sleisvig og fruentimmer Anne Maria Pedersdatter, opholdende sig hos huusmand Rasmus Pedersen i Grydstrup
1833, 1301, 03031833, Erich Larsen, søn af gaardmand Lars Nielsen og Gjertrud Maria Nielsdatter, boende paa Urup Mark
1833, 2302, 31031833, Niels Christensen, søn af indsidder Christen Nielsen og Mette Poulsdatter, boende hos huusmand Peder Jespersen i Rynkebye
1833, 2502, 31031833, Ole Sørensen, søn af huusmand Søren Rasmussen og Anne Kirstine Jørgensdatter, boende i Hersnaphuset paa Hundslev Mark
1833, 2703, 27051833, Poul Hansen, søn af huusmand og muurmester Hans Nielsen og Karen Maria Pedersdatter, boende i Rynkebye
1833, 2404, 28041833, Mads Nielsen, søn af ungkarl Niels Madsen, boende i Tvinde (gaardmand Mads Hansens søn af Rynkebye) og fruentimmer Karen Hansdatter, opholdende sig hos sin fader gaardmand gl. Hans Madsen af Rynkebye
1833, 0308, 22091833, Lars Madsen, søn af huusmand Mads Pedersen og Juliane Nielsdatter, boende i Rynkebye
1833, 2408, 01121833, Christian Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Larsen og Kirsten Poulsdatter, boende i Hundslev
1833, 2109, 10111833, Lars Nielsen, søn af indsidder Niels Hansen og Anne Maria Larsdatter, boende hos huusmand Peder Schonning paa Rynkebye Mark
1833, 0910, 01121833, Niels Hintzesen, søn af huusmand Hintze Nielsen og Birthe Cathrine Larsdatter, boende i Rynkebye
1833, 2810, 01121833, Niels Andersen, søn af huusmand og bødker Anders Andreassen og Anne Nielsdatter, boende i Rynkebye
1833, 3010, 08121833, Rasmus Pedersen, søn af indsidder Peder Pedersen og Anne Kirstine Jacobsdatter, boende i Rynkebye
1833, 3012, 05011834, Lars Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Christiansen og Anne Maria Jørgensdatter, boende paa Tvinde Mark
1834, 0801, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Nielsen og Gjertrud Nielsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1834, 1301, 09021834, Rasmus Hansen, søn af ungkarl Hans Rasmussen, tjenende som avlskarl paa Schousboe og fruentimmer Maren Madsdatter, opholdende sig hos huusmand Rasmus Sørensen af Rynkebye
1834, 1202, 12021834, Jens Hansen, søn af huusmand Hans Jensen og Mette Kirstine Hansdatter, boende i Hesthaugehuset paa Rynkebye Mark
1834, 1702, 27031834, Lars Andersen, søn af huusmand Anders Madsen og Gjertrud Andersdatter, boende i Haveskovshuus paa Rynkebye Mark
1834, 0603, 27031834, Jørgen Christian Hansen, søn af ungkarl Hans Christian Friis, tjenende gaardmand Niels Mathias Pedersen i Revninge og fruentimmer Anne Maria Jørgensdatter, opholdende sig hos sin svoger huusmand Hans Knudsen boende paa Urup Mark
1834, 1504, 26041834, Hans Christian Nielsen, søn af indsidder Niels Rasmussen og Sidsel Maria Hansdatter, boende i Urup
1834, 2406, 06071834, Niels Christian Duch, søn af huusmand Claus Hendrich Duch og Kirstine Jacobsdatter, i Bøgeskovshuus paa Schousboe Mark
1834, 0407, 21091834, Hans Christian Andersen, søn af huusmand Anders Hansen og Anne Cathrine Christensdatter, boende i Rynkebye
1834, 0507, 17081834, Hans Pedersen, søn af huusmand og tømmermand Peder Hansen og Maren Hansdatter, boende paa Urup Mark
1834, 1908, 28091834, Rasmus Hansen, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Maria Knudsdatter, boende i Urup
1834, 2409, 05101834, Niels Larsen, søn af huusmand unge Lars Larsen og Anne Kirstine Frederichsdatter, boende i Rynkebye
1834, 2210, 23111834, Hans Madsen, søn af gaardmand Mads Sørensen og Anne Maria Sørensdatter, boende i Tvinde
1834, 2910, 07121834, Peder Nielsen, søn af boelsmand Niels Pedersen og Else Maria Johansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1834, 2511, 04011835, Niels Nielsen, søn af gaardmand Niels Hansen og Sidsel Christensdatter, boende paa Tvinde Mark
1834, 3012, 01031835, Rasmus Frederich Jørgensen, søn af huusmand og tømmermand Jørgen Larsen og Anne Dorthea Pedersdatter, boende paa Rynkebye Mark
1834, 3112, 18011835, Jens Hansen, søn af ungkarl Hans Jensen, tjenende kjøbmand Mathias Møller i Kjerteminde og fruentimmer Anne Jensdatter, opholdende sig hos sin fader boelsmand Jens Rasmussen i Brabech
1835, 2201, 01031835, Jacob Rasmussen, søn af huusmand Jørgen Rasmussen og Johanne Gregersdatter, boende paa Rynkebye Mark
1835, 2801, 08021835, Anders Nielsen, søn af ungkarl Niels Madsen, tjenende hos gaardmand Anders Hansen i Gjedebech paa Rynkebye Mark og Lovise Christensdatter, opholdende sig hos gaardmand Anders Hansen i Gjedebech paa Rynkebye Mark
1835, 1002, 15031835, Anders Nielsen, søn af gaardmand Niels Andersen og Karen Rasmusdatter, boende paa Urup Mark
1835, 1102, 15031835, Hans Pedersen, søn af indsidder og møllebyggersvend Peder Andersen og Elisabeth Margarethe Hansdatter, boende i Tvinde
1835, 1103, 16041835, Rasmus Christiansen, søn af huusmand og kunstvæver Christian Rasmussen og Kirsten Hansdatter, boende i Brabech paa Rynkebye Mark
1835, 0504, 10051835, Johan Frederich Jensen, søn af huusmand Jens Poulsen og Else Cathrine Johansdatter, boende i Rynkebye
1835, 1505, 28061835, Niels Sørensen, søn af huusmand Søren Rasmussen og Anne Kirstine Jørgensdatter, boende paa Hundslev Mark
1835, 2005, 05071835, Hans Jørgen Hansen, søn af hr. forvalter og møller Peder Hansen og Mette Jørgensdatter, boende paa Schousboe Mølle
1835, 0406, 12071835, Hans Larsen, søn af boelsmand Lars Nielsen og Gjertrud Maria Nielsdatter, boende paa Urup Mark
1835, 2408, 11101835, Hans Pedersen, søn af huusmand og tømmermand Peder Hansen og Maren Hansdatter, boende paa Urup Mark
1835, 2710, 29111835, Mads Jensen, søn af huusmand Jens Pedersen og Karen Hansdatter, boende paa Urup Mark
1835, 1912, 31011836, Jørgen Pedersen, søn af huusmand Peder Immanuelsen og Kirstine Jørgensdatter, boende paa Rynkebye Mark
1836, 0501, 17011836, Christian Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Christiansen og Anne Maria Jørgensdatter, boende paa Tvinde Mark
1836, 1301, 28021836, Mads Andersen, søn af huusmand Anders Madsen og Gjertrud Andersdatter, boende paa Rynkebye Mark
1836, 1901, 25011836, Mads Christian Nielsen, søn af gaardmand Niels Hansen og Anne Cathrine Madsdatter, boende i Rynkebye
1836, 1804, 23051836, Peder Hansen, søn af gaardmand Hans Andersen og Anne Pedersdatter, boende paa Urup Mark
1836, 2204, 24041836, Hans Frantzen Hansen, søn af huusmand Hans Jensen og Mette Kirstine Hansdatter, boende i Hesthaugehuus paa Rynkebye Mark
1836, 2205, Dødfødt dreng, søn af huusmand Knud Christophersen og Anne Kirstine Jensdatter, boende paa Rynkebye Mark
1836, 1306, 19061836, Niels Rasmussen, søn af huusmand og væver Rasmus Nielsen og Anne Cathrine Erichsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1836, 1706, 24071836, Søren Olsen, søn af huusmand Ole Andersen og Mette Jacobsdatter, boende paa Hundslev Mark
1836, 0707, 18091836, Christian Madsen, søn af gaardmand Mads Christiansen og Anne Hansdatter, boende i Urup
1836, 1408, 09101836, Lars Pedersen, søn af huusmand og tømmermand Peder Hansen og Maren Hansdatter, boende paa Urup Mark
1836, 2909, 20111836, Hans Pedersen, søn af huusmand Peder Andersen og Apellone Hansdatter, boende paa Hundslev Mark
1836, 1011, 26121836, Hans Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Hansen og Bodil Pedersdatter, boende i Grydstrup
1837, 0701, 19021837, Niels Madsen, søn af gaardmand Mads Sørensen og Anne Maria Sørensdatter, boende i Tvinde
1837, 1402, 19021837, Jørgen Christian Rasmussen, søn af skjøtte Rasmus Christiansen og Cathrine Maria Demann, boende i Ingerhavehuus paa Schousboe Mark
1837, 2903, 16041837, Søren Jacobsen, søn af ungkarl Jacob Sørensen, tjenende i Kjertinge og fruentimmer Karen Hansdatter, opholdende sig hos sin fader huusmand Christopher Larsen paa Hundslev Mark
1837, 1104, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Michelsen og Anne Maria Jørgensdatter, boende i Urup
1837, 1704, 04061837, Lars Christian Larsen, søn af boelsmand Lars Nielsen og Gjertrud Maria Nielsdatter, boende paa Urup Mark
1837, 1804, 15051837, Lars Hansen, søn af indsidder Hans Nicolai Clausen og Karen Maria Johannesdatter, boende som huusleier i Rynkebye Fattighuus paa Tvinde Mark
1837, 2504, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Hans Jensen og Anne Jensdatter, boende paa Hundslev Mark
1837, 2905, 16071837, Mads Christian Nielsen, søn af gaardmand Niels Hansen og Anne Cathrine Madsdatter, boende i Rynkebye
1837, 2506, 30071837, Knud Sørensen, søn af gaardmand Søren Hansen og Karen Knudsdatter, boende i Urup
1837, 2907, Dødfødt dreng, søn af huusmand Søren Rasmussen og Anne Kirstine Jørgensdatter, boende i Hersnaphuset paa Hundslev Mark
1837, 0508, 01101837, Andreas Waldemar Hansen, søn af hr. forvalter og møller Peder Hansen og Mette Jørgensdatter, boende paa Schousboe Mølle
1837, 2509, 08101837, Hans Jørgensen (tvilling), søn af ungkarl Jørgen Hansen, tjenende i Neder Hullof (barnefødt i Rønninge) og Anne Dorthea Nielsdatter, opholdende sig hos sin fader huusmand Niels Hansen Hornom
1837, 2509, 08101837, Niels Jørgensen (tvilling), søn af ungkarl Jørgen Hansen, tjenende i Neder Hullof (barnefødt i Rønninge) og Anne Dorthea Nielsdatter, opholdende sig hos sin fader huusmand Niels Hansen Hornom
1837, 2310, 19111837, Niels Pedersen, søn af huusmand og tømmermand Peder Hansen og Maren Hansdatter, boende paa Urup Mark
1837, 2310, 03121837, Rasmus Nielsen, søn af boelsmand Niels Andersen og Karen Rasmusdatter, boende paa Urup Mark
1837, 1511, 17121837, Søren Larsen, søn af gaardmand Lars Larsen og Gjertrud Jørgensdatter, boende i Tvinde
1837, 0812, 18021838, Jørgen Jørgensen, søn af huusmand og tømmermand Jørgen Larsen og Dorthea Pedersdatter, boende paa Rynkebye Mark
1838, 1602, 25031838, Jørgen Rasmussen, søn af huusmand og skjøtte Rasmus Christiansen og Cathrine Maria Demand, boende i Ingerhavehuus
1838, 1805, Dødfødt dreng, søn af huusmand Knud Madsen og Anne Pedersdatter, boende i Tvinde
1838, 0706, 08071838, Jens Jensen, søn af huusmand Jens Jochumsen og Maria Jensdatter, boende i Rynkebye
1838, 0507, 19081838, Jørgen Hansen, søn af indsidder Hans Christensen Friis og Anne Maria Jørgensdatter, boende paa Urup Mark
1838, 2907, 07101838, Jens Larsen, søn af huusmand Lars Jensen og Mette Nielsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1838, 1908, 26081838, Anders Hansen, søn af huusmand unge Hans Madsen og Anne Andersdatter, boende paa Rynkebye Mark
1838, 2308, 21101838, Lars Pedersen, søn af huusmand Peder Jacobsen og Anne Kirstine Jørgensdatter, boende paa Rynkebye Mark
1838, 1609, 14101838, Hans Jørgen Rasmussen, søn af huusmand Jørgen Rasmussen og Johanne Gregersdatter, boende paa Rynkebye Mark
1838, 0211, 16121838, Mads Pedersen, søn af huusmand og tømmermand Peder Hansen og Maren Hansdatter, boende paa Urup Mark
1838, 1511, 28031839, Rasmus Andersen, søn af huusmand Anders Hansen og Anne Cathrine Christensdatter, boende i Rynkebye
1838, 2411, 27121838, Jens Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Anne Maria Larsdatter, boende paa Urup Mark
1838, 0412, 27011839, Hans Christian Hansen, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Maria Knudsdatter, boende i Urup
1838, 2912, 17021839, Jens Knudsen, søn af huusmand Knud Christophersen og Anne Kirstine Jensdatter, boende paa Rynkebye Mark
1839, 0102, 17031839, Mads Larsen, søn af gaardmand Lars Madsen og Anne Maria Hansdatter, boende paa Urup Mark
1839, 0702, 28031839, Anders Rasmussen, søn af boelsmand Rasmus Christiansen og Anne Maria Jørgensdatter, boende paa Tvinde Mark
1839, 1102, 12021839, Jens Hansen, søn af huusmand Hans Jensen og Mette Kirstine Hansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1839, 2402, 03031839, Lars Madsen, søn af ungkarl Mads Larsen, opholdt sig i tjeneste hos sognepræsten hr pastor Kisbye i Skalkendrup og fruentimmer Sidsel Kirstine Larsdatter, opholdende sig hos sin fader huusmand Lars Hintzesen paa Schousboe Mark
1839, 1303, 28041839, Peder Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Hansen og Bodil Pedersdatter, boende i Grydstrup
1839, 0804, 12051839, Mads Christian Nielsen, søn af huusmand Niels Madsen og Lovise Christiane Caroline Christiansdatter, boende i Lille Gjedebech paa Rynkebye Mark
1839, 2804, 02061839, Hendrich Larsen, søn af ungkarl Lars Hendrichsen, tjenende paa Lavindsgaard i Rønninge Sogn og fruentimmer Kirsten Christensdatter, opholdende sig hos smed Andreas Jensen i Urup
1839, 1306, 14071839, Hans Pedersen, søn af huusmand unge Peder Hansen og Gjertrud Sørensdatter, boende i Rynkebye
1839, 2406, 07071839, Lars Knudsen, søn af tjenende karl Knud Rasmussen, hos hendes fader gaardmand Lars Madsen paa Urup Mark og fruentimmer Else Kirstine Larsdatter, opholdende sig hos sin fader gaardmand Lars Madsen paa Urup Mark
1839, 2907, 04081839, Niels Hansen, søn af gaardmand Hans Nielsen og Kirstine Erichsdatter, boende paa Urup Mark
1839, 1708, 22091839, Jørgen Hansen, søn af indsidder Hans Nicilai Clausen og Karen Maria Johannesdatter, boende i Rynkebye Fattighuus paa Tvinde Mark
1839, 1410, 08121839, Hans Larsen, søn af indsidder Lars Hansen og Karen Andreasdatter, boende i Hersnaphuset paa Hundslev Mark
1839, 1810, 01121839, Christopher Nielsen, søn af gaardmand og fattigforstander Niels Hansen og Karen Knudsdatter, boende paa Urup Mark
1839, 0611, 05011840, Hans Jacob Nielsen, søn af boelsmand Niels Andersen og Karen Rasmusdatter, boende paa Urup Mark
1840, 0901, 01031840, Peder Knudsen, søn af huusmand Knud Madsen og Anne Pedersdatter, boende i Tvinde
1840, 1002, 12041840, Peder Erichsen, søn af huusmand Erich Andersen og Gjertrud Marie Pedersdatter, boende paa Hundslev Mark
1840, 1702, 05041840, Peder Hansen, søn af huusmand Hans Nielsen og Abelone Hansdatter, boende paa Hundslev Mark
1840, 0303, 16041840, Lars Nielsen, søn af indsidder Niels Rasmussen og Sidsel Maria Hansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1840, 0704, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Immanuelsen og Kirstine Jørgensdatter, boende paa Rynkebye Mark
1840, 1404, 28051840, Hans Rasmussen, søn af boelsmand Rasmus Johannessen og Maren Nielsdatter, boende i Urup
1840, 1904, 24051840, Peder Christian Sørensen, søn af huusmand unge Søren Pedersen og Johanne Maria Larsdatter, boende i Urup
1840, 2804, 14061840, Hans Christian Rasmussen, søn af ungkarl og skrædder Rasmus Jacobsen, i Munkeboe og fruentimmer Maria Hansdatter, opholdende sig hos sin fader muurmester Hans Nielsen i Rynkebye
1840, 2808, 04101840, Hans Rasmussen, søn af huusmand og væver Rasmus Nielsen og Anne Cathrine Erichsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1840, 0509, 05091840, Erich Frederichsen, søn af indsidder Frederich Gregers Rudolf Larsen og Apollone Erichsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1840, 1309, 18101840, Niels Hansen, søn af ungkarl Hans Anders Christiansen, tjenende i Wibye Præstegaard og fruentimmer Karen Maria Nielsdatter, opholdende sig i Rynkebye og Revninge Fattighuus paa Tvinde Mark
1840, 2109, 15111840, Niels Hendrichsen, søn af huusmand Hendrich Nielsen Muus og Anne Olsdatter, boende paa Hundslev Mark
1840, 1210, 06121840, Jens Hansen, søn af huusmand Hans Jensen og Mette Kirstine Hansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1840, 1510, 13121840, Rasmus Mortensen, søn af huusmand Morten Rasmussen og Gjertrud Hansdatter, boende i Tvinde
1840, 1005, 16101840, Carl Christian William Bloch, søn af fuldmægtig Carl Nicolai Bloch og Williamine Bloch født Jæger, opholdende sig i Rynkebye
1840, 2810, 20121840, Peder Hansen, søn af gaardmand Hans Andersen og Anne Pedersdatter, boende paa Urup Mark
1840, 2810, 20121840, Niels Hansen, søn af indsidder Hans Nielsen og Karen Maria Ottosdatter, boende i Urup
1840, 0711, 03011841, Lars Pedersen, søn af ungkarl og staldkarl Peder Rasmussen, paa Schousboe og forlovede Karen Poulsdatter, af Rynkebye
1840, 1311, 03011841, Rasmus Hansen, søn af gaardmand og sognefoged Hans Rasmussen og Elisabeth Sørensdatter, boende i Rynkebye
1840, 2011, Dødfødt dreng, søn af indsidder og kudsk Niels Pedersen, paa Schousboe og Kirsten Poulsdatter, boende i Rynkebye
1840, 0512, 17011841, Anders Andersen, søn af huusmand Anders Madsen og Gjertrud Andersdatter, boende i Hesthaugehuus paa Rynkebye Mark
1840, 2112, 07021841, Jacob Danielsen, søn af indsidder og dagleier Daniel Andreassen og Anne Rasmusdatter, boende i Urup
1841, 0802, 28031841, Søren Larsen, søn af boelsmand Lars Nielsen og Gjertrud Maria Nielsdatter, boende paa Urup Mark
1841, 0604, 23051841, Anders Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Hansen og Bodil Pedersdatter, boende i Grydstrup
1841, 2104, 25041841, Erich Nielsen, søn af ungkarl Niels Pedersen, tjenende i Seden Præstegaard og fruentimmer Anne Maria Erichsdatter, opholder sig hos sin stedfader huusmand og væver Anders Poulsen i Hvidkatte
1841, 2604, 06061841, Erich Hansen, søn af gaardmand Hans Nielsen og Kirsten Erichsdatter, boende paa Urup Mark
1841, 1406, 25071841, Niels Pedersen, søn af huusmand og tømmermand Peder Hansen og Maren Hansdatter, boende paa Urup Mark
1841, 1507, 19091841, Søren Hansen, søn af huusmand og væver Hans Jochumsen og Else Christiansdatter, boende i Urup
1841, 2407, 03101841, Niels Hansen, søn af huusmand Hans Nielsen og Apollone Hansdatter, boende paa Hundslev Mark
1841, 0209, 07111841, Hans Nielsen, søn af gaardmand Niels Hansen og Anne Catharine Madsdatter, boende i Rynkebye
1841, 1009, 07111841, Lars Andersen, søn af boelsmand Anders Christiansen og Kirsten Larsdatter, boende paa Hundslev Mark
1841, 0110, 17101841, Jens Hansen, søn af tjenestekarl Hans Jensen, paa Schousboe og fruentimmer Johanne Hansdatter, opholdende sig i Flødstrup
1841, 2109, 20111841, Jens Peder Michelsen Østen, søn af tjenestekarl Mikkel Jensen Øster, af Kjerteminde og Anne Kirstine Pedersdatter, opholdende sig hos sin moder huusmand Peder Jespersens enke af Rynkebye
1841, 2510, 21111841, Peder Nielsen, søn af indsidder og kudsk Niels Pedersen og Kirsten Poulsdatter, boende i Rynkebye
1841, 0112, 20021842, Peder Nielsen, søn af boelsmand Niels Pedersen og Else Maria Johansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1841, 2312, 23121841, Rasmus Nielsen, søn af gaardmand Niels Hansen og Karen Knudsdatter, boende paa Urup Mark
1841, 2412, 13021842, Otto Hansen, søn af indsidder og dagleier Hans Nielsen og Karen Maria Ottosdatter, boende i Urup
1828, 0401, 24021828, Johanne Hansdatter, datter af ungkarl Hans Nicolai Clausen, tjenende paa Schelenborg og fruentimmer Karen Johannesdatter, opholdende sig i Rynkebye Fattighuus
1828, 1401, 02031828, Anne Maria Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Hansdatter, paa Hundslev Mark
1828, 1401, 16031828, Anne Maria Jørgensdatter, datter af huusmand Jørgen Larsen og Dorthea Pedersdatter, boende paa Rynkebye Mark
1828, 2301, 16031828, Sidsel Maria Larsdatter, datter af huusmand Lars Jensen og Mette Nielsdatter, boende i Skovhuset i Rynkebye Hesthave
1828, 2102, 30031828, Anne Maria Nielsdatter, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Margarethe Hansdatter, udflytter af Rynkebye
1828, 1003, 05051828, Anne Maria Larsdatter, datter af gaardmand Lars Jeppesen og Anne Christensdatter, i Urup
1828, 0404, 06071828, Kirsten Hansdatter, datter af huusmand Hans Knudsen og Johanne Maria Jørgensdatter, boende paa Urup Mark
1828, 1509, 21091828, Margarethe Madsdatter, datter af huusmand Mads Pedersen og Juliane Nielsdatter, af Rynkebye
1828, 1510, 19101828, Kirsten Hansdatter, datter af gaardmand Hans Madssen og Anne Hansdatter, af Rynkebye
1828, 0311, 09111828, Anne Kirstine Madsdatter, datter af huusmand Mads Christensen og Mette Kirstine Hansdatter, paa Rynkebye Mark
1828, 0911, 16111828, Anne Maria Larsdatter, datter af gaardmand Lars Christiansen og Dorthe Hansdatter, af Urup
1828, 0212, 07121828, Anne Larsdatter (tvilling), datter af ungkarl Lars Olsen, tjenende sin moder gaardmand Ole Jørgensens enke, i Hundslev, Kjølstrup Sogn og fruentimmer Kirsten Pedersdatter, opholdende sig hos sin fader huusmand Peder Jørgensen, i Grydstrup
1828, 1612, 21121828, Catharine Sørensdatter, datter af huusmand Søren Rasmussen og Anne Kirstine Jørgensdatter, paa Hundslev Mark
1828, 2412, 08021829, Apollona Maria Nielsdatter, datter af huusmand Niels Jensen og Anne Larsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1829, 0704, 28051829, Anne Maria Madsdatter, datter af gaardmand Mads Christiansen og Anne Hansdatter, af Urup
1829, 1504, 17051829, Karen Pedersdatter, datter af indsidder Peder Pedersen og Anne Kirstine Jacobsdatter, af Rynkebye
1829, 2204, 08061829, Maren Nielsdatter, datter af huusmand Niels Andersen og Gjertrud Maria Christensdatter, boende paa Hundslev Mark
1829, 1305, 08061829, Lisbeth Jensdatter, datter af huusmand Jens Pedersen og Karen Hansdatter, boende paa Urup Mark
1829, 2505, 31051829, Anne Maria Larsdatter, datter af ungkarl Lars Larsen, paa Schousboe og fruentimmer Karen Jensdatter, opholdt sig hos sin fader huusmand Jens Rasmussen, i Brabech
1829, 1906, 28061829, Anne Maria Andersdatter, datter af ungkarl Anders Poulsen, hos faderen boelsmand Poul Mortensen, i Kjertinge og fruentimmer Anne Catrine Madsdatter, opholdende sig hos sin stedfader gaardmand Christian Jensen, i Rynkebye
1829, 3006, 05071829, Dorthea Nielsdatter, datter af boelsmand Niels Andersen og Karen Rasmusdatter, boende paa Urup Mark
1829, 2008, 20091829, Anna Hansdatter, datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Maria Pedersdatter, af Rynkebye
1829, 0409, -, Anne Maria Jeppesdatter, datter af huusmand Jeppe Bendixen og Dorthe Erichsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1829, 2409, 25101829, Johanne Larsdatter, datter af huusmand Lars Frantzen og Gjertrud Andersdatter, boende i Rynkebye
1829, 2909, 22111829, Else Maria Rasmusdatter, datter af gaardmand Rasmus Larsen og Kirsten Poulsdatter, boende i Hundslev
1830, 0801, 07021830, Anne Hansen, datter af ungkarl Hans Nielsen, tjenende hos gaardmand Walter, i Aasum og fruentimmer Anne Maria Jørgensdatter, opholdende sig hos sin fader indsidder Jørgen Mortensen, i Urup
1830, 2201, 04041830, Karen Madsen, datter af huusmand Mads Jacobsen og Karen Hansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1830, 1502, 14031830, Anne Kirstine Jensen, datter af huusmand Jens Jochumsen og Maria Jensdatter, boende paa Rynkebye Mark
1830, 1602, 09031830, Maren Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Knudsen og Johanne Maria Jørgensdatter, boende paa Urup Mark
1830, 0304, 20051830, Margarethe Hansen, datter af gaardmand Hans Andersen og Anne Pedersdatter, udflytter paa Urup Mark
1830, 0405, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Jeppesen og Anne Christensdatter, af Urup
1830, 2505, 20061830, Clausine Hansen, datter af ungkarl Hans Nicolai Clausen, tjenende paa Rørbech og fruentimmer Karen Johannesdatter, opholdende sig hos huusmand Søren Rasmussen, paa Hundslev Mark
1830, 1107, 04071830, Anne Kirstine Hansen, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Maria Knudsdatter, boende i Urup
1830, 1107, 26091830, Anne Catrine Larsen, datter af gaardmand Lars Madsen og Anne Maria Hansdatter, udflytter paa Urup Mark
1830, 0908, 26091830, Dorthea Olsen, datter af huusmand Ole Andersen og Sidsel Frederichsdatter, boende paa Hundslev Mark
1830, 2908, 07111830, Catrine Larsen, datter af huusmand Lars Jensen og Mette Nielsdatter, boende i Hesthave Huset paa Rynkebye Mark
1830, 3008, 17101830, Dorthea Nielsen, datter af boelsmand Niels Andersen og Karen Rasmusdatter, i Nyelykkestedet paa Urup Mark
1830, 1309, 26091830, Mette Marie Hansen, datter af ungkarl Hans Christensen (født i Fraugde Kjærbye) og tjener hos vertshuusmand Poul Jørgensen, i Odense og fruentimmer Maren Jensdatter, opholdende sig hos sin fader gaardmand Jens Ottosen, paa Rynkebye Mark
1830, 0110, 21111830, Karen Marie Larsen, datter af boelsmand Lars Nielsen og Gjertrud Maria Nielsdatter, udflytter paa Urup Mark
1830, 2710, 12121830, Gjertrud Maria Nielsen, datter af huusmand og hjulmand Niels Hansen og Chatrine Maria Sørensdatter, i Rynkebye
1830, 1211, 12121830, Apollone Maria Hansen, datter af boelsmand Hans Hansen og Anne Magarethe Bendixdatter, i Høidamsstedet paa Urup Mark
1830, 2210, 28111830, Anne Maria Andersen, datter af huusmand Anders Hansen og Anne Cathrine Christensdatter, boende i Rynkebye
1830, 2512, 20021831, Juliane Sophia Nielsen, datter af indsidder Niels Hansen og Anne Maria Larsdatter, boende hos huusmand Peder Schønning paa Rynkebye Mark
1830, 2912, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Hansen Jyde og Maren Larsdatter, boende i Rynkebye
1830, 2611, 06021831, Anne Larsen, datter af indsidder Lars Larsen og Dorthea Kirstine Wilhelmsdatter, boende i Hersnaphuset paa Hundslev Mark
1831, 0102, 27021831, Anne Margarethe Mortensen, datter af huusmand Morten Rasmussen og Gjertrud Hansdatter, boende i Tvinde
1831, 0603, 04041831, Anne Maria Hinzesen, datter af huusmand Hinze Nielsen og Birthe Cathrine Larsdatter, boende i Rynkebye
1831, 0504, 29051831, Anne Kirstine Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Larsen og Kirsten Poulsdatter, boende i Hundslev
1831, 0904, 12051831, Mette Kirstine Andersen, datter af huusmand Anders Christensen og Anne Kirstine Andersdatter, boende i Stineslyst paa Rynkebye Mark
1831, 1905, 31071831, Erikka Martine Hansen, datter af huusmand og muurmester Hans Nielsen og Karen Maria Pedersdatter, boende i Rynkebye
1831, 1907, 28081831, Anne Cathrine Pedersen, datter af huusmand og tømmermand Peder Hansen og Maren Hansdatter, boende paa Urup Mark
1831, 2908, 02101831, Anne Maria Jørgensen, datter af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Hansdatter, boende paa Hundslev Mark
1831, 0310, 04121831, Kirsten Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Larsen og Anne Dorthea Pedersdatter, boende paa Rynkebye Mark
1831, 1810, 27111831, Karen Sørensen, datter af gaardmand Søren Hansen og Anne Dorthea Jørgensdatter, boende i Urup
1831, 2710, 11121831, Karen Dorthea Hansen, datter af indsidder og væver Hans Nilaussen og Anne Kirstine Hansdatter, boende hos huusmand Peder Knudsen, paa Rynkebye Mark
1831, 0411, 11121831, Anne Maria Hansen, datter af huusmand Hans Jensen og Mette Kirstine Hansdatter, boende i Hestehaugehuset paa Rynkebye Mark
1831, 0711, 07111831, Anne Catharine Hansen, datter af huusmand Hans Madsen og Anne Andersdatter, boende i Hesthaugehuset paa Rynkebye Mark
1831, 1311, 18121831, Mette Kirstine Nielsen, datter af huusmand Niels Rasmussen og Kirsten Andersdatter, boende i Rynkebye
1831, 2511, 04121831, Gjertrud Maria Jacobsen, datter af huusmand Jacob Olsen og Elisabeth Sørensdatter, boende i Alleehuset paa Schousboe Mark
1831, 2811, 15011832, Karen Andersen, datter af huusmand og bødker Anders Andreassen og Anne Nielsdatter, boende i Rynkebye
1831, 0512, 11121831, Elisabeth Maria Duch, datter af huusmand Claus Hendrich Duch og Kirstine Jacobsdatter, boende i Bøgeskovshuus paa Schousboe Mark
1831, 1312, 12021832, Anne Maria Madsen, datter af huusmand Mads Pedersen og Juliane Nielsdatter, boende i Rynkebye
1832, 2201, 04031832, Anne Nielsen, datter af huusmand og hørhegler Niels Pedersen og Anne Maria Knudsdatter, boende i 3die Flaskemaalshuus paa Rynkebye Mark
1832, 0202, 02021832, Anne Cathrine Jensen, datter af huusmand og slagter Jens Rasmussen og Maren Johansdatter, boende paa Urup Mark
1832, 1502, 25031832, Anne Cathrine Hansen, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Maria Knudsdatter, boende i Urup
1832, 2402, 01041832, Gjertrud Maria Larsen, datter af gaardmand Lars Christiansen og Dorthea Hansdatter, boende i Urup
1832, 0104, 11061832, Anne Marie Madsen, datter af huusmand og væver Mads Jacobsen og Karen Hansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1832, 0504, 11061832, Sophie Elisa Pedersen, datter af huusmand Peder Knudsen og Anne Kirstine Saltrup, boende paa Rynkebye Mark
1832, 0604, 13051832, Anne Maria Hansen, datter af gaardmand Hans Andersen og Anne Pedersdatter, boende paa Urup Mark
1832, 0904, 27051832, Anne Maria Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Johannessen og Maren Nielsdatter, boende i Urup
1832, 2506, 29071832, Anne Maria Pedersen, datter af huusmand Peder Andersen og Apollone Hansdatter, boende paa Hundslev Mark
1832, 10910, 8111832, Anne Cathrine Nielsen, datter af gaardmand Niels Andersen og Karen Rasmusdatter, boende paa Urup Mark
1832, 1310, 21111832, Frederikke Brabech (tvilling), datter af huusmand Christian Rasmussen og Kirsten Hansdatter, boende i Brabech paa Rynkebye Mark
1832, 1310, 21111832, Anne Maria Brabech (tvilling), datter af huusmand Christian Rasmussen og Kirsten Hansdatter, boende i Brabech paa Rynkebye Mark
1832, 2812, 30121832, Anne Cathrine Hansen, datter af huusmand Hans Madsen og Anne Andersdatter, boende i Hesthaugehuus paa Rynkebye Mark
1833, 0501, 03021833, Anne Cathrine Jensen, datter af huusmand Jens Jochumsen og Maria Jensdatter, boende i Langehaugehuus paa Rynkebye Mark
1833, 2401, 03031833, Anne Cathrine Rasmussen (tvilling), datter af gaardmand Frederich Rasmussen og Caroline Nielsdatter, boende i Rynkebye
1833, 2401, 03031833, Dorthe Maria Rasmussen (tvilling), datter af gaardmand Frederich Rasmussen og Caroline Nielsdatter, boende i Rynkebye
1833, 1302, 05041833, Karen Maria Nielsen, datter af boelsmand Niels Hansen og Karen Knudsdatter, boende paa Urup Mark
1833, 1402, 17031833, Mette Maria Pedersen, datter af huusmand Peder Immanuelsen og Kirstine Jørgensdatter, boende paa Rynkebye Mark
1833, 2104, 28041833, Karen Rasmussen, datter af huusmand og væver Rasmus Nielsen og Anne Cathrine Erichsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1833, 0105, 05051833, Karen Hansen, datter af huusmand og væver Hans Larsen og Johanne Madsdatter, boende i Rynkebye
1833, 3105, 28071833, Sophie Hansen, datter af huusmand og væver Hans Jochumsen og Elisabeth Birgitte Nilausdatter, boende i Urup
1833, 1306, 14071833, Mette Marie Davidsen, datter af huusmand David Hansen og Mette Cathrine Marchusdatter, boende i Rynkebye
1833, 1509, 17111833, Maren Pedersen, datter af huusmand Peder Andersen og Apollone Hansdatter, boende paa Hundslev Mark
1833, 1809, 20101833, Maren Nielsen, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Margarethe Hansdatter, udflyttere af Rynkebye, boende paa Rynkebye Mark
1833, 2912, 02021834, Kirsten Jacobsen, datter af huusmand Jacob Olsen og Elisabeth Sørensdatter, boende i Alleehuset ved Schousboe
1834, 2801, 02031834, Mette Hansen, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Elisabeth Sørensdatter, boende i Rynkebye
1834, 0102, 16031834, Sidsel Olsen, datter af huusmand Ole Andersen og Mette Jacobsdatter, boende paa Hundslev Mark
1834, 3001, 23021834, Anne Cathrine Hansen, datter af ungkarl Hans Pedersen, tjenende hos gaardmand Peder Nielsen, i Dalbye og fruentimmer Kirsten Pedersdatter, opholdende sig i Rynkebye og Revninge Fattighuus
1834, 2002, 04051834, Anne Kirstine Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Rasmussen og Maren Hansdatter, boende i Ingerslyst paa Urup Mark
1834, 2302, 27031834, Anne Kirstine Andreassen, datter af huusmand og smed Andreas Jensen og Maren Knudsdatter, boende i Urup
1834, 0803, 13041834, Anne Kirstine Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Johannessen og Maren Nielsdatter, boende i Urup
1834, 1203, Dødfødt pige, datter af ungkarl Søren Andersen, tjenende kjøbmand Lars Larsen, i Kjerteminde og fruentimmer Karen Nielsdatter, opholdende sig hos sin stedfader gaardmand Erich Jensen, paa Urup Mark
1834, 1403, 31031834, Anne Maria Erichsen, datter af ungkarl Erich Pedersen, tjenende gaardmand Rasmus Nielsen, i Rynkebye og fruentimmer Dorthea Maren Sørensdatter, opholdende sig hos sin fader gaardmand Søren Nielsen, af Rynkebye
1834, 1004, 08061834, Marie Hansen, datter af indsidder og væver Hans Nilaussen og Anne Kirstine Hansdatter, boende paa Urup Mark
1834, 1204, 15061834, Anne Kirstine Hansen, datter af boelsmand Hans Johannessen og Anne Hansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1834, 2204, 01061834, Karen Hansen, datter af gaardmand unge Hans Madsen og Anne Hansdatter, boende i Rynkebye
1834, 2604, 15061834, Anne Maria Pedersen, datter af huusmand Peder Jespersen og Maren Erichsdatter, i Rynkebye
1834, 2705, 27071834, Johanne Maria Poulsen, datter af huusmand Poul Uldrichsen og Karen Nielsdatter, boende i Rynkebye
1834, 1606, 13071834, Maren Larsen, datter af indsidder Lars Rasmussen og Karen Larsdatter, boende i Rynkebye
1834, 0507, 13071834, Anne Kirstine Jeppesen, datter af huusmand Jeppe Bendixen og Dorthea Erichsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1834, 0707, 27071834, Karen Sophie Hansen, datter af indsidder Hans Nicolai Clausen og Karen Maria Johannesdatter, boende som huusleie i Rynkebye Fattighuus paa Tvinde Mark
1834, 0707, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Larsen og Kirsten Poulsdatter, boende i Hundslev
1834, 0508, 28091834, Anne Marie Larsen, datter af huusmand Lars Jensen og Mette Nielsdatter, boende i Hesthaugehuset paa Rynkebye Mark
1834, 1008, 14091834, Anne Kirstine Hansen, datter af gaardmand Hans Andersen og Anne Pedersdatter, boende paa Urup Mark
1834, 2008, 21091834, Anne Cathrine Hansen, datter af huusmand gamle Hans Madsen og Karen Larsdatter, boende i Rynkebye
1834, 2508, 21091834, Johanne Madsen, datter af huusmand og væver Mads Jacobsen og Karen Hansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1834, 3108, 12101834, Mette Cathrine Clemensen, datter af huusmand Clemen Andersen og Maren Nielsdatter, boende i Urup
1834, 0709, 07091834, Anne Kirstine Madsen, datter af gaardmand Mads Christiansen og Anne Hansdatter, boende i Urup
1834, 0709, 14121834, Maren Pedersen, datter af huusmand Peder Andersen og Apollone Hansdatter, boende paa Hundslev Mark
1834, 1309, 02111834, Karen Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Rasmussen og Anne Christensdatter, boende i Urup
1834, 2609, 16111834, Johanne Maria Pedersen, datter af huusmand Peder Knudsen og Anne Kirstine Saltrup, boende paa Rynkebye Mark
1834, 3009, 26101834, Maria Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Hansen og Bodil Pedersdatter, boende i Grydstrup
1834, 1710, 28121834, Else Maria Rasmussen, datter af huusmand og væver Rasmus Nielsen og Cathrine Erichsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1834, 2211, 11011835, Maren Nielsen, datter af huusmand og hørsvinger Niels Pedersen og Anne Maria Knudsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1834, 1212, 26121834, Karen Andersen, datter af gift mand og huusmand Anders Hansen, af Rynkebye og fruentimmer Anne Margarethe Andersdatter, opholdende sig hos huusmand og smed Lars Nielsen, af Rynkebye
1834, 2012, 01021835, Poulline Hansen, datter af huusmand og muurmester Hans Nielsen og Karen Maria Pedersdatter, boende i Rynkebye
1835, 0901, 23031835, Anne Maria Nielsen, datter af huusmand Niels Rasmussen og Kirsten Andersdatter, boende i Rynkebye
1835, 1901, 22031835, Sophie Frederikke Hansen, datter af huusmand Hans Knudsen og Johanne Maria Jørgensdatter, boende paa Urup Mark
1835, 2801, 15031835, Mette Kirstine Pedersen, datter af huusmand Peder Jacobsen og Anne Kirstine Jørgensdatter, boende paa Rynkebye Mark
1835, 1802, 29031835, Gjertrud Pedersen, datter af huusmand Peder Nielsen og Margarethe Knudsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1835, 2202, 22021835, Hansine Hansen, datter af huusmand Hans Jensen og Mette Kirstine Hansdatter, boende i Hesthaugehuus paa Rynkebye Mark
1835, 0203, 25041835, Johanne Maria Hansen, datter af ungkarl Hans Rasmussen, tjenende gaardmand Niels Uldrichsen, i Ladbye og fruentimmer Maren Poulsdatter, opholder sig hos huusmand Lars Jensen, boende i Hesthaugehuset
1835, 1703, Dødfødt pige, datter af boelsmand Anders Pedersen og Maren Christiansdatter, boende paa Urup Mark
1835, 1703, 22031835, Anne Maria Knudsen, datter af huusmand Knud Christophersen og Anne Kirstine Jensdatter, boende paa Rynkebye Mark
1835, 2203, 29031835, Maren Pedersen, datter af ungkarl Peder Madsen, Gjedebeksgaarden paa Rynkebye Mark (gaardmand Anders Hansens pleiesøn) og fruentimmer Anne Maria Erichsdatter, opholdende sig hos sin stedfader huusmand og væver Anders Poulsen, i Hvidkuttehuus
1835, 2303, 17051835, Anne Nielsen, datter af boelsmand Niels Hansen og Karen Knudsdatter, boende paa Urup Mark
1835, 1304, 10051835, Maren Nielsen, datter af indsidder Niels Rasmussen og Sidsel Maria Hansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1835, 1605, 28061835, Kirsten Pedersen, datter af indsidder Peder Pedersen og Anne Kirstine Jacobsdatter, boende i Rynkebye
1835, 0806, 12071835, Maria Jensen, datter af huusmand Jens Jochumsen og Maria Jensdatter, boende i Langehaugehuus paa Rynkebye Mark
1835, 2507, 13091835, Anne Maria Hansen, datter af huusmand Hans Clausen og Johanne Larsdatter, boende i Rynkebye
1835, 1508, 20091835, Maria Rasmussen, datter af boelsmand Rasmus Hansen og Cathrine Elisabeth Jørgensdatter, boende paa Tvinde Mark
1835, 1309, 08111835, Mette Marie Hansen (tvilling), datter af ungkarl Hans Christiansen Friis, tjenende gaardmand Hans Andersen, boende paa Urup Mark og fruentimmer Anne Maria Jørgensdatter, opholdende sig hos sin svoger huusmand Hans Knudsen, boende paa Urup Mark
1835, 1309, 08111835, Sophie Frederikke Hansen (tvilling), datter af ungkarl Hans Christiansen Friis, tjenende gaardmand Hans Andersen, boende paa Urup Mark og fruentimmer Anne Maria Jørgensdatter, opholdende sig hos sin svoger huusmand Hans Knudsen, boende paa Urup Mark
1835, 3009, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Christiansen og Dorthea Hansdatter, boende i Urup
1835, 1511, 10011836, Anne Margarethe Jacobsen, datter af huusmand og væver Jacob Jensen og Maren Rasmusdatter, boende i Tøndeskovshuus paa Hundslev Mark
1835, 2211, 27121836, Karen Pedersen, datter af huusmand Peder Ottosen og Maren Hansdatter, boende i Grydstrup
1835, 0212, 07021836, Johanne Maria Christensen, datter af indsidder Christen Nielsen og Mette Poulsdatter, boende i Rynkebye
1835, 1712, 14021836, Maren Davidsen, datter af huusmand David Hansen og Mette Cathrine Marcusdatter, boende i Rynkebye
1835, 2512, 14021836, Kirsten Nielsen, datter af huusmand Niels Hansen og Anne Maria Larsdatter, boende paa Urup Mark
1836, 0701, 26011836, Anne Dorthe Sørensen, datter af gaardmand Søren Hansen og Karen Knudsdatter, boende i Urup
1836, 0802, 20031836, Anne Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Johannessen og Maren Nielsdatter, boende i Urup
1836, 1302, 21021836, Dorthea Maria Hansen, datter af huusmand unge Hans Madsen og Anne Andersdatter, boende i Hesthaugehuus paa Rynkebye Mark
1836, 0203, 29051836, Anne Kirstine Andersen, datter af huusmand og bødker Anders Andreassen og Anne Nielsdatter, af Rynkebye
1836, 1803, 24041836, Karen Hansen, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Elisabeth Sørensdatter, boende i Rynkebye
1836, 2305, 10071836, Anne Cathrine Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Rasmussen og Anne Christensdatter, boende i Urup
1836, 0606, 24071836, Johanne Mortensen, datter af boelsmand Morten Christophersen og Else Marie Rasmusdatter, boende paa Rynkebye Mark
1836, 2206, 17071836, Johanne Maria Nielsen, datter af ungkarl Niels Pedersen, Ullerslev, tjenende som kudsk paa Schousboe og fruentimmer Kirsten Poulsdatter, opholdende sig hos sin fader huusmand Poul Ulrichsen, i Rynkebye
1836, 1007, 17071836, Karen Sophie Hansen, datter af avlskarl Hans Rasmussen, tjenende hos frue justitsraadinde Berg, paa Schousboe og fruentimmer Maren Madsdatter, opholdende sig hos gaardmand Frederich Rasmussen, i Rynkebye
1836, 1908, 04121836, Karen Kirstine Pedersen, datter af ungkarl og smed Peder Andersen, opholdende sig hos gaardmand Knud Andersen, i Urup og fruentimmer Anne Cathrine Knudsdatter, opholdende sig hos sin fader gaardmand Knud Andersen, i Urup
1836, 2408, 02101836, Anne Marie Hansen, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Maria Knudsdatter, boende i Urup
1836, 1410, 04121836, Anne Dorthea Nielsen, datter af boelsmand Niels Pedersen og Else Maria Johansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1836, 2510, 26121836, Sophie Cathrine Hellemaria Margrethe Bredfeldt, datter af hr. gartner og gaardeier Mads Bredstedt og madam Caroline Christiane Lovise Møller
1836, 3110, 11121836, Gjertrud Maria Andreassen, datter af huusmand og smed Andreas Jensen og Maren Knudsdatter, boende i Urup
1836, 1211, 27111836, Cathrine Maria Anderssen, datter af ungkarl Anders Hansen, tjenende paa Schjelenborg og fruentimmer Henriette Amalia Pedersdatter, opholdende sig hos smeden Lars Nielsen, i Rynkebye
1836, 2412, 12021837, Maren Nielsen, datter af huusmand Niels Madsen og Lovise Christiane Caroline Christiansdatter, boende i Lille Gjedebech
1837, 0101, 26021837, Anne Maria Pedersen, datter af huusmand Peder Hansen og Gjertrud Sørensdatter, boende i Rynkebye
1837, 0901, 26021837, Rassemine Larsen, datter af indsidder Lars Rasmussen og Karen Larsdatter, boende i Rynkebye
1837, 1001, 19021837, Maren Pedersen, datter af huusmand Peder Nielsen og Margarethe Knudsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1837, 2301, 05031837, Mette Nielsen, datter af huusmand og hørsvinger Niels Pedersen og Anne Maria Knudsdatter, boende i Nederste Flaskemaalshuus paa Rynkebye Mark
1837, 2801, 19031837, Maren Oline Hintzesen, datter af huusmand og væver Hintze Nielsen og Birthe Cathrine Larsdatter, boende i Rynkebye
1837, 3001, 05021837, Sophie Frederikke Duch, datter af huusmand Claus Hendrich Duch og Kirstine Jacobsdatter, boende i Bøgeskovshuus paa Schousboe Mark
1837, 1803, 09041837, Gjertrud Pedersen, datter af ungkarl Peder Rasmussen, tjenende paa Keirup og fruentimmer Karen Poulsdatter, opholdende sig hos sin fader huusmand Poul Uldrichsen, i Rynkebye
1837, 2503, 07051837, Anne Kirstine Hansen, datter af gaardmand Hans Jensen og Gjertrud Jensdatter, boende i Rynkebye
1837, 2803, 28051837, Maren Nielsen, datter af gaardmand Niels Hansen og Karen Knudsdatter, boende paa Urup Mark
1837, 1405, 09071837, Kirstine Maria Hansen, datter af huusmand Hans Knudsen og Johanne Maria Jørgensdatter, boende paa Urup Mark
1837, 0906, 23071837, Karen Sørensen, datter af huusmand unge Søren Pedersen og Johanne Maria Larsdatter, boende i Urup
1837, 0807, 27081837, Karen Jensen, datter af huusmand Jens Poulsen og Else Cathrine Johansdatter, boende i Rynkebye
1837, 0907, 27081837, Karen Christiansen, datter af huusmand og kunstvæver Christian Rasmussen og Kirsten Hansdatter, boende i Brabech
1837, 0109, 05111837, Caroline Andersen, datter af huusmand Anders Madsen og Gjertrud Andersdatter, boende i Haveskovshuus paa Rynkebye Mark
1837, 0310, 19111837, Anne Maria Nielsen, datter af indsidder Niels Rasmussen og Sidsel Maria Hansdatter, boende paa Urup Mark
1837, 0111, 26121837, Anne Kirstine Hansen, datter af gaardmand Hans Andersen og Anne Pedersdatter, boende paa Urup Mark
1837, 1711, 04021838, Karen Hansen, datter af huusmand og muurmester Hans Nielsen og Karen Maria Pedersdatter, boende i Rynkebye
1837, 2112, 04031838, Anne Hansen, datter af boelsmand Hans Johannessen og Anne Hansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1837, 3012, 14011838, Karen Erichsen, datter af ungkarl Erich Pedersen, tjenende i Rynkebye og fruentimmer Dorthea Maria Sørensdatter, opholdende sig hos sin fader gaardmand Søren Nielsen, af Rynkebye
1838, 2401, 13041838, Anne Pedersen, datter af huusmand Peder Andersen og Apollone Hansdatter, boende paa Hundslev Mark
1838, 2702, 16041838, Johanne Rasmussen, datter af boelsmand Rasmus Johannessen og Maren Nielsdatter, boende i Urup
1838, 0603, 16041838, Maren Nielsen, datter af ungkarl Niels Olsen, tjener gaardmand Ebbe Stephansen, i Tvinde og fruentimmer Mette Kirstinee Hansdatter, opholdende sig hos sin fader huusmand Hans Jensen, i Urup
1838, 0803, 06051838, Kirstine Maria Hansen, datter af gaardmand Hans Nielsen og Kirsten Erichsdatter, boende paa Urup Mark
1838, 1103, 13051838, Johanne Mortensen, datter af væver Morten Larsen og Mette Erichsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1838, 1603, 12041838, Anne Kirstine Pedersen, datter af huusmand Peder Immanuelsen og Kirstine Jørgensdatter, boende paa Rynkebye Mark
1838, 2603, 13051838, Gjertrud Maria Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Rasmussen og Maren Hansdatter, boende paa Urup Mark
1838, 1904, 22071838, Gertrud Hansen, datter af gift mand Hans Nicolai Clausen, boende i Rynkebye og Revninge Fattighus og fruentimmer Kirsten Pedersdatter, opholdende sig i Rynkebye og Revninge Fattighuus
1838, 1905, 24051838, Else Maria Rasmussen, datter af huusmand og væver Rasmus Nielsen og Anne Cathrine Erichsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1838, 2505, 01071838, Anne Hansen, datter af gaardmand og sognefoged Hans Rasmussen og Elisabeth Sørensdatter, boende i Rynkebye
1838, 0206, 15071838, Karen Dorthea Nielsen, datter af huusmand Niels Rasmussen og Kirsten Andersdatter, boende i Rynkebye
1838, 0106, 29071838, Birthe Kirstine Rasmussen, datter af boelsmand Rasmus Hansen og Catharine Elisabeth Jørgensdatter, boende paa Tvinde Mark
1838, 0607, 07101838, Karen Pedersen, datter af huusmand Peder Jespersen og Maren Erichsdatter, boende i Rynkebye
1838, 2507, 16091838, Anne Cathrine Hansen, datter af boelsmand Hans Jensen og Anne Jensdatter, boende paa Hundslev Mark
1838, 1509, 18111838, Dorthea Hendrichsen, datter af huusmand Hendrich Nielsen og Anne Olsdatter, boende paa Hundslev Mark
1838, 1809, 18111838, Karen Rasmussen, datter af huusmand unge Rasmus Rasmussen og Anne Christensdatter, boende i Urup
1838, 2009, 11111838, Karen Hansen, datter af huusmand og hjulmand Hans Nielsen og Gjertrude Jørgensdatter, boende paa Hundslev Mark
1838, 1411, Dødfødt pige, datter af huusmand Ole Andersen og Mette Jacobsdatter, boende paa Hundslev Mark
1838, 1711, 03021839, Kirstine Maria Ottosen, datter af ungkarl, skrædder og forlovede Otto Hansen, opholdende sig hos skrædder Hans Erich Nielsens enke, af Urup og fruentimmer Karen Nielsdatter, opholdende sig hos skrædder Hans Erich Nielsens enke, af Urup
1839, 0701, 21041839, Karen Petrine Nielsen, datter af boelsmand Niels Pedersen og Else Maria Johansdatter, boende paa Rynkebye Mark
1839, 1001, 03031839, Karen Maria Nielsen, datter af huusmand Niels Jensen og Maren Nielsdatter, boende paa Hundslev Mark
1839, 0702, 28031839, Anne Andersen, datter af huusmand og bødker Anders Andreassen og Anne Nielsdatter, boende i Rynkebye
1839, 0802, 01041839, Anne Catharine Madsen, datter af forpagter Mads Henrich Larsen og Christiane Nielsdatter, i Rynkebye Præstegaard
1839, 0902, 24031839, Anne Kirstine Andreassen, datter af huusmand og smed Andreas Jensen og Maren Knudsdatter, boende i Urup
1839, 1503, 16061839, Elisabeth Hansen, datter af huusmand Hans Jochumsen og Else Christiansdatter, boende i Urup
1839, 1104, 09051839, Karen Nielsen, datter af gaardmand Niels Hansen og Anne Cathrine Madsdatter, boende i Rynkebye
1839, 1905, 02061839, Anne Cathrine Larsen, datter af Lars Hansen (søn af boelsmand Hans Larsen) boende paa Høibye Mark og fruentimmer Maren Jensdatter, opholdende sig hos huusmand og hjulmand Niels Hansen, af Rynkebye
1839, 2606, 22091839, Mette Maria Andersen, datter af boelsmand Anders Christiansen og Kirsten Larsdatter, boende paa Hundslev Mark
1839, 0907, 28071839, Anne Kirstine Danielsen, datter af ungkarl Daniel Andreassen, hos gaardmand Hans Nielsen, paa Urup Mark og fruentimmer Anne Rasmusdatter, opholdende sig hos huusmand Rasmus Hansen, i Urup
1839, 1407, 25081839, Sophie Hansen, datter af muurmester Hans Nielsen og Karen Maria Pedersdatter, boende i Rynkebye
1839, 1408, 03111839, Elfride Christiane Anette Bredstedt, datter af gartner Mads Bredsted og Caroline Christiane Lovise Møller, boende i Hundslev
1839, 2408, 29091839, Caroline Sophie Frederikke Jensen, datter af huusmand Jens Pedersen og Karen Hansdatter, boende paa Urup Mark
1839, 2608, 03111839, Gjertrud Maria Hansen, datter af ungkarl Hans Nielsen, tjenende gaardmand Knud Andersen, af Urup og fruentimmer Karen Maria Ottosdatter, opholdende sig hos huusmand Clemens Andersen, af Urup
1839, 0809, 27101839, Karen Nielsen, datter af huusmand gl. Niels Pedersen og Anne Maria Knudsdatter, boende i 3die Flaskemaalshuus paa Rynkebye Mark
1839, 0910, 20101839, Cathrine Maria Danielsen, datter af ungkarl Daniel Andreassen, hos gaardmand Niels Hansen, paa Urup Mark og fruentimmer Sidsel Andersdatter, opholdende sig hos sin stedfader gaardmand Hans Jensen, af Urup
1839, 2510, 01121839, Kirsten Pedersen, datter af huusmand Peder Nielsen og Margarethe Knudsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1839, 2810, 16021840, Maren Hansen, datter af indsidder og almisselem Hans Hansen og Mette Andersdatter, boende i Rynkebye
1839, 1312, 02021840, Hanne Christiane Rasmussen, datter af skjøtte Rasmus Christiansen og Cathrine Maria Demann, boende i Ingerhavehuus paa Schousboe Mark
1839, 2612, 16021840, Anne Maria Larsen, datter af indsidder Lars Pedersen og Kirsten Hansdatter, boende paa Tvinde Mark
1840, 2701, 29031840, Karen Hintzesen, datter af huusmand og væver Hintze Nielsen og Birthe Cathrine Larsdatter, boende i Rynkebye
1840, 1202, 29031840, Johanne Maria Hansen, datter af indsidder og dagleier Hans Christiansen Friis og Anne Maria Jørgensdatter, boende paa Urup Mark
1840, 1702, 05041840, Maren Kirstine Christiansen, datter af huusmand og kunstvæver Christian Rasmussen og Kirsten Hansdatter, boende i Brabech paa Rynkebye Mark
1840, 1802, 20041840, Poulline Larsen, datter af ungkarl Lars Poulsen, garnisionerende ved Kongens tjeneste i Kjøbenhavn og fruentimmer Karen Jensdatter, opholdende sig hos sin moder Maren Rasmusdatter, i Rynkebye og Revninge
1840, 2003, 03051840, Anne Dorthea Sørensen, datter af gaardmand Søren Hansen og Karen Knudsdatter, boende i Urup
1840, 1304, 31051840, Anne Catharine Sørensen, datter af væver Søren Jensen og Karen Rasmusdatter, boende i Urup
1840, 1904, 08061840, Johanne Kirstine Mortensen, datter af væver Morten Larsen og Mette Erichsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1840, 2604, 21061840, Anne Kirstine Pedersen, datter af huusmand og tømmermand Peder Hansen og Maren Hansdatter, boende paa Urup Mark
1840, 1306, 05071840, Karen Nielsen, datter af ungkarl Niels Olsen, tjenende i Eibye i Frue Sogn og fruentimmer Anne Maria Hansdatter, opholdende sig hos huusmand Ole Jensen, i 2det Flaskemaalshuus paa Rynkeby Mark
1840, 1607, 27091840, Anne Marie Madsen, datter af huusmand Mads Pedersen og Juliane Nielsdatter, boende i Rynkebye
1840, 3107, 04101840, Karen Maria Jensen, datter af huusmand Jens Nielsen og Maren Rasmusdatter, boende i Steenhuset paa Hundslev Mark
1840, 0708, 13091840, Margarethe Erichsen, datter af huusmand Erich Pedersen og Dorthea Maria Sørensdatter, boende paa Rynkebye Mark
1840, 2608, 27091840, Maren Hansen, datter af huusmand Hans Clausen og Johanne Larsdatter, boende i Rynkebye
1840, 2609, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Hansen og Sidsel Christensdatter, boende paa Tvinde Mark
1840, 1210, 15111840, Karen Sine Larsen, datter af gaardmand Lars Larsen og Gjertrud Jørgensdatter, boende i Tvinde
1840, 1511, 22111840, Mette Kirstine Jensen, datter af huusmand Jens Jochumsen og Maria Jensdatter, boende i Langehaugehuus paa Rynkebye Mark
1841, 0401, 28021841, Kirsten Hansen, datter af boelsmand Hans Jensen og Anne Jensdatter, boende paa Hundslev Mark
1841, 2701, 21031841, Kirsten Pedersen, datter af huusmand Peder Nielsen og Margarethe Knudsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1841, 0902, 14021841, Mette Maria Hansen, datter af huusmand unge Hans Madsen og Anne Andersdatter, boende paa Rynkebye Mark
1841, 2102, 03031841, Karen Rasmussen, datter af boelsmand Rasmus Christiansen og Anne Maria Jørgensdatter, boende paa Tvinde Mark
1841, 0803, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Poulsen og Else Catharine Johansdatter, boende i Rynkebye
1841, 2903, 20051841, Maren Kirstine Rasmussen, datter af huusmand unge Rasmus Rasmussen og Anne Christensdatter, boende i Urup
1841, 0205, 20061841, Anne Catharine Andreassen, datter af smed Andreas Jensen og Maren Knudsdatter, boende i Urup
1841, 1803, 08041841, Dorthea Maria Pedersen, datter af ungkarl Peder Rasmussen, af Urup og fruentimmer Anne Jensen, opholdende sig i Flødstrup
1841, 0207, 12091841, Mette Kirstine Hansen, datter af huusmand og hjulmand Hans Nielsen og Gjertrud Jørgensdatter, boende paa Hundslev Mark
1841, 1107, 05091841, Gjertrud Maria Hansen, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Maria Knudsdatter, boende i Urup
1841, 2507, 21091841, Corfine Nielsen, datter af gaardmand unge Niels Jensen og Sara Christine Corfitzdatter, boende i Hundslev
1841, 1609, 19091841, Nielssine Amalia Frederichsen, datter af huusmand Frederich Gregers Rudolph Larsen og Apollone Erichsdatter, boende paa Rynkebye Mark
1841, 1609, 14111841, Anne Maria Hansen, datter af gaardmand Hans Jensen og Gjertrud Jensdatter, boende i Rynkebye
1841, 1609, 3 dødfødte piger (trillinger), døtre af ungkarl Mathias Nielsen, tjenende gaardmand Hans Hansen, i Wester Kjærbye og fruentimmer Anne Sophie Christiansdatter, tjenende hos gaardmand Hans Andersen, paa Urup Mark
1841, 2310, 21111841, Johanne Nielsen, datter af huusmand Niels Rasmussen og Kirsten Andersdatter, boende i Rynkebye
1841, 2411, 24111841, Anne Hansen, datter af indsidder Hans Nicolai Clausen og Karen Maria Johannesdatter, boende i Rynkebye Fattighuus paa Tvinde Mark
1841, 2811, 20031841, Dorthea Maria Andersen, datter af boelsmand Anders Jensen og Kirsten Hintzesdatter, boende paa Urup Mark
1841, 0812, Dødfødt pige, datter af huusmand og musikant Hans Pedersen og Maren Olsdatter, boende i Urup