Rynkeby, 1828-1841, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1828-1841, rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1828, 1701, 2501, Hans Jørgen Pedersen, 3 uger, søn af Catrine Maria Demant, i Ingerhavehuset
1828, 1902, 2502, Poul Nielsen, huusmand og smed, 43, i Urup
1828, 2202, 2902, Claus Larsen, huusmand, 55, af Tvinde
1828, 0703, 1503, Jens Pedersen, forhen skolelærer, 80, nu opholdende sig hos sin søn huusmand Jacob Jensen paa Hundslev Mark. Forhen i Revninge
1828, 1504, 2004, Hans Jensen, 6 og 1 maaned, søn af huusmand Jens Pedersen, boende paa Urup Mark
1828, 0905, 1205, Anders Nielsen, huusmand og bødker, 30, boende paa Rynkeby Mark
1828, 1605, 2105, Hans Hansen, gaardmand, 55, i Tvinde
1828, 2305, 2605, Søren Larsen, 7 uger, søn af huusmand, unge Lars Larsen, af Rynkebye
1828, 0708, 1108, Knud Erichsen, huusmand, 74, af Urup
1828, 0312, 0712, Udøbt dreng (tvilling), 24 timer, søn af ungkarl Lars Olsen og pige Kirsten Pedersdatter, af Grydstrup
1828, 2412, 01011829, Rasmus Jensen, 2½, søn af huusmand Jens Pedersen, paa Urup Mark
1829, 1701, 2601, Erich Olsen, aftægtshuusmand, 70, af Rynkebye
1829, 1702, 2302, Frantz Larsen, fæstehuusmand, 61, af Rynkebye
1829, 2302, 0203, Rasmus Hansen, selveier gaardmand, 69, af Urup
1829, 0204, 0504, Anders Knudsen, tjenestekarl, 43, hos gaardmand Søren Hansen, af Urup
1829, 1904, 2504, Mads Christensen, aftægtshuusmand, 58, af Tvinde
1829, 3004, 1005, Lars Jørgensen, 15 dage, søn af gaardmand Jørgen Hansen, paa Hundslev Mark
1829, 0306, 0806, Johan Frederich Nielsen, skræder og huusmand, 73, af Rynkebye
1829, 1608, 2208, Rasmus Hansen, selveier gaardmand, 63 og 3 maaneder, af Rynkebye
1829, 1808, 2308, Claus Jacob Rasmussen, fæstehuusmand og væver, 42, af Rynkebye
1829, 1710, 2510, Erich Pedersen, 5 timer, søn af selveierhuusmand og bødker Peder Jespersen, af Rynkebye
1829, 2611, 0412, Hans Christensen, huusfæster, 74, af Rynkebye
1829, 2412, 0301 1830, Peder Larsen, huusmand og væver, 76, paa Rynkebye Mark
1830, 0801, 1401, Niels Larsen, almisselem, 60, opholdende sig hos huusmand Hans Larsen, i Rynkebye
1830, 2304, 0205, Hans Henrich Appeldorff, 7 dage, søn af smed Uldrich Appeldorff. Hos huusmand, kudsk Lars Hintzesen, i Kallundborghuset ved Bremerskov
1830, 0805, 1505, Peder Pedersen, huusmand og skræder, 34, af Rynkebye
1830, 1008, 1508, Peder Madsen, 4, søn af huusmand Mads Pedersen, af Rynkebye
1830, 3010, 0511, Niels Hendrichsen, forhen huusmand og væver, 59, af Rynkebye
1830, 1411, 2311, Christian Jacobsen, huusmand og væver, 29, paa Rynkebye Mark
1830, 0412, 1212, Hans Davidsen, 16 timer, søn af huusmand David Hansen, af Rynkebye
1831, 0602, 1302, Peder Nielsen (tvilling), ½ time, søn af huusmand Niels Pedersen, 3die Flaskemaalshuus paa Rynkebye Mark
1831, 0602, 1302, Knud Nielsen (tvilling), ½ time, søn af huusmand Niels Pedersen, 3die Flaskemaalshuus paa Rynkebye Mark
1831, 1802, 0103, Jens Møller, sognedegn og skolelærer, 73 og 2 maaneder, til Rynkebye og Revninge. Boende i Rynkebye
1831, 2203, 2703, Jens Hansen, fhv. gaardmand og nu huusmand, 60, af Rynkebye
1831, 0604, 1004, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Knud Andersen, af Urup
1831, 2204, 2904, Ole Nielsen, 22½, i Steenhuset paa Hundslev Mark. Søn af huusmand Niels Hintzesen
1831, 0705, 1305, Johannes Jacobsen, gaardmand, 81 og 7 maaneder, i Urup
1831, 2406, 2806, Lars Hansen, ½, søn af huusmand Hans Poulsen, paa Hundslev Mark
1831, 1608, 2208, Peder Jørgensen, fhv. ladefoged og nu huusfæster, 60, af et af Grydstrup Huse boende sammesteds. Forhen paa Skousboe
1831, 0809, 1409, Immanuel Josephsen, huusfæster, 57, fra Uldrichsholm, boende paa Rynkebye Mark
1831, 1809, 2509, Erich Hansen, huusfæster af gaardmand Lars Jeppesens gaard, 53, boende ved Hvidkatte Bro
1831, 2709, 0110, Niels Madsen, 23½, af Rynkebye. Stedsøn af gaardmand Christian Jensen
1831, 0411, 0611, Christian Madsen, 5 dage, søn af gaardmand Mads Christiansen, af Urup
1831, 0911, 1611, Hans Thÿgesen, huusfæster, 70, paa Schousboe Gods, boende i Tvinde
1831, 2012, 2612, Anders Knudsen, 10 timer, søn af gaardmand Knud Andersne, af Urup
1832, 0601, 1501, Jens Christian Hansen, 1 maaned, søn af hr. forvalter og møller Peter Hansen, boende i Schousboe Mølle
1832, 0202, 0502, Ole Sørensen, 1, søn af huusmand Søren Rasmussen, boende i Hersnaphuset paa Hundslev Mark
1832, 1402, 2002, Peder Hansen, huusmand og fæster, 73, fra Schousboe, boende i Rynkebye
1832, 2603, 3103, Peder Andersen, aftægtsmand, 79, af Rynkebye
1832, 0907, 1207, Mads Rasmussen, 32, opholdende sig hos gaardmand Mads Christiansen, af Urup. Søn af huusmand Rasmus Jensen, i Birkende
1832, 1608, 2008, Jørgen Hansen, selveiergaardmand, 47, boende paa Hundslev Mark
1832, 2008, 2608, Jens Madsen, 10 dage, søn af gaardmand Mads Christiansen, af Urup
1832, 2208, 2608, Hans Jensen, 8 maaneder, søn af huusmand Jens Pedersen, paa Urup Mark
1832, 1810, 2410, Lars Frantzen, selveierhuusmand, 36, boende i Haveskovshuset, paa Rynkebye Mark
1832, 1411, 2111, Rasmus Christiansen, 7 og 4 maaneder, søn af huusman dog væver Christian Rasmussen, af Brabech, paa Rynkebye Mark
1832, 1511, 2511, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Rasmussen, af Rynkebye
1832, 1511, 1911, Niels Johansen, almisselem, 25, i Rynkebye Fattighuus
1832, 1412, 1912, Søren Olsen, huusmand og almisselem, 85, af Rynkebye
1832, 2012, 2312, Søren Olsen, 5 uger, søn af huusmand Ole Andersen, paa Hundslev Mark. Hos huusmand unge Lars Larsen, i Rynkebye (hvis kone var barnets moster)
1833, 1401, 2101, Rasmus Rasmussen, aftægtshuusmand, 79, af Urup
1833, 2101, 2501, Hans Hendrichsen, almisselem, 79, i Hundslev
1833, 0302, 1002, Anders Hendrichsen, huusfæster, 70, i et af Schousboe Huse, i Rynkebye
1833, 0303, 1003, Jacob Jørgensen, aftægtshuusmand, 78, af Rynkebye
1833, 2803, 0304, Jacob Rasmussen, 28½, af Urup. Søn af gaardmand Rasmus Hansen
1833, 2411, 0212, Niels Hintzesen, fæstehuusmand, 55, paa Keirup Gods, boede i det gl. Steenhuus paa Hundslev Mark. Søn af huusmand Hintze Larsen
1834, 0801, 1201, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Nielsen, af Rynkebye Mark
1834, 1701, 2401, Mads Larsen, ungkarl, 19, af Urup. Fødestedet Nyelykkegaard paa Urup Mark. Søn af gaardmand Lars Madsen og Anne Cathrie Andersdatter,
1834, 1102, 1902, Hans Jespersen, almisselem, 88, af Urup. Fødestedet er Kjølstrup. Søn af Jesper Pedersen
1834, 1302, 1902, Jens Hansen, 1 dag, søn af huusmand Hans Jensen. Fødestedet Hesthaugehuus, paa Rynkebye Mark
1834, 0804, 1304, Poul Hansen, 1, søn af huusmand og muurmester Hans Nielsen. Fødested Rynkebye
1834, 2104, 2704, Rasmus Pedersen, ½, søn af indsidder Peder Pedersen, Rynkebye. Født sammested
1834, 2604, 0405, Hans Christian Nielsen, 11 dage, søn af indsidder Niels Rasmussen og Sidsel Maria Hansdatter, i Urup. Født sammested
1834, 1105, 1605, Lars Christophersen, 9½, søn af huusmand Christopher Larsen og Margarethe Andersdatter, Hundslev Mark. Født sammested
1834, 1305, 1905, Niels Jensen, eiendomshuusmand, 48½, af Rynkebye Mark. Fødestedet er Woldbye Sogn i Aarhuus Stift. Søn af huusmand Jens Jensen
1834, 2506, 2906, Hans Madsen, 11, søn af huusmand Mads Hansen Eibye og Mette Kirstine Hansdatter, paa Rynkebye Mark. Født sammested
1834, 2707, 0308, Jørgen Christian Hansen, 5 maaneder, søn af ungkarl Hans Christian Friis og ugift fruentimmer Anne Maria Jørgensdatter, Urup Mark. Født sammested. Stedsøn af huusmand Mads Christensen
1834, 2907, 0308, Niels Hansen, 9½, søn af huusmand Hans Knudsen og Johanne Maria Jørgensdatter, Urup Mark. Født sammested
1834, 0109, 0709, Hans Pedersen, 8 uger, søn af huusmand og tømmermand Peder Hansen og Maren Hansdatter, Urup Mark. Født sammested
1834, 2511, 0312, Niels Christian Duch, 5 maaneder, søn af huusmand Claus Hendrich Duch og Kirstine Jacobsdatter, Bøgeskovshuus paa Schousboe Mark. Født sammested
1834, 0212, 1012, Jeppe Larsen, selveiergaardmand, 75, af Urup. Fødestedet er Skalkendrup. Søn af gaardmand Lars Gregersen og Inger Jeppesdatter
1835, 1902, 2502, Christian Pedersen, selveierhuusmand, 52, af Rynkebye. Født sammested. Søn af indsidder Peder Andersen og Karen ...
1835, 0504, 1304, Peder Hansen, aftægtshuusmand, 71, af Rynkebye.Fødested Dalbye. Søn af huusmand Hans Pedersen og Maren Eskildsdatter
1835, 1704, 2404, Anders Nielsen, aftægtsgaardmand, 83, af Urup. Fødested Urup Mark. Søn af gaardmand Niels Jensen og Ellen Poulsdatter
1835, 0205, 1005, Peder Nielsen, ½, søn af boelsmand Niels Pedersen og Else Maria Johansdatter, Rynkebye Mark. Født sammested
1836, 1301, 1701, Anders Nielsen, 14, søn af aftægtsboelsmand Niels Rasmussen og fruentimmer Anne Maria Andersdatter, i Høidamsstedet paa Urup Mark. Født sammested
1836, 2701, 3101, Mads Christian Nielsen, 8 dage, søn af gaardmand Niels Hansen og Anne Cathrine Madsdatter, i Rynkebye. Født sammested
1836, 1803, 2303, Hans Olsen, tjenestekarl, 35, hos gaardmand Søren Nielsen, i Rynkebye. Født i Revninge. Søn af gaardmand Ole Nielsen og Maren Nielsdatter
1836, 2205, 2305, Dødfødt dreng, søn af huusmand Knud Christophersen og Anne Kirstine Jensdatter, paa Rynkebye Mark
1836, 0908, 1308, Peder Hansen, 4 maaneder, søn af gaardmand Hans Andersen og Anne Pedersdatter, paa Urup Mark. Født sammested
1836, 1912, 2612, Niels Rasmussen, aftægtsboelsmand, 64, af Høidamstedet paa Urup Mark. Født i Brabechshuus. Søn af huusmand Rasmus Jørgensen og Maren Jensdatter
1837, 0202, 1002, Hans Hansen, ungkarl og skræder, 28 og 3 maaneder, hos stedfaderen smed Rasmus Poulsen, af Hundslev. Født sammested. Søn af smed Hans Jørgensen og Maren Nielsdatter
1837, 1403, 2703, Jørgen Christian Rasmussen, 1 maaned, søn af huusmand og skytte Rasmus Christiansen og Cathrine Marie Demanns, i Ingerhavehuset paa Schousboe Mark. Født sammested
1837, 2803, 0504, Niels Hansen (tvilling), ungkarl, 29, paa Urup Mark. Født sammested. Søn af gaardmand Hans Andreassen og Anne Cathrine Andersdatter
1837, 1104, 1904, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Michelsen og Anne Maria Jørgensdatter, i Urup
1837, 2504, 3004, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Hans Jenssen og Anne Jensdatter, paa Hundslev Mark
1837, 0406, 0906, Jørgen Mortensen, indsidder og dagleier, 63, i Urup. Født i Ullerslev. Søn af huusmand Morten Hansen og Anne Margrethe Erichsdatter
1837, 0706, 1106, Niels Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 32, i Rynkebye. Født sammested. Søn af huusmand Hans Nielsen og almisselem Dorthe Larsdatter
1837, 2907, 0608, Dødfødt dreng, søn af huusmand Søren Rasmussen og Anne Kirstine Jørgensdatter, paa Hundslev Mark
1837, 3110, 0811, Anders Nielsen, huusmand, hiulmand og rokkedreier, 52, i Rynkebye. Født i Tvinde. Søn af Niels Christiansen og Anne Nielsdatter
1837, 2311, 2611, Niels Pedersen, 1 maaned, søn af huusmand og tømmermand Peder Hansen og Maren Hansdatter, paa Urup Mark. Født sammested
1837, 1212, 1712, Hans Jørgensen (tvilling), 11 uger, søn af ungkarl Jørgen Hansen og fruentimmer Anne Dorthea Nielsdatter, i Rynkebye. Født sammested
1838, 0103, 0903, Hans Knudsen, huusfæster og nu aftægtsmand, 70, i Grydstrup. Født i Korkendrup. Søn af Knud Frantzen og Maren Hansdatter
1838, 1104, 1804, Peder Jensen, gaardmand, siden boelsmand og nu aftægtsmand, 84, paa Urup Mark. Født i Rynkebye. Søn af gaardmand Jens Gregersen og Karen Ottosdatter
1838, 1505, 2005, Niels Larsen, 3 og 9 maaneder, søn af huusmand, unge Lars Larsen og Anne Kirstine Frederichsdatter, i Rynkebye. Født sammested
1838, 0906, 1306, Hans Erich Nielsen, huusmand og skræder, 56, i Urup. Født i Munkeboe. Søn af skræder Niels Johansen og Else ...
1838, 1805, 2405, Dødfødt dreng, søn af huusmand Knud Madsen og Anne Pedersdatter, af Tvinde
1838, 0607, 1107, Jørgen Pedersen, 2½, søn af huusmand Peder Immanuelsen og Kirstine Jørgensdatter, paa Rynkebye Mark. Født sammested
1838, 1407, 2007, Otto Pedersen, 7 og 9 maaneder, søn af huusmand Peder Ottosen og Maren Hansdatter, i Grydstrup. Født sammested
1838, 2009, 2509, Søren Rasmussen, selveierhuusmand, 56, paa Hundslev Mark. Født i Munkeboe. Søn af ungkarl Rasmus Sørensen og Anne Cathrine Sørensdatter
1838, 2209, 2809, Peder Andersen, selveierhuusmand, 33, paa Hundslev Mark. Født i Wester Kjærbye. Søn af Boelsmand Anders Sørensen og Anne Maria Nielsdatter
1838, 2210, 2810, Niels Sørensen, 3½, søn af afdøde huusmand Søren Rasmussen og Anne Kirstine Jørgensdatter, paa Hundslev Mark. Født sammested
1838, 2812, 06011839, Jens Nielsen, 5 uger, søn af huusmand Niels Hansen og Anne Maria Larsdatter, paa Urup Mark. Født sammested
1839, 1202, 1702, Jens Hansen, 3 timer, søn af huusmand Hans Jensen og Mette Kirstine Hansdatter, paa Rynkebye Mark
1839, 1902, 2402, Rasmus Nielsen, aftægtshuusmand, 72, i Rynkebye. Født i Røerup. Søn af indsidder Niels Andersen og Anne Cathrine Rasmusdatter
1839, 1902, 2702, Peder Larsen, huusmand og skræder, 31, i Rynkebye. Født i Urup. Søn af huusmand Lars Rasmussen og Johanne Mortensdatter
1839, 2205, 2905, Erich Jensen, aftægtsgaardmand, 60, af Urup. Født i Birgum. Søn af gaardmand Jens Madsen og Kirsten Hansdatter
1839, 0308, 0808, Hans Johannessen, selveierboelsmand, 35, paa Rynkebye Mark. Født i Kjertinge. Søn af boelsmand Johannes Jacobsen og Anne Hansdatter
1839, 0111, 0811, Anders Pedersen, selveierhuusmand, 65, paa Hundslev Mark. Født i Fremmeløv. Søn af huusmand Peder Pedersen og Anne Sørensdatter
1839, 2611, 0312, Peder Sørensen, aftægts- og fæstehuusmand, 59½, i Urup. Født i Davinde. Søn af gaardmand Søren Olsen og Bodil Larsdatter
1840, 0803, 1503, Jens Jensen, 1 og 9 maaneder, søn af huusmand Jens Jochumsen og Maria Jensdatter, paa Rynkebye Mark. Født sammested
1840, 2803, 0404, Christian Jensen, aftægtsgaardmand, 57, af Rynkebye. Født i Birgum. Søn af gaardmand Jens Madsen og Kirsten Hansdatter
1840, 0704, 1204, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Immanuelsen og Kirstine Jørgensdatter, paa Rynkebye Mark
1840, 2206, 2706, Hans Brabech, 10½, søn af kunstvæver Christian Rasmussen og Kirsten Hansdatter, i Brabech. Født sammested
1840, 0607, 1207, Peder Jespersen, selveierhuusmand, 53, af Rynkebye. Født i Hundslev. Søn af huusmand Jesper Madsen og Anne Kirstine Prebensdatter
1840, 0509, 1009, Erich Frederichsen, 6 timer, søn af indsidder Frederich Gregers Rudolf Larsen og Apollone Erichsdatter, paa Rynkebye Mark
1840, 2011, 2211, Dødfødt dreng, søn af indsidder og kudsk Niels Pedersen og Kirsten Poulsdatter, paa Schousboe af Rynkebye
1841, 0702, 1702, Anders Pedersen, selveierhuusmand, 64, paa Rynkebye Mark. Født i Salbye. Søn af gaardmand Peder Andersen og Mette Frantzdatter
1841, 2202, 2802, Rasmus Mortensen, 4 maaneder, søn af huusmand Morten Rasmussen og Gjertrud Hansdatter, i Tvinde. Født sammested
1841, 1205, 1705, Rasmus Nielsen, aftægtsgaardmand, 77, i Rynkebye. Født i Høyme. Søn af gaardmand Niels Hansen og Mette Jeppesdatter
1841, 1209, 1709, Mads Hansen, gaardmand, 75, i Tvinde. Født sammested. Søn af gaardmand Hans Bendixen og Else Pedersdatter
1841, 1309, 2109, Hans Rasmussen, aftægtsgaardmand, 63, i Hundslev. Født sammested. Søn af gaardmand Rasmus Larsen og Sidsel Pedersdatter
1841, 2711, 0512, Jens Peder Michelsen Øster, 2 maaneder, søn af ungkarl Michel Jensen Øster og fruentimmer Anne Kirstine Pedersdatter, af Kjerteminde
1841, 1912, 2712, Christopher Madsen, aftægtsgaardmand, 77, paa Urup Mark. Født i Rolfsted. Søn af gaardmand Mads Nielsen og Ellese Madsdatter
1841, 2312, 2712, Rasmus Nielsen, 15 minutter, søn af gaardmand Niels Hansen og Karen Knudsdatter, paa Urup Mark
1828, 1704, 2004, Anne Maria Jørgensdatter, 13 uger og 3 dage, datter af gaardmand Jørgen Hansen, boende paa Hundslev Mark
1828, 1305, 1505, Karen Jørgensdatter, 34 uger og 4 dage, datter af indsidder Jørgen Pedersen, af Grydstrup
1828, 1006, 1506, Karen Hansdatter, 34, af Rynkebye. Datter af huusmand Hans Christensen
1828, 0508, 0908, Anne Cahrine Andersdatter, 51, paa Urup Mark. Selveiergaardmand Lars Madsen
1828, 0109, 0709, Anne Sophie Madsdatter, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Mads Christiansen, af Urup
1828, 1112, 1912, Lisbeth Rasmusdatter, 42, af Bøgeskovshuset. Huusmand Claus Henrich Duch
1828, 1812, 2112, Anne Larsdatter, 16 dage, datter af ungkarl Lars Olsen og pige Kirsten Pedersdatter, af Grydstrup
1828, 2512, 01011829, Maren Hansdatter, enke, 84, i Urup. Huusmand Peder Rasmussen
1829, 1901, 2501, Kirsten Hansdatter, 9 maaneder, datter af huusmand Hans Knudsen, paa Urup Mark
1829, 2402, 0403, Sophia Nielsdatter, 76, i Høidamsstedet paa Urup Mark. Aftægtsboelsmand Niels Rasmussen
1829, 2903, 0404, Maren Hansdatter, 3 og 3 maaneder, datter af gaardmand, unge Hans Madsen, af Rynkebye
1829, 2205, 3005, Anne Maria Knudsdatter, 2 og 3 maaneder, datter af gaardmand Knud Andersen, af Rynkebye
1829, 1206, 1706, Bodil Hansdatter, 70, af Rynkebye. Huusmand Anders Henrichsen
1829, 1807, 2107, Anne Kirstine Erichsdatter, 5 og 2 maaneder og 18 dage, datter af huusmand Erich Hansen, ved Hvidkatte Bro, paa Urup Mark
1829, 2007, 2607, Dorthea Nielsdatter, 3 uger, datter af boelsmand Niels Andersen, paa Urup Mark
1829, 2808, 0209, Anne Cathrine Pedersdatter, enke, 87, af Urup. Gaardmand Rasmus Christophersen
1829, 1209, 2009, Anne Maria Jeppesdatter, 8 dage, datter af huusmand Jeppe Bendixen, paa Rynkebye Mark
1829, 0810, 1510, Anne Jensdatter, enke, 76, af Urup. Aftægtshuusmand Jochum Jochumsen
1829, 1211, 1511, Karen Larsdatter, almisselem, 36, i Rynkebye Fattighuus
1829, 1911, 2711, Anne Maria Olsdatter, 22, paa Hundslev Mark. Datter af huusmand Ole Andersen
1830, 2901, 0502, Margarethe Olsdatter, 69, af Tvinde. Huusmand Morten Rasmussen
1830, 1703, 2103, Maren Kirstine Hansen, 29 dage, datter af huusmand Hans Knudsen, paa Urup Mark
1830, 2304, 2904, Birthe Christensdatter, 58, af Rynkebye. Huusmand og væver Hans Larsen
1830, 0405, 0905, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Jeppesen, af Urup
1830, 0505, 1405, Anne Madsdatter, enke, 81, af Rynkebye. Huusmand Hans Christensen
1830, 2605, 2905, Anne Knudsdatter, 13½, datter af huusmand Knud Pedersens enke, i 3die Flaskemaalshuus, paa Rynkebye Mark
1830, 1209, 1809, Karen Hansdatter, 49, af Rynkebye. Huusmand Anders Andreassen
1830, 2912, 02011831, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Hansen Jyde, af Rynkebye
1831, 0703, 1303, Anne Kirstine Jensdatter, enke, 61, i Rynkebye Fattighuus. Forhen som huusfolk og væver i Rynkebye. Almisselem Niels Hendriksen
1831, 2608, 3108, Maren Nielsdatter (ældste datter), 16 og 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Rasmussen, paa Rynkebye Mark
1831, 1709, 2509, Anne Catharine Hansdatter, 11, datter af huusmand Hans Madsen, af Rynkebye
1831, 0711, 1211, Anne Cathrine Hansen, 1 time, datter af huusmand, unge Hans Madsen, i Hesthaugehuset paa Rynkebye Mark
1832, 0202, 0502, Anne Cathrine Jensen, 2 timer, datter af huusmand og slagter Jens Rasmussen, paa Urup Mark
1832, 1804, 2504, Apollone Jørgensdatter, enke, 93, af Urup. Huusmand Ole Nielsen
1832, 0407, 0807, Johanne Mortensdatter, 67, af Urup. Fæstehuusmand og væver Lars Rasmussen
1832, 3107, 0408, Lusie Ortved, huusjomfru, 56, hos frue justitsraadinde Berg, paa Schousboe
1832, 1009, 1609, Anne Maria Madsen, 9 maaneder, datter af huusmand Mads Pedersen, af Rynkebye
1832, 0412, 1012, Sidsel Frederichsdatter, 42, paa Hundslev Mark. Huusmand Ole Andersen
1832, 2912, 06011833, Maren Christiansdatter, hospitalslem, 50, i Rynkebye Hospital
1833, 1101, 1801, Karen Sørensen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Søren Hansen, af Urup
1833, 1601, 2301, Anne Dorthea Jørgensdatter, 39, af Urup. Gaardmand Søren Hansen
1833, 2703, 0304, Maren Andersdatter, enke, 56, af Grydstrup. Fæstehuusmand Peder Jørgensen
1833, 2708, 0109, Mette Kirstine Andersen, 2½, datter af huusmand Anders Christensen, i Stineslyst paa Rynkebye Mark
1833, 2709, 0210, Maren Hansdatter, 91, paa Urup Mark. Aftægtsgaardmand Christopher Madsen
1834, 2001, 2701, Gjertrud Nielsdatter, 35, paa Rynkebye Mark. Fødested Refsvindinge Sogn. Datter af gaardmand Niels Andersen og Karen Jørgensdatter. Huusmand Peder Nielsen
1834, 3101, 0702, Anne Cathrine Larsen, 3½, datter af gaardmand Lars Madsen og Anne Maria Hansdatter, af Urup Mark. Fødested Nyelykkegaard paa Urup Mark
1834, 1203, 1903, Dødfødt pige, datter af ungkarl Søren Andersen og fruentimmer Karen Nielsdatter, af Urup Mark
1834, 0707, 1107, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Larsen og Kirsten Poulsdatter, i Hundslev
1834, 2607, 2907, Maren Pedersen, 1, datter af huusmand Peder Andersen og Apollone Hansdatter, Hundslev Mark
1834, 0209, 0609, Karen Jacobine Bloch, 7½, datter af sognepræst, hr. pastor Bloch og Inger Sophie Riche, Rynkebye. Født sammested
1834, 0509, 1209, Gjertrud Maria Larsen, 2½, datter af gaardmand Lars Christiansen og Dorthea Hansdatter, af Urup. Født sammested
1834, 0709, 1209, Anne Kirstine Madsen, 1 time, datter af gaardmand Mads Christiansen og Anne Hansdatter, Urup
1834, 1410, 1910, Ellen Dorthea Bendixdatter, enke, 59, Urup Mark. Fødested Bogense Kjøbstad. Fæstehuusmand Anders Hendrichsen
1834, 2710, 0211, Gjertrud Larsdatter, 9, datter af huusmand Lars Jensen og Mette Nielsdatter, paa Rynkeby Mark. Født i Rynkebye
1834, 2810, 0211, Kirsten Jacobsdatter, tjenestepige, 46, i Rynkebye. Født sammested. Datter af huusmand Jacob Jørgensen og Apollone Larsdatter
1834, 0411, 1211, Anna Catharine Andersdatter, 24, Urup i Rynkebye Sogn. Fødested Bullerup i Agedrup Sogn. Datter af boelsmand Anders Madsen og Kirsten Christensdatter. Gaardmand Søren Hansen
1835, 0302, 0802, Anne Kirstine Hansen, ½, datter af gaardmand Hans Andersen og Anne Pedersdatter, Urup Mark. Født sammested
1835, 0603, 1503, Hansine Hansen, 12 dage, datter af huusmand Hans Jensen og Mette Kirstine Hansdatter, Hesthaugehuset paa Rynkebye Mark. Født sammested
1835, 1703, 2203, Dødfødt pige, datter af boelsmand Anders Pedersen og Maren Christiansdatter, paa Urup Mark
1835, 3009, 0410, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Christiansen og Dorthea Hansdatter, i Urup
1835, 1411, 2011, Karen Poulsdatter, 55, i Urup. Født i Birgum. Fæstehuusmand Peder Sørensen. Datter af gaardmand Poul Jensen og Karen Poulsdatter
1835, 0412, 1112, Karen Nielsdatter, enke, 72½, i Tvinde. Født i Ladbye. Datter af gaardmand Niels Jensen og Maren Jensdatter. Gaardmand Hans Hansen
1836, 1501, 2301, Cathrine Rasmusdatter, enke, 90, i Rynkebye. Født sammested. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Gjertrud Hansdatter. Gaardmand Hans Erichsen
1836, 1901, 2701, Karen Sørensdatter, 11 og 3 maaneder, datter af gaardmand Søren Nielsen og Barthe Andersdatter, i Rynkebye. Født sammested
1836, 2701, 3101, Anne Dorthea Sørensen, 20 dage, datter af gaardmand Søren Hansen og Karen Knudsdatter, i Urup. Født sammested
1836, 2603, 3103, Hedevig Larsdatter, almisselem, 82, i Rynkebye. Født i Westerkjærbye. Datter af huusmand Lars Nielsen og Kirstine Elisabeth Andersdatter. Huusmand Frederich Poulsen
1836, 0804, 1504, Anne Marie Olsdatter, 60, paa Urup Mark. Født i Urup. Datter af gaardmand Ole Andersen og Maren Sørensdatter. Gaardmand Erich Jensen
1836, 1604, 2404, Johanne Maria Poulsen, 2, datter af huusmand Poul Uldrichsen og Karen Nielsdatter, i Rynkebye. Født sammested
1836, 1008, 1408, Karen Pedersdatter, 17, datter af fæstehuusmand Peder Sørensen og Karen Poulsdatter, i Urup. Født sammested
1836, 0911, 1611, Kirsten Jensdatter, 25, i Brabechshuus paa Urup Mark. Født sammested. Datter af boelsmand Jens Rasmussen og Anne Dinesdatter
1837, 2302, 2602, Mette Maria Hansen (tvilling), 1½, datter af indsidder Hans Christiansen Friis og Anne Maria Jørgensdatter, paa Urup Mark. Født sammested
1837, 2103, 2903, Karen Hansdatter, enke, 68, i Rynkebye. Født paa Hindsholm. Datter af Hans ... og Else ... Huusmand Johan Frederich Nielsen
1837, 2603, 0204, Sophie Frederikke Hansen (tvilling), 1½, datter af indsidder Hans Christiansen Friis og Anne Maria Jørgensdatter, paa Urup Mark. Født sammested
1837, 0204, 0704, Margrethe Jensdatter, 59, i Tvinde. Født i Ullerslev. Datter af gaardmand Jens Jacobsen og Sidsel Larsdatter. Huusmand Knud Madsen
1837, 0904, 1704, Anne Hansdatter, enke, 75, i Urup. Født i Hundslev. Datter af boelsmand og snedker Hans Jensen og Anne Malene Rasmusdatter. Gaardmand Johannes Jacobsen
1837, 1004, 1904, Kirsten Jensdatter, enke, 78, i Urup. Født sammested. Datter af gaardmand Jens Hansen og Anne Pedersdatter. Gaardmand Christian Madsen
1837, 1104, 1904, Anne Maria Jørgensdatter, 38, i Urup. Født sammested. Datter af indsidder Jørgen Mortensen og Anne Maria Erichsdatter. Indsidder Hans Michelsen
1837, 1806, 2306, Anne Kirstine Andreassen, 3 og 3 maaneder, datter af huusmand Andreas Jensen og Maren Knudsdatter, i Urup. Født sammested
1837, 0407, 0907, Maren Nielsdatter, enke, 74, paa Hundslev Mark. Født i Dræbye. Datter af huusmand Niels Larsen og Anne Kirstine Pedersdatter. Almisselem Hans Henrdrichsen
1837, 0907, 1507, Else Maria Rasmussen, 2 og 9 maaneder, datter af huusmand og væver Rasmus Nielsen og Anne Cathrine Erichsdatter, paa Rynkebye Mark. Født sammested
1837, 2010, 2910, Anne Nielsdatter, ugift fruentimmer og almisselem, 58, i Rynkebye. Født i Tvinde. Datter af huusmand Niels Christiansen og Margarethe Nielsdatter
1837, 2111, 2911, Maria Rasmussen, enke, 91, hos boelsmand og tømmermand Anders Frederichsen, paa Hundslev Mark. Født i Gjerskov i Skjebye Sogn. Datter af huusmand Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter. Boelsmand og tømmermand Frederich Erichsen
1837, 2411, 2911, Karen Rasmussen, 3 og 3 maaneder, datter af huusmand, unge Rasmus Rasmussen og Anne Christensdatter, i Urup. Født sammested
1838, 1402, 2102, Elisabeth Birgithe Nilausdatter, 45, i Urup. Født i Urtehuset ved Rørbech. Datter af skræder Nilaus Nielsen og Maren Madsdatter. Huusmand, væver og slagter Hans Jochumsen
1838, 2303, 0104, Anne Pedersdatter, 11, datter af huusmand Peder Ottosen og Maren Hansdatter, i Grydstrup. Født sammested
1838, 2104, 2904, Johanne Hansdatter, hospitalslem, enke, 75, i Rynkebye. Født sammested. Datter af gaardmand Hans Erichsen og Anne Cathrine Dinesdatter. Indsidder Poul Christensen
1838, 1405, 2005, Anne Pedersen, 16 uger, datter af huusmand Peder Andersen og Apollone Hansdatter, paa Hundslev Mark. Født sammested
1838, 2407, 3007, Anne Cathrine Jensdatter, 25½, i Rynkebye. Født sammested. Datter af gaardmand Jens Ottosen og Maren Hansdatter
1838, 3108, 0709, Johanne Maria Jørgensdatter, 33, paa Urup Mark. Født i Kjøbenhavn. Datter af boelsmand Jørgen Jørgensen og Sophia Frederikke Rode. Huusmand Hans Knudsen
1838, 2909, 0510, Anne Cathrine Hansen, 4, datter af huusmand, gl. Hans Madsen og Karen Larsdatter, i Rynkebye. Født sammested
1838, 0110, 0710, Kirstine Maria Hansen, 1½, datter af huusmand Hans Knudsen og Johanne Maria Jørgensdatter, paa Urup. Født sammested
1838, 1411, 1811, Dødfødt pige, datter af huusmand Ole Andersen og Mette Jacobsdatter, af Hundslev Mark
1838, 1411, 1811, Birthe Jensdatter, almisselem, 85, her i Rynkebye. Født i Saaderup. Datter af huusmand Jens Sørensen og Karen Rasmusdatter. Aftægtshuusmand Rasmus Nielsen
1838, 3011, 0912, Kirsten Pedersdatter, enke, 77½, i Rynkebye. Født i Hoelev. Datter af gaardmand Peder Hansen og Maren Pedersdatter. Aftægtshuusmand Erich Olsen
1839, 1611, 2411, Johanne Mortensen, 1½, datter af væver Morten Larsen og Mette Erichsdatter, paa Rynkebye Mark. Født sammested
1840, 2912, 0501, Anne Maria Ottesdatter, forhen gaardkone og siden huuskone, 54, i Rynkebye Hospital. Født i Rynkebye. Datter af gaardmand Otto Jensen og Maren Erichsdatter
1840, 2001, 2601, Kirsten Pedersen, 3 maaneder, datter af huusmand Peder Nielsen og Margarethe Knudsdatter, paa Rynkeby Mark. Født sammested
1840, 1403, 2203, Anne Andersdatter, ugift fruentimmer, 66, paa Hundslev Mark. Født i Langetved. Datter af gaardmand Anders Nielsen og Anne Dorthea Pedersdatter
1840, 1503, 2003, Anne Maria Mathiasdatter, huusmandsenke, 61, paa Hundslev Mark. Født i Revninge. Datter af huusmand Mathias Olsen og Dalila Hansdatter
1840, 2203, 2903, Catharine Maria Andersen, 3½, datter af ungkarl Anders Hansen og Henriette Amalia Pedersdatter, i Rynkebye. Født sammested
1840, 0507, 1107, Anne Maria Hansdatter, enke, 68, i Rynkebye. Født sammested. Datter af Hans Erichsen og Anne Cathrine Rasmusdatter. Aftægtsgaardmand Christian Jensen
1840, 2508, 3108, Maren Sørensdatter, 23½, paa Urup Mark. Født sammested. Datter af huusmand Søren Pedersen Saltoft og Sophie Frederica Rode
1840, 0209, 0609, Sidsel Nielsdatter, 17, datter af huusmand Niels Hansen og Anne Maria Larsdatter, paa Urup Mark. Født paa Rynkebye Mark
1840, 2609, 0110, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Hansen og Sidsel Christensdatter, paa Tvinde Mark
1840, 1711, 2411, Anne Maria Hansdatter, enke, 80½, paa Rynkebye Mark. Født i Tvinde. Datter af gaardmand Hans Bendixen og Else Pedersdatter. Huusmand Frantz Larsen
1841, 0501, 1001, Anna Catharine Sørensen, 9 maaneder, datter af væver Søren Jensen og Karen Rasmusdatter, i Urup. Født sammested
1841, 0902, 1402, Lisbeth Jørgensdatter, 88, i Grydstrup. Født paa Rørbeck Mark. Datter af huusmand Jørgen Rasmussen og Maria Henrichsdatter. Almisselem Mads Rasmussen
1841, 0803, 1403, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Poulsen og Else Catharine Johansdatter, af Rynkebye
1841, 1203, 2103, Mette Marie Hansen, 1 maaned, datter af huusmand, unge Hans Madsen og Anne Andersdatter, paa Rynkebye Mark. Født sammested
1841, 0504, 1404, Abel Catharine Hansdatter, 62, i Rynkebye. Født sammested. Datter af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Catharine Erichsdatter. Aftægtsgaardmand Rasmus Nielsen
1841, 1405, 1905, Maren Madsdatter, ugift fruentimmer, 23, paa Rynkebye Mark. Født i Rynkebye. Datter af huusmand og væver Mads Jacobsen og Helvig Kirstine Erichsdatter
1841, 0507, 1007, Anne Cathrine Larsdatter, enke, 73, i Urup. Født sammested. Datter af huusmand og væver Lars Christensen og Maren Larsdatter. Huusmand og smed Poul Nielsen
1841, 2607, 3007, Mette Hansdatter, 47, paa Urup Mark. Født i Urup. Datter af huusmand Hans Jespersen og Apollone Hansdatter. Huusmand og musikant, gl. Søren Pedersen
1841, 2108, 2608, Anne Maria Nielsdatter, 80, i Rynkebye Sogn. Født i Kjølstrup Sogn paa Hundslev Mark. Datter af huusmand Niels Jeresen og Maren Nielsdatter. Huusmand gl. Lars Larsen
1841, 2409, 2909, Kirsten Madsdatter, 17, datter af huusmand og væver Mads Jacobsen og Karen Hansdatter, paa Rynkebye Mark. Født i Rynkebye
1841, 1609, 2109, 3 dødfødte piger (trillinger), døtre af Mathias Nielsen, tjenende hos gaardmand Hans Hansen, af Urup og ugift fruentimmer Anne Sophia Christiansdatter, af Wester Kjærbye
1841, 2411, 2811, Anne Hansen, 2 timer, datter af indsidder Hans Nicolai Clausen og Karen Maria Johannesdatter, i Fattighuset paa Tvinde Mark
1841, 0812, 1212, Dødfødt pige, datter af huusmand og musikant Hans Pedersen og Maren Olsdatter, fra Urup