Drigstrup, 1814-1844, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1814-1844, Drigstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1846, 2204, 2604, Anders Jensen, 4 uger og 3 dage, søn af Lise Marie Christiansdatter, i Drigstrup
1846, 0806, 1406, Rasmus Hansen, 6 dage, søn af gaardmand Hans Andersen, af Lille Viby
1846, 1110, 1510, Jacob Rasmussen, huusmand, 51, paa Bregnøer Mark
1847, 2802, 0703, Dødfødt dreng, søn af huusmand og væver Peder Reinholdtsen, i Over Kjerbye
1847, 1905, 2405, Hans Andersen, 5 uger, søn af huusmand Anders Hansens datter, paa Drigstrup Mark
1847, 2805, 0206, Frederik Monradt Juel, skolelærer og kirkesanger, 46, i Drigstrup
1847, 0909, 1609, Ole Hansen, fæstegaardmand, 50, paa Over Kjerby Mark i Drigstrup Sogn
1848, 1404, 2004, Anders Frederiksen, 6 dage, søn af huusmand Frederik Pedersen, af Over Kjerby
1848, 0305, 1005, Hans Jensen, aftægtsgaardmand, 79, af Lille Viebye
1848, 2305, 3005, Hans Madsen, huusmand, 43, i Drigstrup
1848, 1109, 1609, Rasmus Knudsen, fæstegaardmand, 70, paa Bregnøer
1848, 2910, 0311, Jochum Madsen, 24, af Bregnøer. Søn af afdøde gaardmand Mads Hansen
1848, 2812, 03011849, Lars Rasmussen, huusmand, 68, af Bregnøer Mark
1849, 1909, 2609, Hans Sørensen, ungkarl, 24, af Drigstrup. Gaardmand Anders Sørensens broder
1850, 0101, 0801, Anders Rasmussen, huusmand, 63, paa Bregnøer Mark
1850, 1605, 2005, Niels Wilhelmsen, smed, 47, i Over Kjærby
1850, 2407, 2807, Christian Søren Frederiksen, 2, paa Bregnøer Mark, søn af huusmand Frederik Carlsen
1850, 0212, 1012, Søren Rasmussen, aftægtsgaardmand, 79, i Drigstrup
1851, 0202, 0802, Hans Madsen, 22, i Drigstrup. Søn af huusmand Mads Hansen
1851, 0204, 0604, Hans Peder Larsen, 4 dage, søn af gaardmand Lars Pedersen, af Drigstrup
1851, 1212, 1912, Anders Frandsen, 3½, søn af huusmand Frands Rasmussen
1852, 1401, 1801, Mads Hansen, huusmand, 64, i Drigstrup
1852, 3101, 0702, Frederik Carlsen, huusmand, 45, i Bregnør. Født i Dalby
1852, 1704, 2304, Anders Nielsen, aftægtshuusmand, 80, i Drigstrup. Født i Drigstrup
1852, 1405, 2105, Peder Rasmussen, aftægtshuusmand, 74, i Bregnøer. Født i Bregnøer
1852, 2506, 0107, Niels Pedersen, ungkarl, 26, i Drigstrup. Født i Drigstrup. Søn af gaardmand Peder Knudsen
1853, 0204, 0804, Christian Rasmussen, huusmand, 84, paa Bregnøer Mark. Født i Bregnøer
1853, 1906, 2406, Frederik Pedersen, huusmand, 43, paa Overkjærbye Mark. Født i Bregnøer
1853, 0911, 1211, Jens Abrahamsen, 43, hos Christian Rasmussens enke, paa Bregnøer Mark. Født i Hersnap, Dalby Sogn
1854, 2603, 0304, Niels Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 76, hos gaardmand Knud Nielsen, paa Bregnøer Mark. Født i Svendstrup i Steenløse
1854, 3103, 0704, Poul Hansen, aftægtsmand, 80, hos sin søn gaardmand Hans Poulsen, paa Bregnøer Mark. Født i Bregnøer
1854, 1405, 2105, Jens Nielsen, døde strax, søn af gaardmand Niels Jensen, i Overkjærbye
1854, 1406, 2006, Jørgen Poulsen, døde strax, søn af gaardmand Poul Jørgensen, i Overkjærbye
1854, 0507, 0907, Søren Christian Larsen (tvilling), 3 dage, søn af gaardmand Lars Pedersen, i Drigstrup
1854, 1008, 1308, Niels Sørensen, 21, i Drigstrup. Søn af husmand Søren Nielsen
1855, 1201, 1901, Elias Pedersen, gaardmand, 80, i Drigstrup. Født i Drigstrup
1855, 1202, 1202, Niels Hansen, huusmand, 59, i Lille Viby. Født i Lille Viby
1855, 0504, 1304, Søren Nielsen, huusmand, 59, i Drigstrup. Født i Drigstrup
1855, 1605, 2405, Hans Olsen, ugift, 69, havde sit ophold hos Elias Pedersens enke, i Drigstrup. Født i Drigstrup
1855, 1406, 2006, Knud Christensen, 21, i Drigstrup. Født i Drigstrup. Søn af huusmand Christen Hansen
1855, 0408, 0908, Jens Madsen, aftægtsmand, 73, hos huusmand Kasper Andersen, paa Overkjærby Mark. Født i Revninge
1856, 1801, 2201, Ole Nielsen, 24, paa Dræby Mark i Munkebo Sogn. Søn af gaardmand Niels Pedersen
1856, 2102, 2802, Otte Hansen, aftægtsmand, 76, hos gaardmand Søren Rasmussen, i Lille Viby. Født i Nordskov
1856, 1703, 2603, Thage Jensen, enkemand og aftægtsmand, 90, hos Jens Thagesen, i Bregnøer. Født i Midskov
1856, 0104, 0704, Christoffer Hansen, huusmand, 82, i Drigstrup. Født i Drigstrup
1856, 0405, 0905, Hans Olsen, enkemand og aftægtsmand, 90, hos gaardmand Poul Jørgensen, paa Overkjærby Mark. Født i Overkjærby
1856, 2406, 0107, Lars Pedersen, aftægtsmand, 78, hos gaardmand Peder Christian Larsen, i Overkjærby. Født i Overkjærby
1856, 3107, 0508, Morten Andersen, enkemand og aftægtsmand, 80, hos gaardmand Peder Mortensen, i Drigstrup. Født i Drigstrup
1856, 3011, 0812, Lars Christensen, tjenestekarl, 34, i Kjerteminde. Født i Drigstrup
1857, 2104, 2704, Lars Christian Larsen, 3, søn af huusmand Lars Christensen, i Bregnøer
1857, 2105, 2405, Lars Christensen, 10, søn af indsidder Christen Pedersen, i Bregnøer
1857, 0208, 0808, Hans Jensen, gaardmand, 55, i Bregnøer. Født i Taarup
1857, 1910, 2610, Peder Knudsen, aftægtsgaardmand, 73, i Drigstrup. Født i Drigstrup
1858, 3103, 0504, Christian Frederik Juel, ungkarl og muursvend, 20, i Drigstrup. Født i Drigstrup. Søn af skolelærer Juels enke
1858, 0812, 1912, Niels Jørgensen, 4 og 3 maaneder, søn af huusmand Jørgen Nielsen, paa Bregnøer Mark
1859, 2001, 3001, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Rasmussen, i Lille Viby
1859, 0302, 1302, Niels Christian Nielsen, 5, søn af smed Niels Christoffersen, i Overkjærby
1859, 0203, 0603, Christian Thyge Frederiksen, 1 uge, søn af huusmand Frederik Thygesen, paa Bregnøer Mark
1859, 3107, 0408, Lars Peter Jensen, 5½, søn af huusmand og smed Jens Larsen, i Bregnøer
1859, 2508, 3108, Anders Christian Jensen, 4, søn af huusmand og smed Jens Larsen, i Bregnøer
1860, 0302, 0902, Niels Sørensen, gaardmand, 56, i Drigstrup
1860, 1302, 2002, Poul Pedersen, aftægtsmand, 66, hos gaardmand Lars Poulsen, i Overkjærby. Født i Revninge
1861, 1503, 2003, Jeppe Larsen, aftægtsmand, 80, hos huusmand Jørgen Nielsen, i Bregnøer
1861, 2811, 0512, Anders Hansen, enkemand og fattiglem, 54, i Drigstrup
1861, 2412, 05011862, Jens Nielsen, 17 dage, søn af gaardmand Niels Jensen, i Overkjærby
1862, 2702, 0503, Carl Frederiksen, ungkarl, 25, i Bregnøer. Søn af afgangne Frederik Carlsen
1863, 1605, 2105, Christian Rasmussen, 6, søn af huusmand Rasmus Hansen, paa Bregnøer Mark
1863, 2005, 2505, Poul Ludvig Nielsen, 10 maaneder, søn af smed Niels Christoffersen, i Overkjærby
1863, 2107, 2407, Peder Sørensen, 6, søn af gaardmand Søren Rasmussen, i Lille Viby
1863, 0212, 0912, Carl Vilhelm Olsen, aftægtsmand, 83, hos sognefoged og gaardmand Anders Mortensen. Født i Drigstrup
1864, 0701, 1401, Niels Knudsen, aftægtsmand, 71, hos huusmand Rasmus Rasmussen, i Overkjærby. Født i Drigstrup
1864, 0303, 1103, Rasmus Nielsen, aftægtsmand, 86, hos gaardmand Christen Rasmussen. Født i Drigstrup
1864, 1507, 2007, Anders Marius Nielsen, 17 dage, søn af gaardmand Niels Madsen, i Bregnøer
1865, 0301, 0901, Jens Jacob Thagesen, 3, søn af gaardmand Jens Thagesen, i Bregnøer
1865, 1402, 2002, Niels Hansen, 17, søn af indsidder Hans Knudsen, i Bregnøer
1865, 0303, 0903, Niels Sørensen, 1, søn af gaardmand Søren Larsen, i Bregnøer
1865, 0404, 1004, Anders Larsen, huusmand, 65, i Overkjærby
1865, 0405, 1005, Hermann Rasmussen, aftægtsmand, 82, hos gaardmand Hans Andersen, i Lille Viby
1865, 0307, 1007, Lars Jacobsen, aftægtsmand, 71, hos gaardmand Jacob Larsen, i Lille Viby
1865, 2406, 0207, Rasmus Nielsen, 1 dag, søn af huusmand Hans Nielsen, i Lille Viby
1866, 0401, 1001, Anders Hansen (Hjortholm), fattiglem, 77, Drigstrup Mark
1866, 0601, 1301, Hans Andersen, gaardmand, 51, i Lille Viby. Født i Marslev
1866, 2602, 0503, Anders Frandsen, aftægtsgaardmand, 83, hos gaardmand Frands Andersen, i Lille Viby
1866, 1606, 2206, Hans Rasmussen, 11, søn af huusmand Rasmus Hansen, i Bregnøer
1866, 0112, 0812, Peder Pedersen, 3, søn af gaardmand Knud Pedersen, i Lille Viby
1866, 2412, 3012, Rasmus Frederik Jørgensen, 2, søn af huusmand Rasmus Frederik Jørgensen, i Drigstrup
1867, 1203, 1903, Jeppe Hansen, aftægtsgaardmand, 91, hos gaardmand Hans Jeppesen, i Overkjærby
1867, 2703, 0204, Lars Madsen, aftægtsgaardmand, 70, hos gaardmand Niels Madsen, i Bregnøer
1867, 0504, 1004, Carl Christian Thyge Frederiksen, 7, søn af huusmand Frederik Thygesen, i Bregnøer
1867, 1006, 1406, Frands Rasmussen, huusmand, 67, i Drigstrup
1867, 1505, 2105, Christen Pedersen, almisselem, 78, i Bregnøer
1868, 1402, 2102, Christen Hansen, aftægtsmand, 72, hos huusmand Peder Christensen, i Drigstrup
1868, 2306, 2606, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Frands Pedersen, i Overkjærby
1868, 1407, 1907, Rasmus Peder Nielsen, 9 maaneder, søn af huusmand Niels Rasmussen
1868, 0812, 1512, Peder Pedersen, aftægtsmand, 78, hos gaardmand Knud Pedersen, i Lille Viby
1869, 1803, 2503, Georg Hammeriksen, 1, søn af snedker Edvard Hammeriksen, i Drigstrup
1869, 0904, 1504, Peder Nielsen, 78, hos gaardmand Niels Jacobsen, i Overkjærby
1869, 2707, 0108, Jørgen Laurits Poulsen, 4 maaneder, søn af huusmand Anders Poulsen, i Bregnøer
1869, 2608, 3008, Karl Kristian Frederiksen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Frederik Thygesen, i Bregnøer
1870, 0501, 1201, Rasmus Eriksen, aftægtsmand, 77, hos huusmand Anders Christensen, i Overkjærby
1870, 1804, 2204, Carl Christian Frederiksen, 6 dage, søn af huusmand Frederik Thygesen, i Bregnøer
1870, 2007, 2407, Niels Hansen, ungkarl, 32, paa Bregnøer Mark. Stedsøn af Søren Christensen
1870, 0508, 0908, Niels Knudsen, aftægtsmand, 83, hos gaardmand Anders Nielsen, i Drigstrup
1870, 2809, 0310, Vilhelm Rasmussen, bødker og aftægtsmand, 62, hos huusmand Johan Chr. Fr. Elbinger, i Bregnøer
1871, 0604, 1304, Niels Peder Nielsen, 3, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Drigstrup
1871, 2208, 2608, Dødfødt dreng, søn af huusmand og skrædder Rasmus Jensen, i Drigstrup
1871, 1311, 1911, Hans Christian Nielsen, ungkarl, 27, i Overkjærby. Søn af afgangne smed Niels Vilhelmsen
1872, 1204, 2104, Niels Peter Nielsen, 8 dage, søn af huusmand Rasmus Nielsen, i Overkjærby
1872, 0506, 1106, Jørgen Jensen, gaardmand, 80½, i Drigstrup
1872, 2010, 2710, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Hansen, i Bregnøer
1872, 1211, 1811, Lars Poulsen, enkemand og aftægtsmand, 75, hos gaardmand Jens Rasmussen, i Bregnøer
1873, 1509, 2009, Christian Vilhelm Andersen, aftægtsmand, 82, Mathias Madens enkes fader, i Drigstrup
1874, 2303, 3003, Peder Frandsen, aftægtsmand, 81, hos gaardmand Frands Pedersen, i Over Kjærby
1874, 0808, 1308, Anders Martin Andersen, 1 dag, søn af gaardmand Lars Peter Andersen, i Drigstrup
1874, 0612, 1112, Lars Andersen, tjenestekarl, 21, paa Hundslev Mark. Søn af indsidder Anders Nielsen
1875, 1609, 2209, Jens Pedersen, aftægtsmand, 78, hos gaardmand Peder Jensen, i Lille Viby
1875, 2109, 2609, Hans Adolf Peder Nielsen, ½, søn af Karen Marie Nielsen, i Overkjærby
1875, 2109, 2809, Jeppe Andersen, aftægtsmand, 80, hos gaardmand Anders Jeppesen, i Drigstrup
1875, 2111, 2811, Niels Knudsen, 83, under fattigvæsenet i Drigstrup
1875, 1812, 2412, Peder Andersen, husmand, 48, i Overkjærby
1876, 2005, 2705, Søren Larsen, gaardmand, 66, i Bregnør
1876, 1607, 2007, Eli Møller, 8 maaneder, søn af malersvend Chr. Møller og Charlotte Eitz, i Kjerteminde
1876, 1409, 2109, Hans Jeppesen, gaardmand, 52, i Overkjærby
1877, 2704, 0405, Jakob Larsen, gaardmand, 46, i Lille Viby
1877, 2804, 0305, Knud Nielsen, 5, søn af smed Niels Christoffersen, i Overkjærby
1877, 1306, 1806, Niels Peter Jensen, 16, tjente i Midskov. Huusmands søn fra Midskov
1877, 2606, 0307, Hans Andersen Hansen, 4 maaneder, søn af gaardmand Hans Peder Hansen, i Lille Viby
1877, 2409, 2909, Niels Jensen, gaardmand, 62, i Overkjærby
1845, 0101, 0501, Johanne Rasmussen, død kort efter fødselen, søn af huusmand Rasmus Eriksen, Over Kjærbye
1845, 0609, 1209, Karen Pedersdatter, 61, i Drigstrup. Sognefoged Morten Andersen
1845, 1412, 2212, Gjertrud Thagesen, 18, i Bregnøer. Datter af gaardmand Thage Jensen
1846, 0604, 1504, Maren Larsdatter, enke, 78, i Lille Vibye. Gaardmand Jacob Christensen
1846, 1604, 2404, Anne Marie Christensdatter, 63, af Lille Viby. Indsidder Niels Knudsen
1846, 0805, 1405, Anne Nielsdatter, 55, i Drigstrup. Huusmand Christian Vilhelm Andersen
1846, 0208, 0708, Anne Hansdatter, 61, Bregnøer Mark. Aftægtshusmand Jeppe Larsen
1847, 2104, 2604, Hedevig Rasmusdatter, 89, i Drigstrup. Gaardmand Jørgen Jensens moder
1847, 2704, 0205, Dorthe Andersdatter, 24, paa Drigstrup Mark. Datter af huusmand Anders Hansen
1847, 1106, 2006, Birte Marie Hansen, 5 uger, datter af gaardmand Hans Andersen, af Lille Viby
1847, 1908, 2508, Anne Margrethe Ottesdatter, 33, af Lille Vibye. Gaardmand Otte Hansen
1847, 1911, 2611, Karen Madsdatter, 71, af Lille Vibye. Aftægtsgaardmand Hans Jensen
1848, 2901, 0402, Anne Marie Rasmusdatter, enke, 85, af Lille Vibye. Aftægtshuusmand Hans Knudsen
1848, 2710, 0311, Anne Marie Madsdatter, 28, af Bregnøer. Datter af afdøde gaardmand Mads Hansen
1848, 0111, 0311, Birthe Katrine Madsen, 33, af Bregnøer. Datter af afdøde gaardmand Mads Hansen
1848, 2711, 0512, Johanne Pedersen, 4 dage, datter af huusmand Peder Reinhold, af Over Kjærby
1849, 1406, 1706, Maren Frederiksen, 3, datter af huusmand Frederik Pedersen, af Over Kjærby
1849, 2206, 2806, Anne Kirstine Rasmusdatter, 32, af Over Kjærby. Gaardmand Niels Jensen
1849, 1709, 2409, Johanne Marie Christensen, 17, af Drigstrup. Datter af huusmand Christen Hansen
1849, 1812, 2312, Mette Marie Jeppesdatter, enke, 89, i Drigstrup. Degn Christian Mathiasen Juel
1849, 1606, 2806, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Jensen, i Over Kjærby
1850, 0202, 1002, Dødfødt pige, datter af gaardmand Christen Rasmussen, i Drigstrup
1850, 0305, 1105, Kirsten Rasmusdatter, 46, af Lille Viby. Gaardmand Lars Jacobsen
1850, 2806, 0707, Vilhelmine Caspersen, 13 dage, datter af huusmand Casper Andersen, af Over Kjærby Mark
1850, 0310, 0810, Maren Christiansdatter, enke, 93, i Drigstrup. Huusmand Hans Rasmussen
1850, 2710, 0211, Anne Dorthea Eriksdatter, 59, af Lille Vieby. Gaardmand Anders Frandsen
1850, 1311, 2011, Dorthea Steffensdatter, 81, af Drigstrup. Aftægtsmand Anders Nielsen
1851, 2901, 0502, Maren Andersdatter, 71, i Lille Vieby. Aftægtsgaardmand Otte Hansen
1851, 0804, 1504, Karen Hansdatter, 34, i Drigstrup. Gaardmand Lars Pedersen
1851, 1507, 1907, Anne Jørgensdatter, enke, 88, i Drigstrup. Gaardmand Anders Ebbesen
1851, 2011, 2911, Anne Dorthea Christiansdatter, 49, i Drigstrup. Huusmand Mads Hansen
1851, 1412, 2112, Marensine Jeppesen, 6, datter af gaardmand Jeppe Andersen, i Drigstrup
1851, 2212, 2812, Marie Sørensen, 1½, datter af gaardmand Søren Rasmussen, i Lille Vieby
1851, 2912, 04011852, Anne Marie Madsen, 14, datter af huusmand Mads Hansen, i Drigstrup
1852, 1401, 1801, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Larsen, i Over Kjærby
1852, 2802, 0303, Kirsten Larsdatter, enke, 54, af Drigstrup. Huusmand Anders Rasmussen
1852, 1303, 1803, Ane Kirstine Hansen, tjenestepige, 24, hos gaardmand Peder Christian Larsen, i Overkjærby
1852, 2504, 2904, Kirsten Jensdatter, tjenestepige, 43, hos gaardmand Peder Christian Larsen, i Overkjærby
1852, 1011, 1411, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peder Mortensen, i Drigstrup
1852, 1112, 1912, Sara Marie Jørgensen, 7 dage, datter af huusmand Jørgen Nielsen, i Bregnøer
1853, 2701, 0202, Karen Marie Sørensen, 2, datter af gaardmand Søren Larsen, af Bregnøer
1853, 2204, 2704, Karen Jensdatter, 35, paa Overkjærby Mark. Huusmand Kasper Andersen
1853, 0806, 0806, Else Marie Kaspersen, 7, datter af huusmand Kasper Andersen, paa Overkjærby Mark
1853, 1111, 1511, Ane Andersdatter, enke, 84, hos huusmand Frederik Thygesen, paa Bregnøer Mark. Huusmand Goske Knudsen, i Flødstrup
1854, 0601, 1301, Maren Rasmusdatter, 44, i Overkjærbye. Gaardmand Jacob Nielsen
1854, 0407, 0907, Karen Larsen (tvilling), 2 dage, datter af gaardmand Lars Pedersen, i Drigstrup
1855, 1801, 2101, Mette Frederiksen, 15 dage, datter af huusmand Frederik Thygesen, paa Bregnøer Mark
1855, 0802, 1102, Karen Andersen, 10 dage, datter af gaardmand Anders Sørensen, i Drigstrup
1855, 2302, 0203, Ane Rasmusdatter, 56, i Bregnøer. Gaardmand Thage Jensen
1855, 0509, 1009, Karen Nielsen, 20, tjente i Bregnøer. Datter af huusmand Niels Jocumsen, i Flødstrup
1856, 0801, 1601, Karen Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 76, hos huusmand Niels Rasmussen, i Bregnøer. huusmand Rasmus Rasmussen
1856, 2409, 2809, Gjertrud Marie Madsen, tjenestepige, 19, i Drigstrup. Datter af huusmand Mads Hansen, i Munkebo
1856, 0611, 1111, Kirsten Pedersdatter, enke og almisselem, 73, i Overkjærby. Reinholdt Hansen
1856, 0512, 1412, Boline Nielsen, 1, datter af huusmand og smed Niels Christoffersen, i Overkjærby
1857, 1602, 2502, Anne Poulsdatter, enke og aftægtskone, 90, hos gaardmand Niels Jensen, i Overkjærby. Gaardmand Anders Jensen
1857, 0206, 0606, Johanne Rasmusdatter, enke, 58, i Lille Viby. Huusmand Niels Hansen
1857, 2006, 2606, Kirstine Marie Christensen, 83, i Drigstrup. Aftægtsmand Rasmus Nielsen
1857, 1407, 2007, Anne Sophie Hansdatter, 44, paa Munkebo Mark. Gaardmand Peder Christensen
1857, 0412, 1412, Kirsten Frandsdatter, 72, i Overkjærby. Aftægtsmand Poul Pedersen
1858, 2501, 0302, Anne Larsdatter, aftægtsenke, 72, i Drigstrup. Gaardmand Peder Hansen
1858, 1104, 1804, Johanne Christine Thomassen, 3 uger, datter af gaardmand Thomas Andersen, paa Overkjærby Mark
1858, 0508, 0908, Nielssine Christensen, 2, datter af gaardmand Christen Rasmussen, i Drigstrup
1858, 0609, 1009, Mette Marie Nielsdatter, aftægtsenke, 79, i Bregnøer. Gaardmand Peder Rasmussen
1858, 2012, 2912, Anne Knudsdatter, 69, i Lille Vibye. Gaardmand Peder Pedersen
1859, 0103, 0603, Karen Godskesdatter, 39, paa Bregnøer Mark. Huusmand Frederik Thygesen
1859, 2408, 2908, Johanne Hansdatter, enke, 69, i Bregnøer. Gaardmand Rasmus Knudsen
1859, 2708, 3108, Johanne Jensen, 6½, datter af huusmand og smed Jens Larsen, i Bregnøer
1859, 0209, 0709, Karen Andersdatter, 48, i Drigstrup. Gaardmand Jeppe Andersen
1859, 0909, 1309, Anne Jensen, 1 og 4 maaneder, datter af huusmand og smed Jens Larsen, i Bregnøer
1859, 0604, 1304, Anne Kirstine Nielsen, 2 og 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Rasmussen, i Dalby
1859, 1412, 2112, Anne Kirstine Poulsen, 19, i Bregnøer. Datter af huusmand Poul Hansen
1859, 2012, 2912, Dorte Carlsdatter, 44, i Drigstrup. Gaardmand Anders Mortensen
1859, 2312, 3112, Dorthea Marie Nielsen, 4½, datter af gaardmand Niels Sørensen, i Drigstrup
1860, 1301, 1901, Dorthea Marie Nielsdatter, enke, 69, gaardmand Niels Sørensens moder. Gaardmand Søren Rasmussen
1860, 1905, 2405, Karen Andersdatter, enke, 68, gaardmand Anders Sørensens moder. Gaardmand Søren Hansen
1860, 2906, 0807, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Nielsen, i Lille Viby
1861, 0202, 1002, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jens Eliasen, i Drigstrup
1861, 2503, 0204, Maren Andersdatter, 74, i Bregnøer. Aftægtsmand Lars Poulsen
1861, 0805, 1605, Dorthea Marie Pedersen, 37, i Lille Viby. Aftægtsmand Peder Pedersen
1861, 3011, 0612, Maren Ottesdatter, 45, i Lille Viby. Gaardmand Søren Rasmussen
1862, 1903, 2603, Mette Marie Hansen, 20, i Bregnøer. Datter af afgangne gaardmand Hans Jensen
1862, 0806, 1306, Kirstine Eline Marie Eliasen, 2 uger, datter af gaardmand Jens Eliasen, i Drigstrup
1862, 1208, 1708, Maren Dorthea Jensen, 7 maaneder, datter af pige Dorthine Marie Jacobsen, i Bregnøer
1862, 1410, 2210, Karen Bertelsdatter, 75, i Lille Viby. Aftægtsmand Hermann Rasmussen
1862, -, 2310, Marie Frederiksen, 35, i Odense. Skrædder Sølner
1863, 2005, 2505, Johanne Marie Hansen, 5, datter af huusmand Knud Hansen, paa Bregnøer Mark
1863, 1007, 0407, Anne Marie Nielsen, 15, datter af indsidder Niels Knudsen, i Drigstrup Fattighuus
1863, 1012, 1612, Ernekirstine Andersdatter, enke, 56, i Drigstrup. Skole og kirkesanger Juel
1863, 2212, 2712, Anne Hansdatter, 65, fra Hverringe. Født i Flødstrup. Bødker Christian Jensen
1863, 2212, 01011864, Dødfødt pige, datter af gaardmand Thomas Andersen, paa Kjærby Mark
1864, 0704, 1504, Anne Andersdatter, 81, i Drigstrup. Smed Lars Jensen
1864, 2512, 02011865, Bodil Nielsdatter, enke, 72, hos huusmand Rasmus Rasmussen, i Overkjærby. Aftægtsmand Niels Knudsen
1865, 0105, 0805, Ida Marie Hansdatter, enke, 84, hos gaardmand Peder Christian Larsen, i Overkjærby. Aftægtsmand Lars Pedersen
1865, 0106, 0606, Maren Thomasdatter, enke, 85, hos gaardmand Thomas Andersen, paa Overkjærby Mark. Gaardmand Anders Christensen
1865, 1206, 1606, Maren Andersdatter, 64, i Drigstrup. Aftægtsmand Poul Hansen
1865, 0612, 1312, Mette Marie Jocumsdatter, 76, hos gaardmand Mads Hansen, i Bregnøer. Aftægtsmand Hans Hansen
1865, 1012, 1812, Anne Marie Jocumsdatter, 70, hos gaardmand Niels Madsen, i Bregnøer. Aftægtsmand Lars Madsen
1865, 2812, 03011866, Anne Marie Thygesen, 3, datter af huusmand Peder Thygesen, i Drigstrup Mark
1866, 2503, 2903, Sara Nielssine Jørgensen, 7, datter af huusmand Jørgen Nielsen, paa Bregnøer Mark
1866, 1408, 2008, Anne Kirstine Nielsen, 13, datter af gaardmand Niels Jensen, i Overkjærby
1866, 2708, 0109, Johanne Kirstine Larsen, 42, i Drigstrup. Gaardmand Anders Sørensen
1866, 1209, 1909, Anne Rasmusdatter, enke, 85, gaardmand Hans Poulsens moder, i Bregnøer. Poul Hansen
1866, 0611, 1111, Anne Marie Nielsen, 8, datter af indsidder Niels Peter Jensen, i Overkjærby
1867, 2501, 0102, Maren Hansen, enke, 66, i Drigstrup. Anders Hansen
1867, 2612, 0201 1868, Kirsten Nielsen, 80, i Overkjærby. Gaardmand Jens Rasmussen
1868, 1106, 1606, Hansine Jørgine Nielsen, 3, datter af huusmand Niels Rasmussen, i Drigstrup
1869, 0701, 1501, Abelone Marie Pedersen, 53, i Drigstrup. Gaardmand Christen Rasmussen
1869, 1907, 2307, Mette Rasmussen, 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Rasmussen, i Bregnøer
1869, 3008, 0309, Maren Larsen, 11 maaneder, datter af gaardmand Jacob Larsen, i Lille Viby
1869, 1512, 2212, Ane Katrine Jørgensen, 64, i Overkjærby. Aftægtsmand Rasmus Eriksen
1870, 1001, 1501, Dorthe Nielsdatter, 79, i Drigstrup. Aftægtsmand Niels Knudsen
1870, 1703, 2403, Marie Rasmusdatter, 61, i Lille Viby. Gaardmand Søren Rasmussen
1870, 3105, 0406, Anne Marie Thagesen, 7, datter af gaardmand Jens Thagesen, i Bregnøer
1870, 1009, 1609, Anne Katrine Rasmussen f. Jensen, 76, i Bregnøer. Bødker Vilhelm Rasmussen
1871, 1505, 2205, Anne Jørgensen f. Andersen, 54, i Overkjærby. Gaardmand Poul Jørgensen
1872, 1112, 1912, Dorthe f. Andersdatter, enke og aftægtskone, 75, hos gaardmand Hans Jeppesen, i Overkjærby
1873, 0603, 1203, Kirsten f. Hansen, 54, paa Overkjærby Mark. Husmand og væver Peder Andersen
1873, 2304, 2704, Dødfødt pige, datter af pige Anne Frederiksen, i Bregnøer
1873, 2106, 2606, Abelone Marie Hansen f. Hansdatter, enke, 78, i Drigstrup. Husmand Christen Hansen
1873, 2406, 3006, Birthe Cathrine Rasmussen f. Christiansdatter, enke, 64, i Drigstrup. Husmand Frands Rasmussen
1873, 2607, 3007, Dødfødt pige, datter af skrædder Rasmus Jensen, i Drigstrup
1873, 1912, 2712, Anne Kirstine Jørgensen f. Andersen, enke, 80, i Drigstrup. Gaardmand Jørgen Jensen
1874, 0403, 1103, Dødfødt pige, datter af husmand Knud Hansen, i Bregnøer
1874, 2305, 2805, Marie Rasmussen f. Andersen, 44, i Overkjærby. Gaardmand Jens Rasmussen
1874, 1110, 1810, Birte Katrine Madsen, 24 dage, datter af husmand Hans Peder Madsen, i Drigstrup
1874, 1011, 1711, Maren Pedersdatter, 58, i Drigstrup. Gaardmand Peder Mortensen
1874, 1006, 1506, Caroline Hansen f. Pedersen, 25, i Munkebo. Indsidder Edvard Hansen
1875, 0908, 1308, Anne født Nielsdatter, enke, 73, paa Bregnøer Mark. husmand Anders Rasmussen
1875, 3008, 0609, Anne f. Rasmussen, 65, paa Bregnøer Mark. Aftægtsmand Jørgen Abrahamsen
1875, 1610, 2410, Birte Katrine Madsen, 12 dage, datter af husmand Hans Peder Madsen, i Drigstrup
1876, 2105, 2805, Johanne Marie f. Rasmusdatter, 72, paa Bregnøer Mark. Daglejer Hans Knudsen