Agedrup, 1862-1880, døde

Afskrift af kirkebog

Viede 1862-1880, Agedrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1862, 0702, 1402, Rasmus Pedersen, aftægtshuusmand, 73, i Bullerup. Gaardmand Peder Christensen i Agedrup
1862, 2304, 3004, Rasmus Hansen, tjenestekarl, 25, hos gaardmand Hans Andersen. Søn af gaardmand Hans Erik Hansen i Vester Kjærby
1862, 0310, 0510, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Rasmussen, i Vester Kjærby
1863, 2701, 0302, Niels Rasmussen, huusmand og aftægtshuusmand, 69, i Vester Kjærby. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen i Birkende
1863, 0502, 1402, Anders Hansen, huusmand, 60, i Vester Kjærby. Søn af Hans …
1863, 2502, 0403, Hans Pedersen, 1 og 9 maaneder, søn af sadelmager Knud Peder Nielsen, i Agedrup
1863, 1808, 2408, Hans Pedersen, gaardeier, 71, i Bullerup. Søn af gaardmand Peder Pedersen, Jarlese Mark
1863, 1912, 2612, Jørgen Larsen, 26, i Bullerup. Søn af huusmand Lars Hansen
1863, 2012, 2612, Lars Nielsen, aftægtsmand og fattiglem, 82, i Vester Kjærbye. Søn af huusmand Paul Nielsen i Midskov
1864, 2203, 2803, Frederik Emil Pedersen, 3½, søn af gaardmand Peder Jørgensen, i Agedrup
1864, 1104, 1704, Christian Larsen, 7, søn af huusmand Lars Isaksen, i Bullerup
1864, 0205, 0805, Rasmus Larsen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Lars Isaksen, i Bullerup
1864, 2105, 3005, Carl Julius Pedersen, ½, søn af huusmand Peder Jensen, i Vester Kjærby
1864, 0206, 0806, Niels Pedersen, 40, i Bullerup. Stedsøn af huusmand Hans Nielsen i Bullerup
1864, 0406, 0806, Hans Sørensen, huusmand, 46, i Bullerup. Søn af huusmand Søren Nielsen i Vester Kjærby
1864, 1306, 2006, Peder Rasmussen, aftægtshuusmand, 82, i Vester Kjærby. Søn af huusmand Rasmus Pedersen i Vester Kjærby
1864, 2706, 0407, Clemen Pedersen, aftægtsmand, 77, i Bullerup. Datter af gaardmand Peder Christensen i Agedrup
1864, 1507, 1707, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Rastrup Rasmussen, i Bullerup
1864, 2507, 3107, Rasmus Hansen, huusmand, 52, i Bullerup. Søn af huusmand Hans Sørensen i Sanderum
1865, 2812, 0401, Peder Madsen, huusmand, 45½, i Agedrup. Søn af huusmand Mads Nielsen i Martofte
1865, 0902, 1702, Niels Jensen, huusmand, 53, i Bullerup. Søn af huusmand Jens Sørensen i Bellinge
1865, 1002, 1702, Anders Johansen, almisselem, 73, i Vester Kjærby. Søn af gaardmand Johannes i Urup
1865, 1302, 2102, Jørgen Rasmussen, huusmand, 69½, i Vester Kjærby. Søn af huusmand Rasmus Pedersen i Vester Kjærby
1865, 2302, 0203, Niels Hansen, aftægtsmand, 87, i Agedrup. Søn af huusmand Hans Christophersen i Dræby
1865, 0505, 1205, Niels Pedersen, skrædder, 28, hos sin stiffader huusmand Anders Jørgensen, i Vester Kjærby
1865, 1605, 2505, Anders Nielsen, huusmand, 70, i Bullerup. Søn af gaardmand Niels Madsen i Bullerup
1865, 0406, 1106, Anders Hansen, 5½, søn af huusmand Hans Jørgen Larsen, i Vester Kjærby
1865, 0606, 1106, Jørgen Hansen, 10½, søn af huusmand Hans Jørgen Larsen, i Vester Kjærby
1865, 2808, 0309, Niels Rasmussen, 5 uger, søn af gaardmand Rasmus Rastrup Rasmussen, i Bullerup
1865, 1309, 1809, Hans Christian Pedersen, 12, søn af gaardmand Peder Jørgensen, i Agedrup
1866, 1503, 2203, Hans Jensen, 16, Kjerteminde. Stedsøn af huusmand Peder Knudsen i Vester Kjærby
1866, 2004, 2704, Peder Rasmussen, huusleier, 38, i Bullerup. Søn af huusleier Rasmus Jeppesen i Bullerup
1866, 0705, 1405, Rasmus Hansen, 16½, søn af gaardmand Hans Rasmussen
1866, 0406, 1006, C. Karl Emil Pedersen, 6½, i Agedrup. Søn af saddelmager Knud Peder Nielsen i Vester Kjærby
1867, 0404, 1004, Julius Larsen, huusmand, 52, i Bullerup. Søn af huusmand Lars Jensen i Fraugde
1867, 0305, 1005, Hans Christian Nielsen, ungkarl, 22, i Agedrup. Søn af huusmand Niels Hansen
1867, 1606, 2306, Lars Henrik Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af huusmand Rasmus Jørgensen, i Vester Kjærby
1867, 3009, 0710, Jørgen Hansen, 38, Dræby. Søn af gaardmand Hans Jørgensen i Vester Kjærby
1867, 1609, 2209, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Madsen, i Vester Kjærby
1868, 1102, 1802, Peder Jensen, gift, huusmand og aftægtsmand, 91, i Vester Kjærby
1868, 1008, 1708, Hans Nielsen, gaardmand og annexaftægtsmand, 88, i Agedrup
1868, 0812, 1512, Mads Pedersen, ungkarl, 72, indlogeret hos huusmand Hans Christen Hansen i Agedrup. Af?? Seden
1868, 1011, 1711, Jens Christian Hansen, 17, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Vester Kjærby
1869, 1402, 2102, Niels Christian Nielsen, 15 og 9 maaneder, søn af huusmand Niels Nielsen, i Bullerup
1869, 0406, 1006, Anders Madsen, huusmand, 78, i Bullerup. Søn af huusmand Mads Ottesen i Seden
1869, 1810, 2410, Anders Andersen, ½, søn af Mette M. Mortensen, i Fraugde. Pleiesøn af huusmand Henning Jørgensen
1870, 0201, 0902, Lars Hansen, aftægtshuusmand, 84, i Vester Kjærby
1870, 2703, 0504, Jørgen Henningsen, gaardmand, 67, i Bullerup. Søn af gaardmand Henning Jørgensen i Bullerup
1870, 1109, 1809, Hans Peter Hansen, 6 uger, søn af Karen Kirstine Rasmussen, i Agedrup. Indlogerende Jørgen Hansen
1870, 0911, 1711, Lars Thomasen, huusmand, 79, i Bullerup
1871, 2912, 0601, Rasmus Pedersen, huusmand, 52, i Vester Kjærby. Søn af smed Peder Kjeldsen i Tibstrup
1871, 0702, 1702, Hans Hansen, huusmand, 75, i Bullerup. Søn af huusmand Hans Larsen i Vester Kjærby
1871, 1304, 1704, Udøbt dreng, 1 dag, søn af huusmand Jens Andersen og Mette Sophie Rasmussen, i Vester Kjærby
1871, 0205, 0905, Anders Frederiksen, 18½, søn af huusmand Frederik Sørensen, i Vester Kjærby
1871, 0706, 1306, Hans Jørgensen, aftægtsmand i Vester Kjærby, 69, Dræby
1871, 1909, 2209, Peder Abrahamsen, gaardeier og sognefoged i Vester Kjærby, 58, Gadsbølle
1871, 2910, 0311, Anders Rasmussen, 5½, søn af huusmand Rasmus Pedersen, i Vester Kjærby
1871, 1511, 1911, Udøbt dreng, 5 maaneder, søn af indsidder Rasmus Pedersen, i Vester Kjærby
1872, 0806, 1406, Lars Hansen, aftægtshuusmand i Bullerup, 80, Fraugde Kjærby. Søn af huusmand Hans Johansen
1872, 0107, 0707, Jørgen Christian Jørgensen, 6 uger, søn af indsidder Hans Jørgensen, i Vester Kjærby
1872, 1511, 2011, Niels Larsen, huusmand, 77, i Vester Kjærby
1873, 0103, 1003, Anders Andersen, møller i Bullerup, 67, Langsted
1873, 1903, 2603, Mogens Jensen, husaftægtsmand i Vester Kjærby, 65, Skaarup
1873, 1104, 1804, Rasmus Jeppesen, indsidder i Bullerup, 78, Marslev
1874, 0802, 1502, Hans Larsen, skomager i Vester Kjærby, 29, Petertved. Født i Flødstrup
1874, 1702, 2202, Søren Julius Sørensen, 1, søn af husmand Anders Sørensen, i Bullerup
1874, 0503, 1103, Lars Peder Larsen, 2 og 3 maaneder, Aasum. Pleiesøn af husmand Rasmus Madsen i Vester Kjærby
1874, 2603, 0304, Jens Rasmussen, 93, Ferritslev. Hos svigersønnen husmand Knud Christian Carlsen i Bullerup
1874, 2505, 0106, Anders Christensen, 17, søn af husmand Christen Andersen, i Vester Kjærby
1874, 0606, 1206, Anders Christensen, aftægtshusmand i Vester Kjærby, 84, Drigstrup
1875, 2201, 2901, Niels Johannesen, smed i Bullerup, 67, Vester Kjærby
1875, 1603, 2403, Anders Caspersen, husmand i Vester Kjærby, 73, Munkebo
1875, 1903, 2603, Jørgen Christian Jørgensen, 1 og 3 maaneder, søn af Hans Jørgensen, i Vester Kjærby
1875, 2004, 2504, Niels Christian Larsen, 7 uger, søn af huusmand Lars Larsen, i Agedrup
1875, 1106, 1706, Carl Emil Hansen, 7½, søn af ungkarl Jørgen Hansen og Karen Kirstine Rasmussen (datter af sadelmager Peder Nielsen), i Agedrup
1875, 1212, 2012, Rasmus Reinholdsen, gaardmand og aftægtsmand, 75, i Bullerup
1875, 2806, 0407, Anders Christian Andersen, 3 uger, søn af husmand Niels Andersen, i Vester Kjærby
1876, 1904, 2804, Peder Christian Pedersen, 11 uger, søn af indsidder Niels Pedersen, i Vester Kjærby
1876, 1105, 1905, Niels Jakobsen, 20, i Bullerup. Søn af husmand Jacob Nielsen
1876, 2005, 2905, Hans Hansen, gaardejer, 77, i Vesterkjærby
1876, 2805, 0306, Hans Rasmussen, husmand, 58, i Vester Kjærby
1876, 0206, 0906, Hans Erik Hansen, aftægtsmand i Vester Kjærby, 73, Marslev
1876, 1706, 2206, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Paulsen, i Bullerup
1876, 1408, 1808, Peder Andersen (tvilling), 6 uger, søn af husmand Niels Andersen, i Vester Kjærby
1876, 1509, 2409, Anders Christian Andersen (tvilling), 11 uger, søn af husmand Niels Andersen, i Vester Kjærby
1876, 2311, 2911, Hans Pedersen, indsidder, 73, i Bullerup
1876, 0112, 0812, Peder Christensen, husmand paa Vester Kjærby Mark, 45, Ullerslev
1877, 2201, 2801, Jens Ferdinand Nielsen, 1, søn af indsidder Peder Nielsen, i Bullerup
1877, 1310, 1910, Hans Nielsen, enkemand og gaardmand, 76, i Bullerup
1878, 1602, 2202, Jørgen Pedersen, aftægtsgaardmand, 70, i Vester Kjærby
1878, 3004, 0705, Niels Knudsen, aftægtsmand i Agedrup, 69, Allerup
1878, 2205, 2905, Niels Jørgensen, husmand i Vester Kjærby, 45, Dræby
1878, 2006, 2306, Jens Frederik Jensen, husmand, 31, i Vester Kjærby
1878, 2006, 2506, Niels Nielsen, husmand, 54, i Bullerup
1878, 2406, 2806, Sophus Viggo Paulsen, 13 dage, søn af indsidder Knud Paulsen, i Vester Kjærby
1878, 2711, 0312, Peder Knudsen, 29, Dræby. Stedsøn af husmand Frederik Christiansen i
1878, 1107, 1707, Peder Kryssing Madsen, gaardmand, 59, i Bullerup
1879, 2908, 0409, Ole Hansen, husmand og skræder i Vester Kjærby, 63, Nordskov
1879, 1711, 2411, Rasmus Hansen, corporal i 2det Dragonregiment, 26. Søn af gaardmand Hans Rasmussen i Bullerup
1879, 2911, 0512, Rasmus Andersen, husmand og skrædder i Bullerup, 66, Fraugde
1880, 0101, 0801, Anders Pedersen, aftægtsmand, 77, i Vester Kjærby
1880, 1101, 1901, Anders Mortensen, 42, i Bullerup. Søn af gaardmand Morten Pedersen
1880, 2204, 2904, Lauritz Marius Hansen, 6, søn af husmand Søren Hansen, i Bullerup
1880, 2304, 2904, Niels Christian Nielsen, 9 og 9 maaneder, søn af husmand Niels Nielsens enke, i Bullerup
1880, 3007, 0308, Peder Hansen, aftægtsmand i Agedrup, 88, Vester Kjærby
1880, 3004, 0605, Jens Hansen, 7, søn af indsidder Søren Hansen, i Bullerup
1880, 2511, 0312, Jeppe Frandsen, gaardmand, 80, i Vester Kjærby
1862, 0202, 1002, Frederikke Caroline Nielsdatter, 79 og 9 maaneder, i Vester Kjærby. Datter af huusmand Niels Larsen i Kjølstrup. Huusmand Lars Hansen
1862, 2602, 0503, Anne Magrethe Pedersdatter, 54, Vester Kjærby. Datter af huusmand Peder Jensen i Vester Kjærby. Huusmand Rasmus Jørgensen
1862, 1203, 1903, Karen Marie Johansen, 2 maaneder, datter af pige Johanne Dorthea Mogensen, Vester Kjærby
1862, 3006, 0407, Anne Marie Kristine Caroline Frandsen, 16 uger, datter af huusmand Frands Andersen, i Bullerup
1863, 2404, 0105, Anne Marie Pedersen, 3 maaneder, datter af gaardmand Peder Jørgensen, i Agedrup
1863, 2707, 0308, Sidsel Kirstine Andersdatter, ungpige, 76, opholdt sig hos gaardmand Hans Nielsen, i Bullerup
1864, 1201, 1701, Anne Marie Hansen, aftægtskone, 77, i Agedrup. Datter af gaardmand Hans Mortensen, i Munkebo
1864, 1201, 1701, Pederrine Larsen, 9 maaneder, datter af huusmand Lars Isaksen, i Bullerup
1864, 0202, 0702, Mette Rasmusdatter, aftægtskone, 65, i Bullerup. Datter af huusmand Rasmus Larsen i Munkebo
1864, 2302, 0203, Karen Paulsdatter, 66, i Bullerup. Datter af boelsmand Paul Andersen i Vierø. Aftægtsmand Anders Madsen
1864, 1503, 2203, Anne Marcussen, ungpige, 16 og 9 maaneder, hos huusmand Hans Nielsen, i Bullerup. Datter af M. Knudsen i Seden
1864, 2803, 0404, Anne Kirstine Pedersdatter, 84, Seden. Sognefoged og dannebrogsmand Rasmus Hansen i Vester Kjærby
1864, 0905, 1405, Bodil Kirstine Knudsen, 17½, datter af huusmand Knud Larsen, i Agedrup
1864, 1208, 1708, Gjertrudmine Rasmussen, 1½, datter af huusmand Rasmus Pedersen, i Vester Kjærby
1864, 2311, 2711, Maren Jensdatter, 84, Vester Kjærby. Datter af huusmand Jens Hansen i Munkebo. Huusmand Niels Rasmussen
1864, 2012, 2812, Birthe Kirstine Frandsdatter, 77, Bullerup. Datter af gaardmand Frands Larsen i Dræby. Huusmand Anders Eriksen
1865, 0801, 1501, Anne Magrethe Jensdatter, 74, Vester Kjærby. Datter af huusmand Jens Pedersen i Gallehuset. Huusmand Jens Olsen
1865, 2103, 2603, Mette Kathrine Jespersdatter, 95, i Vester Kjærby. Aftægtshuusmand og almisselem Peder Sørensen
1865, 2103, 2803, Anne Kathrine Nielsdatter, 81½, Bullerup. Datter af gaardmand Niels … i Kjølstrup. Møller Anders Andersen
1865, 0908, 1308, Anne Kathrine Nielsen, tjenestepige, 27, tilhuse hos huusmand Anders Mathiasen, i Vester Kjærby Mark. Af Marslev
1865, 2509, 0210, Dorthe Andersdatter, 68. Datter af gaardmand Anders Hansen i Seden. Huusmand Jørgen Rasmussen
1865, 2212, 2612, Jørgine Sophie Andreasen, 7 dage, datter af pige Anne Margrethe Kirstine Andreasen, i Vester Kjærby
1866, 2404, 3004, Abelone Hansen, 20. Datter af smed Hans Jensen i Vester Kjærby
1866, 3004, 3005, Maren Nielsen, 52, indlogeret hos huusmand Anders Mathiasen, i Vester Kjærby.  Af Hundslev
1866, 2809, 0410, Anne Christine Hansen, 2 og 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Dorthea Jørgensen, i Vester Kjærbye
1866, 1811, 1811, Caroline Vilhelmine Andersen, 4½, datter af huusmand Hans Andersen, i Bullerup
1866, 0312, 0912, Karen Marie Jørgensen, 3, datter af huusmand Jørgen Mortensen, i Vester Kjærby
1866, 1612, 2312, Pederline Hansen, 16 og 9 maaneder, datter af huusmand Hans Sørensen, i Bullerup
1867, 0401, 1101, Maren Knudsen, indlogeret, 94, i Vester Kjærby. Datter af boelsmand Knud Mathiasen i Vester Kjærby. Boelsmand Peder Madsen
1867, 0502, 1002, Dødfødt pige, datter af huusmand Ole Hansen, i Vester Kjærby
1867, 1305, 1905, Karen Kristine Jørgine Marie Nielsen, 8 maaneder, datter af huusmand Niels Sørensen, i Vester Kjærby
1868, 1103, 1803, Maren Rasmussen, 43, Vester Kjærby. Datter af huusmand Rasmus Jensen i Birkende. Huusmand Ole Hansen
1868, 1503, 2403, Maren Nielsdatter, 74, indlogeret hos huusmand Anders Pedersen, i Vester Kjærby. Af Brænderup. Datter af Gaardmand Anders Nielsen i Tommerup
1868, 0604, 1004, Anne Kathrine Hansen, ½, datter af gaardmand Hans Christian Hansen, i Vester Kjærby
1868, 0108, 0708, Abelone Andersdatter, 90, i Vester Kjærby. Datter af huusmand Anders Hansen. Huusmand Peder Jensen i Vester Kjærby
1868, 2509, 0410, Caroline Andrea Sørensen, 6 uger, datter af huusmand Anders Sørensen, i Bullerup
1869, 0903, 1503, Gjertrud Andersdatter, 85, i Bullerup. Datter af gaardmand Anders Christensen. Huusmand Hans Hansen
1869, 0805, 1405, Anne Magrethe Henriksdatter, 62, Vester Kjærby. Af Hundslev. Aftægtshuusmand Anders Caspersen i Vester Kjærby
1869, 2005, 2805, Johanne Marie Pedersdatter, 58, i Bullerup. Af Næraa. Huusmand Hans Sørensen i Bullerup
1869, 0608, 1108, Anne Marie Mathea Jørgensen, 10 uger, datter af Anne Marie Rasmussen (gaardmand Rasmus Paulsens datter), i Vester Kjærby
1869, 2309, 2909, Anne Magrethe Hansdatter, 76½, i Bullerup. Datter af gaardmand Hans Nielsen. Huusmand Hans Nielsen
1870, 1101, 1901, Birgithe Kathrine Hansen, 39, Bullerup. Gaardmand Peder Clemensen
1870, 1303, 2003, Karen Pedersdatter, 79, Vester Kjærby. Datter af huusmand Peder Pedersen i Stubberup. Huusmand Rasmus Pedersen i Vester Kjærby
1870, 05, 1107, Anne Andersdatter, 81, Vester Kjærby. Datter af gaardmand Anders Tygesen i Rynkeby. Huusmand Jørgen Jacobsen i Vester Kjærby
1870, 1607, 2007, Vilhelmine Christine Madsen, 18 uger, datter af huusmand Mads Mortensen, i Bullerup
1870, 2007, 2607, Anne Kirstine Hansen, 76, i Bullerup. Datter af gaardmand Hans Pedersen i Vester Kjærby. Gaardmand Rasmus Reinholdtz i Bullerup
1870, 2307, 2807, Karen Stine Larsen, 42, Vester Kjærby. Datter af huusmand Lars Jensen i Revninge. Huusmand Anders Mathiasen i Vester Kjærby
1870, 2907, 0408, Gjertrud Marie Kirstine Rasmussen, 5 uger, datter af huusmand Rasmus Jørgensen, i Vester Kjærby
1870, 1410, 2110, Anne Marie Thomasdatter, 70, Vester Kjærby. Sognefoged Peder Abrahamsen i Vester Kjærby
1870, 1610, 2110, Karen Kirstine Rasmussen, 22½, af Vester Lunde. Datter af saddelmager Knud Peder Nielsen i Agedrup. Indlogerende Jørgen Hansen
1870, 1112, 1712, Stine Marie Hansen, 9½, datter af gaardmand Hans Rasmussen, i Vester Kjærby
1871, 0601, 1501, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Anne Kirstine Hansen, i Bullerup
1871, 2808, 0409, Karen Hansine Frederikke Sørensen, 17½, pleiedatter af huusmand Anders Jørgensen, i Vester Kjærby
1872, 0401, 0801, Karen Sophie Rasmussen, 18, steddatter af gaardmand Morten Rasmussen, i Vester Kjærby
1872, 0506, 1206, Ane Andersdatter, 76, Bullerup. Gaardmand Hans Nielsen i Bullerup
1872, 2506, 3006, Hansine Larsen, 3, datter af huusmand Lars Isaksen, i Bullerup
1872, 0808, 1208, Karen Marie Hansen, 28, i Vester Kjærby. Datter af gaardmand Hans Rasmussen
1872, 1409, 1909, Mette Kathrine Hansdatter, 59, Vester Kjærby. Datter af gaardmand Hans Nielsen i Vester Kjærby. Gaardmand Hans Erik Hansens svigerinde
1872, 0211, 0711, Gjertrud Paulsdatter, 63, Vester Kjærby. Huusmand Niels Larsen i Vester Kjærby
1873, 2412, 0201, Ane Nielsdatter, 58, Vester Kjærby. Huusmand Anders Nielsen i Vester Kjærby
1873, 0501, 1301, Ane Marie Hansen, 16, datter af smed Hans Jensen, i Vester Kjærby
1873, 2804, 0405, Gjertrud Rasmusdatter, 64, Norskov, Hindsholm. Smed Hans Jørgensen i Vester Kjærby
1873, 2305, 3005, Karen Andersdatter, 73, i Bullerup. Gaardmand Hans Nielsens svigerinde
1873, 3105, 0906, Karen Andersdatter, 81, i Vester Kjærby. Huusmand Ole Jørgensens svigermoder
1873, 2207, 2707, Anne Marie Nielsen, 12, datter af huusmand Rasmus Nielsen, i Vester Kjærby
1873, 1708, 2408, Danielsine Frederikke Mathilde Marie Rasmussen, 12 dage, datter af tjenestepige Alexandra Fritzine L. D. Møller paa Østergaard
1874, 0103, 0803, Hansine Pedersen, 10, datter af huusmand og saddelmager Knud Peder Nielsen, i Agedrup
1875, 0402, 1102, Dorthe Marie Jørgensdatter, 54, i Vester Kjærby. Datter af huusmand Jørgen Rasmussen
1875, 0603, 1503, Ane Kirstine Christensdatter, 60, af Seden, i Vester Kjærby. Huusmand og skrædder Niels Pedersen i Vester Kjærby
1875, 2303, 0104, Dorthea Marie Andersdatter, 54, af Eilskov, iVester Kjærby. Huusmand Anders Pedersen i Vester Kjærby
1875, 0204, 0904, Gjertrud Marie Hansdatter, 72, opholdt sig hos sønnen huusmand Niels Rasmussen i Vester Kjærby. Af Brændekilde. Huusmand Peder Hansen i Brændekilde
1875, 1208, 1708, Johanne Kirstine Bebekka Rasmussen, 9 maaneder, datter af huusmand Niels Rasmussen, i Vester Kjærby
1875, 2910, 0411, Karen Kirstine Knudsen, 37. Gaardmand Hans Christian Pedersen
1875, 2511, 0112, Frederikke Juliane Andersen, 2 maaneder, og 17 dage, datter af huusmand Hans Andersen, i Bullerup
1875, 0612, 1312, Hansine Laurine Jensen, 19, i Vester Kjærby. Datter af huusmand Jens Hansen
1876, 2701, 0302, Maren Mikkelsdatter, 69, af Hoelev Mark, Vester Kjærby. Gaardmand Jørgen Pedersen i Vester Kjærby
1876, 0507, 1007, Marie Kirstine Caroline Rasmussen, 24, i Vester Kjærby. Datter af gaardmand Rasmus Pedersen
1877, 2301, 3101, Ane Marie Larsdatter, 58, Vester Kjærby. Huusmand Jens Hansen i Vester Kjærby
1877, 1904, 2704, Maren Kirstine Nielsine Caroline Marie Rasmussen, 5, datter af skrædder Niels Rasmussen, i Vester Kjærby
1877, 2305, 2905, Ane Andersen, 48, Bullerup. Huusmand Ulrik Larsen i Vester Kjærby
1877, 0306, 1006, Marie Nielsen, 63, i Bullerup. Af Dyborg. Huusmand Peder Christiansen i Bullerup
1877, 2806, 0407, Elisabeth Susanne Hansen, 68, Agedrup. Af …delsborg. Hjulmand Hans Nielsen i Agedrup
1877, 0307, 0807, Anna Nielsine Johanne Dagmar Pedersen, 20 uger, datter af smed Niels Frederik Pedersen, i Agedrup
1877, 0311, 0911, Anne Margrethe Nielsen, 76, i Vester Kjærby. Huusmand Anders Pedersen i Vester Kjærby
1877, 1812, 2312, Anne Mathilde Jørgensen, 13 dage, datter af huusmand Hans Jørgensen, i Vester Kjærby
1878, 0502, 1002, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Rasmussen, i Agedrup
1878, 0105, 0505, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Mette Rasmussen, i Vester Kjærby
1878, 2206, 2806, Ane Sophie Madsen, 23, Vester Kjærby. Indsidder Knud Paulsen i Vester Kjærby
1878, 1912, 2712, Kirsten Andersdatter, 72, Vester Kjærby. Af Munkebo. Gaardmand Hans Jørgensen
1879, 1302, 2102, Ane Kathrine Pedersdatter, 54, Vester Kjærby. Af Davinde. Boelsmand Jens Christian Jørgensen i Vester Kjærby
1879, 2904, 0505, Marie Nielsen, 65, Vester Kjærby. Slagter Rasmus Pedersen i Vester Kjærby
1879, 1305, 1905, Maren Andersdatter, 89, Agedrup. Af Tommerup. Gaardmand Peder Hansen i Agedrup
1879, 1605, 2205, Kirsten Johansdatter, 82, Agedrup. Af Kjertinge. Aftægtshuusmand Hans Larsen, (Vester Kjærby) Agedrup
1879, 0706, 1306, Ane Frandsdatter, 82, i Vester Kjærby. Af Aasum. Gaardmand Lars Markussen i Vester Kjærby
1879, 1407, 2107, Caroline Marie Riisum, 70, i Bullerup. Af Odense. Huusmand Julius Larsen i Bullerup
1879, 2709, 0310, Maren Sørensdatter, 83, Bullerup. AfAasum. Hjulmand og aftægtsmand Niels Christiansen i Bullerup
1880, 0803, 1403, Frederikke Hansine Andersen, 2½, datter af huusmand Hans Andersen, i Bullerup
1880, 1304, 1904, Karen Kirstine Pedersen, 25, gaardmand Peder Jørgensen, i Agedrup
1880, 0805, 1405, Laure Christine Larsen, 5½, datter af huusmand Jørgen Christian Larsen, i Bullerup