Drigstrup, 1813-1844, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1813-1844, Drigstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1813, 2911, Niels Nielsen, ungkarl og gaardmand, 35, Dalbye og pige Maren Olsdatter, 31, gaardmand Ole Hansens datter, Drigstrup
1813, 0212, Niels Knudsen, ungkarl og gaardmand, 26, Drigstrup og Dorthe Nielsdatter, 23, gaardmand Niels Pedersens datter, Drigstrup
1814, 1006, Søren Hansen, enkemand og gaardmand, 38, Drigstrup og Karen Andersdatter, 23, gaardmand Anders Ibsens datter, Drigstrup
1814, 1510, Niels Rasmussen, enkemand og huusmand, 54, Kjærbye og pige Anne Pedersdatter, 27, husmand Peder Rasmussens datter, Rynkebye
1814, 2110, Peder Knudsen, ungkarl og gaardmand, 30, Drigstrup og pige Maren Nielsdatter, 20, gaardmand Niels Pedersens datter, Drigstrup
1814, 1510, Anders Christensen, ungkarl og husmand, 24, Agedrup og pige Mette Hansdatter, 24, Hans Skyttes datter, Nakskov
1814, 2810, Jørgen Larsen, ungkarl og gaardmand, 38, Kjærbye og Kirsten Nielsdatter, 27, gaardmand Niels Nielsens datter, Kjærby
1814, 1911, Christian V. Andersen, ungkarl og huusmand, 25, Drigstrup og Anne Nielsdatter, 24, huusmand Niels Christensens datter, Maaløe
1814, 0511, Rasm. Rasmussen, ungkarl, 42, Kjærbye og pige Johanne Rasmusdatter, 32, Svendstrup
1814, 1211, Christopher Hansen, ungkarl og huusmand, 42, Drigstrup og pige Johanne K. Larsdatter, 28, Brødløs
1815, 2001, Lars Henrichsen, 20, tjenende i Munkeboe og Karen Christiansdatter, 29, Christian Nielsens datter, Kjærbye
1815, 0705, Niels Knudsen, ungkarl, 23, tjenende i Drigstrup og pige Anne Marie Christensdatter, 32, tjenende i Drigstrup
1815, 0306, Rasmus Pedersen, ungkarl, 42, tjenende i Kjerteminde og pige Anne Kathrine Jensdatter, 32, tjenende i Over Kjærbye
1815, 2010, Anders Frandsen, ungkarl og gaardmand, 33, Lille Vibye og pige Dorthee Eriksdatter, 24, Erik Hansens datter, Kjærbye
1815, 0610, Lars Pedersen, ungkarl og gaardmand, 36, Kjærbye og pige Lovise Hansdatter, 36, tjenende i Kjærbye
1815, 0112, Jens Clausen, enkemand, 44, boende i Kjerteminde og Maren Rasmusdatter, 31, Rasmus Sørensens datter, Bregnøer
1816, 1907, Hans Madsen, gaardmand, 38, Munkeboe og pige Kirsten Jacobsdatter, 34, gaardmand Jacob Christensens datter, Viebye
1816, 0911, Peder Pedersen, ungkarl, 24, Kjærbye og pige Johanne Pedersdatter, 23, Kjærbye
1817, 2006, Gregers Madsen, enkemand og gaardmand, 54, Kissendrup og pige Gjertrud Madsdatter, 36, født i Lille Vibye
1817, 2410, Lars Larsen, ungkarl, 27, Drigstrup og pige Cidsel Marie Rasmusdatter, 29, Bregnøer
1818, 1610, Søren Rasmussen, enkemand, 47, tjenende i Drigstrup og pige Dorthe Marie Nielsdatter, 28, Bregnøer
1818, 1411, Christen Pedersen, ungkarl og husmand, 28, Bregnøer og pige Maren Rasmusdatter, 31, Drigstrup
1819, 2003, Jens Madsen, ungkarl, 36, Kjærbye og pige Elsebet Jensdatter, 34, tjenende gaardmand Hans Pedersen, Kjærbye
1819, 2910, Rasmus Jensen, ungkarl og gaardmand, 26, Bregnøer og pige Maren Andersdatter, 33, gaardmand Lars Mathisens datter, Bregnøer
1819, 1311, Anders Jensen, ungkarl, 22, tjenende gaardmand Knud Hansen og pige Kirsten Rasmusdatter, 26, tjenende gaardmand Anders Christensen
1819, 0412, Søren Hansen, ungkarl, 20, Nordenhuse og pige Anne Marie Christiansdatter, 22, Bregnøer
1820, 1501, Niels Knudsen, ungkarl, 28, huusmand Knud Andersens søn, Drigstrup og pige Bodil Nielsdatter, 28, skrædder Niels Johansens datter, Kjærbye
1820, 0502, Peder Nielsen, ungkarl, 24, født i Horlev og pige Ann Kirstine Jensdatter, 33, Jens Pedersens datter, født i Munkeboe
1820, 2503, Jørgen Christiansen, ungkarl, 26, huusmand Christian Clausens søn, Drigstrup og pige Maren Hansdatter, 27, gaardmand Hans Hansens datter, Kjærbye
1820, 0411, Lars Hansen, ungkarl, 31, husmand Hans Madsens søn, Haarbye og pige Karen Nielsdatter, 30, husmand Niels Bendtsens datter, Salbye
1821, 2707, Christopher Nielsen, enkemand og gaardmand, 37, Salbye og pige Dorthe Olsdatter, 29, Elias Pedersens steddatter, Drigstrup
1821, - [dato ikke indført], Poul Christiansen, ungkarl, 20, huusmand Christen Rasmussens søn, Bregnøer og pige Anne Margrete Rasmusdatter, 23, huusmand Rasmus Ottesens datter, Bregnøer
1821, 1208, Jens Hansen Wissinge, fraskilt enkemand, skrædder og indsidder, 37, Kjærbye og Karen Sørensdatter, 45, Kjærbye
1821, 1910, Peder Frandsen, ungkarl, 29, Wibye, gaardmand Frands Hansens søn og pige Anne Paulsdatter, 25, Kjærbye, gaardmand Paul Paulsens datter
1822, 1805, Frederik Poulsen, ungkarl, 37, Bregnøer, tjenende gaardmand Peder Rasmussen, Bregnøer og pige Anne Nielsdatter, 30, huusmand Niels Larsens datter, Kjølstrup
1822, 0712, Anders Rasmussen, ungkarl, 29, Bregnøer, søn af gaardmand Rasmus Christiansen, Bregnøer og pige Kirsten Larsdatter, 25, Drigstrup, pleiedatter af gaardmand Mads Rasmussen, Drigstrup
1823, 1010, Peder Nielsen, ungkarl, 30, Kjølstrup og pige Maren Larsdatter, 36, Kjærbye
1823, 0111, Niels Jørgensen, ungkarl, 30, Hoerlev og pige Anne Margrete Nielsdatter, 25, Kjærbye
1824, 0511, Elias Pedersen, enkemand og gaardmand, 50, Drigstrup og pige Karen Larsdatter, 21, gaardmand Lars Paulsens datter, Maaløe
1824, 3010, Anders Rasmussen, ungkarl og huusmand, 37, Bregnøer, født i Bregnøer og pige Kirsten Nielsdatter, 30, husmand Niels Sørensens datter, Drigstrup
1824, 1311, Christen Hansen, ungkarl, 29, afgangne huusmand Hans Rasmussens søn, Drigstrup og pige Abellone Hansdatter, 30, gaardmand Hans Hansens datter, Kjærbye
1825, 2801, Niels Jensen, ungkarl, 36, husmand Jens Nielsens søn, Ladbye og pige Anne Elisabeth Nielsdatter, 33, gaardmand Niels Lorensens datter, Kjærbye
1825, 1006, Søren Jensen, enkemand, 50, Kjølstrup og pige Karen Larsdatter, 41, datter af gaardmand Lars Knudsen, Kjærbye
1825, 0810, Hans Knudsen, ungkarl, 25, søn af Knud Nielsen Villeborg, Kjerteminde og pige Johanne Marie Rasmusdatter, 21, datter af huusmand Rasmus Ottesen, Bregnøer
1825, 0511, Hans Jensen, ungkarl, 28, søn af Jens Isachsen og pige Anne Madsdatter, 24, datter af huusmand Mads Mortensen, Kjølstrup
1826, 2103, Poul Pedersen, ungkarl, 33, søn af gaardmand Peder Paulsen, Revninge og enke Kirsten Frandsdatter, 40, (efter gaardmand Hans Pedersen), Kjærbye
1826, 1905, Poul Hansen, ungkarl, 26, søn af afdøde huusmand Hans Paulsen, Drigstrup og pige Maren Andersdatter, 26, datter af afdøde gaardmand Anders Ibsen, Drigstrup
1826, 1410, Hans Madsen, ungkarl, 44, søn af afdøde gaardmand Mads Ibsen, Lille Viebye og pige Ellen Kirstine Larsdatter, datter af afdøde huusmand Lars Eriksen, Revninge
1826, 2710, Lars Jensen, ungkarl, 26, søn af Jens Andresen Smed, Urup og enke Anne Andersdatter, 44, (efter af Rasmus Franssen Smed), Drigstrup
1826, 0411, Mads Hansen, ungkarl, 38, søn af huusmand Hans Mikkelsen, Bullerup [Agedrup] og pige Anne Dorthee Christiansdatter, 24, datter af huusmand Christian Clausen Drigstrup
1826, 0411, Jens Hansen, ungkarl, 39, søn af huusmand Hans Jensen, Mesinge og pige Anne Kathrine Ibsdatter, 22, datter af huusmand Jeppe Andersen, Kjærbye
1826, 1111, Niels Hansen, ungkarl, 31, søn af huusmand Hans Knudsen, Viebye og pige Johanne Rasmusdatter, 26, datter af huusmand Rasmus Frederiksen, Salbye
1826, 1811, Frands Nielsen, ungkarl, 24, søn af huusmand Niels Rasmussen, Steenstrup og pige Anne Pedersdatter, 26, datter af huusmand Peder Hansen, Kjærbye
1827, 2503, Anders Frederik Hansen, ungkarl, 32, søn af huusmand Hans Larsen, Tryggelev, paa Langeland og Maren Hansdatter, 26, datter af huusmand Hans Christiansen, Bregnøer
1827, 0311, Hans Christian Hansen, enkemand og huusmand, 49, Dalbye og pige Kirsten Rasmusdatter, 49, huusmand Rasmus Christiansens datter, Bregnøer
1827, 2411, Hans Hansen, ungkarl, 41, søn af gaardmand Hans Hansen, Snave [Stubberup] og enke Mette Marie Jocumsdatter, 38, (efter Mads Hansen), Bregnøer
1827, 0112, Rasmus Jensen, ungkarl, 43, søn af Jens Rasmussen forhen huusmand, Steenløse og pige Mette Rasmusdatter, 26, datter af huusmand Rasmus Ottesen, Bregnøer Mark
1828, 1201, Jens Pedersen, enkemand og huusmand, 49, Viebye og pige Dorthe Jensdatter, 33, datter af afdøde gaardmand Jens Hansen, Drigstrup
1828, 0507, Anders Madsen, 34, søn af Mads Andersen forhen gaardmand, Maaløe, Viebye Sogn og enke Anne Pedersdatter, 40, (efter huusmand Niels Rasmussen), Kjærbye
1828, 0706, Anders Rasmussen, enkemand, 41, Bregnøer Mark og pige Anne Nielsdatter, 27, huusmand Niels Sørensens datter, Drigstrup
1828, 1810, Hans Rasmussen, ungkarl og hr. skolelærer, Langør, paa Hindsholm og pige og jomfru Lise Marie Juel, datter af degnen Juel, Drigstrup
1828, 0111, Jeppe Larsen, ungkarl, 48, søn af forrige gaardmand Lars Ibsen, Kjærbye og enke Anne Hansdatter, 44, (efter huusmand Jørgen Nielsen), Bregnøer
1828, 2410, Lars Jacobsen, ungkarl, 34, søn af forrige gaardmand Jacob Christensen, Viebye og pige Kirsten Rasmusdatter, 24, datter af gaardmand Rasmus Nielsen, Drigstrup
1828, 0111, Rasmus Eriksen, 36, søn af gaardmand Erik Povelsen, Dræbye [Munkebo] og Johanne Pedersdatter, 25, datter af huusmand Peder Hansen, Kjærbye
1828, 0111, Lars Poulsen, ungkarl, 42, søn af gaardmand Poul Jensen, Salbye og enke Anne Pedersdatter, 41, (efter huusmand Anders Madsen), Kjærbye
1828, 1111, Søren Nielsen, ungkarl, 31, søn af huusmand Niels Sørensen, Drigstrup og pige Kirsten Poulsdatter, 26, datter af huusmand Poul Andersen, Midskov, Mesinge Sogn
1828, 0811, Frederik Konrad Juel, ungkarl og seminarist, 28, søn af kirkesanger og skolelærer Juel, Drigstrup og pige Erne Kirstine Andersdatter, 21, datter af huusmand Anders Hansen, Kjertinge [Kjølstrup]
1828, 1511, Hans Madsen, ungkarl, 36, søn af gaardmand Mads Hansen, Bregnøer og pige Anne Andersdatter, 26, datter af gaardmand Anders Ibsen, Drigstrup
1828, 2211, Marqvor Larsen, enkemand og gaardmand, 36, Langøe og pige Karen Sørensdatter, 25, datter af gaardmand Søren Rasmussen, Drigstrup
1828, 2012, Johannes Rasmussen, ungkarl, 22, søn af huusmand Rasmus Ottesen, Bregnøer og pige Anne Marie Sørensdatter, 29, datter af huusmand Søren Nielsen, Kirtinge [Kjølstrup]
1829, 0301, Hans Hansen, enkemand og huusmand, 36, Store Vibye og pige Johanne Hansdatter, 31, datter af huusmand Hans Knudsen, Lille Viebye
1829, 2006, Jeppe Andersen, ungkarl, 34, søn af afdøde gaardmand Anders Ibsen, Drigstrup og pige Maren Pedersdatter, 18, datter af gaardmand Peder Hansen, Drigstrup
1829, 0711, Mads Hansen, ungkarl, 29, søn af afdøde huusmand Hans Madsen, Kjølstrup og Maren Pedersdatter, 22, datter af huusmand Peder Hansen, Bregnøer
1829, 3110, Rasmus Nielsen, ungkarl, 27, søn af indsidder Niels Jensen, Hoelev og enke Marie Nielsdatter, 51, (efter huusmand Christen Madsen), Bregnøer Mark
1829, 1411, Anders Lassen, 30, søn af huusmand Lars Nielsen, Tønneskovhuus, Rynkebye Sogn og pige Gjertrud Andersdatter, 32, datter af huusmand Anders Simonsen, Revninge
1830, 0506, Mads Sørensen, ungkarl, 28, søn af gaardmand Søren Madsen, Tvinde, Rynkebye Sogn og pige Anne Marie Sørensdatter, 22, datter af gaardmand Søren Rasmussen, Drigstrup
1830, 1206, Morten Poulsen, ungkarl, 27, søn af gaardmand Poul Poulsen, Kjærbye og pige Gjertrud Jacobsdatter, 24, datter af gaardmand Jacob Christensen, Viebye
1831, 1801, Niels Nielsen, ungkarl, 31, søn af huusmand Niels Sørensen, Drigstrup og pige Kirsten Jensdatter, 20, datter af træeskoemand Jens Clausen, Kjerteminde
1831, 1911, Jeppe Hansen, enkemand, 55, Kjærbye og pige Dorthe Andersdatter, 35, afdøde Anders Ibsens datter, Drigstrup
1832, 1401, Hans Jensen, ungkarl, 29, søn af huusmand Jens Jørgensen, Paarup og pige Marie Pedersdatter, 26, datter af gaardmand Peder Rasmussen, Bregnøer
1832, 0701, Søren Jensen, ungkarl, 26, søn af gaardmand Jens Jørgensen, Taarup og Maren Sørensdatter, 26, datter af gaardmand Søren Rasmussen, Drigstrup
1832, 2904, Poul Christiansen, enkemand, 31, Bregnøer og pige Maren Eriksdatter, 28, datter af Anne Rasmusdatter, Agedrup under Kjølstrup Sogn
1832, 1905, Christian Hansen, enkemand, 35, Munkeboe, søn af Hans ...ke, Kjerteminde og Gjertrud Jørgensdatter, 29, datter af afgangne Jørgen Jørgensen huusmand, Munkeboe
1832, 1509, Lars Poulsen, ungkarl, 35, søn af gaardmand Poul Larsen, Birkum og enke Maren Andersdatter, 46, Bregnøer, (efter Rasmus Jensen)
1832, 2710, Niels Andersen, ungkarl, 26, søn af gaardmand Anders Jensen, Kjærbye og pige Anne Kathrine Larsdatter, 24, datter af gaardmand Lars Pedersen, Kjærbye
1833, 0806, Knud Hansen, ungkarl, 26, søn af boelsmand Hans Pedersen, Revninge og pige Karen Paulsdatter, 21, af afdøde gaardmand Paul Paulsen, Kjærbye
1833, 2906, Rasmus Knudsen, enkemand og gaardmand, 55, Bregnøer og pige Johanne Hansdatter, 44, datter af boelsmand Hans Hansen, Snave
1833, 2206, Jens Rasmussen, ungkarl, 26, søn af afdøde Rasmus Frandsen, Tarup og enke Kirsten Nielsdatter, 46, (efter gaardmand Jørgen Larsen), Kjærbye
1833, 1910, Mads Hansen, ungkarl, 27, søn af huusmand Hans Andersen, Maale og pige Berthe Marie Pedersdatter, 21, af huusmand Peder Hansen, Bregnøer
1833, 1611, Jeppe Andersen, enkemand og gaardmand, 38, Drigstrup og pige Karen Andersdatter, 21, datter af afdøde gaardmand Anders Christensen, Kjærbye
1833, 0911, Niels Rasmussen, ungkarl, 30, søn af afdøde gaardmand Rasmus Pedersen, Maale og pige Johanne Rasmusdatter, 26, datter af afdøde Rasmus Frandsen Smed, Drigstrup
1833, 2311, Frederik Carlsen, ungkarl, 27, søn af huusmand Carl Frederiksen, Dalbye og pige Karen Christiansdatter, 25, datter af huusmand Christian Rasmussen, Bregnøer
1833, 1412, Jens Sørensen, enkemand og huusmand, 60, Revninge og pige Cidsel Rasmusdatter, 41, datter af afdøde gaardmand Jens Jørgensen, Bregnøer
1834, 1503, Peder Johan Pedersen, ungkarl, 29, søn af afdøde tømmermand Peder Rasmussen, Hundstrup og pige Mette Marie Carlsdatter, 22, gaardmand Carl Olsens datter, Drigstrup
1834, 0811, Hans Madsen, ungkarl og huusmand, 29, Drigstrup, søn af afdøde møller Mads Christensen, Store Wibye og pige Maren Andersdatter, 29, datter af huusmand Anders Nielsen, Drigstrup
1835, 2706, Rasmus Pedersen, enkemand, 47, Birkeberg, Dalbye Sogn og pige Abellone Pedersdatter, 28, datter af afdøde huusmand Peder Johansen, Dalbye
1835, 1807, Jørgen Hansen, enkemand, 44, Flødstrup og pige Kirsten Sørensdatter, 24, datter af gaardmand Søren Rasmussen, Drigstrup
1835, 1411, Niels Poulsen, ungkarl, 30, søn af gaardmand Poul Poulsen, Over Kjærbye og enke Anne Christensdatter, 32, (efter gaardmand Knud Hansen), Over Kjærbye
1835, 1912, Frederik Pedersen, ungkarl, 26, søn af huusmand Peder Hansen, Bregnøer og enke Anne Katrine Ibsdatter, 32, (efter huusmand Jens Hansen), Wibye
1835, 1912, Wilhelm Rasmussen, ungkarl og bødker, 28, søn af glarmester Mads Rasmussen, Kjerteminde og enke Anne Katrine Jensdatter, 36, (efter huusmand Peder Rasmussen), Bregnøer
1836, 0503, Christen Hansen, enkemand og huusmand, 40, Munkeboe og pige Marie Kirstine Madsdatter, 30, tjenende gaardmand Jeppe Hansen, Over Kjærbye
1836, 0406, Poul Hansen, enkemand, 36, Maaløe og pige Anne Madsdatter, 35, datter af afdøde gaardmand Mads Hansen, Bregnøer
1836, 0511, Poul Hansen, ungkarl, 31, Revninge og pige Anne Kirstine Rasmusdatter, 27, datter af afdøde huusmand Rasmus Ottesen, Brengøer Mark
1837, 2704, Peder Johan Pedersen, enkemand, 32, Wester Scherninge og pige Johanne Carlsdatter, 19, datter af gaardmand Carl Olsen, Drigstrup
1837, 0710, Marqvor Rasmussen, ungkarl, 29, søn af afdøde gaardmand Rasmus Frandsen, Taarbye og pige Johanne Nielsdatter, 36, datter af gaardmand Niels Nielsen, Kjærbye
1837, 2810, Christian Gamrath Fabricius, ungkarl og skræddermester, 48, Kjærteminde og pige Dorthe Hansdatter, 36, datter af gaardmand Hans Olsen, Kjærbye
1837, 2110, Poul Rasmussen, ungkarl, 37, søn af gaardmand Rasmus Poulsen, Dalbye og pige Sara Marie Larsdatter, 21, datter af gaardmand Lars Pedersen, Kjærbye
1837, 0411, Rasmus Nielsen, enkemand, 35, Bregnøer og pige Karen Rasmusdatter, 29, datter af gaardmand Rasmus Nielsen, Drigstrup
1837, 1111, Lars Hansen, ungkarl, 27, søn af aftægtsgaardmand Hans Larsen, Ullerslev og pige Ellen Marie Ottesdatter, 26, datter af gaardmand Otte Hansen, Wibye
1838, 1108, Rasmus Eriksen, huusmand, 46, Over Kjærbye og pige Anne Katrine Jørgensdatter, 32, datter af afdøde huusmand Jørgen Jørgensen, Munkeboe
1838, 2411, Rasmus Jørgensen, ungkarl og husmand, 33, Birkende Mark og pige Karen Jakobsdatter, 34, datter af afdøde gaardmand Jakob Christensen, Lille Wibye
1839, 0405, Søren Christiansen, ungkarl og huusmand, 41, Brolykke Mark og Ditløvsine Christine Hansdatter, 32, tjenende gaardmand Lars Jakobsen, Lille Wibye
1839, 1506, Peter Rasmussen, ungkarl og glarmester, 34, Kjerteminde og Karen Pedersdatter, 19, datter af gaardmand Peder Hansen, Drigstrup
1839, 0211, Frederik Pedersen, enkemand, 30, Over Kjærbye og pige Mette Marie Christiansdatter, 25, datter af huusmand Christian Wilhelm, Drigstrup
1839, 2311, Søren Jørgensen, ungkarl, 34, søn af afdøde gaardmand Jørgen Sørensen, Taarup og pige Johanne Hansdatter, 28, datter af gaardmand Hans Olsen, Over Kjærbye
1839, 1212, Ole Hansen, ungkarl, 42, søn af gaardmand Hans Olsen, Over Kjærbye og pige Anne Andersdatter, 23, datter af afdøde gaardmand Anders Christensen, Over Kjærbye
1840, 2111, Christen Pedersen, enkemand, 51, Bregnøer og pige Karen Larsdatter, 27, datter af huusmand Lars Christensen, Mesinge
1841, 1604, Lars Frandsen, ungkarl og gaardmand, 31, Store Wibye og pige Dorthe Eliasdatter, 22, gaardmand Elias Pedersens datter, Drigstrup
1841, 2310, Christen Rasmussen, ungkarl, 35, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, Drigstrup og pige Abelone Marie Pedersdatter, 26, gaardmand Peder Knudsens datter, Drigstrup
1841, 3010, Thomas Andersen, ungkarl, 32, søn af afdøde gaardmand Anders Christensen, Over Kjærbye og pige Anne Kirstine Larsdatter, 22, gaardmand Lars Pedersens datter, Over Kjærbye
1841, 0611, Anders Mortensen, ungkarl, 31, søn af gaardmand og sognefoged Morten Andersen, Drigstrup og pige Dorthe Carlsdatter, 21, datter af gaardmand Carl Wilhelm Olsen, Drigstrup
1841, 1311, Niels Larsen, ungkarl, 31, søn af tjenestekarl Lars Jørgensen og Maren Nielsdatter, Aunslev Sogn og pige Anne Ottesdatter, 21, gaardmand Otte Hansens datter, Lille Wibye
1841, 2011, Casper Andersen, ungkarl, 30, søn af gaardmand Anders Caspersen, Berchem og pige Karen Jensdatter, 24, huusmand Jens Madsens datter, Over Kjærbye
1842, 0306, Hans Hansen Birkeberg, ungkarl og boelsmand, 27, Birkebjerg og pige Anne Marie Andersdatter, 27, hos gaardmand Thomas Andersen, Kjærbye
1842, 0107, Ole Olsen, ungkarl og boelsmand, 45, Midskov [Mesinge] og pige Karen Rasmusdatter, 39, datter af afdøde smed Rasmus Frandsen, Drigstrup
1842, 2110, Frands Rasmussen, ungkarl, 37, søn af afdøde gaardmand Rasmus Frandsen, Taarup og pige Anne Marie Jørgensdatter, 27, datter af afdøde gaardmand Jørgen Larsen, Over Kjærbye
1842, 0411, Søren Rasmussen, ungkarl, 24, søn af afdøde gaardmand Rasmus Hansen, Munkeboe og pige Maren Ottesdatter, 26, datter af gaardmand Otte Hansen, Wibye
1843, 2701, Christian Rasmussen, enkemand, 74, Bregnøer og pige Anne Rasmusdatter, 30, datter af gaardmand Rasmus Christensen i Stubberup, Dalbye Sogn
1843, 1702, Lars Knudsen, enkemand, 47, Munkeboe og pige Kirsten Jeppesdatter, 25, gaardmand Jeppe Hansens datter, Over Kjærbye
1843, 1606, Hans Andersen, ungkarl, 34, søn af gaardmand Anders Sørensen, Ullerslev og pige Dorthe Marie Hansdatter, 25, datter af afdøde gaardmand Hans Pedersen, Over Kjærbye
1843, 0704, Niels Rasmussen, ungkarl, 32, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, Drigstrup og pige Abellone Marie Nielsdatter, 22, datter af gaardmand Niels Knudsen, Drigstrup
1843, 0311, Jens Jakobsen, ungkarl, 24, søn af afdøde gaardmand Jakob Hansen, Kirtinge [Kjølstrup] og pige Anne Marie Charstensensdatter, 29, pleiedatter af gaardmand Hans Jensen, Bregnøer
1844, 1304, Niels Rasmussen, enkemand og boelsmand, 35, Hundslev Mark og pige Anne Margrethe Jensdatter, 30, tjenende gaardmand Hans Jensen, Bregnøer
1844, 2607, Rasmus Rasmussen, enkemand og gaardmand, 34, Himmelstrupgaarden, Vigerslev Sogn og pige Anne Pedersdatter, 23, datter af gaardmand Peder Pedersen, Lille Wibye
1844, 2509, Jørgen Nielsen, ungkarl, 42, søn af gaardmand Niels Jørgensen, Taarbye Mark og pige Gjertrud Jørgensdatter, 22, datter af afdøde huusmand Jørgen Nielsen (stedfader Jeppe Larsen)
1844, 2211, Johan Rasmussen, ungkarl, 20, søn af huusmand Rasmus Christensen, Holøv, Marslev Sogn og pige Maren Rasmusdatter, 30, datter af huusmand Rasmus Hansen, Lille Wibye