Sandager, 1852-1891, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1852-1891, Sandager sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1852, 1102, 1602, Lorentz Schou, cand. phil. og sproglærer, 73 og 3 maaneder, havde sit ophold hos sin søn præst i Sandager. Født 10.11.1778 i Carise i Sjælland
1852, 2402, 0203, Jens Jørgensen, gaardmand, 74 og 9 maaneder, i Sandager. Født 3.3.1777 sammesteds
1852, 2802, 0603, Jens Pedersen, aftægtsgaardmand, 70 og 9 maaneder, i Stubberup. Født 3.4.1781 sammesteds
1852, 1805, 2505, Andreas Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 23, i huset hos boelsmand Mads Jacob Larsen, i Sandager. Født 15.4.1829 sammesteds
1852, 0109, 0609, Hans Hansen, aftægtsgaardmand, 79½, i Sandager. Født i November 1772 i Huusbye
1853, 1707, 2407, Niels Rasmussen, 13½, søn af huusmand Rasmus Jensen, i Bækhuset. Født 9.9.1839 sammesteds
1853, 2008, 2508, Hans Hansen, gaardmand, 55 og 9 maaneder, i Stubberup. Født 1797 i Grimstrup, Gamtofte Sogn
1853, 2311, 3011, Bertel Jørgensen, gaardmand, 71 og 9 maaneder, i Thorup. Født 10.1.1782 i Haarbye
1853, 1712, 2012, Frederik Ludvig Gummerød, reisende snedkersvend, 32½. Født 1821 i Kjøbenhavn
1853, 2002, 2702, Rasmus Nielsen, huusmand, 74, paa Stubberup Mark. Født 6.1.1780 i Ørslev
1855, 0701, 1301, Lars Clausen, almisselem, 58. Født 1796 i Sønderbye Sogn
1855, 0702, 1402, Niels Larsen, huusmand, 80, i Stubberup. Født 28.1.1775
1855, 0802, 1502, Peder Nielsen, huusmand og skrædder, 56, paa Næs. Født i December 1798 i Filshusene
1855, 1202, 1702, Hans Pedersen, almisselem, 75½.Født 26.5.1779 i Smeirup
1855, 1903, 2403, Hans Madsen, almisselem, 64. Født i begyndelsen af 1791 i Smeirup
1855, 2903, 0404, Jens Jensen, fæstegaardmand, 45 og 3 maaneder, paa Næs. Født 15.12.1809 i Thorup
1856, 0904, 1504, Lars Jacobsen, fæstehuusmand, 68, i Filshusene. Født i Barløse
1856, 1807, 2307, Bertel Jørgen Theodor Bertelsen, 6½, søn af skolelærer Niels Bertelsen, i Skallbølle. I huset hos gaardmand Bertel Jørgensens enke i Thorup. Født i Gudbjerg Sogn
1857, 2802, 0403, Dødfødt dreng, søn af huusmand og væver Jørgen Jacobsen, i Spillehusene. Født sammesteds
1857, 0503, 1503, Peder Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af huusmand Hans Hansen, i Spillehusene. Født sammesteds
1857, 2606, 0107, Anders Hansen Andersen, 3 maaneder, søn af gaardmand Clemmen Andersen, i Sandager. Født sammesteds
1857, 0811, 1611, Hans Jørgensen, 20½, i Thorup. Født sammesteds. Søn af afdøde gaardmand Jørgen Jørgensen
1858, 1302, -, Jens Jacobsen, skrædder, 35, i Stubberup. Født i Tanderup
1858, 0712, 1212, Dødfødt dreng, søn af huusmand og væver Jørgen Jacobsen, i Spillehusene. Født sammesteds
1858, 2612, 3012, Hans Christian Hansen, 14 dage, søn af indsidder Anders Hansen, i Sandager
1859, 2403, 3103, Lars Hansen, fæstegaardmand, 51, i Sandager. Født 31.3.1808 sammesteds
1859, 2604, 0305, Carl Frederik Hansen, 15 og 3 maaneder, søn af afdøde huusmand og bødker Hans Jørgen Hansen, paa Næs. Født sammesteds
1859, 1807, 2107, Hans Andersen Hansen, 4, søn af Birthe Rasmusdatter og stedsøn af huusmand Jens Nielsen, paa Næs. Født i Barløse Sogn
1859, 0508, 0908, Mouritz Rasmussen, 2½, søn af skrædder Rasmus Nielsen, i Sandager. Født sammesteds
1859, 2109, 2709, Anders Rasmussen, aftægtsgaardmand, 79, i Thorup. Født 1780 i Haare
1859, 1212, 1912, Jørgen Jørgensen, 38 og 9 maaneder, havde ophold hos moderen Jørgen Jørgensens enke, i Thorup. Født sammesteds
1860, 0404, 1104, Lars Jørgensen, huusmand og væver, 37½, paa Næs. Født i Kjerte Sogn. Søn af Jørgen Larsen
1860, 2705, 0106, Jacob Larsen, 3 maaneder, søn af pige Karen Jacobsdatter, hos veimand Peder Jacobsen, i Stubberup. Født sammesteds
1860, 1807, 2407, Carl Pedersen, fæstegaardmand, 53 og 9 maaneder, i Sandager. Født 24.10.1806 paa Orelund
1861, 0504, 1104, Johan Hendrik Zilmer, ugift snedker og fattiglem, 78, paa Næs
1861, 0610, 1110, Dødfødt dreng, søn af huusmand og fisker Jens Nielsen, paa Næs
1861, 0711, 1311, Eiler Jensen, 7, søn af gaardmand Niels Jensen, i Stubberup
1862, 1703, 2503, Peder Jacobsen, huusmand og veimand, 45, i Stubberup. Født 1817 i Emtekjær
1862, 0307, 0707, Niels Ludvig Jacobsen, 5 maaneder, søn af huusmand og væver Jacob Clausen, paa Næs
1862, 2808, 0309, Peder Hansen, fæstegaardmand, 68, i Thorup. Født 1794 sammesteds
1864, 1408, 1808, Jens Jacobsen, tjenestekarl, 19 og 9 maaneder, i Præstegaarden. Søn af huusmand og væver Jacob Clausen paa Næs
1864, 1511, 2111, Niels Larsen, gift huusmand, 64, paa Stubberup Mark. Nylig afdøde districtsgjordemoder Ane Marie Andersdatter
1864, 2611, 0412, Hans Nielsen Stubberup, 16 uger, søn af ugift Maren Hansen, tjenende paa Orelund. I pleie hos indsidder Rasmus Henriksen i Filshuse
1865, 2701, 0302, Jacob Larsen, aftægtshusmand og væver, 71, i Spillehusene. Født 1794 i Kjerte Sogn
1865, 0303, 1003, Jeppe Larsen, fæstehuusmand og bødker, 40, paa Næs
1865, 0403, 1103, Jens Peder Rasmussen, 7, søn af fattiglem Karen Margrete Rasmussen, I pleje hos Hans Jørgen Hansens enke paa Næs
1865, 0408, 0608, Jens Ludvig Jacobsen, 2 dage, søn af huusmand og væver Jacob Clausen, paa Næs
1865, 3108, 0409, Peder Vilhelm Larsen, 4½, søn af boelsmand Mads Jacob Larsen, i Sandager
1865, 1111, 1811, Peder Hansen, aftægtsgaardmand, 75, til Carlslund. Født 1790
1866, 2201, 2801, Lars Peder Larsen, 5 dage, søn af boelsmand Peder Larsen, i Sandager
1866, 0404, 1004, Hans Peder Nielsen, 15 og 3 maaneder, stedsøn af huusmand og væver Hans Johansen Andersen, paa Næs
1866, 2505, 0106, Niels Mathiassen, huusmand, 67, i Blaakildehuus. Født 1799 i Rold, Vissenbjerg Sogn
1866, 0707, 1107, Peder Pedersen, aftægtshuusmand og væver, 90, i Blaakildehuus. Født 1776 i Emtekjær
1867, 1808, Peder Larsen, ugift fattiglem, 81, tilhuse hos boelsmand Mads Jacob Larsen, i Sandager
1867, 0110, 0610, Niels Hendriksen, fattiglem, 93, i Filshuse
1867, 2912, 04011868, Anders Hansen, ugift, 75½, havde ophold hos gaardmand Lars Eriksen, i Carlslund
1868, 0202, 0902, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jeppe Larsens enke Else Hansdatter, paa Næs
1868, 1402, 2102, Jacob Nielsen, aftægtshuusmand, 80, i Filshuse. Født 1787 i Hjærup
1868, 2711, 0412, Johan Henrik Lund, gjæstgiver, 67, i Stubberup Kro
1868, 2403, 3103, Peder Rasmussen, aftægtsboelsmand, 72, i Sandager
1869, 1409, 2109, Mads Johansen, aftægtshuusmand, 63, i Sandager. Født i Barløse
1870, 2804, 0305, Jørgen Hansen, enkemand, 58, midlertidigt ophold hos sin broder gaardmand Jens Hansen, i Sandager
1870, 2106, 2506, Hans Larsen, ungkarl, 28, paa Næs. Født sammesteds. Søn af gaardmand Lars Peter Larsens enke
1870, 0910, 1510, Jørgen Pedersen, huusmand, 55, i Stubberup
1870, 0711, 1411, Peder Jørgensen, aftægtsboelsmand, 63, paa Næs
1872, 2602, 0303, Jens Christian Jensen, ugift, 34, opholdt sig formedelst brystsyge hos huusmand Jørgen Rasmussen, ved Blaakildehus. Født i Holbæk Amt
1872, 0110, 0810, Mads Rasmussen, aftægtsboelsmand, 69, i Sandager
1873, 2201, 2601, Dødfødt dreng, søn af Karen Margrete Rasmussen, i Bækhuset
1873, 0602, 1202, Hans Rasmussen, aftægtshusmand og murer, 60, paa Næs
1874, 0507, 1007, Niels Peder Jensen, 13, plejesøn hos morfaderen Jørgen Bang, paa Næs. Født 21.6.1861 i Haare
1874, 2907, 0208, Udøbt dreng, 24 dage, søn af indsidder Peder Poulsen, paa Næs
1874, 0612, 1212, Anders Hansen, aftægtshusmand og bødker, 75, paa Sandager Mark
1875, 0603, 1303, Jens Jørgen Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Jørgen Jensen, i Stubberup
1875, 1503, 2303, Niels Jensen, gaardmand, 61, i Stubberup. Født sammesteds
1875, 2612, 2912, Anders Rasmussen, ugift almisselem, 65, tilhuse hos husmand Jens Jacobsen, i Sandager. Født i Bækhuset
1876, 1403, 2103, Clemmen Andersen, gaardmand, 56, i Sandager. Født 9.1.1820 sammesteds
1876, 1803, 2503, Peder Hansen Eriksen, 15 og 3 maaneder, søn af gaardmand Lars Eriksen, i Sandager. Født 14.12.1860 sammesteds
1876, 2208, 2508, Hans Larsen, 22, paa Næs. Født 7.9.1854 i Sandager. Stedsøn af husmand Søren Hansen
1877, 2102, 2702, Jørgen Rasmussen Bang, gaardmand, 81, paa Næs. Født 1796 i Tanderup Sogn
1879, 1809, 2209, Peder Carl Pedersen, gaardmand, 45½, i Sandager. Født 23.3.1834 sammesteds
1879, 1910, 2510, Jacob Stephansen Kreiberg, kirkesanger og skolelærer, 77 og 10 maaneder, i Sandager. Født 17.12.1801 i Assens
1880, 1901, 2401, Sander Jørgensen, ugift og døvstum, 89, havde ophold hos gaardmand Hans Pedersen, i Sandager
1880, 2101, 2801, Jens Hansen, gaardmand, 641, i Sandager. Født 10.7.1815 sammesteds
1880, 2504, 3004, Claus Peder Jensen, 11 og 9 maaneder, i pleje hos sin morbroder gaardmand Hans Peder Buch, i Sandager
1880, 2909, 0610, Rasmus Jensen, husmand, 58, i Sandager. Født 8.9.1822 i Balslev Sogn
1881, 0603, 1203, Rasmus Jørgensen, aftægtsmand og hjulmand, 93½, i Sandager. Født 1787 sammesteds
1881, 0704, 1604, Niels Peder Nielsen, 32, paa Næs. Født 4.2.1849 sammesteds. Stedsøn af husmand Hans Johan Andersen
1881, 0306, 0906, Niels Andersen, aftægtsgaardmand, 79½, i Stubberup. Født 1.1.1802 sammesteds
1882, 1908, 2308, Jens Hansen, gift aftægtsmand, 72, i Filshusene
1883, 2103, 2703, Rasmus Henriksen, gift husmand, 79, i Filshusene
1883, 0307, 0807, Anders Mathias Barfoed, pastor emeritus, 81, boende i Odense
1885, 0803, 1403, Anders Jacobsen, gift staldkarl paa Orelund, 65, familien bor i Kjerte
1885, 0507, 1007, Hans Ludvig Hansen, 15, søn af husmand Rasmus Hansen, paa Næs
1885, 0308, 0808, Jørgen Jensen, gift gaardmand, 72, i Thorup
1885, 1108, 1508, Jens Jacobsen, gift husmand, 63, i Sandager
1885, 1209, -, Peter Frederik Zierck, enkemand og røgter, 64, hos gaardmand Knud Andersen, Sandager Mark
1886, 1202, 1702, Niels Jacobsen, 1, søn af husmand Claus Jacobsen, paa Næs
1886, 0604, 1304, Peder Rasmussen, gift indsidder, 60, Bækhuset ved Orelund
1886, 2311, 3011, Peder Rasmussen, gift husmand, 69 og 2 maaneder, i Stubberup
1886, 2012, 2712, Hans Pedersen Buch, aftægtsgaardmand, 84, paa Næs. Født 6.11.1802 sammesteds
1887, 2003, 2703, Dødfødt dreng, søn af husmand Jørgen Poulsen, af Sandager
1887, 2204, 2404, Niels Peder Hansen, 2 uger, søn af indsidder Hans Hansen, af Sandager
1887, 0810, 1510, Hans Hansen, ugift tjenestekarl, 59, og 8 maaneder, i Stubberup
1888, 1903, 2403, Jeppe Madsen, gift husmand, 58 og 7 maaneder, paa Næs
1888, 2403, 3103, Hans Thorsen, enkemand og aftægtshusmand, 83½, i Filshusene
1888, 1305, 1905, Niels Hansen Buch, 1 og 4 maaneder, søn af sognefoged og gaardmand Hans Peder Buch, i Sandager
1888, 2807, 0208, Jørgen Andersen Jørgensen, tjenestedreng, 10, i Stubberup
1889, 1004, 1604, Hans Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 68½, i Spillehusene
1889, 2008, 2408, Claus Pedersen Buch, enkemand og aftægtsgaardmand, 81 og 4 maaneder, i Sandager
1890, 0102, 0802, Jacob Jørgensen, husmand, 66 og 7 maaneder, Stubberup Mark
1890, 1402, 2002, Lars Nikolajsen, gift husmand, 46, paa Næs
1890, 1902, 2602, Hans Johansen Andersen, enkemand og aftægtshusmand, 71 og 4 maaneder, paa Næs
1890, 1608, 2208, Hans Christoffersen Scenck, enkemand og aftægtsmand, 86, i Sandager Skole
1890, 1912, 2412, Lars Peder Hansen, 3 uger, søn af træskomand Rasmus Jørgen Hansen, i Sandager
1891, 1003, 1703, Hans Hansen, gift gaardmand, 72, i Thorup
1852, 2606, 0207, Maren Kirstine Andersen, 11, datter af gaardmand Niels Andersen, i Stubberup
1853, 3101, 0402, Dødfødt pige, datter af sognepræsten Carsten Matthias Schou, i Sandager
1853, 2302, 0503, Karen Hansdatter, enke, 88½, af Næs. Gaardmand Peder Nielsen Buch
1853, 0105, 0905, Maren Andersdatter, enke, 76, i Stubberup. Født i Tanderup. Huusmand og væver Claus Larsen
1854, 2705, 0206, Johanne Nielsdatter, enke, 90, af Stubberup. Gaardmand Anders Pedersen
1854, 1706, 2206, Ane Judith Jensen, 11, datter af huusmand Jens Sørensen, i Kjerte Sogn. I huset hos gaardmand Hans Hansens enke i Stubberup. Født 17.1.1843 i Hjerup
1854, 2009, 2409, Maria Hansine Jørgensen, 1 maaned, datter af ugift fruentimmer Johanne Hansdatter, i Sandager. Født sammesteds
1854, 2612, 3112, Karen Jeppesdatter, enke, 94, i Stubberup. Huusmand Mads Jeppesen
1855, 0603, 1203, Mette Christensdatter, 68 og 9 maaneder, i Sandager. Huusmand Rasmus Jørgensen
1856, 2403, -, Dorthe Hansdatter, tjenestepige, 29, hos gaardmand Hans Hansen, i Thorup
1856, 0706, 1506, Maren Kirstine Mathiassen, 5, datter af huusmand Niels Mathiassen, i Blaakildehuus
1856, 0412, 1012, Karen Christensdatter, fattiglem, 75½, i Filshusene
1857, 0310, 0810, Karen Kirstine Pedersdatter, tjenestepige, 26 og 9 maaneder, hos gaardmand Anders Jørgensen, i Sandager
1857, 1711, 2311, Laurine Andersdatter, 40, paa Næs. Gaardmand Hans Pedersen Buch
1857, 1911, 2611, Kirstine Christensdatter, 60 og 9 maaneder, i Sandager. Boelsmand Peder Rasmussen
1857, 1412, 1912, Karen Hansen Buch, 1 maaned, datter af gaardmand Hans Pedersen Buch, paa Næs
1858, 2602, 0503, Ane Cathrine Nicolaisdatter, enke, 86, i huset hos Hans Jørgen Bødkers enke, paa Mosen. Boelsmand Christian Frederik Thormann i Kjerte
1858, 2003, 2603, Maren Larsdatter, enke, 76, i Spillehusene. Huusmand Hans Poulsen
1858, 0704, 1304, Margrethe Carlsdatter, 65, paa Næs. Indsidder Rasmus Henriksen
1858, 2711, 0312, Maren Mikkelsdatter, 65, i Filshusene. Almisselem Niels Henriksen
1859, 1104, 1804, Maren Pedersen, 4 maaneder, datter af tjenestepige Ane Johanne Jørgensen, i Sandager
1859, 2904, 0505, Oline Jacobsen, 2, datter af huusmand og væver Jacob Clausen, paa Næs
1859, 2308, 2708, Nielsine Carlsen, 4 og 3 maaneder, datter af huusmand og væver Carl Adolph Rasmussen, i Filshusene
1859, 0410, 1110, Birthe Nielsdatter, enke, 50, i Stubberup. Huusmand Niels Larsen
1860, 1901, 2701, Ane Kirstine Rasmussen Bang, 23, paa Næs. Datter af gaardmand Jørgen Rasmussen Bang
1860, 1003, 1703, Karen Andersen, 5, datter af gaardmand Clemmen Andersen, i Sandager
1860, 2705, 0106, Ane Andersen, 2, datter af gaardmand Clemmen Andersen, i Sandager
1860, 1906, 2306, Johanne Nielsen, 9 maaneder, datter af huusmand Niels Nielsen, i Stubberup
1861, 1709, 2109, Udøbt pige, ½ dag, datter af gaardmand Hans Hansen, i Thorup
1862, 1201, 2001, Ane Marie Jensen, 77, i Sandager. Skolelærer og kirkesanger Jacob Stephansen Kreiberg
1863, 1110, 1710, Ellen Cathrine Andreasdatter, 64, i Sandager. Aftægtsmand og smed Mads Rasmussen
1864, 1604, 2304, Christiane Louise Jensen, 4 og 3 maaneder, datter af gaardmand Niels Jensen, i Stubberup
1864, 2907, 0308, Karen Carlsen, tjenestepige, 17 og 9 maaneder, hos Peder Jørgensen, paa Næs. Født i Lungerne, Skydebjerg Sogn
1864, 1210, 1710, Gjertrud Cathrine Jacobsen, 15½, datter af væver Jacob Clausen, paa Næs
1864, 2910, 0511, Karen Stephansdatter, 86 og 3 maaneder, i Blaakildehuus. Aftægtsmand Peder Pedersen
1864, 0411, 1111, Ane Marie Andersdatter, districtsgjordemoder, 64 og 3 maaneder, paa Stubberup Mark. Huusmand Niels Larsen
1864, 0611, 1211, Ane Cathrine Pedersdatter, 47, paa Næs. Huusmand Carl Nielsen
1864, 2811, 0612, Ane Jørgensdatter, enke, 73, i Thorup. Gaardmand Bertel Jørgensen
1864, 3011, 0512, Maren Rasmussen, tjenestepige, 21, hos gaardmand Niels Jensen, i Stubberup. Døde hos stedfaderen Rasmus Henriksen i Filshusene
1866, 0406, 0906, Birthe Marie Nielsen, 2 og 3 maaneder, datter af huusmand Niels Nielsen, paa Stubberup Mark
1866, 1106, 1506, Mette Cathrine Sørensdatter, ugift, 64, havde ophold hos sin søstersøn gaardmand Jørgen Jensen, i Sandager
1866, 1112, 1612, Maren Kirstine Christence Mathiassen, 9, datter af afdøde huusmand Niels Mathiassen, i Blaakildehuus
1867, 2101, 2701, Mette Jensdatter, enke og almisselem, 89, hos huusmand Rasmus Nielsen, i Sandager. Født 1778 paa Helnæs. Smed Niels Nielsen ved Mygind
1867, 2610, 0211, Maren Jørgensdatter, 76½, i Sandager. Født 1791 sammesteds. Aftægtshuusmand Mads Johansen
1867, 0511, 1011, Johanne Hansdatter, enke og fattiglem, 85, i Filstrup. Huusmand Lars Jacobsen
1867, 1011, 1411, Kirsten Jensen, tjenestepige, 19, hos gaardmand Niels Jensen, i Stubberup
1868, 0303, 1303, Ane Marie Clausdatter, 61, paa Næs. Huusmand og murer Hans Rasmussen
1868, 1206, 1606, Maren Johanne Lund, 8 dage, datter af indsidder Niels Frederik Lund, i Sandager
1868, 0111, 0811, Johanne Marie Hansen, ½ dag, datter af huusmand Niels Hansen, i Filstrup
1868, 2112, 2912, Maren Rasmusdatter, enke, 80, opholdt sig paa Hjorte Mark, Tanderup Sogn. Fhv. gaardfæster Hans Jørgensen i Thorup
1869, 2705, 3005, Dødfødt pige, datter af huusmand og bødker Hans Hansen, i Sandager
1869, 2507, 0108, Ane Knudsen, 5 timer, datter af boelsmand Peder Knudsen, paa Næs
1870, 1105, 1605, Johanne Henriette Christensen, 1 og 3 maaneder, datter af gartner Carl Christian Christensen, af Ærøe. F.t. i krigstjeneste, medens hans kone opholdt sig hos sin moder maddam Lund i Stubberup Kro
1870, 0610, 1410, Margrethe Hansdatter, 57, i Stubberup. Huusmand Peder Rasmussen
1871, 1903, 2703, Ane Cathrine Jensdatter, enke, 63, i Thorup. Gaardmand Peder Hansen
1871, 1711, 2111, Maren Jørgensen, tjenestepige, 38, hos gaardmand Niels Jensen, i Stubberup
1871, 2612, 3112, Marie Jensen, 25, i Stubberup. Datter af gaardmand Niels Jensen
1872, 1101, 1701, Karen Marie Jensdatter, enke og aftægtsenke, 79, hos H. M. Borring i Stubberup. Gaardmand Pedersen sammesteds
1872, 1007, 1507, Karen Kirstine Carlsen, 26, i Filstrup. Datter af huusmand Carl Adolph Rasmussen
1872, 3011, 0712, Marie Pedersdatter, enke, 65½, i Stubberup. Huusmand Peder Jacobsen
1873, 0901, 1601, Karen Larsdatter, enke, 71, i Spillehuse. Aftægtshusmand og væver Jacob Larsen
1873, 2002, 2602, Karen Marie Sophie Lund, 4 maaneder, datter af gjæstgiver Laurits Lund, i Stubberup
1873, 0308, 0708, Marie Kirstine Andersen, 7, datter af indsidder Hans Andersen, i Sandager
1873, 1308, 1708, Marie Nielsine Madsen, 4, datter af boelsmand og smed Niels Christian Madsen, i Sandager
1873, 2210, 2710, Karen Marie Madsdatter, 48½, i Sandager. Indsidder Hans Andersen
1873, 1011, 1711, Karen Jensdatter, enke, 78, paa Næs. Aftægtsbolsmand Peder Jørgensen
1873, 0212, 0812, Mette Cathrine Larsdatter, enke, 79½, i Thorup. Gaardmand Jørgen Jørgensen
1874, 2402, 0303, Ane Cathrine Larsdatter, enke, 80, i Filshuse. Husmand Peder Jørgensen
1874, 0404, 1004, Ane Knudsen, 1½, datter af bolsmand Peder Knudsen, paa Næs
1874, 2606, 0107, Maren Andersen, 48½, paa Næs. Husmand Jeppe Madsen
1874, 1312, 1912, Ane Kirstine Hansdatter, 83, tilhuse hos sønnen Hans Johansen Andersen, paa Næs. Født 1791 paa Baagø
1875, 1303, 2003, Karen Knudsdatter, enke, 90, i Filshuse. Aftægtshusmand Jacob Nielsen
1875, 2603, 3103, Udøbt pige, 11 dage, datter af gaardmand Hans Peder Clausen Buch, i Sandager
1875, 0611, 1311, Ane Cathrine Nielsdatter, enke, 82½, paa Stubberup Mark. Husmand Rasmus Nielsen
1875, 2611, 0312, Maren Hansdatter, enke, 71, paa Næs. Gaardmand Lars Peter Larsen
1876, 2402, 0203, Kirsten Sørensdatter, enke, 80, i Sandager. Gaardmand Jens Jørgensen
1876, 0704, 1204, Ane Pedersen, ½ dag, datter af gaardmand Peder Carl Pedersen, i Sandager
1877, 1301, 2101, Dødfødt pige, datter af husmand Peder Rasmussen, i Stubberup
1877, 1204, 1904, Abel Jørgensdatter, enke, 93½, i Sandager. Aftægtsgaardmand Niels Pedersen
1878, 2803, 0304, Maren Hansdatter, enke og almisselem, 87, ki Fattighuset. Husmand Hans Andersen i Filshuse
1878, 0612, 1312, Johanne Hansdatter, 62, i Spillehuse. Husmand Hans Hansen
1879, 0701, 1401, Maren Jørgensdatter, 51½, i Spillehuse. Husmand Jørgen Jacobsen
1879, 2309, 2709, Eleonore Bendixsen, enke, 95, opholdt sig hos sin svigersøn bolsmand Mads Jacob Larsen, i Sandager. Indsidder Peder Jørgen Jørgensen i Barløse
1879, 1612, 2212, Mariane Hansdatter, 80½, i Filshuse. Født 1799 i Køng. Aftægtshusmand Hans Thorsen
1880, 2106, 2606, Ane Cathrine Jensen, 21 og 3 maaneder, havde ophold hos sin morbroder gaardmand Hans Peder Buch, i Sandager
1880, 2606, 0107, Caroline Amalie Jensen, 19 og 8 maaneder, i Sandager. Født 30.10.1860 i Barløse Sogn. Datter af husmand Rasmus Jensen i Sandager
1880, 1310, 1910, Laurine Laurentine Christiane Lund, 20½, i Stubberup Kro. Datter af afdøde gjæstgiver Johan Henrik Lund
1880, 2110, 2710, Margrete Christensdatter, 76 og 3 maaneder, i Sandager. Født 19.7.1804 sammesteds. Gaardmand Anders Jørgensen
1881, 1101, 1701, Karen Hansdatter, 79 og 9 maaneder, i Bækhus. Husmand Peder Rasmussen
1881, 2901, 0402, Ane Hansdatter, enke, 75, i Sandager. Født 20.3.1806 sammesteds. Gaardmand Carl Pedersen
1881, 3108, 0509, Frederikke Lovise Christiansdatter, enke, 81, paa Næs Mose. Husmand Hans Jørgen Hansen
1882, 1803, 2503, Gjertrud Marie Andersdatter, enke, 91, paa Næs. Født sammesteds. Gaardmand Jørgen Pedersen
1883, 1811, 2311, Marie Andersen, 5 dage, datter af rebslager Peder Andersen, i Stubberup
1884, 1410, 2210, Karen Clausdatter, enke, 74 og 3 maaneder, i Stubberup. Husmand Jørgen Pedersen
1886, 2304, 2704, Ane Kathrine Knudsen, 26, tjente paa Barløsegaard. Datter af parcellist Peder Knudsen
1886, 2810, 0511, Kathrine Marie Jensdatter, enke, 73 og 11 maaneder, i Stubberup. Gaardmand Hans Hansen
1887, 1702, 2302, Marie Pedersen, distriktsjordemoder, 54, Stubberup Mark. Sømand Rasmussen
1887, 1507, 2007, Kirstine Carlsdatter, enke, 85½, i Sandager. Gaardmand Lars Hansen
1887, 1908, 2408, Karen Jensdatter, enke, 82, af Sandager. Bødker Anders Hansen
1888, 2001, 2701, Johanne Hansdatter, 83, Sandager. Aftægtsgaardmand Claus Pedersen Buch
1888, 0703, 1403, Maren Hansdatter, 75 og 5 maaneder, Næs. Aftægtshusmand Hans Johansen Andersen
1888, 3105, 0606, Ane Jacobsdatter, enke, 70 og 4 maaneder, paa Næs. Gaardmand Jens Jensen
1888, 1906, 2606, Johanne Sofie Jensdatter, enke, 64, i Thorup. Gaardmand Jørgen Jensen
1888, 1409, 2009, Maren Jørgensdatter, enke, 77 og 11 maaneder, i Filshusene. Husmand Jens Hansen
1888, 1011, 1611, Ane Andreasdatter, 82, Sandager. Fhv. husmand Hans Christoffer Schenck
1889, 1812, 2412, Maren Kathrine Madsen, 11 og 11 maaneder, datter af afdøde husmand Jeppe Madsen, paa Næs Mose
1890, 0501, 1101, Maren Kathrine Larsen. 6, datter af gaardmand Peder Larsen, paa Næs
 1890, 0303, 0803, Laura Christensen, tjenestepige, 23, paa Orelund
1890, 1303, 2103, Dorthea Sofie Vilhelmine Borring, enke, 76 og 11 maaneder, i Stubberup. Fhv. gjæstgiver Lund
1890, 2706, 0307, Karen Marie Sørensdatter, enke, 91½, i Stubberup. Gaardmand Niels Andersen
1890, 2611, 0212, Petra Hansen, 1½ dag, datter af træskomand Rasmus Jørgensen, i Sandager
1891, 0204, 1004, Jacobine Larsen, 39 og 4 maaneder, i Sandager. Træskomand Rasmus Jørgen Hansen
1891, 2210, 2810, Kirsten Margrethe Jacobsdatter, 71, af Filshusene. Snedker Frederik Chr. Sørensen
1891, 2610, 0211, Karen Marie Nissen, 71, af Filshusene. Husmand Niels Jacob Jacobsen
1891, 2612, 02011892, Ane Madsdatter, 62 og 3 maaneder, af Sandager. Smed Niels Christian Madsen
1891, 2812, 04011892, Maren Jensen, 8 maaneder, datter af gaardejer Rasmus Jør. Jensen, af Næs