Turup, 1838-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1838-1887, Turup sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1838, 0310, 0710, Christen Nielsen, 3 uger, søn af steenhugger Niels Christensen, paa Thurup Mark
1838, 2410, 3110, Niels Jørgensen, gift gaardaftægtsmand, 83, i Blangstrup. Søn af Jørgen Nielsen
1839, 0101, 0601, Niels Jensen, 3 og 3 maaneder, søn af gaardmand Jens Madsen, i Thurup
1839 0803, 1303, Hans Jørgensen, gift almisselem og fhv. snedker ved Thurup Mølle, 64, i Thurup
1839, 2303, 2903, Espen Sørensen, ½, søn af Jacobine Espensdatter, i Thurup
1839, 1304, 2004, Lars Nielsen, gift aftægtsmand, 72, i Thurup. Søn af Niels Rasmussen
1839, 2604, 0505, Jens Madsen, 17, søn af boelsmand Mads Hansen, i Blangstrup
1839, 1105, 1605, Mads Hansen, gift boelsmand, 58, i Blangstrup
1839, 2605, 3105, August Pedersen, gift husmand, 44, paa Thurup Mark
1839, 1306, 1906, Peder Johansen, gift slagter, 58, i Thurup
1839, 1809, 2209, Lars Christiansen, husmand, 64, i Blangstrup
1839, 3010, 0811, Hans Rasmussen, gift aftægtsmand, 82, i Tradshuuset. Søn af Rasmus Poulsen
1839, 1711, 2411, Udøbt dreng, søn af boelsmand Johans Hansen, i Thurup
1839, 1012, 1812, Lars Poulsen, 1½, søn af huusmand Poul Hansen, i Thurup
1839, 1701, 2601, Lars Stephansen, gift almisselem, 63, i Hollunde
1839, 2401, 0202, Lars Jeppesen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand og væver Jeppe Jørgensen, i Thurup
1840, 0903, 1603, Jens Espensen, gift boelsmand, 27, i Damstedet. Søn af Espen Pedersen
1840, 1903, 2703, Mikkel Simonsen, gift huusmand og væver, 68 og 9 maaneder, paa Thurup Mark. Søn af Simon Knudsen
1840, -, 2405, Dødfødt dreng (tvilling), søn af Karen Hansdatter, af Thurup og Hans Andersen, tjenende paa Brahesborg
1840, -, 0609, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Niels Jensen og Kirsten Jacobsdatter, i Blangstrup
1840, 0210, 0610, Poul Hansen, gift selveierhuusmand, 46, i Thurup
1840, 0810, 1510, Lars Madsen, gift aftægtshusmand, 81, i Hesle. Søn af Mads Madsen
1840, 1310, 1810, Mads Christian Andersen, 4½, søn af selveierhuusmand Anders Hansen, i Stuetoftehuuset
1841, 2501, 3101, Erik Hansen, 14, søn af huusmand Hans Eriksen, i Aahaugehuuset
1841, 0602, 1702, Find Andersen, gift aftægtsmand, 87, i Thurup
1841, 2503, 0204, Anders Baltzer, ugift aftægtsmand, 82, i Thurup. Søn af Baltzer Johansen
1841, 0307, 0907, Jørgen Simonsen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Thurup. Søn af Simon Knudsen
1841, 1708, 2208, Jens Hansen, 5, søn af huusmand Hans Jensen, i Søhuuset
1841, 0710, 1710, Niels Iver Christiansen, 4½, søn af huusmand Christian Larsen, i Blangstrup
1841, -, 1710, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Hans Hansen og Maren Hansdatter, i Hesle
1841, -, 0711, Dødfødt dreng, søn af snedker Jørgen Christian Knudsen og Maren Hansdatter, i Thurup
1841, 0411, 1011, Jens Nielsen, gift aftægtsmand, 64, i Byeskovhuuset. Søn af Niels Rasmussen
1841, 0511, 1311, Hans Christensen, døvstum, 64, nød ophold hos gaardmand Niels Pedersen, i Thurup. Søn af Christen Hansen
1842, 2102, 2702, Poul Poulsen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Poul Hansen, i Thurup
1842, 1842, 1403, 2203, Rasmus Pedersen, 17½, søn af huusmand Peder Jørgensen, i Thurup
1842, 1804, 2304, Peder Rasmussen, 21 og 9 maaneder, i Hesle. Søn af Rasmus Mikkelsen. Stedsøn af gaardmand Niels Andersen
1842, 2205, 2605, Lars Pedersen, tjenestekarl, 22, hos Jens Hansen, i Thurup. Født i Orte. Søn af Peder Ekkertsen
1842, 0106, 0606, Iver Christiansen, huusmand, 24, paa Thurup Mark. Født i Holte
1842, 1207, 1507, Stephan Rasmussen, 2½, søn af møller Rasmus Nielsen, Thurup
1842, 2308, 2808, Niels Peter Hansen, ½, søn af gaardfæster Hans Jørgensen, i Thurup
1842, 1309, 1709, Rasmus Nielsen, aftægtsmand, 76, i Øiehuusene
1842, 0512, 1012, Mads Hansen, 3½, søn af gaardmand Hans Pedersen, i Blangstrup
1843, 0304, 0804, Rasmus Nielsen, 12 og 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Andersen, i Hesle
1843, 1104, 2004, Peder Jørgensen, gift huusmand og væver, 59, i Thurup. Søn af Jørgen Pedersen
1843, 1904, 2304, Lars Christensen, 2, søn af huusmand Christen Hansen, i Trudshuus
1843, -, 2708, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Nielsen, i Stuetoftehuuset
1843, 1909, 2409, Poul Pedersen, almisselem, 81, i Thurup
1843, 2709, 0110, Niels Andersen, 3½, søn af huusmand Anders Nielsen, i Stuetoftehuset
1844, 3101, 0602, Hans Johansen, sadelmager, 73, i Thurup
1844, 2703, 0204, Gorm Rasmussen, gift boelsmand, 51, i Hollunde. Født i Thurup. Søn af Rasmus Hansen
1844, 0604, 1204, Find Andersen, ugift ungkarl, 63, i Thurup. Født i Egerup. Søn af Anders Findsen
1844, 0208, 0808, Jørgen Rasmussen, ungkarl og væverlærling, 20 og 9 maaneder. Søn af væver Rasmus Nielsen i Thurup
1844, 0111, 0811, Peder Hansen, gift gaardfæster, 67 og 6 maaneder, i Thurup. Søn af Hans Pedersen
1844, -, 2212, Dødfødt dreng, søn af skrædder Lars Hansen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Thurup
1845, -, 1001, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Christensen og Kirsten Hansdatter, i Hesle
1845, 0304, 1104, Jørgen Christiansen, 1, søn af huusmand Christian Larsen, i Blangstrup
1845, 1404, 1904, Peder Larsen, gift, fhv. smed og aftægtsmand, 72½, i Thurup. Søn af Lars Larsen
1845, 2712, 05011846, Simon Mikkelsen, gift huusmand og væver, 34½, paa Thurup Mark. Søn af Mikkel Simonsen
1846, 2101, 3001, Lars Larsen, gift huusmand og rokkedreier, 83½, i Thurup. Søn af Lars Larsen
1846, 2701, 0602, Morten Jørgensen, gift aftægtsmand, 70, i Thurup. Søn af Jørgen Pedersen
1846, 1905, 2505, Peder Pedersen, gift huusmand, 65, i Kaders paa Thurup Mark. Søn af Peder Rasmussen
1846, -, 2009, Dødfødt dreng, søn af Maren Andersdatter, paa Thurup Mark og tjenestekarl Hans Christensen, tjenende i Ørsted
1846, 3110, 0811, Jens Christiansen, gift indsidder, 56, paa Thurup Mark. Søn af Christian Jensen, Wedtofte
1846, 0212, 1012, Lars Gormsen, gift aftægtsmand, 84, i Blangstrup. Søn af Gorm Larsen
1846, 1212, 2012, Jens Pedersen, 3 dage, søn af Anne Marie Pedersdatter, i Thurup og ungkarl Peder Pedersen af Thurup Mark
1847, 0801, 2501, Søren Christensen, ungkarl og skrædder, 22½, i Thurup. Søn af almisselem Christen Hansen, Rybjerg
1847, 3003, 0704, Hans Iversen, gift gaardmand og sognefoged, 54, i Blangstrup. Søn af Iver Rasmussen
1847, 3010, 0611, Jens Madsen, 3, søn af kurvemager Mads Clausen, i Thurup
1848, 2704, 0705, Peder Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Niels Jensen, i Blangstrup
1848, 0105, 0705, Anders Larsen, 6, søn af huusmand Lars Larsen, Smaabjerg
1848, 1005, 1905, Hans Peter Nielsen, 1, søn af gaardmand Niels Pedersen, i Thurup
1848, -, 3007, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Andersen og Birthe Nielsdatter, i Byskovhuus
1848, 0109, 0709, Jørgen Larsen, aftægtsmand, 83, i Kadas
1848, -, 0312, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Larsen og Mette Cathrine Larsdatter, i Thurup
1849, 0801, 1401, Knud Larsen, 24 dage, søn af gaardmand Lars Hansen Boe, i Thurup
1849, 0105, 0605, Jørgen Andersen, 9 maaneder, søn af Anders Jacob Larsen, i Damstedet
1849, 2506, 3006, Hans Pedersen, gaardmand, 56, i Blangstrup
1849, 0807, 1507, Lars Hansen, ½, søn af boelsmand Hans Madsen, i Blangstrup
1849, 1609, 2309, Christen Jensen, 1, søn af huusmand Jens Christen, paa Thurup Mark
1849, 1610, 2210, Johan Hansen, gift boelsmand, 45, i Thurup. Søn af Hans Johansen
1849, 1211, 1711, Niels Hansen, 10, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Blangstrup
1849, 1411, 2211, Jørgen Andersen, gift gaardmand, 70, i Thurup. Søn af Anders Findsen
1849, 1911, 2611, Lars Hansen, gift gaardmand, 60, i Thurup. Søn af Hans Pedersen
1849, 0412, 0912, Jacob Nielsen, 7 og 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Jensen, i Blangstrup
1850, 0501, 1201, Jens Madsen, gift gaardmand, 62, i Thurup. Søn af Mads Jørgensen
1850, 1202, 2002, Rasmus Hansen, 3, søn af gaardmand Hans Hansen, i Hesle
1850, 2302, 0203, Niels Jensen, gaardmand, 53, i Blangstrup. Søn af Jens Hansen
1850, 0503, 1303, Carl Christian Nielsen, 1, søn af snedker Niels Nielsen, i Tradshuus
1850, 2104, 2904, Mads Hansen, ugift sadelmager, 35, i Thurup. Søn af Hans Johansen
1850, 1406, 2006, Lars Christensen, ugift og døvstum, 71, nød ophold hos gaardmand Niels Pedersen, i Thurup. Søn af Christen Hansen
1850, 2306, 3006, Morten Mikkelsen, 4 uger, søn af huusmand Mikkel Mortensen, paa Thurup Mark
1850, 1208, 1708, Rasmus Larsen, huusmand, 73, i Blangstrup. Født i Ørsted
1851, 0901, 1701, Niels Jensen, 28, i Blangstrup. Søn af gaardmand Jens Nielsen sammesteds
1851, 0406, 1006, Mikkel Simonsen, 15 og 9 maaneder, stedsøn af huusmand Lars Jørgensen, paa Thurup Mark
1851, 1910, 2610, Udøbt dreng, 6 dage, søn af huusmand Peder Christensen og Kirstine Elisabeth Andersdatter, Thurup Mark
1851, -, Dødfødt dreng, søn af Maren Andersen, Thurup Mark
1852, 1502, 2202, Hans Nielsen, almisselem, 72, i Thurup
1852, 1802, 2502, Rasmus Rasmussen, 3, søn af møller Rasmus Nielsen, i Thurup Mølle
1852, 0903, 1503, Rasmus Pedersen, tømmermand og sliver, 31, i Thurup
1852, 1603, 2203, Anders Pedersen, skrædder, 22, i Thurup
1852, 1004, 1604, Lars Christiansen, huusmand, 53, i Sjodhuus
1852, 2504, 0105, Peder Christensen, aftægtsmand, 90, i Hesle
1852, 1809, 2609, Jørgen Andersen, 10 uger, søn af boelsmand Anders Jacob Larsen, i Damstedet
1852, 0311, 0711, Niels Rasmussen, huusmand, 62, i Thurup
1852, 2212, 2912, Christen Rasmussen, gaardmand, 72, i Thurup
1853, 2602, 0603, Jens Henriksen, 3 maaneder, søn af ugift Anne Marie Pedersdatter, i Thurup
1853, 2103, 2803, Frands Hansen, gift huusmand, 71, i Thurup
1853, 1908, 2708, Rasmus Hansen, huusmand, 48, ved Thurup Mølle
1854, 2303, 3103, Jens Hansen, husmand, 36, i Øiehuus. Født i Strandby. Søn af husmand Hans Jensen
1854, 2206, 2506, Lars Larsen, 14 dage, søn af hjulmand Lars Jensen, i Thurup
1854, 2506, 3006, Hans Peter Jensen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Jens Rasmussen, i Blangstrup
1854, 1407, 1607, Hans Iver Hansen, 4, søn af fattiglem Hans Nielsens enke, i Thurup
1854, 0311, 1011, Rasmus Christian Pedersen, 4½, søn af huusmand Peder Knudsen, paa Thurup Mark
1854, 1511, 2211, Jørgen Nielsen, træskomand, 75, i Thurup
1855, 3101, 0902, Jørgen Andersen, huusmand, 50, paa Thurup Mark
1855, 0907, 1307, Hans Nielsen, fattiglem, 28, i Thurup
1855, 1912, 2712, Mads Hansen, aftægtsmand, 68, i Thurup Møllehuus
1856, 0103, 0803, Jørgen Hansen, 21, i Hesle. Søn af gaardmand Hans Hansen sammesteds
1856, 1203, 2103, Niels Christensen, huusmand og steenhugger, 51, paa Thurup Mark
1856, 0104, 0904, Rasmus Christensen, 10 og 3 maaneder, søn af huusmand Christen Hansen, i Trads
1856, 2204, -, Jørgen Jensen, aftægtsmand, 86, i Kadastedet
1856, 2005, 0106, Peder Pedersen, hjulmand, 64, i Thurup
1856, 1509, 2109, Niels Rasmussen, huusmand, 67, i Kadas
1856, 3010, 0811, Lars Hansen Nielsen, 17 uger, søn af husmand Niels Larsen, paa Thurup Mark
1856, 0511, 1211, Hans Larsen, fattiglem, 77, i Blangstrup
1857, -, 1801, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Larsen, i Sjodhuus
1857, 1101, 1801, Niels Hansen, 6, søn af Karen Nielsdatter. Hos husmand Hans Jensen i Søhuus
1857, 3009, 0510, Peder Jørgensen, 3½, søn af husmand Peder Jørgensens enke. Pleiesøn i Thurup
1857, 2610, 0311, Peder Nielsen, gaardmand, 64, i Lundegaard
1857, 0611, 1311, Hans Hansen, skolelærer og kirkesanger, 54, i Thurup
1857, 1411, 2011, Hans Hansen, huusmand, 55, i Thurup
1857, 2511, 2911, Søren Hansen, smed og aftægtsmand, 56, paa Thurup Mark
1858, 0303, 1003, Anders Pedersen, 10, søn af væver Peder Knudsen, paa Thurup Mark
1858, 0304, 1204, Lars Larsen, huusmand, 57, i Thurup
1858, 0704, 1204, Mads Peter Hansen, 3, søn af smed Hans Jespersen, i Thurup
1858, 2505, 3105, Jeppe Jørgensen, huusmand, 71, i Thurup
1858, 2006, 2606, Jacob Sørensen, 4, søn af gaardmand Søren Jacobsen, i Thurup
1858, 0807, 1407, Anders Hansen, 8 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Hansen, i Hesle
1858, 0308, 0908, Mads Jensen, gaardmand, 31, i Thurup
1859, -, Dødfødt dreng, søn af smed Jacob Jespersen, i Thurup
1859, 2304, 2904, Peder Johansen, 2, søn af huusmand Johan Pedersen, i Thurup. Født i Skydeberg
1859, 1006, 1506, Hans Hansen, gift fæstegaardmand, 68, i Hesle. Født i Wedtofte
1859, 1408, 1708, Ludvig Jørgensen, 2, søn af Ane Cathrine Rasmussen, i Thurup
1859, 1211, 2011, Gorm Larsen, 4 og 9 maaneder, søn af boelsmand Laras Gormsen, i Hollunde
1859, 3011, 0412, Hans Christian Jørgensen, enkemand og fattiglem, 73, i Thurup
1859, 0712, 1512, Hans Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 80, i Thurup
1860, 0102, 0802, Knud Frederik Jørgensen Thede, tjenestekarl, 21, opholdt sig hos faderen her i Thurup. Søn af snedker Jørgen Chr. Knudsen
1860, 0402, 1102, Hans Christian Hansen, enkemand, 44, opholdt sig hos sin svoger gaardmand Lars Mortensen, i Hæsle
1860, 3103, 0604, Jens Simonsen, 1, søn af gaardmand Simon Gormsen, i Blangstrup
1860, 2904, 0405, Christian Jørgensen, tjenestedreng, 17. Født i Thurup. Stedsøn af veimand Niels Christian Hansen, Thurup Mark
1860, -, 1506, Dødfødt dreng, søn af væver Hans Hansen, Thurup Mark
1860, 1507, 1907, Mads Christian Pedersen, 4½, søn af huusmand Peder Madsen, af Søhuus. Født sammesteds
1860, 0612, 1412, Morten Larsen, gift huusmand, 62, i Thurup. Født i Ørsted
1860, 1212, 1612, Lars Nielsen,12 dage, søn af ugift fruentimmer Maren Larsen, af Wedstaarupgaard, Søllested Sogn. Født paa Thurup Mark
1861, 2701, 0202, Isak Isaksen, enkemand, væver og fattiglem, 82. Født i Wedtofte
1861, 1303, 2003, Morten Jacob Nielsen, 2, søn af ugift Dorthe Larsen, i Hæsle. Født sammesteds
1861, 0604, 1304, Niels Peter Hansen, 18, søn af gaardmand Hans Jørgensen, i Thurup. Født sammesteds
1861, 1005, 1705, Anders Mortensen, tjenestekarl, 18½, Thurup Mark. Stedsøn af huusmand Peder Olsen sammesteds
1861, 2509, 2909, Niels Hansen, enkemand og bødker, 67. Født i Barløse
1862, 1101, 1701, Hans Peter Hansen, 5½, søn af murer Hans Valentin Hansen, i Thurup
1862, 2303, 2903, Lars Hansen, gift huusmand og skrædder, 67, i Thurup. Født sammesteds
1862, 0605, 1305, Lars Mortensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 64, i Hæsle. Født i Søsøby
1863, 0401, 1301, Simon Jørgensen, gift aftægtsmand, 65, i Thurup. Født sammesteds
1863, 1102, 1802, Mads Isaksen, gift spækhøker, 59, i Thurup. Født sammesteds
1863, 2602, 0603, Hans Eriksen, gift aftægtsmand, 73, i Blangstrup Skov. Født i Flemløse
1863, 0403, 1203, Rasmus Rasmussen, gift gaardmand, 32, i Thurup. Født i Sarup
1863, 2004, 2704, Lars Pedersen, gift huusmand, 54½, i Blangstrup. Født i Ørsted Høibjerg
1863, 1505, 2205, Rasmus Hansen, 11 maaneder, søn af huusmand Hans Rasmussen, i Thurup. Født sammesteds
1863, 0409, 1109, Peder Hansen,17, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Blangstrup. Født sammesteds
1864, 2701, 3101, Lars Larsen, 17 dage, søn af ugift Maren Sørensen, Thurup Mark. Født sammesteds
1864, 0304, 1004, Lars Nielsen, enkemand, 85, ved Kjærum Kirke. Født i Sandager
1864, 1304, 2204, Lars Hansen Larsen, 9, søn af huusmand Lars Jensen, Thurup Mark. Født i Thurup
1864, 1805, 2505, Hans Knudsen, enkemand og aftægtsmand, 84, paa Thurup Mark. Født i Thurup
1864, 1307, 1707, Mads Carlsen, gift fattiglem, 68, boende ved Hvidsø. Født i Aborre
1864, -, 2808, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Jens Rasmussen, i Thurup
1864, 2110, 3010, Udøbt dreng, 6 uger, søn af gaardmand Hans Christensen, i Thurup
1864, 2910, 0411, Hans Jørgensen, gift gaardmand, 65, i Thurup. Født i Sønder Broby Sogn
1864, 3011, 0712, Hans Isaksen, gift væver, 52, i Thurup. Født sammesteds
1865, 2402, 0303, Rasmus Pedersen, gift indsidder, 77, i Thurup. Født i Barløse
1865, 3105, 0306, Peder Hansen, ungkarl, 23, i Thurup. Født sammesteds. Søn af afdøde huusmand Hans Nielsen
1865, 1106, 1606, Lars Christiansen, ungkarl og skrædder, 36, i Blangstrup. Født sammesteds. Søn af huusmand Christian Larsen
1865, 2406, 0207, Niels Hansen, 8 og 4 maaneder, søn af huusmand Hans Jensen, ved Hvidsø. Født i Flemløse
1865, 1107, 1607, Hans Rasmussen, 3½, søn af ugift Maren Hansen, af Kjærum. Født sammesteds. I pleie hos Hans Hansens enke i Thurup
1865, 1607, 2307, Jacob Larsen, 8, søn af gaardmand Lars Gormsen, af Hollunde. Født sammesteds
1865, 0508, 1008, Gorm Larsen, 5½, søn af gaardmand Lars Gormsen, af Hollunde. Født sammesteds
1865, -, 1308, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Jensen, af Hunkebjerg
1865, 1912, 2712, Søren Christensen, enkemand og gaardmand, 59, i Hæsle. Født i Thurup Mølle
1866, 1901, 2601, Lars Christian Hansen, ungkarl, 25, af Thurup. Født sammesteds
1866, 2602, 0703, Lars Mikkelsen, 9 og 8 maaneder, søn af huusmand Mikkel Mortensen, Thurup Mark. Født sammesteds
1866, 0403, 1103, Mads Larsen, 2 og 9 maaneder, søn af hjulmand Lars Jensen, Thurup Mark. Født sammesteds
1866, 1603m 2503, Jens Peter Larsen, 9, søn af hjulmand Lars Jensen, Thurup Mark. Født i Nørre Aaby
1866, 2303, 3103, Niels Andersen, gift gaardmand, 67, af Hæsle. Født i Woldtofte
1866, 3003, 0604, Lars Jensen, gift hjulmand, 38, af Thurup Mark. Født i Thurup
1866, 0505, 0905, Lars Pedersen, tjenestekarl, 26, i Thurup. Født i Orte Sogn
1866, 2605, 3005, Rasmus Larsen, 4 og 3 maaneder, søn af ugift Ane Rasmussen, i Thurup. Født sammesteds
1866, 2705, 0206, Gorm Andersen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Anders Jørgensen, i Thurup. Født sammesteds
1866, 2306, 2606, Anders Andersen, 2, søn af huusmand Anders Andersen, Thurup Mark. Født sammesteds
1866, 0307, 0807, Mads Madsen, 8 dage, søn af ugift Kirsten Madsen, i Thurup. Født sammesteds
1866, -, 1908, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christian Larsen, i Sjodhuus
1866, 1409, 2209, Hans Nielsen, gift gaardmand, 60, af Blangstrup. Født sammesteds
1867, 0101, 0601, Hans Jensen, 4½, søn af huusmand Jens Jensen, Hunkebjerg. Født sammesteds
1867, 1404, 1904, Henrik Hansen, gift aftægtshuusmand, 70, paa Thurup Mark. Født i Wedtofte
1867, 2506, 0107, Mikkel Mortensen, gift huusmand, 49, paa Thurup Mark. Født i Søby
1867, -, 0408, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Gormsen, Hollunde
1868, 0201, 1001, Lars Rasmussen, gift aftægtsgaardmand, 62, i Thurup. Født i Myllerup
1868, 2903, 0504, Jens Prip Poulsen, 10 dage, søn af huusmand Poul Ludvig Andersen, Thurup Mark. Født sammesteds
1868, 3004, 0805, Jacob Adolf Eriksen, 10 maaneder, søn af snedker Christian Martin Eriksen, Thurup Mark
1868, 1205, 2105, Johan Frederik Wilhelm Brügge, gift kandestøber, 58. Født i Slesvig By
1868, -, 2806, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Dorthea Nielsen, af Thurup
1869, 1902, 2402, Niels Nielsen, 4½ maaned, søn af ugift ane Margrethe Andersen, af Thurup
1869, 2804, 0605, Peder Pedersen, enkemand og fattiglem, 73, af Thurup. Født i Ørsbjerg, Kjerte Sogn
1869, 0406, 0806, Lars Hansen, enkemand og fattiglem, 77, af Thurup. Født i Sandager
1869, 2007, 2507, Jens Hansen Jensen,2, søn af ugift Kirsten Hansen, af Thurup. Født sammesteds
1869, 2408, 2908, Jacob Isaksen, gift aftægtshuusmand, 66, af Thurup Mark. Født i Mygind
1869, 2508, 2908, Anders Peter Rasmussen, ½, søn af ugift ane Marie Andersen, Thurup Mark. Født sammesteds
1869, 2611, 0212, Hans Nicolaisen, enkemand og aftægtshuusmand, 78, af Thurup. Født i Nottmark Sogn paa Als
1870, 1001, 1601, Wilhelm Alfred Eriksen, 7, søn af snedker Christian Martin Eriksen, Thurup Mark. Født sammesteds
1870, 1202, 2102, Niels Jørgensen, gift aftægtshuusmand, 64, i Thurup. Født sammesteds
1870, 1904, 2604, Henning Bærentzen, ungkarl og fattiglem, 52. Født i Bækhuset, Kjøng Sogn
1870, 2605, 0106, Peder Hansen, ungkarl og fattiglem, 29. Født i Thurup Sogn
1870, 0506, 0806, Lars Poulsen, gift, fhv. skomager og fattiglem, 58, i Haastrup. Født i Assens
1870, 2707, 3107, Lars Pedersen, ungkarl og murer, 35. Født i Søllested
1870, 1911, 2611, Hans Jespersen, gift smed, 59. Født i Haarslev Sogn
1870, 1512, 2212, Mads Clausen, gift kurvemager, 68, i Thurup. Født i Ørsted
1870, 2612, 04011871, Niels Hansen, ungkarl og gaardmand,61, i Thurup. Født sammesteds
1871, 0201, 0801, Gorm Andersen, 2 maaneder, søn af gaardmand Anders Jørgensen, i Thurup. Født sammesteds
1871, 2002, 2602, Hans Christian Rasmussen,6 dage, søn af ugift Ane Hansen, Thurup Mark. Født sammesteds
1871, 2204, 3004, Mads Pedersen, 18 dage, søn af husmand Jeppe Pedersen, i Thurup. Født sammesteds
1871, 2204, 3004, Udøbt dreng, 6 dage, søn af ugift Maren Kirstine Hansen, i Thurup. Født sammesteds
1871, 1706, 2206, Søren Nielsen, gift huusaftægtsmand, 90, i Øiehuus. Født i Øxendrup
1871, 2807, 0208, Rasmus Pedersen, gift huusmand, 60, i Thurup. Født i Skydebjerg
1872, 0801, 1401, Jacob Larsen, 7 maaneder, søn af gaardmand Lars Gormsen, Hollunde. Født sammesteds
1872, 0801, 1601, Anders Hansen, gift aftægtshuusmand, 66, i Blangstrup. Født sammesteds
1872, 1201, 2201, Rasmus Christensen, gift gaardmand, 50, i Thurup. Født sammesteds
1872, 1606, 2106, Jens Hansen, gift gaardmand, 70, i. Født sammesteds
1872, 0607, 1107, Peder Hansen, gift aftægtshuusmand, 73, i Tradshuus. Født i Sandager Sogn
1872, 0607, 1407, Christian Nielsen, 3 dage, søn af indsidder Niels Iver Christiansen, af Blangstrup
1872, 1007, 1407, Anders Nielsen, 7 dage, søn af indsidder Niels Iver Christiansen, af Blangstrup
1872, 2607, 3007, Christen Hansen, gift aftægtshuusmand, 69½, i Tradshuus. Født sammesteds
1872, 1211, 1911, Lars Madsen, gift gaardmand, 68, i Blangstrup. Født i Bukkerup
1872, 2311, 3011, Lars Hansen Boe, gift gaardmand, 67, i Thurup. Født paa Helnæs
1873, 1601, 1901, Jens Peter Jensen, 9 maaneder, søn af ugift Karen Kirstine Rasmussen, af Barløse. Født i Smeirup. Opholdt sig hos huusmand Mads Rasmussen, Thurup Mark
1873, 0902, 1602, Johan Frederik Rasmussen, 11 maaneder, søn af huusmand Mads Rasmussen, Thurup Mark. Født i Smeirup
1873, 0703 ,1203, Hans Hansen, gift indsidder, 60, af Thurup. Født i Nyerup, Ørsted Sogn
1873, 2405, 3005, Jens Nielsen, gift aftægtsgaardmand,84, i Blangstrup. Født sammesteds
1873, 0606, 1206, Anders Jørgensen, gift gaardmand, 57 og 9 maaneder, i Thurup. Født sammesteds
1873, 0508, 0908, Rasmus Hansen, gift husmand, 45, af Øiehuus. Født i Baaring
1873, 0212, 0912, Anders Clausen, enkemand og aftægtshuusmand, 75, i Thurup. Født i Barløse Thaarup
1874, 0703, 1403, Peder Olsen, gift huusmand, 59, paa Thurup Mark. Født i Aborre
1874, 0404, 1104, Hans Peter Hansen, 41, i Thurup. Søn af afgangne skolelærer og kirkesanger Hansen
1874, 0504, 1104, Jørgen Pedersen, enkemand og fattiglem, 88. Født i Barløse Thaarup
1874, 2806, 0407, Lars Larsen, gift aftægtsmand, 68, i Thurup. Født i Nørre Søby
1874, 1012, 1812, Udøbt dreng, søn af huusmand Hans Andersen, af Blangstrup
1875, 2001, 2401, Jakob Rasmussen, 7, søn af husmand Anders Rasmussen, af Thurup Mark. Født sammesteds
1875, 2002, 2702, Rasmus Nielsen, gift aftægtshusmand, 81, i Thurup. Født i Bæring
1875, 1805, 2305, Niels Johansen, 4 maaneder, søn af husmand Lars Johansen, i Tradshus
1875, 1606, 2206, Henrik Jørgensen, gift indsidder, 65, i Blangstrup. Født i Vissenbjerg
1875, 1806, 2206, Lars Hansen Larsen, 11, søn af ugift Ane Johanne Pedersen, af Thurup. Født i Kjærum. Stedsøn af husmand Peder Hansen Glensbjerg, af Thurup
1876, 1202, 1902, Knud Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 73, i Blangstrup. Født sammesteds
1876, 2302, 2902, Rasmus Christensen, gift aftægtsgaardmand, 54, i Født i Kjærum. Født i Fangel
1876, 2306, 2706, Jens Hansen, 4 og 9 maaneder, søn af husmand Hans Hansen, Født i Kjærum Mark. Født sammesteds
1876, 2907, 0208, Johan Marius Madsen, 4 og 3 maaneder, søn af husmand Hans Madsen, af Byskovhus. Født sammesteds
1876, 0912, 1512, Peder Jensen, gift aftægtshusmand, 79, i Født i Kjærum. Født i Bæring, Barløse Sogn
1877, 1703, 2303, Anders Andersen, gift aftægtshusmand, 70, af Byskovhus paa Thurup Mark. Født sammesteds
1877, 2403, 3103, Simon Gormsen, gift gaardmand, 84, i Blangstrup. Født i Barløse
1877, 2904, 0605, Hans Peter Andreasen, 7, søn af ugift Kirsten Andreasen, af Hunkebjerg. Født sammesteds
1877, 1608, 2208, Hans Gormsen, ungkarl, 78. Født i Thurup
1877, 1808, 2208, Klavs Jensen, enkemand og fattiglem, i Thurup Fattiggaard. Født i Dreslette
1877, 2810, 0211, Anders Christian Nielsen, 1, søn af husmand Niels Iver Christiansen, af Blangstrup. Født sammesteds
1877, 1312, 1912, Anders Rasmussen, husmand, 64, i Thurup. Født i Voldtofte, Flemløse Sogn
1878, 1002, 1702, Udøbt dreng, søn af husmand Peder Hansen, af Thurup
1878, 0803, 1503, Hans Hansen, gift husmand, 66, paa Thurup Mark. Født i Søllested
1878, 3110, 0311, Lars Jørgensen, ugift fattiglem, 60, opholdt sig i Thurup Fattiggaard. Af Barløse. Født sammesteds
1878, 3012, 06011879, Peder Hansen, gift husmand og tømrer, 72, i Blangstrup. Gjertrud Gormsdatter
1879, 1601, 2201, Lars Christian Andersen, tjenestekarl, 20, af Blangstrup. Født 15.11.1858 i Assens. Søn af husmand Andreas Andersen
1879, 2604, 0205, Mathias Jensen, gift husmand, 72, af Hollunde. Født i Vissenbjerg. Kirsten Clausdatter
1879, 1106, 1506, Hans Andersen Hansen Mikkelsen, 1 maaned, søn af sømand Niels Mikkelsens hustru Ane Margrethe Larsen (forladt af manden) og maler Hans Hansen af Gamtofte
1880, 2203, 2703, Lars Pedersen, gift husmand, 62, af Øjehuse. Født i Tradshuse
1880, 2703, 0204, Peder Pedersen, gift gaardmand, 69, af Thurup. Født sammesteds
1880, 1206, 1806, Gorm Pedersen, gift husmand, 63, af Thurup. Født sammesteds
1880, 0509, 0909, Peder Kristoffersen, enkemand og fattiglem af Holevad Sogn, 75, hos husmand Jakob Poulsen, i Thurup. Født i Kjerte Sogn
1881, 0201, 0601, Anders Pedersen, gift husmand, 71, af Gamtofte Sogn. Født i Thurup
1881, 2701, 3001, Gorm Pedersen, ungkarl og fattiglem af Holevad, 79, havde ophold i Syrehus, Thurup Sogn. Født i Holevad Sogn
1881, 2904, 0505, Niels Holm Hansen, gift maler, 43, i Thurup. Født sammesteds
1881, 0906, 1506, Lars Christian Larsen,12, søn af husmand Niels Christian Larsen, af Thurup Mark. Født sammesteds
1881, 1907, 2307, Christian Hansen, ungkarl, 52, af Blangstrup. Født sammesteds
1881, 2108, 2608, Christen Erichsen, gift fattiglem, 71, af Thurup. Født i Helnæs Sogn
1881, 1907, -, Rasmus Poulsen, husmand af Smeirup Mark og røgter af Blangstrup. Født i Thurup. Efterlader enke i Holevad sogn
1881, 0809, 1309, Peder Jeppesen, enkemand fattiglem, 83, af Hunkebjerg. Født i Voldtofte, Flemløse Sogn
1881, 0809, 1309, Rasmus Nielsen, gift og fhv. eier, 75 af Thurup Mølle. Født i Holevad
1881, 1712, 2412, Jørgen Hansen, gift fattiglem, 74, i Thurup Fattiggaard. Født i Barløse Sogn
1882, 1003, 1503, Lars Rasmussen, enkemand og fattiglem, i Thurup Fattiggaard. Født i Søby Sogn
1883, 1803, 2403, Simon Hansen, gift husmand, 71, i Thurup Mark. Født i Thurup
1883, 0204, 0904, Søren Hansen, gift husmand, 45, paa Thurup Mark. Født i Rønnemosegaard i Søllested Sogn
1883, 0504, 1104, Hans Madsen, enkemand, bolsmand og aftægtsmand, 68, i Blangstrup. Født sammesteds
1883, 0505, 1105, Peder Gormsen, gift aftægtsgaardmand, 88, i Thurup. Født sammesteds
1883, 0706, 1006, Niels Hansen, ugift fattiglem, 62, i Thurup
1883, 3108, 0609, Gorm Simonsen, husmand, 33, paa Thurup Mark
1883, 2309, 3009, Hans Andersen, aftægtsmand, 82, hos bolsmand Niels Christoffersen, i Thurup. Født i Aarslev
1883, 0810, 1410, Hans Christian Andersen, 3, søn af indsidder Søren Christian Andersen, paa Thurup Mark
1883, 2812, 01011884, Peder Larsen, enkemand og fattiglem, 79, i Assens
1884, 1101, 2001, Rasmus Christoffersen,3, søn af boelsmand Niels Christoffersen, i Thurup
1884, 2501, 3101, Oscar Lund, 4, søn af gaardejer Søren Lund
1884, 2601, 0402, Lars Gormsen, gift aftægtsmand og væver, 81, af Hunkebjerg
1884, 2701, 0402, Peder Hansen, gift husmand, 40, i Thurup
1884, 0602, 1002, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Nielsen, i Thurup
1884, 2702, 0503, Mogens Rasmussen, ungkarl,27, af Thurup Mark
1884, 2803, 0404, Anders Nielsen, aftægtsmand, 86, af Blangstrup Mark
1884, 1405, 2205, Johannes Peter Rasmussen, 6, søn af husmand Hans Rasmussen, af Thurup
1884, 2910, 0211, Dødfødt dreng, søn af brøndgraver Rasmus Jørgensen, Thurup
1885, 0204, 0804, Jens Pedersen, ugift fattiglem, 71. Født i Thurup
1885, 2904, 0305, Hans Peter Adamsen, 1½, søn af fattiglem Rasmus Adamsen
1885, 2008, 2608, Iver Hansen, gaardejer, 58, af Blangstrup
1885, 1610, 1810, Niels Jørgen Jørgensen, 1 dag, søn af ugift Kirsten Jørgensen, i Blangstrup
1886, 1902, 2802, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Kirstine Christensen, af Hvidsø
1886, 0803, 1503, Hans Jensen, ungkarl og maler, 25, af Thurup
1886, 2707, 3007, Johan Nielsen, gaardmand, 59, i Thurup
1886, 3008, 0309, Niels Nielsen, enkemand og daglejer, 66, af Thurup
1887, 2303, 3003, Anders Peter Pedersen, ½, søn af ugift Andrea Andersen, af Thurup Mark
1887, 2703, 0204, Anders Jensen, 10, søn af husmand Jens Jensen, af Thurup
1887, 2104, 2704, Niels Christian Hansen, vejmand, 65, i Thurup
1887, 2906, 0307, Niels Peter Clausen, tjenestekarl, 18, I Blangstrup
1887, 1307, 1907, Morten Hansen, saddelmager, 65, i Thurup
1887, 1112, 1712, Niels Rasmussen, enkemand og indsidder, 80, i Øjehuse
1887, 3012, 05011888, Rasmus Jørgensen, fattiglem, 64, af Thurup
1888, 2602, 0303, Mads Pedersen, aftægtshusmand, 87, i Thurup
1888, 2002, 2602, Johan Sørensen, 1½, søn af sliber og arbejdsmand Søren Sørensen, af Viesø
1888, 3004, 0605, Carl Marius Pedersen, 3, søn af husmand Andreas Pedersen, af Thurup Mark
1888, 1905, 2705, Lars Hansen, enkemand og fattiglem, 76
1888, 2906, 0407, Andreas Jørgensen Hansen, husmand, 65, af Thurup Mark
1888, 3108, 0409, Henning Hansen Schmidt, 6, søn af Peder Johansen Schmidt og Maren Hansen, Thurup Mark
1888, 0110, 0810, Knud Andersen, ungkarl, 85, af Thurup
1888, 0311, 1011, Ludvig Marius Hansen, 5, søn af husmand Niels Hansen, Thurup Mark
1888, 2008, 2608, Hans Andersen, ugift fattiglem, 83
1888, 0212, 0912, Jens Pedersen, gift fattiglem, 62
1888, 0812 ,1512, Hans Peter Hansen, murersvend, 23, af Thurup
1889, 0101, 0601, Hans Jensen, husmand, 79, af Viesøhuse
1889, 2501, 3101, Mourits Isak Hansen, 8, søn af afdøde maler Niels H. Hansen
1889, 0402, 0802, Andreas Andersen, husmand, 72, af Hunkebjerg
1889, 0304, 0904, Rasmus Peter Hansen, 7 uger, søn af ugift Petrine Rasmussen
1889, 0705, 1305, Lars Iversen, gaardejer, 69, af Blangstrup
1889, 0310, 0610, Dødfødt dreng, søn af husmand Jørgen Andersen, af Thurup Mark
1889, 1004, 1604, Anders Andersen, aftægtsmand, 77, i Mygindlund
1890, 2104, 2804, Lars Iver Madsen, 4 og 9 maaneder, søn af gaardbestyrer Mads Madsen, af Blangstrup
1890, 2604, 0305, Hans Madsen, husmand og træskomand, 74, Thurup Mark
1890, 0705, 1305, Jens Jørgen Jensen, husmand, 56, Hunkebjærg
1890, 1106, 1706, Ole Jakobsen, indsidder, 71, i Thurup
1890, 0410, 0910, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Hansen, Thurup Mark
1890, 0811, 1311, Niels Rasmussen, 24, i Thurup. Søn af husmand Hans Rasmussen sammesteds
1890, 1211, 1711, Peder Pedersen, 17, søn af husmand Andreas Pedersen, af Thurup Mark
1890, 1812, 2612, Christian Hansen, tømrer, 70, i Thurup
1891, 0401, 0901, Jørgen Christian Knudsen, aftægtsmand og brevsamler, 79. Født i Assens
1891, 0402, 1102, Hans Rasmussen, aftægtsmand, 67
1891, 2202, 2802, Ib Frandsen, mejerist og gaardejer, 62, i Thurup
1891, 2402, 0303, Anders Jakob Larsen, aftægtsgaardmand, 79, af Thurup Mark
1891, 2106, 2506, Rasmus Jørgensen, daglejer, 74, af Thurup Mark
1891, 2707, 3107, Hans Andersen, husmand, 58, af Blangstrup Mark
1891, 2808, 0209, Hans Christian Andersen, murer og aftægtshusmand, 79
1838, 0101, 1001, Anne Marie Jensdatter, gaardenke og aftægtskone, 69, i Blangstrup. Gaardmand Jens Hansen
1838, 0201, 1001, Karen Rasmusdatter, 34, Øiehuset. Datter af huusmand Rasmus Nielsen
1838, 2001, 2801, Karen Jørgensen, 3½, datter af dragon Jørgen Christoffer Christensen, og tjenestepige Johanne Nielsdatter, Thurup
1838, -, 0202, Dødfødt pige, datter af huusmand Mads Clausen, i Thurup
1838, 2501, 0202, Anne Andersdatter, 68, i Blangstrup. Født i Barløse. Gaardmand Niels Jørgensen
1838, 2502, 0703, Marie Cathrine Clausdatter, enke og aftægtskone, 70, Lundegaard. Gaardmand Niels Pedersen
1838, 2403, 0104, Anne Marie Pedersdatter, syepige, 23½, i Thurup. Datter af hjulmand Peder Pedersen
1838, 2603, 0104, Marie Cathrine Nielsdatter, almisselem og forhen syepige, 69, hos Hans Larsen Bødker, paa Thurup Mark
1838, 0304, 1104, Gjertrud Sørensdatter, skolepligtig, 9, datter af huusmand Søren Nielsen, i Øiehusene
1838, 0504, 1104, Johanne Henrichsdatter, gaardenke og aftægtskone, 73, i Thurup. Gaardmand Hans Jørgensen
1838, 1004, 1604, Woldborg Kirstine Olsdatter, aftægtskone, 78, paa Thurup Mark. Huusmand Hans Juul
1838, 1504, 2104, Anne Marie Nielsen, 3, datter af steenhugger Niels Christensen, paa Thurup Mark
1838, 1509, 2209, Juliane Larsdatter, møllerkone, 39½, af Thurup Mølle
1838, 2509, 0110, Gjertrud Hansdatter, 25½, paa Thurup Mark. Steenhugger Niels Christensen
1838, 0611, 1111, Else Jensdatter, aftægtskone, 85, i Blangstrup. Huusmand Lars Hansen
1838, 2511, 0312, Anne Kirstine Jørgensdatter, aftægtskone, 66, i Thurup. Gaardmand Lars Nielsen
1838, 2712, 01011839, Jacobine Espensdatter, ugift indsidderske, 31, i Thurup
1839, 1502, 2102, Johanne Kirstine Larsdatter, 40 og 3 maaneder, i Thurup. Huusmand og skrædder Lars Hansen
1839, 1802, 2402, Gjertrud Jensen, 3 maaneder, datter af gaardmand Jens Madsen, i Thurup
1839, 0704, 1504, Kirsten Hansdatter, 50, i Thurup. Huusmand Hans Nielsen
1839, 2005, 2405, Maren Andersdatter, 25, i Thurup. Gaardfæster Hans Jørgensen
1839, 2405, 2805, Karen Pedersdatter, 50, i Blangstrup. Gaardmand Mads Hansen
1839, 2507, 3007, Else Jesdatter, enke og aftægtskone, 69, i Thurup. Jacob Bødker
1839, 2507, 3107, Anne Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 89, i Thurup Ladehuus. Peder Rasmussen
1839, 0710, 1310, Gjertrud Marie Nielsen, 6 uger, datter af steenhugger Niels Christensen, paa Thurup Mark
1839, 1612, 2212, Gjertrud Pedersdatter, aftægtskone, 56, i Øiehusene
1839, 2112, 2912, Anne Marie Rasmussen, 1½, datter af indsidder Rasmus Pedersen, i Thurup
1839, 2612, 03011840, Karen Larsdatter, 29½, i Hesle. Gaardfæster Lars Mortensen
1840, 0101, 0501, Karen Clausdatter, 2 og 9 maaneder, datter af besvangret Anne Jørgensdatter, i Thurup
1840, 1701, 2601, Dorthea Hansdatter, almisselem, 53, i Hollunde. Lars Stephansen
1840, 0702, 1602, Mette Marie Hansen, 2½, datter af gaardmand Hans Jørgensen, Thurup
1840, 1502, 2302, Anne Jørgensen (tvilling), 6 uger, datter af karethmager Jørgen Pedersen, paa Thurup Mark
1840, 1502, 2302, Kirstine Marie Jørgensen (tvilling), 6 uger, datter af karethmager Jørgen Pedersen, paa Thurup Mark
1840, 2002, 0103, Maren Johanne Larsen, 1 og 3 maaneder, i Blangstrup. Datter af huusfæster Lars Hansen
1840, 3004, 0605, Kirsten Madsdatter, 19, i Blangstrup. Datter af afgangne boelsmand Mads Hansen
1840, 1409, 1909, Anne Johanne Larsdatter, 44 og 9 maaneder, i Hesle. Gaardfæster Hans Hansen
1840, 0710, 1110, Karen Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af væver Lars Gormsen, i Hunkebjerg
1840, 0411, 0811, Karen Marie Larsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Lars Mortensen, i Hesle
1840, -, 0612, Dødfødt pige, datter af hjulmand Morten Andersen og Else Hansdatter, i Tradshuus
1841, -, 3101, Dødfødt pige, datter af skrædder Lars Hansen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Thurup
1841, 0302, 1202, Gjertrud Gormsdatter, enke og aftægtskone, 82, i Thurup. Gaardmand Hans Pedersen
1841, 2304, 3004, Anne Marie Rasmusdatter, 15, datter af væver Rasmus Nielsen, i Thurup
1841, 0108, 0608, Maren Madsdatter, 67, i Thurup. Født i Ladegaard. Væver Isak Isaksen
1842, 2002, 2702, Maren Iversen, 12 uger, datter af huusmand Iver Christiansen, paa Thurup Mark
1842, 1842, 2503, 0104, Karen Knudsdatter, aftægtskone, 66 og 3 maaneder, i Thurup. Annexbonde Hans Hansen
1842, 1904, 2404, Johanne Marie Simonsdatter, enke og aftægtskone, 80, paa Thurup Mark. Huusmand Knud Nielsen
1842, 1207, 1807, Elisabeth Margrethe Iversdatter, enke og aftægtskone, 81, i Blangstrup. Gaardmand Lars Hansen
1842, 2607, 3007, Anne Marie Pedersdatter, 16 og 9 maaneder, datter af gaardmand Peder Nielsen, i Lundegaard
1842, 1108, 1508, Anne Cathrine Espensdatter, enke og aftægtskone, 80, i Thurup. Huusmand Jacob Poulsen
1842, 3008, 0509, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 84, i Blangstrup. Gaardmand Peder Ibsen
1842, 1209, 1409, Birthe Marie Hansdatter, 33 og 6 maaneder, i Blangstrup. Gaardmand Hans Pedersen
1842, -, 1809, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Nielsen og Kirstine Jacobsdatter, i Stuetoftehuset
1842, 2611, 0412, Ellen Marie Pedersen, 2 dage, datter af huusmand Peder Larsen, i Thurup
1843, 2401, 0102, Maren Gormsdatter, 46, i Øiehuus. Huusmand Søren Nielsen
1843, -, 0502, Dødfødt pige (tvilling), datter af tjenestekarl Simon Hansen og Marie Cathrine Hansdatter, i Thurup
1843, -, 1902, Dødfødt pige, datter af skrædder Lars Hansen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Thurup
1843, -, 1203, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Hansen og Maren Hansdatter, i Hesle
1843, 0803, 1503, Mette Kirstine Nielsen, 5 og 9 maaneder, datter af gaardfæster Niels Jensen, i Blangstrup
1843, 0307, 0807, Maren Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 78, i Sjodhuset. Peder Hansen Drud
1843, 0609, 1109, Kirsten Jacobsdatter, 29½, i Stuetoftehuset. Huusmand Anders Nielsen
1844, 2102, 2802, Kirsten Andersdatter, enke,54, i Thurup. Født i Orte. Peder Hansen Skrædder
1844, 0703, 1403, Kirsten Hansdatter, 80, i Thurup. Peder Larsen Smed
1844, 1605, 2105, Kirsten Rasmusdatter, 15 og 9 maaneder, steddatter af gaardmand Niels Andersen, i Hesle
1844, 0207, 0807, Gjertrud Pedersdatter, 22 og 8 maaneder, i Lundegaard. Datter af gaardmand Peder Nielsen
1844, 1707, 2407, Anne Larsdatter, 50, i Blangstrup. Bødker Simon Espensen
1844, 1708, 2208, Anne Andersdatter, enke og aftægtskone, 77, i Thurup. Huusmand Rasmus Pedersen
1845, 0301, 1001, Kirsten Hansdatter, gift, 41, i Hesle. Gaardmand Søren Christensen
1845, 1402, 2302, Anne Marie Pedersen, 1½, datter af gaardmand Peder Nielsen, i Lundegaard
1845, 2202, 0303, Johanne Madsdatter, enke, 65, i Blangstrup. Gaardmand Hans Jørgensen
1845, 1903, 2403, Karen Margrethe Larsen, 6 og 9 maaneder, datter af skrædder Lars Hansen, i Thurup
1845, 1610, 2510, Anne Andersdatter, 38, paa Thurup Mark. Karethmager Jørgen Pedersen
1846, 0203, 0803, Karen Gormsen, 8½, datter af boelsmand Gorm Rasmussens enke, i Hollunde
1846, 0204, 0904, Maren Mikkelsen, 9 maaneder, datter af huusmand Mikkel Mortensen, paa Thurup Mark
1846, 2504, 0205, Anne Kirstine Pedersdatter, ugift, 80, nød aftægt hos gaardmændene Peder Gormsen og Lars Hansen, i Thurup
1846, 0606, 1006, Anne Marie Nielsen, 3 maaneder, datter af huusmand Niels Larsen Top, paa Thurup Mark
1846, -, 0908, Dødfødt pige, datter af Anne Kirstine Pedersdatter, i Thurup og ungkarl Hans Jensen, tjenende Sandager Post
1846, 3108, 0609, Karen Larsdatter, gift, 65, i Thurup. Huusmand Christen Poulsen
1846, 2712, 04011847, Johanne Larsdatter, gift, 60, i Tradshuus. Huusmand Peder Hansen
1847, 0702, 1702, Karen Nielsdatter, pensionerende enke, 70, af Søhuus. Skytte Hans Christian Dreir
1847, 1205, 2105, Anne Kirstine Jørgensdatter, gift, 58, i Blangstrup. Datter af Jørgen Madsen. Gaardmand Simon Gormsen
1847, 1110, 1710, Maren Madsen, 6 og 9 maaneder, datter af kurvemager Mads Clausen, i Thurup
1848, 0701, 1401, Kirsten Iversdatter, enke og aftægtskone, 76, i Blangstrup. Huusmand Lars Christiansen
1848, 2201, 2801, Karen Larsen, 17, datter af gaardmand Lars Mortensen, i Hesle
1848, 0606, 1306, Anne Knudsdatter, 49, i Thurup. Væver Anders Clausen
1848, 1408, 2108, Maren Christensdatter, enke og aftægtskone, 78, i Thurup. Boelsmand Morten Jørgensen
1848, 1009, 1809, Anne Cathrine Jensdatter, møllerenke og aftægtskone, 90, i Thurup Mølle
1849, 1501, 2201, Maren Findsdatter, almisselem, 36, i Søhuus. Huusmand Hans Jensen
1849, 1102, 1702, Anne Marie Jacobsdatter, 44, i Thurup. Boelsmand Johan Hansen
1849, 2402, 0303, Ingeborg Christensdatter, enke og aftægtskone, 83, i Trads. Huusmand Hans Rasmussen
1849, 0604, 1504, Anne Cathrine Larsen, 4, datter af huusmand Lars Larsen, i Thurup
1849, 1004, 1504, Anne Marie Johansen, 3 maaneder, datter af boelsmand Johan Hansen, i Thurup
1849, 1407, 1807, Karen Andersen, 13, steddatter af gaardmand Hans Jørgensen, i Thurup
1849, 2307, 2907, Elisabeth Cathrine Nielsen, 4 og 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Thurup
1849, 0810, 1310, Kirsten Sørensen, 3, datter af gaardmand Søren Christensen, i Hesle
1849, 1810, 2610, Maren Knudsdatter, enke og aftægtskone, 73, i Blangstrup. Gaardmand Lars Gormsen
1849, 2710, 0211, Anne Kirstine Jørgensdatter, ugift indsidderske, 59, i Thurup
1849, 1411, 1811, Mette Kirstine Nielsen, 5, datter af gaardmand Niels Jensen, i Blangstrup
1850, 1502, 2002, Karen Marie Hansdatter, gift, 46, i Thurup. Huusmand Morten Larsen
1850, 2802, 0603, Ellen Hansdatter, almisselem, 75
1850, 2403, 0204, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 73, paa Thurup Mark. Huusmand Mikkel Simonsen
1850, 1805, 2605, Anne Pedersdatter, enke og aftægtskone, 91, i Hunkebjerg. Skrædder Gorm Jensen
1850, 1408, 1808, Else Simonsen, 26, i Blangstrup. Datter af huusmand Simon Espensen
1850, 2410, 3010, Maren Madsen, 7 og 9 maaneder, datter af væver Mads Isaksen, i Thurup
1851, 3004, 0405, Kirsten Sørensen, 3 maaneder, datter af gaardmand Søren Christensen, i Hesle
1851, 1006, 1506, Maren Marie Nielsen, 3 maaneder, datter af huusmand Niels Larsen, paa Thurup Mark
1851, 2806, 0407, Margrethe Sørensdatter, 29, i Øiehuus. Datter af huusmand Søren Nielsen
1851, 2107, 2607, Johanne Pedersdatter, 51, i Thurup. Smed Hans Jespersen
1852, 1001, 1701, Maren Mortensdatter, enke, 70, i Thurup. Sadelmager Hans Johansen
1852, 1002, 1702, Sidsel Hansdatter, 46, i Blangstrup. Gaardmand Simon Gormsen
1852, 0903, 1503, Anne Marie Christensdatter, enke og fattiglem, 80, i Thurup. Poul Pedersen
1852, 1008, 1508, Karen Nielsen, ugift, 29, i Thurup. Datter af huusmand Niels Rasmussen
1852, 0712, 1212, Anne Marie Pedersen, 29, i Thurup. Steddatter af træskomand Jørgen O. Nielsen
1853, 2402, 0203, Elisabeth Cathrine Knudsen, 7½, datter af gaardmand Knud Larsen, i Blangstrup
1853, 1203, 1903, Sidsel Pedersdatter, ugift fruentimmer, 78, nød underholdning hos Anders Jacob Larsen, i Damstedet
1853, 1304, 2004, Anne Cathrine Gormsdatter, enke, 63, i Thurup. Gaardmand Christen Rasmussen
1853, 3005, 0506, Christiane Larsdatter, ugift fruentimmer, 58, fik underhold hos huusmand Jens Nielsen, i Hunkebjerg
1853, 2906, 0507, Christiane Andersen, ugift, 30, i Møllehuset. Datter af huusmand Mads Hansen
1854, 1405, 2005, Birthe Marie Hansen, skolepligtig, 9, datter af gaardmand Jens Rasmussen, i Blangstrup
1854, 0806, 1406, Maren Johanne Mortensen, 1½, datter af saddelmager Morten Hansen, i Thurup
1854, 0507, 0907, Anne Cathrine Andersen, 4, datter af skrædder Anders Rasmussen, i Thurup
1854, 1009, 1509, Karen Marie Larsen, 10, datter af gaardmand Lars Mortensen, i Hesle
1854, 1710, 2210, Anne Marie Hansen, 3 uger, datter af ugift Kirstine Olsen, paa Thurup Mark
1854, 2111, 2711, Birthe Marie Larsen, 5, datter af gaardmand Lars Madsen, i Blangstrup
1854, 2512, 3012, Marie Larsen, 20, i Sjodshuus. Datter af huusmand Lars Christiansen
1855, 2303, 0104, Mariane Pedersen, plejebarn, 3, i Søhuus
1855, 0308, 0608, Anne Jeppesdatter, fattiglem, 77, i Blangstrup
1855, 0312, 1012, Maren Larsdatter, 64, af Thurup Møllehuus. Huusmand Mads Hansen
1856, -, 1002, Dødfødt pige, datter af ugift Christiane Johansen, af Blangstrup og ungkarl Lars Iversen af Blangstrup
1856, 3110, 0811, Birthe Marie Jørgensdatter, ugift, 71, nød forsørgelse hos boelsmand Simon Jørgensen, i Thurup
1856, 1712, 2212, Karen Hansen, 12, datter af gaardmand Hans Madsen, i Blangstrup
1857, 2602, 0503, Marie Andersdatter, enke og aftægtkone, 76, i Thurup. Gaardmand Peder Hansen
1857, 2006, 2606, Christiane Mortensen, 43, paa Thurup Mark. Huusmand Niels Larsen
1857, 2207, 2607, Kirsten Rasmussen, tjenestepige, 44, i Øiehuus
1857, 0909, 1309, Anne Johanne Jensen, 4, datter huusmand Jens Christensen, paa Thurup Mark
1857, 0510, 1610, Birthe Rasmusdatter, aftægtskone, 74, paa Thurup Mark
1857, 2810, 0111, Maren Jensdatter, aftægtskone, 78, i Thurup
1857, 0612, 1312, Karen Knudsdatter, indsidder, 73, i Thurup. Hans Christian Jørgensen
1858, 2901, 0702, Ane Kirstine Larsen, 12, tjente hos indsidder Peder Rasmussen, i Blangstrup. Datter af huusmand Lars Hansen af Frøbjerg Mark
1858, 2504, 0305, Karen Dorthea Sørensen, 1½, datter af gaardmand Søren Jacobsen, Thurup
1858, 2906, 0507, Karen Larsen, 29, i Sjodhuus. Datter af huusmand Lars Christiansen
1858, 1007, 1607, Karen Pedersdatter, aftægtspige, 68, hos gaardmand Lars Mortensen, Hesle
1858, 2507, 0108, Maren Madsen, ½, datter af gaardmand Mads Jensen, Thurup
1858, 1010, 1810, Johanne Marie Hansdatter, 52, i Hesle. Gaardmand Lars Mortensen
1858, 1010, 1710, Udøbt pige (tvilling), nogle timer, datter af indsidder Anders Hansen, i Blangstrup
1858, 1110, 1710, Karen Hansen (tvilling), datter af indsidder Anders Hansen, i Blangstrup
1858, 2211, 2811, Ane Jensdatter, enke og aftægtskone, 72, paa Thurup Mark. Huusmand Peder Pedersen
1859, 1502, 2002, Caroline Jensen, 7 dage, datter af Ane Marie Sophie Nielsen, Thurup Mark
1859, 1604, 2204, Mette Marie Johansdatter, 62, i Thurup. Aftægtmand Peder Jensen
1859, 2205, 2705, Laurine Hansen, 4, datter af huusmand Hans Larsen, i Thurup
1859, 1208, 1708, Juliane Diderikke Madsdatter, gift fattiglem, 79, ved Hvidsø. Peder Pedersen
1859, -, 2509, Dødfødt pige (tvilling), datter af Karen Kirstine Nielsen, i Thurup
1859, 2509, 3009, Karen Jørgensen (tvilling), 9 dage, datter af Karen Kirstine Nielsen, i Thurup
1859, 2010, 2310, Johanne Kirstine Hansen, ½, datter af Johanne Hansdatter, i Thurup
1860, 2101, 2901, Johanne Hansen, 3 maaneder, datter af gaardbestyrer Anders Hansen, i Blangstrup
1860, 0804, 1304, Anne Kirstine Hansen, 10 uger, datter af ugift Karen Jochumsen, i Thurup
1860, 0405, 1005, Ane Johanne Jørgensen, 2 og 3 maaneder, datter af træskomand Jørgen Jørgensen, i Blangstrup
1860, 0708, 1108, Maren Jensdatter, gift huuskone, 72, i Blangstrup. Født i Kjærum Sogn. Bødker Simon Esbensen
1860, 2710, 0311, Lisbeth Dorthea Eilersdatter, gift gaardkone, 48, i Blangstrup. Gaardeier Knud Larsen
1860, 0712, 1412, Dorthe Marie Jørgensen, 14 dage, datter af ugift fruentimmer Ane Cathrine Poulsen, af Thurup Mark
1861, 2303, 2903, Gjertrud Pedersdatter, gift huuskone, 58, i Thurup. Født i Thurup. Bødker Niels Hansen
1861, 0804, 1504, Maren Rasmusdatter, enke og huuskone, 80, i Blangstrup. Født i Nordby, Kjærum Sogn. Huusmand Rasmus Larsen
1861, 3007, 0507, Udøbt pige, 3 dage, datter af huusmand Hans Andersen, Blangstrup Mark. Født sammesteds
1861, 1608, 2008, Maren Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af murer Hans Valentin Hansen, Thurup. Født sammesteds
1861, 2110, 2710, Gjertrud Marie Hansen, ugift fattiglem, 32. Født i Orte
1862, 0207, 0707, Mette Marie Hansdatter, enke, 87, i Thurup. Født i Gudme. Skolelærer og kirkesanger Nielsen
1862, 0707, 1007, Ane Knudsen, 4 maaneder, datter af ugift Maren Jørgensen, i Thurup. Født sammesteds
1863, 0702, 1302, Ane Marie Nielsen, tjenestepige, 27, ophold hos smed Jacob Jespersen, i Thurup. Født i Barløse
1863, 1202, 1802, Gjertrud Marie Jacobsen, 9½ maaned, datter af smed Jacob Jespersen, i Thurup. Født sammesteds
1863, 1402, 2002, Karen Pedersen, enke og aftægtskone, 67, i Thurup. Huusmand Jeppe Jørgensen
1863, 1706, 2106, Ane Kirstine Hansen,2½ maaned, datter af ugift Ane Cathrine Pedersen, i Hunkebjerg. Født sammesteds
1863, 2406, 2906, Johanne Rasmusdatter, enke og huskone, 72, i Thurup. Født sammesteds. Huusmand og dreier Lars Larsen
1863, 2506, 00107, Ellen Eriksdatter, enke og huuskone, 78, Thurup Mark. Født i Aborre. Smed Søren Hansen
1863, 2807, 0208, Ane Cathrine Simonsdatter, gift, 38, i Thurup. Født i Barløse. Huusmand Anders Nielsen
1863, 2309, 3009, Karen Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 85, i Thurup. Født i Thurup. Gaardmand Jørgen Andersen
1863, 0211, 0811, Rasmine Rasmussen, ½, datter af afgangne gaardmand Rasmus Rasmussen og Ane Pedersen, i Thurup
1863, 0512, 1212, Karen Cathrine Andersen, gift, 39, i Blangstrup. Født i Gamtofte. Skrædder Lars Larsen
1864, 2301, 2901, Birthe Simonsdatter, enke og aftægtskone, 79½, i Thurup. Født sammesteds. Gaardfæster Hans Nielsen
1864, 0201, 1001, Ane Pedersen, 12, datter af huusmand Peder Madsen, Hvidsø. Født sammesteds
1864, 0104, 0704, Ane Hansen, 1 og 1 maaned, datter af murer Hans Valentin Hansen, i Thurup. Født sammesteds
1864, 0405, 0805, Udøbt pige, 2 dage, datter af huusmand Hans Madsen, Thurup Mark
1864, 1207, 1607, Kirsten Larsdatter, gift aftægtshuuskone, 80, i Thurup. Født sammesteds. Sliber Mads Pedersen
1864, 1407, 2007, Maren Christensen, 9, datter af huusmand Christen Nielsen, af Gummerup. Født sammesteds
1864, 1708, 2108, Ane Larsen, 6, datter af huusmand Lars Jensen, paa Thurup Mark. Født i Sønder Aaby
1864, 2611, 0412, Christiane Nielsen, 5 og 9 maaneder, datter af huusmand Niels Larsen, Thurup Mark. Født sammesteds
1864, 2711, 0412, Stine Christensen, 4 og 3 maaneder, datter af tømmermand Christian Hansen, i Thurup. Født sammesteds
1864, 1612 ,1812, Ane Andersen, 15, datter af huusmand Anders Andersen, Thurup Mark. Født sammesteds
1865, 1402, 2102, Ane Madsen, 19, i Thurup. Født sammesteds. Datter af afgangne spækhøker Mads Isaksen
1865, 0803, 1503, Sara Andersdatter, enke og almisselem, 82. Født i Verninge. Hjulmand Peder Pedersen
1865, 1103, 1703, Karen Marie Olsdatter, gift, 40, i Thurup. Født i Barløse. Smed Jacob Jespersen
1865, 0204, 0904, Karen Kirstine Andersen, 8, datter af huusmand Anders Nielsen, i Thurup. Født sammesteds
1865, 0404, 0904, Maren Larsen, 5, datter af skrædder Lars Larsen, i Blangstrup. Født sammesteds
1865, 3004, 0605, Ane Andersdatter, enke og aftægtskone, 85, af Byskovhuus, Thurup Mark. Født i Rabøl (Holevad Sogn). Huusmand Jens Nielsen
1865, 3006, 0407, Rasmine Rasmussen, 1, datter af huusmand Anders Rasmussen, Thurup Mark. Født sammesteds
1865, 3008, 0509, Ane Marie Jørgensen, gift, 44, i Hæsle. Født i Barløse Thaarup. Gaardmand Søren Christensen
1865, 1912 ,2612, Karen Sofie Jørgensen, 9 uger, datter af huusmand Peder Jørgensen, i Blangstrup. Født sammesteds
1865, 2712, 01011866, Karen Hansen, 6, datter af ugift Maren Gormsen, af Hollunde. Født sammesteds
1865, 0611, 1411, Karen Jacobsdatter, enke og fattiglem, 79, Thurup. Huusmand Niels Rasmussen
1865, -, 2210, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Andersen, i Thurup
1866, 0602, 1102, Mette Marie Nielsen, 8 uger, datter af huusmand Lars Nielsen, Thurup. Født sammesteds
1866, 0802 ,1502, Ane Johanne Cathrine Gaasmandsdatter, gift aftægtskone, 70, i Thurup
1866, 2604, 3004, Karen Hansdatter, gift fattiglem, 86, i Hunkebjerg. Født i Ørsted. Lars Hansen
1866, 1105, 1705, Ane Cathrine Nielsen, 2½, datter af ugift Johanne Larsen, i Thurup. I pleie hos huusmand Niels Nielsen i Thurup
1866, 1605, 2305, Sidsel Andersen, 5 og 8 maaneder, datter af skrædder Anders Rasmussen, i Thurup. Født sammesteds
1866, 2407, 2907, Maren Dorthea Pedersen, 2½, datter af ugift Mette Kirstine Hansen, af Søllested. Født i Kjøng
1866, -, 2608, Dødfødt pige, datter af ugift Karen Jochumsen, af Thurup
1866, 0510, 0910, Karen Jørgensen, 3 uger, datter af huusmand Peder Jørgensen, i Blangstrup. Født sammesteds
1866, 0910, 1310, Mette Kirstine Jensen, 16, datter af huusmand Jens Christensen, Thurup Mark. Født sammesteds
1867, 2601, 0302, Ane Cathrine Pedersdatter, ugift fattiglem, 72, i Thurup. Født sammesteds
1867, 2402, 0203, Maren Mouritsdatter, gift, 75, i Thurup. Født i Westerhæsinge. Huusmand Hans Nicolaisen
1867, 0203, 1103, Ane Christensdatter, gift, 39, i Blangstrup. Født i Thurup. Huusmand Hans Andersen
1867, 1812, 2312, Ane Jacobsdatter, gift, 84, paa Thurup Mark. Født i Wedtofte Sogn. Huusmand Hans Christian Andersen
1868, 0703, 1303, Ane Isaksdatter, gift, 66, af Øiehuus. Født i Mygind. Aftægtshuusmand Niels Rasmussen
1868, 1005, 1805, Ane Larsdatter, enke, 72, af Thurup. Født i Werninge Sogn. Boelsmand Simon Jørgensen
1868, -, 1406, Dødfødt pige, datter af huusmand Christian Larsen, af Sjodhuus
1868, 0509, 1109, Ane Nielsdatter, gift, 68, af Thurup Mark. Født i Ørsted Sogn. Aftægtshuusmand Jacob Isaksen
1868, 0809, 1109, Ane Jacobsen, 6 timer, datter af huusmand Jacob Poulsen, Thurup
1868, -, 2709, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Andersen, af Blangstrup
1869, 1901, 2401, Ane Jørgensen, 16 uger, datter af huusmand Peder Jørgensen, af Blangstrup. Født sammesteds
1869, 2508, 2908, Ane Marie Andersen, ugift, 24, af Mygindlund. Født i Aborre. Datter af huusmand Anders Andersen
1869, 1812, 2812, Marie Kirstine Jochumsen, 6 uger, datter af ugift Karen Jochumsen, af Thurup Mark. Født sammesteds
1870, 0301, 0901, Maren Jørgensdatter, enke, 78, af Thurup. Født i Kirkesøby. Aftægtsmand Jørgen Nielsen
1870, 0801, 1601, Maren Cathrine Christiansen Huus, 3, datter af dagleier Mathias Christian Huus, fra Slesvig og efterladte hustru Eline Cathrine Marie Jørgensen Thede, i Thurup. Født i Thurup
1870, 0610, 1310, Karen Hansdatter, enke og aftægtsenke, 78, hos huusmand Hans Larsen, Thurup Mark. Født paa Thurup Mark. Huusmand Jørgen Andersen
1870, 1410, 2110, Johanne Larsdatter, enke og aftægtsenke, 73, i Thurup. Født sammesteds. Gaardmand Jens Madsen
1870, 0512, 1112, Maren Larsen, 12 dage, datter af gaardmand Lars Pedersen, i Thurup. Født sammesteds
1871, 1901, 2601, Margrethe Rasmussen, 12½, datter af huusmand Rasmus Jørgensen, Thurup Mark. Født sammesteds
1871, 1504, 2104, Karen Marie Hansen, 11½, datter af huusmand Jørgen Hansen, af Thurup Mark. Født i Barløse
1871, -, 1604, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Andersen, af Blangstrup
1871, 2506, 3006, Kirsten Pedersen, ugift, 26, af Blangstrup. Født sammesteds. Datter af huusmand Peder Jeppesen
1871, 2606, 0207, Christine Hansdatter, enke og fattiglem, 70, af Thurup. Født i Barløse. Huusmand Lars Larsen
1871, 0207, 0707, Knudine Frederikke Christiansen Huus, 2½, datter af dagleier Mathias C. Huus. Født i Haderslev. Opholdt sig hos snedker Jørgen Knudsen i Thurup
1871, 1309, 1809, Mette Larsen, 13 og 8 maaneder, datter af huusmand Lars Pedersen, Thurup Mark. Født sammesteds
1871, 1012, 1812, Maren Nielsen, gift, 64, af Blangstrup. Født i Egerup, Gamtofte Sogn. Huusmand Christian Larsen
1872, 1002, 1502, Ane Cathrine Markusdatter, enke, 71, af Hvidsø. Født i Aborre, Gamtofte Sogn. Huusmand Christen Hansen
1872, 0904, 1404, Johanne Sofie Johansen, 6 uger, datter af huusmand Lars Johansen, af Tradshuus. Født sammesteds
1872, 2307, 2607, Johanne Andersdatter, gift, 64, af Blangstrup. Født i Ebberup, Kjærum Sogn. Gaardmand Hans Madsen
1872, 0709, 1209, Marie Amalie Eriksen, 4 uger, datter af ugift Marthea Christine Jørgensen Thede
1872, -, 1711, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Andersen, af Blangstrup
1873, 2401, 2901, Maren Pedersen, gift, 32, af Thurup Mark. Født i Haare, Tanderup Sogn. Indsidder Christian Pedersen
1873, 0905, 1605, Karen Steffensen, gift, 52, af Thurup Mølle. Født i Borreby Mølle, Bellinge Sogn. Møller Rasmus Nielsen
1873, 0106, 0706, Ellen Helene Christensdatter, enke, 76, af Blangstrup. Født i Brahesborg. Aftægtsmand Anders Hansen
1873, -, 1206, Dødfødt pige, datter af skrædder Gorm Larsen, i Thurup
1873, 2007, 2507, Ane Cathrine Christensen, gift, 34, af Tradshuus. Født sammesteds. Huusmand Hans Larsen
1873, 2307, 2707, Dorthea Larsen, 7 uger, datter af huusmand Anders Larsen, af Thurup Mark. Født sammesteds
1874, 1202, 2102, Marie Jacobsen, gift, 39, af Hollunde. Født i Lundager, Gamtofte Sogn. Gaardmand Lars Gormsen
1874, -, 2203, Dødfødt pige, datter af husmand Anders Rasmussen, af Thurup
1874, 2903, 0204, Ane Larsen, 1, datter af skrædder Lars Larsen, af Blangstrup. Født sammesteds
1874, 0904, 1304, Karen Marie Nielsdatter, fattiglem,73, i Thurup. Født i Lundegaard
1874, 2305, 3005, Ane Pedersdatter, enke og aftægtskone, 78, af Blangstrup. Født i Lundager. Husmand Niels Rasmussen
1874, 2505, 2006, Hansine Andersen, 19, af Mygindlund. Født sammesteds. Datter af husmand Anders Andersen
1874, 2708, 0109, Ane Kirstine Larsen, 29, i Blangstrup. Født sammesteds. Datter af husmand Lars Hansen
1874, 0711, 1311, Nielsine Hansen, 19, af Blangstrup. Født sammesteds. Datter af afgangne gaardmand Hans Nielsen
1874, -, 2510, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peder Hansen, af Blangstrup
1875, 2602, 0503, Ane Larsdatter, enke, 63, af Thurup. Født i Frøbjerg. Gaardmand Hans Jørgensen
1875, 2605, 3105, Karen Pedersdatter, enke og aftægtskone, 76, Thurup. Født sammesteds. Husmand Lars Christiansen
1875, 2306, 2806, Kirstine Pedersen, gift, 44, af Tradshus. Født i Tanderup. Husmand og murer Lars Johansen
1875, 1407, 1807, Ane Margrethe Eriksen, 9 maaneder, datter af gaardmand Erik Madsen, i Thurup. Født sammesteds
1875, 2204, 2904, Hansine Larsen, 15, datter af husmand Lars Pedersen, af Gamtofte Mark. Født i Thurup
1876, 1601, 2201, Karen Hansdatter, gift, 72, af Blangstrup. Født i Sønderby. Aftægtshusmand Lars Hansen
1876, 3105, 0706, Maren Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 77, af Hesle. Født i Thurup. Gaardmand Niels Andersen
1876, 3012, 06011877, Karen Larsen, 7½, datter af skrædder Gorm Larsen, i Thurup
1877, 0205, 0605, Kirstine Johansen, 3 maaneder, datter af husmand Lars Johansen, af Tradshuse. Født sammesteds
1877, 1005, 1705, Anne Marie Simonsdatter, indsidderenke, 79, i Thurup. Indsidder Rasmus Pedersen
1877, 1807, 2407, Birthe Larsen, 22. Datter af husmand Lars Pedersen, Gamtofte
1877, 2207, 2707, Karen Marie Schmidt, 1 og 2½ maaneder, datter af husmand Peder Johansen Schmidts (udvandret til Amerika) hustru Maren Hansen (udlagt ungkarl Jens Andersen af Fredericia)
1877, 0710, 1410, Rasmine Hansen, 3 maaneder, datter af væver Hans Hansen, i Thurup
1877, 1711, 2311, Birthe Nielsdatter, enke, 65, af Byskovh8use. Født i Lundager. Aftægtshusmand Anders Andersen
1877, 1809, 2309, Karen Knudsen, tjenestepige, 17, i Blangstrup
1877, 0110, -, Karen Kirstine Larsen, 38, havde ophold paa Thurup Mark. Datter af dagleier Lars Frederiksen af Barløse Mark
1877, 1610, 2210, Ane Cathrine Nielsen, enke, 80, i Thurup By. Født i Lundegaard. Husmand Niels Nielsen i Gamtofte
1878, 0902, 1702, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Larsen, i Thurup Fattiggaard
1878, 2603, 0204, Ane Marie Jensdatter, ugift fruentimmer, 66, af Thurup Mark. Født i Udby Sogn
1878, 2803, 0404, Christiane Pedersdatter, enke, 81, af Blangstrup Mark. Født i Gamtofte Sogn. Aftægtshusmand Hans Eriksen
1878, 1404, 1904, Nielsine Pedersen, 3½, datter af husmand Peder Hansen, i Thurup. Født sammesteds
1878, 3006, 0507, Birthe Marie Pedersdatter, enke, 84, af Thurup. Husmand Christian Madsen
1878, 0106, 0906, Maren Nielsine Madsen, 1½, datter af indsidder Hans Madsen, af Thurup Mark. Født i Assens
1878, 0109, 0709, Karen Larsdatter, enke, 80, af Hollunde. Født i Thurup. Boelsmand Gorm Rasmussen
1878, 0609, 1109, Johanne Nielsdatter, enke, 82, af Thurup Mark. Født i Holevad Sogn. Husmand Rasmus Hansen
1878, 1711, 2211, Kristiane Hansdatter, gift, 70, af Hunkebjerg. Født i Gamtofte Sogn. Fattiglem Peder Jeppesen
1878, 1912, 2712, Ane Jakobsdatter, enke og aftægtskone,74, af Thurup. Født i Gjelsted Sogn. Husmand Hans Hansen
1879, 2302, 0203, Dødfødt pige, datter af hjulmand Jens Jørgen Jensen, af (Hunkebjerg) Blangstrup
1879, 1003, 1503, Birthe Kirstine Rasmussen, gift, 40, af Hunkebjerg. Født i Bellinge Sogn. Datter af sadelmager Rasmus Poulsen. Hjulmand Jens Jørgen Jensen
1879, 1003, 1503, Mette Cathrine Christensdatter, enke, 72, af Thurup. Født i Vedtofte Sogn. Husmand Morten Larsen
1879, 2403, 3003, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Andersen, af Blangstrup Mark
1879, 2104, 2704, Johanne Marie Rasmusdatter, ugift fruentimmer, 58, et ophold hos husmand Mads Rasmussen, paa Thurup Mark. Af Holevad Sogn
1879, 1707, 2007, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Ane Marie Hansen, af Hvidsø og tjenestekarl Peter Rasmussen af Aborre, Gamtofte Sogn
1879, 0211, 1011, Karen Mortensdatter, enke og aftægtskone, 77, i Thurup. Født i Myllerup, Barløse Sogn. Gaardmand Lars Rasmussen
1880, 1901, 2501, Dødfødt pige, datter af husmand Anders Hansen, af Thurup Mark. Født sammesteds
1880, 1002, 1702, Maren Larsdatter, enke, 74, af Thurup. Født i Stuegaarden, Barløse Sogn. Høker Mads Isaksen
1880, 1008, 1408, Sofie Magdalene Larsdatter, gift, 78, af Hunkebjerg. Født i Caslund, Barløse Sogn. Væver Lars Gormsen
1880, 1512 ,2112, Ane Cathrine Andersdatter, enke, 74, af Tradshuse. Født i Ebberup, Kjærum Sogn. Aftægtshusmand Christen Hansen
1880, 2612, 03011881, Karen Jensdatter, gift, 54, af Thurup Mark. Født i Løgismose Skov, Haarby Sogn. Husmand Andreas Jørgen Hansen
1880, 2812, 04011881, Karen Hansen, 4, datter af gaardmand Hans Hansen, af Hesle. Født sammesteds
1881, 1501, 2301, Ane Marie Hansen, 3 maaneder, datter af husmand Henning Hansen, af Thurup Mark. Født sammesteds
1881, 0407, 0907, Karen Pedersdatter, enke, 72, af Thurup. Født i Hjerup, Kjerte Sogn. Aftægtshusmand Niels Jørgensen
1881, 2107, 2507, Ane Larsdatter, aftægtsenke, 75, af Thurup. Født i Ørsted. Gaardmand Lars Hansen
1881 ,3108, 0409, Kirsten Clausdatter, gift, 76, hos sin svigersøn Hans Christoffersen, i Søllested. Af Hollunde. Født i Søllested Sogn. Husmand Mathias Jensen
1881, 2710, 0211, Maren Larsdatter, fraskilt, 64. Født i Nordby, Kjærum Sogn. Fraskilt husmand Niels Andersen
1881, 0511, 1211, Ane Pedersen, gift, 46, af Hunkebjerg. Født i Thurup. Væver Gorm Larsen
1882, 1401, 2001, Gjertrud Gormsdatter, enke, 73, af Blangstrup. Født i Thurup. Tømrer Peder Hansen
1882, 1305, 2005, Ane Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 82, af Nellemose, Haarby Sogn. Født i Haarby Kirkemark. Datter af gaardmand Jørgen Jensen, sammesteds. Gaardmand Terkild Madsen
1882, 3112, 06011883, Mette Katrine Larsdatter, gift, 71, af Thurup. Født i Thurup. Fattiglem Peder Larsen
1883, 0702, 1402, Kirsten Andersdatter, enke og huskone, 90, i Thurup. Født i Bæring, Barløse Sogn. Husmand Peder Jørgensen
1883, 1405, 1905, Ane Margrethe Larsen, ugift fruentimmer og fattiglem, 63
1883, 1306, 1906, Maren Eriksdatter, enke, 81, i Thurup. Aftægtsgaardmand Peder Gormsen
1883, 1608, 2308, Ane Hansdatter, enke og aftægtskone, 72, i Thurup. Gaardmand Lars Hansen Boe
1883, 1411, 2111, Else Andersdatter, enke og aftægtskone, 69, i Thurup. Gaardmand Jens Hansen
1883, 3011, 0612, Maren Johansdatter, enke og aftægtskone, 82, af Barløse. Niels Andersen
1883, 0112, 0912, Ane Sofie Larsen, 7 uger, datter af væver Gorm Larsen, af Hunkebjerg
1884, 0501, 1501, Karen Larsdatter, enke, 83, i Blangstrup. Aftægtsgaardmand Jens Nielsen
1884, 2101, 2701, Hanniballine Krüger, 8, datter af bager Fr. Krüger, i Thurup
1884, 0305, 0905, Ane Marie Sørensen, 3, datter af husmand Niels Sørensen, af Thurup Mark
1884, 2208, 2408, Dødfødt pige, datter af ugift Kirsten Jørgensen, af Thurup Mark
1884, 1709, 2209, Kirsten Hansdatter, enke og fattiglem, 79, af Thurup. Christen Eriksen
1885, 2701, 0302, Caroline Jensen, gift, 49, af Thurup. Boelsmand Gorm Christensen
1885, 0503, 1203, Kirsten Gormsdatter, enke, 74, af Øjehuse. Husmand Rasmus Hansen
1885, 1503, 2003, Johanne Jensen, 11 maaneder, datter af husmand Jens Jensen, af Thurup
1885, 2204, 2604, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Andersen, af Thurup
1885, 2304, 2604, Karen Marie Pedersen, 2, datter af husmand Andreas Pedersen, af Thurup Mark
1885, 1108, 1708, Sanne Marie Pedersen, 22, af Thurup. Datter af tømrer Peder Jørgen Pedersen
1885, 2309, 2809, Ane Hansdatter, enke og aftægtskone, 88, af Thurup Mark. Husmand Henrik Hansen
1885, 0411, 1111, Ane Cathrine Pedersen, enke, 68, i Thurup. Husmand Rasmus Pedersen
1885, 2112, 2612, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Hansen, af Thurup Mark
1885, 2612, 02011886, Maren Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 75, i Blangstrup. Henrik Jørgensen
1886, 0402, 1102, Ane Pedersen, ugift væverske, 64. Født i Thurup
1886, 0802, 1502, Ane Hansdatter, 67, i Thurup. Født i Viby Sogn. Gaardmand Jens Hansen
1886, 0603, 1203, Kirsten Hansdatter, ugift fattiglem, 70. Født i Barløse
1886, 1903, 2703, Ane Marie Pedersdatter, enke, 71, i Blangstrup. Født i Thurup. Gaardfæster Hans Nielsen
1886, 2903, 0604, Karen Henriksdatter, enke og aftægtskone, 79, i Thurup. Født i Helnæs. Husmand Rasmus Nielsen
1886, 2006, 2606, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 77, i Hesle. Gaardmand Hans Hansen
1886, 0406, 0906, Ane Cathrine Christensen, 71, Thurup. Husmand Niels Nielsen
1886, 1408, 1908, Maren Johanne Petersen, 22, af Øjehuse. Datter af afgangne husmand Lars Pedersen
1886, 2008, 2508, Ane Johanne Hansen, 68, af Thurup. Tømrer Peder Jørgen Pedersen
1887, 3001, 0702, Ane Marie Pedersen, 45, af Thurup. Husmand Jens Jensen
1887, 0102, 0902, Johanne Christensdatter, enke og aftægtskone, 88, af Blangstrup. Gaardmand Hans Iversen
1887, 0103, 0603, Mariane Dreier, enke og fattiglem, 90, af Hvidsø. Husmand Mads Carlsen
1887, 1503, 2203, Kirsten Madsen, 51, af Thurup. Høker Jeppe Pedersen
1887, 1304, 1704, Karen Dorthea Rasmussen,14 dage, datter af ugift Maren Rasmussen
1887, 2306, 2706, Ane Hansdatter, 66, af Thurup. Væver Peder Pedersen
1887, 0707, 1207, Maren Nielsen, 19, af Blangstrup. Datter af husmand Niels Iver Christiansen
1887, 2712, 01011888, Abelone Larsdatter, 75, af Hvidsø. Arbejdsmand Anders Nielsen
1888, 2002, 2702, Maren Knudsdatter, aftægtskone, 79, paa Thurup Mark
1888, 2203, 2903, Mathilde Charlotte Hansen, 11 uger, datter af ugift Ane Johanne Andersen, af Thurup
1888, 2703, 0204, Karen Kirstine Jørgensen, 7, plejedatter af hjulmand Peder Clausen, i Thurup
1888, 2504, -, Christiane Lynggaard, 68
1888, 0405, 1105, Else Hansdatter, 78, i Damstedet. Bolsmand Anders Jakob Larsen
1888, 1205, 1805, Rasmine Caroline Brandt Petersen, 1, datter af bolsmand Rasmus Petersen, af Thurup
1888, 2605, 0306, Kirsten Pedersen, fattiglem, 67, i Thurup
1888, 1206, 1906, Frederikke Dorthea Krogh, 43, af Thurup. Bolsmand Søren Lund
1888, 0107, 0607, Ane Johanne Nielsen, 44, af Thurup. Tømrer Hans Pedersen
1888, 2808, 0409, Karen Marie Jensen, 2, datter af murer Henrik Jensen, af Thurup Mark
1888, 0611, 1211, Kirstine Olsen, 64, af Thurup Mark. Husmand Niels Sørensen
1888, 0212, 0912, Johanne Hansen, 6, datter af husmand Niels Hansen, af Thurup Mark
1889, 2701, 0202, Ane Steffensdatter, enke, 78, af Thurup Mark. Husmand Peder Olsen
1889, 1703, 2303, Dorthe Larsen, enke, 68, af Hunkebjærg. Husmand Andreas Andersen
1889, 2603, 0104, Ane Nielsdatter, enke, 79. Gaardmand Rasmus Hansen
1889, 1704, 2404, Ane Hansen, 56, af Tradshuse. Murer Lars Johansen
1889, 2408, 3008, Kristense Pedersen, enke, 67, i Thurup. Gaardmand Rasmus Kristensen
1890, 2502, 0403, Karen Hansdatter, enke, 83, af Liltofte. Hans Andersen
1890, 2702, 0203, Ane Kristine Adamsen, 7 uger, datter af Rasmus Adamsen
1890, 2304, 2904, Ane Nielsen, enke, 84, af Thurup. Skolelærer Hansen
1890, 2607, -, Maren Madsdatter, enke, af Thurup Mark. Husmand Hans Jørgensen
1890, 1708, 2008, Dorthe Hansen, enke, 74, af Blangstrup. Gaardmand Lars Madsen
1890, 2309, 2709, Karen Nielsen, enke og aftægtskone, 87, af Tradshuse. Husmand Peder Hansen
1890, 1810, 2310, Gjertrud Marie Hansen, 63, af Thurup. Husmand Ole Nielsen
1890, 1911, 2511, Karen Gormsen, pige, 70, af Øjehuse
1890, 0612, 1312, Mette Kirstine Nielsen, 68, af Thurup. Hjulmand Peder Clausen
1890, 0812, 1512, Maren Hansen, 75. Brevsamler Jørgen Christian Knudsen
1891, 0604, -, Juliane Jensen, tjenestepige, 30, af Blangstrup
1891, 1112, 1812, Kirsten Larsen, tjenestepige, 36, i Frøbjærg