Orte, 1862-1877, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1862-1877, Orte sogn, Baag herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1862, 26de Februar, Viet, Enold Nielsen [ungkarl], 28, af Orte, Nicoline Hansen [sypige], 27, af Skovbæklund
1862, 9de April, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl], 29, af Kjerte, Juliane Madsdatter, 48, paa Ladegaard Mark
1862, 9de April, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 41, af Dreslette, Jensine Lorentzen [pige], 28, af Frøbjerg
1862, 26de Juni, Viet, Lars Christian Hansen [ungkarl], 24, af Frøbjerg Mark, Karen Johansen [pige], 19, af Frøbjerg Mark
1862, 19de Juli, Viet, Hans Hansen, 38, af Skoven i Skydebjerg Sogn, Johanne Nielsdatter, 49, af Muthrehuus ved Orte
1862, 5te November, Viet, Anders Jensen [kirkesanger og skolelærer], 25, , Karen Margrethe Rasmussen, 21, af Frøbjerg
1862, 8de November, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 40, af Kjerte, opholdende sig i Grethenlundhuus, Maren Kirstine Rasmussen [pige], 28, af Frøbjerg
1862, 29 November, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 30, af Themeshave, boende i Veismarken, Mette Jensen [pige], 28, af Sarup, opholdende sig i Veismarken
1862, 19 December, Viet, Thor Helgersen Hansen [skomager], 46, af Søndermarken, Kirsten Sørensdatter [pige], 34, af Søndermarken
1862, 26 December, Viet, Jørgen Christian Jensen [ungkarl], 28, af Bellinge, opholdende sig i Ørsted, Ane Johanne Andersen [pige], 21, af Grønnemosehuus
1863, 23 Januar, Viet, Hans Christiansen [ungkarl], 28, af Søllested, opholdende sig i Huusbye Sogn, Ellen Kirstine Hansdatter [pige], 33, paa Frøbjerg Mark
1863, 24 Januar, Viet, Jørgen Christiansen [ungkarl], 30, af Grethenlundhuus, Ane Kirstine Pedersen [pige], 25, af Rynkebye Mark, opholdende sig paa Frøbjerg Mark
1863, 8 Februar, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 36, af Gummerup, opholdende sig i Orte, Karen Margrethe Sørensdatter [pige], 34, af Vissenbjerg, opholdende sig i Orte
1863, 4 Marts, Viet, Anders Jensen [ungkarl], 29, i Knollerhave, Maren Hansen [pige], 24, af Sønderbye, opholdende sig i Knollerhave
1863, 8 April, Viet, Claus Madsen [ungkarl, tømrer], 35, af Peiruphuse, Kirstine Margrethe Jørgensen [pige], 28, af Mutterehuus
1863, 8de Mai, Viet, Lars Larsen [ungkarl], 29, af Haare, Ingeborg Christine Rasmussen [pige], 27, i Ladegaard
1863, 20 Mai, Viet, Peder Christian Nielsen [hr. organist og skolelærer], 24, i Høime, Ane Kirstine Knudsen [pige], 25, i Orte
1863, 16 Juli, Viet, Rasmus Nielsen [huusmand], 69, af Ladegaard Mark, Dorthe Jørgensen, 42, paa Ladegaard Mark - enke efter huusmand Christen Poulsen
1863, 4 November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 20, af Ladegaard Mark, Karen Margrethe Jørgensen [pige], 22, af Ladegaard Mark
1863, 10 November, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl], 35, af Alenbæk i Kjøng Sogn, Maren Jensen [pige], 24, af Frøbjerg Søndermark
1864, 13 Mai, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 29, af Rønninge Sogn, opholdende sig i Brunekrog, Cathrine Nielsine Olsen [pige], 23, af Tommerup Væde, opholdende sig i Brunekrog
1864, 4 Juni, Viet, Peder Marcussen [ungkarl], 27, af Skovsgaarde, Anne Margrethe Lorentzen [fraskilt], 32, i Frøbjerg
1864, 15de October, Viet, Søren Christensen, 44, paa Frøbjerg Mark, Karen Marie Hansdatter [pige], 39, af Verninge Sogn, opholdende sig paa Frøbjerg Mark
1864, 19de November, Viet, Find Rasmussen [ungkarl], 31, af Ladegaard Mark, Maren Marie Frederiksen [pige], 22, af Ørsted, tjener i Ladegaard
1865, 7de Januar, Viet, Christen Hampenberg [ungkarl], 26, af Veflinge - født i Vigerslev, Maren Hansen [pige], 28, i Orte - født i Vissenbjerg
1865, 22de April, Viet, Jens Jensen [ungkarl], 28, af Brændekilde - tjenende i Orte, Maren Cathrine Rasmusdatter [pige], 21, Pindstofte af Storskoven i Tommerup Sogn - tjenende i Marienlund
1865, 31de Mai, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 34, af Ladegaard Mark, Anne Kirstine Andersen [pige], 31, af Aalsboe - opholdende sig paa Ladegaard Mark
1865, 9 Juni, Viet, Martin Georg Jørgensen [ungkarl, gaardmand], 29, ad Bubel i Indslev Sogn, Petronille Kirstine Rasmussen [pige], 29, af Indemoselund
1865, 17de Juni, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl], 37, af Haarslev Sogn, tjener paa Vissenbjerg Mølle, Ane Cathrine Hansen [pige], 24, ved Stikrog
1865, 5 Juli, Viet, Anders Christensen [ungkarl], 30, af Blangstrup, Mariane Hansen [pige], 20, af Knollerhave
1865, 17 August, Viet, Rasmus Geertsen, 38, opholdende sig i Themeshave, Karen Hansen [pige], 28, af Themeshave
1865, 17 September, Viet, Jørgen Clausen [ungkarl], 28, af Asperup Sogn, opholdende sig i Tommerup, Ane Dorthe Pedersen [fruentimmer], 29, i Aalsmose
1865, 29 September, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl], 32, af Falster, opholdende sig i Peiruphuse, Karen Jensen [pige], 18, af Peiruphuse
1865, 28de October, Viet, Lars Jensen [ungkarl], 35, af Breed Holme, Marie Kirstine Jensen [pige], 23, af Frihedslund
1865, 31te October, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, gaardeier], 29, af Gjelsted Taarup, Maren Cathrine Mathiassen [pige], 29, af Frøbjerglund
1865, 4 November, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], 37, af Kjøng, Karen Marie Hansdatter, 40, enke efter huusmand Søren Christensen paa Frøbjerg Mark
1865, 7 October, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], 24, af Themeshave, Karen Hansen [pige], 21, i Nyrup, Ørsted - opholdende sig i Kalbjergtorn i Orte Sogn
1865, 25 November, Viet, Niels Pedersen, 43, af Ladegaard Mark, Ane Cathrine Pedersen [fraskilt kone], 40, paa Ladegaard Mark
1865, 28 November, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl], 27, af Aalsmose i Vissenbjerg Sogn, Mette Jørgensen [pige], 21, af Steenborg
1865, 29 November, Viet, Peder Anders[ungkarl], 29, i Assens - født i Møllerhuse, Ane Marie Hansen [pige], 25, i Orte
1865, 5 December, Viet, Jens Madsen Jensen [ungkarl], 28, af Egemosedam, Birthe Johanne Cathrine Rasmussen [pige], 22, af Frøbjerg Mark
1866, 10 Marts, Viet, Mads Jørgensen [ungkarl], 34, paa Billeskov, Ane Marie Rasmussen [pige], 24, af Thurup
1866, 20 Marts, Viet, Jens August Kisling [hr. skolelærer], 24, i Breed, Karen Christiane Jørgensen [pige], 23, i Ulskov
1866, 5 April, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], 37, af Snave, Ingeborg Marie Larsen [pige], 36, af Frøbjerg
1866, 28 April, Viet, Jørgen Rasmussen [ungkarl], 27, af Breed, Maren Cathrine Olsen [pige], 28, af Ladegaard Mark
1866, 26 Mai, Viet, Mads Christian Pedersen [ungkarl], 30, af Render i Brylle Sogn - opholdende sig paa Frøbjerg Mark, Ane Kirstine Rasmussen [pige], 27, af Tommerup - opholdende sig paa Frøbjerg Mark
1866, 11te August, Viet, Anders Nielsen [ungkarl], 31, af Søllested, Cathrine Rasmussen [pige], 30, af Veismarken
1866, 8de September, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 28, af Skalbjerg, Ane Larsen [pige], 28, af Nymarkshuus
1866, 25 September, Viet, Peder Larsen [ungkarl], 33, af Frøbjerg, Maren Madsen [pige], 33, af Frøbjerg
1866, 24 October, Viet, Svend Andersen [ungkarl], 26, født i Kongsæter i Sverrig 12 Jan 1840, Petrine Hansen [pige], 21, af Ladegaard Mark - opholdende sig i Orte
1866, 3 November, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl], 29, af Grindløse - opholdende sig i Assensskov, Ane Jørgensen [pige], 20, i Brunekrog
1866, 22 December, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl], 23, af Nørre Broby - opholdende sig paa Frøbjerg Mark, Maren Mikkelsen [pige], 35, paa Frøbjerg Mark
1866, 29 December, Viet, Lars Nielsen [ungkarl], 32, født i Sandager Sogn - opholdende sig i Themeshave, Clausine Rasmussen [pige], 26, af Skydebjerg - opholdende sig i Themeshave
1867, 8de Februar, Viet, Rudolph Gottlob Rose [ungkarl, snedkersvend], 26, af Frederiksgave, Laurine Marie Pedersen [pige], 21, i Orte
1867, 28de April, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 38, af Føns Sogn - opholdende sig paa Gadsbølle Mark, Karen Findsen [pige], 25, af Aalsmose - tjener i Ulskov
1867, 3die Juli, Viet, Niels Jørgensen, 34, af Ladegaard Mark, Kirsten Andersen [pige], 37, af Skjelhusene i Vissenbjerg Sogn - tjener i Orte
1867, 13 October, Viet, Morten Mortensen, 37, af Vædebjerg, Maren Hansen [pige], 33, af Gamtofte Sogn - opholdende sig i Vædebjerg
1867, 3die November, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl], 26, af Kjøng Sogn - opholdende sig i Fraugde Sogn, Mette Cathrine Pedersen [pige], 23, af Kjøng sogn - opholdende sig i Selleshavehuset
1867, 28de November, Viet, Rasmus Pedersen, 39, af Vissenbjerg - opholdende sig her i Sognet, Ane Cathrine Madsen [pige], 28, af Ellemosehave
1867, 3die August, Viet, Hans Nielsen Ravn [ungkarl], 29, af Tommerup Sogn, i Kollerhave, Johanne Kirstine Andersen [pige], 21, i Knollerhave
1867, 28de November, Viet, Find Hansen [ungkarl], 28, af Thurup - opholdende sig paa Frøbjerg Mark, Ane Johanne Rasmussen [frasepareret], 31, [alder måske 34] af Bassebjerg, Frøbjerg Mark
1867, 18de December, Viet, Jens Nielsen [huusmand, skrædder, ungkarl], 32, i Veismarken, Jacobine Hansen [pige], 31, af Barløse - opholdende sig i Veismarken
1867, 22de December, Viet, Peder Hansen [ungkarl], , af Verninge Sogn - opholdende sig i Gamtofte Sogn, Maren Kirstine Jensen [pige], 23, i Themeshave
1868, 22de Marts, Viet, Peder Hansen [indsidder], 44, i Orte, Ane Kirstine Jensen [fraskilt], 36, -
1868, 25 April, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 35, af Frøbjerg, Hedevig Rasmussen [pige], 33, i Frøbjerg
1868, 27 Mai, Viet, Erik Christian Nielsen [ungkarl], 39, af Ladegaard, Maren Nielsen [pige], 27, i Ladegaard
1868, 4 Juli, Viet, Jørgen Niels Rasmussen [ungkarl], 34, af Ladegaard Mark, Ane Marie Larsen [ugift fruentimmer], 22, af Ladegaard Mark
1868, 13 October, Viet, Hans Hansen [høker], 53, i Orte, Lene Dorthea Pedersdatter [pige], 39, i Orte Skovhuse
1868, 6 November, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl, huusmand], 33, paa Frøbjerg Søndermark, Ane Jørgensen [pige], 25, af Frøbjerg Søndermark
1868, 28 November, Viet, Christian Hansen [ungkarl], 25, i Orte, Karen Kirstine Pedersen [pige], 21, i Orte
1868, 19 December, Viet, Adolf Nielsen [ungkarl], 30, af Kjerte, Karen Marie Hansen [pige], 22, af Ladegaard
1868, 23de December, Viet, Hans Hansen [huusmand], 44, i Muthrehuus, Mette Hansdatter [fruentimmer], 47, af Orte
1869, 8 Januar, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 27, af Ladegaard Mark, Maren Hansen [fruentimmer], 29, paa Ladegaard Mark
1869, 20 Marts, Viet, Lars Jørgen Gormsen [ungkarl, huusmand], 23, af Frøbjerg Vænge, Gjertrud Cathrine Jensen [pige], 23, af Frøbjerg Vænge
1869, 31 Marts, Viet, Erik Hansen [ungkarl], 31, af Aborre, Ane Marie Jørgensen [pige], 24, af Ladegaard Mark
1869, 30 April, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 32, af Odense, Apelone Kirstine Jørgensdatter [pige], 34, af Frøbjerg Mark
1869, 30 April, Viet, Niels Peder Nielsen [ungkarl, kjøbmand], 36, af Orte, Ane Cathrine Hansen [pige], 31, af Søllested - opholdende sig i Orte
1869, 8 Mai, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, huusmand], 32, af Ronæs Skov, Kirsten Larsdatter [pige], 38, af Ladegaard Mark
1869, 11 Juli, Viet, Anders Jensen [ungkarl], 26, af Odense, Abeline Nielsen [pige], 22, af Ladegaard Mark
1869, 11 Juli, Viet, Lars Andersen [ungkarl], 29, af Odense, Ellen Marie Nielsen [pige], 25, af Ladegaard Mark
1869, 15 Juli, Viet, Jacob Mortensen [ungkarl], 27, af Frøbjerg Mølle, Karen Marie Pedersen [fruentimmer], 25, af Ellemosehave
1869, 15 September, Viet, Jens Rasmusen [ungkarl], 31, af Veile Mark, Johanne Cathrine Pedersen [ugift fruentimmer], 23, af Aalsmose
1869, 2 October, Viet, Christian Hansen [ungkarl], 26, af Frøbjerg, Ane Cathrine Nielsen [ugift fruentimmer], 28, af Frøbjerg
1869, 6 November, Viet, Mads Nielsen [ungkarl], 34, af Assens - født i Dreslette Sogn, Ane Marie Larsen [pige], 19, af Ladegaard Skov
1869, 13 November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 20, af Verninge Sogn, Ane Kirstine Larsen [ugift fruentimmer], 23, af Orte Skovhuse
1869, 4 December, Viet, Mathias Jørgensen [ungkarl], 34, af Caslund - født i Skydebjerg, Maren Nielsen [pige], 33, af Vesterlund
1869, 18 December, Viet, Jens Jørgen Madsen [ungkarl], 25, af Breed, Vissenbjerg Sogn, Maren Pedersen [pige], 27, af Augustenborg
1870, 19de Februar, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 26, af Aalsmose, Maren Cathr. Findsen [ugift], 25, af Aalsmose
1870, 26 Februar, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 28, tjener paa Billeskov, Birthe Kirstine Jørgensen [ugift], 27, af Ladegaard Mark
1870, 26de Februar, Viet, Peder Madsen [ungkarl], 26, af Assensskov, Mariane Jensen [pige], 25, af Assensskoven
1870, 13de April, Viet, Find Gormsen [ungkarl], 28, tjener i Ørsted, Ane Jensen, 25, enke efter huusmand Anders Gormsen af Frøbjerg Vænge
1870, 15de October, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl], 35, tjener i Frøbjerg, Karen Marie Rasmussen [pige], 28, tjener i Frøbjerg
1870, 10de December, Viet, Mads Jensen [ungkarl], 24, af Allesøe, Ane Marie Jørgensen, 35, af Peiruplund
1871, 29de Januar, Viet, Jacob Madsen [ungkarl], 40, tjenestekarl paa Hverringe, Karen Marie Jørgensen [pige], 27, paa Ladegaard Mark
1871, 11 Mai, Viet, Hans Christian Pedersen [ungkarl, skrædder], 20, af Orte, Ane Kirstine Gormsen [ugift], 23, af Orte
1871, 17 Mai, Viet, Hans Axel Caspersen [ungkarl, væver], 27, i Ladegaard Skov, Maren Margrethe Sørensen [pige], 19, i Ladegaard Skov
1871, 3 Juni, Viet, Jens Rasmusen [ungkarl], 27, tjenestekarl i Peirup, Ane Katrine Andersen [pige], 28, i Grønnemosehuus
1871, 3 Juni, Viet, Søren Jensen [ungkarl], 33, i Damgaarden, Maren Pedersen [pige], 22, af Frøbjerg Bakker
1871, 1 Juli, Viet, Hans Jakob Rasmussen [ungkarl], 45, af Odense, Gjertrud Marie Jørgensen [ugift fruentimmer], 36, af Frøbjerg Mark
1871, 28 October, Viet, Hans Carlsen [ungkarl], 22, af Frøbjergmark, Kirsten Rasmussen [ugift fruentimmer], 20, af Ortemark
1871, 8 November, Viet, Anders Madsen Bækholm [ungkarl], 35, af Brylle, Dorthe Marie Jensen [pige], 29, af Frøbjergmark
1871, 23de December, Viet, Søren Thomsen [ungkarl], 27, af Aalykkehuus, Karen Jensen [pige], 22, af Aalykkehuus
1872, 3die Februar, Viet, Niels Simon Rasmussen [ungkarl], 23, af Frøbjerg Søndermark, Marie Kirstine Andersdatter [ugift], 39, af Frøbjerg Søndermark
1872, 20de Marts, Viet, Hans Hansen Stormgaard [ungkarl], 30, af Bjert, Birthe Kirstine Jørgensen [pige], 38, af Ulskov
1872, 23de Marts, Viet, Jens Jensen [huusmand, væver], 48, i Nørre Aaby, Maren Hansen [pige], 28, i Ladegaard
1872, 23de Marts, Viet, Knud Pedersen [smed], 42, af Peirup Smedie, Maren Larsdatter [pige], 54, af Peirup Smedie
1872, 1ste April, Viet, Niels Ivar Christiansen [ungkarl], 31, af Orte, Kirsten Sørensen [ugift], 26, af Orte
1872, 15de Mai, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 36, af Nørre Søby, Nielsine Margrethe Mathiassen [pige], 33, af Frøbjerglund
1872, 15de Juni, Viet, Hans Vilhelm Hansen [ungkarl, gaardeier], 32, af Ladegaard, Maren Tarp [pige], 19, af Ladegaard
1872, 17 August, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl], 36, af Frøbjerg Mark, Karen Marie Nielsen [ugift], 39, af Frøbjerg Mark
1872, 21 December, Viet, Jacob Jensen [ungkarl], 22, af Ladegaard Mark, Pederline Nielsen [pige], 23, paa Ladegaard Mark
1873, 5te Januar, Viet, Niels Jensen [ungkarl, væver], 30, af Themeshave, Ane Cathrine Hansen [pige], 22, af Themeshave
1873, 14de Marts, Viet, Peder Larsen, 27, af Øxnebjerg Mølle, Hedevig Rasmussen, 38, af Frøbjerg
1873, 21de Marts, Viet, Lars Christian Holgersen [ungkarl, tjenestekarl], 25, i Frøbjerg, Johanne Marie Larsen [sypige], , i Orte
1873, 1 Maj, Viet, Niels Frederiksen [ungkarl], 29, af Ørsted, Lisbeth Hansen [pige], 24, af Orte
1873, 26 Juli, Viet, Morten Mortensen [huusmand], 40, paa Vædebjerg, Karen Kirstine Hansen [pige], 29, i Vædebjerg
1873, 19de September, Viet, Thomas Hansen [ungkarl], 34, af Frøbjerg Skov, Maren Jensen [pige], 30, af Frøbjerg Skov
1873, 8de October, Viet, Truels Jørgensen, 47, af Orte Skovhuse, Karen Larsdatter, 47, [måske 44 år] i Orte Skovhuse
1873, 29de November, Viet, Rasmus Andersen, 40, af Barmose, Ane Marie Pedersen [pige], 35, af Frøbjerg
1873, 23de November, Viet, Abraham Vilhelm Henriksen [ungkarl, tobaksspindersvend], 29, af Kolding, Christiane Nielsen [pige], 26, af Frøbjerg Mark
1873, 27 December, Viet, Emilius Harlad Jacobsen [ungkarl, skolelærer], 29, i Elsted, Snested Sogn, Maren Kirstine Madsen [jomfru], 29, af Orte
1874, 28de Marts, Viet, Hans Larsen [huusmand], 37, af Trashuset, Kirsten Jensen [pige], 24, af Peiruphuus
1874, 4de April, Viet, Johan Jørgen Christensen [ungkarl], 23, tjener i Ørsted, Cathrine Johannessen [pige], 25, af Orte
1874, 17de April, Viet, Jørgen Hansen [gaardmand], 59, i Ellemosehave, Ane Jensen, 57, i Stikrog
1874, 9 September, Viet, Peder Christian Pedersen [ungkarl], 30, af Kalbjergtorn, Karen Pedersen [pige], 29, af Kalbjergtorn
1874, 27 September, Viet, Peder Nielsen [klodsemager], 38, af Nyborg, Mette Marie Jespersen [pige], 34, af Frøbjergmark
1874, 10 Oktober, Viet, Lars Larsen [ungkarl], 32, tjener i Ørsted, Larsine Christensen [pige], 32, af Frøbjergmark
1874, 19 Oktober, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 31, af Stikrog, Birthe Marie Rasmussen [pige], 20, af Stikrog
1874, 21 Oktober, Viet, Hans Henriksen [ungkarl, gaardmand], 30, paa Hesle Mark, Ane Marie Jørgensen [pige], 24, af Hesbjerg
1874, 30 Oktober, Viet, Lars Peder Madsen [ungkarl, tømrer], 28, af Aaehuus, Ane Marie Pedersen [pige], 26, af Orte
1875, 16de Januar, Viet, Rasmus Madsen [ungkarl], 24, i Frøbjerg, Ane Mortensen [pige], 21, af Frøbjerg
1875, 7de April, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 28, af Breed, Karen Marie Andersen, 21, af Lille Kaadekilde
1875, 16de April, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], 27, af Ladegaard Mark, Rasmine Jensen [pige], 21, af Ladegaard Mark
1875, 17de April, Viet, Søren Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 25, paa Billeskov, Ane Cathrine Elisabeth Mathiassen [pige], 21, tjenende i Orte
1875, 20de Mai, Viet, Hans Hansen [gaardeier], 34, af Nakke, Johanne Kirstine Madsen [pige], 27, af Orte
1875, 5te Juni, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 34, af Aalsmose, Ane Pedersen [pige], 26, af Aalsmose
1875, 10de October, Viet, Jens Christian Carlsen [ungkarl], 31, af Stærmose Mark, Gjertrud Nielsen [pige], 25, af Tophuset
1875, 8de November, Viet, Christen Andersen [ungkarl, huusmand], 26, af Ladegaardmark, Johanne Christine Pedersen [pige], 23, af Ladegaardmark
1875, 21de November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 36, af Ladegaardmark, Ane Margrethe Holte [pige], 22, af Ladegaardmark
1875, 19de December, Viet, Niels Clausen [huusmand], 65, paa Peirup Mark, Maren Pedersdatter, 58, af Peirup Mark
1876, 31te Januar, Viet, Jens Jensen [ungkarl], 34, i Orte Skovhuse, Ane Marie Rasmussen [pige], 21, af Orte Skovhuse
1876, 18de Marts, Viet, Hans Olsen [ungkarl], 25, i Orte, Maren Andersen [pige], 21, i Frøbjerg Vænge
1876, 18de Marts, Viet, Hans Hansen, 50, af Ladegaard Mark, Maren Rasmussen [pige], 33, af Ladegaard Mark
1876, 18de April, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 35, af Frøbjerg Banker, Ane Marie Nielsdatter Skytte [pige], 39, af Frøbjerg Banker
1876, 3die Mai, Viet, Peder Andersen, 32, Talleruphuus af Odense, Kirstine Jørgensen [pige], 29, af Orte Skovhuse
1876, 11te Mai, Viet, Gorm Rasmussen [ungkarl], 26, af Kaslund, Karen Larsen [pige], 22, i Ladegaard Skov
1876, 17de September, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl], 20, af Orte, Jensine Rasmussen [pige], 20, i Orte
1876, 14de October, Viet, Marius Madsen [murer], 29, i Nyborg, Karen Larsen [pige], 31, i Orte
1876, 28de October, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 25, i Orte, Maren Kirstine Andersen [pige], 25, i Hesbjerg
1876, 2den November, Viet, Rasmus Peder Larsen [ungkarl], 28, af Odense, Johanne Kirstine Pedersen [pige], 25, af Knollerhave
1876, 8de November, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl], 37, af Aarup, Ane Marie Jørgensen [pige], 22, af Orte Skovhuse
1876, 11te November, Viet, Simon Hansen [ungkarl, skrædder], 28, i Orte Skovhuse, Karen Kirstine Pedersen Møller [pige], 21, af Orte Skovhuse
1876, 9de December, Viet, Hans Christian Jensen [ungkarl], 27, i Frøbjerg, Martine Hansen [pige], 31, i Themeshave
1877, 3die Marts, Viet, Christian Dreier [ungkarl], 30, af Eiby, Ane Kirstine Nielsen [pige], 28, i Vesterlund
1877, 18de April, Viet, Jørgen Mathiassen [ungkarl], 33, af Frøbjerglund, Karen Kirstine Madsen [pige], 24, af Ellemosehave
1877, 21de April, Viet, Jens Nielsen [ungkarl], 38, i Vesterlund, Kirsten Christoffersen [pige], 26, i Frøbjerg
1877, 22de Juni, Viet, Rasmus Therkildsen [huusmand], 37, i Skovbæklund, Engel Kirstine Jeppesen [pige], 40, i Skovbæklund
1877, 15de September, Viet, Jens Hansen [huusmand], 45, af Orte Mark, Caroline Andersen [pige], 35, af Orte Mark
1877, 15de September, Viet, Johan Nielsen [ungkarl, skrædder], 20, i Orte, Laurine Pedersen [pige], 27, af Orte Mark
1877, 25de September, Viet, Hans Emil Jensen [ungkarl, indsidder], 22, i Ladegaardskov, Karensine Kirstine Chrisen [måske Christensen - pige], 37, af Ladegaardskov
1877, 14de November, Viet, Christian Hansen [ungkarl], 25, af Meelby i Kjærum Sogn, Maren Madsen [pige], 27, i Orte
1877, 5te December, Viet, Rasmus Mathiassen [ungkarl], 32, af Skydebjerg, Laura Kirstine Pedersen [pige], 29, af Frøbjerg