Orte, 1846-1861, konfirmerede

Afskrift af kirkebog

Konfirmerede, 1846-1861, Orte sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1846, 1904, Hans Jørgen Madsen, Orte. Søn af gaardmand Mads Nielsen og Ellen Kirstine Nielsdatter, i Orte. Født 27.11.1831
1846, 1904, Niels Jørgen Knudsen, Orte. Søn af gaardmand Knud Pedersen og Karen Hansdatter, i Orte. Født 8.11.1831
1846, 1904, Rasmus Rasmussen, paa Ladegaard Mark. Søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Ane Knudsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 1.1.1832
1846, 1904, Rasmus Jensen, Frøbjerg. Søn af huusmand Jens Bang Larsen og Johanne Rasmusdatter, i Frøbjerg. Født 17.7.1831
1846, 1904, Hans Nielsen, Orte, Niels Pedersen, i Assens. Søn af Johanne Jensdatter, i Orte. Født 14.6.1831
1846, 1904, Mads Christian Nielsen. Søn af Niels Madsen, af Caslund og Ane Kirstine Christensdatter, af Dyrehøi. Født 28.7.1831, døbt 7.8. i Barløse Kirke
1846, 1904, Simon Hansen, Kalbjergtorn. Søn af boelsmand Hans Simonsen og Ane Hansdatter, i Kalbjergtorn. Født 2.6.1832
1846, 1904, Johan Jespersen, paa Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Jesper Hansen og Karen Dorthe Larsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 8.3.1832
1846, 1904, Lars Jørgensen, paa Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Jørgen Larsen og Karen Andersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 3.3.1832
1846, 1904, Mads Hansen. Søn af gaardmand Hans Madsen og Dorthe Jørgensdatter, i Orte Skovhuse. Født 9.8.1831, døbt 9.10. i Vissenbjerg Kirke
1846, 1904, Hans Jørgensen, i Orte Skovhuse. Søn af Jørgen Thruelsen og Maren Margrethe Hansdatter, i Orte Skovhuse. Født 22.5.1831
1846, 1904, Lars Pedersen, i Aalsmose. Søn af huusmand Peder Jørgensen og Ane Marie Larsdatter, i Aalsmose. Født 27.10.1831
1846, 1904, Lars Sørensen, i Haarbye. Søn af huusmand Søren Frederiksen og Ane Sophie Pedersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 23.11.1831, døbt sammesteds
1847, 1104, Jørgen Christiansen, Ulskov. Søn af huusmand Christian Johansen og Karen Jørgensdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 3.8.1832
1847, 1104, Mads Pedersen, Frøbjerg. Søn af huusmand Peder Andersen og Karen Madsdatter, i Frøbjerg. Født 2.7.1833
1847, 1104, Lars Hansen. Søn af Ane Margrethe Nielsdatter og Hans Larsen, af Søndersøe. Født 3.4.1833, døbt 5.5. i Søndersøe Kirke
1847, 1104, Rasmus Knudsen, Orte. Søn af gaardmand Knud Poulsen og Karen Hansdatter, i Orte. Født 12.12.1832
1847, 1104, Hans Jørgen Jørgensen, i Vængehuus. Søn af huusmand Jørgen Hansen og Birthe Rasmusdatter, i Vængehuus. Født 15.6.1832
1847, 1104, Anders Larsen, i Frøbjerg. Søn af gaardmand Lars Andersen og Ane Marie Hansdatter, i Frøbjerg. Født 14.4.1833
1847, 1104, Lars Nielsen, i Frøbjerg. Søn af gaardmand Niels Larsen og Kirsten Larsdatter, i Frøbjerg. Født 24.8.1832
1847, 1104, Lars Andersen. Søn af gaardmand Anders Jacobsen og Marie Larsdatter, i Frøbjerg. Født 5.12.1832, døbt 6.1.1833 i Brylle Kirke
1847, 1104, Simon Espensen, Blaugstrup. Søn af huusmand Espen Simonsen og Jacobine Kirstine Hansdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 7.1.1833, døbt 24.1. i Thurup Kirke
1847, 1104, Peder Hansen, paa Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Hans Pedersen og Maren Hansdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 22.9.1832
1847, 1104, Jørgen Carlsen. Søn af huusmand Carl Adolf Jørgensen og Karen Hansdatter, paa Ladegaard Mark. Født 21.4.1833, døbt 30.6. i Vissenbjerg Kirke
1847, 1104, Jacob Mortensen, paa Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Morten Pedersen og Karen Jacobsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 12.3.1833
1847, 1104, Anders Jørgen Nielsen, i Aahuset. Søn af huusmand Niels Clausen og Mette Marie Hansdatter, i Aahuset. Født 29.6.1833
1847, 1104, Anders Jensen. Søn af huusmand Jens Sørensen og Ane Larsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 2.4.1833, døbt 12.5. i Kjerte Kirke
1848, 2904, Anders Nielsen, i Vesterlund. Søn af huusmand Niels Andersen og Ane Marie Hansdatter, i Vesterlund. Født 14.6.1833
1848, 2904, Peder Larsen, i Frøbjerg. Søn af gaardmand Lars Larsen og Ane Margrethe Pedersdatter, i Frøbjerg. Født 19.5.1833
1848, 2904, Christian Christiansen. Søn af Peder Christian Johansen, af Rüe og Mette Cathrine Christensdatter, af Veflinge. Født 14.2.1834, døbt 9.3. i Veflinge Kirke
1848, 2904, Morten Jensen. Søn af huusmand Jens Mortensen og Karen Rasmusdatter, i Skydebjerg. Født 11.11.1833, døbt 26.12.
1848, 2904, Enevold Nielsen, paa Ladegaard Mark. Søn af huusmand Niels Carstensen og Ane Kirstine Gormsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 4.5.1834
1848, 2904, Jørgen Niels Rasmussen, Ladegaard Mark. Søn af huusmand Rasmus Pedersen og Karen Margrethe Jørgensdatter, paa Ladegaard Mark. Født 25.4.1834
1848, 2904, Christen Clausen, Orte. Søn af huusmand Claus Pedersen og Birthe Pedersdatter. Født 9.1.1834
1848, 2904, Peder Madsen. Søn af tjenestekarl Mads Andersen, af Faurskou Mølle og Cathrine Marie Pedersdatter, af Hjerup. Født 17.11.1833, døbt 24.11. i Kjerte Kirke
1848, 2904, Jørgen Mathiassen. Søn af møller Mathias Jørgensen og Ane Margrethe Christensdatter, i Dammøllen. Født 10.1.1834, døbt 16.2. i Vissenbjerg Kirke
1848, 2904, Niels Hansen, paa Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Hans Jensen og Johanne Hansdatter, i Hesbjerg. Født 4.1.1834
1848, 2904, Carl Hilde, i Odense. Søn af Frantz Hilde, af Odense og Johanne Saltoft. Født 17.7.1833, døbt 22.12. i Frue Kirke
1848, 2904, Lars Eggertsen, i Orte Skouhuse. Søn af indsidder Eggert Larsen og Karen Hansdatter, af Orte Skouhuse. Født 29.8.1834
1848, 2904, Hans Madsen, paa Frøbjerg Mark. Søn af indsidder Mads Hansen og Margrethe Andersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 13.9.1833
1848, 2904, Hans Christensen, i Nordenlund. Søn af boelsmand Christen Hansen og Ane Nielsdatter, i Nordenlund. Født 5.6.1834
1848, 2904, Hans Hansen, paa Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Hans Olsen og Maren Hansdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 6.5.1834
1848, 2904, Christian Jensen, i Orte Skouhuse. Søn af indsidder Jens Andersen og Ane Marie Nielsdatter, i Orte Skouhuse. Født 11.2.1834
1848, 2904, Niels Larsen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Lars Jeppesen og Karen Henriksdatter, paa Ladegaard Mark. Født 6.2.1834
1848, 2904, Hans Pedersen, af Ellemosehauge. Søn af boelsmand Peder Pedersen og Karen Margrethe Pedersdatter, i Ellemosehauge. Født 18.6.1833
1848, 2904, Jens Hansen Findsen, Aalsmose. Søn af huusmand Find Pedersen og Johanne Jensdatter, i Aalsmose. Født 1.5.1834
1849, 1504, Jens Hansen, af Frøbjerg. Søn af huusmand Hans Larsen og Lisbeth Christiansdatter, i Frøbjerg. Født 20.12.1834
1849, 1504, Niels Christian Madsen, af Frøbjerg. Søn af smed Mads Christiansen og Johanne Nielsdatter, i Frøbjerg. Født 3.11.1834
1849, 1504, Find Rasmussen, af Ladegaard Mark. Søn af indsidder Rasmus Rasmussen og Ane Findsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 4.11.1833
1849, 1504, Hans Nielsen. Søn af almisselem Niels Larsen og Marie Olesdatter, af Vedtofte. Født 16.5.1833, døbt 19.5. i Vedtofte Kirke
1849, 1504, Lars Rasmussen. Søn af dagleier Rasmus Larsen og Abelone Rasmusdatter, i Odense. Født 5.5.1833, døbt 25.7. i Odense
1849, 1504, Niels Christian Hansen. Søn af vagtmester Anders Hansen og Ane Marie Jensen, i Odense. Født 23.1.1835, døbt 9.8. St. Hans i Odense
1849, 1504, Rasmus Jensen, paa Orte Mark. Søn af Karen Marie Thomasdatter, i Breed og Jens Rasmussen, i Hesle. Født 15.11.1834
1849, 1504, Frants Niels Pedersen, i Aalsmose. Søn af huusmand Peder Jørgensen og Ane Marie Larsdatter, i Aalsmose. Født 8.3.1834
1849, 1504, Knud Hansen. Søn af huusmand Hans Hansen og Ane Margrethe, paa Ladegaard Mark. Født 7.9.1833. døbt 3.11. i Vissenbjerg Kirke
1850, 0704, Morten Jensen, af Ladegaard Mark. Søn af Ane Mortensdatter, paa Ladegaard Mark og tjenestekarl Jens Mogensen, af Kjøng. Født 16.4.1836
1850, 0704, Jens Nielsen. Søn af indsidder Niels Madsen og Karen Hansdatter, af Lunge. Født 17.7.1835, døbt 16.8. i Gjeldsted Kirke
1850, 0704, Jens Jørgensen, i Orte Skovhuse. Søn af gaardmand Jørgen Thruelsen og Maren Margrethe Hansdatter, i Orte Skouhuse. Født 12.4.1836
1850, 0704, Christian Nielsen. Søn af Ane Christiansdatter, af Thaarup og ungkarl Niels Hansen, af Thaarup. Født 29.6.1835, døbt 12.7. i Frørup Kirke
1850, 0704, Ole Hansen, paa Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Hans Olsen og Maren Hansen, paa Frøbjerg Mark. Født 1.10.1835
1850, 0704, Peder Pedersen, paa Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Peder Pedersen og Cathrine Jensdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 14.11.1835
1851, 2704, Jens Peder Jørgensen, af Ulskou. Søn af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Jensdatter, i Ulskou. Født 19.12.1836
1851, 2704, Rasmus Rasmussen, i Orte. Søn af fruentimmer Marie Hansdatter, i Orte og ungkarl Rasmus Rasmussen, Damgaard. Født 10.5.1836
1851, 2704, Anders Nielsen, i Ulskou. Søn af huusmand Niels Christian Madsen og Else Cathrine Andersdatter, paa Ladegaard Mark. Født 16.9.1836
1851, 2704, Jens Madsen, af Frøbjerg. Søn af huusmand Mads Christiansen og Johanne Nielsdatter, i Frøbjerg. Født 16.6.1836
1851, 2704, Lars Hansen. Søn af huusmand Hans Jørgensen og Maren Pedersdatter, af Grimsboe. Født 3.7.1836, døbt 21.8. i Vissenbjerg Kirke
1851, 2704, Hans Justesen, af Orte Mark. Søn af gaardmand Just Andersen og Sophie Hansdatter, i Hestbjerg. Født 10.3.1836
1851, 2704, Hans Christian Hansen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Hans Andersen og Ane Marie Knudsdatter, i Aalsmose. Født 7.8.1836
1851, 2704, Christen Hansen, af Frøbjerg Mark. Søn af fruentimmer Karen Andersdatter, af Mellemballe og ungkarl Hans Christensen, af Vedtofte. Født 6.7.1836, døbt 17.7. i Vedtofte Kirke
1851, 2704, Peder Nielsen, af Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Niels Madsen og Ane Marie Pedersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 27.6.1836
1851, 2704, Hans Madsen. Søn af fruentimmer Karen Hansdatter, af Nellemose og Mads Rasmussen, af Nellemose. Født 5.8.1836, døbt 7.8 i Haarby Kirke
1852, 1804, Hans Jeppesen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Jeppe Jørgensen og Ane Kirstine Hansdatter, paa Ladegaard Mark. Født 14.3.1838
1852, 1804, Rasmus Jespersen, paa Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Jesper Thuesen og Christine Rasmusdatter, i Frøbjerg. Født 6.8.1837
1852, 1804, Carl Christian Larsen, i Orte. Søn af huusmand Lars Pedersen og gjordemoder Ingeborg Kirstine Holm, i Orte. Født 3.9.1837
1852, 1804, Hans Andersen. Søn af boelsmand Anders Jacobsen og Marie Larsdatter, i Steenløkken, Brylle Sogn. Født 12.5.1837, døbt 21.5 i Brylle Kirke
1852, 1804, Rasmus Marcussen, i Orte. Søn af huusmand Marcus Hansen og Ane Margrethe Hansdatter, i Orte. Født 4.4.1838
1852, 1804, Knud Andersen. Søn af Johanne Nielsdatter og tjenestekarl Anders Larsen, i Thurup.  Født 14.4.1838, døbt 29.4. i Thurup Kirke
1852, 1804, Jørgen Hansen, paa Orte Mark. Søn af huusmand Hans Larsen og Ane Hansdatter, Stokkebroe. Født 15.1.1838
1852, 1804, Niels Christian Nielsen, af Orte Mark. Søn af huusmand Niels Clausen og Mette Marie Hansdatter, i Aahuset. Født 20.1.1838
1852, 1804, Lars Christian Hansen, paa Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Hans Olsen og Maren Hansdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 1.5.1838
1852, 1804, Niels Hansen, paa Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Hans Pedersen og Maren Nielsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 21.4.1838
1852, 1804, Lars Jensen, af Orte Skovhuse. Søn af huusmand Jens Andersen og Ane Marie Nielsdatter, i Orte Skovhuse. Født 14.5.1837
1852, 1804, Rasmus Nielsen, paa Orte Mark. Søn af huusmand Niels Rasmussen og Maren Nielsdatter, i Damhuset. Født 11.5.1838
1852, 1804, Rasmus Hansen. Søn af huusmand Hans Isaak Gormsen og Ane Cathrine Rasmusdatter, i Odense. Født 14.12.1837, døbt 4.3. 1838 Vor Frue Kirke i Odense
1852, 1804, Jens Hansen, paa Ladegaard Mark. Søn af Ane Kirstine Hansdatter, i Orte og ungkarl Hans Jørgensen, i Nørre Broby. Født 8.11.1837
1853, 0304, Jens Nielsen, af Vesterlund. Søn af gaardmand Niels Andersen og Ane Marie Hansdatter, i Vesterlund. Født 8.11.1838
1853, 0304, Niels Peder Madsen, af Orte. Søn af gaardmand Mads Nielsen og Ellen Kirstine Nielsdatter, i Orte. Født 15.11.1838
1853, 0304, Carl Adolph Nielsen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Niels Christian Madsen og Else Cathr. Andersdatter, paa Ladegaard Mark. Født 9.2.1839
1853, 0304, Hans Iversen, i Orte. Søn af huusmand Iver Hansen og Ane Rosine Nielsdatter, i Orte. Født 27.8.1838
1853, 0304, Niels Hansen, af Frøbjerg. Søn af gaardmand Hans Andersen og Maren Rasmusdatter, i Frøbjerg. Født 24.6.1838
1853, 0304, Christen Jespersen, af Brunekrog. Søn af huusmand Jesper Hansen og Karen Dorthe Larsdatter, i Brunekrog. Født 1.11.1838
1853, 0304, Jens Jensen, af Peiruphuse. Søn af huusmand Jens Jensen og Johanne Pedersdatter, i Peiruphuse. Født 30.7.1838
1853, 0304, Jørgen Hansen, af Orte. Søn af huusmand Hans Henriksen og Gjertrud Jørgensdatter, i Orte. Født 24.8.1838
1853, 0304, Thomas Hansen, af Themeshauge. Søn af huusmand Hans Andersen og Ane Thomasdatter, i Themeshauge. Født 3.6.1839
1853, 0304, Anders Nielsen, af Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Niels Andersen og Kirsten Mikkelsdatter, af Kohavehuus, Tommerup Sogn. Født 10.4.1839
1853, 0304, Peder Hansen, af Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Hans Jensen og Ane Pedersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 17.11.1838
1853, 0304, Søren Jensen, af Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Jens Sørensen og Ane Larsdatter, i Knollerhaven. Født 14.5.1838
1853, 0304, Christen Hansen. Søn af ugift Karen Christiansdatter, af Odense og ungkarl Jørgen Hansen. Født 24.2.1839, døbt 1.3. i St. Knuds Kirke
1853, 0304, Jens Rasmussen, af Stikrog. Søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Ane Findsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 13.11.1838
1854, 2304, Rasmus Andersen. Søn af boelsmand Anders Jacobsen og Marie Larsdatter, i Skjoldmose. Født 14.1.1840, døbt 1.2. i Brylle Kirke
1854, 2304, Niels Christian Andersen. Søn af huusmand Anders Christiansen og Maren Nielsdatter, i Vængehuus, Orte Mark. Født 11.11.1839
1854, 2304, Niels Jeppesen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Jeppe Jørgensen og Kirstine Hansdatter, af Ladegaard Mark. Født 15.6.1840
1854, 2304, Niels Hansen, af Orte. Søn af huusmand Hans Rasmussen og Cathrine Rasmusdatter, i Orte. Født 18.7.1839
1854, 2304, Knud Hansen Bjørnsen, af Aaslmose. Søn af kammagersvend Jacob Ebbe Bjørnsen og Kirsten Andersdatter, i Kaadekilde Aalsmose. Født 1.11.1839
1854, 2304, Lars Jensen, af Orte. Søn af indsidder Jens Larsen og Ane Nielsdatter, i Koelbjerg. Født 22.12.1838
1854, 2304, Claus Nielsen, af Frøbjerg Mark. Søn af Maren Rasmusdatter, af Frøbjerg Mark og Niels Larsen, i Naarup. Født 30.1.1840
1854, 2304, Simon Mortensen, af Røismose. Søn af gaardmand Morten Jacobsen og Johanne Hansdatter, i Frøbjerg. Født 12.8.1839
1854, 2304, Hans Jeppe Jørgensen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Jørgen Jeppesen og Karen Jacobsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 11.12.1839
1854, 2304, Mads Pedersen, af Augustenborg. Søn af boelsmand Peder Hansen og Karen Hansdatter, i Augustenborg. Født 6.1.1840
1854, 2304, Lars Pedersen, af Ellemosehauge. Søn af boelsmand Peder Pedersen og Karen Margrethe Pedersdatter, i Ellemosehauge. Født 4.8.1839
1854, 2304, Hans Christian Hansen, af Themeshauge. Søn af huusmand Hans Johansen og Ane Marie Nielsdatter, i Themeshave. Født 2.9.1839
1854, 2304, Lars Jensen, af Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Jens Andersen og Ane Cathrine Jespersdatter, af Frøbjerg Mark. Født 25.11.1839
1854, 2304, Jørgen Jørgensen, af Ladegaard Mark. Søn af fattiglem Jørgen Christian Jørgensen og Kirsten Pedersdatter, paa Ladegaard Mark. Født 12.5.1840
1854, 2304, Hans Jørgen Pedersen, af Aalsmose. Søn af huusmand Peder Jørgensen og Ane Marie Kirstine Larsdatter, i Aalsmose. Født 3.10.1839
1855, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Mads Nielsen, Andebølle Mark. Søn af huusmand Niels Madsen og Ane Cathrine Christiansdatter, paa Ladegaard Mark. Født 27.3.1841
1855, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Ole Nielsen, af Frøbjerg Mark. Søn af indsidder Niels Larsen og Ane Marie Olesdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 29.1.1841
1855, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Anders Rasmussen, i Odense. Søn af Johanne Rasmussen, i Odense og tjenestekarl Anders Larsen, i Høibjerg. Født 17.11.1840
1855, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Claus Pedersen, af Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Peder Clausen og Ane Kirstine Pedersdatter, af Frøbjerg Mark. Født 19.8.1840
1855, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Rasmus Jensen, af Themeshave. Søn af huusmand Jens Nielsen og Susanne Rasmusdatter, i Themeshave. Født 6.3.1841
1855, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Lars Jensen, af Knollerhave. Søn af huusmand Jens Sørensen og Ane Larsdatter, i Knollerhave. Født 22.11.1840
1855, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Lars Madsen, af Frøbjerg. Søn af smed Mads Christiansen og Johanne Nielsdatter, i Frøbjerg. Født 6.7.1841
1855, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Peder Rasmussen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Rasmus Pedersen og Karen Margrethe Jørgensdatter, paa Ladegaard Mark. Født 10.8.1841
1855, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Lars Peder Henriksen. Søn af snedkersvend Henrik Pedersen og Susanne Larsdatter, af Meelbye. Født 29.8.1841 i Meelby, døbt 19.9. i Kjærum Kirke
1856, 3003, Hans Nielsen, af Frøbjerg. Søn af gaardmand Niels Larsen og Kirsten Larsdatter, af Frøbjerg. Født 7.4.1842
1856, 3003, Anders Madsen, af Orte. Søn af gaardmand Mads Andersen og Cathrine Marie Hansdatter, af Orte. Født 3.3.1842
1856, 3003, Jørgen Mikkelsen, af Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Mikkel Jørgensen og Hansmine Christensdatter, af Frøbjerg Mark. Født 6.2.1842
1856, 3003, Niels Rasmussen, i Rosenlund. Søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Ane Findsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 30.3.1841
1856, 3003, Hans Wilhelm Hansen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Hans Christian Jørgensen og Ane Marie Jørgensdatter, af Ladegaard Mark. Født 2.10.1840
1856, 3003, Anders Christian Mathiassen, i Lille Stermose. Søn af gaardmand Mathias Jørgensen og Ane Margrethe Christiansdatter, af Frøbjerglund. Født 6.11.1841
1856, 3003, Niels Hansen, Lindegaard. Søn af huusmand Hans Madsen og Dorthe Jørgensdatter, i Skovbæklund. Født 4.7.1841
1856, 3003, , Jacob Mortensen, af Røismose. Søn af gaardmand Morten Jacobsen og Johanne Hansdatter, i Røismose. Født 1.5.1842
1856, 3003, Johan Christiansen, af Grethenlundhuus. Søn af huusmand Christian Johansen og Karen Jørgensdatter, i Grethenlundhuus. Født 23.3.1842
1856, 3003, Jens Jensen, af Orte Skovhuse. Søn af huusmand Jens Andersen og Ane Marie Nielsdatter , af Orte Skouhuse. Født 25.7.1841
1856, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. October, Mads Nielsen, af Ladegaard Mark. Søn af forvalter og huusmand Niels Madsen og Karen Hansdatter, paa Ladegaard Mark. Født 23.8.1842
1856, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. October, Lars Christian Larsen. Søn af Elisabeth Cathrine Larsdatter og Niels Christensen. Stedfader huusmand Hans Pedersen, i Nørrelund. Født 31.8.1842 i Ravnested, døbt 11.9. i Tommerup Kirke
1856, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. October, Hans Hansen, af Bassebjerglund. Søn af Hans Jensen og Ane Pedersdatter, i Bassebjerglund. Født 26.6.1842
1856, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. October, Hans Jensen, Frøbjerg Mark. Søn af forrige huusmand Jens Andersen og Ane Cathrine Jespersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 10.4.1842
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Knud Olesen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Ole Jørgensen og Dorte Knudsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 13.2.1843
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Hans Henrik Jensen, i Marcusholm. Søn af huusmand Jens Henriksen og Maren Hansdatter, i Marcusholm. Født 15.11.1842
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Jørgen Hansen, af Ladegaard Mark. Søn af Hans Jørgen Andersen, i Laage og Johanne Marie Larsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 11.12.1842
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Anders Christian Larsen, i Ørslev. Søn af huusmand Lars Christensen og Karen Andersdatter, i Orte. Født 22.12.1842
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Peder Hansen, af Orte. Søn af huusmahnd Hans Larsen og Karen Hansdatter, i Orte. Født 30.11.1842
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Anders Peder Pedersen, af Frøbjerg. Søn af huusmand Peder Andersen og Karen Madsdatter, af Frøbjerg. Født 20.4.1843
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Niels Andersen. Søn af huusmand Anders Hansen og Else Nielsdatter, i Ørsbjerg. Født 14.11.1841 i Ørsbjerg, døbt 26.12. i Kjerte Kirke
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Henrik Hansen, i Orte. Søn af huusmand Hans Henriksen og Gjertrud Jørgensdatter, i Kalbjergtorn. Født 15.1.1843
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Peder Christian Andersen, af Frøbjerg. Søn af boelsmand Anders Jacobsen og Marie Larsdatter. Stedfader gaardmand Niels Jørgensen i Frøbjerg. Født 21.10.1842 i Skjoldemose, døbt 28.10. i Brylle Kirke
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Jens Larsen, af Orte Skovhuse. Søn af huusmand Lars Jensen og Karen Hansdatter, i Orte Skovhuse. Født 19.9.1842
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Lars Andersen, Voldbroe. Søn af huusmand Anders Gustavsen og Ane Larsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 28.10.1842, døbt 4.12. i Gamtofte Kirke
1857, 0410, Anders Christian Pedersen, Naarup. Søn af Maren Andersdatter, i Naarup og ungkarl Peder Jensen, af Dirnesse. Pleiefader Marcus Larsen, i Orte. Født 15.7.1843
1857, 0410, Anders Gormsen, af Vængen. Søn af huusmand Gorm Findsen og Ane Sophie Rasmusdatter, i Vængen. Født 11.9.1843
1857, 0410, Christian Hansen, hos Lars Larsens enke, Frøbjerg. Søn af tjenestekarl Hans Hansen, i Bukkerup og Ane Hansdatter, af Frøbjerg. Født 1.6.1843
1857, 0410, Hans Jørgensen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Jørgen Mortensen og Else Villumsen, paa Ladegaard Mark. Født 17.7.1843, døbt 24.9.1843
1857, 0410, Niels Larsen, af Frøbjerg Mark. Søn af skomager Lars Hansen og Ane Simonsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 13.8.1843
1857, 0410, Hans Rasmussen, Nymarkshuus. Søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Ane Findsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 2.5.1843
1857, 0410, Hans Søren Christian Hansen, af Topgaard. Søn af gaardmand Hans Jørgen Sørensen og Maren Christiansdatter, i Topgaard. Født 7.8.1843
1857, 0410, Anders Christian Jørgensen, af Carlslund. Søn af huusmand Jørgen Christiansen og Maren Andersdatter, i Carlslund. Født 15.10.1843
1857, 0410, Peder Madsen, i Kohavehuus. Søn af huusmand Mads Pedersen og Ane Marie Pedersdatter, i Kohavehuus. Født 16.7.1843
1857, 0410, Jens Peder Pedersen, af Ellemosehave. Søn af huusmand Peder Pedersen og Karen Margrethe Pedersdatter, i Ellemosehave. Født 5.7.1843
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Claus Christian Madsen, af Orte. Søn af gaardmand Mads Nielsen og Ellen Kirstine Nielsdatter, i Orte. Født 22.3.1844
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Mathias Jørgensen, af Ulskou. Søn af gaardmand Jørgen Hansen og Sophie Cathrine Mathiasdatter, af Ulskou. Født 28.4.1844
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Lars Pedersen, af Lundebjerghuus. Søn af huusmand Peder Larsen og Karen Kirstine Larsdatter, i Lundebjerghuus. Født 2.1.1844
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Peder Christian Hansen, af Orte. Søn af afgaaende huusmand Jens Christian Hansen og Ane Elisabeth Pedersdatter, af Orte. Født 17.2.1844
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Rasmus Nielsen, af Ladegaard. Søn af gaardmand Niels Rasmussen og Mette Kirstine Larsdatter, i Ladegaard. Født 19.2.1845
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Hans Mortensen, af Røismose. Søn af gaardmand Morten Jacobsen og Johanne Hansdatter, af Røismose. Født 19.12.1843
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Hans Hansen, af Themeshave. Søn af huusmand Hans Pedersen og Maren Hansdatter, af Themeshave. Født 24.12.1843
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Lars Pedersen, paa Frøbjerg Mark. Søn af huusmand Peder Pedersen og Christine Jensdatter, i Skouhuse. Født 25.12.1843
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Niels Jensen, af Themeshauge. Søn af huusmand Jens Nielsen og Susanne Rasmusdatter, af Themeshave. Født 24.2.1843
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Mads Nielsen, af Lundebjerghuus. Søn af huusmand Niels Andreassen og Dorthe Madsdatter, i Lundebjerghuus. Født 21.9.1844
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Hans Johansen, i Hyldekjær. Søn af afgangne gaardmand Johan Hansen og Ane Nielsdatter, i Hyldekjær. Født 22.6.1844
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Rasmus Hansen, af Marienlund. Søn af gaardmand Hans Rasmussen og Kirsten Henningsdatter, i Marienlund. Født 17.5.1844
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Peder Hansen, af Enghavehuus. Søn af huusmand Hans Pedersen og Marie Nielsdatter, Enghavehuus. Født 12.8.1844
1859, 1704, Anders Madsen, i Holte, Kjøng Sogn. Søn af huusmand Mads Andersen og Inge Andersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 29.3.1845
1859, 1704, Anders Mortensen Bonde, af Bredbjerghuus. Søn af huusmand Morten Hansen og Birthe Kirstine Nielsdatter, i Bredbjerghuus. Født 3.1.1845
1859, 1704, Peder Jensen, af Ellemoselund. Søn af gaardmand Jens Pedersen og Karen Mikkelsdatter, i Ellemoselund. Født 27.4.1845
1859, 1704, Hans Jacob Nielsen, i Nordenlund. Søn af Maren Mortensdatter, i Frøbjerg og ungkarl Niels Christian Hansen, i Nordenlund. Født 27.11.1844
1859, 1704, Anders Rasmussen, af Skovhusegaard. Søn af gaardmand Rasmus Jørg. Andersen og Kirstine Marie Andersdatter, af Skovhusegaard. Født 2.4.1845
1859, 1704, Rasmus Hansen, af Skovhuse. Søn af Ane Marie Simonsdatter, af Frøbjerg og Hans Rasmussen, af Frøbjerg. Født 12.2.1845
1859, 1704, Jørgen Friis Braunsted, i Ellemosehave. Søn af væver Jens Frederik Braunsted og Birthe Cathrine Tønnesdatter, i Ellemosehave. Født 7.5.1845
1859, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Poul Clausen, i Frøbjerg. Søn af Ane Cathr. Hansdatter, i Frøbjerg og Claus Jensen, i Frøbjerg. Født 9.10.1845
1859, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Hans Nielsen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Niels Madsen og Karen Hansdatter, paa Ladegaard Mark. Født 12.9.1845
1859, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Rasmus Jensen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Jens Rasmussen og Maren Jacobsdatter, af Ladegaard Mark. Født 9.5.1845
1859, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Lars Christian Rasmussen, af Veismarken. Søn af huusmand Rasmus Larsen og Ane Marie Christiansdatter, af Veismarken. Født 10.6.1845
1859, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Jeppe Peder Andersen, i Gjesten. Søn af gothen huusmand Anders Nielsen og Ane Jeppesdatter, Hesbjerg. Født 28.10.1845
1859, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Hans Knudsen Hansen, i Skouhuse. Søn af huusmand Hans Hansen og Ane Cathrine Marie Cordt, i Ellemosehave. Født 24.9.1845
1859, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Anders Jørgensen, af Frøbjerg Bakker. Søn af huusmand Jørgen Larsen og Karen Andersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 23.6.1844 i Bermosehuus
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Lars Jørgen Gormsen, af Vængen. Søn af huusmand Gorm Findsen og Ane Sophie Rasmusdatter, i Vængen. Født 4.3.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Gorm Jensen, af Marcusholm. Søn af huusmand Jens Henriksen og Maren Hansdatter, i Marcusholm. Født 8.11.1845
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Hans Hansen, af Frøbjerg. Søn af huusmand Hans Johansen og Johanne Hansdatter, i Frøbjerg. Født 15.4.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Anders Nielsen, af Ladegaard. Søn af gaardmand Niels Rasmussen og Mette Kirstine Larsdatter, i Ladegaard. Født 21.10.1844
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Christian Rasmussen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Ane Findsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 28.9.1845
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Jørgen Poulsen, af Frøbjerg Mark. Søn af Karen Jørgensdatter, Frøbjerg Mark og Erik Poulsen, i Brenderup. Født 8.10.1845
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Bonde Hansen, af Vesterlund. Søn af boelsmand Hans Jacobsen og Ane Kirstine Mikkelsdatter, i Vesterlund. Født 23.10.1846
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Christian Mikkelsen, af Frøbjerg. Søn af huusmand Mikkel Jørgensen og Hansmine Christiansdatter, i Frøbjerg. Født 24.8.1846
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Christian Boisen. Søn af møller Christian Boisen og Ane Kirstine Christensen, af Dammøllen. Født 11.7.1846 i Brylle
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Hans Jørgen Andersen, af Peiruphuus. Søn af huusmand Anders Knudsen og Ane Marie Knudsen, i Peiruphuus. Født 27.10.1846
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Hans Madsen, i Halebeckhuset. Søn af huusmand Mads Andersen og Johanne Hansen, paa Frøbjerg Mark. Født 19.5.1846
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Jens Madsen, af Ellemosehave. Søn af huusmand Mads Hansen og Maren Jensdatter, i Ellemosehave. Født 24.5.1846
1860, 1510, Henning Hansen (døvstum), af Marienlund. Søn af gaardmand Hans Rasmussen og Kirsten Henningsdatter, i Marienlund. Født 5.3.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Jørgen Andersen, af Vængen. Søn af huusmand Anders Larsen og Maren Christiansdatter, af Vængen. Født 11.3.1847
1860, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Niels Jørgen Pedersen, i Skalbjerg. Søn af huusmand Lars Pedersen og Maren Jørgensdatter. Født 5.3.1847, døbt 25.4. i Vissenbjerg Kirke
1860, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Frederik Rasmussen, af Ladegaard Mark. Søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Ane Findsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 31.8.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Niels Christian Poulsen, i Odense. Søn af  Mads Jensen og Nielsine Poulsen. Født 24.1.1847
1860, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Niels Mortensen, af Røismose. Søn af gaardmand Morten Jacobsen og Johanne Hansdatter, i Røismose. Født 14.12.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Hans Rasmussen, i Brunekrog. Søn af huusmand Rasmus Hansen og Cathrine Pedersdatter, i Skovhuse. Født 2.2.1847
1860, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Niels Peter Knudsen, af Langkrog. Søn af gaardmand Knud Nielsen og Sanne Pedersen, i Langkrog. Født 16.2.1847
1860, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Hans Knudsen Jensen, af Bøgelund paa Ladegaard Mark. Søn af huusmand Jens Hansen og Kirstine Hansdatter, Ladegaard Mark. Født 7.3.1847
1860, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Hans Pedersen, i Lindholmstedet. Søn af Johanne Marie Jørgensdatter og P. Hansen. Født 29.12.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Hans Christiansen, af Steenborg. Søn af afgangne huusmand Christian Hansen og afgangne Maren Hansdatter. Pleiefader huusmand Jørgen Jørgensen, i Steenborg. Født 8.4.1847
1861, 1. Søndag e. Mikkelsdag 6. Oktober, Jens Peder Pedersen, af Grønnebjerghuus. Søn af huusmand Peder Pedersen og Mette Marie Jørgensdatter, i Grønnebjerghuus. Født 27.9.1847
1861, 1. Søndag e. Mikkelsdag 6. Oktober, Lars Christian Madsen, af Orte. Søn af gaardmand og sognefoged Mads Nielsen og Inge Nielsdatter, i Orte. Født 11.9.1847
1861, 1. Søndag e. Mikkelsdag 6. Oktober, Anders Andersen, af Frøbjerg Mark. Søn af afgangne huusmand Anders Gustavsen og Ane Larsdatter, Frøbjerg Mark. Født 14.11.1847
1861, 1. Søndag e. Mikkelsdag 6. Okltober, Lars Jensen, af Temeshave [Themeshave]. Søn af huusmand Jens Nielsen og Susanne Rasmussen, Temeshave. Født 29.6.1847
1861, 1. Søndag e. Mikkelsdag 6. Oktober, Niels Jørgen Rasmussen, af Skovhusegaard. Søn af gaardmand Rasmus Jørgen Andersen og Kirstine Marie Andersdatter, i Skovhusegaard. Født 13.9.1847
1846, 1904, Karen Marie Jørgensen, Muttershuus. Datter af huusmand Jørgen Andersen og Sidsel Marie Larsdatter, i Muttershuus. Født 25.2.1832
1846, 1904, Ane Johanne Jørgensen, i Ulskou. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Jensdatter, i Ulskou. Født 6.8.1831
1846, 1904, Ane Cathrine Hansen, i Marcusholm. Datter af huusmand Hans Pedersen og Ane Madsdatter, i Marcusholm. Født 28.12.1831
1846, 1904, Ane Marie Frederikke Jørgensen. Datter af Ane Margrethe Jørgensen og Balthazar Eliskou Wulf, i Odense. Født 7.6.1832, døbt 23.9. i St. Hans Kirke
1846, 1904, Karen Kirstine Rasmussen, paa Orte Mark. Datter af huusmand Rasmus Larsen og Ane Marie Christiansdatter, paa Orte Mark. Født 12.3.1832
1846, 1904, Ane Marie Jensen, paa Ladegaard Mark. Datter af huusmand Jens Rasmussen og Maren Jacobsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 6.4.1832
1846, 1904, Ane Madsen, i Frøbjerg. Datter af smed Mads Christiansen og Johanne Nielsdatter, i Frøbjerg. Født 7.10.1831
1846, 1904, Kirstine Mathiassen, i Vissenbjerg. Datter af møller Mathias Jørgensen og Ane Margrethe Christensdatter, i Dammøllen. Født 10.4.1832
1846, 1904, Karen Marie Madsen, i Orte Skouhuse. Datter af boelsmand Mads Hansen og Karen Hansdatter, i Orte Skouhuse. Født 14.3.1832
1846, 1904, Ane Cathrine Carlsen, paa Frøbjerg Mark. Datter af Maren Hansdatter, af Holte og Carl Madsen, af Glamsbjerg. Født 11.8.1831, døbt 21.8.1831 i Kjøng Kirke
1846, 1904, Ane Hansen, paa Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Hans Olsen og Maren Hansdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 4.4.1832
1846, 1904, Maren Pedersen. Datter af Peder Larsen, i Ørsted og Ane Cathrine Jørgensdatter, i Gasbølle. Født 14.2.1832, døbt 26.2. i Vissenbjerg Kirke
1847, 1104, Ane Rasmussen (tvilling), i Frøbjerg. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Ane Sophie Jørgensdatter, i Frøbjerg. Født 8.10.1832
1847, 1104, Kirstine Rasmussen (tvilling), i Frøbjerg. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Ane Sophie Jørgensdatter, i Frøbjerg. Født 28.10.1832
1847, 1104, Ane Margrethe Lorentzen, i Frøbjerg. Datter af gaardmand Lorentz Rasmussen og Karen Margrethe Clausdatter, i Frøbjerg. Født 19.6.1832
1847, 1104, Else Johansen, i Hyllekjær. Datter af gaardmand Johan Hansen og Ane Nielsdatter, i Hyllekjær. Født 22.7.1832
1847, 1104, Barbara Cathrine Hansen, i Frøbjerg. Datter af gaardmand Hans Andersen og Maren Rasmusdatter, i Frøbjerg. Født 22.2.1833
1847, 1104, Maren Madsen, i Frøbjerg. Datter af smed Mads Christiansen og Johanne Nielsdatter, i Frøbjerg. Født 4.5.1833
1847, 1104, Karen Pedersen, i Lindgaardhuus. Datter af skomager Peter Holger Hermansen og Ane Kirstine Rasmusdatter, i Lindegaardhuus. Født 7.2.1833
1847, 1104, Jacobine Andersen, paa Frøbjerg Mark. Datter af snedker Anders Larsen og Marie Cathrine Vihr, paa Frøbjerg Mark. Født 27.5.1832
1847, 1104, Ane Kirstine Echerdatter, paa Frøbjerg Mark.- Datter af huusmand Echart Larsen og Karen Hansdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 9.3.1832
1847, 1104, Maren Jørgensen, i Orte Skovhuse. Datter af gaardmand Jørgen Truelsen og Maren Margrethe Hansdatter, i Orte Skovhuse. Født 17.3.1833
1848, 2904, Abelone Kirstine Nielsen, af Lille Kaadekilde. Datter af boelsmand Niels Mortensen og Birthe Marie Larsdatter, i Lille Kaadekilde. Født 1.1.1834
1848, 2904, Ane Larsen. Datter af huusmand Lars Madsen og Kirsten Christensdatter, af Ladegaard Mark. Født 21.9.1833, døbt 10.11. i Huusby Kirke
1848, 2904, Ane Jensen, af Frøbjerg. Datter af indsidder Jens Bang Larsen og Johanne Rasmusdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 10.1.1834
1848, 2904, Ane Johanne Larsen, Frøbjerg. Datter af huusmand Lars Jensen og Karen Jeppesdatter, i Frøbjerg. Født 29.3.1834
1848, 2904, Karen Kirstine Jespersen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Jesper Thuesen og Kirstine Rasmusdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 27.8.1833
1848, 2904, Maren Jørgensen, af Orte. Datter af indsidder Jørgen Christian Jørgensen og Kirsten Pedersdatter, paa Ladegaard Mark. Født 26.1.1834
1848, 2904, Birthe Kirstine Jensen, af Ladegaard. Datter af Kirsten Findsdatter, af Brunekrog og Jens Larsen, af Skydebjerg. Født 12.2.1834, døbt 27.3.
1848, 2904, Nicoline Hansen. Datter af gaardmand Hans Madsen og Dorthe Jørgensdatter, i Lindegaard. Født 13.8.1834, døbt 28.9. i Vissenbjerg Kirke
1848, 2904, Jacobine Mortensen. Datter af huusmand Morten Mortensen og Kirsten Jacobsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 6.12.1833, døbt 1. Søndag e. Hellig 3 Konger i Haarby Kirke
1848, 2904, Maren Kirstine Rasmussen, paa Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Rasmus Clausen og Ane Marie Hansdatter, af Frøbjerg Mark. Født 1.6.1834
1848, 2904, Gertrud Larsen, af Aalsmose. Datter af Ane Hansdatter og tjenestekarl Lars Larsen, af Assens. Født 19.10.1833, dødt 27.10.1833
1848, 2904, Karen Marie Pedersen, af Frøbjerg Mark. Datter af Kirsten Jacobsdatter og tjenestekarl Peder Thomsen, af Aborre. Født 16.12.1833, døbt 12.1.1834 i Tommerup Kirke
1848, 2904, Ane Johanne Andersen, af Aahuus. Datter af Karen Andersdatter og tjenestekarl Anders Rasmussen, af Borreby Mølle. Født 2.3.1834, døbt 31.3.1834
1848, 2904, Ane Johanne Rasmussen, paa Frøbjerg Mark. Datter af Ane Jørgensen og Rasmus Rasmussen, af Tommerup. Født 9.8.1832, døbt 26.8.
1849, 1504, Petronelle Kirstine Rasmussen, af Endemoselund. Datter af gaardmand Rasmus Hansen og Kirsten Hansdatter, Endemoselund. Født 15.8.1835
1849, 1504, Birthe Kirstine Jørgensen, af Ulskou. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Jensdatter, i Ulskou. Født 30.5.1834
1849, 1504, Gjertrud Marie Jørgensen, af Grønnebjerghuus. Datter af huusmand Jørgen Jensen og Marie Jensdatter, i Grønnebjerghuus. Født 20.1.1835
1849, 1504, Jensine Lorentzen, Frøbjerg. Datter af gaardmand Lorentz Rasmussen og Karen Margrethe Clausdatter, i Frøbjerg. Født 19.5.1834
1849, 1504, Cathrine Margrethe Jørgensen, i Muthrehuus. Datter af bødker Jørgen Andersen og Kirsten Marie Larsdatter, i Muthrehuus. Født 30.12.1834
1849, 1504, Ane Johanne Johansen, i Hyllekjær. Datter af gaardmand Johan Hansen og Ane Nielsdatter, i Hyllekjær. Født 3.10.1834
1849, 1504, Maren Jørgensen, i Frøbjerg. Datter af snedker Jørgen Albertsen og Maren Jørgensen, i Frøbjerg. Født 7.9.1834
1849, 1504, Ane Marie Hansen, i Orte. Datter af huusmand Hans Rasmussen og Cathrine Rasmusdatter, i Orte. Født 22.11.1834
1849, 1504, Maren Kirstine Rasmussen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Rasmus Nielsen og Maren Hansdatter, paa Ladegaard Mark. Født 5.10.1834
1849, 1504, Maren Jørgensen, i Frøbjerg. Datter af Ane Marie Simonsdatter og tjenestekarl Jørgen Knudsen, i Peiruplund. Født 5.3.1835
1849, 1504, Ane Hansen, i Stokkebrohuus. Datter af huusmand Hans Larsen og Ane Hansdatter, i Stokkebrohuus. Født 10.11.1834
1849, 1504, Mette Kirstine Madsen, i Skouhuse. Datter af gaardmand Mads Hansen og Karen Hansdatter, i Skouhuse. Født 20.7.1834
1849, 1504, Karen Marie Hansen, i Kalbjergtorn. Datter af huusmand Hans Simonsen og Ane Hansdatter, i Kalbjergtorn. Født 29.8.1834
1849, 1504, Ane Sørensen, paa Ladegaard Mark. Datter af huusmand Søren Pedersen og Else Marie Pedersdatter, paa Ladegaard Mark. Født 2.2.1835
1849, 1504, Rasmus Henningsen, paa Frøbjerg Mark. Datter af Maren Hansdatter og Henning Jensen, af Tommerup. Født 12.3.1835
1849, 1504, Johanne Pedersen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Peder Rasmussen og Kirsten Christiansdatter, paa Ladegaard Mark. Født 15.11.1834
1849, 1504, Abelone Kirstine Jørgensen, Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Jørgen Larsen og Karen Andersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 6.2.1835
1849, 1504, Ane Marie Nielsen, Damhuus. Datter af huusmand Niels Rasmussen og Maren Nielsdatter, i Damhuus. Født 9.5.1835
1849, 1504, Marie Cathrine Hansen. Datter af huusmand Hans Christensen og Ane Hansdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 3.8.1934, døbt 7.9. i Kjøng Kirke
1849, 1504, Maren Jensen. Datter afhuusmand Jens Sørensen og Ane Larsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 6.8.1834, døbt 14.9. i Kjerte Kirke
1849, 1504, Marie Jensen, paa Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Jens Andersen og Ane Cathrine Jespersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 24.5.1834
1849, 1504, Ane Jensen. Datter af smaahandler Jens Christensen og Marie Nielsen, i Odense. Født 19.12.1833, døbt 4.5.1834 i Frue Kirke i Odense
1849, 1504, Johanne Sørensen, paa Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Søren Frederiksen og Ane Sophie Pedersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 16.5.1833
1850, 0704, Hedevig Rasmussen, af Frøbjerg. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Ane Sophie Jørgensdatter, i Frøbjerg. Født 13.6.1835
1850, 0704, Ane Hansen, i Orte. Datter af huusmand Hans Henriksen og Gjertrud Jørgensdatter, i Orte. Født 2.12.1835
1850, 0704, Anne Cathrine Madsen, i Orte. Datter af gaardmand Mads Nielsen og Ellen Cathrine Nielsdatter, i Orte. Født 1.4.1836
1850, 0704, Cathrine Rasmussen, paa Orte Mark. Datter af huusmand Rasmus Larsen og Ane Marie Christiansdatter, paa Orte Mark. Født 29.11.1835
1850, 0704, Dorthe Marie Larsen. Datter af gaardmand Lars Madsen og Kirsten Christiansen, af Huusby. Født 16.11.1835, døbt 10.1.1836 i Huusby Kirke
1850, 0704, Ingeborg Christine Rasmussen, paa en reise. Datter af Anne Hedevig Holm, af Odense og matros Andreas Rasmussen, af Skibhusene. Født 12.8.1835, døbt 25.8. i Vissenbjerg Kirke
1850, 0704, Maren Rasmussen, paa Ladegaard Mark. Datter af huusmand Rasmus Rasmussen og Ane Findsdatter, i Brunekrog. Født 16.1.1836
1850, 0704, Maren Cathrine Pedersen, af Frøbjerg. Datter af huusmand Peder Andersen og Karen Madsdatter, i Frøbjerg. Født 4.12.1835
1850, 0704, Maren Cathrine Mathiassen, i Dammøllen. Datter af møller Mathias Jørgensen og Ane Margrethe Christensdatter, i Dammøllen. Født 21.2.1836, døbt 24.2.1836 i Tommerup Kirke
1850, 0704, Mette Cathrine Madsen, i Knollerhauge. Datter af huusmand Mads Christiansen og Kirsten Jensdatter, i Knollerhauge. Født 12.3.1836
1850, 0704, Maren Johansen. Datter af møllebygger Johan Christoffer Rasmussen og Johanne Nicoline Andersdatter, i Odense. Født 19.11.1835, døbt 27.3.1836 i St. Knuds Kirke
1850, 0704, Maren Kirstine Madsen, paa Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Mads Hansen og Margrethe Andersen, paa Frøbjerg Mark. Født 13.10.1835
1850, 0704, Karen Nielsen, i Orte Skouhuse. Datter af huusmand Niels Johansen og Gjertrud Larsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 10.8.1835
1850, 0704, Ane Dorthe Pedersen, i Aalsmose. Datter af huusmand Peder Jørgensen og Ane Marie Kirstine Larsdatter, paa Orte Mark. Født 4.2.1836
1850, 0704, Ane Pedersen, i Ellemosehauge. Datter af huusmand Peder Pedersen og Karen Margrethe Pedersdatter, i Ellemosehauge. Født 18.2.1836
1850, 0704, Sofie Jensen, paa Orte Mark. Datter af huusmand Jens Hansen og Magdalene Rasmusdatter, paa Orte Mark. Født 18.3.1836
1850, 0704, Maren Kirstine Nielsen, paa Frøbjerg Mark. Datter af Ane Marie Olesdatter, af Vedtofte og fattiglem Niels Larsen, af Orte. Født 24.2.1836
1851, 2704, Else Marie Bjørnsen. Datter af kammagersvend Jacob Bjørnsen og Kirsten Andersdatter, i Assens. Født 8.8.1836, døbt 13.11. i Assens Kirke
1851, 2704, Maren Nielsen, i Vængen. Datter af huusmand Niels Andersen og Ane Marie Hansdatter, i Vesterlund. Født 31.10.1836
1851, 2704, Karen Marie Echardsen, af Orte Skouhuse. Datter af huusmand Echard Larsen og Karen Hansdatter, i Frøbjerg. Født 4.6.1836
1851, 2704, Maren Larsen, paa Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Lars Simonsen og Maren Simonsdatter, af Haarby. Født 13.2.1836
1851, 2704, Laurine Hansen, i Orte. Datter af gaardmand Hans Madsen og Dorthe Jørgensdatter, i Vissenbjerg Sogn. Født 29.3.1837
1851, 2704, Margrethe Jensen, i Knollerhauge. Datter af huusmand Jens Sørensen og Ane Larsdatter, af Ørsbjerg. Født 19.5.1836
1851, 2704, Birthe Cathrine Christiansen, paa Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Christian Johansen og Karen Jørgensdatter, ved Grethenlund. Født 15.5.1836
1851, 2704, Ane Findsen, paa Ladegaard Mark. Datter af huusmand Find Pedersen og Johanne Jensdatter, i Aalsmose. Født 2.12.1836
1851, 274, Rasmine Jørgine Rasmussen, af Aalsmose. Datter af Kirsten Rasmussen, Odense og skomagersvend Niels Rasmussen, af Odense. Født 24.1.1837
1851, 2704, Mette Cathrine Jørgensen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Jørgen Christian Jørgensen og Kirsten Pedersdatter, paa Ladegaard Mark. Født 1.8.1836
1851, 2704, Maren Jensen, paa Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Jens Andersen og Ane Cathrine Jespersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 7.3.1837
1851, 2704, Karen Marie Sørensen, paa Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Søren Frederiksen og Ane Sophie Pedersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 20.12.1835
1852, 1804, Ane Kirstine Knudsen, af Orte. Datter af gaardmand Knud Pedersen og Karen Hansdatter, i Orte. Født 6.9.1837
1852, 1804, Kirsten Christiansen, i Orte. Datter af gaardmand Christian Christiansen og Agnethe Eriksdatter, i Orte. Født 28.10.1837
1852, 1804, Judith Gormsen, af Frøbjerg Vænge. Datter af huusmand Gorm Findsen og Ane Sophie Rasmusdatter, i Frøbjerg Vænge. Født 26.3.1838
1852, 1804, Maren Cathrine Olsen, paa Ladegaard Mark. Datter af huusmand Ole Jørgensen og Dorthe Knudsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 15.1.1838
1852, 1804, Karen Larsen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Lars Madsen og Kirsten Christiansdatter, paa Ladegaard Mark. Født 13.12.1837
1852, 1804, Ane Marie Pedersen, af Frøbjerg Mark. Datter af væver Peder Andersen og Karen Madsdatter, i Frøbjerg. Født 8.3.1838
1852, 1804, Kirsten Mortensen, paa Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Morten Hansen og Mette Larsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 7.10.1837
1852, 1804, Johanne Margrethe Nielsen, af Orte Mark. Datter af huusmand Niels Jacobsen og Karen Marie Thomasdatter, i Agerhaven. Født 28.7.1837
1852, 1804, Dorthe Marie Rasmussen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Rasmus Clausen og Ane Marie Hansdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 25.6.1837
1852, 1804, Ane Larsen. Datter af huusmand Lars Simonsen Ravn og Maren Simonsdatter, Hagenhavehuset. Født 7.5.1837, døbt 2. Pinsedag i Haarby Kirke
1852, 1804, Karen Hansen, paa Frøbjerg Mark. Datter af ugift Karen Mathiasdatter, i Themeshauge og tjenestekarl Hans Nielsen, i Krogsbølle. Født 11.6.1837
1853, 0304, Maren Jensen, af Søndermark. Datter af huusmand Jens Henriksen og Ane Larsdatter, i Søndermark. Født 6.4.1839
1853, 0304, Anne Cathrine Hansen, af Orte. Datter af huusmand Hans Larsen og Karen Hansdatter, i Orte. Født 2.6.1838
1853, 0304, Maren Nielsen. Datter af huusmand Niels Madsen og Karen Hansdatter, af Gjelsted Sogn. Født 12.1.1839, døbt 24.2. i Gjelsted Kirke
1853, 0304, Maren Stine Larsen, af Frøbjerg. Datter af huusmand Lars Jensen og Karen Jeppesdatter, i Frøbjerg. Født 22.8.1838
1853, 0304, Ane Sophie Jensen, i Hesbjerglund. Datter af huusmand Jens Sørensen og Kirsten Findsdatter, i Hesbjerglund. Født 16.7.1838
1853, 0304, Anne Cathrine Olsen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Ole Madsen og Ane Marie Mogensdatter, paa Ladegaard Mark. Født 29.10.1838
1853, 0304, Mette Cathrine Nielsen, af Frøbjerg Mark. Datter af Ane Marie Olesdatter og ungkarl Niels Larsen, af Hesle. Født 12.1.1839
1853, 0304, Karen Marie Hansen, af Kohaven. Datter af huusmand Hans Pedersen og Maren Hansdatter, i Kohaven. Født 30.10.1838
1853, 0304, Anne Jørgensen, i Brendholt. Datter af gaardmand Jørgen Truelsen og Maren Margrethe Hansdatter, i Orte Skovhuse. Født 18.6.1838
1853, 0304, Johanne Nielsen. Datter af huusmand Niels Jørgensen og Maren Pedersdatter, i Brunekrog. Født 29.10.1838, døbt 2.11.1838
1853, 0304, Karen Christiansen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Christian Johansen og Karen Jørgensen, paa Frøbjerg Mark. Født 25.5.1839
1853, 0304, Mette Cathrine Hansen. Datter af Ane Marie Simonsdatter, af Korup Sogn og ungkarl Hans Rasmussen, i St. Dyre. Født 20.3.1839, døbt 28.4. i Kjøng Kirke
1853, 0304, Anne Cathrine Madsen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Mads Hansen og Margrethe Andersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 7.7.1838
1853, 0304, Birthe Christiansen, af Frøbjerg Mark. Datter af tjenestekarl Christian Hansen og Maren Hansdatter, af Holte, Kjøng Sogn. Født 20.8.1838
1853, 0304, Gjertrud Cathrine Jørgensen, af Skabbehavehuset. Datter af huusmand Jørgen Andersen og Maren Knudsdatter, af Skabbehavehuset. Født 27.7.1839
1853, 0304, Anne Jensen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Jens Rasmussen og Maren Jacobsen, paa Ladegaard Mark. Født 3.6.1838
1854, 2304, Ane Cathrine Rasmussen, af Ladegaard Mark. Datter af boelsmand Rasmus Hansen og Kirsten Hansdatter, af Ladegaard Mark. Født 6.9.1839
1854, 2304, Mette Marie Jespersen, af Frøbjerg. Datter af huusmand Jesper Thuesen og Christiane Rasmusdatter, i Frøbjerg. Født 16.1840 [der stod 1850 !!], døbt 12.7.1840
1854, 2304, Ane Pedersen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Peder Larsen og Karen Kirstine Larsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 8.5.1840
1854, 2304, Ane Marie Christensen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Christen Jensen og Cathrine Pedersdatter, paa Ladegaard Mark. Født 23.7.1839
1854, 2304, Jørgine Jensine Kirstine Nielsen, af Orte. Datter af Marie Cathrine Haar og bagersvend Niels Nørager, i Odense. Født 1.5.1839, døbt 2.6. i Gaarslev Kirke
1854, 2304, Nielsine Margrethe Mathiassen, af Frøbjerglund. Datter af gaardmand Mathias Jørgensen og Ane Margrethe Christiansdatter, i Lille Stermose i Brylle Sogn. Født 10.6.1839
1854, 2304, Ane Cathrine Hansen, af Enghavehuus. Datter af huusmand Hans Pedersen og Maren Nielsdatter, i Enghavehuus. Født 17.7.1839
1854, 2304, Johanne Andersen, af Elleskovsholm. Datter af huusmand Anders Jensen og Maren Kirstine Hansdatter, i Elleskovsholm. Født 16.4.1840
1854, 2304, Nielsine Jørgensen, af Orte Skovhuse. Datter af boelsmand Jørgen Truelsen og Maren Margrethe Hansdatter, i Orte Skovhuse. Født 5.3.1840
1854, 2304, Karen Echardsen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Echard Larsen og Karen Hansdatter, af Frøbjerg. Født 3.2.1840
1854, 2304, Maren Findsen, af Aalsmose. Datter af huusmand Find Pedersen og Johanne Jensdatter, af Aaslmose. Født 8.6.1839
1854, 2304, Marie Kirstine Christensen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Christen Larsen og Maren Simonsdatter, i Hagenhøihuset. Født 26.12.1839
1854, 2304, Ane Cathrine Madsen, i Ellemosehauge. Datter af huusmand Mads Hansen og Maren Jensdatter, i Ellemosehauge. Født 22.7.1839
1855, 1504, Ane Marie Hansen, af Orte. Datter af huusmand Hans Sørensen og Karen Pedersdatter, i Orte. Født 7.10.1840
1855, 1504, Ane Marie Hansen, af Vesterlund. Datter af gaardmand Hans Jacobsen og Ane Kirstine Mikkelsdatter, i Vesterlund. Født 20.10.1840
1855, 1504, Karen Rasmussen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Rasmus Larsen og Ane Marie Christiansdatter, af Frøbjerg Mark. Født 21.2.1841
1855, 1504, Ane Johanne Pedersen, af Frøbjerg. Datter af huusmand Peder Andersen og Karen Madsdatter, i Frøbjerg. Født 14.2.1841
1855, 1504, Johanne Cathrine Jørgensen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Jørgen Larsen og Karen Hansdatter, af Frøbjerg Mark. Født 16.4.1841
1855, 1504, Christiane Madsen, af Knollerhave. Datter af huusmand Mads Christiansen og Kirsten Jensdatter, i Knollerhave. Født 13.10.1840
1855, 1504, Maren Cathrine Larsen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Lars Jeppesen og Karen Henriksdatter, Ladegaard Mark. Født 25.2.1841
1855, 1504, Johanne Pedersen, i Skovhuse. Datter af huusmand Peder Pedersen og Cathrine Jensdatter, i Skovhusene. Født 7.5.1841
1855, 1504, Agnethe Hansen, af Kalbjergtorn. Datter af huusmand Hans Pedersen og Maren Hansdatter, i Kalbjergtorn. Født 28.4.1841
1855, 1504, Ane Johanne Andersen, i Grønnemosehuset. Datter af huusmand Anders Knudsen og Ane Marie Knudsdatter, i Grønnemosehuset. Født 15.4.1841
1855, 1504, Ane Marie Jensen, af Peiruphuus. Datter af gaardmand Jens Jensen og Johanne Pedersdatter, i Peiruphuse. Født 22.7.1840
1855, 1504, Karen Pedersen. Datter af indsidder Peder Mortensen og Kirsten Hansdatter, i Knollerhauge. Født 27.2.1841, døbt 5. Søndag i Fasten i Haarbye Kirke
1855, 1504, Johanne Larsen, af Frøbjerg Mark. Datter af Ane Marie Simonsdatter, paa Frøbjerg Mark og Lars Rasmussen, af Kjøng. Født 20.12.1840
1855, 1504, Maren Cathrine Hansen. Datter af huusmand Hans Andersen og Ane Marie Knudsdatter, af Aalsmose. Født 3.9.1840, døbt 1.11. i Vissenbjerg Kirke
1855, 1504, Karen Jensen, af Knollerhauge. Datter af huusmand Jens Sørensen og Ane Larsdatter, i Knollerhave. Født 22.11.1840
1855, 3009, Ane Dorthe Jørgensen, af Frøbjerg. Datter af huusmand Jørgen Jørgensen og Juliane Margrethe Christiansdatter, i Frøbjerg. Født 21.8.1841
1855, 3009, Karen Margrethe Rasmussen, af Frøbjerg. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Ane Sophie Jørgensdatter, i Frøbjerg. Født 9.6.1841
1855, 3009, Maren Andersen, af Vængen. Datter af huusmand Anders Christiansen og Maren Nielsdatter, af Vængen. Født 12.8.1841
1855, 3009, Maren Nielsen, af Ladegaard. Datter af gaardmand Niels Rasmussen og Mette Kirstine Larsdatter, af Ladegaard. Født 5.7.1841
1855, 3009, Maren Johanne Christiansen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Christian Hansen og Maren Hansdatter, af Frøbjerg Mark. Født 8.7.1841
1856, 3003, Caroline Andersen. Datter af indsidder Anders Nielsen og Maren Pedersdatter, af Skallebjerg. Pleiefader Peder Mortensen i Orte. Født 2.12.1841, døbt Søndag i Hel. 3 Kong. 1842 attest fra Haarbye
1856, 3003, Karen Nielsen, af Vesterlund. Datter af boelsmand Niels Andersen og Ane Marie Hansdatter, i Vesterlund. Født 7.3.1842
1856, 3003, Ane Marie Jeppesen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Jeppe Jørgensen og Ane Kirstine Hansdatter, af Ladegaard Mark. Født 21.12.1841
1856, 3003, Maren Marie Jespersen, af Brunekrog. Datter af huusmand Jesper Hansen og Karen Dorthea Larsdatter, i Brunekrog. Født 18.1.1842
1856, 3003, Karen Jørgensen, af Orte Skovhuse. Datter af boelsmand Jørgen Truelsen og Maren Margrethe Hansdatter, i Orte Skovhuse. Født 3.4.1842
1856, 3003, Karen Findsen, af Aalsmose. Datter af huusmand Find Pedersen og Johanne Jensdatter, i Aalsmose. Født 5.12.1841
1856, 1. Søndag e. Michelsdag 5. Oktober, Karen Hansen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Hans Christian Jørgensen og Ane Marie Jørgensdatter, Ladegaard Mark. Født 23.7.1842
1856, 1. Søndag e. Michelsdag 5. Oktober, Ane Kirstine Madsen, Orte. Datter af gaardmand Mads Nielsen og Ellen Kirstine Nielsdatter, i Orte. Født 18.5.1842
1856, 1. Søndag e. Michelsdag 5. Oktober, Hansine Kirstine Jørgensen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Jørgen Hansen og Ane Marie Pedersdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 19.8.1842
1856, 1. Søndag e. Michelsdag 5. Oktober, Larsine Christensen. Datter af huusmand Christen Larsen og Maren Simonsdatter, i Rosenlund. Født 24.5.1842, døbt 4. Søndag e. Trin i Haarby Kirke
1856, 1. Søndag e. Michelsdag 5. Oktober, Dorthe Marie Jensen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Jens Pedersen og Karen Michelsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 1.6.1842
1856, 1. Søndag e. Michelsdag 5. Oktober, Ane Marie Judith Henningsen, af Frøbjerg Mark. Datter af Maren Hansdatter, af Frøbjerg Mark og Henning Jensen, af Tommerup. Født 6.10.1842
1856, 1. Søndag e. Michelsdag 5. Oktober, Maren Andersen. Datter af afgangne boelsmand Anders Larsen, i Freltofte og Ane Nielsdatter. Stedfader gmd Niels Hansen i Aagaard. Født 8.6.1842, døbt 10.7. i Nørre Lyndelse Kirke
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Karen Johanne Pedersen, Ladegaard Mark. Datter af Ane Kirstine Pedersdatter, paa Ladegaard Mark og Hans Pedersen, i Sandager. Født 15.2.1843, døbt 2.4.1843
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Karen Christiane Jørgensen, af Ulskov. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og afgangne Sophie Cathrine Mathiasdatter, i Ulskou Født 7.11.1842
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Ane Marie Christiansdatter Møller, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Christian Rasmussen og Ane Johanne Andersdatter, Lille Skaarenborg, Brylle Sogn. Født 17.1.1843
1857, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Karen Johansen, i Taarup. Datter af afgangne huusmand Johan Jensen og Ane Christensdatter. Stedfader huusmand Hans Jensen i Frøbjerg Bakker. Født 27.4.1843, døbt 11.6. i Frørup
1857, 1. Søndag e. Michelsdag 4. Oktober, Ane Kirstine Hansen, af Frøbjerg. Datter af gaardmand Hans Andersen og Maren Rasmusdatter, i Frøbjerg. Født 18.5.1843
1857, 1. Søndag e. Michelsdag 4. Oktober, Birthe Kirstine Jørgensen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Jørgen Christian Jørgensen og Kirsten Pedersdatter, af Ladegaard Mark. Født 7.5.1843
1857, 1. Søndag e. Michelsdag 4. Oktober, Johanne Marie Andersen, af Hesbjerg. Datter af huusmand Anders Nielsen og Ane Jeppesen, paa Hesbjerg. Født 8.8.1843
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Maren Nielsen, af Frøbjerg. Datter af gaardmand Niels Larsen og Kirsten Larsdatter, i Frøbjerg. Født 19.12.1843
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Margrethe Tarp. Datter af afgangne høker Nicolai Hansen Tarp og Christiane Hansdatter, af Orte. Født 3.2.1844, døbt 24.3 i Veile Kirke
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Karen Pedersen, af Augustenborg. Datter af gaardmand Peder Hansen og Karen Hansdatter, af Augustenborg. Født 29.2.1844
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Johanne Rasmussen, af Kalbjergtorn. Datter af afgangne huusmand Rasmus Nielsen og Ane Cathrine Eriksdatter. Stedfader Mads Hansen, Kalbjergtorn. Født 2.3.1844
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Ane Cathrine Andersen, af Grønnemosehuus. Datter af huusmand Anders Knudsen og Ane Marie Knudsdatter, af Grønnemosehuus. Født 2.11.1843
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Maren Johanne Hansen, af Themeshave. Datter af huusmand Hans Andersen og Ane Thomasdatter, af Themeshave. Født 28.4.1844
1858, 1. Søndag e. Paaske 11. April, Maren Kirstine Simonsen, af Skovbæk. Datter af Rasmine Simonsdatter, i Skovbæk og Simon Thalund Pedersen. Født 21.12.1843
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Maren Kirstine Madsen, af Orte. Datter af gaardmand Mads Andersen og Karen Marie Hansdatter, i Orte. Født 21.5.1844
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Karen Dorthea Mikkelsen, af Frøbjerg Mark. Datter af afgangne huusmand Mikkel Jørgensen og Hansemine Christiansdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 2.6.1844
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Maren Hansen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Hans Chr. Jørgensen og Ane Marie Jørgensen, paa Ladegaard Mark. Født 21.8.1844
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Kirsten Jeppesen, af Ladegaard Mark. Datter af gaardmand Jeppe Jørgensen og Ane Kirstine Hansdatter, paa Ladegaard Mark. Født 22.5.1844
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Mette Jørgensen, af Ellemosehave. Datter af gaardmand Jørgen Jørgensen og Karen Andersdatter, i Ellemosehave. Født 18.7.1844
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Karen Marie Pedersen, af Ellemosehave. Datter af Johanne Pedersen, af Ellemosehave og Peder Jørgensen, af Odense. Pleiefader gaardmand Jørgen Hansen. Født 24.8.1844
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Kirstine Jensen, af Knollerhave. Datter af huusmand Jens Sørensen og Ane Larsdatter, i Knollerhave. Født 4.9.1844
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Ane Marie Pedersen, af Knollerhave. Datter af huusmand Peder Mortensen og Kirsten Hansdatter, i Knollerhave. Født 8.9.1844
1858, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. Oktober, Ane Margrethe Andersen. Datter af Ane Cathrine Pedersdatter, af Huusby. Pleiefader Morten Pedersen, paa Frøbjerg Mark. Født 2.5.1844, døbt 12.5., attest fra Huusby
1859, Palmesøndag 17. April, Karen Dorthea Pedersen, af Grønnebjerghuus. Datter af huusmand Peder Pedersen og Mette Marie Jørgensdatter, af Grønnebjerg. Født 6.1.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Karen Kirstine Rasm[ussen], af Orte. Datter af Inger Kirstine Pedersdatter, i Orte og ungkarl Rasmus Rasmussen, i Kjøng. Født 31.1.1845
1859, Palmesøndag, Laurine Marie Pedersen, af Orte. Datter af Peder Larsen og gjordemoder Ingeborg Kirstine Holm, i Orte. Født 2.3.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Ane Johanne Andersen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Anders Gustavsen og Ane Larsdatter, paa Frøbjerg Mark. Født 18.11.1844
1859, Palmesøndag 17. April, Stine Karen Line Hansen, af Topgaard. Datter af gaardmand Hans Jørgen Sørensen og Maren Christiansdatter, i Topgaard. Født 28.2.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Maren Cathrine Findsen, af Aalsmose. Datter af Find Pedersen og Johanne Jensdatter, i Aalsmose. Født 14.2.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Maren Kirstine Jensen, af Temeshave. Datter af huusmand Jens Nielsen og Susanne Rasmusdatter, i Temeshave. Født 4.12.1844
1859, Palmesøndag 17. April, Karen Marie Jørgensen. Datter af Dorthe Jørgensdatter, af Thurup og Jørgen Larsen. Stedfader huusmand Christen Poulsen paa Ladegaard Mark. Født 17.12.1844, døbt 26.12. attest fra Thurup
1859, 1. Søndag e. Michelsdag 2. Oktober, Gjertrud Larsen, af Ladegaard Mark. Datter af Ane Kirstine Pedersdatter, paa Ladegaard Mark og ungkarl Lars Madsen. Født 5.7.1845
1859, 1. Søndag e. Michelsdag 2. Oktober, Petrine Hansen, af Ladegaard Mark. Datter af Mette Pedersdatter, paa Ladegaard Mark og ungkarl Hans Frederiksen, i Assens. Født 24.8.1845
1859, 1. Søndag e. Michelsdag 2. Oktober, Karen Larsen. Datter af huusmand Lars Christensen og Karen Andersdatter, i Orte. Født 11.8.1845, døbt 21.9. i Ørslev Kirke
1859, 1. Søndag e. Michelsdag 2. Oktober, Ane Christine Andersen. Datter af huusmand Anders Andreassen og Karen Christensdatter, paa Ladegaard Mark. Født 16.5.1845, døbt 25.5. i Kjøng Kirke
1859, 1. Søndag e. Michelsdag 2. Oktober, Ane Marie Jørgensen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Jørgen Jeppesen og Karen Jacobsdatter, paa Ladegaard Mark. Født 12.6.1845
1859, 1. Søndag e. Michelsdag 2. Oktober, Johanne Kirstine Andersen, af Knollerhave. Datter af huusmand Anders Larsen og Caroline Jespersen, af Knollerhave. Født 7.9.1845
1859, 1. Søndag e. Michelsdag 2. Oktober, Mariane Hansen, af Knollerhave. Datter af huusmand Hans Hansen og Kirsten Jensdatter, i Knollerhave. Født 16.5.1845
1859, 1. Søndag e. Michelsdag 2. Oktober, Birgitte Pedersen, af Aalsmose. Datter af huusmand Peder Jørgensen og Ane Marie Kirst. Larsdatter, af Aalsmose. Født 4.9.1844
1859, 1. Søndag e. Michelsdag 2. Oktober, Ane Marie Nicoline Jensen, af Ellemosehave. Datter af Gjertrud Kirstine Pedersdatter, af Ellemosehave og Jens Andersen. Født 26.9.1845
1859, 1. Søndag e. Michelsdag 2. Oktober, Martine Hansen, af Themeshave. Datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Mathiasdatter, i Themeshave. Født 28.6.1845
1859, 1. Søndag e. Michelsdag 2. Oktober, Ane Kirstine Larsen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Lars Jørgensen og Ane Kirstine Hansdatter, paa Ladegaard Mark. Født 31.8.1845
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Marie Rasmussen, i Stige. Datter af Ane Sophie Rasmusdatter, af Stige og Jens Nielsen, af Ladegaard Mark. Født 26.3.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, , Magdalene Jørgensen, af Ulskou. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og Sophie Cathrine Mathiasdatter, i Ulskou. Født 9.3.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Maren Larsen, af Orte. Datter af huusmand Lars Peder Nielsen og Ane Pedersdatter, i Orte. Født 22.2.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Karen Margrethe Pedersen, af Augustenborg. Datter af gaardmand Peder Hansen og Karen Hansdatter, i Augustenborg. Født 22.2.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Maren Hansen, af Bassebjerglund. Datter af huusmand Hans Jensen og Ane Pedersdatter, i Bassebjerglund. Født 22.11.1845
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Johanne Kirstine Sørensen, af Lindegaardhuus. Datter af huusmand Søren Rasmussen og Karen Rasmusdatter, af Lindegaardhuus. Født 14.1.1846
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Johanne Margrethe Hansen, af Frøbierg. Datter af afgangne huusmand Jens Christian Hansen og Elisabeth Pedersdatter. Stedfader skrædder Rasmus Andersen, Frøbierg. Født 22.6.1846
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Ane Marie Madsen, af Orte. Datter af gaardmand Mads Andersen og Cathrine Marie Hansdatter, i Orte. Født 23.5.1846
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Karen Marie Hansen, af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Hans Christian Jørgensen og Ane Marie Jørgensdatter, paa Ladegaard Mark. Født 22.9.1846
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Ane Kirstine Larsen, af Orte Skovhuse. Datter af huusmand Lars Jensen og Karen Hansdatter, i Skovhuse. Født 11.6.1846
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Karen Jørgensen (tvilling), af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Jørgen Christian Jørgensen og Kirsten Pedersdatter, paa Ladegaard Mark. Født 26.5.1846
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Petrine Jørgensen (tvilling), af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Jørgen Christian Jørgensen og Kirsten Pedersdatter, paa Ladegaard Mark. Født 26.5.1846
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Kirsten Hansen, af Kalbjergtorn. Datter af huusmand Hans Henriksen og Gjertrud Jørgensdatter, Kalbjergtorn. Født 17.7.1846
1860, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Rasmine Jacobsen, af Røismosehuus. Datter af huusmand Jacob Jørgen Rasmussen og Karen Madsdatter, i Røismosehuus. Født 28.5.1846
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Ane Marie Nielsen, af Ladegaard. Datter af gaardmand Niels Rasmussen og Mette Kirstine Larsdatter, i Ladegaard. Født 4.2.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Karen Christiansen, i Frøbjerg. Datter af Ane Marie Hansdatter, i Orte Skovhus og ungkarl Lars Nielsen, i Nyrup. Født 17.2.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Ane Johanne Hansen, af Frøbjerg. Datter af gaardmand Hans Rasmussen og Frederikke Thomasdatter, i Frøbjerg. Født 18.4.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Ane Kirstine Larsen, af Agerlund. Datter af Sophie Marie Nielsdatter, af Agerlund og ungkarl Lars Pedersen. Født 17.11.1846
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Karen Marie Hansen, af Topgaard. Datter af gaardmand Hans Jørgen Sørensen og Maren Christiansdatter, i Top. Født 16.3.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Karen Jensen, af Peiruphuus. Datter af gaardmand Jens Jensen og Johanne Pedersdatter, i Peiruphuus. Født 30.3.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Kirstine Jørgensen, af Orte Skovhuse. Datter af afgangne gaardmand Jørgen Truelsen og Maren Margrethe Hansdatter, i Skovhuse. Født 10.2.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Ane Kirstine Gormsen, af Orte. Datter af huusmand Gorm Nielsen og Ellen Kirstine Nielsdatter, i Orte. Født 10.1.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Jensine Vilhelmine Henriksen, Odense. Datter af Henriette Henriksen og Peder Pedersen, af Kjerte. Pleiefader Fritz Bentzen af Knollerhave. Født 22.2.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Maren Kirstine Larsen, i Temeshave. Datter af Ane Marie Mathisen og ungkarl Lars Henningsen. Pleiefader huusmand Hans Nielsen i Temeshave. Født 14.11.1846
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Ane Marie Rasmussen, af Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Rasmus Andersen og Karen Marie Pedersen, paa Frøbjerg Mark. Født 2.4.1844
1861, 1. Søndag e. Mikkelsdag 6. Oktober, Ane Kirstine Lauritsen, af Orte. Datter af skolelærer og kirkesanger P. Lauritsen og Karen Jochumsen, i Orte. Født 29.5.1847
1861, 1. Søndag e. Mikkelsdag 6. Oktober, Karen Pedersen, af Vængen. Datter af huusmand Peder Larsen og Karen Kirstine Larsdatter, i Vængen. Født 24.8.1847
1861, 1. Søndag e. Mikkelsdag 6. Oktober, Ane Jørgensen, af Ulskov. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og afgangne Sophie Cathrine Mathiesdatter, i Ulskov. Født 24.6.1847
1861, 1. Søndag e. Mikkelsdag 6. Oktober, Ane Kirstine Rasmussen, af Veismarken. Datter af huusmand Rasmus Larsen og Ane Marie Christiansdatter, i Veismarken. Født 27.6.1847
1861, 1. Søndag e. Mikkelsdag 6. Oktober, Ane Iversen, af Orte. Datter af huusmand Iver Hansen og Ane Kirstine Nielsdatter, i Orte. Født 29.9.1847
1861, 1. Søndag e. Mikkelsdag 6. Oktober, Abeline Nielsen, af Ladegaard Mark. Datter af Ane Marie Christensdatter, paa Ladegaard Mark og Niels Hansen, i Odense. Født 6.6.1847
1861, 1 Søndag e. Mikkelsdag 6. Oktober, Kirsten Jensen, af Knollerhave. Datter af huusmand Jens Sørensen og Ane Larsdatter, i Knollerhave. Født 18.6.1847