Assens, 1876-1892, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1876-1892, Assens sogn, Baag herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1876, 3de Januar, 7de Januar, Zacharias Jacobsens [dødfødt søn], , af Assens, , , Zacharias Jacobsen [sømand], ,
1876, 10de Januar, 14de Januar, Hans Peter Petersen, 2, af Assens, , , P. Petersen [snedker], ,
1876, 22de Januar, 26de Januar, H. A. Hansens [udøbt søn], , af Assens, , , H. A. Hansen [kjøbmand], ,
1876, 28de Januar, 3die Februar, Niels Carl Anthon [skipper, gift mand], 39, af Assens, , , , ,
1876, 15de Februar, 19de Februar, Peder Sørensen [murer, gift mand], 58, af Assens, , , , ,
1876, 18de Februar, 22de Februar, Franks [udøbt drengebarn], , Assens, , , Frank [sagfører], ,
1876, 22de Februar, 28de Februar, Martin Christian Ringkjøbing, , af Assens, , , Ringkjøbing [slagter], ,
1876, 29de Marts, 6te April, Johan Jørgen Storm [ugift], 20, af Assens, , , J. Storm [avlsbruger], ,
1876, 23de April, 29de April, Clemmen Andersen Roy [ugift gjørtler], 49, af Assens, , , , ,
1876, 25de April, 1ste Maj, Anders Gormsen [gift mand - prokurator], 53, af Assens, , , , ,
1876, 8de Maj, 13de Maj, Hans Larsen [gift mand - gartner], 65, af Assens, , , , ,
1876, 19de Maj, 24de Maj, Peder Hansen [ugift - tjenestekarl], 50, af Assens, , , , ,
1876, 8de Juli, 13de Juli, Christian Petersen, 19, af Kjærum Sogn, , , Anders Petersen [stenhugger], ,
1876, 15de Juli, 19de Juli, Jens Christian Storm [ugift - garversvend], 32, af Assens, , , , ,
1876, 23de Juli, 27de Juli, Iver Iversen [gift mand - smedemester], 59, af Assens, , , , ,
1876, 25de Juli, 29de Juli, Christian Johannes Mohn [gift mand - sømand], 52, af Assens, , , , ,
1876, 26de Juli, 29de Juli, Mads Rasmussen [ugift], 21, af Assens, , , Rasmus Johansen [afdøde dagleier], ,
1876, 13de August, 17de August, Benjamin Schaldemose [ugift], 56, , , , N Schaldemose [afdøde sognefoged], ,
1876, 14de August, 19de August, Jørgen Jørgensen [enkemand - forhen garver], 76, af Assens, , , , ,
1876, 15de August, 18de August, Christian Thuesen [gift mand - skipper], 62, af Assens, , , , ,
1876, 19de August, 24de August, Carl Jeppesen, , af Assens, , , Jacob Jeppesen [bager], ,
1876, 4de September, 11te September, Lars Peter Lund [gift mand - snedker], 79, af Assens, , , , ,
1876, 7de October, 13de October, Fritz Zilmer [enkemand - typograph], 63, af Assens, , , , ,
1876, 8de October, 13de October, Johan Severin Resting [forhenværende kjøbmand, barometermager ], 56, af Assens, , , , ,
1876, 18de October, 23de October, Marcus Vilhelm Marcussen [enkemand - forhenværende avlsbruger], 76, af Assens, , , , ,
1876, 7de November, 13de November, Johan Jacob Meyer [gift mand - blegmand], 62, af Assens, , , , ,
1876, 1 December, 5de December, Rasmus Nicolai Hansens [dødfødt drengebarn], , af Assens, , , Rasmus Nicolai Hansen [vognmand], ,
1876, 2de December, 5te December, H. O. S. Lunds [dødfødt drengebarn], , af Assens, , , H. O. S. Lund [skomager], ,
1876, 11te December, 15de December, Thorvald Valdemar Lau, , af Assens, , , Lau [slagter], ,
1876, 16de December, 20de December, Peder Madsen Tved [forhen hattermager, fattiglem], 74, af Assens, , , , ,
1876, 25de December, 29de December, Niels Pedersen [gift mand - tømrer], 55, af Assens, , , , ,
1877, 20de Januar, 26de Januar, Albret Peter Ølting [ugift - toldassistent], 60, af Assens, , , , ,
1877, 21de Januar, 27de Januar, Peter Madsen Thuesen [forhen skipper - gift mand], 102, af Assens, , , , ,
1877, 3die Februar, 8de Februar, Jens Carl Rasmussen [enkemand - jernstøber], 58, af Assens, , , , ,
1877, 11te Februar, 16de Februar, Peter Mathias Tommerup, 17, af Assens, , , J Tommerup [afdøde slagter], ,
1877, 16de Februar, 22de Februar, Peter Petersen, 1, af Assens, , , P Petersen [snedker], ,
1877, 20de Februar, 22de Februar, Peter Christian Hansen, , af Assens, , , Joh Hansen [sømand], ,
1877, 10de Marts, 16de Marts, Christian Oscar Petersen, 16, af Assens, , , Athon Petersen [skipper], ,
1877, 29de Marts, 4de April, Lars Henrik Larsen, , af Møllestrup - Assens Landsogn, , , Niels Larsen [husmand], ,
1877, 6te April, 11te April, Frederik Jørgen Petersen [gift mand - vægter], 60, af Assens, , , , ,
1877, 24de April, 28de April, Jens Christoffersens [udøbt drengebarn], , , , , Jens Christoffersen [ungkarl], Anne Chr. Hansen, af Kjøbenhavn
1877, 11te Maj, 17de Maj, Christen Jensen [gift mand - daglejer], 65, af Assens, , , , ,
1877, 18de Maj, 24de Maj, Carl Adolph Steffensen [ungkarl - klodsemager], 23, af Assens, , , , ,
1877, 18de Maj, 25de Maj, Lars Nielsen [gift mand - daglejer], 56, af Assens, , , , ,
1877, 1ste Juni, 6te Juni, Hans Pedersen Gamby [gift mand - murer], 71, af Assens, , , , ,
1877, 26de Juni, 29de Juni, Mads Jespersen [enkemand - daglejer og fattiglem], 77, af Assens, , , , ,
1877, 29de Juni, 3die Juli, Valdemar Schmit, 1, af Assens, , , Chr Schmit [skibsrheder], ,
1877, 4de Juli, 9de Juli, Jens Mathiesen Meyer [gift mand - skomager], 67, af Assens, , , , ,
1877, 7de Juli, 11te Juli, Knud Jensen Møller [gift mand - daglejer], 40, af Assens, , , , ,
1877, 19de August, 27de August, Frederik Rasmussen Storm [gift mand - skipper], 41, af Assens, , , , ,
1877, 21de August, 23de August, Carl Rasmussen, , af Assens, , , N P Rasmussen [fragtmand], ,
1877, 20de August, 25de August, Frederik Ernst [gift mand - drejer], 47, af Assens, , , , ,
1877, 29de August, 4de September, Carl Vilhelm Schwartz, , af Assens, , , A Schwartz [møllebestyrer], ,
1877, 3de September, 10de September, Mads Andersen [enkemand, tidligere bager - død hos sin søn i Odense..], 62, i Assens, , , , ,
1877, 6te September, 11te September, Anders Hansen [gift mand, daglejer], 70, af Assens, , , , ,
1877, 14de September, 21de September, Rasmus Jensen Schang [gift mand, skomager], 61, af Assens, , , , ,
1877, 19de September, 26de September, Hans Christian Frederik Jensen [gift mand, skræddermester], 54, af Assens, , , , ,
1877, -, 24de September, Hans Andersen [gift mand, murer], 56, gift mand, murer af Assens, , , , ,
1877, 7de October, 12te October, Hans Peter Rasmussen, 16, af Assens, , , Rasmus Markusen [daglejer], ,
1877, 9de October, 13de October, Jens Frederik Jørgensen [ugift, seminarist og privatlærer], 28, i Assens, , , , ,
1877, 22de October, 27de October, Claus Nielsen Caspersen [enkemand, rebslager], 67, af Assens, , , , ,
1877, 31te October, 5te November, Rasmus Nicolai Nielsen [gift mand, rebslager], 50, af Assens, , , , ,
1877, 6te November, 10de November, Vilhelm August Albeck [ugift, student], 19, af Assens, , , Albeck [afdøde farver], ,
1877, 25de November, 30te November, Carl Storm [ugift, murer], 51, af Assens, , , , ,
1877, 27de November, 4de December, Johan Frederik Wildner [ugift, skorstensfejersvend], 28, af Assens, , , , ,
1877, 6te December, 13de December, Nicolai Fentz Brandt [ugift, handelscontorist], 22, af Assens, , , S. M. Brandt [afdøde kjøbmand], ,
1877, 19de December, 22de December, Jørgen Rasmussen [gift mand, daglejer], 61, af Assens, , , , ,
1877, 22de December, 29de December, Jørgen Christian Jørgensen [gift mand, skrædder], 56, af Assens, , , , ,
1877, 21de December, 27de December, Hans Carl Baumgarten [ugift, ingenieur ved jernbanen], 28, i Assens, , , Baumgarten [sadelmager], ,
1877, 24de December, 28de December, Iver Peter Hansen, , af Assens, , , , Frederikke Lovise Lund [ugift],
1878, 5te Januar, 10de Januar, Martin Nielsen Pedersen, , af Thorøhuse, Assens Landsogn, , , N. Chr. Pedersen [skipper], ,
1878, 2den Februar, 9de Februar, Jørgen Claus Mathiesen [gift mand, glarmester], 72, af Assens, , , , ,
1878, 8de Februar, 14de Februar, Carl Frederik Nordgren [gift mand, skomager], 49, af Assens, , , , ,
1878, 21de Februar, 28de Februar, Friederich Christoph Thomas Jochimsen [gift mand, kjøbmand], 41, af Assens, , , , ,
1878, 12te Marts, 14de Marts, Hans Jensens [dødfødt drengebarn], , af Assens, , , Hans Jensen [daglejer], ,
1878, 21de Marts, 28de Marts, Johan August Holm [gift mand, pensioneret skolelærer], 63, af Mullerød, , , , ,
1878, 23de Marts, 28de Marts, L. Larsens [dødfødte drengebarn], , af Assens, , , L. Larsen [detailhandler], ,
1878, 22de Marts, 29de Marts, Hans Petersen [gift mand, arbejdsmand], 38, af Møllehuse, Assens Landsogn, , , , ,
1878, 5te April, 10de April, Hans Mourits Hansen, 1, af Assens, , , Hans Jacob Hansen [daglejer], ,
1878, 10te April, 15de April, Peder Johansen [enkemand, fattiglem], 50, af Assens, , , , ,
1878, 24de April, 27de April, Ludvig Storm [ugift, fattiglem], 58, af Assens, , , , ,
1878, 28de April, 3die Maj, Jens Marius Jensen, , , , , Anders Jensen [fyrbøder], ,
1878, 6te Maj, 10de Maj, Jens Christian Andersen [kjøbmand, enkemand], 54, af Assens, , , , ,
1878, 8de Maj, 10de Maj, Jørgen Jensen, , af Assens, , , Jens Jensen [snedker], ,
1878, 16de Maj, 23de Maj, Niels Hansen [enkemand, tømmermester], 72, af Assens, , , , ,
1878, 17de Maj, 23de Maj, Søren Nielsen, 2, af Assens, , , Niels Nielsen [husejer], ,
1878, 3die Juni, 8de Juni, Lars Andersen Kock [gift mand, toldassistent], 61, af Thorøhuse, Kjerum Sogn, , , , ,
1878, 15de Juni, 19de Juni, Johan Ludvig Henrik Exmand [gift mand, hjulmand], 67, af Assens, , , , ,
1878, 25de Juni, 29de Juni, Vilhelm Albinus Steenberg [gift mand, premeierlieutenant, organist], 60, ved Assens Kirke, , , , ,
1878, 30te Juni, 3die Juli, Valdemar Emanuel Nielsen, 1, af Assens, , , N. P. Nielsen [hattefabrikant], ,
1878, 20de Juli, 24de Juli, Hans Hansen, , af Assens, , , , Ane Hansen [ugift],
1878, 29de Juli, 3die August, Martin Schmit, 3, af Assens, , , Chr. Schmit [skibsrheder], ,
1878, 3die August, 7de August, Rasmus Frederiksen, , af Assens, , , Søren Peter Frederiksen [daglejer], ,
1878, 13de August, 19de August, Niels Daniel Schmidt [gift mand, kammerraad, forhen kjøbmand og kæmner], 88, i Assens, , , , ,
1878, 10de September, 16de September, Hans Christian Christensen [ugift, naalemager], 59, af Assens, , , , ,
1878, 25de September, 1ste October, Christen Julius Christiansen [gift mand, førstelærer, klokker og kordegn], 38, af Assens, , , , ,
1878, 14de October, 19de October, Georg West Dreyer [ugift, tobaksspinder], 28, , , , , ,
1878, 15 Oktober, 18de October, Jens Hansen Nielsen Mogensen [gift mand, sømand], 48, , , , , ,
1878, 26de Oktober, 29de Oktober, Niels Høgsbro Nielsen, , Assens, , , Anders Laurits Peter Nielsen [lærer], ,
1878, 17de November, 21de November, Hans Peter Hansen, , Assens, , , Morten Hansen [uldspinder], ,
1878, 22de November, 27de November, Søren Madsen [gift mand, klodsemager], 47, i Assens, , , , ,
1879, 3die Januar, 8de Januar, Jakob Ingertus Hansen [gift mand, kjøbmand], 61, i Assens, , , , ,
1879, 4de Januar, 10de Januar, Morten Carsten Petersen [gift mand, forhen gaardejer], 50, , , , , ,
1879, 13de Januar, 17de Januar, Peder Hansen Fangel [fraskilt, fattiglem for arbejdsanstalten], 55, i Assens, , , , ,
1879, 31de Januar, 5te Februar, Peder Rasmussen, 18, i Assens, , , Rasmus Pedersen [arbejdsmand], ,
1879, 25de Januar, 28de Januar, Svend Peter Nielsen, , i Assens, , , N. P. M. Nielsen [isenkræmmer], ,
1879, 31de Januar, 5te Februar, Niels Peter Christiansen [ugift, smaakjører], 52, i Assens, , , , ,
1879, 4de Februar, 7de Februar, Henrik Samuel Petersen, , af Assens, , , , Maren Christiane Sophie Petersen [ugift],
1879, 21de Februar, 27de Februar, Marcus Christian Rasmussen, 11, af Assens, , , Niels Rasmussen, ,
1879, 24de Februar, 27de Februar, Niels Peter Jensen, , Assens Mark, , , A. K. Jensen [skrædder], ,
1879, 23de Marts, 28de Marts, Hans Christiansen [enkemand, husmand], 75, af Assens, , , , ,
1879, 6te April, 12 April, Jens Larsen [ugift, forhenværende røgter], 76, af Assens, , , , ,
1879, 14de April, 19 April, Anders Hansen [gift mand, daglejer], 63, i Assens, , , , ,
1879, 18de April, 24de April, Hans Peter Hansen [gift mand, fellbereder], 84, i Assens, , , , ,
1879, 19de April, 24de April, Lorentz Didriksen [gift mand, naalemager], 58, i Assens, , , , ,
1879, 8de Maj, 14de Maj, Laurits Julius Nielsen, 1, , , , Karen Marie Andersen [ugift], ,
1879, 16de Maj, 23de Maj, Jesper Hansen [enkemand, aftægtsmand], 78, Assens, , , , ,
1879, 29de Maj, 31te Maj, Johannes Christian Hansen, , Assens, , , H. A. Hansen [kjøbmand], ,
1879, 30te Maj, 4de Juni, Jens Jørgensen [arbejdsmand, gift mand], 65, Assens, , , , ,
1879, 9de Juni, 13de Juni, Frederik Møller Petersen [væver, enkemand], 79, Assens, , , , ,
1879, 15de Juni, 19de Juni, Jens Christian Jensen, 11, Assens, , , Hans Jensen [skomager], ,
1879, 18de Juni, 24de Juni, Johan Carl Simonsen [enkemand, skomager], 82, Assens, , , , ,
1879, 23de Juni, 27de Juni, Hans Hansen [enkemand, fattiglem], 67, Assens, , , , ,
1879, 25de Juni, 30te Juni, Andreas Bagger [ugift, fattiglem], 74, Assens, , , , ,
1879, 28de Juni, 2den Juli, Claus Knudsen [daglejer, gift mand], 68, Assens, , , , ,
1879, 25de Juni, 30te Juni, Hans Christian Schmidt, , , , , Schmidt [lærer], , Odense
1879, 12te Juli, 18de Juli, Peter Christian Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 20, Blangstrup, , , , ,
1879, 18de Juli, 23de Juli, Jens Storm [gift mand, avlsbruger], 78, i Assens, , , , ,
1879, 14de August, 16de August, Jens Larsens [dødfødt søn], , Assens, , , Jens Larsen [daglejer], ,
1879, 11te August, 18de August, Hans Petter Jakobsen [ugift, matros], 21, af Gråbbestad Tanum Sogn, Sverrig, , , , ,
1879, 17de August, 21de August, Adolph Frederik Jørgensen [gift mand, bødker], 74, i Assens, , , , ,
1879, 2den October, 4de October, Albert Christoffer Hansen, , Assens, , , Hans Jacob Hansen [smed], ,
1879, 26de October, 30te October, Frederik Christian Storm [gift mand, kjøbmand], 65, i Assens, , , , ,
1879, 2den November, 7de November, Hans Frederiksen [gift mand, vægter], 63, i Assens, , , , ,
1879, 4de November, 8de November, Johan Christian Ferdinand Villemsen [enkemand, forhenværende havnefoged], 65, Assens, , , , ,
1879, 7de November, 13de November, Kristen Clausen [gift mand, smaakjører], 61, Assens, , , , ,
1879, 11te November, 17de November, Lars Peter Hansen [postbud, gift mand], 45, Assens, , , , ,
1879, 19 December, 27de December, Rasmus Iver Jensen [ugift], 22, Assens, , , Hans Jensen [kjøbmand], ,
1879, 27de December, 31te December, Hans Morten Sørensens [dødfødte søn], , Assens Mark, , , Hans Morten Sørensen [sømand], ,
1880, 2den Januar, 6te Januar, Jens Otto Christiansen, , Assens, , , Jens Hyldahl Christiansen [farver], ,
1880, 26de Januar, 30te Januar, Johan Frederik Jørgensen [tobaksspinder, gift mand, fattiglem], 75, Assens, , , , ,
1880, 1ste Februar, 6te Februar, Jens Frederik Schøn, 2, , , , Fr. Schøn [kjøbmand], ,
1880, 6te Februar, 13de Februar, Lars Larsen [enkemand, daglejer], 69, Assens, , , , ,
1880, 17de Februar, 23de Februar, Carl Adolf Christoffer Grapenties, , Assens, , , , Maria Sofie Louise Dorothea Grapenties [ugift],
1880, 29de Februar, 4de Marts, Marcus Syberkrop Jørgensen, , Assens, , , Jørgensen [bager], ,
1880, 9 Marts, 15de Marts, Rasmus Larsen [væver, gift mand], 66, Assens Mark, , , , ,
1880, 15de Marts, 20de Marts, Henrik Samuel Petersen, , Assens, , , , Sofie Petersen [ugift],
1880, 14de April, 19de April, Jacob Ebbe Bjørnsen [fraskilt kammager], 65, Assens Arbejdsanstalt, , , , ,
1880, 28de April, 3die Maj, Hans Jørgen Grønholz [krigsraad, praktiserende læge, enkemand], 86, Assens, , , , ,
1880, 3die Maj, 7de Maj, Rasmus Mortensen [gift mand, fattiglem, daglejer], 52, Assens, , , , ,
1880, 14de Maj, 20de Maj, Johan Ludvig Sørensen, 12, Assens, , , Niels Sørensen [dagelejer], ,
1880, 20de Maj, 24de Maj, Carl August Georg Schwerdtfeger, 3, Assens, , , Schwerdtfeger [smed], ,
1880, 24de Maj, 29de Maj, Hans Jensen [gift mand, skræddersvend], 39, Assens, , , , ,
1880, 10de Juni, 14de Juni, Fr. Schwartzs [udøbte søn], , -[sted ikke indført], , , Fr. Schwartz [uldspinder], ,
1880, 13de Juni, 18de Juni, Lars Larsen Lunde [fraskilt mand, daglejer], 60, Assens, , , , ,
1880, 21de Juni, 26de Juni, Hans Christian Roy [ungkarl, gjørtler], 55, Assens, , , , ,
1880, 21de Juni, 26de Juni, Niels Jakob Jeppesen, , Assens, , , Chr. Jeppesen [slagter], ,
1880, 17de Juli, 26de Juli, Karen Pedersens [søn], , Løgismose, , , , Karen Pedersen [ugift],
1880, 5te August, 9de August, Niels Larsen [enkemand, daglejer], 71, Assens, , , , ,
1880, 24de August, 28de August, Hans Simonsen [enkemand, skomager], 87, Assens, , , , ,
1880, 24de August, 27de August, Carl Rasmussen, , Assens, , , Rasmussen [fragtmand], ,
1880, 3die September, 8de September, Peder Christian Dalgaard Gullager [ugift arbejdsmand], 28, Assens Arbejsanstalt, , , , ,
1880, 5te September, 9de September, Rasmus Rasmussen, , Assens, , , Rasmussen [fragtmand], ,
1880, 12te September, 15de September, Niels Herman Bølling, , Assens, , , Bølling [politibetjent], ,
1880, 16de September, 20de September, Johan Grøndahl Jørgensen, 1, , , , Chr. Jørgensen [skomager], ,
1880, 30te September, 5te Oktober, Erik Larsen [gift mand, invalid], 56, Assens, , , , ,
1880, 6te October, 9de October, Julius Jeppesen, 4, Assens, , , Jeppe Chr. Jeppesen [slagter], ,
1880, 10de October, 14de October, Anders Jeppesen, 2, Assens, , , Theodor Jeppesen [slagter], ,
1880, 23de October, 28de October, Jens Peter Andersen, 4, Assens, , , Anders Hansen [daglejer], ,
1880, 25de October, 1ste November, Jens Jørgensen [ugift skomager], 30, Assens, , , , ,
1880, 28de October, 4de November, Niels Jørgen Laurits Larsen, 9, , , , Hans Larsen [daglejer], ,
1880, 4de November, 11te November, Jakob Vilhelm Schmidt [barbersvend, ugift], 39, Assens, , , , ,
1881, 5te Januar, 10de Januar, Nis Petersen Friis [gift skomager], 71, i Assens, , , , ,
1881, 22de Januar, 27de Januar, Nicolai Jensen, , Assens, , , Martin Georg Jensen [baadfører], ,
1881, 6te Februar, 12 Februar, Niels Frederik Niss [gift mand, maler], 70, Assens, , , , ,
1881, 9de Februar, 16de Februar, Niels Hansen [gift mand, styrmand], 30, Assens, , , , ,
1881, 28de Februar, 5te Marts, Christian Gebhardt Lebrecht Kmap [gift mand, redacteur], 66, Assens, , , , ,
1881, 16de Marts, 22de Marts, Hans Jensen [gift arbejdsmand], 56, Assens, , , , ,
1881, 11te Marts, 18de Marts, Anders Christiansen [enkemand, husmand], 59, Assens Landsogn, , , , ,
1881, 29de Marts, 2 April, Herluf Nielsen, 1, Assens, , , A. L. P. Nielsen [lærer], ,
1881, 9de April, 12te April, Niels Nielsen [ugift kurvemagersvend], 29, Assens Arbejdsanstalt, , , , ,
1881, 17de April, 22de April, Christian Sørensen Andersen [gift, høker], 59, Assens, , , , ,
1881, 19de April, 25de April, Hans Christian Carl Kryger, 4, Assens, , , Kryger [maler], ,
1881, 20de April, 26de April, Jens Larsen [enkemand, saddelmager], 83, Assens, , , , ,
1881, 20de April, 25de April, Jacob Frederik Jensen, 6, Assens, , , H. Jensen [afdøde skrædder], ,
1881, 1ste Maj, 7de Maj, Carl Julius Nielsen [enkemand, kobbersmed], 64, Assens, , , , ,
1881, 8de Maj, 14de Maj, Frederik Ludvig Rønning [enkemand, kjøbmand], 70, Assens, , , , ,
1881, 14de Maj, 17de Maj, Sophus Theodor Andreas Jeppesen, 3, Assens, , , Samuel Jeppesen [slagter], ,
1881, 7de Juni, 11te Juni, Christen Jensen [gift kjøbmand], 74, Assens, , , , ,
1881, 22de Juni, 27de Juni, Anders Larsen [gift værthusholder], 62, Assens, , , , ,
1881, 26de Juni, 30te Juni, Niels Nielsen [gift daglejer], 52, Assens, , , , ,
1881, 8de Juli, 13de Juli, Peter Marcussen [gift skrædder], 58, i Assens, , , , ,
1881, 9de August, 16de August, Jørgen Petersen [gift forhenværende gaardmand], 64, Assens, , , , ,
1881, 11te August, 15de August, Anders Christian Andersen, 1, Assens, , , , Karen Christensen [ugift],
1881, 20de August, 23de August, Hans Lund Simonsens [dødfødte søn], , Assens, , , Hans Lund Simonsen [høker], ,
1881, 4de September, 10de September, Sophus Walther [enkemand, handelscommis], 26, Assens, , , , ,
1881, 5te September, 9de September, Andreas Bejerholm [enkemand, værtshusholder], 57, Assens, , , , ,
1881, 11te September, 16de September, Hans Peter Hansen, , Assens Landsogn, Thorøhuse, , , Peter Hansen [skipper], ,
1881, 8de October, 15de October, Gustav Langhoff Petersen, 6, Assens, , , J. L. Petersen [skibsfører], ,
1881, 17de October, 22de October, Balthazar Knapp [enkemand, smed], 53, Assens Arbejdsanstalt, , , , ,
1881, 16de November, 18de November, Arnold Max Rudolf Witt, 3, Assens, , , Witt [hattemagersvend], ,
1881, 16de November, 21de November, Johan Christian Mathias Nielsen Maaløe [ugift snedker], 68, Assens, , , , ,
1881, 22de November, 25de November, Carl Christian Frederik Rasmussen, , , , , , Marie Kristine Madsen [ugift],
1881, 22de November, 29de November, Nicolaj Frants Schwartz [gift mølleejer, landvæsenscommissær, amtsraadsmedlem R. af D2], 64, , , , , ,
1881, 25de November, 30te November, Hans Nielsen [gift stenhugger], 51, Assens, , , , ,
1881, 2den December, 8de December, Niels Eriksen [ugift handelsbetjent], 19, Assens, , , , ,
1881, 18de December, 23de December, Carn Christian Baumgarten [sadelmager, gift mand], 58, Assens, , , , ,
1881, 25de December, 28de December, Niels Herluf Nielsen, , Assens, , , A. L. P. Nielsen [lærer], ,
1882, 8de Januar, 14de Januar, Jens Peter Petersen, 6, Assens, , , N. Chr. Petersen [skipper], ,
1882, 9de Januar, 14de Januar, Rasmus Petersen [gift mand, møllebygger], 64, Assens, , , , ,
1882, 21de Januar, 26de Januar, Hans Jørgen Anthon [enkemand, skipper], 80, Assens, , , , ,
1882, 24de Januar, 30te Januar, Rasmus Rasmussen [gift mand, værtshusholder], 48, Assens, , , , ,
1882, 31te Januar, 7de Februar, Peder Pedersen [enkemand, høker], 70, Assens, , , , ,
1882, 14de Februar, 21de Februar, Anders Pedersen [enkemand, daglejer], 69, Møllerhuse, , , , ,
1882, 20de Februar, 26de Februar, Hans Peter Clausen, 5, Assens, , , Jørgen Clausen [møllerkusk], ,
1882, 22de Februar, 28de Februar, Jørgen Andersen [gift daglejer], 34, Møllerhuse, , , , ,
1882, 1ste Marts, 7de Marts, Jørgen Jensen [gift skibstømrer], 78, Assens, , , , ,
1882, 5te Marts, 9de Marts, Jens Marcus Frederiksen, , Assens, , , Søren P. Frederiksen [daglejer], ,
1882, 11te Marts, 18de Marts, Anders Hansen Nielsen [gift snedkermester], 40, Assens, , , , ,
1882, 10de Marts, 14de Marts, Frederik Adolph Jørgensen, 1, Assens, , , A. Jørgensen [kjøbmand], ,
1882, 18de Marts, 21de Marts, Poul Helmuth Krarup Lind, 1, Assens, , , Lind [pract. læge], ,
1882, 9de April, 13de April, Vilhelm Frederik Nellemose, 1, Assens, , , Nellemose [snedker], ,
1882, 16de April, 22de April, Harald Marius Christian Kühn, 1, Assens, , , Kühn [hattemagersvend], ,
1882, 26de April, 3die Maj, Jens Carl Johansen [ugift fuldmægtig], 28, Assens, , , , ,
1882, 8de Maj, 15de Maj, Carl Madsen [gift fisker], 48, Assens, , , , ,
1882, 30te Maj, 5te Juni, Frederik Carl Kryger [gift sadelmager], 57, Assens, , , , ,
1882, 2den Juni, 6te Juni, Peter Larsen [gift møllebygger], 67, Assens, , , , ,
1882, 8de Juni, 14de Juni, Peter Petersen Lysholdt [gift forhenværende gaardejer], 56, Assens, , , , ,
1882, 11te Juni, 17de Juni, Poul Thygesen [enkemand, klodsemager], 55, Assens, , , , ,
1882, 13de Juni, 19de Juni, Jens Ferdinand Hein, 5, Assens, , , Hein [snedker], ,
1882, 18de Juni, 24de Juni, Carsten Nielsen [væver, gift], 64, Assens, , , , ,
1882, 21de Juni, 27de Juni, Julius Peter Walther [ugift handelskommis], 22, Assens, , , , ,
1882, 10de Juli, 15de Juli, Nicolaj Larsen, 3, Assens, , , Larsen [skomager], ,
1882, 13de Juli, 15de Juli, Hjalmar Viggo Simonsen, , Assens, , , , Petra Simonsen [ugift],
1882, 14de Juli, 20de Juli, Marcus Syker Kropp [ugift snedker], 75, Assens, , , , ,
1882, 14de Juli, 20de Juli, Jens Peter Hattesen [gift skomager], 31, Assens, , , , ,
1882, 15de Juli, 21de Juli, Ludvig Emanuel Christensen [gift typograf], 35, Assens, , , , ,
1882, 29de Juli, 1ste August, Peter Jensen Marcussen, , , , , Fr. Marcussen [avlsbruger], ,
1882, 29de Juli, 1ste August, Mads Lillelunds [udøbte søn], , Assens, , , Mads Lillelund [kjøbmand], ,
1882, 3die August, 7de August, Emil Hilfling Rasmussen, , Assens, , , Rasmussen [fotograf], ,
1882, 14de August, 21de August, Johan Christian Frederik Andersen [enkemand, saddelmager], 46, Assens, , , , ,
1882, 27de August, 31te August, Hans Rasmussen [gift daglejer], 69, Assens, , , , ,
1882, 3die September, 7de September, Rasmus Poulsen Marcussen [gift gjæstgiver], 51, Assens, , , , ,
1882, 7de September, 12te September, Niels Hannibal Resling [ugift bagersvend], 22, Assens, , , , ,
1882, 12te September, 19de September, Jacob Lacoppidan Strøyberg [enkemand, apotheker], 82, Assens, , , , ,
1882, 27de October, 1ste November, Petrine Christiane Jørgensens [dødfødte søn], , Assens, , , , Petrine Christiane Jørgensen [ugift],
1882, 2den November, 7de November, Marcus Jacob Rasmussen, 15, Assens, , , , R. Mortensen [dageljer - hans enke],
1882, 18de November, 22de November, Jens Nielsen [ugift snedkerlærling, døvstum], 19, Assens, , , , ,
1882, 1ste December, 8de December, Gert Olsen Lund [enkemand, skrædder], 69, Assens, , , , ,
1882, 10de December, 15de December, Johan Peter Lange [ugift murer], 44, Assens, , , , ,
1882, 22de December, 29de December, Lars Hansen [gift dagelejer], 44, Assens, , , , ,
1883, 8de Februar, 12te Februar, Christen Knudsen [gift fattiglem], 61, Assens, , , , ,
1883, 7de Marts, 14de Marts, Johannes Jørgensen [gift mægler], 50, Assens, , , , ,
1883, 16de Marts, 24de Marts, Victor Edouard Blom [gift distriktslæge R af D], 59, Assens, , , , ,
1883, 17de Marts, 24de Marts, Peder Larsen [gift, forhenværende gaardejer], 74, Assens, , , , ,
1883, 6te April, 9de April, Rasmus Christensen [gift smed, fattiglem], 56, Assens, , , , ,
1883, 14de April, 21de April, Søren Andreas West [ugift saltkoger], 68, Assens, , , , ,
1883, 17de April, 23de April, Peter Jørgensen [enkemand, daglejer], 68, Assens, , , , ,
1883, 27de April, 2den Maj, Morten Larsen Kolte [ungkarl, avlsbruger og vognmand], 71, Assens, , , , ,
1883, 7de Maj, 11te Maj, Henrik Schmaljohan [ugift skomagersvend, fattiglem], 76, Assens, , , , ,
1883, 20de Maj, 25de Maj, Hans Jørgen Engelland [ugift skomagersvend, fattiglem], 39, Assens, , , , ,
1883, 25de Maj, 31te Maj, Christian Andersen [gift smedemester], 27, Assens, , , , ,
1883, 22de Juni, 27de Juni, Hans Jacob Hansen [daglejer, enkemand], 75, Assens, , , , ,
1883, 3die August, 10de August, Andreas Jensen [enkemand, forhenværende toldpakhuskarl], 75, Assens, , , , ,
1883, 14de September, 18de September, Niels Olsson [ugift jærnbanearbejder], 30, Assens, , , , ,
1883, 25de September, 28de September, Rasmus Emil Kjærby Jensen, , Assens Landsogn, , , A. Kjærby Jensen [skrædder], ,
1883, 10de October, 15de October, Jens Carl Hansen, , Assens Landsogn, , , Hans Jørgen Hansen [skipper], ,
1883, 12te October, 18de October, Niels Peter Madsen [ugift handelscommis], 24, , , , , ,
1883, 16de October, 22de October, Ole Henriksen [gift husmand], 75, Snave Dam, Dreslette Sogn, , , , ,
1883, 17de October, 19de October, Mads Chr. Madsens [dødfødte søn], , Assens, , , Mads Chr. Madsen [slagter], ,
1883, 18de October, 22de October, Jørgen Møller, 3, Assens, , , Møller [bager], ,
1883, 12te November, 19de November, Rasmus Peter Jensen Hansen, 11, Assens, , , Rasmus Hansen [arbejdsmand], ,
1883, 2den December, 10de December, Jacob Jørgensen [enkemand, landhandler], 81, Assens, , , , ,
1883, 7de December, 12te December, Lars Hansen [enkemand, murer], 39, Assens, , , , ,
1883, 9de December, 15de December, Poul Rasmussen Dreijer [gift bager og brændevinsbrænder], 61, Assens, , , , ,
1883, 13de December, 20de December, Poul Rasmussen Møller [ugift kjøbmand og kirkeværge], 54, Assens, , , , ,
1883, 20de December, 24de December, Anders Christian Andersen, 2, Assens, , , P. Andersen [ølhandler], ,
1884, 28de December 1883, 1ste Januar, Peder Larsen [enkemand, fattiglem], 79, fra Thurup, , , , ,
1884, 1ste Januar, 8de Januar, Rasmus Petersen [gift kjøbmand], 80, Assens, , , , ,
1884, 4de Januar, 10de Januar, Lars Knudsen [gift daglejer], 69, Assens, , , , ,
1884, 4de Januar, 10de Januar, Peter Clausen [gift havnevægter], 72, Assens, , , , ,
1884, 6te Januar, 11te Januar, Anders Christensen [gift snedker], 79, i Assens, , , , ,
1884, 12te Januar, 18de Januar, Alfred Peter Brandt Petersen, , Assens, , , R. Petersen [smaakjører], ,
1884, 20de Januar, 23de Januar, Harald Marius Christian Kühn, , Assens, , , Kühn [hattemagersvend], ,
1884, 22de Januar, 28de Januar, Jens Jørgen Jensen, , Assens, , , Hans Jensen [dagelejer], ,
1884, 28de Januar, 1ste Februar, Martha Christensens [dødfødt søn], , Assens, , , , Martha Christensen [ugift],
1884, 27de Januar, 1ste Februar, Jens Peter Jørgen Hattesen, 1, Assens, , , Hattesen [afdøde skomager], ,
1884, 5te Februar, 9de Februar, Hans Christian Rasmussen, , Assens, , , H. Rasmussen [smaakjører], ,
1884, 20de Januar, 27de Januar, Lars Jørgen Hansen [gift husmand], 39, i Kjerte, , , , ,
1884, 27de Februar, 6te Marts, Niels Therkel Johansen [ugift typograf], 28, Assens, , , , ,
1884, 22de Marts, 29de Marts, Hans Hansen [enkemand, daglejer], 77, Assens, , , , ,
1884, 30te Marts, 2den April, Lars Christian Larsen, , Assens, , , , Ane Christensen [ugift],
1884, 8de April, 12de April, Hans Jørgensen [gift daglejer], 58, Assens, , , , ,
1884, 1ste Maj, 8de Maj, Hans Andersen [barbersvend], 17, Assens, , , Mads Andersen [daglejer], ,
1884, 16de Maj, 21de Maj, Hans Petersen [gift ølbrygger], 55, Assens, , , , ,
1884, 18de Maj, 23de Maj, Niels Andersen [gift daglejer], 60, Assens, , , , ,
1884, 19de Maj, 24de Maj, Iver Sand [gift kjøbmand], 48, Assens, , , , ,
1884, 25de Maj, 30te Maj, Niels Hansen [ugift tjenestekarl], 78, Assens, , , , ,
1884, 1ste Juni, 7de Juni, Hans Andersen [gift ? arbejdsmand], 30, Assens, , , , ,
1884, 6te Juni, 11te Juni, Lauritz Sørensen, 1, , , , Sørensen [skipper], ,
1884, 10de Juni, 16de Juni, Knud Andersen [gift mand, fisker], 46, Assens, , , , ,
1884, 8de Juni, 12te Juni, Lars Pedersen [ugift sadelmager], 43, , , , , ,
1884, 11te Juni, 14de Juni, Jacob Larsen [enkemand, murer], 82, , , , , ,
1884, 19de Juni, 24de Juni, Vilhelm Christian Eli Tüchsen [gift postmester], 66, i Assens, , , , ,
1884, 29de Juni, 5te Juli, Søren Jensen Gormsen [enkemand, skomager], 83, Assens, , , , ,
1884, 4de Juli, 7de Juli, Hans Hansen [enkemand, huusmand], 55, Aborre Skov, Gamtofte Sogn, , , , ,
1884, 5te Juli, 9de Juli, Laurits Cornelius Bang [ugift], 17, Assens, , , Bang [hjulmand], ,
1884, 12te Juli, 17de Juli, Christian Christensen, , Assens, , , Rasmus Christiansen [daglejer], ,
1884, 29de Juli, 1ste August, Niels Jensen, 1, Assens, , , Anders Jensen [væver], ,
1884, 28de Juli, 1ste August, Paul Sand, 1, Assens, , , S. Sand [afdøde kjøbmand], ,
1884, 1ste August, 4de August, Georg Emilius Jerløv, 1, Assens, , , J. Chr. Jerløv [rebslager], ,
1884, 11te August, 16de August, Johan Lange Christensen [gift murermester], 66, i Assens, , , , ,
1884, 2den August, 4de August, Kirstine Karlsens [udøbte søn], , Assens, , , , Kirstine Karlsen [ugift],
1884, 11te September, 16de September, Heinrich Carstensen Hansen Dreijer [ugift avlsforvalter, underkorporal], 21, , , , , ,
1884, 27de September, 30te September, Christen Christensen [enkemand, fattiglem], 59, Assens, , , , ,
1884, 27de September, 3die October, Hans Møller, , Assens, , , Fr. M. Møller [skibsreder], ,
1884, 2den October, 8de October, Niels Hansen [enkemand, aftægtsmand], 93, Assens Landsogn, , , , ,
1884, 8de October, 11te October, Aage Olsen, , Assens, , , P. Th. Olsen [toldassistent], ,
1884, 4de November, 10de November, L. Jensens [udøbte søn], , Assens, , , L. Jensen [ekviperingshandler], ,
1884, 20de November, 25de November, Lars Sørensen [enkemand, arbejdsmand], 59, Assens Arbejdsanstalt, , , , ,
1884, 10de December, 15de December, Anders Pedersen, 12, Møllerhuse, Assens Landsogn, , , Peder Jensen [stenhugger], ,
1884, 13de December, 19de December, Johan Christian Henrich Noll [gift toldkontrollør], 69, Assens, , , , ,
1884, 18de December, 22de December, Lauritz Christian Larsen, 2, Assens, , , M. Chr. Larsen [sømand], ,
1885, 29de December 1884, 2den Januar, Hans Hansen, , Assens, , , Rasmus Hansen [daglejer], ,
1885, 5te Januar, 10de Januar, Frederik Carl Ulrik Syberkrop [enkemand, snedker], 73, Assens, , , , ,
1885, 8de Januar, 10de Januar, Peter Sylvan Lund, , Assens, , , Jens Lund [arbejdsmand], ,
1885, -, 17de Januar, Henning Peter Henningsen [gift sømand], 40, Assens, , , , ,
1885, 2den Marts, 10de Marts, Niels Larsen [enkemand, malermester], 74, Assens, , , , ,
1885, 13de Marts, 20de Marts, Rasmus Frederik Brødegaard [gift urmager], 56, Assens, , , , ,
1885, 13de Marts, 17de Marts, Hans Iver Hansen, 6, Assens, , , Hans Chr. Hansen [daglejer], ,
1885, 13de Marts, 17de Marts, Ole Peter Jensen, , Assens, , , Jacob Jensen [daglejer], ,
1885, 24de Marts, 31te Marts, Søren Andersen [daglejer, enkemand], 56, Assens, , , , ,
1885, 29de Marts, 4de April, Carl Petersen, 15, Assens, , , Chr. Petersen [daglejer], ,
1885, 3die April, 9de April, Harald Marthini Sørensen [ugift handelsbetjent], 21, Assens, , , , ,
1885, 4de April, 9de April, Hans Frederik Carl Christian Kühn, , Assens, , , Kühn [hattemagersvend], ,
1885, 2den April, 8de April, Jørgen Jensen Gormsen [enkemand, skomager], 72, Assens, , , , ,
1885, 27de April, 4de Maj, Hans Olsen [enkemand, husmand, fattiglem under Orte], 87, Assens, , , , ,
1885, 28de April, 4de Maj, Laurits Christian Schmidt [enkemand, hattemager], 84, Assens, , , , ,
1885, 30te April, 6te Maj, Hermann Rom [gift forhenværende møller], 71, Assens, , , , ,
1885, 5te Maj, 9de Maj, Carl Lund, 2, Assens, , , Jens Lund [daglejer], ,
1885, 15de Maj, 20de Maj, M. Andersens [dødfødte søn], , Assens, , , M. Andersen [snedker], ,
1885, 16de Maj, 20de Maj, Niels Christian Clemmensen, 1, Assens, , , R. Clemmensen [dagelejer], ,
1885, 20de Maj, 23de Maj, Jens Carl Ørsted Jørgensen, 2, Assens, , , Claus Jørgensen [daglejer], ,
1885, 23de Maj, 27de Maj, Peter Andersen, , , , , , Andersine Andersen [ugift],
1885, 25de Maj, 30te Maj, J. P. Mortensens [dødfødte søn], , Assens, , , J. P. Mortensen [skomager], ,
1885, 30te Maj, 3die Juni, Peter Jensen Thuesen, 8, Assens, , , L. M. Thuesen [styrmand], ,
1885, 6te Juni, 12te Juni, Otto Frederik Ferdinand Rasmussen [ugift sejlmager], 44, Assens, , , , ,
1885, 5te Juni, 9de Juni, Jens Nielsen [gift husmand], 56, Strandby, , , , ,
1885, 26de Maj, 30de Maj, Rasmus Emil Kjærby Jensen, , Assens Landsogn, , , A. K. Jensen [skrædder], ,
1885, 26de Juni, 3die Juli, Mathias Christian Schaldemose [enkemand, sognepræst til Assens og Kjærum], 74, Assens, , , , ,
1885, 22de Juni, 29de Juni, Hans Andersen [enkemand, fattiglem], 73, fra Husby, , , , ,
1885, 3die Juli, 8de Juli, Carl Christian Ryberg Bang [gift hjulmand], 73, Assens, , , , ,
1885, 5te Juli, 10de Juli, Carl Crhistian Ringkjøbing [enkemand, slagter], 44, Assens, , , , ,
1885, 5te Juli, 10de Juli, Jørgen Larsen (Top) [gift daglejer], 62, Assens, , , , ,
1885, 14de Juli, 17de Juli, Henrik Valdemar Petersen, , Assens Landsogn, , , Jens Petersen [dagelejer], ,
1885, 5te September, 8 September, Anna Johanne Jacobine Eggerts [dødfødte søn], , Assens, , , Anna Johanne Jacobine Eggert [ugift], ,
1885, 20de August, -, Jørgen Petersen [plejefader gaardmand Lars Larsen], 13, i Lundager, , , , ,
1885, 7de September, 12te September, Hans Møller, , Assens, , , Fr. Møller [skibsreder], ,
1885, 10de September, 16de September, Hans Poul Olsen [gift daglejer], 59, i Assens, , , , ,
1885, 12te September, 16de September, Peter Friederick Zierck [enkemand, daglejer], 64, Sandager Sogn, , , , ,
1885, 23de September, 25de September, Hans Nielsen [ugift, forhenværende gaardejer i Strandby], 74, Assens, , , , ,
1885, 25de September, 2den October, Christian Jespersen [gift garver og klodsemager], 46, Assens, , , , ,
1885, 11te October, 16de October, Jens Hansen [forhenværende gaardmand i Lundage - gift particulier], 53, Assens, , , , ,
1885, 22de October, 26de October, Carl Martin Koch, , Assens, , , Søren Jørg. Koch [daglejer], ,
1885, 30te October, 5te November, Marius Heinrich Schmidt [ugift detaillist], 38, Assens, , , , ,
1885, 28de October, 3die November, Jens Andreas Basse [enkemand, feltbereder], 72, Assens, , , , ,
1885, 31te October, 3die November, Hartmanns [udøbte søn], , Assens, , , Hartmann [slagter], ,
1885, 11te November, -, Christian Amandus Haagesen [løjtnant toldassistent, gift], 44, af Nyborg, , , , ,
1885, 18de November, 24de november, Peter Carl Sophus Walther [gift forhenværende kjøbmand], 68, Assens, , , , ,
1885, 20de November, 26de November, Niels Christian Heiden [gift vejassistent], 57, i Assens, , , , ,
1885, 26de November, 1ste December, Johan Gotfred Petersen [ugift forhenværende smaakjører], 43, Assens, , , , ,
1885, 9de December, 12te December, Jens Peter Jensen, , Assens, , , , Ane Cathr. Madsen [ugift],
1885, 14de December, 21de December, Jens Christian Corneliussen [ugift arbejdsmand], 52, Assens, , , , ,
1885, 27de December, 31te December, Hans Jørgen Nielsen, , Assens, , , A. L. P. Nielsen [lærer], ,
1885, 25de December, -, Rasmus Christensen [gift proppeskærer], 36, Assens, , , , ,
1886, 13de Februar, 19de Februar, Hans Iversen Seebach [enkemand, rebslager], 70, Assens, , , , ,
1886, 15de Februar, 19de Februar, Peter Johannes Jeppesen, , Assens, , , Julius Jeppesen [slagter], ,
1886, 26 Februar, 4 Marts, Christian Peter Christensen, , Assens, , , J. M. Christensen [træskomand], ,
1886, 17de Marts, 25de Marts, Christian Frederik Wilhelm Leopold Wendelboe-Hersom [gift pensioneret kaptejn, dmd. (dannebrogsmd.)], 77, Glamsbjerg, , , , ,
1886, 4 Marts, 7de Marts, Jørgen Johansen, , Assens Landsogn, , , Jac. Johansen [husmand], ,
1886, 25de Marts, 31te Marts, Hannibal Jepsen Hannibal [skipper, gift], 34, Assens, , , , ,
1886, 29de Marts, 3die April, Jens Engen Sørensen Thøger, , Assens, , , , Thøger [enkemadame],
1886, 8de April, 12te April, Marcus Christian Nielsen, , Assens, , , Hans Nielsen [daglejer], Laura Margrethe Rasmussen [ugift],
1886, 17de April, 21de April, Karen Margrethe Andersens født Mortensen [dødfødt søn], , Assens Landsogn, , , , Karen Margrethe Andersen født Mortensen [enke],
1886, 26de April, 30te April, Peter Christian Thorn, , Assens, , , P. C. Thorn [maskinsmed], ,
1886, 21de Maj, 27de Maj, Reinhold Johan Peter Knudsen [ugift forhenværende snedker], 74, Assens, , , , ,
1886, 31te Maj, 4de Juni, Niels Marcus Nielsen, , Assens, , , A. P. Nielsen [daglejer], ,
1886, 6te Juni, 11te Juni, Lars Peter Hansen, 6, Assens, , , Peter Hansen [arbejdsmand], ,
1886, 21de Juni, 26de Juni, Jens Peter Lindegaard [enkemand, sømand, fattiglem], 97, i Assens, , , , ,
1886, 24de Juni, 30te Juni, Mads Hansen [enkemand, forhenværende gaardmand i Aborre], 71, Assens, , , , ,
1886, 2den Juli, 7de Juli, Lars Christiansen [gift fisker], 46, i Aborre, , , , ,
1886, 11te Juli, 15de Juli, Carl Jeppe Jeppesen, , i Assens, , , Jørgen Jeppesen [ølbrygger], ,
1886, 22de Juli, 26de Juli, Jens Nielsen [gift bødker], 70, Assens, , , , ,
1886, 26de Juli, 31te Juli, Claus Jacob Ernst [gift bagermester], 71, Assens, , , , ,
1886, 29de Juli, 4de August, Niels Peter Andreas Hansen, , Møllerhuse, , , Hans R. Jørgensen [daglejer], ,
1886, 4de August, 9de August, Jens Henrik Reinhold Mejborg [enkemand, værtshusholder], 75, Assens, , , , ,
1886, 8de August, 14de August, Niels Peter Nielsen [gift hattemager], 75, Assens, , , , ,
1886, 13de August, 21de August, Heinrich Johan Friederich Freytag [enkemand, blikkenslager], 72, Assens, , , , ,
1886, 14de August, 19de August, Anton Vilhelm Wenzell [enkemand, fiskehandler], 67, Assens, , , , ,
1886, 21de August, 26de August, Peter Madsen [gift detailhandler], 53, Assens, , , , ,
1886, 22de August, 27de August, Mads Jacobsen [gift daglejer], 49, Assens, , , , ,
1886, 21de August, -, Niels Jørgen Hansen, 2, Ebberup, , , Andreas Hansen [husmand smed], ,
1886, 25de August, 30te August, Hans Christian Jensen [ugift amtstuefuldmægtig], 21, Assens, , , , ,
1886, 2den September, 6te September, Rasmus Marius Nielsen, , Assens Landsogn, , , , Mette Cathrine Nielsen [ugift],
1886, 3die September, 9de September, Jacob Christensen [gift arbejdsmand], 78, i Assens, , , , ,
1886, 20de September, 22de September, Carl Marius Koch, , Assens, , , S. J. Koch [arbejdsmand], ,
1886, 26de September, 4de October, Hans Nikolaj Bonnesen [gift skipper], 62, i Assens, , , , ,
1886, 26de September, 28de September, Peter Jensen Thuesen, , Assens, , , L. Thuesen [skipper], ,
1886, 30te September, 6de October, Lorens Peter Jensen [gift tømmermand], 59, i Assens, , , , ,
1886, 6te October, 11te October, Friedrich Christian Ernst Ferdinand Velten [enkemand, gartner], 66, Assens, , , , ,
1886, 9de October, 13de October, Christian Tommerup [gift slagtermester], 74, i Assens, , , , ,
1886, 10de October, 15de October, Lars Peter Petersen, 13, Møllerhuse, , , P. Larsen [stenhugger], ,
1886, 21de October, 28de October, Christoffer Hansen [gift værtshusholder], 81, Assens, , , , ,
1886, 12te November, 18de November, Carl Frederik Høffner, 14, Assens, , , Høffner [farver], ,
1886, 15de November, 19de November, Niels Hansen [gift hjulmand], 80, Assens, , , , ,
1886, 22de November, 25de November, Carl Christian Jensen Sørensen, 4, Assens, , , , Dorthea Sørensen [ugift],
1886, 4de December, 6te December, Lars Peter Hansen, , Assens, , , , Marie Kirstine Larsen [ugift],
1886, 15de October, -, Ane Kirstine Larsen [dødfødt søn], , Gamtofte, , , , Ane Kirstine Larsen [ugift],
1886, 23de December, 29de December, Jørgen Olsen [gift daglejer], 64, i Assens, , , , ,
1886, 22de December, 27de December, Anders Peter Andersen, 6, Assens, , , C. Andersen [urmager], ,
1887, 26de December 1886, 3die Januar, Jens Jørgensen [gift detailhandler], 43, Assens, , , , ,
1887, 6te Januar, 11te Januar, Peter Jensen [ungkarl], 40, Assens, , , , ,
1887, 25de Januar, 31te Januar, Carl Ferdinand Schmidt [gift barber], 71, Assens, , , , ,
1887, 29de Januar, 5te Februar, Hans Jensen [enkemand, kjøbmand], 72, Assens, , , , ,
1887, 30te Januar, -, Christian Peter Christiansen [ugift murer], 19, boende i Orte, , , , ,
1887, 5te Februar, 9de Februar, Laurits Peter Christiansen, , Assens, , , Chr. Christiansen [daglejer], ,
1887, 7de Februar, 11te Februar, Thomas Carlsen [enkemand, forhenværende lysestøber], 88, Assens, , , , ,
1887, 23de Februar, 25de Februar, Erik Hansens [dødfødt søn], , Assens, , , Erik Hansen [daglejer], ,
1887, 2den Marts, 5te Marts, Hans Holm, , Assens, , , Hans Holm [dagelejer], ,
1887, 25de Marts, 28de Marts, Niels Peter Ravn, , Assens, , , Chr. Jacobsen Ravn, ,
1887, 25de Marts, 2den April, Johan Jacob Østerbye [gift konditor], 55, Assens, , , , ,
1887, 5te April, 9de April, Lauritzens [persiennefabrikant - dødfødt søn], , Assens, , , Lauritzen [persiennefabrikant], ,
1887, 26de April, 2den Maj, Christen Frisch, 13, Assens, , , Chr. Frisch [boghandler], ,
1887, 26de April, 2den Maj, Alfred Møller, , Assens, , , Fr. Møller [skibsreder], ,
1887, 18de Maj, 20de Maj, Knøsters [dødfødt søn], , Assens, , , Knøster [blikkenslagersvend], ,
1887, 19de Maj, 24de Maj, Rasmus Storm [enkemand, avlsbruger], 81, Assens, , , , ,
1887, 23de Maj, -, Niels Hansen [gift husmand], 39, i Flemløse, , , , ,
1887, 5te Maj ? [dato usikker], 26de Maj, Henrik Bent Czarnewsky [ugift kjøbmand], 38, i Assens, , , , ,
1887, 23de Maj, 31te Maj, Hans Frederik Julius Jeppesen [gift slagter], 46, i Assens, , , , ,
1887, 12te Juni, 17de Juni, Johan Herman Harmsen [gift værtshusholder], 54, i Assens, , , , ,
1887, 26de Juni, 29de Juni, P. Pedersens [dødfødt søn], , Assens, , , P. Pedersen [værtshusholder], ,
1887, 28de Juni, 2den Juli, Poul Andersen [gift fattiglem], 72, i Assens, , , , ,
1887, 27de Juni, 5te Juli, Lars Rasmussen [ugift murersvend], 29, fra Ellinge, , , , ,
1887, 12te Juli, 18de Juli, Peter Rasmussen, 3, Assens, , , Rasm. Rasmussen [dagelejer], ,
1887, 15de Juli, 19de Juli, Hans Clausen [gift guldsmed], 66, i Assens, , , , ,
1887, 25de Juli, 28de Juli, Lars Christian Christiansen, , Assens, , , Mads Paulli Christiansen [murer], ,
1887, 31te Juli, 4de August, Henrik Jørgensen, , Assens, , , Claus Jørgensen [daglejer], ,
1887, 1ste August, 4de August, Carl Carstensen, , Assens, , , C. V. Carstensen [gjæstgiver], ,
1887, 10de August, 13de August, Hans Nielsen [vejmand, enkemand], 83, Assens Landsogn, , , , ,
1887, 17de August, 22de August, Peder Larsen [enkemand, rugbrødbager], 73, Assens, , , , ,
1887, 21de August, 27de August, Mads Jensen [ugift tjenestekarl], 52, Assens, , , , ,
1887, 29de August, 2den September, Alfred Jørgen Peter Hansen, 1, Assens, , , Hansen [slagter], ,
1887, 1ste September, 8de September, Rasmus Peter Olsen [enkemand smaakjører], 56, Assens, , , , ,
1887, 16de September, 21de September, Peder Lauritzen, , Assens, , , Lauritzen [rorsbetjent], ,
1887, 29de September, 4de October, Christian Frederik Schmidt [enkemand, skibsreder], 54, i Assens, , , , ,
1887, 9de October, 13de October, Jens Peter Rasmus Møller Cardel, , Assens, , , Cardel [sejlmager], ,
1887, 18de October, 22de October, Knud Hansen [gift daglejer], 54, i Assens Landsogn, , , , ,
1887, 14de November, 21de November, Lars Nielsen [gift kurvemager], 74, i Assens, , , , ,
1887, 26de November, 30te November, Søren Johan Rasmussen, 2, i Assens, , , H. J. Rasmussen [daglejer], ,
1887, 30te November, 6te December, Adolf Johannnes Emanuel Thorn, , Assens, , , P. Thorn [smed], ,
1887, 8de December, 12te December, Anders Hansen, 2, Assens, , , Mikkel Hansen [daglejer], ,
1887, 11te December, 17de December, Jørgen Andersen Jørgensen [ugift kontorist], 21, Assens, , , A. Jørgensen [høker], ,
1887, 17de December, 21de December, Jens Peter Rasmus Ole Olsen, 2, Assens, , , N. C. Olsen [damaskvæver], ,
1887, 21de December, 24de December, Carl Emil Johansen, , Assens, , , Ferd. Johansen [formand], ,
1887, 25de December, 29de December, August Johansen, 8, Assens, , , Ferd. Johansen [formand], ,
1888, 11te Januar, 16de Januar, Peter Riggelsen [gift restauratør], 26, Assens, , , , ,
1888, 10de Januar, 17de Januar, Jens Axel Jørgensen, 1, Assens, , , A. Jørgensen [kjøbmand], ,
1888, 14de Januar, 21de Januar, Jørgen Pedersen Østerbye [gift arbejdsmand], 69, i Assens, , , , ,
1888, 8de Februar, 14de Februar, Peter Hansen Knap [enkemand, snedker], 70, i Assens, , , , ,
1888, 11te Februar, 16de Februar, Laurits Hansen [gartner], , Assens, , , Fr. Hansen, ,
1888, 26de Februar, 29de Februar, Lars Christian Christiansen, , Assens, , , M. P. Christiansen [murer], ,
1888, 27de Februar, 3die Marts, Frits Henrik Theodor Jørgensen, , Assens, , , Nielsine Jørgensen [ugift], ,
1888, 28de Februar, 5te Marts, Rasmus Marcussen, 3, Assens, , , V. C. Marcussen [fiskehandler], ,
1888, 2den Marts, 9de Marts, Hans Storm [ugift avlsbruger], 39, Assens, , , , ,
1888, 29de Februar, 5te Marts, Ole Larsen [enkemand, fattiglem], 64, Assens, , , , ,
1888, 5te Marts, 9de Marts, Hans Christian Holm, , Assens, , , H. Holm [arbejdsmand], ,
1888, 10de Marts, 16de Marts, Hans Peter Hansen [enkemand, buntmager], 69, i Assens, , , , ,
1888, 19de Marts, 26de Marts, Lars Jeppesen [enkemand, arbejdsmand], 72, Assens, , , , ,
1888, 20de Marts, 27de Marts, Georg Gotfred Czarnewsky [gift kjøbmand], 69, Assens, , , , ,
1888, 20de Marts, 26de Marts, Rasmus Hansen [ugift skipper], 56, Assens, , , , ,
1888, 22de Marts, 26de Marts, Adam Frederik Christensen, , Assens, , , Chr. Christensen [smed], ,
1888, 22de Marts, 26de Marts, Niels Jensen, , Assens Landsogn, , , , Maren Kirstine Jensen [ugift],
1888, 27de Marts, -, Rasmus Villumsen [enkemand, aftægtshusmand], 84, Assens, , , , ,
1888, 29de Marts, 3die April, Peter Johannes Jeppesen, 1, Assens, , , Jul. Jeppesen [slagter], ,
1888, 1ste Maj, 5te Maj, Rasmus Bruun [ugift skomagersvend, fattiglem], 80, Assens, , , , ,
1888, 1ste Maj, 5te Maj, Carl Peter Søren Jørgensen, 13, Assens, , , Eskild Jørgensen [daglejer], ,
1888, 6te Maj, 9de Maj, Carl Christian Jørgensen, , Assens, , , , Nielsine Kirstine Sørensen [ugift],
1888, 6te Maj, 13de Maj, Anders Hansen [ugift smedesvend, skærsliber], 36, Assens, , , , ,
1888, 14de Maj, 21de Maj, Ditlev Friis [kammerraad, exam. jur. forhenværende amtsstuefuldmægtig], 82, i Assens, , , , ,
1888, 24de Maj, 30te Maj, Hans Petersen [gift skipper], 75, Assens Landsogn, , , , ,
1888, 26de Maj, 30te Maj, L. M. Lausens [udøbt søn], , Assens, , , L. M. Lausen [sømand], ,
1888, 26de Maj, 29de Maj, Anker Schmidt Christoffersen, , af Aarhus, , , Schmidt Christoffersen [skibsbygger], ,
1888, 27de Maj, 2den Juni, Christian Christensen [gift garver], 33, i Assens, , , , ,
1888, 3die Juni, 6te Juni, Carl Henrik Knop, , Assens, , , , Ane Larsen [ugift],
1888, 10de Juni, 16de Juni, Nicolai Christian Fentz [gift guldsmed], 57, i Assens, , , , ,
1888, 10de Juli, 14de Juli, Hans Hansen, , Assens, , , Anders Hansen [skomager], ,
1888, 13de Juli, 20de Juli, Anders Jørgensen [enkemand, høker], 80, Assens, , , , ,
1888, 24de Juli, 31te Juli, Jacob Larsen Kolte [gift snedker], 73, i Assens, , , , ,
1888, 28de Juli, 31te Juli, Anders Johannes Bent Christiansen, , Assens, , , Chr. Christiansen [daglejer], ,
1888, 2den August, 4de August, Gotfred Theodor Sørensen, , Assens, , , S. F. Sørensen [barber], ,
1888, 8de August, 13de August, Hans Storm [gift avlsbruger], 77, i Assens, , , , ,
1888, 24de August, 27de August, Jørgen Mortensen Nellemose [ungkarl privatlærer], 50, i Assens, , , , ,
1888, 4de September, 8de September, Hans Larsen [enkemand, aftægtsmand], 81, Assens, , , , ,
1888, 14de September, 17de September, Lars Peter Rasmussen, , Assens, , , Chr. Rasmussen [arbejdsmand], ,
1888, 3die October, 6te October, Peter Lauritsen, , Assens, , , Lauritsen [rorsbetjent], ,
1888, 1ste October, -, Lars Nielsen [gift husmand], 59, Søllested Mark, , , , ,
1888, 10de November, 15de November, Christian Johannes Christiansen, 1, Assens, , , Hans Christiansen [daglejer], ,
1888, 24de November, 30de November, Morten Hansen [gift daglejer], 74, Assens Landsogn, , , , ,
1888, 20de December, 26de December, Hans Steffensen [gift forhenværende gaardmand i Mygind], 49, nu i Assens, , , , ,
1888, 17de December, 23de December, Georg Christian Rasmussen [gift hattemager], 47, i Vejle, , , , ,
1889, 10de Januar, 16de Januar, Hans Peter Jørgensen [enkemand, snedkersvend], 68, Assens, , , , ,
1889, 25de Januar, 29de Januar, Jens Frederik August Rasmussen, , Assens, , , , Marie Rasmussen [ugift],
1889, 8de Februar, 12te Februar, Sofus Christian Petersen, , Assens, , , Hans Petersen [daglejer], ,
1889, 15de Februar, 19de Februar, Holger Jensen, , Assens, , , Lars Jensen [ekviperingshandler], ,
1889, 5te Marts, 12te Marts, Thomas Petersen [gift daglejer], 75, i Assens, , , , ,
1889, 30te Marts, 5te April, Niels Storm [enkemand, skomager], 80, i Assens, , , , ,
1889, 2den April, -, Jens Christian Christiansen [ugift tjenestekarl], 22, i Voldtofte, , , , ,
1889, 6te April, -, Carl Laurits Jensen, , Assens, , , , Kristine Jensen [ugift],
1889, 12te April, 15de April, Peder Knudsen [ugift tjenestekarl], 25, paa Helnæs, , , , ,
1889, 18de April, 23de April, Anders Jørgensen [gift kjøbmand], 39, Assens, , , , ,
1889, 30te April, 4de Maj, Iver Andersen [gift arbejdsmand], 38, [måske 39 år] i Assens, , , , ,
1889, 30te April, 4de Maj, Valdemar Christian Frederiksen, 1, Assens, , , Jac. Frederiksen [daglejer], ,
1889, 2den Maj, 6te Maj, Rasmus Andersen, 5, Assens, , , Jens Andersen [daglejer], ,
1889, 4de Maj, 8de Maj, Bernhard Eis, 2, Assens, , , F. V. Eis [arbejdsmand], ,
1889, 7de Maj, 10de Maj, Hans Emil Kjærby Jensen, 2, Assens Landsogn, , , A. Kjærby Jensen [skrædder], ,
1889, 11te Maj, 13de Maj, Oluf Erik Lausen, , Assens, , , Laur. Lausen [sømand], ,
1889, 23de Maj, 27de Maj, Christen Christensen Bølling [gift politibetjent], 61, Assens, , , , ,
1889, 24de Maj, 29de Maj, Enevald Nicolai Bendorf [gift skomager], 29, Assens, , , , ,
1889, 20de Juni, 26de Juni [rettet, der stod Maj], Laurits Tolstrup Holtz [gift drejer], 71, Assens, , , , ,
1889, 10de Juli, 17de Juli, Jørgen Joachim Heinrich Friederich Schmal [gift krigsassessor D. M. toldassistent], 78, i Enemærket, Dreslette Sogn, , , , ,
1889, 14de Juli, 19de Juli, Carl Theodor Hansen [ugift garversvend], 45, Assens Fattiggaard, , , , ,
1889, 21de Juli, 24de Juli, Hans Carl Adolf Iversen, , Assens, , , C. Iversen [slagter], ,
1889, 23de Juli, 26de Juli, Peter Bartholin Bruun Krag, , Assens, , , M. Krag [distriktslæge], ,
1889, 10de August, 15de August, Rasmus Jensen [gift smaakjører], 59, i Assens, , , , ,
1889, 6te September, 10de September, Henrik Sofus Jensenius Marcus Jacobsen, , Assens, , , , Kirsten Jacobsen [ugift],
1889, 13de September, 19de September, Caspar Anker Antonio Koefod [gift telegrafist], 29, i Fredericia, , , , ,
1889, 18de September, 25de September, Caspar Frederik Gløerfeldt [enkemand, guldsmed, retsvidne], 87, Assens, , , , ,
1889, 18de September, 23de September, Jørgen Christian Larsen, 7, Assens, , , Hans Larsen Teglgaard [maltgører], ,
1889, 14de September, 21de September, Anders Andersen Rasmussen, 1, Assens, , , Chr. Rasmussen [daglejer], ,
1889, 22de September, 25de September, Hans Petersen [udøbt søn], , Assens, , , Hans Petersen [daglejer], ,
1889, 30te September, 5te October, Johannes Kempf, , Assens, , , Kempf [blikkenslager], ,
1889, 30te September, 5te October, Erik Hansen [enkemand, værtshusholder], 52, Assens, , , , ,
1889, 13de October, 19de October, Jeppe Christensen [aftægtsmand, enkemand], 94, Assens Landsogn, , , , ,
1889, 30te October, 5de November, Rasmus Jensen [gift baadfører], 53, Assens, , , , ,
1889, 12te November, 18de November, Marcus Petersen [plejesøn af daglejer Rasm. Rasmussen], 7, Assens, , , , ,
1889, 23de November, 30de November, Niels Peter Nielsen [ugift skræddersvend], 21, Assens, , , Jens Nielsen [skrædder], ,
1889, 2den December, 9de December, Georg Albert Demant [enkemand, gartner], 70, i Assens, , , , ,
1889, 11te December, 15de December, Frederik Andersen, 1, Assens, , , Jørg. Andersen [daglejer], ,
1889, 12te December, 20de December, Jørgen Jensen Jørgensen [gift pensioneret krydstoldassistent], 67, Assens, , , , ,
1889, 17de December, 21de December, Jens Maurits Carlsen, , Assens, , , Carlsen [skrædder], ,
1889, 26de December, -, Henning Christensen [enkemand, natbetjent], 60, Assens, , , , ,
1890, 4de Januar, 9de Januar, Jeppe Nielsen [enkemand, fattiglem], 75, Assens, , , , ,
1890, 12te Januar, 17de Jnauar, Frederik Christian Schmidt [enkemand, forhenværende skipper], 82, Assens, , , , ,
1890, 28de Januar, 3die Februar, Rasmus Sørensen [gift skipper], 76, i Assens, , , , ,
1890, 1ste Februar, 5te Februar, Niels Rasmus Rasmussen, , Assens, , , N. P. Rasmussen [tømrer], ,
1890, 5te Februar, 8de Februar, Niels Richard Nielsen, , Assens, , , A. L. P. Nielsen [lærer], ,
1890, 11te Februar, 13de Februar, C. C. Jørgensens [udøbt søn], , -[sted ikke indført], , , C. C. Jørgensen [fabriksarbejder], ,
1890, 10de Februar, 15de Februar, Christian Nielsen [ugift fattiglem], 72, i Assens, , , , ,
1890, 13de Februar, 17de Februar, Jens Peter Nielsen, 11, Assens, , , Lars Hansen [daglejer], ,
1890, 18de Februar, 25de Februar, Niels Lund [forhenværende kjøbmand, gift], 66, Assens, , , , ,
1890, 23de Marts, 29de Marts, Mads Christian Raffenberg [gift sparekassedirektør], 79, i Assens, , , , ,
1890, 3die April, 8de April, Christian Jørgen Hansen, , Assens, , , Jørg. Hansen [daglejer], ,
1890, 10de April, 14de April, Johannes Andreas Hansen, 1, Assens, , , Chr. Hansen [ølkusk], ,
1890, 24de April, 2den Maj, Hans Jørgen Asmussen [enkemand, bødker], 63, i Assens, , , , ,
1890, 30te April, 6te Maj, Heinrich Freytag, 1, Assens, , , Maren Freytag [ugift], ,
1890, 1ste Maj, 5te Maj, Niels Vilhelm Marcussen, , Assens, , , R. V. Marcussen [gjæstgiver], ,
1890, 4de Maj, 8de Maj, Axel Johannes Larsen, , Assens, , , H. S. Larsen [fragtmand], ,
1890, 8de Maj, 12te Maj, Jens Christian Jensen, 1, Assens, , , Peter Jensen [fragtmand], ,
1890, 16de Maj, 19de Maj, Svend Magnus Christiansen, 4, Assens, , , Christiansen [fyrbøder], ,
1890, 20de Maj, 23de Maj, Marius Christian Frederiksen, 7, Assens, , , S. P. Frederiksen [vægter], ,
1890, 22de Maj, 28de Maj, Christian Lottrup Hansen [ugift pensioneret lærer], 72, Assens, , , , ,
1890, 26de Maj, 30te Maj, Frederik Syver Christiansen, , Assens, , , M. P. Christiansen [murer], ,
1890, 26de Maj, 30te Maj, Laurits Rasmussen, , Assens, , , R. Rasmussen [daglejer], Cecilie Larsen [ugift],
1890, 3die Juni, 6te Juni, Peter Sørensen Fallesen, 2, Assens, , , F. Fallesen [fiskehandler], ,
1890, 5te Juni, 7de Juni, Hartvig Marcus Madsen, 2, Assens, , , Chr. Madsen [bybud], ,
1890, 10de Juni, 17de Juni, Hans Sofus Nielsen [gift garver], 37, i Assens, , , , ,
1890, 11te Juni, 16de Juni, Julius Christian Anton Henriksen [gift, drejer], 33, i Assens, , , , ,
1890, 14de Juni, 19de Juni, Niels Petersen [enkemand, arbejdsmand], 83, Assens, , , , ,
1890, 21de Juni, 26de Juni, Peder Andersen [gift politibetjent], 52, i Assens, , , , ,
1890, 17de Juli, 20de Juli, Aage Petersen, , Assens, , , Otto Petersen [skibsreder], ,
1890, 26de Juli, 30te Juli, Knud Peter Christiansen, 7, Assens, , , Christiansen [fyrbøder], ,
1890, 28de Juli, 1ste August, Mathias Rønning [ugift farver, brandinspektør], 68, Assens, , , , ,
1890, 6te August, 11te August, Anders Johansen [gift daglejer], 54, i Assens, , , , ,
1890, 22de August, 27de August, Christian Hansen [ugift sømand], 26, Assens, , , , ,
1890, 1ste September, 3die September, Knudsens [dødfødt søn], , Assens, , , Knudsen [underforvalter], ,
1890, 10de September, 15de September, Nicolai Fentz [gift bager], 81, i Assens, , , , ,
1890, 15de September, 17de September, Axel Engelbrecht Christensen, , Assens, , , Frederikke Christensen [ugift], ,
1890, 14de September, 17de September, Jacob Kolte Marcussen, , Assens, , , Marcussen [urmager], ,
1890, 15de September, 20de September, Claudius Dons [ugift pensionist], 72, Assens, , , , ,
1890, 15de September, -, Jacob Jørgensen [ugift sadelmagerlærling], 19, Thurup, , , , ,
1890, 24de September, -, Anders Nielsen [gift indsidder], 28, Mygind Mark, , , , ,
1890, 5te October, 9de October, Martin Madsen, , Assens, , , A. Madsen [daglejer], ,
1890, 10de October, 16de October, Lars Peter Kolte, , , , , , Margr. Petersen [ugift],
1890, 20de November, 26de November, Christian Jensen [fisker], 63, i Assens, , , , ,
1890, 29de November, 3die December, J. M. Christiansens [udøbt søn], , , , , J. M. Christiansen [snedker], ,
1890, 29de November, 3die December, Carl Christian Petersen [enkemand, skrædder], 49, Smeierup, , , , ,
1890, 13de December, 17de December, Niels Christian Leachariassen [måske Zachariassen - gift sømand], 62, Assens, , , , ,
1890, 14de December, 17de December, Hans Andersen, 2, Assens, , , Sv. Andersen [smaakører], ,
1890, 17de December, 22de December, Rasmus Andreas Rasmussen [gift daglejer], 41, Assens, , , , ,
1891, 26de December 1890, 2den Januar, Jens Jacob Lund Rasmussen [enkemand, murer], 73, Assens, , , , ,
1890, 26de December, 31te December, Marius Otto Johannes Larsen, 1, Assens, , , Lars Larsen [daglejer], ,
1891, 29de December, 5te Januar, Peter Severin Arent [forhenværende godsforvalter], 54, Assens, , , , ,
1891, 2den Januar, 5te Januar, Carl Peter Larsen, , Assens, , , Ane Larsen [ugift], ,
1891, 6te Januar, -, Rasmus Rasmussen [tjenestedreng], 14, i Voldtofte, , , , ,
1891, 1ste Februar, 6te Februar, Frederik Storm [ugift snedkersvend], 60, i Assens, , , , ,
1891, 9de Februar, 14de Februar, Søren Peter Nielsen, , Assens, , , Jens Nielsen [snedker], ,
1891, 11te Februar, 17de Februar, Niels Nielsen, 8, Assens, , , Niels Nielsen [formand], ,
1891, 13de Februar, 14de Februar, Hans B. Bruuns [dødfødt søn], , Assens, , , Hans B. Bruun [købmand], ,
1891, 20de Februar, 23de Februar, Østerbyes [udøbt søn], , Assens, , , Østerbye [konduktør], ,
1891, 18de Februar, 23de Februar, Mathias Bundstedt Beierholm [ugift daglejer], 69, i Assens, , , , ,
1891, 17de Februar, 21de Februar, Christian Petersen, 4, , , , Niels Petersen [daglejer], ,
1891, 15de Marts, 21de Marts, Johannes Jensen [gift daglejer], 51, Assens Landsogn, , , , ,
1891, 17de Marts, 23de Marts, Hans Christian Nielsen [gift daglejer], 43, Assens, , , , ,
1891, 23de Marts, 28de Marts, Rasmus Petersen [gift daglejer], 47, Assens Landsogn, , , , ,
1891, 28de Marts, 1ste April, Christen Clausen Stage [fraskilt smed], 64, Assens, , , , ,
1891, 3die Maj, 8de Maj, Niels Hansen [gift smaakører], 55, Assens, , , , ,
1891, 21de Maj, 26de Maj, Christian Sørensen Igleborg [gift skibstømrer], 73, i Assens, , , , ,
1891, 24de Maj, 28de Maj, Lars Jensen [gift skibstømrer], 60, Møllerhuse, Assens Landsogn, , , , ,
1891, 3die Juni, 8de Juni, Emilius Rud Jensen, , Assens, , , Rud Jensen [krysassistent], ,
1891, 9de Juni, 12te Juni, Carl Hansen, , Assens, , , Jørg. Hansen [klodsemager], ,
1891, 9de Juni, 16de Juni, Rasmus Peter Clemmensen [gift graver], 61, i Assens, , , , ,
1891, 12te Juni, 13de Juni, Marie Hansens [dødfødt søn], , Assens, , , Marie Hansen [ugift], ,
1891, 25de Juli, 29de Juli, Hermann Meyer [gift baadfører], 43, Assens, , , , ,
1891, 18de August, 22de August, Mads Andresen [gift husmand], 56, i Sønderby, , , , ,
1891, 25de August, 28de August, Mads Peter Thuesen [gift sømand], 87, i Assens, , , , ,
1891, 27de August, 31te August, Hans Jørgen Larsen [i pleje hos Lund Christensens enke], , Assens, , , , Mette Marie Larsen [ugift], Aborre
1891, 29de August, 1ste September, Johan Christian Storm [ugift fabriksbestyrer], 36, i Assens, , , , ,
1891, 30te August, 2den September, Johan Larsen [gift arbejdsmand], 32, Assens, , , , ,
1891, 22de September, 26de September, Jens Andersen [gift træskomand], 81, Assens, , , , ,
1891, 26de September, 1ste October, Lars Petersen [gift arbejdsmand], 39, Assens, , , , ,
1891, 1ste October, 5te October, Ingolf Carl Aage Hansen, , Assens, , , Hansen [fyrbøder], ,
1891, 6te October, 10de October, Niels Andersen [fraskilt forhenværende snedker, fattiglem], 74, Assens, , , , ,
1891, 8de October, 12te October, Peter Christiensen Løndahl [enkemand, arbejdsmd], 59, i Assens - røgter hos gmd Erik Jørgensen, Saltofte, , , , ,
1891, 8de November, 10de November, L. Larsens [dødfødt søn], , Assens, , , L. Larsen [klodsemager], ,
1891, 13de November, 16de November, Christian Valdemar Jørgensen, , Assens, , , Carl Chr. Jørgensen [daglejer], ,
1891, 15de November, 19de November, Christian Syber-Kropp [ugift snedkersvend, fattiglem], 75, i Assens, , , , ,
1891, 28de November, 3die December, Christian Pedersen [gift sømand], 70, Assens, , , , ,
1891, 29de November, 4de December, Hans Christoffer Priess [enkemand, skrædder, retvidne], 86, Assens, , , , ,
1891, 4de December, 10de December, Niels Hansen Justesen [gift vognmand], 64, i Assens, , , , ,
1891, 22de December, 28de December, Frederik Ludvig Lund [ugift snedkersvend], 60, Assens Fattiggaard, , , , ,
1891, 24de December, 29de December, Niels Christian Stage [gift skomager], 66, i Assens, , , , ,
1891, 25de December, 31te December, Jørgen Casper Kropp [ugift snedker], 75, i Assens, , , , ,
1891, 24de December, 30te December, Hannibal Jørgensen [gift forhenværende færgeskipper], 79, i Assens, , , , ,
1891, 25de December, 31te December, Rasmus Thomsen [gift brændehandler], 76, i Assens, , , , ,
1891, 26de December, 31te December, Jens Steffensen [gift daglejer], 66, i Assens, , , , ,
1892, 30te December 1891, 6te Januar, Jørgen Andersen Nybølle [gift pensioneret overvagtmester, dannebrogsmand], 86, Assens, , , , ,
1876, 11te Januar, 15de Januar, Marie Cathrine Møller [ugift], 34, af Assens, , , Søren Møller [afdøde lods], ,
1876, 13de Januar, 17de Januar, Bertha Andrea Hansen Roy, , i Assens, , , N. Roy [tobakspinder], ,
1876, 15de Januar, 17de Januar, Elisabeth Jeppesen, , af Assens, , , Julius Jeppesen [slagter], ,
1876, 20de Januar, 26de Januar, Ane Larsen, 82, af Assens, Nielsen [snedker], , , ,
1876, 22de Januar, 28de Januar, Maren Johanne Hansen [ugift fruentimmer], 32, af Assens, , , , ,
1876, 24de Januar, 31te Januar, Anna Jensen, 23, i Assens, P. Bertelsen [farver], , , ,
1876, 27de Januar, 1ste Februar, Kirstine Utzon, 34, af Assens, A. Hansen [købmand], , , ,
1876, 29 Januar, 1ste Februar, H. Christensens [dødfødt pigebarn], , af Assens, , , H. Christensen [biavler], ,
1876, 15de Februar, 21de Februar, Lovise Frederikke Høyer Lundbech, 76, af Assens, Høyer [købmand], , , ,
1876, 17de Februar, 22de Februar, Anna Marie Nielsen, 5, af Assens, , , Nielsen [isenkræmmer], ,
1876, 12te Marts, 16de Marts, Karen Kirstine Jensen, , af Assens, , , J. Jensen [klodsemager], ,
1876, 16de Marts, 22de Marts, Maren Larsdatter, 79, af Assens, Jacob Larsen [daglejer], , , ,
1876, 17de Marts, 23de Marts, Marie Kirstine Nielsen [ugift tjenestepige], 30, af Assens, , , , ,
1876, 10de April, 18de April, Marie Gløerfeldt, 75, af Assens, Thomas Høi [guldsmed], , , ,
1876, 16de April, 22de April, Maren Mogensen født Jørgensdatter, 89, i Skalbjerg, Peter Mogensen [gaardmand], , , ,
1876, 29de Maj, 3die Juni, Jensine Christiane Falentine Sebach, , af Assens, , , R. Seebach [rebslager], ,
1876, 28de Maj, 3die Juni, Juliane Cathrine Emilie Larsen, , af Assens, , , Hans Larsen [arbejdsmand], ,
1876, 31te Maj, 6te Juni, Maren Rasmussen, 46, af Assens, Rasmus Andersen [smaakjører], , , ,
1876, 2den Juni, 7de Juni, Ane Marie Rasmussen, 79, af Assens, Søren Madsen [slagter], , , ,
1876, 3die Juni, 7de Juni, Mette Mortensen, 60, af Assens, H. C. Busch [skomager], , , ,
1876, 4de Juni, 9de Juni, Marie Christiane Pedersen, 7, af Assens, , , P. Pedersen [snedker], ,
1876, 6te Juni, 12te Juni, Anna Marie Thygesen, 63, af Assens, J. Jørgensen [skipper], , , ,
1876, 11te Juni, 19de Juni, Christiane Jensine Margrethe Nellemann født Clemmensen, 77, tidligere af Assens, Nellemann [proprietair], , , ,
1876, 24de Juli, 27de Juli, Kirstine Gormsen, , Assens, , , Peter Gormsen [daglejer], ,
1876, 20de August, 24de August, Kirsten Hansen, 33, af Assens, Knud Andersen [daglejer], , , ,
1876, 23de August, 26de August, Jørgen Andersens [udøbt pigebarn], , af Assens, , , Jørgen Andersen [avlsbruger], ,
1876, 28de August, 1ste September, Gjertrud Rasmussen, 47, af Assens, Andreas Jørgensen [murer], , , ,
1876, 1ste September, 6te September, Karen Larsdatter, 74, af Assens Landsogn, Frederik Møller Petersen [væver], , , ,
1876, 5te October, 11te October, Petronella Karina Margrethe Clemmensen født Ruuls, 79, af Assens, Kildegaard Clemmensen [kjøbmand, cand. phil.], , , ,
1876, 18de October, 23de October, Ane Didriksdatter, 68, af Assens Landsogn, Lars Andersen [husmand], , , ,
1876, 22de October, 26de October, Dorthea Andersen, 81, af Assens, Peder Hansen Rud [litsenbroder], , , ,
1876, 23de October, 28de October, Karen Christensen, 77, Søllested Mark, Ivar Hansen [husmand], , , ,
1876, 23de October, 28de October, Ane Storm, 52, af Assens, P. Knap [snedker], , , ,
1876, 14de November, 18de November, Johanne Marie Larsen, , af Assens, , , Jens Larsen [daglejer], ,
1876, 1ste December, 5te December, Maren Pedersen, 13, af Assens, , , Peder Nielsen [daglejer], ,
1876, 9de December, 13de December, Niels Larsens [dødfødt pigebarn], , af Assens, , , Niels Larsen [landpostbud], ,
1876, 7de December, 12te December, Lars Larsens [dødfødt pigebarn], , af Assens, , , Lars Larsen [høker], ,
1876, 19de December, 23de December, Ane Marie Iversen, 35, af Assens, Rasmus Clemmensen [daglejer], , , ,
1876, 17de December, 27de December, Karen Marie Rasmussen, 66, tidligere af Assens, Hans Nielsen [rugbrødbager], , , ,
1877, 6te Januar, 11te Januar, Maren Christine Tommerup, 11, af Assens, , , Jens Tommerup [afdøde slagter], ,
1877, 18de Januar, 23de Januar, Karen Hardorff født Nielsen, 74, af Assens, Hardorff [skomager], , , ,
1877, 20de Januar, 24de Januar, Ane Cathrine Knudsen, 53, af Assens, Meyer [slagter], , , ,
1877, 20de Februar, 22de Februar, Bolette Jensens [udøbt datter], , af Assens, , , , Bolette Jensens [pige],
1877, 23de Februar, 1ste Marts, Ane Pouline Fabricius [ugift fruentimmer], 75, af Assens, , , , ,
1877, 2 Marts, 8de Marts, Kirsten Pedersdatter, 86, i Vester Hæsinge, Jørgen Sørensen [væver], , , ,
1877, 11te Marts, 17de Marts, Karen Rasmussen, 55, af Assens, Th. Nielsen [tobakspinder], , , ,
1877, 13de Marts, 21de Marts, Petrine Clausen født Petersen, 38, af Gøteborg [født i Assens], Sophus Clausen [bager], , , ,
1877, 26de Marts, 31te Marts, Caja Lund født Holst, 66, af Assens, N. Ø. Lund [fæstemand], , , ,
1877, 1ste April, 6te April, Juliane Marie Christensen [ugift], 52, af Assens, , , S. Christensen [afdøde skomager], ,
1877, 1ste April, 5te April, Juliane Elisabeth Scharff født Sibel, 62, af Assens, Scharff [kaptejn], , , ,
1877, 2den April, 6te April, Thora Andrea Frida Hansine Rasmine Lund, 2, af Assens, , , Lund [sigtemager], ,
1877, 7de April, 14de April, Johanne Kirstine Abrahamsen, 80, af Assens, P. Petersen [høker], , , ,
1877, 9de April, 14de April, Anna Margrethe Meyer, 57, af Assens, Mourits Andersen [smed], , , ,
1877, 9de April, 13de April, Oline Marie Hansen, 33, af Assens, H. Andersen [kjøbmand], , , ,
1877, 18de April, 21de April, N. C. Thomsens [dødfødt datter], , af Assens, , , N. C. Thomsen [sømand], ,
1877, 21de April, 26de April, Helene Holst, 82, af Assens, Rosenvinge [murmester], , , ,
1877, 22de April, 28de April, Christine Simonsen, 56, af Assens, J. Hansen [skomager], , , ,
1877, 1ste Maj, 7de Maj, Ane Nielsen [ugift], 19, af Assens, , , N. Nielsen [snedker], ,
1877, 10de Maj, 14de Maj, Petra Andersen, , af Assens, , , H. Andersen [kjøbmand], ,
1877, 31te Maj, 5 Juni, Mariane Grarup født Hahn, 72, af Assens, Grarup [kjøbmand], , , ,
1877, 1ste Juni, 6te Juni, Ane Lovise Jørgensen, 50, af Assens, Lars Madsen [dagelejer], , , ,
1877, 3die Juni, 6te Juni, Hansine Mariane Jensen, , af Assens, , , H. M. Jensen [sømand], ,
1877, 5te Juni, 12te Juni, Hansine Caroline Andrea Clausen, 18, af Assens, , , Clausen [afdøde krydsassisten], ,
1877, 24de Juni, 28de Juni, Karen Rasmussen [ugift], 22, af Assens, , , Rasmus Mortensen [daglejer], ,
1877, 28de Juni, 2den Juli, Inger Cathrine Christensen, 30, af Assens, M. Jensen [fisker], , , ,
1877, 1ste Juli, 5te Juli, Sara Petrea Knap [ugift], 20, af Assens, , , P. Knap [kjøbmand], ,
1877, 9de Juli, 14de Juli, Hanne Jensen [ugift], 16, af Assens, , , Casper Jensen [skibstømrer], ,
1877, 30te August, 4de September, Cecilie Laura Hansen, 3, af Assens, , , L. Hansen [skibstømrer], ,
1877, 3die September, 4de September, Marie Louise Schwartz, , Assens, , , A. Schwartz [møllebestyrer], ,
1877, 10de September, 14de September, Mette Dahl [ugift fruentimmer, fattiglem], 73, af Assens, , , , ,
1877, 13de September, 18de September, Mette Marie Møller født Petersen [hos sin datter i Assens], 77, af Vejle, N. K. Møller [sadelmagermester], , , ,
1877, 18de September, 23de September, Karen Knudsen [ugift tjenestepige], 17, af Blangstrup, Thurup Sogn, , , , ,
1877, 17de October, 22de October, Elisabeth Storm [ugift], 45, af Assens, , , J. J. Storm [brændevinsbrænder], ,
1877, 2den November, 9de November, Maren Lillelund født Anthon, 63, af Assens, P. M. Lillelund [kjøbmand], , , ,
1877, 16de November, 23de November, Petrine Annania Andersen [ugift], 20, af Assens, , , C. S. Andersen [smed], ,
1877, 12te December, 15de December, Anna Marie Cathrine Asmussen født Møller, 48, af Assens, Asmussen [bødker], , , ,
1877, 17 December, 22de December, Marie Kirstine Gormsen, 26, af Assens, M. C. Larsen [sømand], , , ,
1877, 16de December, 20de December, Kirsten Jensen [ugift - hos sin svigersøn N. Storm], 90, [murer Hansen] forhen af Odense, , , , ,
1877, 20de December, 24de December, Margrethe Nielsdatter, 58, af Assens, Lars Hansen [stenhugger], , , ,
1877, 22de December, 28de December, Birgitte Østerby, 48, af Assens, J. Andersen Due [afdød lærer], , , ,
1877, 26de December, 29de December, Vilhelmine Jacoba Marcussen, , af Assens, , , A. Marcussen [uhrmager], ,
1878, 31de December 1877, 7de Januar, Marie Cathrine Andersen, 24, af Assens, Jacob Hansen [daglejer], , , ,
1878, 16de Januar, 23de Januar, Bodil Kirstine Madsdatter, 78, af Assens Landsogn, Peder Gabriel [hjulmand], , , ,
1878, 19de Januar, 26de Januar, Hanne Jacobine Antonie Christiane Bruun født Plum, 79, i Assens, Bruun [agent], , , ,
1878, 24de Januar, 30de Januar, Johanne Henrikke Anthon født Hintz, 75, af Assens, H. J. Anthon [skipper], , , ,
1878, 5te Februar, 9de Februar, Ane Margrethe Rasmussen, 54, af Assens, Petersen [skrædder], , , ,
1878, 18de Februar, 25de Februar, Anna Jensine Frederikke Clausen, , af Assens, , , Clausen [skrædder], ,
1878, 7de Marts, 14de Marts, Ane Cathrine Hansen, 77, af Assens, Niels Pedersen [arbejdsmand], , , ,
1878, 12te Marts, 19de Marts, Sara Marie Gormsen født Thuesen, 55, af Assens, J. J. Gormsen [skomager], , , ,
1878, 3die April, 8de April, Julie Sophie Jensen, 3, af Assens, , , Anders Jensen [ fyrbøder], ,
1878, 23de April, 27de April, Anna Lovise Cathrine Høgh født Bork, 70, i Kjerte, C. M. C. Høgh [pastor], , , ,
1878, 23de April, 26de April, Maren Larsen, 89, af Assens, Jacobsen [gjørtler], , , ,
1878, 28de April, 3die Maj, Maren Willumsen [fattiglem], 94, i Assens, Villumsen [daglejer], , , ,
1878, 2den Maj, 8de Maj, Vilhelmine Kirstine Larsen, , af Møllerhuse, Assens Landsogn, , , Niels Larsen [daglejer], ,
1878, 10de Maj, 15de Maj, Dorthea Marie Nielsen, 36, af Møllerhuse, Assens Landsogn, Hans R. Jørgensen [husmand], , , ,
1878, 17de Maj, 25de Maj, Kirsten Hansen, 82, af Assens, Jens Jensen [skipper], , , ,
1878, 25de Maj, 1ste Juni, Mette Marie Rasmusdatter, 58, af Assens, H. Jensen [kjøbmand], , , ,
1878, 1ste Juni, 6te Juni, Andrea Christine Nielsen, 10, af Assens, , , N. Nielsen [sadelmager], ,
1878, 1ste Juni, 6te Juni, Anna Dorthea Olsen, 49, af Assens, C. C. Bølling [politibetjent], , , ,
1878, 8de Juni, 14de Juni, Pederline Rasmussen, 80, af Assens, H. K. Ernst [murer], , , ,
1878, 12te Juni, 15de Juni, Marie Mariane Larsen, , af Møllerhuse, Assens Landsogn, , , Mads Christian Larsen [sømand], ,
1878, 17de Juni, 22de Juni, Karen Kock født Andersen, 60, af Thorøhuse [Kjærum sogn], L. Kock [toldassistent], , , ,
1878, 27de Juni, 1ste Juli, Sine Petersen [fattiglem], 55, af Assens, Petersen [tømrer], , , ,
1878, 1ste Juli, 6te Juli, Johanne Christensen, 54, af Assens, Jeppe Petersen [daglejer], , , ,
1878, 20de Juli, 24de Juli, Ingeborg Fentz født Holm [enke], 82, af Assens, Chr. Fentz [guldsmed], , , ,
1878, 13de August, 16de August, Birthe Jørgensen [ugift tjenestepige], 40, af Helnæs, , , , ,
1878, 10 September, 16de September, Ane Dorthea Caroline Andersen født Larsen, 42, af Assens, F. A. Andersen [kjøbmand], , , ,
1878, 10de September, 13de September, Olga Marie Petersen, , af Assens, , , Johannes Petersen [skipper], ,
1878, 5te October, 8de October, Karen Danielsen født Petersen [fattiglem], 89, af Assens, Danielsen [sømand], , , ,
1878, 5te November, 11de November, Lovise Brink født Schmidt, 39, af Assens, Brink [bager], , , ,
1878, 14de December, 21de December, Sarah Marie Thuesen, , af Assens, , , L. Thuesen [styrmand], ,
1878, 22de December, 27de December, Vilhelmine Ludvica Rønning, 26, af Assens, , , T. Rønning [kjøbmand], ,
1879, 8de Januar, 13de Januar, Telma Tange, 1, af Assens, , , Tange [snedker], ,
1879, 9de Februar, 14de Februar, Maren Kirstine Rasmussen født Nielsen, 25, af Assens, Rasmussen [snedkersvend], , , ,
1879, 11de Februar, 14de Februar, Karen Andersen, 55, Nordby Mark, Assens Landsogn, Niels Jeppesen [husmand], , , ,
1879, 2den Marts, 4de Marts, Anna Hansen, , af Assens, , , Johannes Hansen [sømand], ,
1879, 14de Marts, 18de Marts, Carl Petersens [udøbt datter], , af Assens, , , Carl Petersen [snedkersvend], ,
1879, 22de Marts, 28de Marts, Sissel Andersen, 72, af Møllerhuse, Anders Petersen [daglejer], , , ,
1879, 6te April, 12de April, Kathrine Petersen født Lund, 85, af Assens, Petersen [politibetjent], , , ,
1879, 11te April, 18de April, Maren Rasmussen født Christiansen, 54, af Assens, Rasmus Rasmussen [tømrer], , , ,
1879, 12te April, 18de April, Maren Hansdatter, 82, af Assens, Johan Carl Simonsen [skomager], , , ,
1879, 24de April, 1ste Maj, Ellen Kathrine Kreiberg født Wollfram, 81, i Assens, Kreiberg [smed], , , ,
1879, 28de April, 3die Maj, Karen Eleonore Hedevig Clemmensen født Rieffesthal, 87, i Assens, Hans Clemmensen [kjøbmand], , , ,
1879, 4de Maj, 8de Maj, Karen Marie Nielsen, 41, af Assens, Hans Larsen [arbejdsmand], , , ,
1879, 10de Maj, 16de Maj, Hansine Guhl, 81, -[sted ikke indført], Thun [barber], , , ,
1879, 5te Maj, 12de Maj, Maren Østerby, 82, af Assens, Søren Christensen [skomager], , , ,
1879, 10de Maj, 14de Maj, Mette Hansen [fattiglem], 79, af Assens, Niels Bonnesen [skomager], , , ,
1879, 6te Juni, 10de Juni, Karen Marie Andersen, 5, af Assens, , , , Ane Jeppesen [ugift sypige],
1879, 9de Juni, 14de Juni, Andrea Beierholm, 16, af Assens, , , Hans Adolf Beierholm [rebslager], ,
1879, 10de Juni, 14de Juni, Johanne Clausdatter, 79, Assens, Chr. L. Thorsen [skovfoged], , , ,
1879, 19de Juni, 25de Juni, Mette Jensdatter, 76, Thorøhuse, Peter Petersen Møller [kvaseskipper], , , ,
1879, 24de Juni, 27de Juni, Ane Kirstine Christiansdatter [fattiglem], 77, i Assens, Lars Sørensen [daglejer], , , ,
1879, 26de Juni, 1ste Juli, Marie Kathrine Matthiasen, 62, Assens, Bejerholm [værtshusholder], , , ,
1879, 27de Juni, 2den Juli, Jakobine Johansen, 64, Assens, Andersen [drejer], , , ,
1879, 29de Juni, 2den Juli, Ane Kathrine Frederikke Knap, 2, Assens, , , Rasmus Petersen Knap [sømand], ,
1879, 28de Juni, 3die Juli, Petrine Margrethe Steffensen [ugift], 21, Assens, , , Jens Steffensen [daglejer], ,
1879, 9de Juli, 14de Juli, Ane Marie Jørgensen, 68, Assens, Hans Frederik Kylling [gjørtler], , , ,
1879, 12te Juli, 17de Juli, Sidsel Hansdatter, 74, Thorøhuse, Peter Jensen [skipper], , , ,
1879, 1ste August, 6te August, Laurine Adolfine Rasmussen, 1, Assens, , , Niels Rasmussen [skrædder], ,
1879, 8de August, 13de August, Kirstine Storm, 84, Assens, Jakob Mortensen [avlsbruger], , , ,
1879, 8de August, 15de August, Alvilda Christiane Høffner, 19, Assens, , , Carl Emil Høffner [farver], ,
1879, 3die September, 8de September, Laurine Nielsen, 54, Assens, Bastrup [murer], , , ,
1879, 21de September, 26de September, Kirsten Hansdatter, 68, Assens Landsogn, Peter Petersen Lykke [brøndgraver], , , ,
1879, 9de October, 15de October, Ane Marie Jensen, 57, Assens, Jeppe Nielsen [sømand], , , ,
1879, 22de November, 25de November, Laurine Niss, 57, Assens Arbejdsanstalt, Peder Baagø [murer], , , ,
1879, 26de November, 29de November, Marie Vilhelmine Jacobine Nellemose, , Assens, , , Nellemose [snedker], ,
1879, 25de November, 29de November, Betta Meyer, 68, Assens, Christian Seebach [rebslager], , , ,
1879, 29de November, 3die December, Anna Christine Seebach [ugift], , af Assens, , , Ane Petrine Larsen, ,
1879, 3die December, 8de December, Hansine Christiane Vilhelmine Strait, 49, Assens, Hans Peter Hansen [bundtmager], , , ,
1879, 13de December, 19de December, Abelone Marie Andersen, 80, Assens, Christoffer Nielsen Storm [høker], , , ,
1879, 18de December, 23de December, Juliw Aophie Jensen, , Assens, , , Anders Jensen [maskinarbejder], ,
1879, 21de December, 27de December, Mette Kirstine Jensen, 64, Assens, Hans Jørgen Gromsen [væver], , , ,
1880, 27de December 1879, 3die Januar, Marie Kirstine Føns, 33, Assens, H. A. Hansen [kjøbmand], , , ,
1880, 28de December 1879, 3die Januar, Hanne Margrethe Thuesen, 79, -[sted ikke indført], Lars Lund [skipper], , , ,
1879, 28de December, 31te December, Marie Larsen [ugift], 66, Assens Arbejdsanstalt, , , , ,
1880, 31te December 1879, 6te Januar, Ane Marie Cathrine Larsen [ugift], , , , , , Ane Johanne Rasmussen,
1880, 24de Januar, 31te Januar, Jakobine Frederikke Albertsen, 79, i Assens, Gundorph [cancelliraad, byfoged], , , ,
1880, 26de Januar, 31te Januar, Ane Pedersdatter, 83, Aborrehus, Peder Andreasen, , , ,
1880, 1ste Februar, 7de Februar, Kirstine Hansdatter, 73, Møllerhuse, Niels Hansen [stenhugger], , , ,
1880, 1ste Marts, 5te Marts, Christine Andrea Andersen, 12, , , , Andersen [hattemagersvend], ,
1880, 8de Marts, 15de Marts, Dorthea Henningsen, 78, Assens, H. Simonsen [skomager, retsvidne], , , ,
1880, 20de Marts, 24de Marts, Adolfine Michaeline Elisabeth Knudsen, 88, Assens, Simon Andersen [høker], , , ,
1880, 22de Marts, 27de Marts, Hanne Charlotte Sofie Naudrup, 76, Assens, Grønholtz [pract. læge], , , ,
1880, 30te Marts, 3die April, Rasmus Clemmensens [dødfødt datter], , , , , Rasmus Clemmensen [daglejer], ,
1880, 18de April, 22de April, Marie Kathrine Brandt, 68, Assens, Nicolaj Fentz [bager], , , ,
1880, 20de April, 26de April, Elise Mortensen [ugift], 18, [Assens], , , Rasmus Mortensen [slagter], , i Voldtofte
1880, 27de April, 1ste Maj, Jensine Louise Jørgine Knap, 2, Assens, , , R. Knap [sømand], ,
1880, 25de Maj, 29de Maj, Vilhelmine Juliane Augusta Schwerdtfeger, 6, Assens, , , Schwerdtfeger [smed], ,
1880, 30te Maj, 5te Juni, Johanne Elisabeth Jørgensen, 14, Assens, , , Jørgen Petersen [daglejer], ,
1880, 4de Juni, 7de Juni, Anna Frederikke Jensen, , Assens, , , J. H. Jensen [klodsemager], ,
1880, 5te Juni, 10de Juni, Ane Marie Hansen, 84, Assens, Søren Hansen [skomager], , , ,
1880, 6te Juni, 11te Juni, Meoline Kirstine Jensen, 7, Assens, , , Anders Jensen [fyrbøder], ,
1880, 11te Juni, 17de Juni, Dorthea Kropp, 71, Assens, Schau [skomager], , , ,
1880, 12te Juni, 15de Juni, Agnes Mathilde Rasmussen, 1, Assens, , , Rasmussen [fotograf], ,
1880, 13de Juni, 17de Juni, Johanna Gunberg [enke], 85, Assens Arbejdsanstalt, Mebus [smed], , , ,
1880, 21de Juli, 24de Juli, Anna Rasmussen, 27, Assens, Nicolaisen [tømrer], , , ,
1880, 1ste August, 6te August, Johanne Jacobine Østerby [ugift], 16, Assens, , , Østerby [conditor], ,
1880, 29de Juli, 2de August, Thora Andrea Frieda Hansine Rasmine Kirstine Lund, 2, Assens, , , Lund [sigtemager], ,
1880, 2den September, 8de September, Anna Henriette Vilhelmine Grün, 82, Assens, Popp [vagtmester], , , ,
1880, 10de September, 13de September, Marie Christine Jensine Knapp, 13, Assens, , , Rasmus Knapp [sømand], ,
1880, 11te September, 15de September, Karen Sofie Hansen [ugift fattiglem], 38, Assens, , , , ,
1880, 26de August, 30te August, Christiane Kirstine Christiansen [ugift tjenestepige], 16, Assens, , , , ,
1880, 28de September, 2den October, Ane Cathrine Nellemose [ugift], 40, Assens, , , Nellemose [forhenværende arrestforsvarer], ,
1880, 6te October, 9de October, Jensine Christine Svendsen, , Assens, , , Svendsen [skibskaptejn], ,
1880, 15de October, 26de October, Caroline Nielsen født Knudsen, 47, Assens, Nielsen [kobbersmed], , , ,
1880, 28de October, 1ste November, Johanne Kirstine Rasmussen, 5, Assens, , , Jens Rasmussen [skomager], ,
1880, 6te November, 11te November, Peder Pedersens [dødfødt datter], , -, , , Peder Pedersen [tjenestekarl], ,
1880, 14de November, 18de November, Ane Marie Jensine Knap, , Assens, , , Rasmus Knap [sømand], ,
1880, 13de November, 18de November, Mette Kirstine Pedersen, 72, Assens, P. Mikkelsen [skomager], , , ,
1880, 21de November, 24de November, Nielsine Kirstine Nielsen, 5, Assens, , , Mads Nielsen [daglejer], ,
1880, 25de November, 1ste December, Marie Christine Hannibal, 59, Assens, Fenerberg [skomager], , , ,
1880, 10de December, 17de December, Ane Cathrine Østerby, 76, Assens, Hansen [fellbereder], , , ,
1880, 21de December, 27de December, Anna Elisabeth Dorthea Frederikke Knudsen, 16, , , , , Knudsen [snedker - hans enke],
1880, 25de December, 31te December, Perline Lorentzen, 64, Assens, Erik Johnsen [smed], , , ,
1881, 30te Januar, 2den Februar, Alma Nielsen, , Assens, , , A. L. P. Nielsen [lærer], ,
1881, 1ste Februar, 4de Februar, Marie Larsen [ugift], 65, Assens Arbejdsanstalt, , , , ,
1881, 5te Februar, 12te Februar, Maren Andersdatter, 69, [måske 67 år] Assens, P. R. Knap [skomager], , , ,
1881, 23de Februar, 2den Marts, Birthe Andersen, 78, Assens, B. Roy [gjørtler], , , ,
1881, 8de Marts, 14de Marts, Maren Rasmusdatter, 68, Assens, Rasmus Petersen [møllebygger], , , ,
1881, 22de Marts, 28de Marts, Johanne Nicoline Lau, 6, Assens, , , Lau [slagter], ,
1881, 24de Marts, 28de Marts, Barbara Stine Larsen, 59, Assens, Chr. Christensen [dagleier], , , ,
1881, 13de April, 19de April, Marie Kirstine Gormsen, 82, Assens, Hans Hansen [daglejer], , , ,
1881, 10de April, 19de April, Helene Charlotte Bentzen, 80, Assens, Demant [politibetjent], , , ,
1881, 18de April, 22de April, Jensine Marie Larsen [daglejer Søren Peter Frederiksens steddatter], 5, Assens, , , , ,
1881, 30te April, 6te Maj, Emma Johanne Marie Kühle [ugift], 87, Assens, , , , ,
1881, 5te Maj, 7de Maj, Jensine Jørgensen, , Assens, , , Jørgensen [bager], ,
1881, 7de Maj, 12te Maj, Maren Engelland, 72, -, P. Chr. Fangel [tømmermester], , , ,
1881, 10de Maj, 14de Maj, Dagmar Margrethe Petersen, , Assens, , , Langhoff Petersen [skipper], ,
1881, 12te Maj, 17de Maj, Bodil Cathrine Møller, 76, Assens, Peter Mathiasen Schmit [kjøbmand], , , ,
1881, 20de Maj, 25de Maj, Birthe Jørgensen, 72, Assens, Lund [hattemagersvend], , , ,
1881, 24de Maj, 28de Maj, Cathrine Lunde, 81, Assens, Nielsen [høker], , , ,
1881, 28de Maj, 1ste Juni, Camilla Nielsmine Jensine Andersen [ugift], 22, Assens Arbejdsanstalt, , , , ,
1881, 17de Juni, 20de Juni, Karen Kirstine Jensen, 2, Assens, , , Jensen [klodsemager], ,
1881, 19de Juni, 24de Juni, Anna Hansdatter, 85, -, Rasmus Hannibalsen [husmand], , , ,
1881, 23de Juni, 27de Juni, Marie Elisabeth Lillelund, 1, Assens, , , M. Lillelund [kjøbmand], ,
1881, 6te Juli, 11te Juli, Jacobine Margrethe Bejerholm [ugift], 22, Assens, , , Bejerholm [rebslager], ,
1881, 4de August, 10de August, Karen Andersen [ugift], 35, Assens, , , Anders Hansen [husmand], , af Strandby
1881, 8de August, 15de August, Kirsten Gormsen, 44, Assens, Søren Andersen [gaardskarl], , , ,
1881, 14de September, 20de September, Marie Rasmussen, 52, Assens, Balth. Knap [smed], , , ,
1881, 25de September, 29de September, Elisabeth Emilie Jensen, 9, Assens, , , Jensen [klodsemager], ,
1881, 26de September, 29de September, Marie Nicoline Jensen, , Assens, , , P. Jensen [hattemagersvend], ,
1881, 25de September, 3die October, Else Margrethe Christiansen, 60, Assens, Rasmussen [slagter], , , ,
1881, 6te October, 11te October, Helene Marie Margrethe Asmussen [ugift], 16, Assens, , , Asmussen [bødker], ,
1881, 3die November, 5te November, Svendsens [udøbt datter], , Assens, , , Svendsen [skipper], ,
1881, 15de November, 18de November, Annette Johanne Hansen, , Assens, , , Johannes Hansen [sømand], ,
1881, 20de November, 25de November, Maren Petersen, 4, Assens, , , H. Petersen [daglejer], ,
1881, 19de November, 25de November, Johanne Kirstine Hansen [ugift], 35, Møllerhuse, , , , ,
1881, 21de November, 25de November, Andrea Kristine Nielsen, 3, Assens, , , Nielsen [sadelmager], ,
1881, 24de November, 2den December, Andrea Rasmine Kirstine Marie Lund, 41, Assens, J. Chr. Fr. Andersen [sadelmager], , , ,
1881, 9de December, 12te December, Emmy Fernanda Schou, 1, , , , F. Schou [kjøbmand], ,
1882, 14de Januar, 19de Januar, Maren Petersen, 68, Assens, Hansen [gartner], , , ,
1882, 29de Januar, 3die Februar, Karen Karlsen, 84, Assens, Hans Knudsen [daglejer], , , ,
1882, 28de Januar, 3die Februar, Marie Jørgine Møller, 11, Assens, , , Hans Møller [handelsgartner], ,
1882, 31te Januar, 6te Februar, Kirsten Larsen, 56, Assens, Anders Larsen [værtshusholder], , , ,
1882, 31te December 1881, 5te Januar, Dorthea Marie Petersen, 43, Assens, Hans Jensen [daglejer], , , ,
1882, 21de October, 22de October, F. Hansens [dødfødt datter], , Assens, , , F. Hansen [gartner], ,
1882, 4de Februar, 10de Februar, Elise Martine Jørgensen, 4, Assens, , , Jørgensen [bager], ,
1882, 11te Marts, 18de Marts, Johanne Pedersdatter, 81, Assens Landsogn, Jørgen Andreasen [husmand], , , ,
1882, 12te Marts, 17de Marts, Marie Kirstine Petersen, 8, Assens, , , Jens Petersen [sømand], ,
1882, 30te Marts, 5te April, Ane Margrethe Andersen, 78, Assens, Hans Nielsen [snedker], , , ,
1882, 12te April, 18de April, Ane Marie Kvist, 64, Assens, Jens Brandt [kjøbmand], , , ,
1882, 16de April, 22de April, Roberta Knudine Hansine Dreyer, 9, Assens, , , D. P. Dreyer [kjøbmand], ,
1882, 19de April, 24de April, Bolette Olivia Jensine Caspersen [ugift], 53, Assens, , , Caspersen [gaardejer], ,
1882, 21de April, 25de April, Charlotte Louise Jørgensen, 79, Assens, Jørgen Jensen [skibstømrer], , , ,
1882, 29de April, 6te Maj, Charlotte Vilhelmine Sophie Bülow, 74, Assens, Schaldemose [pastor], , , ,
1882, 6te Maj, 15de Maj, Elisabeth Cathrine Christiansen, 69, Assens, Jørgensen [bødker], , , ,
1882, 19de Maj, 25de Maj, Engel Kirstine Hansdatter, 62, Assens, Peter Madsen [husmand], , , ,
1882, 10de Juni, 15de Juni, Anna Holm, 32, Assens, Ringkjøbing [slagter], , , ,
1882, 10de Juni, 16de Juni, Karen Johanne Krarup Lind, 2, Assens, , , K. Lind [practiserende læge], ,
1882, 15de Juni, 19de Juni, Ane Cathrine Petersen, 14, Assens, , , Petersen [skrædder], ,
1882, 25de Juli, 28de Juli, Oline Kirstine Petersen [tvilling], , Assens, , , , Mariane Petersen [ugift],
1882, 26de Juli, 28de Juli, Jørgine Petersen [tvilling], , Assens, , , , Mariane Petersen [ugift],
1882, 28de Juli, 2den August, Susanne Sabine Andersen, 58, Assens, Neckelmann [toldassistens], , , ,
1882, 30de Juli, 2den August, Bertha Marie Clausen, 3, Assens, , , Jørgen Clausen [møllerkusk], ,
1882, 29de Juli, 1ste August, Jensine Petersens [dødfødt datter], , Assens, , , , Jensine Petersen [ugift],
1882, 2den August, 5te August, Karen Johanne Andersen, , Møllerhuse, , , , Nielsine Andersen [ugift],
1882, 7de August, 10de August, Jensine Andrea Lausen, 17, Assens, , , Lausen [skipper], ,
1882, 27de August, 1ste September, Martha Andersen, 11, Assens, , , Hans Andersen [detaillist], ,
1882, 29de August, 1ste September, Jørgen Petersens [udøbt datter], , Assens, , , Jørgen Petersen [skrædder], ,
1882, 2den September, 6te September, Maren Elisabeth Schwartz, , Assens, , , Schwartz [uldspinder], ,
1882, 4de September, 6te September, Johanne Kristine Krona, , Assens, , , Krona [skrædder], ,
1882, 10de September, 15de September, Caroline Salome Caspersen, 40, Assens, Nordgreen [skomager], , , ,
1882, 11te September, 18de September, Jacobine Jerichau [enke], 65, Kaals Mølle, Assens, N. Schwartz [møller], , , ,
1882, 3die October, 6te October, Marie Cathrine Elise Jørgensen, , Assens, , , Jørgensen [bager], ,
1882, 27de November, 2den December, Johanne Marie Hansen, 17, Assens, , , Peter Hansen [daglejer], ,
1882, 29de November, 5te December, Anna Kirstine Andersen, 81, Assens, H. P. Østerbye [bager], , , ,
1882, 10de December, 15de December, Karen Clemmensen, 48, Assens, Hans Ristrup [skibsfører], , , ,
1883, 5te Januar, 11te Januar, Karen Hansdatter, 80, Assens, Lars Larsen [skomager], , , ,
1883, 6te Februar, 12te Februar, Juliane Caroline Larsen [ugift], 23, Assens, , , Lars Nielsen [afdød], ,
1883, 9de Februar, 16de Februar, Karen Hansen, 44, Assens, Jørgensen [skomager, invalid], , , ,
1883, 14de Februar, 19de Februar, Eleonora Nora Andersdatter, 70, Arbejdsanstalten Assens, Jørgen Bubel [daglejer], , , ,
1883, 1ste Marts, 9de Marts, Christine Sønderby, 73, Assens, Gleerup [boghandler], , , ,
1883, 8de Marts, 13de Marts, Petrine Rine Kjøbke født Horne [fraskilt], 76, fattiganstalten Assens, , , , ,
1883, 9de Marts, 13de Marts, Caroline Marie Kronberg født Høyer, 79, Assens, Kronberg [kjøbmand], , , ,
1883, 9de Marts, 13de Marts, Elisabeth Lund, , Assens, , , G. Lund [snedker], ,
1883, 11te Marts, 16de Marts, Mette Cathrine Olsen, 65, Assens, Peter Larsen [bager], , , ,
1883, 13de Marts, 19de Marts, Christiane Thomsen [fattiglem], 89, Assens, Peder Føns [hattemager], , , ,
1883, 19de Marts, 27de Marts, Ane Rasmussen, 57, Assens, Jørgen Frederiksen [dagleier], , , ,
1883, 27de Marts, 30te Marts, Marie Hansen født Petersen, 75, Assens, Hans Jacob Hansen [forhenværende slagter], , , ,
1883, 17de April, 21de April, Maren Petrine Jensen, , Møllerhuse, , , , Ane Johanne Henriksen [ugift],
1883, 22de April, 26de April, Karen Jensen [ugift fattiglem], 86, Assens, , , , ,
1883, 16de Maj, 23de Maj, Anne Margrethe Storm [ugift husbestyrerinde], 79, , , , , ,
1883, 22de Maj, 25de Maj, Kirstine Eriksen, , Møllerhuse, , , Erik Eriksen [daglejer], ,
1883, 20de Maj, 26de Maj, Johanne Marie Olsen, 82, Assens, Peter Madsen Thuesen, , , ,
1883, 28de Maj, 1ste Juni, Henriette Olsen, 9, Assens, , , , Kirsten Gamby [enke],
1883, 30te Maj, 4de Juni, Margrethe Petersen [ugift sypige], 45, Assens, , , , ,
1883, 11te Juni, 14de Juni, Marie Jeppesen, 2, Assens, , , Sam. Jeppesen [slagter], ,
1883, 8de Juli, 14de Juli, Elisabeth Cecilie Faber, 83, Assens, I. Karup [skrædder], , , ,
1883, 26de Juli, 31te Juli, Cecilie Elisabeth Storm, 7, Assens, , , Nicolaj Ostenfeldt Storm [avlsbruger], ,
1883, 30te Juli, 6te August, Ane Rasmussen, 47, Assens, Erik Hansen [værtshusholder], , , ,
1883, 12te August, 16de August, Ane Dorothea Grøn [ugift, blind], 72, Assens, , , , ,
1883, 14de August, 21de August, Anne Margrethe Christensen, 74, Assens, Chr. Madsen [captein], , , ,
1883, 17de August, 22de August, Johanne Elisabeth Simonsen, 84, Assens, Friis [klodsemager], , , ,
1883, 18de August, 23de August, Karen Madsen [ugift tjenestepige], 26, Assens, , , , ,
1883, 9de September, 14de September, Elisabeth Bolette Cathrine Bremer, 63, Assens, Velten [gartner], , , ,
1883, 10de September, 14de September, Petronella Petersen, 80, Assens, Petersen [toldbetjent], , , ,
1883, 18de September, 24de September, Maren Hansen, 60, Assens, Christen Jensen [daglejer], , , ,
1883, 6te October, 10de October, Marie Cathrine Knudsen, 65, Assens Arbejdsanstalt, Christian Knudsen [daglejer], , , ,
1883, 17de October, 25de October, Ane Jørgensen, 56, Assens, Hans Kolte [avlsbruger], , , ,
1883, 31te October, 8de November, Maren Nielsdatter, 64, -, R. Olsen [smaakjører], , , ,
1883, 3die December, 11te December, Marie Sand, 81, Assens, Anders Jørgensen [høker], , , ,
1883, 4de December, 10de December, Johanne Nicoline Belschuer, 70, Assens, H. U. A. Brandsen [maler], , , ,
1883, 6te December, 11te December, Karen Margrethe Petersen [enke], 82, Assens, P. Petersens (Frøbjerg) [husmand], , , ,
1883, 9de December, 15de December, Maren Larsdatter, 69, Assens, P. Jacobsen [daglejer], , , ,
1883, 14de December, 20de December, Anna Dora Thea Elisabeth Petterson [i pleje hos sømand Anders Nissen], 2, Assens, , , , Anna Margr. E. Petterson [ugift],
1883, 25de December, 31te December, Hansigne Maria Larsen født Brandtsen, 79, Assens, Larsen [maler], , , ,
1884, 31te December 1883, 5te Januar, Anne Kirstine Henriksen, 76, Assens, Clausen [klodsemager], , , ,
1884, 14de Januar, 18de Januar, Hanne Detlefsen, 78, Assens, P. Frederiksen [daglejer], , , ,
1884, 15de Januar, 18de Januar, Maren Johanne Jensen, , Assens, , , Lars Jensen [daglejer], ,
1884, 25de Januar, 29de Januar, Anna Caroline Marie Larsen, 1, Assens, , , Lars Larsen [daglejer], ,
1884, 25de Januar, 29de Januar, Hansine Petra Marie Jørgensen, , Assens, , , , Nielsine Jørgensen [ugift],
1884, 21de Januar, 27de Januar, Hannibaline Kryger, 8, Assens, , , F. C. Kryger, ,
1884, 12te Marts, 17de Marts, Henriette Kathrine Olsen, , Assens, , , Chr. Olsen [skomager], ,
1884, 15de Marts, 21de Marts, Marie Olsen, 79, Assens, Hans Jacob Hansen [skipper], , , ,
1884, 20de Marts, 27de Marts, Gjertrud Clausdatter, 75, Assens, Hans Petersen Gamby [murer], , , ,
1884, 27de Marts, 2den April, Anne Petersen, 32, Assens, Henrik Rasmussen [smaakjører], , , ,
1884, 8de April, 12te April, Dagmar Cathrine Rasmussen, , Assens, , , Rasmussen [fragtmand], ,
1884, 14de April, 19de Arpil, Anne Marie Jørgensen [ugift], 40, Assens, , , A. Jørgensen [høker], ,
1884, 21de April, 26de April, Anna Emilie Jørgensen [ugift], 21, Assens, , , Jørgensen [skrædder], ,
1884, 26de April, 1ste Maj, Mathilde Charlotte Jacobine Andersen, , , , , , Ane Johanne Andersen [ugift],
1884, 29de April, 2den Maj, Anna Martine Jeppesen, 1, Assens, , , Th. Jeppesen [slagter], ,
1884, 8de Maj, 15de Maj, Matthea Charlotte Maaløe, 68, Assens, Iver Iversen [smed], , , ,
1884, 12te Maj, 15de Maj, Hulda Haraldine Marie Christine Kyhn, 2, , , , Kyhn [hattemagersvend], ,
1884, 15de Maj, 21de Maj, Ane Cathrine Clausen, 69, Assens, Hans Seebach [rebslager], , , ,
1884, 16de Maj, 21de Maj, Ane Johanne Nielsen, , Assens Landsogn, , , , Mette Cathrine Nielsen [ugift],
1884, 6te Juni, 11te Juni, Boline Susanne Petersen, 2, Assens, , , , Marie Cathrine Jensen [ugift],
1884, 9de Juni, 11te Juni, Astrid Marie Christiansen, , , , , Christiansen [fyrbøder], ,
1884, 8de Juni, 13de Juni, Dorthea Zachariasen [ugift], 78, Assens, , , , ,
1884, 14de Juni, 17de Juni, Betty Antonie Jørgensen, , Assens, , , Eskild Jørgensen [daglejer], ,
1884, 28de Juni, 3die Juli, Christiane Johansen, 71, Assens, Chr. Rasmussen [smed], , , ,
1884, 8de Juli, 11te Juli, Augusta Vilhelmine Eleonora Jørgensen, , Assens, , , Jørgensen [urmager], ,
1884, 8de Juli, 16de Juli, Ane Margrethe Jørgensen [ugift tjenestepige], 24, , , , , ,
1884, 1ste August, 6te August, Karen Marie Johansen [ugift sypige], 38, Assens, , , , ,
1884, 13de September, 17de September, Ane Marie Christiane Jensen, 21, Assens, Georg Emil Max Kubster [blikkenslager], , , ,
1884, 14de September, 17de September, Anna Christine Matjcke, 1, Assens, , , Matjcke [hattemagersvend], ,
1884, 23de September, 30te September, Ane Kirstine Faber, 81, Assens, P. Petersen Engelland [skomager], , , ,
1884, 23de September, 27de September, Karen Sophie Andersen, 1, Assens, , , K. P. Andersen [ølbrygger], ,
1884, 2den October, 7de October, Marie Rosine Sander, 82, Assens, J. H. R. Meiborg, , , ,
1884, 17de October, 20de October, Severine Janson, , Assens, , , Janson [sagfører], ,
1884, 25de October, 29de October, Cathrine Conradsen, 68, Assens Arbejdsanstalt, Schmidt [væver], , , ,
1884, 31te October, 4de November, Karen Hansdatter, 83, Assens Arbejdsanstalt, L. Petersen [daglejer], , , ,
1884, 25de November, 29de November, Maren Cathrine Hansen, 2, Assens, , , Claus Hansen [skrædder], ,
1884, 29de November, 5te December, Karen Frederiksen, 6, Assens, , , L. Frederiksen [daglejer], ,
1884, 24de December, 30te December, Sigrid Marie Rasmussen, , Assens, , , Rasmussen [gartner], ,
1885, 29de December 1884, 2den Januar, Laura Marie Hansen, , Assens, , , Hans Hansen [arbejdsmand], ,
1885, 14de Januar, 20de Januar, Marie Cathrine Prasen, 57, Assens, Jens Olsen [sømand], , , ,
1885, 22de Januar, 28de Januar, Carla Adolphe Hansine Maaløe [ugift], 34, Assens, , , C. A. Maaløe (Aagaard) [propr.], ,
1885, 25de Januar, 30te Januar, Mariane Kirstine Knudsdatter, 58, Assens, Chr. Madsen [sømand], , , ,
1885, 29de Januar, 3die Februar, Anna Valborg Dorthea Christiansen, 1, Assens, , , Chr. L. F. Christiansen [skrædder], ,
1885, 31te Januar, 6te Februar, Ane Hansen, 36, Assens, Peter Jørgensen [gjæstgiver], , , ,
1885, 5te Februar, 11te Februar, Ane Marie Kirstine Barnkob, 53, Assens, Andersen [smed], , , ,
1885, 8de Februar, 12te Februar, Ane Marie Gormsen [ugift], 40, Assens, , , , ,
1885, 10de Februar, 14de Februar, Margrethe Hansen, 1, Assens, , , P. Hansen [arbejdsmand], ,
1885, 27de Februar, 3die Marts, Anna Margrethe Hørstedt, 8, Assens, , , C. F. Hørstedt [arbejdsmand], ,
1885, 1ste Marts, 6te Marts, Anna Magdalene Elisabeth Justesen, 60, Assens, Wenzell [arbejdsmand], , , ,
1885, 8de Marts, 13de Marts, Marie Kirstine Thomsen, 16, Assens, , , L. Thomsen [sømand], ,
1885, 24de Marts, 28de Marts, Mette Marie Andersen, 4, Assens, , , Iver Andersen [smaakjører], ,
1885, 22de Marts, 28de Marts, Marie Dorthea Lundberg, 64, Assens, Mads Johansen [daglejer], , , ,
1885, 2den April, 7de April, Ane Pedersdatter, 85, Assens, Basse [fellbereder], , , ,
1885, 6te April, 9de April, Emmy Petra Andersen, , Assens, , , Iver Andersen [smaakjører], ,
1885, 8de April, 14de April, Ane Simonsdatter, 82, Assens Landsogn, Jens Nielsen [husmand], , , ,
1885, 8de April, 11te April, Hulda Rosalie Rasmussen, , Assens, , , Rasmussen [fotograf], ,
1885, 14de April, 21de April, Andrea Marie Poulsen [ugift], 70, Assens, , , , ,
1885, 15de Maj, 21de Maj, Larsine Marie Larsen, 9, Assens Landsogn, , , Niels Larsen [daglejer], ,
1885, 17de Maj, 21de Maj, Kirstine Christensen, 87, Assens, Nellemose [arrestforsvarer], , , ,
1885, 19de Maj, 23de Maj, Caroline Johanne Hansen [ugift], 21, Assens, , , , ,
1885, 8de Juni, 12te Juni, Marie Petersens [udøbte datter], , Assens, , , , Marie Petersen [ugift],
1885, 12te Juni, 16de Juni, Kirsten Christensdatter, 74, Assens, Hans Nielsen [daglejer], , , ,
1885, 17de Juni, 22de Juni, Petrine Hansen, 39, Bogense, Svend Andersen [restauratør], , , ,
1885, 8de Juli, 11te Juli, Karen Dorothea Hansen, 11, Assens, , , Peter Hansen [daglejer], ,
1885, 4de August, 8de August, Marie Kirstine Petersen, 23, Assens Landsogn, Martin Wenzell [sømand], , , ,
1885, 8de August, 14de August, Ane Cathrine Christiansen, 33, Assens, Peter Hansen [arbejdsmand], , , ,
1885, 26de Juli, -, Ane Johanne Jørgensen, 5, Sønderby, , , Jørgen Hansen [gaardmand], ,
1885, 22de August, 25de August, Laura Petrine Petersen, , Assens, , , Hans Petersen [daglejer], ,
1885, 23de August, 29de August, Kirsten Caspersen [fattiglem], , fra Barløse Sogn, Chr. Mautz [indsidder], , , ,
1885, 26de August, 31te August, Ane Clausen, 80, Assens, P. M. Hansen [sejlmager], , , ,
1885, 29de September, 2den October, Ane Cathrine Dideriksen, , Assens, , , Joh. Dideriksen [skomager], ,
1885, 9de October, 23te October, Mads Larsens [udøbt datter], , Assens, , , Mads Larsen [daglejer], ,
1885, 29de October, 3die November, Cathrine Sophie Lausen [tvilling], , Assens, , , Laurits Lausen [sømand], ,
1885, 31te October, 3die November, Jensine Andrea Lausen [tvilling], , Assens, , , Laurits Lausen [sømand], ,
1885, 3die November, 9de November, Johanne Margrethe Dreyer [ugift], 33, Assens, , , R. Dreyer [afdøde tobakspinder], ,
1885, 18de November, 25de November, Johanne Hansen [ugift], 21, Assens Landsogn, , , Jørgen Hansen [husmand], ,
1885, 23de November, 28de November, Johanne Marie Thomsen [ugift], 67, Assens, , , , ,
1885, 26de November, -, Karen Hansen, 78, Assens, Hansen [murmester], , , ,
1885, 28de November, 4de December, Marie Dorthea Friis, 81, Assens, Holm [pensioneret lærer], , , ,
1885, 2den December, 7de December, Karen Kirstine Anthon, 82, Assens, O. Madsen [toldassistent], , , ,
1885, 2den December, 9de December, Hedevig Sophie Mauer, 80, Assens, Aude [proprietær], , , ,
1885, 16de December, 18de December, Ane Andreas Larsen, , Assens, , , J. Larsen [daglejer], ,
1885, 14de December, 21de December, Kirstine Pjedsted, 62, Assens, Chr. Ernst [maler], , , ,
1885, 17de December, 22de December, Magdalene Faber, 76, Assens, Chr. Schmidt [skipper], , , ,
1885, 17de December, 23de December, Jørgine Rasmine Johanne Dreyer [ugift], 37, Assens, , , R. Dreyer [afdøde tobakspinder], ,
1885, 20de December, 23de December, Johanne Sophie Juliussen, 42, Assens, P. Holm Pedersen [møllersvend], , , ,
1885, 23de December, 28de December, Margrethe Cordula Jensen, , Assens, , , L. Jensen [detaillist], ,
1885, 27de December, 31de December, Laura Marie Andersen, 17, Assens, , , R. Andersen [musiker], ,
1886, 30te December 1885, 5te Januar, Mary Henrikke Margrethe Sørensen, , Assens, , , K. Sørensen [uldhandler], ,
1886, 13de Januar, 19de Januar, Johanne Claudine Andersen [ugift - plejedatter af snedker Jørg. Casper Kropp], 27, , , , , ,
1886, 17de Januar, 21de Januar, Mette Hansdatter, 69, Assens, Hans Frederiksen [vægter], , , ,
1886, 21de Februar, 26de Februar, Ingeborg Marie Petersen, 47, Assens Arbejdsanstalt, Carl Petersen [skrædder], , , ,
1886, 19de Marts, 23de Marts, Marie Christine Jansen, , , , , , Karen Jansen [ugift],
1886, 30te Marts, 5te April, Ane Nielsen, 38, Assens Landsogn, R. Jørgensen [daglejer], , , ,
1886, 11te April, 18de April, Ane Kathrine Hansen, 56, -, Johan Mortensen [daglejer], , , ,
1886, 22de April, 24de April, N. P. Rasmussens [udøbt datter], , Assens, , , N. P. Rasmussen [tømrer], ,
1886, 21de April, 27de April, Margrethe Elisabeth Jønck, 66, Assens, Demant [gartner], , , ,
1886, 25de April, 1ste Maj, Ida Josephine Emma de Normand de Boetteville, 49, Assens, Fr. Plum [kjøbmand], , , ,
1886, 26de April, 1ste Maj, Larsine Karen Kirstine Hansen, 2, Assens, , , H. P. Hansen [daglejer], ,
1886, 1ste Maj, 4de Maj, Marie Jacobsen, , Assens, , , Jacob Jacobsen [kjøbmand], ,
1886, 8de Maj, 13de Maj, Karen Kirstine Casparsen, 65, Assens, P. N. Koefod [skibsfører], , , ,
1886, 9de Maj, 15de Maj, Karen Kirstine Johansen, 14, Assens Landsogn, , , Jac. Johansen [daglejer], ,
1886, 22de Juni, 27de Juni, Karen Elfrida Jørgensen, , [i Kjøbenhavn ?], , , Anders Jørgensen [fiskehandler], , i Kjøbenhavn
1886, 5te Juli, 9de Juli, Marie Kvist, 78, Assens, Bahr [sadelmager], , , ,
1886, 13de Juli, 17de Juli, Maren Johansen [ugift husholderske], 54, Assens, , , , ,
1886, 29de Juli, 31te Juli, Hedevig Marie Henriette Madsen, , Assens, , , Chr. Madsen [daglejer], ,
1886, 27de August, 30te August, Christine Georgine Lund, , Assens, , , G. Lund [snedker], ,
1886, 28de August, 2den September, Johanne Andersdatter, 65, Assens Landsogn, Henrik Larsen [daglejer], , , ,
1886, 14de September, 18de September, Ane Johanne Petersen [plejedatter af stenhugger P. Larsen], , Assens Landsogn, , , , ,
1886, 25de September, 28de September, Ellen Ragnhild Berg, 1, Assens, , , P. Berg [organist], ,
1886, 8de October, 14de October, Hansmine Caroline Valentin, 58, Assens, Beierholm [ringer], , , ,
1886, 16de October, 20de October, Jakobine Juliane Madsine Christiansen, , Assens, , , Ane Christiansen [ugift], ,
1886, 25de October, 28de October, Jensine Nielsen, , Assens, , , P. Nielsen [daglejer], ,
1886, 29de October, 5te November, Marie Kirstrup [ugift], 22, Assens, , , Kistrup [brændevinsbrænder], ,
1886, 5te November, 11te November, Mette Kirstine Nielsen, 80, Assens, Willumsen [maskinbygger], , , ,
1886, 26de November, 2den December, Ane Marie Antonie Rasmussen [ugift pige], 28, Assens, , , , ,
1886, 10de December, 15de December, Johanne Hansen født Christensdatter, 62, Assens, Lars Hansen [gaardmand], i Nørreaaby, , ,
1886, 15de December, 18de December, Emilie Svendsen, 2, Assens, , , Svendsen [skipper], ,
1886, 8de September, -, Ane Kirstine Hansen, 49, i Søllested, Niels Johansen [tømrer], , , ,
1886, 15de December, 18de December, Hanja Elna Marie Hansen, , Assens, , , Rasm. Hansen [daglejer], ,
1887, 26de December 1886, 3die Januar, Karen Marie Fentz, 75, i Assens, Peter Thuesen [kjøbmand], , , ,
1887, 12te Januar, 17de Januar, Petra Johanne Jørgensen, , Assens, , , F. Jørgensen [slagter], ,
1887, 12te Januar, 17de Januar, Charlotte Marie Dorthea Petersen født Thomsen, 54, Assens, Jens Petersen [sømand], , , ,
1887, 26de Januar, 31te Januar, Gjertrud Mine Bolette Larsen [fattiglem], 54, i Assens, Bremer [væver], , , ,
1887, 31te Januar, 7de Februar, Caroline Marie Johansen, 69, Assens, Diderichsen [naalemager], , , ,
1887, 19de Februar, 23de Februar, Johanne Holm, 59, Assens, P. Nielsen [daglejer], , , ,
1887, 9de Marts, 15de Marts, Dorthea Rasmussen, 62, Assens, J. P. Ernst [snedker], , , ,
1887, 30te Marts, 6te April, Grethe Juliette Martine Octavia Meyer, 58, Assens, S. I. Hansen [kjøbmand], , , ,
1887, 2den April, 9de April, Maren Sophie Eriksen, 58, Flemløse, H. Nielsen [particulier], , , ,
1887, 17de April, 23de April, Laura Elisabeth Sørensen, 26, Assens, Johan Jacob Kühn [hattemagersvend], , , ,
1887, 18de April, 23de April, Maren Henriksdatter, 82, Assens, Lars Petersen [smaakjører], , , ,
1887, 19de April, 23de April, Karen Eriksen, 84, Assens, N. P. Eriksen [snedker], , , ,
1887, 26de April, 30te April, Marie Hansen, 82, Assens, Th. Christensen [daglejer], , , ,
1887, 15de Maj, 17de Maj, Anna Marie Lausen, , Assens, , , M. Lausen [sømand], ,
1887, 1ste Juni, 4de Juni, Kamilla Sofie Petersen, , Assens, , , Hans Petersen [daglejer], ,
1887, 5te Juni, 10de Juni, Ottine Katrine Kristiane Udbye, 44, Assens, C. V. Huusom [tobaksspinder], , , ,
1887, 9de Juni, 13de Juni, Henriette Marie Henriksen [ugift], , Assens, , , Marie Henriksen, ,
1887, 18de Juni, 25de Juni, Ane Cathrine Hansdatter, 75, Assens, Jacob Christensen [daglejer], , , ,
1887, 29de Juni, 6te Juli, Maren Jørgensdatter, 70, Assens, Christoffer Madsen [daglejer], , , ,
1887, 2den Juli, -, Ane Kirstine Bang [i pleje hos A Larsen], , , , , , Ane Marie Pedersen [ugift], paa Vilhelmsborg
1887, 14de Juli, 19de Juli, Karen Andersen, 28, Assens, N. P. Rasmussen [tømrer], , , ,
1887, 29de Juli, 3die August, Else Mathilde Kathrine Jensen [ugift], 21, Assens, , , Søren Jensen [sømand], ,
1887, 29de Juli, 3die August, Marie Petersen, 48, Assens, Chr. Schmidt [skibsreder], , , ,
1887, 11te August, 18de August, Hansmine Jørgine Frederikke Cordtz, 7, , , , J. H. Cordtz [former], ,
1887, 16de September, 21de September, Kirstine Lauritzen, , Assens, , , Lauritzen [rorsbetjent], ,
1887, 17de September, 21de September, Anna Antonie Nielsen, 7, , , , Nielsen [isenkræmmer], , Odense
1887, 21de September, 27de September, Vilhelmine Juliane Charlotte Knudsen [ugift lotterikollektrice], 70, Assens, , , , ,
1887, 12te October, 19de October, Cathrine Marie Meyer [fattiglem], 72, i Assens, Jørgen Larsen [daglejer], , , ,
1887, 22de October, 26de October, Cathrine Marie Sørensen, , Assens, , , Sørensen [skipper], ,
1887, 19de November, 24de November, Jensine Baltz født Schmit, 49, Assens, Baltz [forhenværende krydsassistent], , , ,
1887, 27de November, 1ste December, Elvine Petra Møller [ugift], 23, Assens, , , Søren Møller [lods], ,
1887, 3die December, 7de December, Emma Kathrine Hansen, 4, Assens, , , Mikkel Hansen [daglejer], ,
1887, 4de December, 12te December, Petrea Kirstine Hattesen, 34, Assens, Chr. Andersen [urmager], , , ,
1887, 16de December, 22de December, Vilhelmine Henriette Schiebler, 2, Assens, , , Schiebler [slagter], ,
1887, 24de December, 29de December, Marie Johansen, 3, Assens, , , Ferd. Johansen [formand], ,
1887, 28de December, 31te December, Kristine Larsen, , Assens, , , J. Chr. Larsen [daglejer], ,
1888, 4de Januar, 7de Januar, Anna Marie Larsen, , Assens, , , Niels Larsen [daglejer], ,
1888, 6te Januar, 12te Januar, Mette Marie Nielsen, 32, Assens, Jørg. Chr. Larsen [daglejer], , , ,
1888, 11te Januar, 16de Januar, Karen Dorthea Andersdatter, 77, Assens, H. J. Olsen [stenhugger], , , ,
1888, 13de Januar, 19de Januar, Cathrine Marie Jensen [enke], 70, Assens, A. Jensen [skovfoged], , , ,
1888, 20de Januar, 25de Januar, Ane Dideriksen, 53, Assens, Andersen Salskov [musiker], , , ,
1888, 13de Februar, 16de Februar, Johanne Frederikke Marcussen, 2, Assens, , , Marcussen [skrædder], ,
1888, 16de Februar, -, Petrine Christensen, 28, Assens, Wilhelm Larsen [murer], , , ,
1888, 14de Februar, 18de Februar, Kirsten Madsen, 76, Assens, I. Anthon [urmager], , , ,
1888, 16de Februar, 22de Februar, Adamine Jensen, 30, Assens, Chr. Christensen [smed], , , ,
1888, 20de Februar, -, Maren Jørgensen, 67, Assens, Niels Simonsen [gaardmand], Sønderby, , ,
1888, 28de Februar, 3die Marts, Martha Jørgensen, , Assens, , , Cl. Jørgensen [daglejer], ,
1888, 5te Marts, 9de Marts, Ane Margrethe Frederiksen, , Assens, , , , Frederikke Christiansen [ugift],
1888, 10de Marts, 16de Marts, Ane Marie Christiansen, 35, Assens, Hans Larsen Teglgaard [kjældersvend], , , ,
1888, 13de Marts, 17de Marts, Andrea Margrethe Rydstrøm, 4, Assens, , , Rydstrøm [slagter], ,
1888, 14de Marts, 20de Marts, Mandruphine Mariane Albinus, 83, Assens, Friis [kjøbmand], , , ,
1888, 16de Marts, 23de Marts, Karen Hansen, 63, Assens, Rasmus Mortensen [daglejer], , , ,
1888, 16de Marts, 22de Marts, Hanne Jørgensen, 90, Assens, Niels Hansen [arbejdsmand], , , ,
1888, 22de Marts, 28de Marts, Ane Kirstine Nielsen, 13, Assens, , , J. P. Nielsen [formand], ,
1888, 26de Marts, 3die April, Kirsten Gustavsen [ugift], 85, Assens, , , , ,
1888, 26de Marts, 31te Marts, Caroline Nielsen, 9, , , , Jørgen Nielsen [arbejdsmand], ,
1888, 5te April, 11te April, Andrea Christine Petersen, 3, Assens Landsogn, , , Jens Hannibal Petersen [stenhugger], ,
1888, 9de April, 17de April, Birgitte Roy [ugift], 58, Assens, , , , ,
1888, 14de April, 20de April, Marie Hansine Petersen Gamby, 8, Assens, , , Cl. P. Gamby [murer], ,
1888, 17de April, 23de April, Petrine Barlach [ugift], 77, Assens, , , , ,
1888, 23de April, 28de April, Johanne Katrine Christensen, 69, Assens, M. Sørensen [tømrer], , , ,
1888, 23de April, 28de April, Mette Kristensdatter, 75, Assens, Jak. Nielsen [daglejer], , , ,
1888, 25de April, -, Mette Marie Larsens [udøbt datter], , Assens, , , Mette Marie Larsen [ugift], ,
1888, 14de Maj, 19de Maj, Ane Magdalene Jensen født Roy, 78, Assens, Chr. Jensen [kjøbmand], , , ,
1888, 17de Maj, 22de Maj, Marie Beierholm Petersen, 1, Assens, , , P. Petersen [landpostbud], ,
1888, 27de Maj, 30te Maj, Chr. Thomsens [udøbt datter], , Assens, , , Chr. Thomsen [sømand], ,
1888, 1ste Juni, 6te Juni, Marie Kirstine Christensen, 7, Assens, , , Søren Christensen [skibstømrer], ,
1888, 7de Juni, 11te Juni, Dagmar Larsine Rasmussen, 1, Assens, , , Rasmussen [avlsbruger], ,
1888, 9de Juni, 14de Juni, Ane Pedersdatter, 65, Assens, Lars Peter Petersen [daglejer], , , ,
1888, 10de Juni, 16de Juni, Caroline Jerichau [ugift klosterdame], 69, i Odense, , , , ,
1888, 5te Juli, 7de Juli, Davida Theodora Poulsen, , Assens, , , , Mary Davide Eleonora Hansen [ugift],
1888, 17de Juli, 23de Juli, Mette Marie Nielsen, 2, Assens, , , Jørgen Nielsen [daglejer], ,
1888, 1ste August, 4de August, Hansine Pedersen, , Assens, , , J. Chr. Pedersen [daglejer], ,
1888, 4de August, 7de August, Kirstine J. Nellemoses [udøbt datter], , Assens, , , , Kirstine J. Nellemose [ugift],
1888, 4de August, 8de August, Charlotte Dons, 72, Assens, N. S. Bøgh [provst], , , ,
1888, 8de August, 14de August, Ane Marie Clausen [ugift], 30, Assens, , , Cl. Knudsen [daglejer], ,
1888, 28de August, 1ste September, Valentins [dødfødt datter], , Assens, , , Valentin [garver], ,
1888, 8de September, -, Kirsten Hansen født Hansen, 46, af Kjøbenhavn, Hansen [particulier], , , ,
1888, 18de September, 24de September, Margrethe Rasmussen, 75, Assens, Bruun [handskemager], , , ,
1888, 7de October, 13de October, Ane Hansen, 83, Assens, C. F. Olies [skomager], , , ,
1888, 12te October, 17de October, Marie Larsen [ugift tjenestepige], 71, i Assens, , , , ,
1888, 29de October, 2den November, Marie Christiane Petersen, 8, Assens, , , P. Petersen [snedker], ,
1888, 29de October, 3die Novenber, Petrine Sverine Karen Kirstine Andersen Hansen, 11, Assens, , , H. Chr. Hansen [daglejer], ,
1888, 1ste November, 7de November, Petruline Schmidt, 57, Assens, H. Christoffersen [skibsbygger], , , ,
1888, 25de November, 29de November, Helene Marie Lund, 15, Assens, , , H. O. S. Lund [skomager], ,
1888, 6te December, 10de December, Anna Susanne Clausen, 5, Assens, , , , Karen Margrethe Johansen [ugift],
1889, 25de December 1888, 2den Januar, Karen Gormsen født Hansen [forladt kone, fattiglem], 60, i Assens, Lars Gormsen [daglejer], , , ,
1889, 29de December 1888, 5te Januar, Johanne Kirstine Jespersen, 14, Assens, , , Jespersen [afdøde klodsemager], ,
1889, 31te December 1888, 7de Januar, Marie Dorthea Aude, 33, Assens, Carl Andersen [kjøbmand], , , ,
1889, 2den Januar, 7de Januar, Ane Henningsen født Mortensen [fattiglem], 84, i Assens, P. Henningsen [sømand], , , ,
1889, 9de Januar, 14de Januar, Johanne Jensine Petrine Christensen Løndahl, 1, Assens, , , Christensen Løndahl [bager], ,
1889, 12te Januar, 16de Januar, Marie Sophie Borre, 81, Assens, Elias Møller [kjøbmand], , , ,
1889, 15de Januar, 20de Januar, Rasmus P. Krags [dødfødt datter], , Assens, , , Rasmus P. Krag [daglejer], ,
1889, 18de Januar, 25de Januar, Anna Andersen, 80, -, Lars Larsen [daglejer], , , ,
1889, 20de Januar, 25de Januar, Frederikke Sofie Rasmussen, 12, Assens, , , C. Rasmussen [jærnstøber], ,
1889, 1ste Februar, 6te Februar, Sofie Jeppesen, 1, Assens, , , Jørg. Jeppesen [ølbrygger], ,
1889, 1ste Februar, 7de Fbruar, Frederikke Christine Knap, 82, -, C. Knap [detailhandler], , , ,
1889, 5te Februar, 9de Februar, Ane Marie Henriksen [steddatter af daglejer Lars Jensen], 11, Assens, , , , ,
1889, 13de Februar, 19de Februar, Ane Katrine Marcussen, 62, Assens, N. W. Marcussen [gjæstgiver], , , ,
1889, 16de Februar, 22de Februar, Maren Pedersdatter, 69, Assens, H. Jørgensen [daglejer], , , ,
1889, 9de Marts, 15de Marts, Else Henriksen, 52, Assens, Chr. Petersen [daglejer], , , ,
1889, 13de Marts, 19de Marts, Ane Katrine Hansen [steddatter af rebslager P. Hansen], 11, Assens, , , , ,
1889, 28de Marts, 1ste April, Anna Katrine Henriksen, 86, Assens Fattiggaard, Jac. Zachariassen [sømand], , , ,
1889, 4de April, 10de April, Mariane Petrea Caroline Storm, 29, Assens, , , Jens Storm [avlsbruger], ,
1889, 17de April, 23de April, Camilla Lovise Carstensen, 3, Assens, , , V. C. Carstensen [værtshusholder], ,
1889, 23de April, -, Marie Kristiane Hansdatter, 79, Assens, Morten Hansen [daglejer], , , ,
1889, 28de April, 1ste Maj, Petra Johanne Magdalene Antonie Wenzell, , , , , , Frederikke Wenzell [ugift],
1889, 5te Maj, 8de Maj, Nielsine Petriae Andrea Jensen, , Assens, , , N. A. Jensen [sømand], ,
1889, 24de Maj, 31te Maj, Ane Kirstine Mortensen, 63, Assens, A. Clausen [skrædder], , , ,
1889, 24de Maj, 29de Maj, Anna Marie Jacobine Andersen [ugift], 20, Assens, , , Søren Andersen [gaardskarl], ,
1889, 26de Maj, 31te Maj, Ane Johansen, 46, Assens, Jens Larsen [daglejer], , , ,
1889, 11te Juni, 13de Juni, Maren Rasmine Hansen, , Assens, , , A. Hansen [skomager], ,
1889, 19de Juni, 24de Juni, Ane Hansen [ugift], 62, Assens, , , , ,
1889, 22de Juni, 26de Juni, Gjertrud Marie Larsen, 59, Assens, Anders Larsen [daglejer], , , ,
1889, 27de Juni, 2den Juli, Gjertrud Katrine Qvist, 84, Assens, Barenkop Christensen [rebslager], , , ,
1889, 28de Juni, 4de Juli, Kirsten Jensdatter, 74, af Voldbro, Niels Rasmussen [bøssemager], , , ,
1889, 2den Juli, 6te Juli, Margrethe Krüger, 74, Assens, Lars Bærentsen [værtshusholder], , , ,
1889, 4de Juli, 6te Juli, Augusta Marie Emilie Johansen, , Assens, , , Ferd. Johansen [formand], ,
1889, 12te Juli, 17de Juli, Ane Marie Larsen, 47, Assens, P. Andersen [politibetjent], , , ,
1889, 16de Juli, 19de Juli, Nielsine Jensen, , Assens Landsogn, , , , Maren Kirstine Jensen [ugift],
1889, 16de Juli [måske 17 Juli], 20de Juli, Marie Dorthea Aude Andersen, , Assens, , , Carl Andersen [kjøbmand], ,
1889, 24de Juli, 27de Juli, Emilie Schaldemose [ugift], 38, Assens, , , Schaldemose [pastor], ,
1889, 15de August, 20de August, Ane Larsdatter, 79, Assens, Lars Christensen [skrædder], , , ,
1889, 22de August, 27de August, Ane Hansine Rasmussen, 11, Assens, , , N. Rasmussen [daglejer], ,
1889, 2den September, 5te September, Katrine Hedevig Bruun, , Assens, , , Bruun [tømmermester], ,
1889, 7de September, 11te September, Mette Katrine Hansen født Jespersdatter [fraskilt kone], 80, Assens Fattiggaard, , , , ,
1889, 3die October, -, Frederikke Mikkelsen, 10, Assens, , , Mikkelsen [overportør], ,
1889, 14de October, 17de October, Caroline Mathilde Hansen, 5, Assens, , , R. Hansen [daglejer], ,
1889, 25de October, 1ste November, Bodil Marie Larsen, 66, Assens, P. R. Fentz [kjøbmand], , , ,
1889, 26de October, 2den November, Karen Dorthea Mortensen, 89, Assens, P. Storm [skomager], , , ,
1889, 23de November, 28de November, Theodora Mariane Jacobsen, 89, Assens, Gløerfeldt [fuldmægtig], , , ,
1889, 28de November, -, Sørine Marie Caroline Jensen, 3, Assens, , , Maren Larsen [ugift], ,
1890, 3die Januar, 7de Januar, Anna Johanne Andersen, 1, Assens, , , Andersen [værtshusholder], ,
1890, 6te Januar, 11te Januar, Ane Marie Knudsen, 74, Assens, Exmann [hjulmand], , , ,
1890, 8de Januar, 13de Januar, Rebekka Svendsen, 7, Assens, , , Svendsen [skipper], ,
1890, 10de Januar, 16de Januar, Ane Johanne Pouline Jørgensen, , Assens, , , , Ane Katrine Larsen [ugift],
1890, 14de Januar, 18de Januar, Dagmar Louise Jørgensen, , Assens, , , Jørgensen [urmager], ,
1890, 17de Januar, -, Karen Christensen, 66, , Poul Larsen [husmand], , , ,
1890, 20de Januar, 27de Januar, Anne Larsen, 43, Assens, Mads Lillelund [kjøbmand], , , ,
1890, 2den Februar, 7de Februar, Jensine Olsen, 2, Assens, , , Olsen [damaskvæver], ,
1890, 8de Februar, -, Ane Andersdatter, 85, Assens, Clemmensen [snedker], , , ,
1890, 12te Februar, -, Karen Jensen [ugift tjenestepige], 14, i Bukkerup, Søllested Sogn, , , , ,
1890, 22de Februar, 27de Februar [måske 26 Februar], Anna Frederikke Jensen, 3, Assens Landsogn, , , A. Kj. Jensen [skrædder], ,
1890, 26de Februar, 3die Marts, Ane Johanne Larsen [ugift fattiglem], 54, i Assens, , , , ,
1890, 28de Februar, -, Anna Nielsine Larsen [ugift tjenestepige], 21, i Assens, , , , ,
1890, 5te Marts, 11te Marts, Maren Jørgensen, 59, Assens Landsogn, Søren Madsen [husmand], , , ,
1890, 7de Marts, 14de Marts, Vilhelmine Sofie Kühle født Schmidt, 98, Assens, Kühle [postmester], , , ,
1890, 11te Marts, 13de Marts, H. Hansens [udøbt datter], , Assens, , , H. Hansen [møllebygger], ,
1890, 22de Marts, 28de Marts, Ane Katrine Larsen, 59, Assens, Simonsen [skomager], , , ,
1890, 23de Marts, 28de Marts, Hanne Madsen [ugift], 54, Assens, , , , ,
1890, 28de Marts, 2den April, Maren Kirstine Petersen, , Assens Landsogn, , , Nic. Hannibal Petersen, ,
1890, 31te Marts, 5te April, Birthe Katrine Jensen, 42, Assens, Marcussen [avlsbruger], , , ,
1890, 11te April, 18de April, Nicoline Kirstine Wederkinck, 84, Assens, Chr. E. Albinus [snedkermester], , , ,
1890, 20de April, 26de April [måske 27 April], Johanne Jørgensen, 51, Assens, A. Jørgensen [part.], , , ,
1890, 21de April, 26de April, Maren Hansen, 70, Assens, H. J. Larsen [avlsbruger], , , ,
1890, 23de April, -, Ane Nielsen, 84, Assens, Hansen [lærer], i Thurup, , ,
1890, 24de April, -, Maren Jørgensdatter, 64, i Barløse-Taarup, Lars Larsen [gaardmand], i Barløse-Taarup, , ,
1890, 4de Maj, -, Ane Nielsen [ugift tjenestepige], 39, af Aborre Skov, , , , ,
1890, 13de Maj, 19de Maj, Knudline Katrine Hansen, 49, Assens, J. J. Mogensen [skipper], , , ,
1890, 14de Maj, 20de Maj, Ane Kirstine Margrethe Christensen, 29, Assens, Mads Larsen [fyrbøder], , , ,
1890, 26de Maj, 30te Maj, Rebekka Pouline Henriksen, , Assens, , , Henriksen [købmand], ,
1890, 27de Maj, 30te Maj, Karen Marie Katrine Hansen, , Assens, , , , Karen Julie Knudsen [ugift],
1890, 1ste Juni, 7de Juni, Birthe Jensdatter [ugift tjenestepige], 70, i Assens, , , , ,
1890, 5te Juni, 10de Juni, Mathilde Thomsen, 3, Assens, , , H. T. Thomsen [daglejer], ,
1890, 7de Juni, 10de Juni, Kristine Thomsen, 5, Assens, , , H. T. Thomsen [daglejer], ,
1890, 18de Juni, 24de Juni, Susanne Amalie Margrethe Petersen [ugift stifdatter af farver H. C. Storm], 41, Assens, , , , ,
1890, 24de Juni, 28de Juni, Sidsel Schierbeck, 84, Assens, P. Hansen [daglejer], , , ,
1890, 23de Juli, 28de Juni, Martha Kirstine Lillelund, 16, Assens, , , M. Lillelund [købmand], ,
1890, 9de August, 13de August, Johanne Adolfsen, 72, Assens, Chr. Nielsen [postbud], , , ,
1890, 10de August, 14de August, Charlotte Caroline Drue, 59, Assens, Jørgensen [skrædder], , , ,
1890, 14de August, 20de August, Maren Ottesen, 68, Assens, Halsøe [slagter], , , ,
1890, 17de August, 21de August, Marie Storm, , Assens, , , N. O. Storm [avlsbruger], ,
1890, 28de August, 31te August, Caroline Johanne Hansen, , Assens, , , Lars Hansen [arbejdsmand], ,
1890, 1ste September, 6te September, Johanne Marie Kirstine Andersen, 72, Assens, Hindsgaul [arrestforsvarer], , , ,
1890, 10de September, 15de September, Ane Larsdatter, 76, Assens, Mads Jensen [murer], , , ,
1890, 13de September, -, Laurine Karen Marie Pedersen, 11, , , , Mads Pedersen [husmand], , i Ørsbjerg
1890, 16de September, 20de September, Vilhelmine Frederikke Møller, 36, Assens, Chr. Nielsen [daglejer], , , ,
1890, 26de September, -, Marie Katrine Hansen født Madsen, 72, Sønderby sogn, Niels Hansen [husmand], , , ,
1890, 27de September, 2den October, Klara Reinholdine Marie Meiborg, 13, Assens, , , Meiborg [buntmager], ,
1890, 12te October, 17de October, Christiane Nielsen, 23, Ebberup, C. Wagner [landpost], , , ,
1890, 15de October, 20de October, Ane Hansdatter, 70, Assens, Rasmus Jensen [daglejer], , , ,
1890, 11te November, 14de November, Henriette Fischer, 75, Assens, Ebell [konditor], , , ,
1890, 12te November, 17de November, Ane Marie Hansen, 58, Assens, H. P. Nielsen [pedel], , , ,
1890, 15de November, 20de November, Annette Thomsen Johanne Hansine Hansen, 74, Assens, Tüchsen [postmester], , , ,
1890, -, -, Kirsten Nielsen [ugift tjenestepige], 50, af Nordby, , , , ,
1890, 5te December, 10de December, Ingeborg Falle, 81, Assens, Thomas Jørgensen [daglejer], , , ,
1890, 14de December, 17de December, Nelly Petrea Andersen, , Assens, , , , Kirst. Kat. Andersen [ugift],
1891, 30te December 1890, 3die Januar, Dorthea Johansdatter [ugift almisselem], 80, i Assens, , , , ,
1891, 6te Januar, 12de Januar, Maren Kirstine Nielsen, 13, Assens, , , Niels Nielsen [arbejdsmand], ,
1891, 11te Januar, 17de Januar, Maren Jensen, 73, Assens, Jens Storm [avlsbruger], , , ,
1891, 14de Januar, 20de Januar, Ane Katrine Larsen, 71, Assens, Gormsen [prokurator], , , ,
1891, 24de Januar, 30te Januar, Ane Marie Larsen, 48, Assens, Søren Nielsen [daglejer], , , ,
1891, 25de Januar, 30te Januar, Marie Katrine Larsen [ugift sypige], 38, i Assens, , , , ,
1891, 27de Januar, 29de Januar, R. W. Marcussens [dødfødt datter], , Assens, , , R. W. Marcussen [gæstgiver], ,
1891, 8de Februar, 14de Februar, Karen Marie Rasmussen, 28, Assens, Bayer [bestyrer], , , ,
1891, 17de Februar, 23de Februar, Ane Marie Sørensen, 63, -, Niels Petersen [daglejer], , , ,
1891, 21de Februar, 28de Februar, Ane Marie Eriksen [ugift pige], 33, i Assens, , , , ,
1891, 1ste Marts, 5te Marts, Ane Johanne Larsdatter, 72, Assens, Chr. Mohn [sømand], , , ,
1891, 2den Marts, 7de Marts, ana Albertine Hendrich, , Assens, , , Hendrich [slagtermester], ,
1891, 9de Marts, -, Ane Jeppesen [ugift sypige], 23, i Melby, Assens Landsogn, , , , ,
1891, 11te Marts, 13de Marts, P. Chr. Rasmussens [dødfødt datter], , Assens, , , P. Chr. Rasmussen [daglejer], ,
1891, 24de Marts, 28de Marts, Mette Hansen, 69, Assens, J. Mortensen [murer], , , ,
1891, 28de Marts, 1ste April, Hansine Marie Jørgensen, , Assens, , , , Caroline M. Jørgensen [ugift],
1891, 28de Marts, 1ste April, Ane Katrine Mortensen, 66, Assens, R. Mortensen [daglejer], , , ,
1891, 31te Marts, 4de April [måske 7 April], Kirsten Laurine Jensen, 6, Assens, , , , Hans Jensen [daglejer],
1891, 7de April, -, Gjertrud Nielsen [ugift tjenestepige], 20, fra Voldtofte, , , , ,
1891, 16de April, 20de April, Rasmine Andersen, 1, , , , Jens Andersen [daglejer], ,
1891, 18de April, 23de April, Kristine Margrethe Holck, 77, Assens, R. H. Thygesen [krydstoldassistent], , , ,
1891, 29de April, 4de Maj, Vilhelmine Frederikke Jepsen, 36, Assens, Otto Petersen [skibsreder], , , ,
1891, 8de Maj, 12te Maj, Anna Johanne Kirstine Rasmussen, , Assens, , , N. P. Rasmussen [tømrer], ,
1891, 12te Maj, -, Katrine Jørgensen [ugift tjenestepige], 18, Ladegaard Mark, Orte Sogn, , , , ,
1891, 14de Maj, 16de Maj, Mary Caroline Carstensen, , Assens, , , , V. C. Carstensen [værtshusholder],
1891, 19de Maj, 25de Maj, Anna Katrine Andersen [ugift], 27, Assens, , , Mads Andersen [daglejer], ,
1891, 17de Maj, -, Karen Nielsen [stum og plejedatter af husmand Lars Nielsen], 6, Sø-Søby, Søby Sogn, , , , ,
1891, 27de Maj, -, Kirsten Pedersdatter, 79, Thorøhuse i Assens Landsogn, P. Johansen [hjulmand], , , ,
1891, 5te Juni, 9de Juni, Kirsten Laurine Jensen, , Assens, , , H. Jensen [daglejer], ,
1891, 13de Juni, 18de Juni, Johanne Margrethe Rasmussen, 69, Assens, Hansen [sejlmager], , , ,
1891, 2den Juli, 6te Juli, Maren Jørgensen, 66, Assens, Carstensen [drejer], , , ,
1891, 3die Juli, 9de Juli, Anne Kirstine Mortensen, 86, Assens, H. Rasmussen [jærnstøber], , , ,
1891, 15de Juli, 18de Juli, Marie Larsen, , , , , Jessine Elie Wolff [ugift], ,
1891, 13de Maj, 19de Maj, Louise Augusta Tornøe født Sorterup, 80, i Assens, Tornøe [amtsforvalter], , , ,
1891, 9de Juli, 12te Juli, Adolphine Jacobsen [ugift forhenværende broderihandlerske], 74, Assens, , , , ,
1891, 18de Juli, 21de Juli, Anna Sofie Frederikke Larsen [datter af ugift Helene M. K. Larsen], 2, Assens, , , , ,
1891, 22de Juli, 25de Juli, Ane Marie Vilhelmine Resting [ugift forhenværende lærerinde], 73, i Assens, , , , ,
1891, 25de Juli, 30te Juli, Mathilde Blom [ugift privatlærerinde, datter af afdøde distriktslæge Blom], 29, Assens, , , , ,
1891, 30te Juli, 2den August, Marie Magdalene Schiffmann, 53, Assens, J. J. Jørgensen [krydstoldassistens], , , ,
1891, 11te August, 13de August, Kirsten Lorenzen [ugift tjenestepige], 24, i Assens, , , , ,
1891, 17de August, 22de August, Anna Meta Nielsen, , , , , H. C. Nielsen [fyrbøder], ,
1891, 19de August, 22de August, Marie Antonie Thuesen [ugift], 46, Assens, , , D. Thuesen [skipper], ,
1891, 26de August, 31te August, Kirstine Poulsen [ugift], 72, Assens, , , , ,
1891, 31te August, 1ste September, Reinholdine Dorthea Petersen [ugift steddatter af farver Storm], 46, Assens, , , , ,
1891, 3die September, 5te September, Anna Marie Klavdine Andersen, 45, Assens, Fentz [bager], , , ,
1891, 6te September, 8de September, Jensine Elie Wolff [ugift], 33, Assens, , , Iver Wolff [daglejer], ,
1891, 6te September, 9de September, Karen Marie Nielsen, 32, Assens, P. O. Hansen [skomager], , , ,
1891, 9de September, 12te September, Karen Marie Jørgine Andersen, 5, Assens, , , Jørg. Andersen [daglejer], ,
1891, 14de September, 17de September, Karen Rasmussen, 26, Assens, Th. Meyer [slagtersvend], , , ,
1891, 16de October, 21de October, Dorothea Sophie Løwener, 81, Assens, Bahneberg [overretsprokurator], , , ,
1891, 29de October, 3die November, Ane Kirstine Hansen, 30, Assens, Hans Jensen [daglejer], , , ,
1891, 7de November, 13de November, Maren Nielsen, 82, Assens, Niels Rasmussen [daglejer], , , ,
1891, 13de November, 19de November, Vilhelmine Elise Emilie Berg, 61, Assens, G. P. Schiøtt [mægler], , , ,
1891, 26de November, 2den December, Kristine Carstensen, 57, Assens, Johan Lange Christensen [murermester], , , ,
1891, 14de December, 21de December, Else Hansdatter, 75, Assens, Chr. Holm [fellbereder], , , ,
1891, 23de December, 29de December, Dorthea Jørgensen, 86, Assens, R. Nielsen [rebslager], , , ,
1891, 26de December, 31te December, Margrethe Larsen, 75, Assens, R. Thomsen [brændehandler], , , ,
1892, 28de December 1891, 4de Januar, Maren Rasmussen, 75, Assens, H. Chr. Jørgensen [daglejer], , , ,
1892, 29de December 1891, 5te Januar, Annania Petrea Bredsgaard, 75, Assens, H. C. Storm [farver], , , ,
1892, 30te December 1891, 6te Januar, Ane Knap, 82, Assens, Niels Henningsen [skomager], , , ,