Kerte, 1844-1878, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1844-1878, Kerte sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1844, 1801, 2101, Udøbt dreng, 12 dage, søn af pige Ane Cat. Larsdatter, hos huusmand Peder Pedersens enke, Skoven
1844, 2001, 2801, Kristen Nielsen, 6 uger, søn af huusmand Niels Kristensen, af Nedermarken. Født i Gamtofte Sogn
1844, 3101, 0502, Hans Christian Christiansen, gift, huusmand og arbeidsmand, 69, i Billeskov Skov. Født i Barløse
1844, 0903, 1603, Hans Frandsen, gift kromand, 72, i Ørsbjerg. Født i Flødstrup
1844, 0404, 1004, Karsten Andersen, gift fattiglem, 84, i Fattighuset ved Aaboe. Født i Kjerte
1844, 2405, 2905, Lars Larsen, gift huusaftægtsmand, 73. Født i Rørup
1844, 2306, 2806, Simon Hannibalsen Brabant, gift huusmand, 59, ved Aaboe. Født i Kjerte
1844, 2007, 2507, Peder Sørensen, gift boelsmand, 61, i Jarlebjerg eller Hjerup. Født i ..underup
1844, 0408, 0808, Frederik Storm Simonsen, 9 maaneder, søn af huusmand Simon Andersen, af Kjerte. Født i Kjerte
1844, 0510, 1010, Søren Nielsen, 8 dage, søn af gaardmand Niels Rasmussen, i Ørsbjerg og fraskilt hustru …, hos gaardmand Lars Willumsen, Thorslund paa Westerhæsinge Mark
1844, 1410, 2010, Hans Rasmussen Høide, gift fattiglem, 47, ved Aaboe. Født paa Sandholt
1844, 1411, 2011, Anders Simonsen, gift huusaftægtsmand, 67, i Hestehaugen eller Ørsbjerg Kohauge. Født her i sognet
1845, 1002, 1902, Hans Nielsen, gift gaardmand, 69, i Ørsbjerg. Født her i sognet
1845, 2103, 2803, Hans Hannibalsen, gift huusmand, 50, paa Kjerte Mark. Født her i sognet
1845, 2303, 3103, Hans Eriksen, enkemand, huusaftægtsmand og smed, 84, i Hjerup. Født i Sønderbye
1845, 3003, 0404, Hans Jørgensen, gift væver, 66, i Kjerte. Født i …
1845, 3003, 0704, Hans Rasmussen, gift huusmand og smed, 45, i Ørsbjerg Overbyende. Født i Caslunde
1845, 1808, 2308, Hans Larsen, 8, søn af gaardmand og selveier Lars Hansen, af Ørsbjerg. Født her i sognet
1845, 3108, 0509, Anders Jensen, ugift fattiglem, 41, opholdende sig hos selveiergaardmand Peder Rasmussen, i Ørsbjerg. Født i Strandbye
1845, 0409, 0909, Carl Gustav Carlsen, 2, søn af huusmand og … Carl Christian Christiansen (kaldet Hvide) og Karen Marie Larsdatter, i Kjerte. Født her i sognet
1845, 2909, 0510, Anders Frandsen, i skrædderlære, 15, ved huusmand Søren Pedersen i Nyfæstehuus paa Tandrup Sogns Fattigvæsens vegne. Født Kjerte Sogn
1845, 2311, 2811, Lars Hannibalsen, 1, søn af soldat Hannibal Hansen og Birthe Kathrine (datter af gaardmand Rasmus Clausen), i Hjerup. Født i Hjerup
1845, 3011, 0812, Jens Madsen, 15, søn af afdøde huusmand Mads Hansen, af Hjerup. Født i Hjerup
1846, 2903, 0304, Anders Hansen, gift huusmand, 63, i Kjerte. Født i Kjerte
1846, 0304, 0804, Anders Andersen, 2, søn af huusmand og slagter Anders Johansen, i Ørsbjerg. Født i Ørsbjerg
1846, 0707, 1207, Hans Peder Madsen, 5 dage, søn af gaardmand Mads Hansen, i Ørsbjerg. Født i Ørsbjerg
1846, 1807, 2307, Gregers Pedersen, gift huusmand og væver, 52, ved Nyfæste. Født i Nyfæstehuus
1846, 0808, 1208, Jørgen Jørgensen, gift bødker og huusmand, 51, i Ørsbjerg
1846, 1111, 1811, Lars Hansen, gift huusmand, 62, i Hjerup. Født i Hjerup
1846, 0712, 1412, Knud Pedersen, gift boelsmand, 42, i Ørsbjerg. Født i Ørsbjerg
1846, 1512, 2312, Peder Larsen, gift gaardaftægtsmand, 74, i Ørsbjerg. Født i Ørsbjerg
1847, 0301, 0901, Hans Hansen, gift huusmand, 50, i Knold. Født i Ørsbjerg
1847, 0602, 1002, Dødfødt dreng, søn af Ane Hartvigsdatter
1847, 2302, 2802, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Nielsen
1847, 3103, 0704, Hans Pedersen, gift gaardmand, 63, i Ørsbjerg. Født i Ørsbjerg
1847, 1404, 2104, Jørgen Nielsen, gift huusaftægtsmand, 58, i Nyfæstehuus. Født i Kjerte
1847, 1605, 2105, Knud Nielsen, 5 dage, søn af huusmand Niels Knudsen, af Ørsbjerg Nederbye
1847, 0106, 0606, Lars Andersen, 13 uger, søn af huusmand Anders Hansen, af Ørsbjerg
1847, 1506, 1906, Claus Andersen, gift fattiglem, 71, ved bødker Jens Jacobsen, paa omgang i Kjerte. Født i Kjerte
1847, 0811, 1511, Anders Hansen, gift huusmand, 50, i Fauerskov. Født i Kauslund
1847, 1612, 2312, Niels Madsen, ugift skrædder, 24, i Knold. Født i Knold. Søn af huusmand Mads Pedersen
1848, 1803, 2103, Anders Jensen Skrædder, gift huusaftægtsmand, 72, i Ørsbjerg Nederbye. Født i Ørsbjerg
1848, 3003, 0604, Jørgen Pedersen, gift selveiergaardmand og sogneforstander, 45, i Kjerte. Født i Kjerte
1848, 1106, 1506, Jørgen Eriksen, 2, søn af pige Margrethe Hansdatter, af Ørsbjerg
1848, 3006, 0607, Hans Rasmussen, gift huusaftægtsmand, 78, i Nedermarken
1848, 0609, 1009, Niels Hansen, 3, søn af indsidder Hans Simonsen, af Hjerup
1848, 0412, 0812, Jens Jensen, gift fattiglem, 74, boende i Hjerup Fattighuus. Født i Barløse
1848, 2612, 3012, Niels Hansen, 5, søn af huusmand Hans Nielsen, i Kjerte. Født i Kjerte
1849, 0401, 1101, Hans Jørgen Andersen, 6, søn af huusmand Anders Jørgensen, af Faurskov
1849, 0201, 0701, Dødfødt dreng, søn af pige Gjertrud Larsdatter, hos huusmand Anders Simonsen, i Kjerte
1849, 1401, 2301, Niels Knudsen, gift huusmand, 35, i Ørsbjerg Nederby. Født i Hjerup
1849, 2001, 2701, Hans Peder Larsen, 11, søn af skovfoged Lars Hansen, i Ørsbjerg Skov
1849, 1602, 2302, Anders Jensen, gift huusmand, 33, i Faurskov. Født i Barløse. Søn af Marie Kirstine Madsdatter
1849, 1404, 1704, Jeppe Larsen, søn af pige Johanne Jeppesdatter (datter af huusmand Jeppe Larsen) af Hjerup. Født 17.11.1849
1849, 2104, 2804, Hans Peder Andersen, ½, søn af huusmand Anders Hendriksen, i Jarlebjerg. Født i Jarlebjerg
1849, 2204, 3004, Hans Pedersen, 11, søn af gaardmand Peder Larsen, i Ørsbjerg
1849, 1805, 2405, Hans Christensen, ugift skrædder, 49, ved boelsmand Peder Hansen, Ørsbjerg Skov. Født i Ørsbjerg Skov
1849, 2405, 3005, Kristen Jørgensen, gift indsidder, 33, i Ørsbjerg. Født i Ørsbjerg. Hanne Hansdatter
1849, 2505, 0106, Peder Rasmussen Høj, enkemand og gaardaftægtsmand, 65, i Ørsbjerg. Født i Skalbjerg
1849, 2106, 2706, Marcus Andersen, 2½, søn af huusmand Anders Hendriksen, i Jarlebjerg. Født i Jarlebjerg
1849, 2406, 2806, Niels Larsen, enkemand og huusmand, 58, i Kjerte
1849, 2706, 0307, Anders Andersen, ungkarl og ugift, 32, hos moderen Peder Skyttes enke, i Heden Skov. Født i Hedenskov
1849, 0709, 1409, Hans Pedersen, gift gaardmand, 53, i Ørsbjerg. Født i Ørsbjerg
1849, 0910, 1410, Peder Simon Hansen, 2, søn af huusmand Hans Simonsen, af Hjerup
1849, 1110, 1910, Jens Larsen, 16, søn af gaardmand Lars Larsen, Heden eller Øreløkkegaard
1849, 3010, 0611, Hans Pedersen, 10, søn af gaardmand Peder Sørensen, i Ørsbjerg
1849, 1412, 2012, Hans Pedersen, ugift, 21, søstersøn af gaardmand Jens Christensen, i Ørsbjerg. Født i Ørsted
1850, 1501, 2301, Knud Pedersen, ungkarl og som medlem i sognefoged Rasmus Hansens gaard, 73, i Ørsbjerg. Født i Ørsbjerg
1850, 1901, 2601, Anders Hansen, gift gaardmand og sogneforstander, 48, i Ørsbjerg
1850, 2101, 2801, Adam Nicolai Ferdinand Augusten, gift skrædder og huusmand, 35, i Hjerup. Født i Hjerup
1850, 0402, 0902, Peder Nielsen, enkemand og gaardaftægtsmand, 79, havde sit ophold i gaarden ved Anders Hansen, i Ørsbjerg. Født i Udby
1850, 0204, 0704, Hans Rasmussen, 6 uger, søn af ugift fruentimmer Ane Hansdatter, af Ørsbjerg
1850, 0904, 1304, Rasmus Jørgen Andersen, ½, søn af gaardmand Anders Pedersen, af Kjerte
1850, 0405, 1105, Mads Nielsen, gift gaardaftægtsmand, 71, i Hjerup
1850, 1606, 2306, Niels Hansen, 1 dag, søn af snedker Hans Jørgensen, af Ørsbjerg
1850, 1510, 2210, Henning Mortensen, huusaftægtsmand, 59, hos svigersønnen huusmand Anders Hansen, i Ørsbjerg. Født i Ørsbjerg
1850, 1610, 2310, Anders Simonsen, 14, søn af huusmand Simon Andersen, af Kjerte
1851, 1203, 1903, Hans Clemmensen Hansen, 13 dage, søn af smed Hans Simon Larsen, af Fauerskov
1851, 1903, 2703, Jens Larsen, 17, pleiesøn af gaardmand Jens Hansen, Ørsbjerg. Født paa Eiby Mark
1851, 2103, 2803, Morten Nielsen, 6, søn af gaardmand Niels Hansen, af Ørsbjerg
1851, 1304, 1804, Rasmus Jørgen Andersen, 1 dag, søn af gaardeier Anders Pedersen, i Kjerte
1851, 0306, 1106, Hans Pedersen, gift huusmand og dagleier, 60, i Ørsbjerg
1851, 0906, 1406, Søren Andersen, gift huusmand, 45, i Hjerup. Født i Hjerup
1851, 2810, 0511, Anders Hansen, gift huusmand og væver, 35, i Ørsbjerg
1851, 0111, 0711, Niels Hansen, huusmand og smed, 55, i Hjerup
1852, 1802, 2502, Mads Pedersen, enkemand og huusmand, 60, i Knold
1852, 0804, 1604, Villum Jørgensen, ungkarl og ugift, 25, hos farbroderen gaardmand Lars Villumsen, i Ørsbjerg
1852, 0405, 1105, Lars Bertelsen, gift gaardaftægtsmand, 73, i Kjerte
1852, 0505, 1105, Jørgen Christian Henrichsen, ugift smedesvend og ungkarl, 27, ved gaardmand Niels Hansen, i Fauerskov
1852, 2705, 3105, Lars Madsen, 6 uger, søn af pige Maren Larsdatter, af Hjerup
1852, 2806, 0507, Jørgen Jacobsen, gift huusaftægtsmand, 62, i Knold. Maren Jørgensdatter
1852, 1409, 1909, Hans Christian Schubartz, gift huusmand, 64, paa Kjerte Mark
1853, 1801, 2401, Jens Nielsen Holme, enkemand og eier, 64, eier af Nyefæste
1853, 2301, 3101, Jørgen Larsen, enkemand og boelsmand, 47, i Kolleshuus
1853, 2701, 3001, Anders Pedersen, 4, søn af hjulmand Peder Rasmussen, af Ørsbjerg
1853, 0303, 0903, Christian Andersen, søn af indsidder Anders Hansen, Møllerknappehuus. Født 31.8.1852
1853, 0403, 1203, Lars Hansen, gift selveiergaardmand, 52, i Ørsbjerg
1853, 0603, 1303, Peder Hansen, 14 dage, søn af huusmand Hans Larsen, af Ørsbjerg
1853, 2403, 3103, Rasmus Rasmussen, skræderlærling, 20, ved skræder og huusmand Anders Larsen, i Knold
1853, 0305, 1005, Lars Villumsen, gift gaardmand, 56, i Ørsbjerg
1853, 1606, 2206, Jens Hansen, skrædder, 33, i Fauerskov. Søn af aftægtshuusmand Hans Pedersen
1853, 1609, 2109, Jens Nielsen, 5½, søn af snedker Hans Jørgensen, af Ørsbjerg
1853, 0712, 1312, Anders Nielsen, enkemand og huusaftægtsmand, 61, i Ørsbjerg
1853, 1612, 1912, Niels Nielsen, 1, søn af ungkarl Niels Nielsen, i Skydebjerg. Hos moderen i Aabro
1853, 1712, 2312, Anders Nielsen, 4 dage, søn af huusmand Niels Hansen, i Ørsbjerg
1853, 2312, 3012, Christian Larsen, 18, søn af huusmand Lars Christiansen, i Nedermarken
1854, 0401, 1101, Hans Pedersen, huusaftægtsmand, 85, i Jarlebjerg
1854, 1902, 2702, Anders Olsen, 33, paa Møllerknappe. Søn af afdøde Ole Christensen
1854, 0105, 0905, Christian Jørgensen Holst, gaardmand, 63, i Hjerup
1854, 1305, 1905, Jeppe Jørgensen, 1½, søn af huusmand Jørgen Pedersen, af Hjerup
1854, 2905, 0606, Peder Hansen Madsen, ungkarl og træskomand, 34, ved huusmand Peder Hansen, i Knold
1854, 1307, 2007, Hans Rasmussen, enkemand og gaardaftægtsmand, 81, i Ørsbjerg
1854, 1009, 1609, Mads Knudsen, gift gaardmand, 64, i Hjerup
1854, 2410, 3110, Hans Larsen, gift huusmand, 29, i Fauerskov. Ane Hansdatter
1854, 0912, 1712, Mads Hansen Pedersen, 6 uger, søn af huusmand Peder Hansen, i Knold
1855, 1601, 2301, Hans Jacobsen, gift huusmand, 52, i Ørsbjerg. Juliane Pedersdatter
1855, 2702, 0703, Lars Pedersen, gift gaardaftægtsmand, 88, i Hjerup. Christiane Andersdatter
1855, 0504, 1304, Rasmus Clausen, gift gaardfæster, 72, i Hjerup
1855, 0804, 1704, Jeppe Larsen, gift huusaftægtsmand, 70, i Hjerup
1855, 0904, 1904, Lars Pedersen, enkemand og boelsaftægtsmand, 76, i Ørsbjerg Skov
1855, 0705, 1405, Rasmus Jensen, gift huusmand, 66, i Jarlebjerg
1855, 1005, 1805, Jens Jacobsen, gift huusaftægtsmand og bødker, 78, i Kjerte
1855, 1505, 2205, Jacob Jørgensen, ungkarl, 70, i sin fødegaard Christian Holsts enke, i Hjerup
1855, 2905, 0406, Anders Jørgensen, gift huusaftægtsmand, 76, hos sønnen Niels Christensen, i Nedermarken
1855, 1006, 1506, Niels Jensen, ungkarl og skrædder, 25, var ved moderen Jens Frederiksens enke, Aabroe Fattighuus. Søn af Jens Frederiksen
1855, 2306, 2907 [der stod Juli-antagelig Juni], Rasmus Nielsen, enkemand og huusaftægtsmand, 86, ved sønnen huusmand og hjulmand Peder Rasmussen, af Ørsbjerg
1855, 2707, 0208, Jørgen Andersen, ungkarl, 67, hos broderen gaardmand Hans Andersen, i Hjerup
1855, 1310, 2010, Rasmus Jørgen Hansen, ungkarl, 18, søn af gaardmand Hans Jørgen Larsen, i Hjerup
1855, 2210, 2910, Anders Andersen, ugift, 22, i Fauerskov. Søn af huusmand Rasmus Andersen
1855, 0212, 0912, Niels Cl. Frederik Christiansen, ½, søn af pige Ane Cathrine Rasmusdatter, i Kolleshuus
1856, 0602, 1302, Thor Larsen Hansen, enkemand, bødker og tilsidst fattiglem, 89, i Hjerup
1856, 2303, 2903, Knud Hansen, 10, søn af afdøde gaardmand Hans Pedersen. Ved sin halvbroder boelsmand Niels Hansen, i Ørsbjerg
1856, 2903, 0104, Hans Hansen, gift boelsmand, 37, Holleshuus i Kjerte
1856, 1405, 2005, Hans Andersen, 7, søn af slagter og huusmand Anders Johansen, af Ørsbjerg
1856, 0606, 1206, Jørgen Nielsen, gift huusaftægtsmand, 64, ved svigersøn Hans Pedersen, i Fauerskov
1856, 0106, 0406, Hans Jørgensen, gift røgter, 70, tjente forpagter Wedell, paa Billeskov
1856, 1406, 2006, Jens Rasmussen, tjenestedreng, 17, ved gaardmand Lars Jørgensen Madsen, i Hjerup
1856, 0908, 1508, Rasmus Andersen, 3, søn af selveiergaardmand Anders Pedersen, i Kjerte
1856, 1111, 1711, Jørgen Jensen, gift huusmand, 40. Karen Henningsdatter
1857, 0603, 1303, Jesper Larsen, gift boelsmand, 44, i Ørsbjerg. Søn af Rasmus Olsens enke
1857, 2903, 0404, Jens Hansen, fæstegaardmand, 69, i Ørsbjerg
1857, 0304, 0904, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Jeppesen og Birthe Cathrine Hansdatter. I kammerherre Cederfelds Huus Nedermark
1857, 2804, 0305, Niels Peder Hansen, 2, søn af huusmand Hans Simonsen, i Hjerup
1857, 2705, 0406, Peder Madsen, 19, af Hjerup. Søn af gaardmand Mads Jørgensen
1857, 0306, 0706, Hans Nielsen, 2½, søn af skrædder og høker Niels Hansen, i Kjerte
1857, 0806, 1306, Frederik Jørgensen, 29, i Fauerskov. Søn af huusaftægtsmand Jørgen Larsen
1857, 1407, 1807, Mads Pedersen, huusaftægtsmand, 84, i Jarlebjerg
1857, 2407, 3007, Knud Hansen, ungkarl eller ugift, 73, var hos broderen gaardmand Jens Hansen, i Ørsbjerg
1857, 1612, 2012, Dødfødt dreng, søn af huusmand Kristen Kristensen, i Fauerskov
1858, 0105, 0805, Peder Larsen, gaardfæster, 57, i Ørsbjerg
1858, 2107, 2607, Christian Jørgensen, huusmand og tømmermand, 40, i Fauerskov
1858, 0111, 0911, Marcus Johansen, gift huusmand, 64, i Nedermark
1858, 2011, 2611, Hans Vilhelm Møller, eier, 37, af Nyfæste
1859, 1401, 2101, Hans Rasmussen, 9, søn af huusmand Rasmus Nielsen, i Fauerskov
1859, 0203, 0803, N. Andersen, gartner, 24, paa Billeskov
1859, 0704, 1504, Jørgen Christian Nielsen, ungkarl og bødker, 29, hos faderen i Kjerte. Søn af huusmand Niels Matzer Madsen
1859, 2706, 0207, Niels Hansen Madsen, 8, søn af huusmand Mads Nielsen, i Knold
1859, 2407, 2907, Lars Rasmussen, 8, søn af indsidder Rasmus Barend Nielsen, i Kjerte
1859, 0708, 1108, Jens Jacobsen, 6, søn af huusmand Jacob Larsen, i Kjerte
1859, 0808, 1308, Niels Jørgen Nielsen, 9, søn af huusmand Niels Jørgensen, i Fauerskov
1859, 1108, 1508, Niels Peder Nielsen, 1½, søn af huusmand Niels Sørensen, i Hjerup
1859, 1908, 2508, Niels Pedersen, 4½, søn af huusleier Peder Johansen, Kjerte Mark Lykkensminde
1859, 1911, 2511, Anders Sørensen, enkemand og huusaftægtsmand, 91, i Hjerup
1859, 2010, 2410, Jørgen Nielsen, huusmand, 43, i Kjerte
1860, 2501, 0202, Hans Hansen, gift huusaftægtsmand, 70, i Fauerskov
1860, 2602, 0203, Anders Hansen, træskomand, 45, boede ved smed Jeppe Hansen, i Ørsbjerg
1860, 2203, 2803, Hans Jensen, 3 maaneder, søn af huusmand Jens Pedersen, i Kjerte
1860, 1204, 1804, Anders Larsen, 1, pleiebarn hos huusmand Peder Cegaur Andersen, i Ørsbjerg
1860, 2404, 0305, Kristen Larsen, gift huusmand, 62, i Hjerupgyde
1860, 3004, 0605, Niels Hansen, 8 dage, søn af huusmand Hans Madsen, i Hjerup
1860, 0105, 0605, Rasmus Rasmussen, 1½, søn af huusmand Hans Rasmussen, i Hjerupgyde
1860, 0705, 1305, Peder Andersen, 5, søn af huusmand Anders Jacobsen, i Kjerte
1860, 0805, 1505, Rasmus Larsen, gaardmand, 54, i Hjerup
1860, 1405, 2005, Niels Christian Nielsen, 5, søn af Rasmus Nielsen, i Aabroe Fattighuus
1860, 1007, 1607, Peder Jensen, huusmand, 81, i Heden Skov
1860, 2907, 0208, Hans Rasmussen, 2½, søn af boelsmand Rasmus Hansen, i Ørsbjerg Skov
1860, 0108, 0708, Hans Mathias Arendt, 10, søn af saddelmager Ole Mathias Arendt, i Ørsbjerg  
1860, 0211, 0811, Anders Paulsen, gift gaardmand, 47, i Ørsbjerg. Søn af Peder Larsens enke
1861, 3112, 0601, Johan Nielsen Jarlebjerg, gift huusmand, 70, i Ørsbjerg. Sara Pedersdatter
1861, 1101, 1601, Peder Pedersen, ungkarl og fattiglem, 38, ved gaardmand Peder Sørensen, i Ørsbjerg
1861, 1401, 1901, Lars Pedersen, enkemand og huusaftægtsmand, 86, ved sønnen huusmand Morten Larsen, i Ørsbjerg
1861, 0204, 0704, Niels Nielsen (tvilling), 1 dag, søn af indsidder Niels Christian Nielsen, Nyfæstehuus
1861, 1104, 1504, Peder Nielsen (tvilling), 9 dage, søn af indsidder Niels Christian Nielsen, Nyfæstehuus
1861, 0205, 0805, Jens Jørgensen, 16, søn af huusmand Jørgen Jensen, Hestehaugen
1861, 2205, 2505, Lars Christian Karlsen, tjente paa Billeskov, 20, i Kjerte. Søn af Karl Øxendrup i Kjerte
1861, 2906, 0507, Rasmus Hansen, aftægtsgaardmand, 57, i Ørsbjerg
1861, 0708, 1108, Anders Jørgensen, ½, søn af huusmand Jørgen Hansen, i Ørsbjerg
1861, 0809, 1409, Rasmus Hansen, gift, huusaftægtsmand og skræder, 77, i Hjerup
1861, 1111, 1711, Hans Larsen, 5, søn af skrædder Lars Nielsen
1861, 1811, 2311, Hans Nielsen, 8, søn af huusmand Niels Hansen, i Ørsbjerg
1861, 2811, 0412, Anders Jørgen Nielsen, 2½, søn af huusmand Niels Hansen, i Ørsbjerg
1861, 2012, 2412, Peder Hansen Hygind, fattiglem, 60, ved huusmand Jørgen Jørgensen, i Jarlebjerg
1861, 2812, 04011862, Anders Jørgensen, gift huusaftægtsmand, 73, i Fauerskov
1861, 2008, 2708, Mads Hansen, gift gaardfæster, 63, i Hjerup
1862, 0701, 1601, Jørgen Larsen, ungkarl, 19, hos stedfaderen gaardmand Anders Madsen, i Ørsbjerg. Født 19.8.1841 i Ørsbjerg
1862, 0302, 1102, Lars Christiansen, gift huusmand, 63, i Nedermark
1862, 0304, 1004, Jørgen Pedersen, enkemand og boelsaftægtsmand, 83, ved svigersønnen Niels Hansen, i Ørsbjerg
1862, 0304, 1004, Jens Hansen, 15, hos huusmand Jacob Nielsen, i Ørsbjerg. Født 23.5.1847
1862, 0504, 1204, Hans Jensen, 9, søn af huusmand Jens Hansen, i Fauerskov
1862, 1905, 2405, Rasmus Hannibalsen, gift huusfæster, 77, paa Kjerte Mark
1862, 0306, 0706, Lars Hansen, ungkarl og træskomand, 56, i Ørsbjerg
1862, 0706, 1306, Mads Nielsen, gift huusmand, 54, i Ørsbjerg Knold
1862, 2206, 2806, Jørgen Larsen, enkemand og huusaftægtsmand, 78, i Hedenkjær i Fauerskov
1862, 3006, 0707, Jørgen Madsen, ungkarl, 26, i Hjerup. Født 3.4.1836 i Hjerup. Søn af gaardmand Mads Jørgensen
1862, 0709, 1309, Anders Jørgensen, gift huusaftægtsmand, 85, i Fauerskov
1863, 0201, 1001, Jacob Jacobsen, enkemand og huusaftægtsmand, 79, i Kjerte
1863, 1101, 1701, Anders Johansen, huusmand og slagter, 53, i Ørsbjerg
1863, 1801, 2401, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Christiansen, i Ørsbjerg Skov
1863, 1602, 2102, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Rasmussen, i Kjerte
1863, 1607, 2107, Jens Sørensen, gift huusmand, 57, i Hjerup
1863, 2908, 0409, Anders Frederik Nielsen, 1, søn af huusmand Niels Pedersen, i Kjerte
1863, 2212, 2712, Christian Jørgensen, ½, søn af gaardmand Johan Peder Jørgensen, i Hjerup
1863, 3012, 03011864, Niels Jørgen Nielsen, 1, søn af smed Hans Nielsen, i Hjerup
1864, 1001, 1601, Hans Carsten Hansen, gift huusaftægtsmand og væver, 69, i Fauerskov
1864, 0206, 0806, Peder Larsen, 17, søn af huusmand Lars Christoffersen, i Ørsbjerg Skov
1864, 0207, 0607, Hans Rasmussen, 14 dage, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Nedermarkgaard
1864, 3007, 0308, Mads Rasmussen, 14 dage, søn af gaardmand Klaus Rasmussen, i Ørsbjerg
1864, 1608, 2208, Mads Larsen, ungkarl, 20, i Ørsbjerg. Stedsøn af Anders Madsen i Ørsbjerg
1864, 0110, 0710, Andreas Christian Eriksen, gift, huusmand og væver, 45, i Fauerskov
1865, 1501, 2101, Lars Rasmussen, 3, søn af gaardmand Klaus Rasmussen, i Ørsbjerg
1865, 1202, 1802, Lars Pedersen, ungkarl, 60, havde ophold ved gaardmand Søren Sørensen, i Ørsbjerg
1865, 1402, 2202, Peder Jensen, gift aftægtshuusmand, 68, ved sønnen Jens Pedersen, i Kjerte
1865, 1502, 2302, Johan Andersen, enkemand, huusaftægtsmand og forhen slagter, 84, hos Anders Johansens enke, i Ørsbjerg
1865, 1802, 2502, Dreng, søn af huusmand Niels Christian Nielsen, i Nyfæstehuus
1865, 2404, 2904, Dreng, søn af skovfoged Niels Nielsen, i Ørsbjerg Kohauge
1865, 2804, 0305, Jens Christen Pedersen, 3 maaneder, søn af boelsmand Peder Hansen, Ørsbjerg Knold
1865, 3004, 0705, Niels Peder Nielsen, 3, søn af huusmand Niels Christian Nielsen, Nyfæstehuus
1865, 0105, 0805, Hans Erich Larsen, ungkarl og møllersvend, 30, hos broderen Niels Larsen, Heden. Hans fødegaard
1865, 0707, 1207, Hans Jørgen Larsen, 4, søn af huusmand Lars Hansen, i Fauerskov
1865, 0707, 1207, Jørgen Peder Hansen, 4 uger, søn af huusmand Lars Hansen, i Fauerskov
1865, 1607, 2007, Lars Nielsen, ½, søn af indsidder Niels Jeppesen, i Knold
1865, 2208, 2608, Mads Jørgensen, gift gaardmand, 56, i Hjerup
1865, 0611, 1311, Rasmus Hansen, huusaftægtsmand og træskomand, 83, i Hjerupgyde
1866, 2605, 3105, Jens Peder Andersen, 3, søn af skrædder Anders Larsen, i Knold
1866, 1206, 1906, Hans Jørgen Jeppesen, 19, i Bremerholm. Søn af boelsmand Jeppe Hansen. Født 23.4.1847
1866, 2108, 2608, Hans Andersen, huusmand og fattiglem, 66, ved Møllerknappe
1866, 1910, 2610, Peder Andersen, huusmand og tømmer, 47, paa Kjerte Mark
1867, 1701, 2501, Rasmus Peder Rasmussen, 1, søn af pige Ane Jensen. Hos bedstemoderen, i Aabro Fattighuus
1867, 2601, 0102, Hans Rasmussen, 9, søn af fattiglem Ane Hansdatter, ved Aabro
1867, 2002, 2802, Knud Jørgensen, gift, træskomand og leier, 57, i Lindebjerg
1867, 2402, 0103, Jens Peder Larsen, 3 maaneder, søn af pige Karen Marie Hansen, i Ørsbjerg
1867, 3103, 0604, Peder Cigurd Andersen, gift huusmand, 46, i Ørsbjerg
1867, 1405, 1805, Jørgen Rasmussen, 2½, søn af væver Hans Rasmussen, paa Kjerte Mark
1867, 2505, 3105, Anders Larsen, enkemand og boelsmand, 79, i Fauerskov
1867, 0407, 1007, Mads Madsen, 4 uger, søn af huusmand Mads Jørgensen, i Faurskov
1867, 1308, 1608, Lars Christian Nielsen, 1, søn af indsidder Rasmus Nielsen, i Kjerte
1867, 0412, 0812, Jens Peder Jensen, 9 maaneder, pleiebarn af indsidder Jørgen Larsen, Familiehuset i Nedermarken
1868, 2102, 2902, Niels Jørgen Hansen, 2, søn af pige Maren Nielsen, hos forældrene huusmand Niels Larsen, i Nyfæstelund
1868, 0703, 1403, Niels Jacobsen, ugift, 33, i Ørsbjerg. Søn af huusmand Jacob Nielsen
1868, 1503, 2003, Anders Gormsen, huusaftægtsmand, 88, ved sin svigersøn gaardmand Peder Jørgensen, i Fauerskov. Karen Jørgensdatter
1868, 3103, 0704, Anders Pedersen, 13, søn af hjulmand Peder Rasmussen, i Ørsbjerg
1868, 1104, 1404, Kristen Kristensen, gift huusmand, 42, i Faurskov ved Heden
1868, 1604, 2104, Anders Peder Hansen, 1, snedker Jørgen Hansen, af Ørsbjerg
1868, 1005, 1505, Hans Knudsen, enkemand og fattiglem, 88, paa Barløse Mark
1868, 2105, 2705, Jørgen Hansen, 1, søn af boelsmand Christian Hansen, Aaløkkestedet
1868, 0107, 0507, Johan Joseph Ludvig Henriksen Johansen, gift smed, 71, i Ørsbjerg
1868, 2709, 0310, Mads Mortensen, gift boelsmand, 34, i Ørsbjerg
1868, 0212, 0912, Lars Nielsen, gift gaardaftægtsmand, 88, i Ørsbjerg
1869, 1101, 1701, Anders Pedersen, søn af gaardmand Peder Madsen, i Hjerup. Født 1.1.1869
1869, 1501, 1701, Dødfødt dreng, søn af pige Dorthea Larsen, paa Kohaugebanken
1869, 0803, 1303, Lars Jensen, enkemand og huusaftægtsmand, 70, i Knold
1869, 1105, 1905, Anders Madsen, gaardeier, 48, i Ørsbjerg
1869, 2005, 2805, Christian Hansen, 1, søn af gaardeier Johan Hansen, Ørsbjerg Mark
1869, 2205, 2805, Jørgen Nielsen, enkemand og fattiglem, 80, ved sønnen huusmand Niels Jørgensen, i Fauerskov
1869, 0706, 1206, Karl Mathiasen Hendriksen, 9 maaneder, søn af pige Maria Mette Kirstine Arendt, i Ørsbjerg
1869, 0207, 0507, Rasmus Pedersen, 2½, søn af pige Ane Jensen, ved moderen, paa Kjerte Mark i Hans Rasmussens Huus
1869, 2907, 0308, Hans Jørgen Larsen, gaardfæster, 63, i Hjerup
1869, 0108, 0508, Mathias Hansen, 2, søn af ugift Ane Larsen, i Fauerskov
1869, 2208, 2708, Simon Andersen, gift huusaftægtsmand, 64, i Kjerte
1869, 1410, 1910, Johan Peter Jørgensen, gift gaardfæster, 34, Hjerup
1869, 3010, 0611, Niels Jørgen Nielsen, 8½, søn af huusmand Niels Jørgensen, Fauerskov
1870, 2502, 0403, Jeppe Hansen, gift boelsmand, 60, Bremerholm
1870, 0204, 1104, Lars Nielsen, fattiglem, 56, i Ørsbjerg
1870, 0404, 1104, Jørgen Hansen, fattiglem, 55, paa Kjerte Mark
1870, 0106, 0706, Peder Jørgensen, huusaftægtsmand, 65, Nedermarken
1870, 0106, 0706, Hans Hansen, ½, søn af pige Dorthea Rasmussen, Ørsbjerg
1870, 1307, 1607, Rasmus Henrik Pedersen, 9 maaneder, søn af gaardmand Christen Pedersen, i Ørsbjerg
1870, 2708, 3108, Dødfødt dreng, søn af murer Niels Andersen, af Ørsbjerg Skov
1871, 0802, 1402, Jens Larsen, gift, fæstehuusmand og snedker, 76, ved Kjerte Bro
1871, 1503, 2103, Jørgen Rasmussen, ugift, 29½, i Kjerte. Indsidder Rasmus Berendt Nielsen
1871, 0504, 1004, Peder Pedersen, 8, søn af huusmand Johan Pedersen, i Ørsbjerg
1871, 1404, 1904, Jacob Andersen, ugift fattiglem, 54, i Kjerte
1871, 0605, 1205, Lars Nielsen Larsen, 3 og 9 maaneder, søn af huusmand Lars Nielsen, af Ørsbjerg
1871, 2805, 0506, Jens Olsen, gift huusmand, 50, i Kjerte
1871, 2106, 2706, Rasmus Berenth Nielsen, gift fæstehuusmand, 65½, i Kjerte
1871, 2506, 2906, Hans Johan Christian Rasmussen, 9 maaneder, søn af huusmand og skrædder Mads Rasmussen, af Ørsbjerg
1871, 0607, 1107, Carl Øxendrup, enkemand og fattiglem, 57, i Kjerte
1871, 1907, 2507, Hans Nielsen, gift aftægtsmand, 72, paa Kjerte Mark
1871, 2607, 0108, Anders Sørensen, gift fæstehuusmand, 65, i Ørsbjerg Skov
1871, 1908, 2408, Lars Jørgen Pedersen, 8½, søn af huusmand Peder Knudsen, af Ørsbjerg
1871, 0709, 1209, Jens Christensen, enkemand og gaardaftægtsmand, 78½, i Ørsbjerg
1871, 1409, 1909, Niels Pedersen, gift, huusmand og dreier, 54, i Fauerskov
1871, 1610, 2110, Hans Clemen Hansen, ugift, 18, søn af smed Hans Simon Larsen, i Fauerskov
1871, 2010, 2710, Lars Christian Olsen, gift gaardeier, 53, Møllerknappe
1871, 2610, 0211, Peder Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 70, i Ørsbjerg
1871, 1611, 2311, Christian Hansen, ugift møllersvend, 33, opholdende sig hos broderen Hans Peder Hansen, i Fauerskov
1872, 0302, 0902, Niels Hansen Madsen, 3, søn af huusmand Hans Madsen, i Ørsbjerg
1872, 1502, 2102, Hans Nicolai Johansen, 3 og 4 maaneder, søn af fæstehuusmand Johan Johansen, af Ørsbjerg
1872, 2102, 2802, Niels Knudsen, enkemand og fattiglem, 76, Fauerskov Mark
1872, 2702, 0303, Gorm Madsen, 1 dag, søn af huusmand Mads Jørgensen, i Fauerskov
1872, 1505, 2205, Niels Larsen, gift husmand, 65, i Nyfæstelund
1872, 2106, 2606, Niels Larsen, enkemand og husaftægtsmand, i Ørsbjerg Skov
1872, 0507, 1007, Hans Peter Jensen, gift gaardmand, 33, i Fauerskov
1872, 1308, 1708, Hans Pedersen, enkemand og husaftægtsmand, 78, i Fauerskov
1872, 0312, 1112, Jørgen Knudsen, ugift, 40, i Ørsbjerg. Stivsøn af boelsaftægtsmand Niels Hansen, i Ørsbjerg
1872, 0512, 1112, Hans Rasmussen, 4 uger, søn af husmand Jørgen Christian Rasmussen, i Fauerskov Bjerge
1872, 0812, 1612, Hans Jacobsen, enkemand og husaftægtsmand, 70, i Hjerup
1873, 1901, 2601, Jens Peter Pedersen, 10 dage, søn af gaardmand Peder Madsen, i Hjerup
1873, 2601, 0302, Peder Larsen, gift gaardfæster, 67, i Hjerup
1873, 2003, 2603, Jørgen Rasmussen, ½, søn af ugift Karen Marie Andreasen, af Brahesborg. Fødebarn hos husmand Jørgen Hansen i Ørsbjerg
1873, 2603, 0204, Hans Jensen Madsen, 1, søn af gaardmand Hans Madsen, i Hjerup
1873, 2605, 3105, Lars Hansen, gift aftægtsmand og fhv. skovfoged, 84, i Ørsbjerg Skov
1873, 2110, 2610, Niels Christian Nielsen, 3 maaneder, søn af husfæster Peder Nielsen, ved Møllerknappe
1873, 2310, 2910, Hans Peter Hansen, ½, søn af pige Ane Cathrine Jensen, af Fauerskov
1873, 2610, 3110, Hans Rasmussen, 6 uger, søn af indsidder og møllersvend Peder Rasmussen, af Fauerskov,
1873, 1211, 1911, Niels Madsen, gift husmand og skrædder, 48, i Ørsbjerg
1873, 2611, 0212, Mads Hansen Madsen, 3 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Madsen, af Hjerup
1873, 1512, 2212, Niels Hansen, gift husaftægtsmand, 73 og 3 maaneder, i Ørsbjerg
1874, 1403, 1903, Jørgen Hansen, ugift, 83, opholdende sig hos gaardmand Søren Hansen, i Fauerskov
1874, 1603, 2303, Jesper Hansen, gift husmand, 62, paa Kjerte Mark
1874, 1404, 1904, Hans Peter Rasmussen, 9 uger, søn af gaardmand Hans Rasmussen, af Fauerskov
1874, 0805, 1605, Hans Larsen, gift husmand, 56, i Ørsbjerg
1874, 3105, 0606, Niels Hansen, gift gaardmand, 65, i Ørsbjerg
1874, 0604, 0904, Hans Jacob Anton Brinchman, gift husmand, 68, i Ørsbjerg
1874, 2607, 0108, Claus Rasmussen, gift indsidder, 39, i Kjerte
1874, 0209, 0809, Hans Andersen, aftægtsmand, 88½, i Hjerup
1874, 0712, 1412, Carl Magnus Christian Høgh, sognepræst, 63, til Kjerte
1875, 1802, 2502, Jens Peder Andersen, 5 maaneder, søn af ugift Ane Katrine Jensen, af Fauerskov
1875, 1203, 1803, Niels Baltzar Madsen, fattiglem, 65, i Kjerte
1875, 1703, 2103, Hans Jørgen Hansen, 3 uger, søn af indsidder Lars Hansen, i Ørsbjerg
1875, 2504, 0205, Johan Nielsen, husfader, 64, i Kjerte
1875, 2205, 2705, Jens Peter Pedersen, 1, søn af gaardmand Peder Madsen, af Hjerup
1875, 2505, 3005, Anders Johan Andersen, 4 maaneder, søn af husmand Anders Andersen, af Fauerskov
1875, 1206, 1806, Hans Hansen, 2, søn af husmand Peder Jørgen Hansen, paa Kjerte Mark. Født 1873 sammesteds
1875, 1306, 1706, Dødfødt dreng, søn af husmand Andreas Christian Jørgensen, i Kjerte
1875, 1207, 1607, Jens Peter Juhl, 1½ maaned, søn af ugift Kirstine Carlsen. Født 28.5.1875 i Rørup
1875, 2311, 0112, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 63, hos Anders Andersen, Fauerskov Mark. Født 16.9.1812 i Ørsbjerg. Søn af Anders Gorm
1875, 3112, 06011876, Peder Rasmussen, gift husmand, 51, i Ørsbjerg Skov. Født 23.11.1824 paa Ladegaard Mark
1876, 0501, 0901, Niels Pedersen, 1 maaned, søn af husmand Peder Hansen Føns, i Ørsbjerg. Født 18.12.1875 sammesteds
1876, 1502, 2002, Niels Christian Nielsen, 11 maaneder, søn af husmand Peder Nielsen, paa Kjerte Mark. Født 3.3.1875 sammesteds
1876, 0303, 0903, Frederik Christian Hansen, 11 maaneder, søn af Maren Jørgensen. Født 31.3.1875 i Odense. I pleje hos indsidder Hans Christiansen, i Kjerte
1876, 1505, 2005, Anders Larsen, 5, søn af husmand Lars Jørgen Simonsen, i Fauerskov. Født 14.5.1871 sammesteds
1876, 2107, 2707, Jens Jespersen, boelsmand, 57, i Ørsbjerg. Født 21.2.1819 sammesteds. Søn af Jesper Eriksen
1876, 2408, 3108, Anders Jørgensen, ugift tømmerkarl, 44, i Fauerskov Mark. Født 29.2.1832 sammesteds. Søn af Jørgen Larsen
1876, 0709, 1209, Peder Johansen, gift røgter, 59½. Født i Gjelsted
1876, 0411, 1111, Anders Henriksen, gift husmand, 64, i Jarlebjerg. Født 28.7.1812 i Ubberud. Søn af Henrik Pedersen
1876, 1112, 1812, Mads Christian Madsen, 5, søn af husmand Anders Madsen, paa Fauerskov Mark. Født 2.9.1871 i Tanderup
1877, 0101, 0701, Niels Hansen Knudsen, 10 maaneder, søn af skovfoged Hans Knudsen, i Ørsbjerg Skov. Født 6.3.1876 sammesteds
1877, 1601, 2401, Hans Simonsen, gift almisselem, 65½, i Hjerup. Født 5.5.1811 sammesteds
1877, 2903, 0504, Carl Rasmussen, gift husmand, 51, i Hjerup. Født 6.3.1826 sammesteds
1877, 1103, 1603, Jørgen Poulsen, ugift tjenestekarl, 32, i Ørsbjerg
1877, 2304, 2904, Dødfødt dreng, søn af husmand Jacob Henriksen, i Nedermarken
1877, 1205, 1905, Jørgen Madsen, enkemand og aftægtsmand, 79, hos Jørgen Nielsen Jørgensen, i Hjerupgyde. Født i Gjelsted
1877, 1010, 1810, Hans Jeppesen, gift aftægtsmand, 86, hos svigersønnen murer N. Andersen, i Ørsbjerg Skov. Født 8.4.1791 i Hjerup
1877, 1912, 2712, Jeppe Hansen, gift smed, 49, i Ørsbjerg. Født 15.10.1828 her i sognet
1878, 3012, 0601, Jens Pedersen, 1½, søn af arbejdsmand Anders Jensen, Kjerte Mark. Født 21.4.1876 i Kjerte
1878, 0701, 1201, Peder Hansen Hans Hansen, 5, søn af arbejdsmand Hans Hansen, i Verninge Sogn. Født 21.11.1872. I pleje hos gaardmand Hans Jørgensen, i Hjerup
1878, 1901, 2701, Hans Knudsen Johansen, ugift tjenestekarl, 25, i Odense. Født 18.9.1853 i Gjelsted. Søn af indsidder Joh. Knudsen i Hjerup
1878, 1602, 2302, Peder Johansen, enkemand og aftægtsmand, 82½, hos sønnen gaardmand Hans Pedersen, i Ørsbjerg. Født 1795 sammesteds
1878, 1402, 1902, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Jensen Pedersen, paa Kjerte Mark
1878, 1705, 2305, Hans Christiansen, ungkarl, 60, hos svogeren gaardmand Mikkel Christensen, i Hjerup. Født i Hjerup. Søn af Christian Jørgensen (Holst)
1878, 1805, 2505, Jens Jensen, aftægtsmand, 73½, hos stedsønnen Christen Hansen, i Aalykkestedet. Født i Fauerskov. Søn af gaardmand Jens Madsen i Fauerskov
1878, 2905, 0506, Anders Jensen, gift aftægtsmand, 84, hos sønnen gaardmand Jens Jørg. Andersen, i Kjerte. Fødested Baagø. Søn af Jens Jørgensen
1878, 2905, 0306, Niels Andersen, 9, søn af husmand Peder Andersen, i Jarlebjerg. Født i Haarby
1844, 0401, 1101, Ane Cathrine Madsen, 6, datter af gaardmand Mads Knudsen, i Hjerup
1844, 0902, 1502, Johanne Jørgensdatter, enke, 77, ved skomager Marcus Jørgensen, i Kjerte. Huusmand Hans Hansen Blangstrup
1844, 2306, 2806, Mette Andersdatter, huuskone, 49, af Ørsbjerg. Bødker Jørgen Jørgensen
1844, 2506, 3006, Ane Margrethe Johansen, 14 dage, datter af smed Johan L. J. Hendriksen, af Ørsbjerg
1844, 0307, 0907, Mette Nielsdatter, 45, i Knold. Huusmand Mads Pedersen
1844, 0609, 1209, Margrethe Madsdatter, ugift, 29, ved moderen i Hjerup. Datter af afdøde indsidder Mads Nielsen
1844, 1512, 2012, Margrethe Andreasdatter, 64. Huusmand Kristen Larsen
1844, 1512, 2312, Ane Gregersdatter, 26, af Nyfæstehuus. Væver og huusmand Jørgen Gustavsen
1845, 2601, 0302, Ane Marie Pedersdatter, gaardaftægtskone, 87, Ørsbjerg. Født i Asperup. Hans Rasmussen
1845, 2102, 2702, Maren Jensdatter, enke, 60, i Ørsbjerg. Født i Lunge. Gaardmand Hans Nielsen
1845, 0303, 1003, Ane Larsdatter, ugift, 17, ved Peder Pedersens enke, i Kjerte. Datter af gaardmand Lars Larsen af Frøebjerg
1845, 1303, 1903, Christiane Christiansdatter, 29, af Bremerholm. Boelsmand Jeppe Hansen
1845, 2705, 0206, Kathrine Marie Madsdatter, enke, 78, i Billeskov Skov. Skovfoged Frederik Andersen
1845, 2506, 2906, Kirsten Jensen, 6, datter af huusmand Jens Sørensen, af Hjerup
1845, 2008, 0309, Ane Marie Rasmussen, 11, datter af gaardmand Rasmus Clausen, af Hjerup
1845, 1809, 2309, Maren Rasmussen, 2, datter af gaardmand Rasmus Larsen, af Hjerup
1845, 2809, 0410, Dorthea Hansdatter, gaardkone, 38, Ørsbjerg. Gaardmand Niels Hansen
1845, 1511, 2011, Karen Hansdatter, ugift, 21. Steddatter af gaardmand Jeppe Hansen i Fauerskov
1845, 2611, 0212, Kirsten Larsen, 12, datter af gaardmand Lars Villumsen, i Ørsbjerg
1845, 0312, 1012, Maren Bertelsdatter, 72, i Jarlebjerg. Huusaftægtsmand Hans Pedersen
1845, 0312, 0912, Karen Marie Madsdatter, gaardaftægtsenke, 71, i Ørsbjerg. Jens Mikkelsen
1845, 0512, 1112, Anne Marie Larsdatter, 17, datter af gaardmand Lars Villumsen, i Ørsbjerg
1846, 1801, 2601, Karen Marie Nielsdatter, 47, af Jarlebjerg. Huusmand Rasmus Jensen
1846, 1603, 1903, Ane Lisbeth Jensdatter, enke, 83, af Kjerte Fattighuus. Huusmand Anders Andersen
1846, 2403, 2903, Maren Larsen, 6, datter af huusmand og træskomand Lars Karstensen, paa Koehaugebanken
1846, 0304, 0804, Maren Olesdatter, enke, 63, hos sønnen skomager Marcus Jørgensen, i Kjerte. Skibstømmermand Mathias Hansen Arendt i Assens
1846, 0504, 1004, Ane Marie Pedersen, ½, datter af pige Ane Lisbeth Jensdatter (datter af huusmand Jens Jacobsen), i Kjerte
1846, 2904, 0405, Margrethe Simonsdatter, 79, i Ørsbjerg. Huusmand Kristen Pedersen
1846, 0306, 0806, Karen Hansdatter, 48, af Ørsbjerg Nederbye. Huusmand Niels Knudsen
1846, 2411, 0212, Johanne Nielsdatter, 58, af Fauerskov. Snedker og huusmand Jens Larsen
1846, 0212, 0612, Dødfødt pige, datter af smed Mads Christoffersen
1847, 1601, 2401, Ane Marie Larsdatter, 16, datter af huusmand Lars Karstensen, paa Kohaugebanken
1847, 2401, 0102, Karen Marie Pedersdatter, 36, af Ørsbjerg. Huusmand og slagter Anders Johansen
1847, 0402, 1002, Ane Hartvigsdatter, 48, hos søsteren huusmand Lars Karstensens hustru, paa Koehaugebanken. Huusmand Peder Christensen i Balslev
1847, 3103, 0804, Kirsten Jacobsdatter, 44, af Kolleshuus. Boelsmand Jørgen Larsen
1847, 0905, 1505, Karen Knudsdatter, enke, 65, af Ørsbjerg. Aftægtsgaardmand gl. Peder Larsen
1847, 2305, 2805, Karen Marg. Nielsdatter, tjenestepige, 39, hos gaardmand Jens Hansen, af Ørsbjerg
1847, 0506, 0906, Elisabeth Gottfriedsdatter, enke og fattiglem, 80, i Hjerup Hospital. Indsidder Johan Hendrichsen
1847, 0312, 0812, Birthe Kirstine Johansen, 1, datter af smed Johan Ludvig Joseph Hendrichsen, af Ørsbjerg
1847, 1412, 2212, Lisbeth Kathrine Rasmusdatter, gaardaftægtskone, 72, i Ørsbjerg. Gaardmand Peder Hansen
1848, 0701, 1301, Mette Kirstine Andersdatter, almisselem og gl. pige, 72, ved huusmand Niels Kristensens enke, i Ørsbjerg
1848, 1501, 2101, Karen Marie Pedersen, 2, datter af gaardmand Peder Larsen, af Ørsbjerg
1848, 2201, 3001, Ane Kathrine Jørgensdatter, 68, i Fauerskov Bjerge. Huusmand Jørgen Nielsen
1848, 2502, 0303, Else Jensdatter, enke, 72, i Ørsbjerg. Huusmand Niels Larsen
1848, 0503, 1203, Gjertrud Pedersdatter (kaldet Brabant), ugift fruentimmer og almisselem, 94, i Hjerup
1848, 2503, 3003, Marie Kathrine Sørensdatter, 40, i Fauerskov. Slagter Anders Jørgensen
1848, 1504, 2104, Marie Kathrine Jacobsen, 10, datter af huusmand Jacob Nielsen, i Ørsbjerg
1848, 2806, 0207, Ane Pedersen, 3½ maaned, datter af pige Ane Margrethe Henningsdatter, ved huusmand Henning Mortensen, i Ørsbjerg. Født 10.3.1848
1848, 0607, 0907, Maren Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Hans Nielsen, Hjerup
1848, 2009, 2509, Ane Larsdatter, enke og almisselem, 85, ved sønnen huusmand Lars Karstensen, paa Koehaugebanken. Karsten Andersen
1848, 1910, 2510, Ane Andersen, 1½, datter af gaardmand Anders Hansen, af Kjerte
1848, 2610, 2910, Dødfødt pige, datter af smed Johan Ludvig Joseph Henrichsen, Ørsbjerg
1848, 0211, 0911, Birthe Kirstine Andersdatter, gaardaftægtskone, 64, i Ørsbjerg. Peder Rasmussen Høj
1848, 0811, 1111, Karen Rasmussen, 4, datter af gaardmand Rasmus Hansen, af Kjerte
1848, 1711, 2211, Maren Larsen, 1½, datter af pige Mette Cathrine Nielsdatter, af Kjerte
1848, 1212, 1912, Kirsten Jensen, 1, datter af huusmand Jens Sørensen, af Hjerup
1848, 2412, 2912, Ane Marie Hansen, 2, datter af gaardmand Hans Jørgen Larsen, af Hjerup
1848, 2412, 3012, Ane Kirstine Madsen, 5½, datter af gaardmand Mads Hansen, i Hjerup
1848, 2612, 3012, Dorthea Arendt, 1, datter af saddelmager Arendt, i Ørsbjerg
1849, 1201, 1701, Ane Marie Christensdatter, enke, 54, i Ørsbjerg. Huusmand Niels Christensen
1849, 1501, 2101, Ane Cathrine Hansen, 1 maaned, datter af huusmand Hans Larsen, i Fauerskov
1849, 2801, 0402, Karen Marie Larsen, 4½, datter af skovfoged Lars Hansen, i Ørsbjerg Skov
1849, 0302, 1202, Kirsten Pedersdatter, enke, 47, Nederby Ørsbjerg. Gaardmand Hans Pedersen
1849, 0503, 1103, Ane Margrethe Johansen, 4, datter af smed Johan Ludvig Joseph Henrichsen, i Ørsbjerg
1849, 2004, 2704, Karen Christoffersdatter, enke, 70, i Knold. Aftægtshuusmand Mikkel Jensen
1849, 2104, 3004, Gjertrud Pedersen, 4½, datter af gaardmand Peder Larsen, i Ørsbjerg
1849, 0605, 1205, Dorthea Jensdatter, 55, i Fauerskov. Huusmand Hans Pedersen
1849, 0207, 0707, Karen Jespersdatter, enke og gaardaftægtskone, 70, i Kjerte. Gaardmand Lars Olsen
1849, 0508, 1008, Karen Hansen, pige, 18, Nederbyende i Ørsbjerg. Datter af afgangne gaardmand Hans Pedersen
1849, 0510, 1110, Maren Kirstine Christensen, 1, datter af afdøde huusmand Christen Jørgensen, i Ørsbjerg
1849, 1611, 2411, Mette Hansdatter, ugift fruentimmer, 53, søster til gaardmand Niels Hansen, i Fauerskov
1850, 1502, 2002, Karen Andersen, datter af huusmand Anders Hendrichsen, af Jarlebjerg. Født 5.2.1850
1850, 0503, 1003, Ane Jørgensdatter, ugift almisselem, 53, ved smed Mads Christoffersen, i Ørsbjerg
1850, 0703, 1303, Ellen Mikkelsdatter, ugift almisselem, 69, ved huusmand Hans Larsen, i Ørsbjerg
1850, 1104, 1604, Marie Kirstine Jørgensen, 1 og 9 maaneder, datter af boelsmand Jørgen Larsen, af Kolleshuus
1850, 1904, 2504, Ane Hansen, 50, i Fauerskov. Snedker Johannes Christiansen
1850, 1208, 1708, Ane Jeppesen, 17½, datter af gaardmand Jeppe Hansen, af Fauerskov
1850, 0509, 0809, Christiane Rasmussen, 4 uger, datter af gaardmand Rasmus Larsen, af Hjerup
1850, 1610, 2710, Ane Cathrine Hansen, 5 uger, datter af huusmand Hans Larsen, af Fauerskov
1850, 0412, 1112, Kirstine Marie Pedersdatter, 36, paa Nyefæste. Gaardmand Jens Nielsen Holme
1850, 1512, 2112, Maren Pedersdatter, enke, 76, ved sønnen gaardmand Peder Jørgensen, i Fauerskov. Huusmand Søren Kristensen
1851, 2001, 2601, Karen Marie Jensen, ½, datter af huusmand Jens Rasmussen, af Kjerte
1851, 0902, 1402, Marie Petronelle Jensen, tjenestepige, 25½, ved hr. Drejer, i Ørsbjerg Kro
1851, 3103, 0704, Maren Christoffersdatter, 73, af Jarlebjerg. Huusmand Mads Pedersen
1851, 2104, 2804, Karen Jørgensdatter, enke og gaardaftægtskone, 85, af Hjerup. Gaardmand Lars Larsen
1851, 2304, 0105, Gjertrud Jørgensdatter, enke og gaardaftægtskone, 80, i Kjerte. Gaardmand og sognefoged Peder Pedersen
1851, 2008, 2408, Karen Margrethe Hansen, 3 uger, datter af snedker og huusmand Hans Jørgensen
1851, 0811, 1611, Sidsel Marie Jochumsdatter, enke, 82, paa Wedellsborg. Smed …
1851, 1512, 2212, Gjertrud Christoffersdatter, enke, 58, af Hjerup. Huusmand Hans Sørensen
1851, 2212, 3012, Ane Cathrine Hansdatter, 82, i Ørsbjerg Skov. Aftægtsmand Lars Pedersen
1852, 0804, 1204, Dødfødt pige, datter af pige Karen Jensdatter, i Fauerskov Bjerge
1852, 1605, 2205, Karen Andersdatter, enke, 78, i Fauerskov Heden Kjær. Huusaftægtsmand Lars Jacobsen
1852, 1707, 2107, Kirsten Jensdatter, enke og almisselem, 73, i Hjerup. Søren Gormsen i Kjerte
1852, 2009, 2709, Kirsten Nielsdatter, 35, i Kolleshuus. Boelsmand Jørgen Larsen
1852, 1911, 2511, Ane Marie Nielsdatter, 56, i Knappehuus. Huusmand Hans Andersen
1853, 2801, 0102, Maren Pedersen, 7, datter af hjulmand Peder Rasmussen, af Ørsbjerg
1853, 1102, 1602, Ane Nielsen, 14 dage, datter af indsidder Niels Hansen, af Ørsbjerg
1853, 0503, 1203, Gjertrud Jensdatter, enke, 65, af Hjerup. Huusmand Lars Hansen
1853, 0503, 1403, Birthe Kathrine Hansdatter, 56, i Kjerte. Huusmand Johan Nielsen
1853, 0304, 1104, Mette Kathrine Nielsdatter, 70, af Ørsbjerg. Huusaftægtsmand Anders Nielsen
1853, 2904, 0605, Ane Kirstine Pedersdatter, enke og gaardaftægtskone, 80, i Hjerup. Mads Nielsen
1853, 1305, 2005, Johanne Rasmusdatter, enke og gaardaftægtskone, 75, i Ørsbjerg. Hans Larsen
1853, 2506 [der stod Juli], 2906, Marie Kathrine Andersen, 1, datter af gaardmand Anders Nielsen, i Ørsbjerg
1853, 3006, 0407, Ane Kirstine Andersen, 6, datter af huusmand Anders Larsen, i Fauerskov
1853, 1507, 1907, Karen Larsdatter, 79, i Hjerup. Huusaftægtsmand og bødker Thor Hansen
1853, 0211, 0611, Ane Rasmussen, 2½, datter af pige Ane Magdalene Pedersdatter, af Sk... Ved huusmand Hans Hansen, af Fauerskov
1853, 2511, 0212, Johanne Andersdatter, 70, i Ørsbjerg. Aftægtshuusmand Rasmus Nielsen
1853, 2512, 3012, Karen Nielsen, ½, datter af huusmand Niels Christensen, i Nedermarken
1853, 2512, 3012, Margrethe Lisbeth Christoffersdatter, fattiglem, 82, ved gaardmand Peder Johansen, i Ørsbjerg
1854, 2801, 0502, Sara Marie Hansen, 1½, ved huusmand Hans Nielsen, Jarlebjerg i Ørsbjerg
1854, 0702, 1202, Ane Margrethe Pedersdatter, 77, ved sønnen huusmand Peder Holbech, i Ørsbjerg Nyfæste
1854, 1002, 1702, Ane Marie Mathiasen, 8 uger, datter af Kirsten Hansdatter, ved huusmand Anders Jørgensen, i Fauerskov
1854, 1402, 1902, Ane Margrethe Johansen, 1 og 3 maaneder, datter af smed J. H. L. J. Johansen, i Ørsbjerg
1854, 2803, 0204, Kirstine Marie Johansen, 16, datter af smed J. H. J. Johansen, i Ørsbjerg
1854, 1005, 1705, Karen Andreasdatter, enke, 61, ved Nyfæste. Huusmand Gregers Pedersen
1854, 2505, 3105, Maren Hansdatter, enke, 82, i Kjerte. Gaardaftægtsmand Lars Bertelsen
1854, 2605, 0206, Kirsten Gormsdatter, 35, i Nedermarken. Huusmand Niels Kristensen
1854, 2605, 0106, Margrethe Jensdatter, 82, i Ørsbjerg. Huusaftægtsmand Johan Andersen
1854, 3005, 0506, Karen Christiansen, 3, datter af huusmand Kristian Jørgensen, Kjerte Broe
1854, 0306, 0906, Chatrine Marie H...datter, fattiglem, 75, ved Aalsbroe
1854, 3008, 0409, Kathrine Marie Jensdatter, enke og huusaftægtskone, 64, i Hjerup. Mads Hansen
1854, 0709, 1009, Margrethe Hansdatter, tjenestepige, 30, ved gaardmand Anders Gorm Pedersen, i Ørsbjerg
1854, 2609, 3009, Birthe Kirstine Larsdatter, 60, i Ørsbjerg. Skrædder Niels Olsen
1854, 2110, 2810, Hansine Rasmine Rasmussen, 24, i Kjerte. Steddatter af skomager Markus Jørgensen
1854, 3010, 0611, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 100, ved sønnen gaardmand Hans Andersen, i Hjerup. Født 1754. Gaardmand Anders Hansen
1855, 0602, 1402, Mette Marie Nielsdatter, 60, i Øreløkkegaard eller Heden. Gaardmand Lars Larsen
1855, 0702, 1502, Maren Larsdatter, huusmandsenke, 92, af Nyfæstehuus. Niels Wilhelmsen
1855, 1402, 1902, Ane Kirstine Sandersdatter, enke, 50, i Hjerup. Ferdinand Augustinus Skræder
1855, 1702, 2202, Christiane Rasmussen, 11 dage, datter af gaardmand Rasmus Larsen, af Hjerup
1855, 2402, 0303, Ane Marie Madsdatter, 33, Ørsbjerg Knold. Huusmand Peder Hansen
1855, 1603, 2103, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Sørensen, i Hjerup
1855, 0605, 1305, Johanne Margrethe Nielsen, 1½, datter af huusmand Niels Sørensen, i Hjerup
1855, 0805, 1405, Karen Marie Andersen, 17, datter af huusmand Anders Larsen, i Fauerskov
1855, 1205, 1905, Hedevig Larsdatter, enke og fattiglem, 78, ved Aabroe. Hans Hvide
1855, 2505, 2905, Jensine Wilhelmine Hansen, 1, datter af indsidder Hans Peder Hansen, i Ørsbjerg
1855, 1106, 1506, Ane Margrethe Hansdatter, 42, i Ørsbjerg. Smed Johan Hendrichsen
1855, 1606, 2106, Karen Jacobsen, 23, af Ørsbjerg. Datter af huusmand Jacob Nielsen
1855, 0708, 1208, Ane Marie Larsen, 10, datter af huusmand Lars Mikkelsen, i Jarlebjerg
1855, 0908, 1408, Karen Larsdatter, enke og fattiglem, 82, i Lykkensminde. Huusmand Niels Andersen i Kjerte
1855, 0709, 1409, Karen Andersdatter, ugift, 42, søster til møller Hans Andersen, i Fauerskov
1855, 0712, 1212, Gjertrud Marie Andreasen, 5, datter af huusmand og væver Andreas Christian Eriksen, i Fauerskov
1856, 1402, 2002, Maren Jacobsdatter, enke, 66, i Kjerte. Huusmand Anders Hansen
1856, 3103, 0804, Mette Kirstine Andersen, 27, i Kjerte. Datter af afdøde huusmand Anders Hansen
1856, 0704, 1204, Ane Elise Severine Sophie Hansen f. Lund, 51, i Kjerte. Saddelmager Hansen
1856, 1306, 1906, Karen Marie Hansdatter, 77, i Fauerskov. Boelsmand Anders Larsen
1856, 1706, 2306, Ane Marie Qvirinsdatter, enke, 77, i Nedermarken. Huusaftægtsmand Hans Rasmussen
1856, 2907, 0108, Mette Johanne Sørensen, pige, 25, ved broderen huusmand Niels Sørensen, i Hjerup
1856, 0408, 0808, Kirsten Larsen, 25, i Hjerup. Huusmand Hans Pedersen
1856, 1408, 2008, Karen Jensdatter, 50, i Ørsbjerg. Gaardeier Jens Christensen
1856, 2410, 0211, Udøbt pige, datter af indsidder Hans Peder Hansen, i Ørsbjerg
1856, 0611, 1411, Karen Mikkelsdatter, gaardkone, 45, i Kjerte. Anders Hansen
1856, 2011, 2611, Ane Cathrine Hansen, ½, datter af Maren Larsen (steddatter af gaardmand Jørgen Findsen), i Bjørnemose
1856, 1112, 1812, Line Kathrine Hendrichsdatter, 33, i Ørsbjerg. Indsidder Hans Peder Hansen
1856, 1412, 2312, Maren Rasmusdatter, enke, 84, i Rødeled. Huusmand Hans Frederiksen
1857, 1201, 1801, Maren Hansdatter, enke, 78, ved sønnen Hans Simonsen, i Hjerup Fattighuus. Huusmand Simon Olsen
1857, 1104, 1804, Maren Jørgensdatter, 59, i Ørsbjerg. Gaardmand Peder Sørensen
1857, 1911, 2511, Kirsten Andersdatter, 59, i Hedekjærhuus i Fauerskov. Huusaftægtsmand Jørgen Larsen
1857, 3112, 06011858, Udøbt pige, 11 dage, datter af ugift fruentimmer Karen Marie Hansdatter, i Hjerup Fattighuus
1858, 0101, 0801, Kirsten Hansdatter, 55, i Ørsbjerg. Gaardmand Rasmus Hansen
1858, 0501, 1001, Ane Margrethe Jensen, 12, datter af huusmand Jens Sørensen, i Hjerup
1858, 1601, 2201, Else Margrethe Pedersdatter, enke og huusaftægtskone, 60, i Hjerup. Niels Pedersen
1858, 2201, 2401, Dødfødt pige, datter af slagter Anders Johansen, i Ørsbjerg
1858, 1005, 1705, Kirsten Johansdatter, 71, i Hjerup. Gaardmand Hans Andersen
1858, 2009, 2509, Karen Jochumsdatter, enke og almisselem, 72, i Hjerup Fattighuus. Jens Jensen
1858, 1811, 2411, Ane Nielsen, 4, datter af huusmand Niels Jørgensen, i Fauerskov
1859, 1001, 1601, Ane Cathrine Kristensen, 3 uger, datter af huusmand Christen Kristensen, ved Hedenkjær Fauerskov Mark
1859, 1302, 2002, Birthe Kirstine Larsen, 4½, datter af huusmand Lars Jørgen Simonsen, i Fauerskov
1859, 2704, 1305, Maren Kathrine Nielsen, ½, datter af skrædder Niels Madsen, i Ørsbjerg
1859, 1406, 1806, Ane Larsen, 2, datter af gaardmand Lars Jørgen Madsen, i Hjerup
1859, 1906, 2406, Ane Cathrine Hansen, 1, datter af huusmand Hans Madsen, i Hjerup
1859, 1807, 2307, Bodil Jensdatter, 45, Kjærhuus i Fauerskov. Huusmand Niels Jørgensen
1859, 0708, 1308, Maren Hansen, 9 maaneder, pleiebarn af huusmand Hans Nielsen, i Hjerup
1859, 2808, 0209, Karen Jensen, 1, datter af huusmand Jens Olsen, i Kjerte
1859, 3009, 0710, Maren Jensen, 5, datter af boelsmand Jens Nielsen, i Helleshule
1859, 0610, 1310, Mette Kathrine Jensen, 5, datter af tømmermand Jens Jørgensen, i Billeskov Skov
1859, 2711, 0412, Mariane Johansen, 1, datter af indsidder Johan Knudsen, i Nedermark
1859, 2012, 2712, Christiane Jochumsdatter, fattiglem og gammel tjenestepige i Højgaarden, 76, i Hjerup Fattighus
1859, 3012, 06011860, Maren Sophie Kirstine Rasmussen, 3, datter af indsidder Rasmus Jørgensen, af Familiehuset i Nedermarken
1860, 0401, 1101, Maren Larsdatter, enke, 75, ved datteren huusmand Hans Larsens kone, i Fauerskov. Fhv. gaardmand Niels Pedersen i Barløse
1860, 2601, 0202, Ane Cathrine Hansen, 1, datter af huusmand Hans Pedersen, i Hjerup
1860, 2901, 0402, Karen Andersdatter, 64, i Ørsbjerg. Huusmand og almisselem Niels Knudsen
1860, 3001, 0602, Ane Marie Rasmusdatter, enke, 45, i Jarlebjerg. Huusmand Rasmus Jensen
1860, 2602, 0403, Cecilie Gottfredsen, ½, datter af indsidder Gottfred Jensen, i Ørsbjerg
1860, 0204, 0704, Maren Nielsen, 9, datter af indsidder Niels Christian Nielsen, i Nyfæstehuus
1860, 0604, 1404, Karen Rasmussen, 3, datter af huusmand Rasmus Nielsen, i Fauerskov
1860, 2505, 0106, Kirsten Andersdatter, enke, 71, Heden Skov. Huusmand Peder Pedersen Skytte
1860, 0506, 1006, Maren Sophie Nielsen, 8, datter af Rasmus Nielsen, Aabroe Fattighuus
1860, 2409, 2909, Charlotte Jensine Pedersen, 24, i Ørsbjerg Skov. Boelsmand Rasmus Hansen
1860, 2909, 0610, Ane Mathie Hansdatter, 45, i Ørsbjerg. Gaardmand Anders Poulsen
1860, 0911, 1711, Ane Kirstine Andersdatter, 37, i Ørsbjerg. Indsidder Rasmus Pedersen Findsen
1860, 1911, 2511, Ane Hansdatter, enke, 85, i Kjerte. Væver Hans Jørgensen
1861, 2402, 0103, Karen Andersdatter, enke, 65, i Kjerte. Bødker Jens Jacobsen
1861, 3103, 0504, Ane Petronille Hansdatter, 67, i Kjerte. Huusaftægtsmand Jacob Jacobsen
1861, 0704, 1204, Maren Jensdatter, ugift fattiglem, 59, hos huusmand Jørgen Hansen, i Ørsbjerg
1861, 2104, 2804, Ane Cathrine Hansen, nogle timer, datter af huusmand Hans Pedersen, i Hjerup
1861, 3004, 0605, Birthe Jensdatter, 46, i Hjerup. Huusmand Jens Sørensen
1861, 3005, 0606, Karen Simonsdatter, enke, 73, i Hjerup. Huusmand Jeppe Larsen
1861, 0810, 1210, Ane Kirstine Nielsdatter, enke, 77, i Ørsbjerg. Boelsmand Jesper Eriksen
1862, 2101, 2901, Maren Larsdatter, enke, 68, i Hjerup. Gaardaftægtsmand Rasmus Clausen
1862, 1302, 1602, Udøbt pige, datter af indsidder Johan Pedersen, Familiehuset i Nedermarken
1862, 1402, 2102, Gjertrud Marie Pedersen, 25, tjente Offer Larsen, i Emtekjær i Tanderup Sogn. Af Jarlebjerg. Datter af afgangne boelsmand Peder Sørensen i Jarlebjerg
1862, 1203, 1903, Ane Cathrine Larsdatter, aftægt, 70, i Hjerupgyde. Aftægtshuusmand Rasmus Hansen
1862, 0404, 1104, Ane Andreasdatter, 62, i Knold. Huusaftægtsmand Lars Jensen
1862, 0704, 1104, Karen Jeppesen, fattiglem, 68, ved broderen Hans Jeppesen, i Ørsbjerg Skov
1862, 2804, 0505, Kirsten Andersdatter, enke og aftægtskone, 83, i Ørsbjerg. Boelsmand Hans Jørgen Andersen
1862, 1905, 2405, Maren Hansdatter, enke og fattiglem, 67, ved huusmand Christian Hansen, i Barløse. Huusmand og skrædder Hans Hannibalsen paa Kjerte Mark
1862, 2105, 2805, Kirsten Simonsdatter, 83, i Ørsbjerg Skov. Huusmand Niels Larsen
1862, 1808, 2308, Ane Andersdatter, 42, i Jarlebjerg. Boelsmand Søren Pedersen
1862, 0509, 1109, Marie Jørgensdatter, enke, 76, i Ørsbjerg. Huusmand Henning Mortensen
1862, 0812, 1512, Birthe Jochumsdatter, enke, 80, Ørsbjerg Kroe. Hans Hendriksen
1862, 0812, 1512, Margrethe Andersen, 24, i Ørsbjerg. Datter af?? slagter Anders Johansen
1862, 1512, 2112, Udøbt pige, 4 maaneder, datter af selveiergaardmand Anders Pedersen, i Kjerte
1862, 1712, 2312, Kathrine Hansdatter, 49, ved Kjerte Leer. Tømmermand Jens Nielsen
1863, 0907, 1507, Karen Madsen, 22, i Hjerup. Datter af gaardmand Mads Jørgensen
1863, 0110, 0710, Karen Jensdatter, enke og huusaftægtskone, 82, Ørsbjerg Skov. Huusmand Anders Simonsen
1863, 0310, 1110, Christiane Nielsen, nogle faa uger, datter af skrædder Niels Madsen, i Ørsbjerg
1863, 1212, 2112, Ane Hansdatter, 59, i Hjerupgyde. Huusmand Jørgen Madsen
1863, 1512, 1812, Lisbeth Bertelsdatter, enke, 59, i Ørsbjerg. Huusmand Hans Pedersen
1864, 1901, 2301, Karen Sophie Lovise Knudsen, 1½, datter af afgangne fattiglem Knud Nielsen, ved Aabroe
1864, 2901, 0502, Karen Hansen, 30, i Ørsbjerg. Boelsmand Jens Jespersen
1864, 1102, 1702, Maren Jørgensdatter, enke og fattiglem, 86, ved Aabroe. Huusmand Simon Hannibalsen
1864, 1702, 2502, Karen Larsdatter, enke, 74, paa Møllerknappe. Gaardmand Ole Christensen
1864, 2102, 2802, Ane Marie Nielsdatter, vanvittig almisselem, 47, var hos huusmand Peder Cigurd Andersen, i Ørsbjerg
1864, 0303, 1103, Mette Madsen, 21, i Hjerup. Datter af gaardmand Mads Jørgensen
1864, 0104, 0704, Ane Kathrine Hansen, enke, 86, af Frederits. Overconstabel Anders Hansen
1864, 1204, 1904, Karen Hansen, 24, Kjerte Mark. Datter af huusmand Hans Nielsen
1864, 2404, 3004, Hansine Justine Frederikke Justesen, 10, pleiedatter af skomager Marcus Jørgensen, paa Kjerte Mark
1864, 0206, 0906, Maren Steensdatter, 75, i Fauerskov Mølle. Sognefoged Hans Andersen
1864, 1607, 2207, Kirsten Jørgensen, 12, huusmand og stedfader Hans Rasmussen, i Ørsbjerg
1864, ..09 [dato ulæselig], 1209, Birthe Margrethe Frederiksdatter, enke og huusaftægtskone, 83, i Kjerte. Lars Jørgensen
1864, 1009, 1509, Dorine Jørgensen, huuskone, 37, i Fauerskov. Hans Peder Hansen
1865, 0701, 1401, Dorthea Nielsdatter, 63, ved Nyfæste. Huusaftægtsmand Niels Jørgensen
1865, 1901, 2601, Johanne Nielsdatter, fattiglem, 61, i Ørsbjerg. Huusmand Rasmus Kristensen
1865, 2101, 2801, Gjertrud Kathrine Hansen, 3, datter af huusmand Hans Pedersen, i Hjerup
1865, 2601, 3101, Karen Jørgensen, 3 maaneder, datter af huusmand Jørgen Hansen, i Ørsbjerg
1865, 1503, 2103, Marie Kirstine Madsdatter, enke, 53, i Fauerskov. Huusmand Andreas Christian Eriksen
1865, 1903, 2403, Karen Hansdatter, ugift fattiglem, 43, ved huusleier Mads Knudsen, Kjerte Mark
1865, 3004, 0505, Maren Nielsdatter, enke, 83, ved sønnen Niels Christensen, i Nedermark. Huusaftægtsmand Anders Jørgensen
1865, 1805, 2405, Ane Marie Madsen, ugift, 37, ved huusmand Peder Knudsen, i Ørsbjerg. Kom fra Huusby
1865, 2605, 0106, Dorthea Hansdatter, enke og huusaftægtskone, 85, Nyfæstehuus. Huusmand Jørgen Nielsen
1865, 2507, 2707, Dødfødt pige, datter af indsidder Find Mortensen, i Knold
1865, 2708, 0109, Ane Kathrine Jeppesdatter, enke, 88, i Ørsbjerg. Skrædder Anders Jensen
1865, 1010, 1710, Karen Marie Andersen, 11, datter af afgangne slagter Anders Johansen, i Ørsbjerg
1865, 2410, 2910, Maren Dorthea Nielsen, 1½ dag, datter af huusmand Niels Christian Nielsen, Nyfæstehuus
1865, 2311, 0112, Laurine Kristensen, 9½, datter af huusmand Kristen Kristensen, i Fauerskov
1865, 0212, 1112, Charlotte Kristensen, 5, datter af huusmand Kristen Kristensen, i Fauerskov Bjerge
1866, 0103, 0703, Dødfødt pige, datter af huusmand Karl Rasmussen, i Hjerup
1866, 0603, 1603, Christiane Andersdatter, enke, 85, i Hjerup. Aftægtsgaardmand Lars Pedersen
1866, 1803, 2503, Ane Hedevig Jacobsdatter, almisselem, 76, i Ørsbjerg. Hans Knudsen
1866, 0105, 0705, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Hendrichsen, Nyfæstehuus
1866, 0107, 0607, Ane Marie Jeppesen, 9½, datter af smed Jeppe Hansen, Kohaugebanken
1866, 1608, 2008, Ane Nielsen, 13½, datter af kjøbmand Niels Hansen, i Kjerte
1866, 2408, 2608, Cidsel Larsen, 2 dage, datter af indsidder Christian Larsen, ved Heden Fauerskov Mark
1866, 2508, 3008, Johane Kirstine Olsen, 4 uger, datter af gaardmand Lars Ch. Olsen, paa Møllerknappe
1866, 0810, 1210, Laurine Kirstine Andersen, ugift, 25, i Hedenkjærhuus. Datter af huusmand Anders Larsen
1866, 3012, 07011867, Maren Nielsdatter, 56, i Nedermarken. Huusmand Peder Jørgensen
1867, 0701, 1201, Juliane Hansen, 3, datter af huusmand Hans Jacob Hansen, i Ørsbjerg
1867, 1201, 1901, Maren Jensen, 3, datter af huusmand og murer Jens Olsen, i Kjerte
1867, 1002, 1502, Johanne Margrethe Jensen, ½, datter af boelsmand Lars Peder Jensen, Ørsbjerg Skov
1867, 1202, 1802, Rasmine Kristensen, 4, datter af gaardmand Mikkel Kristensen, i Hjerup
1867, 2102, 0103, Ane Cathrine Pedersdatter, enke og huusaftægtskone, 85, i Fauerskov. Smed Christian Bang
1867, 1503, 2003, Jensine Johansen, 4, datter af Johan Knudsen, i Hjerup Fattighuus
1867, 1304, 1804, Karen Jørgensdatter, 85, ved gaardmand Peder Jørgensen, i Fauerskov. Aftægtsmand Anders Gormsen
1867, 1304, 1804, Ane Marie Hansen, 3 maaneder, datter af Else Rasmussen, i Jarlebjerg. Ved huusmand Niels Hansen i Ørsbjerg
1867, 1205, 1805, Ane Rasmussen, 6½, datter af væver Hans Rasmussen, paa Kjerte Mark
1867, 2506, 2906, Ane Marie Christiansen, pige, 41, i Hjerup. Datter af sognefoged Christian Holst
1867, 2809, 0210, Ane Cathrine Madsen, 3 maaneder, datter af gaardmand Hans Madsen, i Hjerup
1867, 0612, 1312, Ane Marie Jeppesen, 37, i Knold. Skrædder og huusmand Anders Larsen
1867, 1212, 1912, Kirsten Larsdatter, enke, 73, besøg hos familien i Ørsbjerg. Væver og huusmand Rasmus Jespersen Lindbjerg i Skydebjerg Sogn
1867, 2312, 3012, Johanne Marie Jørgensdatter, 58, i Ørsbjerg. Hjulmand Jørgen Clausen
1868, 1902, 2502, Ane Kirstine Rasmussen, nogle dage, datter af huusmand Claus Rasmussen, paa Kjerte Mark
1868, 1902, 2402, Karen Andersdatter, enke, 69, hos sønnen indsidder Johan Andreasen, i Familiehuset i Nedermarken. Indsidder Andreas Johansen i Gjelsted Sogn
1868, 2403, 2803, Maren Pedersdatter, enke, 48, i Ørsbjerg. Huusmand og slagter Anders Johansen
1868, 1805, 2205, Kirsten Pedersen, 1, datter af huusmand Peder Knudsen, i Ørsbjerg
1868, 0807, 1307, Ane Lisbeth Andersdatter, 50, i Nedermarken. Huusmand Peder Holbech
1868, 2408, 2808, Sara Pedersdatter, enke, 77, Jarlebjerg i Ørsbjerg. Hans Nielsen
1868, 0409, 0909, Ane Hansen, 5½, datter af boelsmand Christian Hansen, i Aaløkkestedet
1868, 2709, 0510, Ane Marie Nicolaisdatter, aftægtskone, 81, i Hjerup. Væver Hans Jacobsen
1868, 2311, 0112, Dorthea Larsdatter, enke, 80, i Fauerskov. Aftægtshuusmand Hans Hansen
1869, 2801, 0502, Ane Kirstine Larsen, 2½, datter af huusmand Lars Hansen, i Fauerskov
1869, 2901, 0602, Ane Nielsdatter, 76, i Knold. Huusaftægtsmand Frederik Nielsen
1869, 1302, 2002, Ane Kirstine Clausen, 31, ved Nyfæste. Huusmand Hans Henrichsen
1869, 0904, 1504, Marie Jespersen, 9 maaneder, datter af pige Ane Marg. Hansen, paa Kjerte Mark
1869, 1604, 2704, Ane Jensdatter, 74, i Fauerskov. Gaardmand Jeppe Hansen
1869, 3004, 0705, Gjertrud Marie Pedersen, 56, i Ørsbjerg. Gaardmand Anders Nielsen
1869, 3004, 0605, Kirstine Marie Johansen, 13, datter af fattiglem Johan Knudsen, i Hjerup
1869, 2107, 2607, Hansine Madsen, 19, i Ørsbjerg. Datter af smed Mads Christoffersen
1869, 2910, 0411, Maren Nielsdatter, 59, i Fauerskov. Huusmand Hans Larsen
1869, 2412, 3012, Ane Sophie Jørgensdatter, enke, 59, i Ørsbjerg. Huusmand Peder Seegaard
1870, 1601, 2201, Ane Nielsen, 9½, datter af gaardmand N. Hansen, af Fauerskov
1870, 2601, 3101, Ane Johanne Hansdatter, 58, af Billeskov Skov. Tømrer Jens Jørgensen
1870, 0802, 1602, Ane Christiansen, 4, datter af smed Anders Christiansen, Hjerup
1870, 2302, 0203, Christiane Hansdatter, almisselem, 76
1870, 2702, 0403, Karen Marie Larsdatter, fattiglem, 55. Carl Øxendrup
1870, 0203, 1003, Marie Kathrine Alexandersen, 48, af Fauerskov. Gaardmand Niels Hansen
1870, 1606, 2206, Mette Johanne Christensdatter, 46, i Hjerup. Tømrer Jørgen Larsen
1870, 2406, 3006, Ane Kathrine Pedersen, 4 og 4 maaneder, datter af boelsmand Peder Hansen, Knold
1870, 2207, 2807, Maren Pedersen, 27, Kjerte Mark. Møllebygger Claus Rasmussen
1870, 0608, 1008, Ane Marie Andersen, 5 uger, datter af skrædder Anders Larsen, Knold
1870, 2709, 0310, Ane Hansen, 32, Knold. Skrædder Anders Larsen
1870, 1810, 2410, Hanne Hansen, 47, Ørsbjerg. Skrædder Niels Madsen
1870, 3110, 0711, Margrethe Pedersdatter, 67½, af Ørsbjerg. Aftægtsmand Peder Jørgensen
1870, 0412, 1212, Dorthea Pedersdatter, enke, 79, Kjerte. Huusmand Peder Jensen
1871, 3101, 0502, Karen Kirstine Henriksen, ½, datter af huusmand Jacob Henriksen, Nedermarken
1871, 3101, 0502, Fie Marie Jeppesen, 4 maaneder, datter af huusmand Niels Peder Jeppesen, Fauerskov Mark
1871, 0703, 1503, Karen Jensdatter, 62, Jarlebjerg. Huusmand Lars Mikkelsen
1871, 2103, 2703, Sidsel Christine Rasmussen, 4, datter af boelsmand Claus Rasmussen, af Ørsbjerg Skov
1871, 1804, 2404, Ane Margrethe Nielsen, 18, Nyfæstelund. Datter af huusmand Niels Larsen
1871, 2106, 2706, Karen Kirstine Pedersen, 20, af Hjerup. Datter af gaardmand Peder Larsen
1871, 1007, 1507, Ane Nielsdatter, enke, 67, af Kjerte. Fæstehuusmand Rasmus Berenth Nielsen
1871, 1108, 1608, Hansine Hansen, 6½, datter af fabrikant Hans Hansen, Fauerskov Mølle
1871, 0609, 1109, Ane Rasmusdatter, 43, Ørsbjerg. Gaardmand Claus Rasmussen
1871, 0310, 1010, Ane Kirstine Nielsen, 28½, i Ørsbjerg. Gaardmand Niels Hansen
1871, 2412, 3012, Maren Johansdatter, enke, 87, i Hjerup. Gaardmand Lars Rasmussen
1872, 0101, 0601, Ane Knudsen, 1, datter af skovfoged Hans Knudsen, i Ørsbjerg Skov
1872, 0802, 1502, Dorthea Jørgensen, 7, datter af ugift Karen Simonsen. Opholdt sig hos Simon Andersens enke, i Kjerte
1872, 1302, 2002, Ane Jørgensdatter, enke og fattiglem, 85, paa Kjerte Mark. Huusmand Hans Christensen
1872, 1902, 2602, Ane Kathrine Jensen, ugift, 32. Steddatter af sadelmager Ole Mathias Ahrendt, i Ørsbjerg
1872, 1506, 2006, Ane Marie Larsen,9 maaneder, datter af ugift Else Kathrine Jensen, i Barløse. Hos Jens Larsens enke ved Kjerte Bro
1872, 1108, 1508, Elisebeth Nielsdatter, 71, Fauerskov Mark. Aftægtsmand Hans Andersen
1872, 0710, 1410, Ane Johanne Hansen, 22, af Hjerrupgyde. Væver Hans Thomsen
1872, 0811, 1411, Else Rasmussen, 26 og 9 maaneder, af Ørsbjerg. Huusmand Hans Madsen
1873, 0804, 1404, Maren Kathrine Andersen, 7, datter af huusmand Hans Andersen, af Fauerskov
1873, 2705, 0206, Ane Kathrine Rasmussen, 1, datter af indsidder Rasmus Madsen, af Ørsbjerg
1873, 1006, 1606, Kirsten Christensdatter, 77½, af Alykkestedet. Aftægtsmand Jens Jensen
1873, 2206, 2706, Hansine Petrine Jensen, 3 maaneder, stivdatter af gaardmand Hans Rasmussen, i Fauerskov
1873, 3012, 04011874, Dødfødt pige, datter af fæstehuusmand Johan Johansen, i Ørsbjerg
1874, 0303, 1103, Kirsten Mikkelsdatter, enke, 67, af Knold. Aftægtsmand og husmand Mads Nielsen
1874, 1103, 1803, Mariane Nielsdatter, 63 og 9 maaneder, i Ørsbjerg. Husmand Jens Hansen
1874, 2303, 3003, Ane Dorthea Rasmussen, 36, i Knold. Husmand og væver Christen Mortensen
1874, 2303, 2803, Ane Kirstine Hansen, 45, af Ørsbjerg. Husmand Peder Hansen Føns
1874, 0205, 0705, Ane Kathrine Hartvigsdatter, 69 og 3 maaneder, af Kohavebanken. Husmand og træskomand Lars Carstensen
1874, 0906, 1406, Karen Pedersdatter, fraskilt hustru, 65, af Ørsbjerg. Johan Pedersen
1874, 1306, 1906, Maren Madsdatter, 64, i Ørsbjerg. Aftægtsgaardmand Peder Johansen
1874, 2606, 0107, Kirsten Nielsen, fattiglem, 43, i Fauerskov
1874, 1107, 1607, Mette Andersen, 49½, af Nedermarken. Husmand Niels Christian Andersen
1874, 0907, 1307, Maren Katrhine Olsdatter, ugift indsidderske, 58, paa Kjerte Mark
1874, 1807, 2307, Juliane Pedersdatter, enke, 78½, af Ørsbjerg. Fæstehusmand Hans Jacobsen
1874, 3007, 0408, Ane Kirstine Andersen, 6 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Jørgen Andersen, Kjerte
1874, 3011, 0712, Karen Hansdatter, enke, 79, i Hjerup. Gaardmand Mads Hansen
1874, 1912, 2612, Nicoline Andersen, 34, af Ørsbjerg. Fæstehusmand Johan Johansen
1875, 1801, 2401, Ane Kirstine Hansdatter, fattiglem, 68, af Kjerte. Fæstehusmand Niels Baltzar Madsen
1875, 3001, 0502, Karen Marie Pedersdatter, ugift, 55, opholdende sig hos gaardmand Anders Nielsen, i Ørsbjerg
1875, 2702, 0503, Dorthea Jørgensdatter, 69, Nedermarken. Murer Søren Hansen
1875, 0503, 1303, Juliane Jørgensdatter, enke, 61, ved Kjerte Bro. Træskomand Jens Larsen
1875, 1904, 2504, Marie Cecilie Nielsen, 9 maaneder, datter af indsidder Jørgen Nielsen, af Fauerskov Bjerge
1875, 2005, 2705, Ane Dorthea Hansen, enke, 75 og 9 maaneder, af Kjerte. Indsidder Simon Andersen
1875, 2005, 2705, Martha Laurine Georgine Hansine Hansen, 3 maaneder, datter af ugift Maren Hansen, af Ørsbjerg
1875, 0406, 1006, Christiane Johansdatter, enke og aftægtskone, 83, hos svigersønnen Hans Andersen, i Hjerup. Født i Ørsbjerg. Gaardmand Christian Jørgensen
1875, 1706, 2106, Karen Hansen, 6 og 2 maaneder, datter af husmand Peder Jørgen Hansen, paa Kjerte Mark. Født 20.4.1869 sammesteds
1875, 0607, 1207, Christine Marie Bramming, 1 time, datter af lærer og kirkesanger Bramming, i Kjerte
1875, 0707, 1207, Marie Katrine Bramming f. Dinsen, 26, i Kjerte. Født 9.8.1849 i Odense. Lærer og kirkesanger Bramming
1875, 3108, 0409, Karen Pedersdatter, 44, Kjerte Mark. Født 1831 i Flemløse Sogn. Husmand Hans Rasmussen
1875, 1512, 1912, Udøbt pige, 15 dage, datter af husmand Johan Johansen, i Ørsbjerg
1875, 2612, 03011876, Ane Kathrine Hansdatter, enke, 89, aftægt hos sønnen husmand C. Rasmussen, i Hjerup. Født i Hjerup. Husmand Rasmus Hansen
1876, 0501, 1001, Ane Elisabeth Andersen, tjenestepige, 18, paa Baagø. Født 19.12.1857 i Kjerte
1876, 0205, 0705, Else Kirstine Madsen, ugift, 55, hos moderen i Hjerup Fattighus. Født 13.2.1821 i Kjerte
1876, 2205, 2705, Abigail Hannibalsen, enke og fattiglem, 87, i Hjerup. Født her i sognet
1876, 0107, 0607, Maren Hansdatter, enke, 67, Ørsbjerg. Født i Kjerte. Husmand Brinckmann
1876, 1510, 2110, Nielsine Jensen, 2½, datter af husmand Jacob Jensen, Erholm Teglværk. Født 6.4.1874 sammesteds
1877, 1001, 1701, Karen Hansdatter, 64, af Hjerupgyde. Født 29.9.1812 i Turup. Husmand Jørgen Pedersen
1877, 1001, 1801, Karen Hansdatter, 72½, af Bjørnemose. Født 8.8.1804 sammesteds. Aftægtsmand Jørgen Findsen
1877, 2702, 0503, Maren Jensdatter, 75, i Ørsbjerg. Født 1801 i Strandby, Haarby Sogn. Husmand Jacob Nielsen
1877, 1201, 2101, Ukjendt fruentimmer, alder 40 – 50, fandtes i Bækken nord for Ørsbjerg By
1877, 0202, 0902, Mette Vilhelmsdatter, ugift fattiglem, 86, i Ørsbjerg
1877, 2405, 2905, Hansine Sophie Christine Larsen Kirsten Pedersen, ½, datter af tjenestepige Kirsten Pedersen. Født 29.10.1876 sammesteds. I pleje hos indsidder Hans Christensen i Kjerte
1877, 2505, 0106, Karen Hansdatter, ugift fattiglem, 73, hos broderen kjøbmand Niels Hansen, i Kjerte. Født 28.4.1804 i Tanderup
1877, 0806, 1506, Ane Marie Mathiasdatter, enke og fattiglem, 76½, i Kjerte. Slagter A. Jørgensen
1877, 0507, 1007, Ane Katrine Hansdatter, enke, 79, i Jarlebjerg. Født 11.4.1798 i Kjerte Sogn. Boelsmand Peder Sørensen
1877, 2909, 0610, Marie Christine Gormsen, 7½ maaned, datter af tjenestepige Charlotte Vilhelmine Andersen, i Nyfæstehus. Født 11.2.1877 sammesteds
1877, 2811, 0212, Dødfødt pige, datter af hjulmand Peder Jørgensen, paa Ørsbjerg Mark
1878, 2304, 2704, Ane Lovise Katrine Høgh f. Borch, enke, 70, boede i Assens. Født 5.9.1807. Sognepræst Høgh i Kjerte
1878, 1205, 1805, Johanne Rasmussen, 28, i Ørsbjerg. Født i Barløse. Datter af gaardmand R. Larsen i Flemløse. Gaardmand Peder Hansen
1878, 1805, 2505, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Madsen, i Ørsbjerg
1878, 2705, 3005, Udøbt pige, 1 dag, datter af husmand Peder Madsen, i Nyfæste
1878, 0208, 0908, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 100½, nød aftægt hos sønnen gaardejer Johan Hansen, i Ørsbjerg. Født Januar 1778 i Særslev Sogn. Gaardmand Hans Jeppesen i Etterup
1878, 0910, 1310, Dødfødt pige, datter af husejer Lars Jørgen Hansen, i Kjerte
1878, 0911, 1611, Kirsten Vilhelmsdatter, enke og aftægtskone, 91, hos svigersønnen Hans Pedersen, i Fauerskov. Født 1787 i Kjerte. Datter af Vilhelm Simonsen. Husmand Jørgen Nielsen
1878, 2811, 0612, Ane Henningsdatter, 74½, i Fauerskov. Født 1804 i Kjøng Sogn. Smed Korch
1878, 1012, 1612, Ane Rasmusdatter, 53½, i Mølleknappe. Født i Kirke Søby. Gaardmand Knud Andersen