Haarby, 1813-1823, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1813-1823, Haarby sogn, Baag herred, Odense amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1813, 3de December, Viet, Mouritz Jörgensen [bondekarl], 37, fra Haarbye, Ane Pedersdatter [bonde], 64, i Løgismose Skov
1813, 10 December, Viet, Peder Hansen [ungkarl, gaardbeboer], 28, i Vesterhæsinge, Karen Hansdatter [pigen], 26, gaardmandsdatter i Sarup
1814, 9 Januar, Viet, Søren Pedersen [bondekarl], 26, af Haastrup, Dorthe Hansdatter [bondepigem], 28, af Haarbye
1814, 21 Marti, Viet, Rasmus Pedersen [gaardmand], 38, i Acherup, Kirsten Jørgensen [bondepigen], 34, af Haarbye
1814, 1 april, Viet, Lars Pedersen [gaardmand], 34, i Acherup, Johanne Rasmusdatter, 21, gaardmand Rasmus Hansens datter i Acherup
1814, 2 April, Viet, Jørgen Rasmussen [gaardmand], 47, i Strandbye, Birthe Hansdatter [tienestepigen], 25, af Acherup
1814, 8 April, Viet, Peder Adamsen, 70, af Haarbye, Birthe Pedersdatter [indsidderske], 41, af Haarbye
1814, 29 April, Viet, Peder Pedersen [gaardmand], 42, af Acherup, Ane Jacobsdatter [bondepigen], 27, i Sarup
1814, 17 Juni, Viet, Hans Pedersen [gaardmand], 48, af Lögismose Skov, Karen Jespersdatter [bondepigen], 28, i Haarbye
1814, 5te August, Viet, Hans Hansen [gaardmand], 40, fra Vesterhæsinge, Kirsten Rasmusdatter [bondepigen], 21, fra Haarbye
1814, 28 October, Viet, Peder Madsen [gaardmand], 40, fra Østerhæsinge, Kristine Pedersdatter [bondepigen], 20, fra Haarbye
1814, 12de November, Viet, Peder Jepsen [tienestekarl], 29, fra Nellemose, Maren Larsdatter [bondepige], 28, fra Strandbye
1814, 4de November, Viet, Jørgen Iversen [tienestekarl], 33, fra Acherup, Ane Jensdatter [bondepige], 26, fra Acherup
1814, 21 October, Viet, Peder Andersen [tienestekarl], 28, fra Acherup, Maren Johansdatter [bondepigen], 27, fra Acherup
1814, 5 November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, boelsmand], 25, i Strandbye, Ane Hansdatter [bondeenke], 42, i Strandbye
1814, 18d November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 29, fra Skovkrogen i Løgismose Skov, Maren Jacobsdatter [bondepigen], 18, fra Nellemose
1814, 19 November, Viet, Anders Hansen, 46, fra Nørrebrobye, Ane Andersdatter [bondepigen], 28, fra Haarbye
1814, 25 november, Viet, Mikkel Jørgensen [ungkarl], 29, fra Haarbye, Ane Sophie Mathisdatter [bondepigen], 18, fra Haarbye
1814, 26 November, Viet, Casper Christoffersen [tienestekarl], 35, fra Korsbierg i Vissenberg Sogn, Ane Rasmusdatter [bondepigen], 25, fra Haarbye
1814, 9 December, Viet, Lars Jensen [gaardmand], 41, fra Glamberg i Sürup Sogn, Kiestine Nielsdatter [bondepige], 25, fra Haarbye
1814, 16 December, Viet, Jens Jørgensen [ungkarl], 27, fra Nellemose, Johanne Hansdatter [bondepige], 27, fra Nellemose
1814, 17 December, Viet, Hans Larsen [huusmand], 66, fra Haarbye, Johanne Kiestine Rasmusdatter [bondeenke], 63, i Haarbye
1814, 21 December, Viet, Hans Andersen [ungkarl, huusmand og giørtler], 35, fra Haarbye, Johane Rasmusdatter [bondepige], 34, fra Haarbye
1815, 13 Januar, Viet, Hans Andersen [indsidder og bødker], 80, fra Jordløse, Ane Larsdatter, 64, fra Nellemose
1815, 24 Februar, Viet, Niels Rasmussen [gaardmand], 52, fra Strandbye, Maren Jensdatter [bondepige], 22, fra Haarbye
1815, 5 April, Viet, Anders Jørgensen [seminarist], 26, fra Jordløse, Kiestine Nielsdatter [bondepige], 25, fra Haarbye
1815, 30te Juni, Viet, Niels Hansen [bondekarl], 26, fra Strandbye, Maren Jørgensdatter [bondepige], 22, fra Strandbye
1815, 8te Juli, Viet, Hans Jensen [gaardmand], 36, fra Flemløse, Ane Kiestine Erichsdatter [bondepige], 21, fra Haarbye
1815, 21 October, Viet, Hans Christensen [huusmand], 30, fra Tommerup, Johanne Andersdatter [bondepige], 28, fra Haarbye
1815, 10 November, Viet, Hans Jensen [gaardmand], 26, fra Nellemose, Johanne Pedersdatter [bondepige], 23, fra Nellemose
1815, 10 November, Viet, Jørgen Rasmussen [gaardmand], 28, fra Acherup, Karen Jørgensdatter [bondepige], 29, fra Haarbye
1815, 10 November, Viet, Søren Larsen [bondekarl], 38, fra Filstrup, Karen Hansdatter [bondepige], 27, fra Filstrup
1816, 9de Februar, Viet, Rasmus Pedersen [bondekarl, 24, fra Strandbye, Karen Jensdatter [bondepige], 25, fra Strandbye
1816, 10 April, Viet, Jacob Jensen [huusmand], 24, fra Strandbye, Ane Madsdatter [bondepige], 29, fra Strandbye
1816, 19 April, Viet, Peder Christensen [bondekarl], 24, fra Hosbye i Holsteen, Karen Jacobsdatter [bondepige], 21, fra Haarbye
1816, 26 April, Viet, Rasmus Hansen [bondekarl], 30, fra Sarup, Ane Hansdatter [bondepige], 21, fra Sarup
1816, 1ste November, Viet, Søren Hansen [bondekarl], 29, fra Brydegaard, Karen Larsdatter [bondepige], 28, fra Sarup
1816, 2de November, Viet, Erich Hansen [bondekarl], 29, fra Orte, Magretha Larsdatter [bondepige], 23, fra Haarbye
1816, 2de November, Viet, Hans Jørgensen [bondekarl], 36, fra Strandbye, Ane Hansdatter [bondepige], 17, fra Nellemose
1816, 8de November, Viet, Anders Madsen [bondekarl], 24, fra Nellemose, Karen Jensdatter [bondepige], 18, fra Nellemose
1816, 15 November, Viet, Anders Jensen [bondekarl], 30, fra Sarup Mølle, Maren Hansdatter [bondepige], 29, fra Sarup
1816, 29 November, Viet, Rasmus Povelsen [huusmand og skræder], 48, i Haarbye, Karen Simonsdatter [bondepige], 23, fra Haarbye
1816, 6de December, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 23, fra Strandbye, Karen Jensdatter [bondepige], 27, fra Haarbye
1817, 31te Januar, Viet, Rasmus Mortensen [ungkarl og skræder], 40, fra Haarbye, Maren Mikkelsen [bondepige], 35, i Haarbye
1817, 1te Februar, Viet, Jørgen Madsen [ungkarl og bødker], 31, fra Nellemose, Karen Larsdatter [bondepige], 25, fra Løgismose
1817, 21 Juni, Viet, Hans Rasmussen [bondekarl og væver], 31, fra Haarbye, Marie Hansdatter [bondepige], 37, fra Haarbye
1817, 24 October, Viet, Peder Mortensen [gaardmand og ungkarl], 30, fra Haarbye, Ellen Kirstine Hansdatter [gaardmandsenke], 37, fra Haarbye
1817, 25 October, Viet, Anders Madsen [bondekarl], 32, fra Høirup, Karen Jespersdatter [bondepige], 18, fra Strandbye
1817, 15 November, Viet, Otto Christoffer Andersen [bondekarl og dreier], 28, fra Haarbye, Kiesten Larsdatter [bondepige], 32, fra Haarbye
1817, 15 November, Viet, Otto Christoffer Andersen [bondekarl, dreier], 28, fra Haarbye, Kiestine Larsdatter [bondepige], 32, fra Haarbye
1817, 15 November, Viet, Anders Hansen [bondekarl, gaardbruger], 26, fra Nellemose, Mette Jensdatter [bondepige], 20, fra Nellemose
1817, 21 November, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl, bondemand], 34, fra Sarup, Maren Rasmusdatter [bondepige], 26, fra Haarbye
1817, 25 October, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, væver], 23, fra S. Brobye [Sønder Broby], Ane Marie Larsdatter [bondepige], 27, fra Haarbye
1817, 27 Oct [måske 27 Nov], Viet, Anders Pedersen [gaardmand], 33, fra Strandbye, Maren Hansdatter [bondepige], 20, fra Strandbye
1817, 28 November, Viet, Rasmus Mikkelsen [ungkalr, hiulmand], 31, fra Haarbye, Johanne Jørgensdatter [bondepige], 28, fra Haarbye
1818, 23 Januar, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 27, fra Haarbye, Karen Hansdatter [bondepige], 31, fra Haarbye
1818, 10 Februar, Viet, Jens Jørgensen [ungkarl], 27, fra Strandbye, Maren Rasmusdatter [bondepige], 24, fra Strandbye
1818, 15 April, Viet, Lars Olesen [ungkarl], 34, fra Voldtofte, Kirsten Jensdatter [bondepige], 33, fra Strandbye
1818, 29 April, Viet, Lars Pedersen [ungkarl, bondekarl], 29, fra Vesterhæsinge, Ane Christensdatter [bondepige], 21, af Slaantorn [Slaaentorn]
1818, 26 Juni, Viet, Lars Hansen [ungkarl, gaardbruger], 28, af Haarbye, Karen Hansdatter [bondepige], 22, af Haarbye
1818, 24 Juli, Viet, Hans Mouritzen [gaardmand], 36, fra Sarup, Karen Hansdatter [bondepige], 21, fra Haarbye
1818, 31 Juli, Viet, Jens Hansen [huusmand], 44, i Strandbye, Ane Larsdatter [bondepige], 29, fra Haarbye
1818, 9 October, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, muurmester], 30, fra Acherup, Ane Jensdatter [bondepige], 30, fra Acherup
1818, 16 October, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 26, fra Strandbye, Karen Pedersdatter, 30, fra Strandbye
1818, 5te November, Viet, Christen Rasmussen [enkemand], 50, fra ...ismose, Ane Mouritzdatter [bondepige], 34, fra Sarup
1818, 6de November, Viet, Mads Nielsen [enkemand], 60, fra Strandbye, Johanne Hansdatter [bondepige], 40, fra Nellemose
1818, 6de November, Viet, Dinnes Rasmussen [ungkarl], 32, fra Haarbye, Maren Jørgensdatter [enke], 44, fra Haarbye
1818, 3 December, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 25, fra Sarup, Maren Hansdatter [bondepige], 25, fra Haarbye
1818, 4 December, Viet, Simon Jespersen [ungkarl], 39, fra Haarbye, Mette Pedersdatter, 47, fra Haarbye
1818, 9 December, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl], 30, fra Strandbye, Mette Hansdatter [bondepige], 19, fra Haarbye
1818, 9 December, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl], 28, fra Nellemose, Ane Hansdatter [bondepige], 19, fra Haarbye
1818, 17 December, Viet, Peder Mortensen [ungkarl], 26, fra Voldtofte, Ane Marie Andersdatter, 28, fra Haarbye
1819, 14 Maj, Viet, Mads Jørgensen [ungkarl], 36, fra Dreslette, Johanne Hansdatter [bondepige], 26, fra Nellemose
1819, 11 Juni, Viet, Anders Pedersen [ungkarl], 39, fra Voldtofte, Maren Hansdatter, 34, fra Strandbye
1819, 18 Juni, Viet, Jørgen Hansen Bek [ungkarl], 30, fra Haarbye, Kirsten Jørgensdatter [bondepige], 27, fra Haarbye
1819, 29 October, Viet, Rasmus Rasmussen (bondekarl], 31, fra Strandbye, Ane Jensdatter [bondepige], 21, fra Nellemose
1819, 5 November, Viet, Johan Rasmussen [bondekarl], 32, fra Veistrup [antagelig Vøjstrup - Nørre Broby Sogn], Mette Pedersdatter [bondepige], 28, fra Nellemose
1820, 7 April, Viet, Jørgen Madsen [gaard- og enkemand], 41, fra Haarbye, Kirsten Pedersdatter [bondepige], 25, fra Haarbye
1819, 4 December, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 22, af Kiøng, Maren Jensdatter, 26, fra Acherup
1820, 12 Maj, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 24, af Nellemose, Mette Madsdatter [pige], 23, af Nellemose
1820, 24 Juni, Viet, Henrich Hansen [ungkarl], 26, fra Strandbye, Karen Mathiasdatter [pige], 22, fra Strandbye
1820, 20 October, Viet, Jørgen Finnsen [ungkarl - antagelig Findsen],, fra Strandbye, Sophie Jensdatter [pige],, fra Strandbye
1820, 27 October, Viet, Hans Knudsen [ungkarl], 28, fra Veismose, Ane Marie Hansdatter [pige], 42, fra Sarup
1820, 10 November, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl], 29, fra Nellemose, Karen Knudsdatter, 57, fra Strandbye
1820, 17 November, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], 31, fra Nellemose, Maren Pedersdatter [pige], 18, fra Løgismose Skov
1820, 24 November, Viet, Rasmus Madsen, 35, fra Nellemose, Johanne Hansdatter [bondepige], 24, fra Strandbye
1820, 25 November, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 26, fra Høirup, Magrethe Kirstine Christensdatter [bondepige], 25, fra Slaantorn [Slaaentorn]
1820, 20 December, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl og sognefoged], 52, fra Verninge, Ane Erichsdatter [bondepige], 22, fra Haarbye
1821, 17 Februar, Viet, Jørgen Madsen [ungkarl], 28, fra Strandbye, Dorthe Madsdatter [bondepige], 35, fra Løgismose
1821, 9de Marts, Viet, Peder Sørensen [ungkarl], 25, fra Nellemose, Kirsten Jensdatter [bondeenke], 31, fra Nellemose
1821, 4 Maj, Viet, Hans Madsen [enkemandog gaardmand], 39, fra Jordløse, Maren Christoffersdatter [bondepige], 24, fra Haarbye
1821, 30 Juni, Viet, Hans Nicolaisen [ungkarl], 27, fra Als, Maren Mouritzdatter [kroeenken], 29, fra Haarbye
1821, 27 Juli, Viet, Peder Jørgensen, 28, fra Haarbye, Kirsten Madsdatter [bondepige], 18, i Haarbye
1821, 3die November, Viet, Mathias Gormsen [enkemand og snedker], 54, i Nellemose, Maren Christensdatter [bondepige], 33, i Nellemose
1821, 9 November, Viet, Peder Pedersen [bondekarl], 35, fra Strandbye, Kirsten Jensdatter [bondepige], 30, fra Skalleberg
1821, 10 November, Viet, Anders Johansen [bondekarl], 28, fra Voltofte, Maren Jensdatter [bondepige], 16, fra Strandbye
1821, 17 November, Viet, Peder Rasmussen [bondekarl], 33, fra Strandbye, Kirsten Madsdatter [bondepige], 29, fra Strandbye
1821, 30 November, Viet, Søren Pedersen [huusmand], 36, fra Haarbye, Maren Johansdatter [pige], 22, fra Haarbye
1821, 1ste December, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl], 45, fra Nellemose, Karen Jensdatter, 39, fra Strandbye
1821, 7 December, Viet, Johan Rasmussen Lillebek [bondekarl], 32, fra Sarup, Magrethe Nielsdatter [bondepige], 27, fra Sarup
1821, 8 December, Viet, Lars Jørgensen, 53, fra Naarup, Ane Hansdatter [bondepige], 24, fra Haarbye
1821, 8 December, Viet, Christen Pedersen [bondekarl og væver], 32, fra Vantinge, Kirsten Jensdatter, 38, fra Strandbye
1822, 11 Maj, Viet, Anders Thomsen [bondekarl], 22, fra Haarbye, Maren Hansdatter [bondepige], 21, fra Haarbye
1822, 20 September, Viet, Thomas Hansen [bondekarl og snedker], 25, fra Flemløse, Karen Hansdatter [bondepige], 25, fra Sarup
1822, 26 October, Viet, Søren Andersen [bondekarl], 24, fra Renne [antagelig Render - Brylle Sogn], Ane Kirstine Madsdatter [bondepige], 24, fra Skalleberg
1822, 2 November, Viet, Henrich Jensen [bondekarl], 34, fra Haarbye, Ane Madsdatter [bondepige], 22, fra Strandbye
1822, 10 November, Viet, Rasmus Rasmussen [bondekarl], 24, fra Nellemose, Mette Nielsdatter [bondepige], 32, fra Acherup
1822, 23 November, Viet, Niels Mikkelsen [bondekarl],, fra Haarbye, Magretha Rasmusdatter [bondepige],, fra Haarbye
1822, 23 November, Viet, Hans Larsen [bødker], 24, fra Sønderbrobye, Karen Nielsdatter [bondepige], 25, fra Restrup
1822, 29 November, Viet, Hans Hansen [bondekarl], 24, fra Hoed, Maren Madsdatter [bondepige], 17, fra Haarbye
1822, 30 November, Viet, Hans Andersen [bondekarl og smed], 24, fra Nellemose, Kirsten Christensdatter [bondepige], 26, fra Haarbye
1822, 7 December, Viet, Niels Olesen [gaard- og enkemand], 48, fra Strandbye, Sidsel Pedersdatter [bondepige], 47, fra Strandbye
1822, 21 December, Viet, Morten Jørgensen [ungkarl], 34, fra Flemløse, Karen Larsdatter [bondepige], 17, fra Elled
1823, 14 Marts, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 22, fra Nellemose, Giertrud Rasmussen [bondepige], 27, fra Nellemose
1823, 18 April, Viet, Marius Jørgensen [ungkarl], 25, fra Nellemose, Karen Hansdatter [bondepige], 31, fra Nellemose
1823, 30 Maj, Viet, David Seidelin, 30, sognepræst fra Rimsøe og Raftbierg menigheder, Charlotte Marie Birte Diechmann [jomfrue], 31, fra Acherup Præstegaard
1823, 31 Maj, Viet, Morten Hansen [inderste, enkemand], 36, fra Nørrebrobye, Ane Larsdatter, 46, fra Acherup