Haarby, 1730-1813, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1730-1813, Haarby sogn, Baag herred, Odense amt

Indtastet af Finn Christensen
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1730, Dom Qvinqvag., Peder Pedersen [Smed],,, Else Danielsdatter,, af Akkerup
1730, Dom. Invocavit 19 Feb, -,, af Sønder Lÿngelse, Maren Olufsdatter,, Anders Sørensens enke af Haarbÿe
1730, Dom. 1 post Trin., Peder Olsen,, af Wedtofte, Thÿra Erichsdatter,, af Nellemose
1730, Dom. 2 post Trin., Morten Rasmussen,,, Maren Hansdatter Friis,, begge af Haarbÿe
1730, Dom. 8 post Trin., Joan Peder Groth [Monsr.],, af Acherup Præstegaard, Mette Madsdatter,, af Haarbÿe
1730, 17 Augusti, Anders Groth [Monsr.],, Degn for Flemløse Menighed, Dorthe Pedersdatter [Madems.],,
1730, Dom 21 post Trin., Hans Hansen [Smed],,, Karen Rasmusdatter,, begge af Strandbÿe
1730, Dom. 1 Adventus, Hans Larsen,,, Kirsten Pedersdatter,, begge af Acherup
1730, 15 Decembris, Conrad Groth [Monsr.],, af Acherup Præstegaard, Anna Catharina Heineman [Mad.selle],, af Nellemose
1731, Dom Lætare, Peder Rasmussen,,, Kirsten Hansdatter Friis,, begge af Haarbÿe
1731, Dom. Qvasimodog., Hans Pedersen,, af Falsled, Mette Mortensdatter,, af Haarbÿe
1731, Dom. Cantate, Niels Clausen,,, Karen Hansdatter,, af Lögismose
1731, Dom. 4 post Trin., Mads Hansen,, af Akkerup, Johanna Mortensdatter,, af Strandbÿe
1731, Dom. 9 post Trin., Hans Pedersen [Brÿgger],,, Anna Nielsdatter Banke,, af Haarbÿe
1731, Dom. 21 post Trin, Jens Pedersen,,, Margrethe Poulsdatter,, begge af Haarbÿe
1731, Dom. 25 post Trin., Henrich Erichsen,, af Haarbÿe, Karen Jensdatter,, af Kiöng
1731, Dom. 26 post Trin, Hans Jørgensen,, af Dreslette, Maren Hansdatter,, af Haarbÿe
1731, Dom. 2 Adventus, Jørgen Hansen Odder,,, Ellen Madsdatter Paasche,, begge af Haarbÿe
1731, 14 Decembris, Jørgen Möller,, af Assens, Charlotte Elisabeth Groth [Mademois.],, af Acherup Præstegaard
1732, Dom. Septuages., Sören Nielsen [Skreder],, af Strandbÿe, Maren Mortensdatter,, af Haarbÿe [Sammenviede]
1732, Dom. Palmarum, Niels Hansen,,, Anna Jörgensdatter,, af Sarup
1732, Dom. Palmarum, Lars Jensen,,, Anna Hansdatter,, af Haarbÿe
1732, Festo Trinitatis, Jens Madsen,,, Kirsten Jensdatter,, begge af Haarbÿe
1732, Dom 3 post Trinit., Rasmus Johansen,,, Karen Larsdatter,, af Haarbÿe Sammenviede
1732, Dom. 4 post Trin:, Rasmus Andersen,, af Flemlöse, Sidsel Pedersdatter,, af Acherup
1732, Dom 5 post Trin:, Jørgen Petersen Wind,, Soldat ved det Fynske Geworbne Regiment, Karen Pedersdatter,, af Haarbÿe
1732, Dom. 8 post Trin:, Friderich Clausen,,, Kirsten Pedersdatter,, af Haarbÿe
1732, Dom. 18 post Trin:, Peder Iversen [Smed],,, Christiana Barbara Ploug [dÿdziirede Möe],, hvilke begge haver tient paa Lögismose
1732, Dom. 20 post Trin, Jôrgen Pedersen,, af Nellemose, Bodild Hansdatter,, som havde tient i Hollænderiet paa Lögismose
1732, Dom. 1 Adventus, Rasmus Mortensen,, af Jordlöse, Karen Andersdatter,, af Sarup
1733, Dom. Reminisiere, Mads Søremsen,, af Millinge, Ellen Hansdatter,, af Haarbÿe
1733, Dom. Palmarum, Anders Rasmusen,, af Wedtofte Sogn, Giertrud Jörgensdatter,, salige Envald Jensens Enke af Haarbÿe
1733, Dom. Misericord:, Rasmus Larsen,, af Haarbÿe, Maren Pedersdatter,, af Acherup
1733, Dom. 4 post Trinit:, Lars Pedersen,,, Kirsten Michelsdatter,, begge af Acherup
1733, Dom. 7 - - - [p. Trin], Peder Jörgensen,,, Maren Pedersdatter,, salige Jens Rasmussens Enke - begge af Nellemose
1733, Dom. 8 - - - [p. Trin.], Rasmus Pedersen,, af Haarbÿe, Karen Jensdatter,, af Höiesgaard
1733, Dom. 9 post Trin., Lars Pedersen,, af Glansberg [antagelig Glamsbjerg - Køng Sogn], Anna Rasmusdatter,, af Strandbÿe
1734, Dom. Remin:, Lars Jacobsen,, af Flemlöse, Kirsten Madsdatter,, af Haarbÿe
1734, Dom. Oculi., Morten Frandsen,,, Maren Nielsdatter,, begge af Haarbÿe [Sammenviede]
1734, Dom. Juduca, Peder Larsen,, af Faaborg, Anna Pedersdatter,, salige Nicolai vævers Enke i Nellemose
1734, Feria Pasch. 2, Lars Hansen,, Stænderup [Stenderup ??], Maren Hansdatter,, salige Lars Thorsen Enke af Nellemose
1734, Feria Pasch. 3, Hans Jacob Matthiasen,, af Dreslette, Maren Jensdatter,, af Acherup
1734, Dom. Qviasimod., Anders Gertsen,, af ørbæk, Maren Offersdatter,, af Sarup Mölle
1734, Dom. Rogate, Peder Jensen Höisgaard,, af Jordlöse, Mette Andersdatter,, af Haarbÿe
1734, Fest. 2 Pentec., Niels Nielsen,, Ladefoged paa Lögismose, Anna Jörgensdatter Piilegaard [dÿdziirede Möe],, af Haarbÿe
1734, Dom. Trinit:, Mads Pedersen,, i Millinge, Anna Clausdatter,, af Haarbÿe
1734, Dom. 1 post Trin:, Peder Nielsen,, af Jordlöse, Anna Rasmusdatter,, af Ellegaard i Haarbÿe
1734, Dom. 1 Adv., Niels Hansen Banke,, af Haarbÿe, Maren Andersdatter,,
1734, Domn. 2 Adv., Hans Pedersen,, af Faaborg, Maren Michelsdatter,, af Nellemose
1735, Fer. 2 Pasch:, Lars Larsen,,, Karen Pederdatter,, begge af Haarbÿe
1735, Dom: Qvasim:, Christen Pedersen,, Smed af Kaslund [antagelig Kaslunde - Barløse Sogn], Elisabeth Bötiker [dÿdziirede Möe],, paa Lögismose
1735, Dom. 1 post Trin, Peder Nielsen,,, Dorthe Jensdatter,, begge af Strandbÿe
1735, Dom. 3 - - [p. trin], Jørgen Nielsen Möller [Snedker],,, Ursula Christensdatter,, salige Jörgen Pedersen Snedkers Enke i Sarup
1735, Dom. 8 - - [p. Trin], Mads Iversen,, af Staabÿe [antagelig Nørre Broby Sogn], Maren Jörgensdatter,, af Nellemose
1735, Dom. 18 - - [p. Trin], Lars Larsen,, af Höirup [Køng Sogn], Catharina Thomasdatter,, af Nellemose Sammenviede
1735, Dom. 21 - - [p.Trin], Jørgen Jørgensen,,, Anna Jensdatter,, begge af Nellemose
1735, Dom. 24 - - [p.Trin], Mogens Larsen,, Snedker i Sarup, Karen Larsdatter,, af Strandbÿe
1736, Dom: Sexag:, Niels Nielsen [Hiulmand],,, Maren Jensdatter,, begge af Strandbÿe
1736, Dom: cantate, Peder Gormsen,, af Assens, Karen Larsdatter,, af Haarbÿe
1736, Dom: 2 p.Trin, Hans Olsen,, af Kiöng Höirup, Anna Olsdatter,, af Filstrup [Haarby Sogn]
1736, Dom: 3. - [p. Trin.], Jens Pedersen,, af Strandbÿe, Anna Larsdatter,, af Nellemose
1736, item [Dom: 3. - [p. Trin.], Anders Hansen,,, Margarethe Hansdatter,, begge af Haarbÿe
1736, Fest. Joh. Ev., Lars Hansen,,, Anna Larsdatter,, af Sarup
1736, item [Fest. Joh. D.], Anders Madsen,,, Anna Rasmusdatter,, af Haarbÿe
1736, Dom: 5 p. Trin:, Niels Nielsen,, af Strandbÿe, Margrethe Jörgensdatter,, af Lillebek
1736, Dom: 6. - [p. Trin.], Jørgen Andersen,, af Haarbÿe, Margrethe Nielsdatter,, af Strandbÿe
1736, Dom: 10 - [p. Trin.], Hans Melchiorsen,,, Maren Rasmusdatter,, af Strandbÿe
1736, Dom. 21 - [p. Trin.], Sören Larsen,,, Margrethe Poulsdatter,, salige Jens Pedersens Enke - begge af Haarbÿe
1736, Dom 24 - [p. Trin.], Jørgen Rasmussen,, af Faaborg, Karen Michelsdatter,, af Nellemose
1736, 30 Novembr:, Christian Arendt Pashou [Seign.],, af Assens, Amalia Elisabeth Exing [dÿdziirede Madem.],, af Haarbÿe
1737, 20 Februarii, Lars Rasmussen,, af Haarbÿe, Anna Pedersdatter,, salige Laus Ibsens Enke ibid [Haarby]
1737, it: [20 Februarii], Jens Larsen,,, Dorthe Hansdatter,, begge af Nellemose
1737, 24 Aprilis, Lars Rasmussen,,, Maren Andersdatter,, salige Anders Madsens Enke - begge af Nellemose
1737, 26 dito [Aprilis], Jørgen Andersen,,, Kirsten Simonsdatter,, begge af Strandbÿe
1737, 12 Junii, Poul Michelsen,, Möller i Trente Mölle [Vester Hæsinge Sogn], Karen Rasmusdatter,, af Haarbÿe
1737, 19 dito [Junii], Iver Knudsen Biörn,, i Skÿdebierg Mölle, Anna Rasmusdatter,, af Haarbÿe
1737, Dom. 4 p. Trin., Christian Möller [Rÿtter],,, Helvig Mortensdatter,,
1737, 31 Julii, Morten Hansen,, af Millinge, Maren Olufsdatter,, salige Anders Nielsens Enke
1737, Dom. 1 Adv:, Hans Andersen,, Tambour under Capit: Himmelstrups Compagnie, Maren Larsdatter,, salige Bertel Skræders Enke - begge af Haarbÿe
1737, 4 Decembis, Rasmus Rasmussen,,, SidselMortensdatter,, af Haarbÿe begge
1737, 19 dito [Decembis], Jens Jörgensen,,, Karen Jensdatter,, begge af Nellemose
1737, Fest. Joh. Evang:, Adam Friderich Drud,,, Margarethe Pedersdatter,, begge af Strandbÿe
1738, 9 Aprilis, Søren Hansen,,, Anna Mortensdatter,, begge af Haarbÿe
1738, 16 dito [Aprilis], Hans Jensen,,, Margrethe Iversdatter,, salige Jörgen Hansens Enke - begge af Strandbÿe
1738, 4 Junii, Otto Christopher Mansfeldt,,, Mette Larsdatter,, af Haarbÿe
1738, Dom: 21 post Trin:, Johan Mathias Bartholin,,, Amalia Jørgensdatter,, af Haarbÿe
1738, 24 - [post Trin:], Gregers Hansen,,, Kirsten Mortensdatter,, begge af Strandbÿe
1738, 4 Decembris, Rasmus Rasmussen,,, Bodild Larsdatter,, begge af Haarbÿe
1739, Fer. 2 Pentec., Bÿrge Nicolaisen,, af Odense, Maren Rasmusdatter,, salige Anders Ottesens af Haarbÿe
1739, 19 Junii -, Hans Hansen,, af Acherup, Maren Pedersdatter,, salige Rasmus Larsens Enke
1739, 26 dito - [Junii], Lars Rasmusen,,, Anna Pedersdatter,, begge af Strandbÿe
1739, Dom. 8 p. Trin, Peder Hansen,,, Johanna Christensdatter,, begge af Haarbÿe
1739, 5 Augusti, Lars Andersen,, af Sarup, Anna Hansdatter,, af Nellemose
1739, 14 Octobis, Jørgen Andersen,, fra Friderichs=Gave [Frederiksgave/Hagenskov], Mette Cathrina Friderichsdatter,, af Haarbÿe
1739, 11 Nov:, Jørgen Ovesen,, af Stenderup, Anna Peiersdatter,, [salige Morten Pedersens Enke af Strandbÿe]
1739, 9 Decembis, Søren Andersen,, af Skÿdebierg, Margarethe Jørgensdatter Kierumgaard,, af Lillebech - [salige Niels Nielsens Efterleverske af Strandbÿe]
1740, 13 Jan:, Peder Andersen,,, Mette Larsdatter,, begge af Nellemose
1740, 20 dito [Jan:], Christen Rasmussen,, af Strandbÿe, Sidsel Henningsdatter,, af Haarbÿe
1740, 17 Febr:, Lars Larsen,,, Dorthe Jörgensdatter,, af Strandbÿe
1740, Fer 3 Pasch., Hans Christensen,,, Berthe Sörensdatter,, begge af Haarbÿe
1740, Fer:3 Pent:, Poul Jörgensen Holm,,, Anna Poulsdatter,, af Haarbÿe
1740, 8 Junii, Hans Pedersen,, af Acherup, Anna Jensdatter,, af Sarup
1740, 15 dito [Junii], Rasmus Hansen Storengaard [Stormgaard ??],, af Kiöng, Karen Jensdatter,, af Filstrup [Haarby Sogn]
1740, 22 dito [Junii], Jens Larsen,, af Gummerup [Køng Sogn], Kirsten Mortensdatter,, af Haarbÿe
1740, 28 dito [Junii], Peder Hansen,, af Acherup, ædle Sophia Jensdatter,, [salige Otto Larsens Enke i Sarup]
1740, 13 Julii, Jørgen Pedersen,, i Strandbÿe, Mette Hansdatter,, i Haarbÿe
1740, 19 Octobris, Mads Hansen,,, Kirsten Storm [dÿd og Guds....... Möe],, af Acherup
1740, 7. Novembr:, Gregers Larsen,,, Maren Andersdatter,, salige Lars Rasmussens Enke af Nellemose
1740, 9 dito [Novembr:], Rasmus Andersen,,, Johanna Hansdatter,, begge i Haarbÿe
1740, 2 Decembr:, Peder Madsen,,, Karen Mortensdatter,, begge i Haarbÿe
1740, 7 dito [Decembr:], Peder Hansen,,, Maren Madsdatter,, begge af Haarbÿe
1740, 28 dito [Decembr:], Hans Danielssen,, af Jordlöse [Sallinge Herred], Giertrud Jørgensdatter,, [salige Anders Rasmussens Enke i Haarbÿe]
1741, 11 Januarii, Rasmus Rasmussen,, Skræder af Kiöng, Kirsten Pedersdatter,, salige Hans ..ders Enke af Haarbÿe
1741, Dom: Sexag:, Peter Andreas Kiærumgaard [Kierumgaard],,, Margrethe Hansdatter,, salige Anders Hansens E: [Enke] begge af Haarbÿe
1741, Fest: gr: Act:, Morten Pedersen,, i Haarbÿe, Mette Hansdatter,, af Strandbÿe
1741, 7 Aprilis, Jørgen Jørgensen,, af Kiöng, Maren Poulsdatter,, salige Hans Knudsens Enke af Acherup
1741, 3 Maji, Hans Ibsen,, af Skaarup, Kirsten Simonsdatter,, salige Jörgen Simonsens Enke i Strandbÿe
1741, Dom: Exaudi, Mads Andersen,, af Nellemose, Karen Andersdatter,, af Sarup
1741, 7 Junii, Anders Hansen,, af Strærup, Maren Jensdatter,, salige Niels Nielsens Enke af Strandbÿe
1741, Dom 3 p. Trin, Jens Jensen,, i Sarup, Mette Hansdatter,, [Brÿggerpigen paa Lögismose]
1741, 19 Junii, Niels Larsen [Skræder],,, Mette Madsdatter,, i Haarbÿe
1741, 21 dito [Junii], Lars Mortensen,, i Kiöng, Karen Hansdatter,, i Sarup
1741, 15 Novemb:, Jens Hansen,, af Acherup, Johanna Andersdatter,, af Haarbÿe
1741, 21 dito [Novemb:], Niels Larsen,,, Kirsten Hansdatter,, [salige Mads Hansens Enke i Nellemose]
1741, 22 dito [Novemb:], Jørgen Hansen,, Smed i Acherup, Maren Castensdatter,, af Strandbÿe
1741, 24 dito [Novemb:], Jørgen Andersen,, af Strærup, Karen Madsdatter,, i Haarbÿe
1741, 20 Decemb:, Rasmus Jensen,, i Strandbÿe, Maren Hansdatter,, af Sarup
1742, 24 Januar:, Niels Rasmussen,,, Maren Pedersdatter [hans Kiæriste],, begge af Haarbÿe
1742, 31 dito [Januar:], Peder Knudsen Möller,,, Johanna Offersdatter,, af Sarup Mölle
1742, 30 Aprilis, Terchild Rasmussen,,, Kirsten Jensdatter,, begge i Nellemose
1742, 4 Maji, Lars Rasmussen,,, Anna Simonsdatter,, begge i Strandbÿe
1742, Fest: Joh. Bapt:, Peder Christiansen,, Rÿtter v. Obeiste Reuses Compagnie under Gen:Major BrochenHuuses Reg., Kirsten Jensdatter,, i Strandbÿe
1742, 27 Junii, Hans Ebbesen,,, Mette Madsdatter,, af Acherup
1742, 4 Julii, Mads Hansen,, i Haarbÿe, Maren Hansdatter,, i Sarup
1742, Dom: 8 p. Trin:, Mads Andersen [Skræder],,, Karen Eschildsdatter,, i Nellemose
1742, Dom: 2 Adv:, Peder Madsen [Landsoldat],,, Karen Christiansdatter [hans Kiæriste],, begge af Strandbÿe
1742, 3 - [Adv:], Anders Jørgensen,,, Anna Ibsdatter,, begge af Nellemose
1743, 31 Januarii:, Rasmus Simonsen,,, Maren Christiansdatter,, begge af Haarbÿe
1743, 6 Febr:, Johan Jørgensen,, i Lillebech, Karen Jensdatter,, i Acherup
1743, 14 dito [Febr:], Jørgen Rasmusen,,, Kirstine Hansdatter,, begge i Haarbÿe
1743, 24 Aprilis, Hans Rasmussen,, i Haarbÿe, Johanna Jørgensdatter Kiærumgaard [Kierumgaard],, i Lillebech
1743, 26 dito [Aprilis], Anders Pedersen,, i Sarup, Maria Larsdatter,, i Nellemose
1743, 12 Junii, Hans Rasmussen,, Strandbÿe, Margarethe Hansdatter,, i Acherup
1743, 26 dito [Junii], Rasmus Jensen,,, Karen Larsdatter,, [salige Anders Jensens Enke] - begge af Nellemose
1743, it [26 Junii], Mads Nielsen,, af Allerup [Sønder Broby Sogn eller Allerup Sogn - åsum Herred], Margarethe Knudsdatter,, [salige Peder Snedkers Enke i Acherup]
1743, 20 Septembr:, Lars Jensen,,, Margarethe Jacobsdatter,, begge af Acherup
1743, Dom: 11 p Tr:, Peder Andersen,,, Anna Henrichsdatter,, salige [navnet ikke indført] - begge af Nellemose
1743, 27 Nov., Hans Ibsen,,, Ellen Madsdatter,, begge af Strandbÿe
1743, 29 dito [Nov.], Hans Jensen,, i Langsted [Verninge Sogn], Karen Hansdatter,, i Haarbÿe
1744, 3 Jan:, Lars Larsen,,, Maren Larsdatter,, begge af Strandbÿe
1744, 29 Aprilis, Jørgen Jørgensen Ploug,, af Woltofte, Maren Andersdatter,, [salige Rasmus Pedersens Enke] - i Haarbÿe
1744, 22 Junii, Anders Pedersen,, i Sarup, Anna Nielsdatter,, af Strandbÿe
1744, 20 Nov:, Peder Jørgensen,, i Kiøng, Kiertrud Hansdatter,, i Haarbÿe
1744, Dom. 4 Adv., Jens Jensen [Skomager],,, Karen Espensdatter,, i Haarbÿe
1745, 13 Febr:, Hans Olsen Filstrup,, Forpagter på Rörbech, Johanna Rasmusdatter [dÿdel...de Mademoiselle],, [sted ikke indført]
1745, Fer: 2 Pasch:, HansChristensen,,, Mette Hansdatter,, begge af Haarbÿe
1745, 11 Junii, Hans Christian Jörgensen Vogt,,, Ellen Hansdatter,, begge af Haarbÿe
1745, Fest: Joh: Bapt:, Rasmus Jensen,, i Svanninge, Anna Madsdatter,, i Haarbÿe
1745, 28 Junii, Peder Larsen,,, Anna Elisabeth Diderichsdatter,, begge af Haarbÿe
1745, 6 Augusti, Oluf Jensen,, i Filstrup [Haarby Sogn], Charlotte Eleonora Exing [dÿd....de Mademoiselle],, i Haarbÿ
1745, Dom 8 p. Trin., Hans Andersen,, En be...re af Strærup, Anna Svendsdatter,, af Strandbÿe
1745, 9 - [p. Trin.], Bendix Christiansen,, En aftachet Rÿtter, Kirsten Hansdatter,, i Haarbÿe
1745, 10 - [p. Trin.], Christian Friderich [Skÿtte],,, Pernelle Hansdatter [dÿd og Gudel....de Möe],, paa Lögismose
1746, 10 Januarii, Niels Jensen,,, Anna Pedersdatter,, begge af Strandbÿe
1746, Fer: 2 Pentec:, Niels Jensen,, af Haarbÿe, Anna Rasmusdatter,, i Nellemose
1746, 3 Junii, Rasmus Andersen,, af Tomerup [Tommerup Sogn], Bodil Hansdatter,, i Acherup
1746, 8 - - - [Junii), Niels Gertsen,, af ørbec [antagelig Dreslette Sogn], Johanne Offersdatter,, [salige Peder ....zzings Enke i Sarup Mölle]
1746, 21 - - - [Junii], Bendix Larsen,, i Nellemose, Karen Mortensdatter,, af Strandbÿe
1746, 2 Augusti, Lars Hansen,, af Flemlöse, Anna Simonsdatter,, [salige Lars Holmegaards Enke i Strandbÿe]
1746, 10 - - - [Augustii], Peder Hansen,, af Sarup, Dorthe Jensdatter,, [salige Peder Nielsens Enke i Strandbÿe]
1746, 30 Novembr:, Christen Madsen,, i Strandbÿe, Karen Hansdatter,, i Haarbÿe
1746, 4 Nov:, Anders Hansen,, En...dig af Jordløse [den nye degn - og Jacob Schultz skriver slet], Maren Madsdatter,, af Strandbÿe
1747, 1 Febr:, Hans Pedersen,, i Acherup, Anna Sörensdatter,, ibid: [Acherup]
1747, Fredagen: 17 Febr:, Jacob Schulz [Mons:],, Sognedegn for Haarbÿe, Else Berg [dÿd ... Mademoiselle],, ..... paa Lögismose
1747, Lördagen: 29 Apr:, Hans Hansen,, Skræder af Nörre Brobÿe, Maren Pedersdatter,, af Elled [Akkerup]
1747, Onsdagen: 31 Maÿ, Peder Andersen,, Skræder af Haarbÿe, Karen Andersdatter,, ibid: [Haarbÿe]
1747, Onsdagen: 21 Junÿ, Hans Henningsen,, af Haarbÿe, Anna Pedersdatter,, ibid: [Haarbÿe]
1747, 30 Junÿ, Michael Arentzen Kin.,, fra St..in.e, Birthe Lauridsdatter,, af Haarbÿe
1747, Dca: 9 p. Trin:, Thomas Mortensen,, fra Assens, Anna Pedersdatter Pilegaard,, af Haarbÿe
1747, Onsdagen: 8 Nov:, Jörgen Lunde,, af Acherup, Anna Madsdatter,, af Strandbÿe
1748, 3ede dagen: 24 April, Christopher Hansen,, af Haarbÿe, Maren Hansdatter,, af Sarup
1748, 3ede dagen: 6 Nov:, Michel Jensen,, af Acherup, Kirsten Hansdatter,, af Haarbÿe
1748, [Bededagen overstreget] 6 dec:, Jörgen Hansen,, af Acherup, Karen Michelsdatter,, ibid: [Acherup]
1748, 3ede dagen: 4 dec:, Rasmus Jensen [Landsoldat],, af Strandbÿe, Maren Larsdatter,, af Nellemose
1748, 10 dec:, Hans Nielsen,, af Acherup, Anna Madsdatter,, ibid. [Acherup]
1749, 3 Januarÿ, Niels Madsen,, af Strandbÿe, Maren Hansdatter,, af Sarup Mölle
1749, 29 dito [Januarÿ], Lars Andersen,, Möller i Haarbÿe, Maren Friderichsdatter Haar,,
1749, Dca Trin:, Jörgen Madsen,, af Haarbÿe, Anna Laursdatter,, af Nellemose
1749, 25 Junÿ, Ole Rasmussen,, af Hostrup [måske Haastrup - Sallinge Herred], Dorthe Rasmusdatter Ellegaard,, i Haarbÿe
1749, 9 p. Trin:, Lars Larsen Piilegaard [Soldat],,, Margrete Larsdatter,, af Haarbÿe
1749, Onsdagen 3da. d: 6 Aug:, Christian Hansen,, Kudsken paa Lögismose, Marie Henningsdatter,, af Strandbÿe
1749, Dca 25 p: Trin, Otto Andersen,, af Strandbÿe, Abelonne Larsdatter,, af Nellemose
1749, Onsdagen: 26 Nov, Niels Andersen,, af Sarup, Mette Rasmusdatter,, af Haarbÿe
1750, Onsdagen 28 Januarÿ, Peder Hansen,, af Haarbÿe, Boel Hansdatter,, ibid: [Haarbÿe]
1750, Onsdagen: 15 April, Jörgen Hansen West,, af Stupperup, Anna Pedersdatter,, fra Lögismose
1750, 17 dito [Onsdagen April], Niels Lausen,, af Sÿnderbÿe, Karen Madsdatter,, af Haarbÿe
1750, Dom: 3 p: Trinit, Rasmus Ipsen [Soldat],,, Maren Sörensdtter,, begge af Strandbÿe
1750, 7 Julÿ, Rasmus Rasmusen,, af Strandbÿe, Kirsten Pedersdatter,, af Nellemose
1750, 18 Nov:, Hans Rasmusen,, af Haarbÿe, Anna Andersdatter,, ibid: [Haarbÿe]
1750, 24 Nov:, Sören Lausen,,, Anna Hansdatter,, begge af Nellemose
1751, 5 April:, Leutnant Kleinow [Hr],,, Helena Sophia [efternavn ikke indført - antageligt slægtsnavnet Exing],,
1751, 22 April:, Knud Jacobsen,,, Maren Stephansdatter,, begge af Haarbÿe
1751, Dca 4 p Pente, Morten Frandsen,, af Haarbÿe, Mette Christensdatter,, fra Woltofte
1751, 10 Junÿ, Laus Pedersen,, af Haarbÿe, Maren Christensdatter,, fra Voltofte
1751, 16 dito [Junÿ], Jörgen Jensen,, fra Höÿrup, Kirsten Pedersdatter,, salige Rasmus Skræd: Enke fra Haarbÿe
1751, 22 dito [Junÿ], Anders Rasmusen,,, Anna Madsdatter,, begge af Haarbÿe
1751, - [22 Junÿ], Sören Jensen,, fra Jordlöse, - [navn ikke indført],, af Sarup
1751, - [22 Junÿ], Hans Christensen,, fra Sÿnderbÿe, Karen Nielsdatter,, fra Haarbÿe
1751, - [22 Junÿ], Jörgen Hansen,,, Giertrud Danielsdatter,, begge af Haarbÿe
1752, 12 Januarÿ, Peder Johansen,, af Assens, Birthe Hendrichsdatter,, af Haarb:
1752, 27 Janua:, Moritz Andersen,, af Stræderup [Strærup - Dreslette Sogn], Maren Madsd..,, af Haarbÿe
1752, 9 Febr, Hans Hansen,, fra Hostrup, Karen Nielsdatter,, af Acherup
1752, 12 April:, Jesper Pedersen,, fra Trunderup [Jordløse Sogn], Maren Lausdatter,, fra Haarbÿe
1752, 16 Junÿ, Peder Jörgensen,, af Nellemose, Magrete Rasmusdatter,, af Nell:
1752, 11 Octob, Johan Monrad,, fra Sanderum, Sophia Aalborgs,, af Sarup
1752, 23 Novemb:, Peder Rasmussen,,, Anna Birgitte Rasmusdatter,, begge af Haarbÿe
1752, 27 dito. [Novemb:], Hans Madsen,,, Birte Jensdatter,, begge af Nellemose
1752, 7 Decemb:, Rasmus Pedersen,,, Karen Jörgensdatter,, begge af Haarbÿe
1753, 24 Januarÿ, Hans Muremester,,, Anna Hansdatter,, begge af Haarbÿe
1753, 8 Febr:, Rasmus Madsen,,, Karen Olufsdatter,, begge af Strandbÿe
1753, 15 dito [Febr:], Hans Hellenes [Soldat],, ['Hellenes' måske afledt af Helnæs Sogn], Anna Magrete Madsdatter,, begge af Strandbÿe
1753, 22 dito [Febr:], Jörgen Madsen,,, Kirsten Jensdatter,, begge af Strandbÿe
1753, 13 April:, Lars Hansen [svært læseligt],, fra Jordlöse, Anna Knudsdatter [svært læseligt],, af Haarb:
1753, 30 dito [April:], Jens Jörgensen,, af Haarbÿe, Anna Andersdatter,, af øsbierg ??
1753, 23 Maÿ, Jens Madsen,,, Johanne Andersdatter,, begge af Haarbÿe
1753, 22 Junÿ, Peder Mortensen,,, Magrete Iversdatter,, beg: af Strand
1753, 2 Julÿ, Sören Simonsen,, af Strandbÿe, Anna Pedersdatter,, af Nellemose
1753, 6 August:, Rasmus Pedersen,,, Dorthe Mortensdatter,, beg: af .....
1753, 9 Novem:, Terkild Pedersen,, af Nellemose, Karen Hansdatter,, af St: [Strandbÿe]
1754, 10 Januarÿ, Niels Michelsen,,, Christine Maria Jacobsdatter Aalborg,, begge af Haarbÿe
1754, 8 Febr, Peder Jörgensen [Skræder],,, Christiana Jacobsdatter Aalborg,, begge af Haarbÿe
1754, 24 April:, Mansfelth [Sr.],,, Chatrina Mogensdatter [Jomfrue],, af Haarbÿe
1754, 29 dito [April:], Niels Andersen,,, Mette Madsdatter,, begge af Haarbÿe
1754, 23 Maÿ, Jeppe Madsen,, af Snederup ??, Karen Nielsdatter,, af Haarbÿe
1754, 10 Junÿ, Jörgen Jörgensen [Skræder],,, Maren Rasmusdatter,, begge af Nellemose
1754, 14 dito [Junÿ], Hans Andersen,, fra Dreslette, Birthe Jensdatter,, fra Strandbÿe
1754, 28 dito [Junÿ], Jörgen Nielsen,,, Anna Maria Lausdatter,, begge af Haarbÿe
1754, 5 Julÿ, Jacob Hansen [Hiulmand],,, Ellen Pedersdatter,, begge af Haarbÿe
1754, 24 dito [Julÿ], Hans Andersen,,, Maren Nielsdatter,, begge af Strandbÿe
1754, 5 August:, Peder Pedersen,, af Strandbÿe, Mette Lausdatter,, af Nellemose
1754, 14 dito [August:], Peder Jörgensen,,, Maren Andersdatter,, begge af Strandbÿe
1754, 28 Nov:, Rasmus Lausen,, af Acherup, Karen Jensdatter,, af Kiöng
1755, 21 Janu:, Peder Madsen,,, Maren Nielsdatter,, i Broehuuset [Haarbÿe]
1755, 25 Martÿ, Hans Sörensen,,, Anna Mortensdatter,, begge af Strandbÿe
1755, 11 April:, Jörgen Svennesen,,, Magrethe Jacobsdatter,, af Haarbÿe
1755, 22 April:, Find Rasmusen,, af Haarb:, Giertrud Hansdatter,, af Sarup
1755, 30 Maÿ, Anders Hansen,, af Volt: [Voldtofte], Maren Lausdatter,, af Haarb:
1755, 15 August:, Conrad Rasmussen,,, Kirsten Nielsdatter,, af Strandbÿe
1755, 30 Octob., Oluf Madsen,,, Dorthe Lisbeth Johansdatter,, af Haarbÿe
1756, -[blank men før 13/02), Mads Wæver,, af Nellemose, - [navn ikke indført],, ibid [Nellemose]
1756, 13 Febr:, Hans Andersen,,, Karen Nielsdatter,, begge af Nellemose
1756, 22 Oct, Hendrich Kierumgaard,, fra Assens, Anna Jörgensdatter,, af Lögismose
1756, 3 Nov:, Hendrich Clausen,, af Haarb: [Haarby], Karen Lausdatter,, ibid [Haarb:]
1756, 8 dito [Nov:], Christen Rasmusen,, fra Brahesborg, Catrina Maria Hansdatter,, af Haarb:
1756, 11 dito [Nov:], Thomas Jörgensen,,, Maria Sophia Friderichsdatter,, af Strand: [Strandbÿe]
1756, 15 dito [Nov:], Peder Hansen [Smed],,, Anna Pedersdatter,, af Haarbÿe
1756, 23 dito [Nov:], Peder Jörgensen,,, Anna Lausdatter,, af Nellemose
1757, 4 febr, Morten Jensen,, af Höÿrup, Maren Rasmusdatter,, af Acherup
1757, 18 dito [Febr], Mads Nielsen,,, Mette Madsdatter,, begge af Strandbÿe
1757, 1 April:, Jörgen Jensen,, af Strandbÿe, Anna Sörensdatter,, af Strandbÿe
1757, 22 dito [April:], Hans Lausen,,, Charlotte Rasmusdatter,, af Nellemose
1757, 29 dito [April:], Hans Clausen,, fra Jordlöse, Kirstine Michelsdatter,, af Haarbÿe
1757, 20 Maÿ, Hans Jörgen [ingen efternavn indført],, fra Odense, Karen Jensdatter,, af Haarbÿe
1757, 27 dito [Maÿ], Rasmus Madsen [Soldat],,, Magrete Nielsdatter,, begge af Haarbÿe
1757, 10 Junÿ, Jörgen Pedersen,, af Strand: [Strandbÿe], Maren Madsdatter,, af Acherup
1757, 17 dito [Junÿ], Niels Pedersen,,, Magrete Jensdatter,, begge af Strandbÿe
1757, 27 dito [Junÿ], Anders Jörgensen,, fra Voltofte, Anna Hansdatter,,
1757, 18 Novemb:, Rasmus Mortensen,,, Anna Nielsdatter,, begge af Haarbÿe
1757, 12 dito [Novemb:], Lars Rasmussen,,, Anna Jensdatter,, af Haarbÿe
1758, 3 Martÿ, Mads Hansen,, af Höÿrup, Anna Madsdatter,, af Acch. [Akkerup]
1758, 17 Nov:, Lars Pedersen,, fra Nell: [Nellemose], Karen Sörensdatter,, af Haarbÿe
1758, 7de Dec:, Lars Hansen [Skræder],,, Maren Jörgensdatter,, af Nellemose
1758, 8 Dec:, Jens Rasmussen,, af Haarb:, Anna Hansdatter,, af Acch. [Akkerup]
1758, 13 Dec:, Niels Rasmusen,, af Nell:, Anna Madsdatter,, af Strandbÿe
1758, 15 Dec:, Niels Sörensen,,, Magrete Rasmusdatter,, af Nellemose
1759, 12 Jan:, Abraham [ingen efternavn indført],, fra Faaborg, Anna Pedersdatter,, af Haarbÿe
1759, 3 Julÿ, Rasmus Pedersen,, af Acch: [Akkerup], Karen Hansdatter,, af Sarup
1759, 28 dito [Julÿ], Niels Hansen Hunderup [Sr],, fra E...n Mölle, Wilhelmina Augusta Möller,, fra Filstrup [Haarby Sogn]
1759, 30 dito [Julÿ], Peder Ellegaard,,, Malene Pedersdatter,, af Haarbÿe
1759, 19 Oct:, Rasmus Jensen [Skræder],, fra Sÿnderbÿe, Maren Pedersdatter,, fra Haarbÿe
1759, 29 Nov:, Rasmus Hansen,,, Anna Hansdatter,, asf Acch: [Akkerup]
1760, Dca 3 p Epi:, Terchild Larsen,,, Anna Magrethe [efternavn ikke indført],, begge af Nellemose
1760, 8 Febr, Peder Skræder,, af Kiöng, Anna Lausdatter,, af Elled [Akkerup]
1760, 15 dito [Febr], Niels Sörensen,, af Kirstrophuus, Engel Jacobsdatter,, af Haarb:
1760, 13 Junÿ, Morten Jörgensen,,, Kirsten Larsdatter,, begge af Accherup
1760, 15 dito [Junÿ], Lars Jörgensen [Snidker],,, Karen Jacobsdatter,, begge af Haarb:
1760, 24 Nov:, Povel Rasmusen,, af Sÿnderbÿe, Anna Hansdatter,, af Haarb:
1761, 15 April:, Peder Madsen,, af Nell:, Johanne Hansdatter,, af Haarbÿe
1761, 21 dito [April:], Rasmus Pedersen,,, Maren Madsdatter,, begge af Accherup
1761, 5 Junÿ, Niels Hansen [Skoemager],,, Mette Madsdatter,, af Haarbÿe
1761, 6 dito [Junÿ] [ulæseligt 6/8], Peder Norre [eller Nörre],, af Trunderup, Karen Jensdatter,, af Haarb:
1761, Dca 6 p Trinit:, Niels Jensen Skaholm,,, Anna Jensdatter,, af Sarup
1761, 15 Julÿ, Iluf Andersen,,, Kirsten Madsdatter,, af Haarbÿe
1761, 4 Novembr:, Morten Nielsen,,, Maren Jörgensdatter,, begge af Haarbÿe
1761, 6 dito [Novembr:], Niels Larsen,,, Anna Jörgensdatter,, begge af Strandbÿe
1761, 13 dito [Novembr:], Peder Pedersen,, af Nörrebrobÿe, Anna Pedersdatter,, af Nell:
1761, 4 Decemb:, Hans Madsen [Snidker],,, Birthe Chatrina Mansfelth,, af Haa [Haarbÿe]
1761, 11 dito [Decemb:], Lars Christian Povlsen,, af Norup [antagelig Nårup - Verninge Sogn], Anna Sörensdatter,, af Haarbÿe
1762, 12 Febr, Sören Knudsen,, af Derup [Dærup - Flemløse Sogn], Dorthe Jörgensdatter,, af Haar: [Haarbÿe]
1762, 11 Junÿ, Hans Hendrich [efternavn ikke indført],,, Birthe Larsdatter,, af Haarbÿe
1762, 26 Nov:, Jörgen Hansen,,, Maren Nielsdatter,, af Haarbÿe
1762, 30 dito [Nov:], Hans Madsen [Snidker],,, Kirsten Nielsdatter,, af Haarb:
1762, 3 Decemb:, Hans Hansen,, af Sarup, Anna Mortensdatter,, af Haarb:
1762, 6 dito [Decemb:], Lars Pedersen,, af Jordlöse, Anna Pedersdatter,, af Nell:
1762, 17 dito [Decemb:], Lars Rasmusen [Huusmand],,, Maren Madsdatter,, af Haarb:
1763, 7 Janu:, Rasmus Mortensen,,, Kirsten Larsdatter,, beg: af Haarb:
1763, 7 Janu:, Rasmus Mortensen,,, Kirsten Larsdatter,, beg: af Haarb:
1763, 27 April:, Christopher Rasmusen,, fra Kiöng, Karen Holkesen,, af Haarb:
1763, 6 Julÿ, Lars Jörgensen,, af Voltofte, Kirsten Jörgensdatter,, af Haar: [Haarbÿe]
1764, 27 Julÿ, Verner Jörgensen,,, Anna Nielsdatter,, begge af Haar:
1764, 26 Octob:, Hans Andersen [Rÿtter],,, Kirsten Nielsdatter,, af Haarbÿe
1764, 6 Nov: [ulæseligt 6/8], Rasmus Pedersen,,, Barbara Friderichsdatter,, begge af Haarb:
1764, 14 dito [Nov:], Conrad Hansen,,, Johanne Hansdatter,, af Haarbÿe
1764, 16 dito [Nov:], Peder Hansen,,, Magrete Nielsdatter,, af Haarbÿe
1764, 10 Dec:, Jens Hieresen,,, Karen Nielsdatter,, af Sarup
1764, 12 dito [Dec:], Christen Jensen,, fra Stens: [måske Stenstrup], Karen Nielsdatter,, af Accherup
1765, 15 Febr, Niels Möller,,, Maren Friderichsdatter,, af Haarbÿe
1765, 1 Martii, Morten Sörensen,,, Johanne Andersdatter,, af Nellemose
1765, 4 dito [Martii], Peder Andersen,, af Voltofte, Anna Jörgensdatter,, af Haarb:
1765, 10 Maÿ, Hans Pedersen,, fra Fleml: [Flemlöse], Maren Hansdatter,, af Nellemose
1765, 7 Junÿ, Mads Hansen [unge],, af Acch: [Akkerup], Karen Rasmusdatter,, af Haarb.
1765, 14 dito [Junÿ], Jörgen Hansen,, fra Fleml:, Karen Andersdatter,, af Sarup
1765, 8 Nov:, Niels Nielsen,,, Kirsten Andersdatter,, af Accherup
1766, 8 Febr, Hans Hansen,, fra Melbÿe [Kærum Sogn], Kirsten Nielsdatter,, fra St: [Strandbÿe]
1766, 26 Martÿ, Jörgen Nielsen,,, Anna Nielsd,, af Strand. [Strandbÿe]
1766, 11 Julÿ, Jens Rasmusen,, fra Gummerup [Køng Sogn], Karen Pedersdatter,, af H: [Haarbÿe]
1766, 21 dito [Julÿ], Hans Hansen Buctrup,,, Karen Rasmusdatter,, af Haarb.
1766, 30 dito [Julÿ], Hans Hansen,, fra Sarup ??, Mette Lausdatter,, af Haarb:
1766, 21 Nov:, Peder Pedersen,,, Kirsten Sörensdatter,, af Nell:
1766, 12 Dec:, Morten Hansen,,, Maren Hansdatter,, af Mosen
1767, 23 Febr, Jörgen Larsen,,, Anna Hansdatter,, af Haarbÿe
1767, 23 dito [Febr], Hans Hansen,,, Else Hansdatter,, af Haarb:
1767, 30 Martÿ, Niels Pedersen,, fra Flemlöse, Anna Sörensdatter,, af Sar.. [antagelig Sarup]
1767, 29 Junÿ, Hans Olufsen,,, Karen Lausdatter,, af Haarbÿe
1767, 26 Oct:, Lars Andersen,,, Karen Nielsdatter,, af Nell:
1767, 2 Nov:, Jörgen Jörgensen [gl: = antagelig 'gamle'],,, Maren Sörensdatter,, af Nell:
1768, 15 Januarÿ, Michel Rasmusen,,, Maren Jensdatter,, af Haarbÿe
1768, 4 Martÿ, Hans Madsen,,, Kirsten Madsdatter,, af Acch:
1768, 19 dito [Martÿ], Jörgen Andersen,, af Rummel=huus [antagelig Rommelhuse - Køng Sogn], Anna Nielsdatter,, af Strandbÿe
1768, - [antagelig 19 Martÿ], Lars Nielsen [Skræder],,, Karen Rasmusdatter,, af Haarb:
1768, 15 Julÿ, Hans Andersen,,, Else Hansdatter,, af Strand:
1768, 16 Nov:, Oluf Mortensen,,, Karen Rasmusdatter,, af Nellemose
1768, 18 Nov:, Knud Hansen,,, Kirsten Madsdatter,, af Haarbÿe
1769, 20 Janu:, Jörgen Sörensen,,, Anna Hansdatter,, af Haar: [Haarbÿe]
1769, 17 Febr, Morten Jensen,,, Birthe Larsdatter,, begge af Haarbÿe
1769, 3 Martÿ, Jörgen Christensen,,, Maren Nielsdatter,, i Strand [Strandbÿe]
1769, 7 April, Hans Jensen,,, Barbara Sörensdatter,, begge af Haarbÿe
1769, 10 Nov:, Johan Hansen,, fra Nell:, Anna Adamsdatter,, af Strand: [Strandbÿe]
1769, 15 dito [Nov:], Peder Rose,, af Accherup, Johanne Rasmusdatter,, af Haarb:
1769, 15 Decemb:, Hans Rasmusen,,, Kirsten Nielsdatter,, af Haarbÿe
1770, 3 Janu:, Peder Adamsen,,, Anna Adamsdatter,, Copuleret i Strandbÿe
1770, 17 dito [Janu:], Simon Sörensen,,, Kirsten Hansdatter,, - - ibid [Copuleret i Strandbye]
1770, 16 Martÿ, Gerth Andersen,,, Karen Hansdatter,, - ibid [Copuleret i Strandbye]
1770, 20 April, Peder Jensen,, fra Trunderup [Jordløse Sogn], Kirsten Hansdatter,, C Haarbÿe
1770, 2 Maÿ, Morten Rose,,, Sidsel Rasmusdatter,, ibid: [C Haarbÿe]
1770, 25 dito [Maÿ], Lars Caspar Mansfelts [Sr],,, Mona Sophia salige Hullegaards [Mad.me],,
1770, 15 Junÿ, Lars Rasmussen,,, Anna Pedersdatter,, ibid: [C Haarbÿe]
1770, 3 Aug:, Bernth [for/efternavn ikke indført],,, Anna Christensdatter,, - Haarbÿe [antagelig C Haarbÿe]
1771, 15 Nov: [ulæseligt 13/15], Johan Jörgen Mansfelth [Sr],,, Else Rasmusdatter,, - [antagelig C Haarbÿe]
1771, 20 dito [Nov:], Peder Madsen,, fra Turup, Anna Pedersdatter,, af Haarbÿe
1771, 4 Dec:, Hans Sörensen,, fra Brÿdegaard [Dreslette Sogn], Johanne Jensdatter,, af Strandbÿe
1772, 3 Jan, Hans D..ter,,, Anna Svennesdatter,, fra Schaarup [antagelig Skaarup - Dreslette Sogn]
1772, 14 Feb:, Niels Hansen,, fra Heboe, Fugl [Jomfrue - fornavn ikke indført],, af Haarb:
1772, 21 dito [Feb:], Jens Madsen,,, Karen Pedersdatter,, begge af Haarb:
1772, 9 Mart:, Gerth [efternavn ikke indført],,, Anna Nielsdatter,, af Strandbÿe
1772, 2 Maÿ [2 svært læseligt], Jens Larsen,,, Anna Hansdatter,,
1772, 29 dito [Maÿ], Hans Peter [efternavn ikke indført],,, Karen [Rasmusdatter ??],,
1772, 30 Oct:, Iver Jensen,,, Anna Hansdatter,, af Accherup
1772, 5 Nov:, Rasmus Jörgensen,, af Nell:, Kirsten Jensdatter,, af Sarup
1772, 6 dito [Nov:], Jens Jörgensen,,, Johanne Hansdatter,, af Haarb:
1772, 11 dito [Nov:], Hans Pedersen,, fra Glem: [antagelig Glamsbjerg - Køng Sogn], Kirsten Jörgensdatter,, Haarb:
1772, 13 dito [Nov:], Hans Christophersen,,, Magrete Adamsdatter,, af Strand:
1772, 22 dito [Nov:], Jörgen Jensen,,, Kirsten Hendrichsdatter,,
1772, 4 Dec: [Nov: foran 4-tal], Lars Grön: [antageligt Grönnemose],,, Maren Lausdatter,, Sarup
1772, 9 dito [Dec:], Lars Pedersen,,, Kirstine Lausdatter,, af Haarbye
1772, 11 dito [Dec:], Jörgen Pedersen,, fra Dresl: [Dreslette], Birthe Rasmusdatter,, Haarb:
1772, 4 Dec, Lars Hansen [overstreget - se foregående Lars Grön:],,, Maren Larsdatter [overstreget - se foranstående Lars Grön:],, af Sarup
1773, 22 Jan, Mogens Michelsen,,, Karen Andersdatter,, af Haarbÿe
1773, 12 Febr:, Jens Hansen,,, Birthe Christensdatter,, af Strandbÿe
1773, 5 Mart, Anders Jörgen [efternavn ikke indført],, fra Waltuftn [måske Woltofte], Maren Rasmusdatter,, af Haarbÿe
1773, 12 Junÿ, Jörgen Jensen,,, Magrete Rasmusdatter,, af Nellemose
1773, 2 Julÿ, Anders Erichsen [Rÿtter],,, Karen Hansdatter,, af Acherup
1773, 31 Je.... [måned Julÿ ??], Lars Pilegaard,,, Anna Maria Johansdatter,, i Haarbÿe
1773, 25 Julÿ, Balsar [for/efternavn ikke indført],,, Karen Hansdatter,, af Acherup
1773, 19 Novem, Niels Pedersen,,, Dorthe Adamsdatter,, af Strandbÿe
1773, 22 dito [Novem], Rasmus Andersen,,, Birthe Jörgensdatter,, af Nellemose
1773, 24 dito [Novem], Hiere [for/efterhavn ikke indført],,, Karen Andersdatter,, af Haarbÿe
1773, 26 dito [Novem], Jörgen Berthelsen,,, Kirsten Jörgensdatter,, Haarbÿe
1773, 27 dito [Novem], Hans Larsen [Skræder],,, Anna Rasmusdatter,, i Haarbÿe
1773, 10 Decembr, Anders Frandsen,,, Petronelle Nielsdatter,, af Strandbÿe
1773, 17 dito [Decembr], Jens Mortesen,, Trunderup, Magrete Jörgensdatter,,
1774, 10 Julÿ, Hans Pedersen,,, Kirstine Nielsdatter,,
1774, 29 dito [Julÿ], Jens Jörgen [efternavn ikke indført],,, Magrete Sörensdatter,,
1774, 15 Julÿ, Anders Ottesen,,, Frid: Lov. Hansdatter,,
1774, 14 October, Jens Hansen,,, Anna Kirstine Mogensdatter,, ....d Höÿgaard i Strandb:
1774, 28 Oct, Ole Rÿtter,,, Johanne Madsdatter,,
1774, 18 Nov, Michel Hansen,,, Anna Magrete Jörgensdatter,,

 

1775, 26 Apr, Viet, Eschel Jacobsen,,, Karen Andersdatter,,
1775, 15 Junÿ, Viet, Hans Knudsen, 60, fra Dærup, Maren Pedersdatter, 31, af Haarb:
1775, 16 dito [Junÿ], Viet, Jörgen Jensen, 21,, Karen Moritzdatter, 20, begge af Haar...
1775, 23 Junii, Viet, Anders Jörgensen, 35,, Kirsten Larsdatter,, [alder og sted ulæseligt]
1775, 28 July, Viet, Peder Jensen, 54,, Anne Jensddatter, 27, [alder svært læseligt 21/27]
1775, 1 Decem:, Viet, Jörgen Pedersen,, [alder ikke indført], Maren Pedersdatter,, ..lige - begge af ....b:
1776, 27 Janu, Viet, Moritz Olsen, 26,, Maren Jensdatter, 26, af Nellemose
1776, 2 Febru, Viet, Morten Pedersen, 30,, Anna Jörgensdatter, 38, Haarb [stednavn ulæseligt]
1776, 27 April:, Viet, Mads Rasmusen, 66, fra Ebberup, Sidsel Jörgensdatter, 35, af Haarbÿe
1776, 3 Junÿ, Viet, Anders Nielsen, 33, fra Langsted [alder svært læseligt - Verninge Sogn], Anna Jensdatter, 42,
1776, 5 Junii, Viet, Peder Nielsen, 31,, Anna Terchelsdatter, 26, [alder usikker]
1776, 7 Junii, Viet, Rasmus Hansen, 38,, Kirsten Storms,, [alder ulæseligt] - af Ache: [Akkerup]
1776, 21 dito [Junii], Viet, Peder Lausesen, 33,, Karen Hansdatter, 38, begge af ... [ulæseligt]
1776, 28 dito [Junii], Viet, Peder Sörensen, 36, fra Volt:, Magrete Pedersdatter, 18, af Haar:
1776, 3 Julÿ, Viet, Jens Nicholajsen, 26, af Strand:, Anna Jensdatter, 32, af Sÿnderbÿe
1776, 5 dito [Julÿ], Viet, Henning Hansen, 21,, Maren Rasmusdatter, 28, begge af Haar: [Haarbÿe]
1776, 19 Julÿ, Viet, Mads Christesen, 30,, Maren Madsdatter, 44, af Fle..: [antagelig Flemløse]
1776, .. Novem [dag ulæselig], Viet, Mads Hansen, 30,, Dorte Terkelsdatter, 26,
1776, 22 dito [Novem], Viet, Hendrich Nicolaisen, 30,, Karen Rasm [antagelig Rasmusdatter], 25, [alder svært læseligt 25/26] - begge af Stranbÿe
1776, Advent 6 Decem., Viet, Johan Peder [efternavn ikke indført], 22,, Karen Ibsdatter, 34,
1776, 16 dito [Avendt Decem.], Viet, Rasmus Madsen, 62,, Anna Jacobsdatter, 28, [alder svært læseligt] - af Haarbÿe
1776, 18 dito [Avendt Decem.], Viet, Jörgen Berthelsen,, [alder svært læseligt 25/35], Else Pedersdatter, 25, af Haarbÿe
1777, 17 Januar:, Viet, Knud Jacobsen, 25,, Dorte Hansdatter, 28, begge af Stranbÿ [Strandby]
1777, 18 April, Viet, Mads Pedersen, 28,, Kirsten Jörgensdatter, 26, af Haarbÿe
1777, 23 Maÿas, Viet, Lars Nielsen, 29,, Karen Hansdatter, 20, af Haarbÿe
1777, 30 dito [Maÿas], Viet, Lars Friderichsen, 24, af Nellemose, Barbara Pedersdatter, 22,
1777, 6 Augÿ, Viet, Ole Mortesen, 58, [alder svært læseligt], Bodel Jörgensdatter, 52, [alder svært læseligt] - begge af Nellemose
1777, 24 Octo:, Viet, Simon Sulkovski, 56,, Lovise Sörensdatter Lange, 36, begge af Haarbÿe
1777, 7 Novb, Viet, Jörgen Marcusen, 26,, Maren Hansdatter, 22, begge af Stranbÿe
1777, 12 Decem:, Viet, Peder Hansen, 26,, Anna Povelsdatter, 28, begge af Haarbÿe
1778, 27 Mart:, Viet, Hans Jörgensen, 37,, Johanne Hansdatter, 28, begge af Stranbÿe
1778, 19 Junii, Viet, Jens Fenger, 36,, Sophia Maria Londemand [Jomfrue], 25,
1778, 26 dito [Junii], Viet, Lars Larsen, 33, af Stranbÿe, Anna Chatrina Lausdatter, 22, af Haarbÿe
1778, 25 Nov:, Viet, Christen Christensen, 23, af Nellemose, Kirsten Sörensdatter, 22, af Strandbÿe
1779, 28 Maÿ, Viet, Anders Clausen, 30,, Kirsten Lausdatter, 26,
1779, 2 Julÿ, Viet, Jens Lausen, 40, i Sarup, Anna Jörgensdatter, 34, i Strandbÿe
1779, 11 dito [Julÿ], Viet, Peder Nielsen, 24,, Mette Knudsdatter, 32,
1779, 25 Octob:, Viet, Jacob Herman, 44,, Anna Maria Hansdatter, 52, af Acherup
1779, 29 dito [Octob:], Viet, Niels Hansen, 26, af Haastrup, Karen Lausdatter, 30, af Stranbÿe
1779, 19 Nov:, Viet, Lars Christophersen, 29,, Birthe Hansdatter, 28,
1779, 26 dito [Nov:], Viet, Rasmus Jörgen [efternavn ikke indført], 23, Snave, Karen Lausdatter, 32, [alder svært læseligt] - af -''- [af Haarbÿ ??]
1779, 3 Dec:, Viet, Lindhart Jensen, 24,, Anna Sörensdatter, 48, af Sarup
1779, 17 Dec:, Viet, Jörgen Hansen, 24, af Haarbÿe, Karen Christophersdatter, 21, ibid [af Haarbÿe]
1780, 14 Janue:, Viet, Mads Marcusen, 22,, Birthe Nielsdatter, 31, begge af Stranbÿe
1780, 14 Apr., Viet, Rasmus Hansen, 42, af Acherup, Magrete Jörgensdatter, 26, af Haarbÿe
1780, 9 Junii, Viet, Mads Pedersen, 26, af Stræderup [Strærup Dreslette Sogn], Maren Lausdatter, 38, af Haarbÿe
1780, 7 Julÿ, Viet, Jens Nielsen, 26, af Nellemose, Magrete Hansdatter, 23, af Stranbÿe
1780, 3 Nov:, Viet, Hans Iversen, 28, fra Bro.bÿe [måske Broeby], Else Sörensdatter, 31, af Nellemose
1780, 10 dito [Nov:], Viet, Christen Lausen, 26, af Haarbÿe, Maren Hansdatter, 34, af Acherup
1780, 13 dito [Nov:], Viet, Jacob Lausen, 30,, Magrete Lausdatter, 28, begge af Sarup
1780, 8 Decem., Viet, Jörgen Pedersen, 48, Wæster Hæsinge, Karen Sörensdatter, 41, fra Stranbÿe
1780, 15 dito [Decem.], Viet, Claus Koch Waaler ??, 31, i Assens, Anna Eleonore Gröndall, 42, - - - - - [i Assens ??]
1781, 5 Janu:, Viet, Anders Jensen, 32, [alder ulæseligt] - fra Sarup, Karen Sörensdatter, 28, i Nellemose
1781, 8 dito [Janu:], Viet, Hans Jörgensen, 36, fra Höÿrup, Karen Jensdatter, 32, i Haarbÿe
1781, 12 dito [Janu:], Viet, Christen Jensen, 42, af Acherup, Maren Lausdatter, 34, af Elled [Akkerup]
1781, 6 Apriii:, Viet, Jens Knudsen, 24, fra Verninge, Maren Nielsdatter, 30, af Haarbÿe
1781, 20 dito [Apriii:], Viet, Mads Rasmusen, 26,, Mette Jörgensdatter, 23, begge af Stranbÿe
1781, 4 Maÿi, Viet, Peder Adamsen, 30,, Kirsten Rasmusdatter, 26, begge af Stranbÿe
1781, 7 dito [Maÿi], Viet, Hieppe Andersen [en variant af Hier+Jeppe], 30,, Kirsten Jörgensdatter, 36, begge af Nellemose
1781, 18 dito [Maÿi], Viet, Olufsen [fornavn ikke indført - Monsr og Gaardeier], 38,, Elisabeth Schiött [Jomfru], 39, begge fra Lögismose
1781, 2 Novm:, Viet, Rasmus Jensen [unge], 32,, Giertrud Pedersdatter, 49, begge af Nellemose
1781, 2 dito [Novm:], Viet, Mads Jensen, 46, af Trunerup [antagelig Trunderup - Jordløse Sogn], Kirsten Nieldatter, 38, af Nellemose
1781, 28 dito [Novm:], Viet, Jacob Jensen, 26, af Schaarup [antagelig Skårup - Dreslette Sogn], Anna Hansdatter, 45, af Haarbÿe
1781, 30 dito [Novm:], Viet, Hans Madsen, 22, [alder svært læseligt], Dorthe Jensdatter, 43, begge af Nellemose
1782, 18 Janu:, Viet, Hans Christensen, 26,, Anna Jörgensdatter, 42, af Stranbÿe
1782, 22 Febru:, Viet, Jens Hansen, 70,, Maren Lausdatter, 40, begge af Haarbÿe
1782, 22 Martÿ:, Viet, Rasmus Pedersen, 26,, Magrete Rasmusdatter, 28, begge af Haarbÿe
1782, 19 April:, Viet, Villades Krebs [Hr], 60, fra Gislev, Dorthe Christine Rasmusens [Madame], 48, fra Filstrup
1782, 3 Maÿ, Viet, Peder Lausen, 40, af Stranbÿe, Dorte Pedersdatter, 38, af Nellemose
1782, 24 dito [Maÿ], Viet, Rasmus Pedersen, 34, fra Snave, Mette Jensdatter, 39, af Sarup
1782, 5 Julÿ, Viet, Morten Jensen, 48,, Anna Lausdatter, 54, begge af Acherup
1782, 26 dito [Julÿ], Viet, Jörgen Jensen, 24, fra Hÿen Mölle, Anne Hansdatter, 38, af Sarup
1782, 22 Novn:, Viet, Hiere Pedersen, 26,, Mette Pedersdatter, 28, begge af Nellemose
1782, 13 Decen:, Viet, Laus Pedersen, 34,, Maren Michelsdatter, 25, [2-tal svært læseligt] - begge af Haarbÿe
1783, 10 Janü, Viet, Anders Hansen, 27, af Stranbÿe, Sara Jörgensdatter, 25, af Haarbÿe
1783, 21 Febr: [svært læseligt], Viet, Peder Rasmusen, 30, af Nellemose, Else Elisabeth Hansdatter, 24, af Haarbÿe
1783, 2 Maÿi, Viet, Carsten Jörgensen, 38,, Giertrud Pedersdatter, 40, begge af Haarbÿe
1783, 11 dito [Maÿi], Viet, Hans Christensen, 60,, Anna Lausdatter, 48, Begge af Haarbÿe
1783, 20de Juni, Viet, Mads Nielsen, 26,, Anna Jensdatter, 34, begge af Haarbÿe
1783, 18 Julÿ, Viet, Lars Hansen, 50,, Anna Jörgensdatter, 40, begge af Nellemose
1783, 1 Decen., Viet, Hans Andersen, 26,, Kirsten Rasmusdatter, 28, begge af Nellemose
1783, 5 dito [Decen.], Viet, Christen Jörgensen, 25, af Acherup, Kirsten Hansdatter, 24, af Haarbÿe
1783, 10 dito [Decen.], Viet, Jörgen Rasmussen, 41, [alder svært læseligt 41/47], Bodel Moritzdatter, 31, begge af Haarbÿe
1784, 7 Janu:, Viet, Hans Madsen, 38,, Karen Hansdatter, 26, begge af Haarbÿe
1784, 5 Martÿ, Viet, Hans Pedersen, 28, fra Kiöng, Maren Johansdatter, 32, af Acherup
1784, 3 Julÿ, Viet, Peder Pedersen, 33,, Karen Terchildsdatter, 23, begge af Strandbÿe
1784, 26 Nov., Viet, Niels Hansen, 27, [alder svært læseligt], Karen Nielsdatter, 23, af Strandbÿe
1784, 17 Decem: ??, Viet, Jacob Pedersen, 26, af Accherup, Karen Madsdatter, 24, i Haarbÿe
1784, 20 dito [Decem:], Viet, Jens Tirkildsen, 27,, Karen Andersdatter, 25, begge af Nellemose
1785, 18 Martÿ, Viet, Peder Christophersen, 31, af Haarbÿe, Dorthe Adamsdatter, 45,
1785, 23 dito [Martÿ], Viet, Jörgen Andersen, 36, fra Ørbech [antagelig Mullerød Dreslette Sogn], Anna Nielsdatter, 54,
1785, 4 April, Viet, Michel Hansen, 26,, Anna Chatrine Rasmusdatter, 30, begge af Haarbÿe
1785, 20 dito [April], Viet, Hans Rasmusen, 30,, Kirsten Madsdatter, 29, Begge af Strandbÿe
1785, 23 dito [April], Viet, Conrad Rasmusen, 19, [alder usikker 19/29] - af Assens, Maren Hansdatter, 32, af Haarbÿe
1785, 6te Maÿi, Viet, Mads Tomsen, 26,, Maren Pedersdatter, 32, Begge af Strandbÿe
1785, 18 Julÿ, Viet, Jörgen Larsen, 29,, Johanne Pedersdatter, 30, Begge af Ebberup
1785, 11 Nov., Viet, Rasmus Tirchildsen, 30, af Strandbÿe, Kirsten Hansdatter, 26, i Haarbÿe
1785, 16 dito [Nov.], Viet, Jörgen Hansen, 33, af Moseboe, Anne Jörgensdatter, 35, [alder svært læseligt] - i Haarbÿe
1785, 22 dito [Nov.], Viet, Jens Michelsen, 32,, Anna Hindrichsdatter, 26, begge af Haarbÿe
1785, 16 Decm, Viet, Johan Friderich Povelsen, 47, af Taabo [antagelig Tovbo], Maren Rasmusdatter, 33, i Haarbÿe
1786, 9 Janua, Viet, Peder Andersen, 30, af Haarbÿe, Birthe Sörensdatter, 29, af Nellemose
1786, 5 Maÿi, Viet, Jens Hansen, 39,, Karen Pedersdatter, 42, begge af Acherup
1786, 28 Junÿ, Viet, Laus Findsen, 25, fra Wistorpe [måske Vistorp - Gamtofte Sogn], Anne Madsdatter, 18, af Accherup
1786, 8 Novemb:, Viet, Anders Andersen, 34,, Karen Mogensdatter, 52, begge af Strandbÿe
1786, 10 dito [Novemb:], Viet, Mads Rasmusen, 44,, Dorthe Hansdatter, 28, [alder svært læseligt 23/28] - begge af Strandbÿe
1786, 17 dito [Novemb:], Viet, Niels Christian Conradtsen, 27, fra Voltofte, Birthe Jörgensdatter, 37, Haarbÿe
1786, 24 dito [Novemb:], Viet, Niels Conradtsen, 30, fra Strandbÿe ??, Maren Hansdatter, 28, af Accherup
1786, 30 dito [Novemb:], Viet, Rasmus Mortesen, 27, fra Kiöng, Mette Hindrichsdatter, 26, af Haarbÿe
1786, 1 Decembr, Viet, Rasmus Rasmusen, 28, af Haarbÿe, Kirsten Rasmusdatter, 30, fra Strandbÿe
1786, Advent 4de dito [Decembr], Viet, Jens Rasmusen, 25,, Mette Pedersdatter, 19, begge af Nellemose
1787, 11 April, Viet, Anders Jörgensen, 44, af Haarbÿe, Kirsten Justdatter, 31, af Haarbÿe
1787, 13 dito [April], Viet, Hans Madsen, 30, af Acherup, Magrete Lausdatter, 28, af Haarbÿe
1787, 11 Maÿi, Viet, Mads Hansen, 27, af Strandbÿe, Anna Andersdatter, 34, fra Lögismose
1787, 21 November., Viet, Anders Jensen, 30,, Anna Lausdatter, 33, begge af Haarbÿe
1787, 30 dito [November.], Viet, Anders Andersen, 30, fra Friderichsgave [Sønderby Sogn], Karen Tirchildsdatter, 28, af Nellemose
1788, 15 Febru, Viet, Rasmus Mortensen, 28, af Haarbÿe, Karen Berthelsdatter, 21, fra Sarup Mölle
1788, 5te Maÿi, Viet, Conradt Rasmusen, 22,, Birthe Maria Hansdatter, 30, begge af Haarbÿe
1788, 7 Maÿi, Viet, Jörgen Sörensen, 28, fra Flemlöse, Anna Jörgensdatter, 40, af Haarbÿe
1788, 1 August:, Viet, Anders Andersen, 22, fra Melbÿe [Kærum Sogn], Karen Madsdatter, 26, fra Haarbÿe
1788, 10 October, Viet, Jacob Conradt Tulstrop, 26, fra Helnes [Helnæs], Anna Kirstine Fidscher, 34, fra Lögismose
1788, 24 dito [October], Viet, Jens Nielsen, 40, fra Lögismose, Æren Kirstine Pedersdatter, 23, i Haarbÿe
1788, 7 Novem, Viet, Jens Nielsen, 46, fra Lögismose, Anna Jensdatter, 40, af Haarbÿe
1788, 21 Novemb, Viet, Andreas Peter Magnus [efternavn ikke indført], 24,, Kirsten Jörgensdatter, 23, begge af Haarbÿe
1788, Advent 10 Decemb, Viet, Rasmus Rasmusen, 32, i Haarbÿe, Anna Jörgensdatter, 34, fra Lillebech
1788, 12 dito [Decemb], Viet, Peder Knudsen, 30, fra Lÿsholt, Anna Kirstine Sörensdatter, 29, af Haarbÿe
1789, 13 Martÿ, Viet, Hans Rasmusen, 24,, Dorthe Tirchildsdatter, 42, Begge af Nellemose
1789, 6 Novemb., Viet, Jörgen Hansen, 24,, Maren Thomasdatter, 28, begge af Strandbÿe
1789, 13 dito [Novemb.], Viet, Mads Jörgensen, 66, fra Sÿnderbÿe, Maren Hansdatter, 40, fra Strandbÿe
1789, 23 dito [Novemb.], Viet, Peder Pedersen, 32,, Else Jörgensdatter, 37, begge af Nellemose
1789, 27 dito [Novemb.], Viet, Jörgen Jensen, 39, fra Haarbÿe, Karen Rasmusdatter, 19, af Nellemose
1790, 25 Janu:, Viet, Laus Andersen, 36,, Karen Nielsdatter, 26, begge af Strandbÿe
1790, 29 dito [Janu:], Viet, Hans Rasmusen, 22, af Haarbÿe, Karen Nielsdatter, 24, af Strandbÿe
1790, 29 Martÿ, Viet, Morten Clausen, 26, fra Siö Söbjerg, Else Rasmusdatter, 44, af Haarbÿe
1790, 16 April, Viet, Jens Larsen, 36, fra Brasborg [antagelig Brahesborg], Giertrud Christensen [Sic! og Jomfrue], 48, fra Lögismose
1790, 25 Junii, Viet, Rasmus Hansen, 40, af Strandbÿe, Kirsten Lausdatter, 40, af Haarbÿe
1790, 9 Julÿ, Viet, Isach Mouritzsen, 28, af Mÿgen [antagelig Mygind - Turup Sogn], Karen Madsdatter, 19, af Acherup
1790, 10 dito [Julÿ], Viet, Jacob Pedersen, 40,, Inger Pedersdatter, 28, begge fra Lögismose
1790, 7 August, Viet, Jörgen Lausen, 22, fra Nellemose, Anna Dorothea Holchersdatter, 24, af Haarbÿ:
1790, 19 Novembr, Viet, Johan Pedersen, 36,, Maren Pedersdatt:, 28, begge af Haarbÿe
1790, 26 dito [Novembr], Viet, Andreas Peter Magnus [efternavn ikke indført], 26,, Elisabeth Pedersdatter, 48, begge af Haarbÿe
1790, Advent 1 decembr, Viet, Jens Jörgensen, 34, af Strandbÿe, Maren Lausdatter, 32, af Haarbÿe
1790, 3 dito [decembr], Viet, Niels Nielsen, 36,, Birthe Hansdatter, 30, begge af Strandbÿe
1790, 17 dito [decembr], Viet, Hans Nielsen, 26, af Strandbÿe, Johanne Pedersdatter, 40, af Nellemose
1791, 21 Januar, Viet, Jörgen Jörgensen, 35, af Accherup, Birthe Christensdatter, 40, af Strandbÿe
1791, 11 Martÿ, Viet, Peder Nielsen, 28,, Dorthe Madsdatter, 35, begge af Strandbÿe
1791, 18 dito [Martÿ], Viet, Laus Rasmusen, 32,, Johanne Madsdatter, 33, begge fra Lögismose
1791, 22 dito [Martÿ], Viet, Niels Nielsen, 26, af Haarbÿe, Mette Hansdatter, 24, af Sarup
1791, 1ste April, Viet, Rasmus Madsen, 23,, Karen Jensdatter, 22, begge af Haarbÿe
1791, 6 Maÿi, Viet, Christian Pedersen, 49,, Anna Jörgensdatter, 56, begge af Nellemose
1791, 17 Octobr, Viet, Mads Johansen, 60, fra Kiöng, Kirsten Svendsdatter, 37, af Haarbÿe
1791, 7 Novbr, Viet, Jens Wendel [Monsr], 40,, Fridericha Lovise Prinsling, 36, begge fra Lögismose
1791, 11 dito [Novbr], Viet, Lauritz Rasmusen, 38, af Haarbÿe, Karen Lausdatter, 48, af Sarup
1792, 9 Martj, Viet, Hans Christoffersen, 42,, Johanne Johansdatter, 34, begge af Accherup
1792, 30te April, Viet, Johan Friderich Pedersen, 24, fra Arreskows Mölle, Anna Hansdatter Möller, 48, Enke udi Sarup Mölle
1792, 2dn Maÿ, Viet, Jens Rasmussen, 30,, Karen Rasmusdatter, 24, begge af Nellemose
1792, 2de November, Viet, Otto Hansen, 38, Skytte paa Lögismose, Sidsel Möller, 34,
1792, 23de November, Viet, Rasmus Terkildsen, 33, af Haarbÿe, Anna Hansdatter, 25, af Sarup
1792, 30te Nov:, Viet, Mads Jörgensen, 33, af Strandbÿe, MarenNielsdatter, 31, af Strandbÿe
1792, Advent 7de December, Viet, Niels Rasmussen, 30, af Strandbÿe, Karen Rasmusdatter, 33, af Strandbÿe
1793, 25de Jan:, Viet, Christopher Rasmussen, 31, af Haarbÿe, Kirsten Larsdatter, 29, af Haarbÿe
1793, 22 Martii, Viet, Peder Olesen, 37, af Gummerup, Birthe Nielsdatter, 25, af Haarbÿe
1793, 3de Maÿ, Viet, Hans Rasmussen, 42, af Haarbÿe, Maren Larsdatter, 31, af Haarbÿe
1793, 17de Maÿ, Viet, Anders Friderichsen, 43, af Brÿdegaard [Dreslette Sogn], Maren Terkildsdatter, 33, af Nellemose
1793, 24de Maÿ, Viet, Rasmus Jensen, 46, Enkemand udi Nellemose, Maren Nielsdatter, 32, paa Lögismose
1793, 26de Julïi, Viet, Peder Larsen, 43, af Strandbÿe, Ane Hansdatter, 21, af Strandbÿe
1793, 2den Augusti, Viet, Hans Nielsen, 33, af Haarbÿe, Maren Christophersdatter, 28, af Haarbÿe
1793, 10de Augusti, Viet, Lauritz Christensen, 23,, Mette Hansdatter, 25, begge af Haarbÿe
1793, 19de October, Viet, Jörgen Pedersen, 26, af Haarbÿe, Kirstine Pedersdatter, 34, af Haarbÿe
1793, 16de Nov:, Viet, Hans Jörgensen, 30, af Nellemose, Giertrud Hansdatter, 34, af Strandbÿe
1794, 14de Martii, Viet, Linhart Jensen,, [alder ikke indført], Ane Madsdatter, 42, begge af Haarbÿe
1794, 16de Aprill, Viet, Christen Ebbesen, 26,, Kirsten Hansdatter, 30, begge af Haarbÿe
1794, 2den Maÿ, Viet, Niels Christensen, 40, af Ørbech, Karen Knudsdatter, 40, af Lögismose
1794, 18de Julii, Viet, Jacob Pedersen, 34, af Haarbÿe, Karen Hansdatter, 27, af Strandbÿe
1794, 1ste Augusti, Viet, Jens Olesen, 44, af Acherup, Kirsten Madsdatter, 34, af Acherup
1794, 26de Sept:, Viet, Niels Jensen, 31, af Nakke [Tanderup Sogn], Ane Hansdatter, 23, af Haarbÿe
1794, 17de October, Viet, Lars Pedersen, 39, af Acherup, Kirsten Christensdatter, 38, [Christen Jensens Enke] - af Acherup
1794, 31te October, Viet, Jens Nielsen, 34, Enkemand af Sönder Brobÿe, Ane Christophersdatter, 36, af Haarbÿe
1794, 7de Nov:, Viet, Erich Jensen, 36, af Haarbÿe, Ane Michelsdatter, 46, af Haarbÿe
1794, 28de November, Viet, Niels Jeppesen, 36, af Haarbÿe, Mette Pedersdatter, 23, af Acherup
1794, Advent 5te Dec:, Viet, Niels Lauritzen, 27, af Sarup, Maren Hansdatter, 22, af Sarup Brÿllup
1794, 10de Dec:, Viet, Friderich Terkildsen, 39, af Haarbÿe, Karen Pedersdatter, 44, af Haarbÿe
1795, 13de Februarii, Viet, Hans Jörgensen, 45, ....slaaer af Assens, Bolette Filstrup [Jomfru], 39, af Haarbÿ
1795, 3die Julii, Viet, Sören Johansen, 30, af Horne [Sallinge Herred], Karen Rasmusdatter, 45, af Strandbÿe Brÿllup
1795, 10de Julii, Viet, Peder Madsen, 33, af Haarbÿe, Ane Mortensdatter, 22, af Haarbÿe
1795, 3die October, Viet, Peder Larsen, 26, fra Glamsberg [Glamsbjerg], Ane Pedersdatter, 26,
1795, 21de November, Viet, Christen Pedersen, 22, af Haarbÿe, Maren Hansdatter, 22, af Haarbÿe
1795, 28 November, Viet, Hans Jensen, 28, af Strandbÿe, Kirsten Jörgensdatter,, [alder ikke indført] - af Strandbÿe
1795, Advent11te December, Viet, Jörgen Pedersen, 28, af Haarbÿe, Sophis Margaretha Johansdatter, 19, af Haarbÿe
1796, 18de Martii, Viet, Jacob Hansen, 47,, Kirsten Larsdatter, 57, begge af Acherup
1796, 17de Junii, Viet, Hans Friis [Sogne degn], 30, fra Haarbÿe, Magdalena Lucia Christiansen [Sic!], 17, fra Lögismose
1796, 11de November, Viet, Jörgen Jörgensen, 35, af Sönderbÿe, Karen Larsdatter, 24, af Haarbÿe
1796, 18de November, Viet, Rasmus Conradsen,, [alder ikke indført] - af Strandbÿe, Ane Magrethe Conradsdatter,, [alder ikke indført] - af Haarbÿe
1796, Advent 9de December, Viet, Anders Nielsen, 48, af Woltofte, Ane Rasmysdatter, 19, af Nellemose
1797, 13de Januarii, Viet, Hans Nielsen, 25, fra Lögismose, Karen Povelsdatter, 22, af Nellemose
1797, 10de Februarii, Viet, Rasmus Nielsen, 24, fra Glamsberg, Else Hansdatter, 32, af Haarbÿe
1797, 10de Martii, Viet, Andreas Olesen, 45, af Strandbÿe, Maren Jörgensdatter, 44, fra Lögismose
1797, 15de Martii, Viet, Gorm Matthiesen, 30, af Höed [Flemløse Sogn], Kirsten Madsdatter, 18, af Nellemose
1797, 4de Maÿ, Viet, Rasmus Rasmussen, 32, fra Odense, Ane Nielsen [Sic!], 28, fra Lögismose
1797, 5te Maÿ, Viet, Jörgen Larsen Friis [Skoleholder], 24, fra Sarup, Ane Pauline Lund, 29, fra Strærup
1797, 30te Junii, Viet, Hans Rasmussen, 33, af Haarbÿe, Ane Mortensdatter, 26, af Haarbÿe
1797, 15de Augusti, Viet, Hans Rasmussen, 24, af Haarbÿe, Kirsten Jensdatter, 20, af Haarbÿe
1797, 27de October, Viet, Sören Hansen, 43, [alder svært læseligt] - af Kïöng, Ane Nielsdatter, 29, af Haarbÿe
1797, 6te November, Viet, Lars Henrichsen, 31, af Haarbÿe, Karen Hansdatter,, [alder ikke indført] - af Haarbÿe
1797, 10de November, Viet, Niels Andersen [Gartneren ??], 40, fra Flenstofte [Dreslette Sogn], Karen Hansdatter, 31, fra Filstrup [Haarby Sogn]
1797, 11te November, Viet, Niels Pedersen, 27, Skrædder af Haarbÿe, Kirsten Hansdatter, 22, af Haarbÿe
1797, 13de November, Viet, Sören Jörgensen, 29, af Nellemose, Karen Larsdatter, 20, [alder svært læseligt] - af Nellemose
1797, 17de November, Viet, Anders Mortensen, 24, fra Nellemose, Birthe Mogensdatter, 24, af Haarbÿe
1797, 24de November, Viet, Peder Nielsen, 34, af Nellemose, Sidsel Jörgensdatter, 31, af Strandbÿe
1797, 29de November, Viet, Mads Jensen,, [alder ikke indført] - af Woldtofte, Kirsten Andersdatter,, [alder ikke indført] - af Haarbÿe
1797, 1te December, Viet, Jens Andersen, 30, af Haarbÿe, Else Jensdatter, 26, af Haarbÿe
1797, Advent 6te December, Viet, Hans Andersen, 42, af Brÿdegaard, Dorothea Andersdatter, 36, af Haarbÿe
1798, 20de Januarii [dag 10/20 ??], Viet, Jörgen Mathiesen, 45, fra Lögismose, Maren Pedersdatter, 45, af Nellemose
1798, 23de Febr:, Viet, Jens Hansen, 30, af Strandbÿe, Margrete Simonsdatter, 27, af Strandbÿe
1798, 2den Martii, Viet, Hans Madsen, 30, af Woltofte, Karen Olesdatter, 34, af Haarbÿe
1798, 20de April, Viet, Jens Johansen, 26, af Kiöng, Karen Rasmusdatter, 36, af Haarbÿe
1798, 27de April, Viet, Lars Olesen, 36, af Sallinge [Sogn/Sallinge Herred], Ane Madsdatter, 38, [alder svært læseligt 33/38]
1798, 8de Junii [svært læseligt], Viet, Morten Hansen [..... ulæseligt erhverv], 34, fra Nellemose, Ane Kirstine Holgersdatter, 38, af Nellemose
1798, 13de Julii, Viet, Rasmus Povelsen, 30, af Haarbÿe, Karen Larsdatter, 66, af Sarup
1798, 20de Julii, Viet, Niels Findsen, 37, af Haarbÿe, Sophia Magrethe Ulrichsdatter, 34, af Haarbÿe
1798, 27de Julii, Viet, Herman Holm, 47, fra Lögismose, Karen Rasmusdatter,, [alder ikke indført] - af Lögismose
1798, 22de Sept, Viet, Niels Andersen, 31, Feldbereder i Assens, Else Chatrine Schultz [Jomfrue], 41, af Haarbÿe
1798, 26 Oct:, Viet, Andreas Pedersen, 39, fra Nellemose, Karen Jörgensdatter, 32, af Nellemose
1798, 26de October, Viet, Lars Hansen,, [alder ikke indført] - fra Ørsted, Mette Nielsdatter,, [alder ikke indført] - af Haarbÿe
1798, 16de November, Viet, Knud Jacobsen,, [alder ikke indført] - af Haarbÿe, Ane Jörgensdatter,, [alder ikke indført] - af Nellemose
1798, 16de November, Viet, Jens Jensen,, [alder ikke indført] - af Sarup, Karen Nielsdatter,, [alder ikke indført] - af Sarup
1798, 22de November, Viet, Hans Hansen, 26, fra Barlöse, Mette Mortensdatter, 23, af Haarbÿe
1798, 23de November, Viet, Christopher Mortensen, 28,, Maren Jörgensdatter, 22, begge af Haarbÿe
1798, Advent 13de December, Viet, Mathias Gormsen [Snedker],, [alder ikke indført] - af Haarbÿe, Mette Johansdatter,, [alder ikke indført] - af Haarbÿe
1798, 16de December, Viet, Falk Jensen, 40, af Tÿrringe [antagelig Tørringe - Sønder Broby Sogn], Dorthe Pedersdatter, 26, af Haarbÿe - Brÿllup
1799, 15de Martii, Viet, Jacob Knudsen, 29,, Ane Hansdatter, 19, begge af Haarbÿe
1799, 20 Martii, Viet, Lars Pedersen, 34,, Kirsten Mortensdatter,, [alder ikke indført] - begge af Haarbÿe
1799, 5te April, Viet, Jörgen Andersen, 50, [alder svært læseligt] - af Strandbÿe, Karen Mortensdatter, 19, af Haarbÿe - Brÿllup
1799, 13de April, Viet, Rasmus Hansen,, [alder ikke indført] - af Hiörup, Mette Terkildsdatter,, [alder ikke indført] - af Nellemose
1799, 3de Maÿ, Viet, Jens Hansen, 40,, Ane Pedersdatter, 38, begge fra Filstrup [Haarby Sogn]
1799, 5 Julii, Viet, Rasmus Madsen,, [alder ikke indført] - af Tÿrringe [Tørringe - Sønder Broby Sogn], Kirsten Jörgensdatter,, [alder ikke indført] - fra Haarbÿe
1799, 1te September, Viet, Sophus Peter Friderich von Scheel [Ghr:], 23,, Amalia Hedevig de Trampe [Comtesse], 23,
1799, 8de Nov:, Viet, Hans Nielsen,, [alder ikke indført], Johanne Jörgensdatter,, [alder ikke indført] - begge af Strandbÿe
1799, 15de Nov:, Viet, Peder Rasmussen,, [alder ikke indført], Kirsten Hansdatter,, [alder ikke indført] - begge af Strandbÿe
1799, Advent 6 Dec:, Viet, Jörgen Rasmussen, 34, af Strandbÿe, Kirsten Nielsdatter, 28, af Strandbÿe
1800, 31 Jan:, Viet, Rasmus Pedersen, 24, Acherup, Kirsten Madsdatter, 25, af Haarbÿe
1800, 3die Martii, Viet, Christen Nielsen, 35, af Haarbÿe, Johanne Hansdatter, 21, af Haarbÿe
1800, 7de Martii, Viet, Henning Pedersen [Eilstrup],, [alder ikke indført] - 'Eilstrup' måske 'Ejstrupgd.' - Gamborg Sogn], Birthe Christensdatter,, [alder ikke indført] - af Acherup
1800, 2den Maÿ, Viet, Christen Jensen, 23, af Strandbÿe, Kirsten Jörgensdatter, 24, af Nellemose
1800, 21de Junii, Viet, Hans Hansen,, [alder ikke indført] - fra Wedtofte, Ane Jörgensdatter,, [alder ikke indført] - af Haarbÿe
1800, 9de August:, Viet, Jens Hansen, 32,, Karen Hansdatter, 25, begge af Haarbÿe
1800, 6 Sept., Viet, Jens Hansen,, [alder ikke indført], Mette Pedersdatter,, [alder ikke indført] - begge af Haarbÿe
1800, 14 November, Viet, Lars Nielsen,, [alder ikke indført] - fra Leipzighuset i Brylle Sogn, Ane Hansdatter,, [alder ikke indført] - af Strandbÿe
1800, Advent 6 December, Viet, Jacob Jörgensen,, [alder ikke indført] - af Glamsberg, Else Hansdatter,, [alder ikke indført] - af Acherup
1801, 16 Maÿ, Viet, Jörgen ....sen, 26, fra Milinge [Millinge Sogn], Dorthe Cathrine Hansdatter, 33, af Acherup
1801, 23 Maÿ, Viet, Jens Hansen, 36, af Jordlöse, Kirsten Jensdatter, 58, af Haarbÿe
1801, 22 October, Viet, Hans Christophersen, 60, af Gummerup [Køng Sogn], Magrethe Pedersdatter, 27, af Slaaentorn
1801, 28 November, Viet, Peder Jörgensen,, [alder er ikke indført herfra og til år 1813], Karen Hansdatter,, af Acherup [alder er ikke indført herfra og til år 1813]
1802, 9 Julii, Viet, Anders Knudsen,, af Sarup ??, Mette Larsdatter,, af Haarbÿe
1802, 16de Julii, Viet, Niels Nielsen,,, Else Jepsdatter,, begge af Acherup
1802, 15 Nov:, Viet, Jörgen Pedersen,, af Haarbÿe, Ane Jepsdatter,, af Acherup
1802, Advent 1te December, Viet, Peder Hansen,, af Haarbÿe, Karen Hansdatter,, af Slaaentorn
1802, 3die December, Viet, Sören Rasmussen,, af Nellemose, Johanne Jörgensdatter,, af Haarbÿe
1802, 6 December, Viet, Jörgen Madsen,, fra Strandbÿe, Johanne Madsdatter,, af Standbÿe
1802, 11 december, Viet, Niels Jörgensen,, fra Wolbroe, Karen Nielsdatter,, af Haarbÿe
1803, 26 Februarii, Viet, Mads Andersen,,, Maren Hansdatter,, af Lögismose Skov
1803, 5 Martii, Viet, Jens Jörgensen,, fra Kiöng, Karen Hansdatter,, af Strandbÿe
1803, 29 April, Viet, Morten Frantzen,,, Kirsten Wernersdatter,, begge af Haarbÿe
1803, 1ste Julii, Viet, Hans Jörgensen,,, Maren Nielsdatter,, begge af Haarbÿe
1803, 23 Julii, Viet, Jens Michelsen,,, Maren Andersdatter,, begge af Haarbÿe
1803, 29 Julii, Viet, Hans Olesen,, fra Storke Gaarden [måske i Køng Sogn], Dorthe Hansdatter,, af Strandbÿe
1803, 29 October, Viet, Hans Larsen,, af Acherup, Karen Jensdatter,, af Haarbÿe
1803, 31 October, Viet, Ole Rasmussen,,, Magrethe Jensdatter,, begge af Strandbÿe
1803, 11 Nov:, Viet, Jörgen Mortensen,,, Ane Jörgensdatter,, han fra Haarbÿe og hun fra Strandbÿe
1803, 21 November, Viet, Hans Michelsen,,, Karen Rasmusdatter,, begge af Sarup
1803, 25 Nov:, Viet, Hans Johansen,, af Nellemose, Ane Jensdatter,, af Sarup
1803, 26 Nov:, Viet, Carsten Erichsen [..... ulæseligt foranstående],, fra Flemlöse, Giertrud Michelsdatter,, af Haarbÿe
1803, Advent 28 Nov:, Viet, Jörgen Jörgensen,, fra Dreslette, Ane Pedersdatter,, af Lögismose Skov
1803, 2den December, Viet, Jörgen Mortensen,, af Haarbÿe, Magrethe Johansdatter,, af Nellemose
1804, 6 Januarii, Viet, Hans Pedersen,, af Höe [Høed antagelig Flemløse Sogn], Maren Nielsdatter,, af Nellemose
1804, 26 Januarii, Viet, Anders Jörgensen,, fra Jordlöse [Woltofte overstreget], Ane Nielsdatter,, fra Strandbÿe
1804, 28 Julii, Viet, Peder Johansen,,, Kirsten Sörensdatter,, begge af Haarbÿe
1804, 16 Nov:, Viet, Mouritz Larsen,,, Ane Hansdatter,, begge af Haarbÿe
1804, 19 Nov:, Viet, Anders Christensen,, af Dærup, Karen Pedersdatter,, af Slaaentorn
1804, Advent 14 December, Viet, Rasmus Andersen,, fra Jordlöse, Kirsten Jensdatter,, af Strandbÿe
1805, 13 Martii, Viet, Jörgen Erichsen,, af Strandbÿe, Ane Pedersdatter,, af Lögismose Skov
1805, 26 April, Viet, Lars Pedersen,,, Kirsten Rasmusdatter,, begge af Acherup
1805, 13de Julii, Viet, Johan Friderich Nielsen,,, Ane Rasmusdatter,, begge af Lillebech
1805, 9 Augusti, Viet, Hans Pedersen,,, Birthe Cathrine Pedersdatter,, begge af Haarbÿe
1805, 16 Augusti, Viet, Lars Hansen,, fra Sarup, Ane Rasmusdatter,, af Haarbÿe
1805, 18de Augisti, Viet, Lars Therchildsen,, af Strandbÿe, Maren Hansdatter,, af Nellemose
1805, 29 Nov:, Viet, Anders Larsen,,, Karen Jörgensdatter,, begge af Nellemose
1805, Advent 6 December, Viet, Rasmus Pedersen,,, Karen Madsdatter,, begge af Nellemose
1805, 19 December, Viet, Hans Findsen,, af Kiöng, Karen Hansdatter,, af Strandbÿe
1806, 25 Jan:, Viet, Niels Conradsen,,, Mette Linhardtsdatter,, begge fra Haarbÿe
1806, 7 Martii, Viet, Niels Jepsen,, fra Jordlöse, Johanne Johans,, af Acherup
1806, 30te Maÿ, Viet, Anders Pedersen,,, Giertrud Nielsdatter,, begge af Haarbÿe
1806, 18 Julii, Viet, Hans Jensen,,, Karen Andersdatter,, begge af Strandbÿe
1806, 25 Octobr, Viet, Anders Hansen,,, Karen Hansdatter,, begge fra Lögismose
1806, 14de Novembr, Viet, Jens Hansen,, af Strandbÿe, Ane Christensdatter,, i Nellemose
1806, 28 Nov:, Viet, Mads Pedersen,, af Acherup, Maren Mansfeldsdatter,, af Haarbye
1806, Advent 19 December, Viet, Jörgen Andersen,, af Strandbÿe, Maren Mortensdatter,, af Haarbÿe
1807, 31 Januarii, Viet, Hans Nielsen,,, Severine Marie Sörensdatter,, begge af Acherup
1807, 20 Februari, Viet, Jörgen Hansen,, af Strandbÿ, Johanne Hansdatter,, af Haarbÿ Mölle
1807, 7de Martii, Viet, Niels Jensen,, fra Kiöng, Johanne Rasmusdatter,, fra Strandbÿe [Haarbÿe overstreget]
1807, 22 April, Viet, Jens Nielsen,,, Sara Jörgensdatter,, af Haarbÿe begge toe
1807, 1ste Maÿ, Viet, Anders Andersen,,, Maren Pedersdatter,, begge af Strandbÿe
1807, 19de Junii, Viet, Rasmus Andersen,, fra Woltoft:, Maren Madsdatter,, fra Strandbÿe
1807, 27die Junii, Viet, Mads Nielsen,, fra Haastrup, Ane Kirstine Hansdatter,, fra Acherup
1807, 7de Nov:, Viet, Hans Larsen,,, Karen Jensdatter,, begge af Sarup
1807, 21 Nov:, Viet, Peder Madsen,, fra Kiöng, Karen Rasmusdatter,, fra Sarup
1807, Advent 9 Dec:, Viet, Lars Jörgensen,, fra Sarup, Karen Hansdatter,, af Acherup
1807, 11 Dec:, Viet, Jörgen Hansen,,, Christine Jörgensdatter,, af Haarbÿe
1807, 16de Decembr, Viet, Jörgen Jörgensen,,, Dorthe Jörgensdatter,, begge af Nellemose
1807, 18de December, Viet, Jens Hansen,, fra Aastrup - Haderslev Amt, Kirsten Hansdatter,, fra Haarbÿe
1808, 14 Januarii, Viet, Hans Jensen,, af Sarup, Karen Hansdatter,, af Slaaentorn
1808, 4de Martii, Viet, Niels Jörgensen,, fra Nellemose, Karen Madsdatter,, af Strandbÿe
1808, 1 April, Viet, Peder Jensen,, af Haarbÿe, Sidsel Larsdatter,, af Acherup
1808, 13 April, Viet, Lars Hansen,, af Haarbÿe, Maren Andersdatter,, af Glemsberg
1808, 29 April, Viet, Lars Mortensen,,, Ane Jespersdatter,, begge af Haarbÿe
1808, 23 Sept:, Viet, Jörgen Hansen,, fra Gummerup, Birthe Andersdatter,, fra Haarbÿe
1808, 9 Nov:, Viet, Niels Jörgensen,, af Nellemose, Kirsten Jensdatter,, fra samme Bÿe [Nellemose]
1808, 23 Nov:, Viet, Jörgen Madsen,, fra Acherup, Mette Rasmusdatter,, af Sarup
1808, 30 Nov:, Viet, Jeppe Larsen,,, Karen Hansdatter,, begge af Haarbÿe
1808, 2den Decembr, Viet, Sören Jensen,,, Dorthe Pedersdatter,, begge af Strandbÿe
1808, 3die Decembr, Viet, Jens Hansen,, af Haarbÿe, Maren Jensdatter,, fra Jordlöse
1808, 10de Decembr, Viet, Espen Andersen,,, Ane Nielsdatter,, begge af Strandbÿe
1809, 6 Januarii, Viet, Jens Olesen,, Gartner paa Lögismos, Cecilia Cathrine Stegmann [Jomfrue],,
1809, 27 Januari, Viet, Jörgen Madsen,,, KarenMichelsdatter,, begge af Haarbÿe
1809, 17 Februari [7/17], Viet, Rasmus Jörgensen,, fra Tommerup, Ane Nielsdatter,, fra Haarbÿe
1809, 25 Martii, Viet, Anders Jacobsen,, fra Langsted [antagelig Verninge Sogn], Marie Andersdatter,, fra Haarbÿe
1809, 2den October, Viet, Anders Pedersen,, fra Hoÿ..., Karen Hansdatter,, fra Slaaentorn
1809, 14de October, Viet, Jens Larsen,,, Marie Hansdatter,, begge fra Aÿtrup
1809, 18 October, Viet, Peder Madsen,, fra Ullbölle [antagelig Ulbøl - Sallinge Herred], Karen Madsdatter,, fra Haarbÿ
1809, 22 November, Viet, Peder Pedersen,, fra Woltofte, Dorthe Knudsdatter,, fra Haarbÿ
1810, 20 Januarii, Viet, Lars Simonsen,, fra Helnæs, Mette Jensdatter,, fra Strandbÿe
1810, 10 Februarii, Viet, Gustav Johan Jensen,, fra Höed [Flemløse Sogn], Birthe Wormsdatter [Kirsten overstreget],, fra Haarbÿe
1810, 16de Februarii, Viet, Hans Larsen,,, Ane Knudsdatter,, af Haarbÿe
1810, 23de Febr:, Viet, Marcus Madsen,, af Strandbÿe, Kirsten Hansdatter,, af Nellemose
1810, 25de Febr, Viet, Niels Jensen,,, Magrete Luise Mÿgindatter,, begge af Haarbÿe
1810, 13de April, Viet, Rasmus Nielsen,, af Slaaentorn, Mette Nielsdatter,, af Haarbÿe
1810, 26de Maÿ, Viet, Anders Peter Magnussen,,, Catrine Larsdatter,, begge af Haarbÿe
1810, 16 Junii, Viet, Hans Nielsen,, fra Skovkrogen [antagelig Dreslette Sogn], Ane Hansdatter,, af Acherup
1810, 13 October, Viet, Jörgen Knudsen,, af Kiöng, Mette Hansdatter,, af Acherup
1810, 10 Nov: Jens Pedersen, Viet, Jens Pedersen,, fra Helnæs, Dorthe Jacobsdatter,, af Haarbÿe
1811, 10 April, Viet, Benzen Mauritzen Bruun [Skomager],,, Ellen Margrethe Hansdatter,, begge af Haarbÿe
1811, 20 April, Viet, Peder Jensen,,, Ane Jepsdatter,, begge af Haarbÿe
1811, 27 Julii, Viet, Rasmus Espensen,, fra Helnæs, Mette Jensdatter,, af Strandbÿe
1811, 25 October, Viet, Sören Pedersen,, fra Woltofte, Ane Madsdatter,, af Strandbÿe
1811, 26 October, Viet, Adam Johansen,,, Sidsel Christensdatter,, begge af Nellemose
1811, 2den November, Viet, Hans Pedersen,,, Elisabeth Andreasdatter,, begge af Haarbÿ
1812, 8 febr:, Viet, Niels Povelsen,,, Johanne Rasmusdatter,, begge af Haarbÿe
1812, 28 Feb:, Viet, Niels Rasmussen,, af Strandbÿe, Karen Andersdatter,, af Strandbÿe
1812, 20de Nov:, Viet, Niels Christensen,, af Nellemose, Kirsten Jensdatter,, af samme Bÿe [Nellemose]
1812, Advent 18 Dec:, Viet, Jörgen Andersen Holmegaard,, af Strandbÿe, Karen Jörgensdatter,, af Nellemose
1812, 19 Dec:, Viet, Niels Pedersen,, fra Sarup, Birthe Hansdatter,, af Acherup
1812, 19 Dec:, Viet, Jörgen Svendsen,, fra Horne Mölle, Ane Hansdatter,, af Haarbÿe
1813, 12 Febr, Viet, Jörgen Mortensen, 28,, Ane Jörgensdatter, 24, begge af Haarbÿe
1813, 14 Febr:, Viet, Rasmus Madsen,, af Nellemose, Mette Rasmusdatter,, af Sarup
1813, 10 Martii, Viet, Hans Jensen,, fra Mulleröd, Mette Lindhartsdatter,, fra Haarbÿe
1813, 27 Martii, Viet, Peder Hansen,,, Karen Ludvigsdatter,, begge af Acherup
1813, 27 Martii, Viet, Lars Hansen,, af Haarbÿ, Magrethe Larsdatter,, af Acherup
1813, 9 April, Viet, Lars Jörgensen,,, Kirsten Hansdatter,, begge af Haarbÿe
1813, 10 Septembr, Viet, Mads Larsen,, Ost.. hæsinge [antagelig Øster Hæsinge Sogn], Ane Pedersdatter,, fra Filstrup
1813, 18 Septembr, Viet, Lars Larsen,,, Mette Larsdatter,, begge fra Sarup
1813, 12 Nov:, Viet, Peder Pedersen,, af Woltofte, Johanne Madsdatter,, af Strandbÿe