Assens, 1877-1891, konfirmerede

Afskrift af kirkebog

Konfirmerede 1877-1891, Assens sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1877, Paaske 8. April, Vilhelm Christian Andersen. Søn af kjøbmand F. V. Andersen. Født 7.2.1862
1877, Paaske 8. April, Hans Jørgen Gormsen. Søn af daglejer Gorm Andersen. Født 15.101862
1877, Paaske 8. April, Niels Andreas Jensen. Søn af sømand Rasmus Jensen. Født 11.11.1862
1877, Paaske 8. April, Jørgen Sørensen. Søn af huusmand Hans Sørensen, Saltofte i Assens Landsogn. Født 13.121862
1877, Paaske 8. April, Hans Christian Jensen. Søn af tømrer Jens Mortensen. Født 2.1.1863
1877, Paaske 8. April, Niels Jørgen Larsen. Søn af gaardmand Jørgen Larsen og Ane Marie Jørgensen, paa Næs. Født 17.1.1863, døbt 15.3. i Sandager Kirke
1877, Paaske 8. April, Marius Venzel. Søn af smaakjører Anton Vilhelm Venzel. Født 23.1.1863
1877, Paaske 8. April, Laurits Christian Jensen Søn af kjøbmand Hans Jensen. Født 27.1.1863
1877, Paaske 8. April, Valdemar Frisen. Søn af boghandler Christian Frisen. Født 26.1.1863
1877, Paaske 8. April, Valdemar Marius Christian Hejden. Søn af vejbetjent Niels Christian Hejden. Født 28.1.1863  
1877, Paaske 8. April, Niels Peter Nielsen. Søn af Ane Marie Nielsen. Født 30.1.1863
1877, Paaske 8. April, Emil Villiam Larsen. Søn af møllebygger Peder Larsen. Født 1.2.1863
1877, Paaske 8. April, Iver Carl Nielsen. Søn af daglejer Niels Christian Nielsen. Født 10.2.1863
1877, Paaske 8. April, Sophus Carl Busen. Søn af skomager Hans Christian Busen. Født 23.2.1863
1877, Paaske 8. April, Erik Jensen Eriksen. Søn af gaardmand Lars Eriksen og Ane Marie Pedersdatter, Sandager Sogn. Født 1.3.1863, døbt 1.5.1863 i Sandager Kirke
1877, Paaske 8. April, Marius Jørgen Christian Rasmussen. Søn af fuldmægtig Carl Christian Rasmussen. Født 27.3.1863
1877, Paaske 8. April, Nicolaj Jacobsen Ravn. Søn af husmand Jens Andersen og Ane Johansdatter, Flemløse. Født 11.4.1863, døbt 12.4.1863 i Flemløse
1877, Paaske 8. April, Peter Martin Anton Petersen. Søn af smedesvend Johan Peter Petersen. Født 13.4.1863
1877, Paaske 8. April, Jeppe Christiansen. Søn af huusmand Christian Jørgensen, af Melby, Assens Landsogn. Født 29.4.1863
1877, Paaske 8. April, Carl Viggo Jensen. Søn af indsidder Niels Jensen og Maren Nielsen, Skovshoved i Gjentofte Sogn. Født 15.5.1863, døbt 12.7. i Gjentofte
1877, Paaske 8. April, Jens Vilhelm Christensen, Kjøbenhavn. Søn af arbejdsmand Ole Christian Christensen og Karen Marie Nielsen. Født 29.5.1863, døbt 26.6.1863 i Trinitatis
1877, Paaske 8. April, Anders Christian Nielsen. Søn af møllersvend Hans Peter Nielsen. Født 30.5.1863
1877, Paaske 8. April, Johan Jørgen Storm. Søn af brændevinsbrænder Hans Storm. Født 8.6.1863
1877, Mikkelsdag, Christian Jørgensen. Søn af daglejer Jørgen Petersen. Født 12.5.1863
1877, Mikkelsdag, Hans Mortensen Kolte. Søn af vognmand Hans Mortensen Kolte. Født 12.5.1863
1877, Mikkelsdag, Anders Jensen. Søn af høker Casper Jensen. Født 20.5.1863
1877, Mikkelsdag, Niels Larsen. Søn af stenhugger Lars Hansen. Født 17.7.1863
1877, Mikkelsdag, Conrad Peter Bencke. Søn af murmester Heinrich Bencke. Født 29.8.1863
1877, Mikkelsdag, Carl Emil Schiøtt. Søn af kjøbmand Gotthard Philip Schiøtt. Født 2.9.1863
1877, Mikkelsdag, Hans Christian Hansen. Søn af postbud Lars Peter Hansen. Født 12.9.1863
1877, Mikkelsdag, Adolph Henrik Pedersen. Søn af vægter Frederik Jørgen Pedersen. Født 16.9.1863
1877, Mikkelsdag, Peter Christian Petersen. Søn af Johan Christian Petersen og Katrine H. H. Larsen. Født 21.9.1863, døbt 24.11.1863 i Haderslev
1877, Mikkelsdag, Niels Larsen. Søn af tømrer Lars Jensen. Født 25.9.1863
1877, Mikkelsdag, Erik Ludvig Christensen. Søn af smedesvend Rasmus Christensen. Født 4.10.1863
1877, Mikkelsdag, Niels Peter Hansen. Søn af Maren Hansen. Født 7.10.1863
1877, Mikkelsdag, Georg Abraham Christoffer Peter Glerup. Søn af boghandler Niels Georg Glerup og Marie Lovise Margrete Moslein. Født 29.10.1863, døbt 15.11.1863 i Haderslev
1877, Mikkelsdag, Marius Carl Christian Kropp. Søn af enke Ane Marie Christine Andersen. Født 12.11.1863
1877, Mikkelsdag, Carl Christian Busch. Søn af skomager Daniel Busch. Født 17.11.1863
1878, Paaske 28. April, Niels Frederik Jochimsen. Søn af kjøbmand F. J. C. Jochimsen. Født 22.9.1863
1878, Paaske 28. April, Harald Martin Sørensen. Søn af tømmermester Mads Sørensen. Født 23.11.1863
1878, Paaske 28. April, Rasmus Clausen. Søn af indsidder Claus Frederiksen og Mette Kirstine Larsen. Født 24.12.1863, døbt 1.2.1864 i Kjerte
1878, Paaske 28. April, Peter Carl Hansen. Søn af sejæmager Christian Jacob Hansen. Født 25.1.1864
1878, Paaske 28. April, Søren Peter Sørensen. Søn af husmand Hans Sørensen, Saltofte, Assens Landsogn. Født 7.2.1864
1878, Paaske 28. April, Johan Peter Ohgrøn. Søn af Petrine Frederikke Meyer. Født 20.2.1864
1878, Paaske 28. April, Julius Christophersen. Søn af skibsbygger H. C. Christophersen. Født 20.2.1864
1878, Paaske 28. April, Hans Svendsen Lund. Søn af skomager Hans Offer Severin Lund. Født 23.2.1864
1878, Paaske 28. April, Christian Hansen. Søn af landboelsmand og skibstømrer Laurits Hansen og Kirsten Petersen. Født 24.2.1864, døbt 24.3.1864 i Vonsbek
1878, Paaske 28. April, Jens Christian Hansen. Søn af daglejer Jørgen Hansen. Født 25.2.1864
1878, Paaske 28. April, Valdemar Thorvald Justesen. Søn af vognmand Niels Justesen. Født 7.3.1864
1878, Paaske 28. April, Mads Arnold Andersen. Søn af kjøbmand T. A. Andersen. Født 7.3.1864
1878, Paaske 28. April, Peder Jørgensen. Søn af daglejer Hans Jørgensen. Født 15.3.1864
1878, Paaske 28. April, Johannes Seebach. Søn af rebslager Rasmus Seebach. Født 21.3.1864
1878, Paaske 28. April, Rasmus Nielsen, Søn af husmand Lars Nielsen og Marie Hansen. Født 13.4.1864, døbt 29.5.1864 i Starup, Gjørding Sogn
1878, Paaske 28. April, Emil Ernst. Søn af maler Christian Ernst. Født 30.4.1864
1878, Paaske 28. April, Frederik Carl Christian Lorentsen. Søn af skrædder Knud Frederik Lorentsen. Født 10.5.1864
1878, Paaske 28. April, Alfred Marius Petersen. Søn af skipper Anthon Petersen. Født 11.5.1864
1878, Mikkelsdag, Hans Peter Jørgensen. Søn af smaakjører Anders Jørgensen. Født 18.7.1864
1878, Mikkelsdag, Marius Andersen. Søn af brændevinskarl Rasmus Andersen. Født 26.7.1864
1878, Mikkelsdag, Niels Christian Clausen. Søn af slagter Ludvig Anastatius Clausen. Født 28.8.1864
1878, Mikkelsdag, Niels Henrik Nielsen. Søn af daglejer Isak Nielsen. Født 2.9.1864
1878, Mikkelsdag, Harald Theodor Schiøtt. Søn af kjøbmand Gotthard Philip Schiøtt. Født 16.9.1864
1878, Mikkelsdag, Carl Christian Vilhelm Jensen. Søn af skrædder Hans Christian Frederik Jensen. Født 10.10.1864
1878, Mikkelsdag, Hans Vilhelm Jacobsen. Søn af sømand Zacharias Jacobsen. Født 16.10.1864
1878, Mikkelsdag, Hans Axel Hansen. Søn af gaardmand Hans Hansen og Ane Katrine Hansen, i Nakke. Født 29.10.1864, døbt 11.1.1865 i Tanderup Kirke
1878, Mikkelsdag, Niels Bonde Hansen. Søn af snedker Niels Hansen og Rasmine Nielsen Bonde. Født 12.11.1864, døbt 19.2.1865 i Gamtofte Kirke
1879, Paaske 20. April, Frederik Vilhelm Maaløe. Søn af fuldmægtig J. F. V. Maaløe, Assens. Født 4.9.1864
1879, Paaske 20. April, Frederik Christian Valentin Jakobsen. Søn af spisevært Hans Jakobsen, Assens. Født 12.11.1864
1879, Paaske 20. April, Hans Jørgen Skafte – Christiansen. Søn af skipper Anders Christiansen, Assens. Født 16.11.1864
1879, Paaske 20. April, Nicolaj Peter Brink. Søn af bager Frederik Georg David Brink, Assens. Født 5.12.1864
1879, Paaske 20. April, Hendrik Hendriksen. Søn af drejer Mads Hendriksen, Assens. Født 15.12.1864
1879, Paaske 20. April, Anders Larsen. Søn af Anne Andersen, Møllerhuse. Født 17.2.1865
1879, Paaske 20. April, Mathias Hansen Kludt. Søn af smed Theodor Kludt, Assens. Født 22.2.1865, døbt 8.4.1865 i Gammel Haderslev
1879, Paaske 20. April, Niels Christian Zachariasen. Søn af sømand Niels Christian Zachariasen, Assens. Født 3.3.1865
1879, Paaske 20. April, Clemmen Friedler Nielsen. Søn af møllersvend Hans Peter Nielsen, Assens. Født 7.3.1865
1879, Paaske 20. April, Johan Gottlieb Petersen. Søn af tømmermester Nicolaj Clausen Glose Petersen, Assens. Født 17.3.1865
1879, Paaske 20. April, Jens Peter Dreijer. Søn af kjøbmand Diderik Peter Dreijer, Assens. Født 28.3.1865
1879, Paaske 20. April, Emil Wenzell. Søn af smaakjører Anton Vilhelm Wenzell, Assens. Født 31.3.1865
1879, Paaske 20. April, Niels Marius Carstensen. Søn af maler Peter Carstensen, Assens. Født 6.4.1865
1879, Paaske 20. April, Hans Christian Eriksen. Søn af daglejer Erik Larsen, Assens. Født 3.5.1865
1879, Mikkelsdag 5. Oktober, Carl Otto Nielsen. Søn af bogbinder Niels Emil Henrik Nielsen, Assens. Født 25.7.1864
1879, Mikkelsdag 5. Oktober, Sophus Christian Frisch. Søn af boghandler Christian Frisch, Assens. Født 23.5.1865
1879, Mikkelsdag 5. Oktober, Jørgen Andreasen. Søn af murer Andreas Jørgensen, Assens. Født 315.1865
1879, Mikkelsdag 5. Oktober, Ainer Peter Vilhelm Ferdinand Heiden. Søn af vejbetjent N. C. Heiden, Assens. Født 13.6.1865
1879, Mikkelsdag 5. Oktober, Terkel Vilhelm Andersen. Søn af skibstømrer Jens Andersen, Assens. Født 19.6.1865
1879, Mikkelsdag 5. Oktober, Frederik Vilhelm Hansen. Søn af postbud Lars Peter Hansen, Assens Født 3.7.1865
1879, Mikkelsdag 5. Oktober, Hans Ulrik Madsen. Søn af skibstømrer Christian Madsen, Assens. Født 9.9.1865
1879, Mikkelsdag 5. Oktober, Frederik Vilhelm Marcussen. Søn af værtshusholder Niels Vilhelm Frederik Marcussen, Assens. Født 26.9.1865
1879, Mikkelsdag 5. Oktober, Frederik Vilhelm Lund. Søn af snedker Iver Peter Lund, Assens. Født 3.11.1865
1879, Mikkelsdag 5. Oktober, Marius Jørgensen. Søn af møllersvend Mads Christian Jørgensen, Assens. Født 11.11.1865
1879, Mikkelsdag 5. Oktober, Rasmus Georg Barenkop Christensen. Søn af Emilie Petrea Christensen, Assens. Født 21.11.1865
1880, Paaske 4. April, Mathias Nicolaj Schmidt. Søn af skipper Nicolaj Schmidt. Født 21.9.1865
1880, Paaske 4. April, Peter Marius Johan Maaløe. Søn af tobakspinder Theodor H. V. L. Maaløe. Født 23.11.1865
1880, Paaske 4. April, Jørgen Hansen Jørgensen. Søn af daglejer Hans Jørgensen. Født 4.12.1865
1880, Paaske 4. April, Lars Larsen. Søn af daglejer Hans Larsen. Født 4.12.1865
1880, Paaske 4. April, Jacob Karup. Søn af skrædder Hans Peter Karup. Født 13.12.1865
1880, Paaske 4. April, Jens Thomas Nicolaj Møller. Søn af rebslager Henrik Frederik Nicolaj Møller. Født 16.12.1865
1880, Paaske 4. April, Hans Hansen. Søn af Bertha Marie Johansen, af Baagø og Mads Hansen. Født 16.12.1865, døbt 28.1 paa Baagø
1880, Paaske 4. April, Niels Peter Christian Eriksen. Søn af skrædder Hans Chr. Eriksen. Født 16.12.1865
1880, Paaske 4. April, Peter Hansen. Søn af styrmand Andreas Hansen. Født 18.12.1865
1880, Paaske 4. April, Lars Hansen. Søn af daglejer Johan Jørgensen. Født 3.1.1866
1880, Paaske 4. April, Christian Eriksen. Søn af skibstømrer Erik Larsen. Født 17.1.1866
1880, Paaske 4. April, Vilhelm Brødegaard. Søn af urmager Rasmus Fred. Brødegaard. Født 24.1.1866
1880, Paaske 4. April, Niels Peter Petersen. Søn af garversvend Lars Petersen. Født 10.2.1866
1880, Paaske 4. April, Peter Ditlev Petersen. Søn af gartner Peter Ditlev Mortensen og Frederikke Lovise Hansen. Født 14.2.1866, døbt 13.5.1866 i Dreslette Kirke
1880, Paaske 4. April, Frederik Niels Marius Busch. Søn af glarmester Henning Busch. Født 24.2.1866
1880, Paaske 4. April, Valdemar Emil Herhold Nielsen. Søn af dyrlæge Emil Nielsen. Født 9.3.1866
1880, Paaske 4. April, Jørgen Sædholm. Søn af tømrer Rasmus Jensen. Født 15.3.1866. Navneforandring 30.12.1905 iflg. By- og Herredskontoret i Assens
1880, Paaske 4. April, Søren Christian Just Andersen. Søn af maler Lars Peter Andersen. Født 31.3.1866
1880, Paaske 4. April, Hans Nicolaj Roy. Søn af bager Poul Roy. Født 15.4.1866
1880, Paaske 4. April, Carl Frederik Jørgensen. Søn af skrædder Jørgen Christian Jørgensen. Født 18.4.1866
1880, Paaske 4. April, Otto Christoffer Jørgensen. Søn af færgeskipper Rasmus Chr. Jørgensen. Født 29.4.1866
1880, Paaske 4. April, Hans Nicolaj Thomsen, i Ebberup. Søn af indsidder Mads Thomsen, Ebberup i Kjærum Sogn. Født 29.5.1866
1880, Paaske 4. April, Niels Jørgen Jensen. Søn af Kirsten Jensen og ungkarl Hans Jørgen Jensen. Født 2.6.1866, døbt 25.6. i Gjelsted
1880, Paaske 4. April, Jørgen Andersen. Søn af fisker Knud Andersen, Thorøhuse i Kjærum Sogn. Født 24.6.1866
1880, Mikkelsdag, Christian Poul Frederik Harald Røen. Søn af fourér i Tøjetaten Peter Julius Thorvald Røen og Frederikke Schøn. Født 31.8.1866, døbt 19.11. 1866 i Garnisons Kirke, Kjøbenhavn
1880, Mikkelsdag, Carl Emilius Christian Wagner. Søn af skomager Johan Wagner. Født 17.1.1866
1880, Mikkelsdag, Anders Pedersen. Søn af Johanne Andersen og ungkarl Peder Larsen. Født 28.5.1866, døbt 24.6.1866 i Sønderby
1880, Mikkelsdag, Hans Jacob Jessen. Søn af tømrer Peter Lorentz Jessen. Født 20.6.1866
1880, Mikkelsdag, Laurits Gormsen. Søn af daglejer Rasmus Gormsen. Født 17.7.1866
1880, Mikkelsdag, Hans Andersen. Søn af daglejer Mads Andersen. Født 18.8.1866
1880, Mikkelsdag, August Clausen. Søn af daglejer Claus Frederiksen. Født 31.8.1866
1880, Mikkelsdag, Rasmus Olsen, Søn af værtshusholder Ole Petersen. Født 5.9.1866
1880, Mikkelsdag, Laurits Cornelius Bang. Søn af Abelone Cornelius. Født 2.10.1866
1880, Mikkelsdag, Anders Frederik Christian Jeppesen. Søn af Nielsine Petrine Nielsen og slagtersvend Samuel Nicolaj Schmidt Jeppesen. Født 10.10.1866, døbt 7.11.1866 i Odense Frue Kirke
1880, Mikkelsdag, Hans Jørgensen, Kjærum Sogn. Søn af invalid Hans Jørgensen. Født 15.10.1866
1880, Mikkelsdag, Hans Anton Jørgensen. Søn af skibsbygger Claus Jørgensen. Født 19.10.1866
1880, Mikkelsdag, Hans Frederiksen, i Kjærum. Søn af husmand Lars Frederiksen. Født 23.10.1866
1880, Mikkelsdag, Niels Frederik Hansen Pløger. Søn af teglmester Frederik Conrad August Pløger og Birthe Hansdatter. Født 25.10.1866, døbt 26.12.1866 i Vissenbjerg
1880, Mikkelsdag, Jens Marius Hansen. Søn af snedker Niels Hansen og Rasmine Nielsen Bonde. Født 7.11.1866, 3.2.1867 i Gamtofte Kirke
1880, Mikkelsdag, Jens Hansen. Søn af skibstømrer Laurs Hansen og Kirsten Pedersen. Født 12.12.1866, døbt 22.12. samme aar i Vonsbeck
1881, Paaske 24. April, Elias Vilhelm Udby. Søn af skipper Hans Laurits Udby. Født 31.5.1866
1881, Paaske 24. April, Hans Christian Jørgensen. Søn af daglejer Jørgen Olsen. Født 28.9.1866
1881, Paaske 24. April, Richard Jacob Julius Steenberg. Søn af organist og lieutenant V. A. Steenberg. Født 4.11.1866
1881, Paaske 24. April, Johan Christian Victor Jørgensen. Søn af nagelsmed Jacob Louis Jørgensen. Født 20.11.1866
1881, Paaske 24. April, Rasmus Marius Lund. Søn af skomager Hans Offer Severin Lund. Født 28.11.1866
1881, Paaske 24. April, Georg William Petersen. Søn af skipper Anton Petersen. Født 29.11.1866
1881, Paaske 24. April, Hans Christian Nielsen. Søn af fellbereder Hans Nielsen. Født 1.12.1866
1881, Paaske 24. April, Anders Hansen Andersen. Søn af skibstømrer Hans Andersen. Født 5.12.1866
1881, Paaske 24. April, Marius Jacob Rasmussen. Søn af daglejer Rasmus Mortensen. Født 5.12.1866
1881, Paaske 24. April, Jens William Valdemar Jensen. Søn af skrædder Hans Jensen og Mette Kirstine Jacobsen. Født 1.1.1867, døbt 22.4 samme aar i Ottestrup
1881, 1004, Laurits Schmidt. Søn af skipper Laurits Schmidt. Født 5.1.1867
1881, Paaske 24. April, Claus Christian Clausen. Søn af Judith Nielsen. Født 13.1.1867
1881, Paaske 24. April, Frederik Peter Madsen Hansen Dalborg. Navneændring Dalborg tilføjet 17.9.1903 fra Vinding Herreds Kontor. Søn af daglejer Mads Hansen. Født 23.1.1867
1881, Paaske 24. April, Georg Valdemar Schiøtt. Søn af isenkræmmer Gotth. P. Schiøtt. Født 24.1.1867
1881, Paaske 24. April, Jørgen Andersen. Søn af tjenestekarl Anders Jørgensen. Født 25.1.1867
1881, Paaske 24. April, Johan Niels Ernst. Søn af drejer F. Ernst. Født 31.1.1867
1881, Paaske 24. April, Rasmus Christian Jørgensen. Søn af Karen Petersen. Født 13.2.1867
1881, Paaske 24. April, Carl Julius Hansen. Søn af Johanne Sophie Juliussen. Født 15.2.1867, døbt 26.5. samme aar i Gamtofte Kirke
1881, Paaske 24. April, Hans Julius Zachariassen. Søn af sømand Niels Zachariassen. Født 2.4.1867
1881, Paaske 24. April, Christopher Maaløe. Søn af fuldmægtig F. V. M. Maaløe. Født 2.1.1866
1881, Mikkelsdag, Johannes Vilhelm Strøyberg. Søn af apotheker J. N. H. Strøyberg. Født 3.10.1866
1881, Mikkelsdag, Theodor Emil Casse. Søn af lærer og cand. phil. F. W. Casse. Født 30.10.1866
1881, Mikkelsdag, Nicolaj Peter Hansen. Søn af kjøbmand H. A. Hansen. Født 5.12.1866
1881, Mikkelsdag, Rasmus Petersen Schmit, Søn af skibskaptejn C. F. Schmit. Født 3.1.1867
1881, Mikkelsdag, Jens Christian Schmidt. Søn af skipper Nicolaj Schmidt. Født 27.3.1867
1881, Mikkelsdag, Anders Christian Andersen. Søn af fragtmand Hans Andersen. Født 29.3.1867
1881, Mikkelsdag, Jørgen Theogidius Willmann. Søn af børstenbinder F. H. Willmann. Født 5.5.1867
1881, Mikkelsdag, Niels Marius Jessen. Søn af tømrer P. L. Jessen. Født 14.6.1867
1881, Mikkelsdag, Herman Christophersen. Søn af skibsbygger H. C. Christoffersen. Født 28.6.1867
1881, Mikkelsdag, Niels Peter Petersen. Søn af daglejer Christen Petersen. Født 14.7.1867
1881, Mikkelsdag, Anthon Louis Maaløe. Søn af fuldmægtig F. W. M. Maaløe. Født 23.7.1867
1881, Mikkelsdag, Christian Nicolaj Tommerup. Søn af slagter J. P. Tommerup. Født 26.7.1867
1881, Mikkelsdag, Andreas Vilhelm Marius Jochimsen. Søn af kjøbmand F. F. C. Jochimsen. Født 15.8.1867
1881, Mikkelsdag, Sophus Christopher Schultz. Søn af snedker H. F. H. Schultz. Født 25.8.1867
1881, Mikkelsdag, Niels Marcus Julius Kropp. Søn af snedker J. R. Kropp. Født 9.9.1867
1881, Mikkelsdag, Peter Andreas Petersen. Søn af rokkedrejer A. Petersen, Assens Landsogn. Født 18.9.1867
1881, Mikkelsdag, Jens Peter Fuchs. Søn af snedker C. H. P. Fuchs. Født 28.9.1867
1881, Mikkelsdag, Carl Christian Hein. Søn af sømand M. H. Hein. Født 11.10.1867
1881, Mikkelsdag, Jørgen Vilhelm Andersen. Søn af kjøbmand F. A. Andersen. Født 12.10.1867
1881, Mikkelsdag, Jørgen Jørgensen. Søn af Kathrine Bagge. Født 28.10.1867
1881, Mikkelsdag, Knud Jepsen Mogensen. Søn af sømand Jens Jeppesen Mogensen. Født 19.11.1867
1881, Mikkelsdag, Hans Carl Petersen. Søn af garversvend Lars Petersen. Født 4.12.1867
1881, Mikkelsdag, Peter Petersen, i Haare. Søn af Birthe Marie Petersen. Født 25.12.1867, døbt 19.1.1868 i Tanderup Kirke
1881, Mikkelsdag, Marius Theodor Maaløe. Søn af tobakspinder Th. V. H. L. Maaløe. Født 26.12.1867
1882, Paaske 16. April, Johan Frederik Høffner. Søn af farver Carl Emil Høffner. Født 5.11.1867
1882, Paaske 16. April, Carl Julius Larsen. Søn af sadelmager Ingemann Larsen. Født 20.11.1867
1882, Paaske 16. April, Georg Adolph Madsen. Søn af væver Peter Madsen. Født 29.11.1867
1882, Paaske 16. April, Mads Christian Rasmussen. Søn af Ane Kirstine Christiansen og smedesvend Rasmus Madsen. Født 20.12.1867, døbt 9.2.1868 i Tommerup Kirke
1882, Paaske 16. April, Hans Jørgen Andersen. Søn af murmester Hans Andersen. Født 8.1.1868
1882, Paaske 16. April, Hans Christian Lauritz Gabriel. Søn af murer Niels Christian Gabriel. Født 26.1.1868
1882, Paaske 16. April, Frederik Sophus Andersen. Søn af smed Christen Søren Andersen. Født 28.1.1868  
1882, Paaske 16. April, Johan Frederik Vilhelm Brygge. Søn af Johan Frederik Vilhelm Brygge og Marie Hansen. Født 8.2.1868, døbt 29.3. i Fjellerup
1882, Paaske 16. April, Vilhelm Resting. Søn af opticus Johan Severin Resting. Født 23.2.1868
1882, Paaske 16. April, Hans Peter Julius Lund. Søn af snedker Iver Peter Lund. Født 25.3.1868
1882, Paaske 16. April, Ludvig Andreas Karup. Søn af skrædder Hans Peter Karup. Født 3.4.1868
1882, Paaske 16. April, Niels Jørgen Frandsen. Søn af husmand Hans Frandsen og Mette Kirstine Larsen. Født 18.5.1867, døbt 25.7.1868 i Gjelsted
1882, Paaske 16. April, Hans Peter Frederik Gottlieb Nielsen. Søn af tjenestekarl Hans Nielsen. Født 1.6.1868
1882, Paaske 16. April, Morten Johansen. Søn af indsidder Jacob Johansen. Født 3.6.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Julius Rasmussen. Søn af skibstømrer Laurits Rasmussen. Født 7.7.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Hans Peter Andersen. Søn af daglejer Rasmus Andersen. Født 28.7.1868  
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Niels Peter Nielsen. Søn af skrædder Jens Nielsen og Jacobine Hansen. Født 31.8.1868, døbt 1.11. i Orte
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Marius Peter Hansen. Søn af Karen Hansen. Født 10.9.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Laurits Henrik Jacobsen. Søn af sømand Zacharias Jacobsen. Født 8.11.1868
1883, Paaske 1. April, Jens Bendix Christian Carstensen. Søn af drejer Hans Carl Carstensen. Født 17.8.1868
1883, Paaske 1. April, Niels Jensen. Søn af skrædder Lars Jensen og Maren Sophie Larsen. Født 16.9.1868, døbt 25.10.1868 i Stillinge Kirke
1883, Paaske 1. April, Søren Hannibal Steen. Søn af kjøbmand Christian Josephsen Steen. Født 30.9.1868  
1883, Paaske 1. April, Christian Rudolph Elias Braun. Søn af Anne Johanne Marie Holm. Født 6.11.1868  
1883, Paaske 1. April, Peter Nicolai Marcussen. Søn af snedker Andreas Marcussen. Født 18.12.1868
1883, Paaske 1. April, Georg Andreas Rasmussen. Søn af hattemagersvend Georg Christian Rasmussen. Født 9.1.1869
1883, Paaske 1. April, Vilhelm Peter August Lucas. Søn af blikkenslager I. F. V. Lucas. Født 24.1.1869
1883, Paaske 1. April, Vilhelm Nicolaj Jørgensen. Søn af skrædder I. C. Jørgensen. Født 13.2.1869
1883, Paaske 1. April, Arnold Edvard Vilhelm Jensen. Søn af skrædder Hans Jensen og Mette Kirstine Jacobsen. Født 14.2.1869, døbt 30.5.1869 i Ottestrup
1883, Paaske 1. April, Jacob Peter Ingvard Johnsen. Søn af smed Hans Marcus Johnsen og Ane Sophie Meyer. Født 22.2.1869, døbt 4.4.1869 i Nykjøbing paa Mors
1883, Paaske 1. April, Carl Henrik Besmann. Søn af skomager H. H. Besmann. Født 5.3.1869
1883, Paaske 1. April, Carl Georg Petersen. Søn af former Hendrik Petersen. Født 13.3.1869
1883, Paaske 1. April, Peter Matthiasen Schmit. Søn af skipper Nicolai Peter Schmit. Født 16.3.1869
1883, Paaske 1. April, Marius Seebach. Søn af rebslager Rasmus Seebach. Født 18.3.1869
1883, Paaske 1. April, Niels Christian Nielsen. Søn af hattemager N. P. V. Nielsen. Født 26.3.1869
1883, Paaske 1. April, Hans Sophus August Andersen. Søn af maler L. P. Andersen. Født 27.3.1869
1883, Paaske 1. April, Jens Madsen Lund. Søn af kjøbmand Niels Lund. Født 3.4.1869
1883, Paaske 1. April, Carl Christian Jørgensen. Søn af smaakjører Anders Jørgensen. Født 11.4.1869
1883, Paaske 1. April, Niels Adolph Julius Olsen. Søn af maler N. L. Olsen. Født 19.4.1869
1883, Paaske 1. April, Peter Petersen, Søn af daglejer Anders Petersen. Født 20.4.1869
1883, Paaske 1. April, Heinrich Christoffer Diederich Beneke. Søn af murer H. Beneke. Født 22.4.1869
1883, Paaske 1. April, Niels Peter Clausen. Søn af møllekusk Jørgen Clausen. Født 28.4.1869
1883, Paaske 1. April, Christian Hansen. Søn af kjøbmand Jacob Ingertus Hansen. Født 28.4.1869
1883, Paaske 1. April, Carl Petersen. Søn af daglejer Christen Petersen. Født 12.5.1869
1883, Paaske 1. April, Carl Henrik Nicolai Sophus Tange. Søn af snedker I. P. Tange. Født 31.5.1869
1883, Mikkelsdag, Søren Jacob Hempel. Søn af ex. jur. og landmaaler Chr. Hempel. Født 10.1.1869
1883, Mikkelsdag, Emanuel Hansen. Søn af sømand Johannes Hansen. Født 24.6.1869
1883, Mikkelsdag, Christen Christensen Møller. Søn af gartner I. G. V. Hahn – Møller. Født 8.7.1869
1883, Mikkelsdag, Emil Alexander Justesen. Søn af vognmand Niels Justesen. Født 10.9.1869
1883, Mikkelsdag, Lars Martin Jensen. Søn af skrædder Lars Jensen og Maren Sophie Larsen. Født 12.10.1869, døbt 28.3.1870 St Mikkels Kirke, Slagelse
1883, Mikkelsdag, Jens Carl Frederik Rasmussen. Søn af fotograf Jens Rasmussen og Mathilde Caroline Frederikke Petersen. Født 14.10.1869, døbt 17.12.1869 i Brenderup
1883, Mikkelsdag, Rasmus Henrik Petersen. Søn af daglejer Anders Petersen. Født 13.11.1869
1883, Mikkelsdag, Carl Nielsen Ernst. Søn af bager Claus Jacob Ernst. Født 27.11.1869
1884, Paaske 20. April, Peter Karberg. Søn af landbruker Hans Christian Karberg og Augusta Dorthea Bitters. Født 21.1.1869, døbt 26.2.1869 i Bunkeflo Sogn, Sverrig
1884, Paaske 20. April, Frederik Hansen, i Hamburg. Søn af kjøbmand Niels Hansen og Sophie Magdalene Resting. Født 28.5.1869, døbt 26.12.1869 i St. Georgs
1884, Paaske 20. April, Jørgen Christian Petersen. Søn af gartner Peter Ditlev Mortensen. Født 8.11.1869
1884, Paaske 20. April, Nicolai Hannibal Pedersen. Søn af daglejer Peder Jensen. Født 10.12.1869
1884, Paaske 20. April, Hans Peter Lund. Søn af kurvemager Carl Emil Lund. Født 16.1.1870
1884, Paaske 20. April, Christian Florentius Clausen. Søn af slagter Ludvig Anastatius Clausen. Født 16.1.1870
1884, Paaske 20. April, Hans Jacob Hansen. Søn af tømrer Peter Hansen. Født 18.2.1870
1884, Paaske 20. April, Niels Andersen. Søn af fisker Jørgen Andersen. Født 19.2.1870
1884, Paaske 20. April, Peter Petersen Lysholt. Søn af gaardmand Peter Petersen Lysholt. Født 23.2.1870, døbt 18.4.1870 i Vedtofte
1884, Paaske 20. April, Johan Christian Maaløe. Søn af tobakspinder Theodor H. V. L. Maaløe. Født 28.2.1870
1884, Paaske 20. April, Metinus Bredahl. Søn af skrædder Erik Bredahl og Grethe Piedsted. Født 20.3.1870, døbt 10.11.1874 i Kolding
1884, Paaske 20. April, Axel Christian Lund. Søn af skomager Hans Offer Lund. Født 22.3.1870
1884, Paaske 20. April, Carl Rosalius Simonsen. Søn af væver Christian Simonsen. Født 30.3.1870
1884, Paaske 20. April, Carl Johan Jochimsen. Søn af kjøbmand Friederich T. Chr. Jochimsen. Født 31.3.1870
1884, Paaske 20. April, Martin Jørgensen. Søn af skibsbygger Claus Jørgensen. Født 22.4.1870
1884, Paaske 20. April, Hans Claudius Andersen. Søn af værtshusholder Peter Andersen. Født 19.5.1870  
1884, Paaske 20. April, Andreas Jørgen Sørensen. Søn af sadelmager Julius Theodor Sørensen. Født 23.5.1870
1884, Paaske 20. April, Poul Daniel Lauritzen. Søn af naalemagersvend Ernst Bernh. Lauritzen. Født 1.6.1870  
1884, Mikkelsdag 5. Oktober, Anders Rasmussen Jørgensen. Søn af gaardmand Peder Jørgensen. Født 30.7.1870, døbt 28.8.1870 i Verninge
1884, Mikkelsdag 5. Oktober, Anders Christian Frandsen. Søn af husmand Hans Frandsen og Mette Kirstine Larsen. Født 6.9.1870, døbt 20.11.1870 i Rørup
1884, Mikkelsdag 5. Oktober, Hans Larsen. Søn af tømrer Lars Jensen. Født 25.9.1870
1884, Mikkelsdag 5. Oktober, Hans Peter Hansen. Søn af buntmager Hans Peter Hansen. Født 2.10.1870
1884, Mikkelsdag 5. Oktober, Lars Christian Rasmussen. Søn af smed Rasmus Madsen og Ane Kirstine Christiansen. Født 9.10.1870, døbt 11.12.1870 i Ørslev
1885, Paaske 12. April, Lars Peter Zachariassen. Søn af sømand Niels Chr. Zachariassen. Født 4.9.1870
1885, Paaske 12. April, Jørgen Mortensen. Søn af avlsbruger Lars Mortensen. Født 18.10.1870
1885, Paaske 12. April, Ole Christian Sand. Søn af kjøbmand Iver Sand og Anna Caroline Petronella Hassing. Født 20.11.1870, døbt 26.12.1870 Vor Frue Kirke i Svendborg
1885, Paaske 12. April, Jens Jørgensen. Søn af husmand Niels Jørgensen. Født 3.12.1870
1885, Paaske 12. April, Johan Schufrie Meyer. Søn af slagtermester Theodor Meyer. Født 22.12.1870
1885, Paaske 12. April, Niels Christian Madsen Hansen. Søn af træskomand Mads Hansen. Født 17.1.1870  
1885, Paaske 12. April, Frederik Nielsen Marcussen. Søn af snedker Andreas Marcussen. Født 4.2.1871
1885, Paaske 12. April, Georg Rasmus Jacobsen. Søn af sømand Zacharias H. Jacobsen. Født 7.2.1871
1885, Paaske 12. April, Hans Reippurt Hansen. Søn af skibstømrer Hans R. Hansen og Ane Kirstine Marie Dorthea Carstensen. Født 9.2.1871, døbt 2.7.1871 St. Hans Kirke i Odense
1885, Paaske 12. April, Hans Peter Rasmussen. Søn af skibstømrer Laurits Rasmussen. Født 12.2.1871
1885, Paaske 12. April, Rasmus Andersen. Søn af daglejer Mads Andersen. Født 13.2.1871
1885, Paaske 12. April, Christian Leonhard Lund Petersen. Søn af smed Rasmus Petersen og Jensine Nielsen. Født 20.2.1871, døbt 10.4.1871 St. Knud Kirke i Odense
1885, Paaske 12. April, Laurits Sophus Hansen. Søn af rebslager P. P. S. Nørregaard Hansen. Født 20.3.1871
1885, Paaske 12. April, Jens Frederik Ludvig Wittrup. Søn af lærer C. F. V. Wittrup ved Borgerskolen. Født 23.3.1871
1885, Paaske 12. April, Georg Anton Andreas Soergel. Søn af slagtermester Georg Soergel og Johanne Frederica Vilhelmine Lucie Franck. Født 15.4.1871, døbt 30.8.1871 i Hamborg, St. Poul
1885, Paaske 12. April, Anders Peter Andersen. Søn af lærer Anders Andersen og Ane Christine Nielsen. Født 19.4.1871, døbt 18.5.1871 i Tommerup
1885, Paaske 12. April, Hans Peter Andersen. Søn af Maren Kirstine Petersen og ungkarl Anders Hansen. Født 29.4.1871, døbt 18.5.1871 i Kjøng
1885, Paaske 12. April, Niels Martin Christensen. Søn af portør Carl Christensen og Abelone Hansen. Født 1.5.1871, døbt Juli 1871 i Hatting
1885, Paaske 12. April, Jens Marius Jensen. Søn af møllebygger Hans Jørg. Jensen. Født 11.5.1871
1885, Paaske 12. April, Ole Jørgen Rasmus Laursen, Aarhus. Søn af arbejdsmand Christen Laursen og Dorthe Cathrine Olesen, i Viby. Født 21.5.1871, døbt 26.12.1871 i Viby
1885, Paaske 12. April, Christen Sørensen. Søn af Søren Christensen og Maren Andersen (senere gift med Søren Christensen). Født 3.6.1871
1885, Mikkelsdag, Olaf Honoratus Emanuel Bonnevie. Søn af postexpedient Peter Ferd. Emil Bonnevie og Juliane Marie Jensen. Født 20.10.1870, døbt 15.11.1870 i Frederiksberg
1885, Mikkelsdag, Alfred Schmit. Søn af skibsfører Chr. Fr. Schmit. Født 10.12.1870
1885, Mikkelsdag, Niels Hansen Petersen, Aa. Søn af arbejdsmand Jeppe Petersen og Gjertrud Kirstine Nielsen. Født 22.12.1870, døbt 5.3.1871 i Sønderby
1885, Mikkelsdag, Sophus Harald Søtoft Tange. Søn af snedker I. P. Tange. Født 29.4.1871
1885, Mikkelsdag, Christian Henning Lassen. Søn af kjøbmand Emil Gottlieb Henniche Lassen og Helga Malvine Olsen. Født 5.6.1871, døbt 11.6.1871 paa Sejerø
1885, Mikkelsdag, Hans Andersen. Søn af Anne Jeppesen Født 13.6.1871, døbt 30.7.1871 i Haarby
1885, Mikkelsdag, Hans Peter Østerbye. Søn af konditor J. I. Østerbye. Født 9.7.1871
1885, Mikkelsdag, Hans Oluf Hansen. Søn af værtshusholder Erik Hansen. Født 14.7.1871
1885, Mikkelsdag, Anton Nicolaj Hansen. Søn af postbud Lars Peter Hansen. Født 8.8.1871
1885, Mikkelsdag, Hans Peter Vilhelm Jeppesen. Søn af slagter Samuel N. S. Jeppesen. Født 13.8.1871
1885, Mikkelsdag, Hans Christian Andersen. Søn af gaardmand Rasmus Andersen og Ane Dideriksen. Født 30.8.1871, døbt 24.9.1871 paa Helnæs
1885, Mikkelsdag, Carl Christian Jørgensen. Søn af daglejer Knud Jørgensen. Født 20.9.1871
1885, Mikkelsdag, Hans Adolph Lino. Søn af sadelmager N. A. Lino. Født 16.9.1871
1885, Mikkelsdag, Johannes Marius Hein. Søn af matros Mads Henrik Hein. Født 19.9.1871
1885, Mikkelsdag, Jens Peter Pedersen. Søn af daglejer Lars Pedersen. Født 1.10.1871
1885, Mikkelsdag, Stinius Hans Jørgen Ernst. Søn af snedker I. R. Ernst. Født 7.10.1871
1885, Mikkelsdag, Morten Andersen. Søn af tjenestekarl Jørgen Andersen. Født 11.10.1871
1885, Mikkelsdag, Hans Peter Theodor Jeppesen. Søn af slagter Jeppe Christian Jeppesen. Født 27.10.1871
1885, Mikkelsdag, Jens Christian Gundorph. Søn af kommissionær J. Chr. Gundorph. Født 1.11.1871
1885, Mikkelsdag, Vilhelm Marius Nielsen. Søn af møllersvend Hans Peter Nielsen. Født 20.11.1871
1885, Mikkelsdag, Anders Hansen. Søn af skibstømrer Laurits Hansen og Kirsten Pedersen. Født 21.11.1871, døbt 17.12.1871
1886, Paaske, Niels Frederik Schmit. Søn af skipper Nicolai Schmit. Født 23.10.1871
1886, Paaske, Hans Henrik Wagner. Søn af skomager Johan Wagner. Født 20.12.1871
1886, Paaske, Johan August Eduard Lindkvist, i Frederiksberg. Søn af garversvend Magnus Lindkvist og Elisabeth Amalie Olsen, Frederiksberg. Født 22.12.1871, døbt 21.4.1872 i Frederiksberg Kirke
1886, Paaske, Niels Peter Nielsen. Søn af husmand Rasmus Nielsen og Ane Kirstine Olsen. Født 15.1.1872, døbt 26.4.1872 i Slotsbjærgby
1886, Paaske, Jørgen Christian Berthelsen. Søn af skolelærer Niels Berthelsen og Maren Dorthea Rasmussen. Født 21.1.1872, døbt 1.4.1872 i Vissenbjærg
1886, Paaske, Hans Søren Jensen, Assens Landsogn. Søn af husmand Niels Jensen. Født 22.1.1872
1886, Paaske, Peder Hansen, Assens Landsogn. Søn af husmand Hans Rasmus Jørgensen. Født 3.2.1872
1886, Paaske, Johan Frederik Johansen. Søn af tjenestekarl Anders Johansen. Født 13.2.1872
1886, Paaske, Lars Christian Andersen. Søn af daglejer Malthe Andersen. Født 19.2.1872
1886, Paaske, Johan Ulrik Resting. Søn af barometermager Johan Severin Resting. Født 27.2.1872
1886, Paaske, Marius Clausen. Søn af møllekusk Jørgen Clausen. Født 4.4.1872
1886, Paaske, Jørgen Petersen. Født 30.4.1872, døbt 14.5.1872 i Den kgl. Fødselsstiftelse i Kjøbenhavn
1886, Paaske, Carl William Hjalmar Milling, Vesterbro. Søn af murersvend Jens Hansen Milling og Hanne Kristine Hansen. Født 11.5.1872, døbt 16.6.1872 i Frederiksberg Kirke
1886, Paaske, Peder Jørgen Christensen, i Lundager. Søn af husmand Christen Jørgensen og Anne Johanne Thomsen. Født 26.5.1872, døbt 21.7.1872 i Gamtofte
1886, Mikkelsdag, Peter Carl Casse. Søn af cand. phil. og lærer Peter Vilhelm Casse. Født 2.10.1871
1886, Mikkelsdag, Carl Erik Julius Olsen. Søn af maler Niels Laurits Olsen. Født 28.4.1872
1886, Mikkelsdag, Alexander Gundersen. Søn af tobaksfabrikant Georg Th. V. Gundersen. Født 4.5.1872
1886, Mikkelsdag, Andreas Christian Kjerulff Møller. Søn af handelsgaartner Johan G. V. Hahn Møller. Født 21.5.1872
1886, Mikkelsdag, Hans Peter Hansen, i Allinge. Søn af ølbrygger Jens Hansen og Karen Marie Jensen. Født 17.6.1872, døbt 11.8.1872
1886, Mikkelsdag, Julius Albert Sørensen, i Svendborg. Søn af styrmand Martin Rasmussen Sørensen og Johanne Marie Hansen. Født 25.6.1872 døbt 11.8.1872
1886, Mikkelsdag, Rasmus Martin Petersen. Søn af garversvend Lars Petersen. Født 2.7.1872
1886, Mikkelsdag, Peter Hansen, i Kjærum. Søn af Maren Hansen, af Kjærum. Født 15.7.1872, døbt 11.8.1872 i Sønderby
1886, Mikkelsdag, Einar Andersen. Søn af kjøbmand Frants Arnold Andersen. Født 20.7.1872
1886, Mikkelsdag, Hans Christian Pedersen. Søn af drejer Anders Pedersen, Assens Landsogn. Født 23.7.1872
1886, Mikkelsdag, Peder Jørgensen. Søn af murer Peder Jørgensen. Født 23.7.1872
1886, Mikkelsdag, Poul Rasmussen Lund. Søn af kjøbmand Niels Lund. Født 19.8.1872
1886, Mikkelsdag, Hans Carl Julius Hansen. Søn af sømand Johannes Hansen. Født 13.9.1872
1886, Mikkelsdag, Theodor Guldbeck Hansen. Søn af rebslager Peter Poul Sophus Nørregaard Hansen. Født 28.10.1872
1886, Mikkelsdag, Jens Frederik Jensen. Søn af ekviperingshandler Lars Jensen. Født 29.12.1872
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Andreas Johan Heinrich Lorentzen, i Silkeborg. Søn af lokomotivfører Hannibal Lorentzen og Marie Lovise Hendriksen. Født 4.8.1872
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Peder Christian Johansen, Nørre Alslev paa Falster. Søn af formand ved Jernbanen Ferdinand Johansen. Født 30.8.1872
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Gert Oluf Frederik Lund. Søn af Ane Nielsen og handelsbetjent Andreas Carl Christian Frederik Lund. Født 20.11.1872
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Hans Peter Petersen, Chicago i Amerika. Søn af daglejer Jørgen Petersen og Ane Cathrine Hansen. Født 11.12.1872
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Hans Jensen, i Højby. Søn af smed Jeppe Chr. Jensen og Ane Marie Nielsen. Født 9.1.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Viggo Edvard Simonsen. Søn af væver Chr. Simonsen. Født 15.2.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Jens Frederiksen, Ebberup. Søn af daglejer Lars Frederiksen og Ane Cathrine Hansen. Født 20.2.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Georg Henrik Vilhelm Andersen, Assens Landsogn. Søn af daglejer Jørgen Andersen, Assens Landsogn. Født 29.3.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Jens Jensen, Ebberup. Søn af tømmermand Jens Jensen og Kirsten Jørgensen. Født 2.4.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Niels Sørensen, Assens Landsogn. Søn af boelsmand Søren Christensen, Assens Landsogn. Født 25.4.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Ludvig Larsen, Assens. Søn af sadelmager Ingemann Larsen. Født 18.5.1873  
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Niels Christian Nielsen, Kaslund. Søn af hjulmand Hans Nielsen og Maren Christensen, Aborre. Født 29.4.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Hans Christian Hansen, Assens. Søn af værtshusholder Niels Hansen. Født 16.6.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Carl Christian Ernst, Voldtofte. Søn af bager Johan Christian Ernst. Født 29.6.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Niels Peter Lund, Assens. Søn af skomager Hans Offer Severin Lund. Født 3.8.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Martin Theodor Jacobsen, Assens. Søn af sømand Zacharias Henrik Jacobsen. Født 4.9.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Carl Frederik Abrahamsen, Assens Landsogn. Søn af daglejer Axel Vilhelm Abrahamsen, Assens Landsogn. Født 9.9.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Martin Julius Lauritzen, Assens. Søn af naalemagersvend Ernst Bernhard Lauritzen. Født 16.9.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Frederik Rasmus Hansen, Assens. Søn af kjøbmand Rasmus Hansen. Født 25.9.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Marius Marcussen, Assens. Søn af styrmand Vilhelm Marcussen. Født 3.10.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Henrik Carl Christian Lund, Assens. Søn af kurvemager Carl Emil Lund. Født 12.10.1873
1887, Alle Helgens Dag 6. November, Erik Jørgen Bergh, Aabenraa. Søn af kjøbmand Ludvig Christian Bergh. Født 27.9.1873
1887, Alle Helgens Dag 6. November, Carl Herman Schrøder, Møgeltønder. Søn af skomager Hans Hendrik Schrøder, Møgeltønder. Født 15.9.1873
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Svenni Otto Schiødt. Søn af kjøbmand Gotthard Philip Schiødt. Født 1.11.1873
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Daniel Vilhelm Alfred Andersen. Søn af maler Lars Peter Andersen. Født 31.12.1873
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Ehrenhard Carl Frederik Emil Pedersen, Odense. Søn af smed Rasmus Pedersen og Jensine Nielsen. Født 8.1.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Hans Larsen Simonsen. Søn af skomager Johan Chr. Simonsen. Født 8.1.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Harald Balduin Nielsen. Søn af hattefabrikant N. P. V. Nielsen. Født 13.1.1874  
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Sophus Marius Frederik Evald Arthur Jensen, Aarhus. Søn af fyrbøder Michael Frederik Rickelsen Jensen og Christine Marie Margrethe Grouleff. Født 6.2.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Niels Christian Lindholm Nielsen. Søn af sadelmager Niels Nielsen. Født 10.2.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Niels Peter Jensen, Aborre Mark. Søn af husmand og skrædder, nu barbér Jens Peter Jensen og Ane Jørgensen. Født 20.2.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Anders Madsen, Saltofte. Søn af klodsemager Mads Johansen, Assens Landsogn. Født 1.3.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Carl Jacob Louis Jørgensen. Søn af nagelsmed Jacob Louis Jørgensen. Født 6.3.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Jens Hansen Jeppesen. Søn af bager Jacob Jeppesen. Født 2.4.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Peder Nielsen Klitz. Søn af smed Jørgen Thomsen Klitz. Født 7.4.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Johannes Marius Jørgensen. Søn af daglejer Knud Jørgensen. Født 7.4.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Andreas Rasmussen, Assens Landsogn. Søn af daglejer Rasmus Andresen Rasmussen. Født 19.5.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Hans Jørgen Petersen Møller. Søn af handelsgartner Joh. G. V. Hahn – Møller. Født 15.4.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Niels Carl Sørensen. Søn af skomager Martin Sørensen. Født 21.5.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Laurits Christian Larsen. Søn af tømrer Lars Jensen, Assens Landsogn. Født 10.6.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Jens Ludvig Hansen. Søn af tømrer P. Hansen. Født 11.6.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Jens Guldbeck Clausen. Søn af slagter Ludv. An. Clausen. Født 24.7.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Hans Andersen Hansen, Sarup i Flemløse Sogn. Søn af smed Anders Hansen og Johanne Dorthea Henriksen. Født 20.8.1874, døbt 11.10.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Christoffer Johansen. Søn af daglejer Jacob Johansen, Assens Landsogn. Født 2.10.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Rasmus Marius Rasmussen, i Kjøbenhavn. Søn af murersvend Rasm. Rasmussen. Født 19.10.1874, døbt 6.11.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Rasmus Ostenfeldt Storm. Søn af avlsbruger Nic. O. Storm. Født 1.11.1874
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Frederik Carl Bretteville Plum. Søn af kjøbmand Fr. Plum. Født 11.7.1873
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Axel Peter Christian Juhl, paa Baggesvogn, Lindelse Sogn. Søn af forpagter Jørgen Christian Juhl, paa Sukkerfabrikken og Mathilde Vilhelmine Trier. Født 5.4.1874, døbt 21.6.1874 i Mydal Kirke
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Daniel Jensen, paa Frederikslund. Søn af gartner Lars Jensen, paa Frederikslund og Anna Dorthea Jørgensen. Født 13.6.1874, døbt 2.8.1874 i Ørsted Kirke
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Jørgen Christian Hannibal Nicolai Krüger. Søn af maler C. F. P. Krüger. Født 27.7.1874
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Rasmus Peter Hansen. Søn af smaakjører Joh. Hansen. Født 13.11.1874
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Hans Jacob Ernst. Søn af bager Joh. Chr. Ernst. Født 3.12.1874
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Andreas Tuck. Søn af drejer A. Petersen, Assens Landsogn. Født 21.12.1874. Navneforandring iflg. skr. af 3.9.1906
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Frederik Vilhelm Bernhard Eis, paa Haastrup Mark. Søn af daglejer Fr. V. B. Eis og Karen Marie Pedersen. Født 14.1.1875, døbt 31.1
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Anders Peter Andersen. Søn af daglejer Malthe Andersen. Født 16.1.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Erik Henrik Eriksen, Nyborg. Søn af brygger Jens Christian Eriksen og Kristine Marie Henriksen. Født 20.1.1875, døbt 7.3.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Carl Christian Nielsen, Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn. Født 7.2.1875, døbt 16.2.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Hans Nielsen. Søn af snedker, A. H. Nielsen. Født 1.3.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Sofus Petri Arnø. Søn af detaillist H. Andersen. Født 18.3.1875. Navnebevis iflg. skr. af 11.11.1903
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Niels Lund. Søn af fhv. kjøbmand Niels Lund. Født 20.3.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Erik Hansen. Søn af daglejer Lars Hansen. Født 4.4.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Anders Hansen, paa Ebberup Mark. Søn af gaardmand Hans Hansen og Johanne Kristine Jensen. Født 7.4.1875, døbt 23.5.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Lars Larsen. Søn af landpost Niels Larsen. Født 21.4.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Rasmus Peter Jørgensen, Sønder Broby. Søn af uldhandler Hans Jørgensen og Christiane Rasmussen. Født 26.4.1875, døbt 12.5.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Carl August Andersen. Søn af hattemagersvend Chr. A. Andersen. Født 12.12.1874
1889, Mikkelsdag 29. September, Jürgen Andreas Bergh, Aabenraa. Søn af købmand Ludvig Christian Bergh og Cecilie Cornett. Født 19.9.1874, døbt 25.10.1874
1889, Mikkelsdag 29. September, Jens Peter Møller, i Thorøhuse. Søn af styrmand Lars Peter Møller, Assens Landsogn. Født 23.4.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Carl Valdemar Julius Jeppesen. Søn af slagter Samuel N. S. Jeppesen. Født 1.6.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Oluf Adolph Knudsen, i København. Søn af sømand Andreas Knudsen og Vilhelmine Frederikke Nielsen. Plejefader postbud Ole Olsen. Født 13.6.1875, døbt 5.9.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Oluf Christian Levin Arent. Søn af fhv. godsforvalter Anholt, paa Anholt og Marie Elisabeth Hansen. Født 15.7.1875, døbt 22.8.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Peder Jørgensen, Bekmark i Vejrup Sogn. Søn af murer Christian Jørgensen og Kirsten Pedersen. Født 19.7.1875, døbt 29.8.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Axel Edmund Louis Milling, Frederiksberg. Søn af murer Jens Hansen Milling og Hanne Christine Hansen. Født 17.8.1875, døbt 12.9.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Anders Marius Hansen. Søn af møllekusk Hans Jacob Hansen. Født 25.9.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Christian Søren Peter Otto Olsen, Haderslev. Søn af sømand Ole Olsen og Anne Marie Jensen. Født 23.10.1875, døbt 25.10.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Frederik Emil Michael Nielsen Mikkelsen, Fredericia. Søn af overportør Niels Mikkelsen og Mariane Jørgensen. Født 24.10.1875, døbt 6.2.1876  
1889, Mikkelsdag 29. September, Hans Jørgen Larsen. Søn af sømand Mads Chr. Larsen. Født 18.11.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Hans Christian Andreasen, Saltofte. Søn af Ane Marie Larsen, af Saltofte. Født 23.11.1875, døbt 17.1.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Niels Peter Knudsen, Odense. Søn af underforvalter Niels Knudsen og Jørgine Pouline Olsen. Født 2.5.1875, døbt 22.8.1875
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Valdemar Krag, Kilshøj i Rørup Sogn. Søn af amtstuefuldmægtig Georg Severin Krag og Jutta Sauerbrey. Født 30.6.1875, døbt 23.7.1875
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Morten Sørensen Lund. Søn af daglejer Lars Nielsen Lund. Født 18.11.1875
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Johannes Jacob Jensen, Frederiksberg Sogn. Søn af arbejdsmand Peter Jensen og Maren Jørgensen. Født 20.11.1875, døbt 5.3.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Niels Peter Nielsen Øiskov. Søn af kurvemager Lars Nielsen. Født 14.12.1875
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Niels Jørgen Nielsen, Thurup Sogn. Søn af husmand Jørgen Nielsen og Mette Cathrine Nielsen, Mygindlund. Født 9.1.1876, døbt 7.2.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Hans Andreas Bertelsen. Søn af farver Poul Bertelsen. Født 14.1.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Carl Johan Rasmussen Grønvold, Kastrup Sogn. Søn af kusk Jens Christian Henrik Grønvold og Maren Mikkelsen. Født 9.2.1876, døbt 13.4.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Christian Rasmussen. Søn af avlsbruger Niels Peter Rasmussen. Født 19.2.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Peder Marius Pedersen, Orte Sogn. Søn af arbejdsmand Carl Casper Peder og Ane Kirstine Nielsen. Født 20.3.1876, døbt 2.4.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Marius Vinter, Chicago. Søn af vægter Jørgen Petersen. Født 22.3.1876, døbt 10.5.1877 i Assens
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Elster Peter Christian Holm. Søn af arbejdsmand Hans Chr. Fr. Holm. Født 2.4.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Peter Christian Andersen. Søn af politibetjent Peter Andersen. Født 14.4.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13 April, Marius Lindholm Nielsen. Søn af sadelmager N. Nielsen. Født 4.5.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Alf Jørgensen. Søn af amtstuefuldmægtig Andr. Jørgensen. Født 8.3.1875
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Christian Ernst Krag, Hvidbjærg paa Thyholm. Søn af distriktslæge M. G. I. V. Krag og Magdalene Bruun. Født 7.9.1875, døbt 29.9.1875
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Jens Tingberg Sand. Søn af købmand Iver Sand. Født 22.9.1875
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Hans Henrik Ramsussen. Søn af arbejdsmand Rasmus Andr. Rasmussen. Født 19.4.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Lars Andersen, Kivsmose i Tommerup Sogn. Søn af skolelærer And. Andersen og Anna Christine Nielsen, i Holevad. Født 18.5.1876 døbt 25.6.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, William Schmit. Søn af skibsfører Nie. Peter Schmit. Født 26.5.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Jacob Anthon Lillelund. Søn af købmand Mads Nielsen Lillelund. Født 27.6.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Søren Martin Jensen. Søn af skipper Jens Andersen Jensen. Født 5.7.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Valdemar Villiam Andersen, Kjøng. Søn af købmand H. P. Andersen og Anne Nielsen. Født 17.7.1876 døbt 8.8.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Jens Peter Marius Juul, Breed. Søn af arbejdsmand Hans Juul og Birthe Kirstine Mette Marie Karlsen. Født 6.8.1876, døbt 27.8.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Sofus Michael Joensen. Søn af sømand Michael Joensen. Født 23.8.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Jeppe Jensen Mogensen. Søn af skipper Jens Jeppesen Mogensen. Født 23.8.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Christian Hansen, Møllerhuse. Søn af daglejer Hans Rasmus Jørgensen, Møllerhuse i Assens Landsogn. Født 5.9.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Sophus Anastatius Clausen. Søn af slagter Ludvig Anastatius Clausen. Født 5.9.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Poul Rasmussen Dinesen, Skrillinge i Kauslunde Sogn. Søn af gaardejer Hans Jørgen Dinesen og Anna Elisabeth Dreijer. Født 14.9.1876, døbt 28.10.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Hans Knud Tidemand Jensen, Verninge. Søn af drejer Jens Jensen og Mariane Hansen. Født 23.9.1876, døbt 10.12.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Henrik Jensen. Søn af ekviperingshandler Lars Jensen. Født 1.10.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Oluf Johannes Olsen, Ørsbjerg i Kerte Sogn. Søn af landpostbud Christian Olsen og Karen Kirstine Pedersen. Født 8.10.1876, døbt 22.10.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Niels Peter Carl Christiansen. Søn af værtshusholder Christian Christiansen. Født 29.10.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Mads Pedersen, Skovkrogen i Dreslette Sogn. Søn af arbejdsmand Jørgen Pedersen og Johanne Madsen. Født 13.11.1876, døbt 17.12.1876
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Hans Jørgen Ernst. Søn af snedker Frederik Christian Ernst. Født 5.12.1876
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Carl Peter Niels Lauritsen. Søn af rorbetjent Hans Jørgen Lauritsen og Trine Nielsen. Født 10.12.1876 Kobbe…, Gjettrup Sogn, døbt 18.2.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Hans Peter Julius Karup. Søn af skrædder Hans Peter Karup. Født 21.12.1876
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Peter Marius Petersen, Lille Havsted. Søn af Marie Birgitte Petersen og Hans Hansen. Født 4.1.1877, døbt 30.3.1877 i Langensø Skovkapel
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Jens Jensen. Søn af klodsemager Jørgen Henrik Jensen. Født 5.1.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Heinrich Sophus Witt. Søn af hattemager Wilhelm Heinrich Carl Witt. Født 9.1.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Ludvig Christian Jeppesen. Søn af slagter Julius Jeppesen. Født 20.1.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Carl Frederik Hansen, Verninge. Søn af daglejer Hans Frederik Christensen og Anne Hansen. Født 23.1.1877, døbt 27.4.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Carl Adolf Carstensen. Søn af malermester Peder Carstensen. Født 6.3.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Johannes Jørgensen, Nørre Lovrup i Gjørding Sogn. Søn af murer Christian Jørgensen og Kirsten Pedersen. Født 25.1.1877, døbt 11.3.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Johannes Jonassen. Søn af arbejdsmand Christian Julius Jonasen og Mathilde Lovise Andersen. Født 11.4.1877 Javngyde, døbt 20.5.1877 i Tulstrup Kirke
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Hans Christian Marius Hansen. Søn af daglejer Peter Hansen. Født 20.5.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Johan Frederik Madsen, Saltofte. Søn af daglejer Mads Johansen og Johanne Larsen. Født 21.5.1877, døbt 1.7.1877 i Kjærum Kirke
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Poul Christian Sørensen. Søn af sadelmager Julius Theodor Sørensen. Født 31.5.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Jens Christian Jensen. Søn af væver Anders Jensen. Født 7.7.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Hans Sophus Nielsen. Søn af garver Hans Sophus Nielsen. Født 18.6.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Hannibal Vilhelm Lorenzen, Esbjerg. Søn af lokomotivfører Hannibal Lorenzen og Marie Louise Henriksen. Født 5.8.1877, døbt 30.9.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Jørgen Peter Jørgensen. Søn af daglejer Claus Jørgensen. Født 5.8.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Frederik Christian Schak, Mullerød i Dreslette Sogn. Søn af skolelærer og organist Bertel Hansen Schak og Karen Marie Madsen. Født 26.8.1877, døbt 14.10.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Harald Knudsen, Odense. Søn af underforvalter Niels Knudsen og Jørgine Pouline Olsen. Født 31.8.1877, døbt 1.9.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Gorm Christian Gormsen. Søn af læderhandler Peter Gormsen. Født 4.9.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Terkel Christian Nellemose. Søn af snedker Frederik Nellemose. Født 15.9.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Carl Peter Eis, Haastrup Mark. Søn af arbejdsmand Frederik Vilhelm Eis og Karen Marie Pedersen. Født 3.10.1877, døbt 21.10.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Hans Peter Storm. Søn af avlsbruger Nicolaj Ostenfeldt Storm. Født 7.10.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, , Lars Christian Christensen, Tommerup. Søn af gaardmand Rasmus Christensen og Maren Larsen. Født 18.10.1877, døbt 26.12.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Laurits Hansen. Søn af skibsfører Lars Hansen. Født 29.10.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Hans Gustav Gregor Andreas Møller. Søn af handelsgartner Johan Gottfried Vilhelm Hahn Møller. Født 14.11.1877
1877, Paaske 8. April, Anne Marie Jørgensen. Datter af Cathrine Hansen. Født 28.11.1862
1877, Paaske 8. April, Anne Marie Kirstine Jensen. Datter af sømand Søren Jensen og Marie Kirstine Holm. Født 9.1.1863, døbt Haderslev Frue Sogn
1877, Paaske 8. April, Ane Marie Nielsen. Datter af husmand Lars Nielsen og Marie Hansen, af Starup i Gjørding Sogn. Født 16.1.1863, døbt Gjørding
1877, Paaske 8. April, Ane Johanne Gormsen. Datter af høker Rasmus Gormsen. Født 31.1.1863
1877, Paaske 8. April, Karen Marie Petersen. Datter af gartner Peter Ditlev Mortensen og Lovise Hansen, paa Frederiksgave. Født 12.2.1863, døbt i Sønderby
1877, Paaske 8. April, Mette Elisabeth Clausen. Datter af slagter Ludvig Anastatius Clausen. Født 25.2.1863
1877, Paaske 8. April, Anne Johanne Marie Metzsch. Datter af blikkenslager Søren Frederik Vilhelm Metzsch. Født 13.3.1863
1877, Paaske 8. April, Josephine Caroline Olsen. Datter af Gjertrud Olsen. Født 16.3.1863
1877, Paaske 8. April, Marie Pedersen. Datter af garversvend Lars Pedersen. Født 26.3.1863
1877, Paaske 8. April, Ane Cathrine Nielsen. Datter af daglejer Niels Andersen. Født 29.3.1863
1877, Paaske 8. April, Ane Kirstine Frederikke Lausen. Datter af skipper Anders Jensen Lausen. Født 29.3.1863
1877, Paaske 8. April, Lovise Augusta Larsen. Datter af daglejer Lars Nielsen. Født 25.4.1863
1877, Paaske 8. April, Caroline Sophie Amalie Alexandra Lucas. Datter af blikkenslager Johan Friederich Vilhelm Lucas. Født 19.5.1863
1877, Mikkelsdag, Anna Schmidt. Datter af barber Carl Ferdinand Schmidt. Født 29.3.1862
1877, Mikkelsdag, Magdalene Dorthea Schmit. Datter af skibsfører Christian Frederik Schmit. Født 12.1.1863
1877, Mikkelsdag, Anna Maria Schmidt. Datter af skibsfører Nicolaj Schmidt. Født 9.2.1863
1877, Mikkelsdag, Nicoline Anserine Olsen. Datter af skibsfører Rasmus Olsen. Født 29.3.1863
1877, Mikkelsdag, Elisabeth Marie Katrine Østerby. Datter af bager Clemmen Andersen Østerby. Født 8.6.1863  
1877, Mikkelsdag, Christiane Marie Wolff. Datter af daglejer Iver Jensen Wolff. Født 25.6.1863
1877, Mikkelsdag, Inger Jørgine Gormsen. Datter af skomager Johan Jensen Gormsen. Født 8.7.1863
1877, Mikkelsdag, Mette Marie Larsen. Datter af skipper Lars Jensen Larsen. Født 11.7.1863
1877, Mikkelsdag, Ida Fridoline Carstens. Datter af glarmester Fedder Magnus Julius Carstens. Født 11.7.1863
1877, Mikkelsdag, Rasmine Rasmussen (tvilling). Datter af enke Karen Dahl. Født 19.8.1863
1877, Mikkelsdag, Ane Chatrine Rasmussen (tvilling). Datter af enke Karen Dahl. Født 19.8.1863
1877, Mikkelsdag, Petrine Kirstine Markussen. Datter af snedker Andreas Markussen. Født 10.9.1863
1877, Mikkelsdag, Rasmine Emilie Justa Andersen. Datter af maler Lars Peter Andersen. Født 1.9.1863
1877, Mikkelsdag, Ane Marie Andersen. Datter af bomuldsvæver Hans Andersen. Født 6.10.1863
1877, Mikkelsdag, Ane Marie Jensen. Datter af tjenestekarl Niels Jensen. Født 8.10.1863
1877, Mikkelsdag, Caroline Johanne Hansen, Søllested. Datter af gift kone Ane Katrine Christiansen og ungkarl Hans Andreassen. Født 17.10.1863, døbt i Assens
1877, Mikkelsdag, Elna Augusta Elise Petersen. Datter af sømand Jens Petersen og Charlotte Thomsen. Født 20.10.1863, døbt i Høier
1877, Mikkelsdag, Anne Dorthea Katrine Storm. Datter af skomager Johan Jacob Storm. Født 23.10.1863
1877, Mikkelsdag, Hansine Nicoline Issing. Datter af skomager Hans Christian Issing. Født 4.11.1863
1877, Mikkelsdag, Nielsine Dorthea Chatrine Olsen. Datter af maler Niels Laurits Olsen. Født 5.11.1863
1877, Mikkelsdag, Ane Dorthea Rasmussen. Datter af møllerkusk Rasmus Rasmussen. Født 24.11.1863
1877, Mikkelsdag, Ane Cathrine Andersen. Datter af daglejer Mads Andersen. Født 26.11.1863
1878, Paaske 28. April, Dagmar Emilie Trolle. Datter af kjøbmand J. D. B. Trolle. Født 27.4.1863
1878, Paaske 28. April, Julie Evalde Jerichau. Datter af kjøbmand J. E. Jerichau. Født 27.6.1863
1878, Paaske 28. April, Anne Cathrine Marie Cecilie Andersen. Datter af kjøbmand Jens Christian Andersen. Født 1.11.1863
1878, Paaske 28. April, Anna Oline Cathrine Christensen. Datter af daglejer Joseph Bræmer Christensen. Født 26.12.1863
1878, Paaske 28. April, Ane Marie Clausen. Datter af skrædder Anders Clausen. Født 5.1.1864
1878, Paaske 28. April, Marie Christiane Henriksen. Datter af daglejer Henrik Larsen. Født 9.1.1864
1878, Paaske 28. April, Birthe Kirstine Larsen. Datter af husmand Lars Søberg og Kirsten Andersen. Født 10.1.1864, døbt i Dreslette
1878, Paaske 28. April, Ane Christine Madsen. Datter af væver Peter Madsen. Født 15.1.1864
1878, Paaske 28. April, Anne Elisabeth Margrete Freytag. Datter af blikkenslager Heinrich Johan Friederich Freytag. Født 22.2.1864
1878, Paaske 28 April, Kirstine Jørgine Nellemose. Datter af Ane Kathrine Nellemose. Født 22.2.1864
1878, Paaske 28 April, Anne Marie Henriette Olsen. Datter af værtshusholder Ole Petersen. Født 20.3.1864
1878, Paaske 28 April, Laura Margrete Rasmussen. Datter af Anna Nielsdatter. Født 25.3.1864
1878, Paaske 28 April, Addeline Anna Marie Jensen. Datter af Mette Kirstine Jacobsen og skræddersvend Hans Jensen. Født 28.3.1864, døbt i Ottestrup
1878, Paaske 28 April, Erikgine Petrine Jørgensen. Datter af færgeskipper Rasmus Jørgensen. Født 5.4.1864
1878, Paaske 28 April, Laurine Hansine Larsen. Datter af murer Lars Jensen. Født 8.4.1864
1878, Paaske 28 April, Emilie Christine Petersen. Datter af former Henrik Petersen og Henriette Petrine Schiøtz. Født 7.5.1864, døbt Odense i Frue Kirke
1878, Mikkelsdag 29. September, Emma Caroline Steenberg. Datter af premierlieutnant Vilhelm Albinus Steenberg og Frederikke Lovise Charlotte Friis. Født 4.1.1863, døbt i Viby
1878, Mikkelsdag 29. September, Karen Marie Christiansen. Datter af particulier Johan Casper Christiansen og Antonie Christine Elisabeth Schumacher. Født 24.4.1863, døbt i Den danske Menighed i Flensborg
1878, Mikkelsdag 29. September, Christine Therese Benedick Casse. Datter af lærer Peter Vilhelm Casse. Født 29.2.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Else Marie Eriksen. Datter af skibstømrer Erik Larsen. Født 13.3.1863
1878, Mikkelsdag 29. September, Caroline Juliane Jørgine Cardel. Datter af sejlmager Daniel Carl Cardel. Født 19.3.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Juliane Christine Schmidt. Datter af skipper Nicolaj Schmidt. Født 14.5.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Karen Marie Petersen. Datter af skipper Peter Nielsen, i Thorøhuse. Født 18.6.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Johanne Cathrine Jørgensen. Datter af daglejer Eskild Jørgensen. Født 25.6.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Ane Johanne Jepsen. Datter af skipper Jeppe Jepsen. Født 15.7.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Elvine Petra Møller. Datter af skipper Søren Christian Møller. Født 22.7.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Jensine Petrine Andrea Jensen. Datter af daglejer Hans Jensen. Født 25.7.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Johanne Jacobine Østerby. Datter af conditor Johan Jacob Østerby. Født 28.7.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Christine Marie Petersen. Datter af snedker Peter Petersen og Cathrine Botilla Schou, af Tørsbøl Vestermark. Født 5.8.1864, døbt i Qvaers i Slesvig
1878, Mikkelsdag 29. September, Maren Kirstine Vildner. Datter af skorstensfejer Johan Frederich Vildner. Født 8.8.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Maren Kirstine Andersen. Datter af Elisabeth Cathrine Pedersen og soldat Knud Andersen. Født 10.8.1864, døbt i Barløse
1878, Mikkelsdag 29. September, Elisabeth Kathrine Lund. Datter af kurvemager Carl Emil Lund. Født 14.8.1864  
1878, Mikkelsdag 29. September, Andrea Rasmussen. Datter af garversvend Jørgen Rasmussen. Født 22.8.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Emilie Henriette Jensen. Datter af farversvend Peter Hans Mønsted Jensen. Født 6.9.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Johanne Vilhelmine Marie Marcussen. Datter af bager Vilhelm Anthon Frederik Marcussen. Født 6.10.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Anne Elisabeth Dorthea Frederikke Knudsen. Datter af snedker Frederik Knudsen. Født 18.10.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Karen Bertine Nielsen. Datter af skrædder Morten Nielsen, i Nybohuus. Født 29.10.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Caroline Frederikke Lovise Meyer. Datter af skomager Niels Nicolaj Meyer. Født 1.11.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Else Katrine Hansen. Datter af skrædder Hans Jørgen Hansen og Maren Hansen. Født 3.11.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Anna Elisabeth Hansen. Datter af høker Christian Hansen. Født 5.11.1864
1878, Mikkelsdag 29. September, Birthe Kirstine Jørgensen, Voldbro. Datter af Ane Kathrine Christiansen. Født 31.1.1863, døbt i Gamtofte
1878, 2011, Juliane Caroline Larsen. Datter af Nicoline Jensen, i Assens og ungkarl Lars Nielsen. Født 2.2.1860
1879, Paaske 20. April, Mathilde Blom. Datter af læge Victor Edvard Blom, Assens. Født 17.4.1862, døbt St. Knuds Kirke
1879, Paaske 20. April, Anne Marie Kistrup. Datter af brændevinsbrænder Carl Trumppe Kistrup, Assens. Født 22.6.1864
1879, Paaske 20. April, Frederikke Anne Kirstine Christensen. Datter af boelsmand Jens Christensen og Karen Nielsen. Født 1.11.1864, døbt Brahetrolleborg
1879, Paaske 20. April, Helene Marie Margrethe Asmussen. Datter af bødker Hans Jørgen Asmussen, Assens. Født 5.12.1864
1879, Paaske 20. April, Christiane Petersen, Naarup. Datter af gaardmand Morten Christen Petersen og Ane Marie Nielsdatter, Verninge. Født 7.12.1864, døbt i Verninge
1879, Paaske 20. April, Nielsine Franciska Kropp. Datter af snedker Juius Kropp, Assens. Født 8.12.1864
1879, Paaske 20. April, Mathilde Jakobine Petrea Lucas. Datter af blikkenslager Johan F. V. Lucas, Assens. Født 24.12.1864
1879, Paaske 20. April, Dorthea Petersen. Datter af stenhugger Peter Jensen, Assens Landsogn. Født 27.12.1864
1879, Paaske 20. April, Johanne Marie Fuchs. Datter af snedker Christoffer H. B. Fuchs, Assens. Født 1.1.1865
1879, Paaske 20. April, Jensine Andrea Lausen. Datter af sømand Anders Jensen Lausen, Assens. Født 1.2.1865
1879, Paaske 20. April, Rasmine Emilie Jerløv. Datter af rebslager Christian Emilius Jerløv, Assens. Født 20.2.1865
1879, Paaske 20. April, Nielsine Margrethe Knapp. Datter af smed Balthasar Knapp og Marie Rasmussen. Født 27.2.1865, døbt i Vig
1879, Paaske 20. April, Hansine Rasmussen Knapp. Datter af arbejdsmand Rasmus Knapp, Assens. Født 6.3.1865  
1879, Paaske 20. April, Antonette Nicoline Resting. Datter af barometermager Johan Severin Resting, Assens. Født 16.3.1865
1879, Paaske 20. April, Dorthea Elisabeth Rasmussen. Datter af skibstømrer Laurits Rasmussen, Assens. Født 15.4.1865
1879, Paaske 20. April, Petrea Marie Mortensen, Voldtofte. Datter af slagter Rasmus Mortensen og Anne Marie Petersen. Født 1.5.1865, døbt i Flemløse
1879, Paaske 20. April, Cecilie Margrethe Beneke. Datter af murmester Heinrich Beneke, Assens. Født 22.5.1865
1879, Paaske 20. April, Rasmine Christensen. Datter af husmand Christen Hansen og Karen Rasmussen. Født 19.6.1865, døbt i Barløse
1879, Mikkelsdag, Fanny Caroline Kirstine Rasmussen. Datter af fuldmægtig Carl Christian Rasmussen. Født 8.10.1864
1879, Mikkelsdag, Kirstine Meta Anthon. Datter af skipper Niels Anthon. Født 22.3.1865
1879, Mikkelsdag, Maren Elisabeth Andersen. Datter af kjøbmand Frants Arnold Andersen. Født 26.5.1865
1879, Mikkelsdag, Nielsine Kristine Nielsen. Datter af daglejer Niels Christian Nielsen. Født 17.6.1865
1879, Mikkelsdag, Marie Lovise Wolff. Datter af daglejer Iver Jessen Wolff. Født 30.6.1865
1879, Mikkelsdag, Karen Margrethe Madsen, Thurup Mark. Datter af husmand Hans Madsen og Maren Andersen. Født 4.7.1865, døbt i Thurup
1879, Mikkelsdag, Johanne Marie Hansen. Datter af daglejer Peter Hansen. Født 14.7.1865
1879, Mikkelsdag, Augusta Kirstine Høffner. Datter af farver Carl Emil Høffner. Født 7.8.1865
1879, Mikkelsdag, Rasmine Albertine Olsen. Datter af værtshusholder Ole Petersen. Født 13.8.1865
1879, Mikkelsdag, Stine Marie Vilhelmine Brygge, Kjærum Sogn. Datter af kandestøber Johan Frederik Vilhelm Brygge. Født 15.8.1865
1879, Mikkelsdag, Karen Dorthea Sørine Petra Gormsen. Datter af snedker Hans Christian Gormsen. Født 20.8.1865
1879, Mikkelsdag, Andrea Vilhelmine Marcussen. Datter af snedker Andreas Marcussen. Født 22.9.1865
1879, Mikkelsdag, Anne Caroline Jensen. Datter af tømrer Jens Truelsen. Født 30.9.1865
1879, Mikkelsdag, Bodilline Birgitte Gjertrud Larsen. Datter af sadelmager Ingemann Larsen. Født 7.10.1865
1879, Mikkelsdag, Elisabeth Johanne Jensen. Datter af daglejer Hans Christian Jensen. Født 4.11.1865
1879, Mikkelsdag, Karen Marie Jensen. Datter af daglejer Hans Jensen. Født 27.11.1865
1880, Paaske 4. April, Cathrine Elisabeth Jørgensen. Datter af mægler Johannes Jørgensen. Født 3.4.1865
1880, Paaske 4. April, Marie Christine Bothilde Jochimsen. Datter af kjøbmand Friederich Thomas Christoph Jochimsen. Født 14.5.1865
1880, Paaske 4. April, Else Mathilde Cathrine Jensen. Datter af sømand Søren Jensen. Født 27.9.1865
1880, Paaske 4. April, Maren Kirstine Storm. Datter af skomager Johan Jacob Storm. Født 11.12.1865
1880, Paaske 4. April, Dora Thea Nissen. Datter af sømand Anders Nissen. Født 21.12.1865
1880, Paaske 4. April, Mathine Vilhelmine Meyer. Datter af slagter Johan Fr. Th. Meyer. Født 15.12.1865
1880, Paaske 4. April, Anne Margrethe Kolte. Datter af avlsbruger Hans Kolte. Født 16.12.1865
1880, Paaske 4. April, Anne Marie Hansen. Datter af husmand Hans Rasmus Jørgensen, af Møllerhuse. Født 26.12.1865
1880, Paaske 4. April, Nielsine Lovise Freytag. Datter af blikkenslager Heinrich Joh. Fr. Freytag. Født 28.12.1865
1880, Paaske 4. April, Anne Marie Madsine Petersen Bruun. Datter af daglejer Peter Christiansen Bruun. Født 15.1.1866
1880, Paaske 4. April, Camilla Mathilde Hansen. Datter af skibstømrer Hans Hansen og A. M. D. Carstensen. Født 15.1.1866, døbt St. Hans Kirke i Odense
1880, Paaske 4. April, Maren Cathrine Jensen. Datter af daglejer Niels Jensen. Født 18.1.1866
1880, Paaske 4. April, Petrine Kirstine Petersen. Datter af skibstømrer Christen Petersen. Født 26.1.1866
1880, Paaske 4. April, Ane Kirstine Gormsen. Datter af boelsmand Niels Gormsen, Assens Landsogn. Født 31.1.1866
1880, Paaske 4. April, Mette Cathrine Andersen. Datter af daglejer Søren Andersen. Født 9.2.1866
1880, Paaske 4. April, Johanne Elisabeth Jørgensen. Datter af daglejer Jørgen Petersen. Født 15.2.1866
1880, Paaske 4. April, Petra Jacobine Ernst Datter af maler Mads Christian Ernst. Født 27.2.1866
1880, Paaske 4. April, Ane Magdalene Petersen, Toisbüll. Datter af snedker Peter Petersen og Cathrine Bothilde Skouv. Født 1.3.1866 i Toisüll, døbt 14.3. 1866 i Qvars i Slesvig
1880, Paaske 4. April, Karen Ohgrøn, Haarby Sogn. Datter af slagter Johan Julius Ohgrøn. Født 7.3.1866
1880, Paaske 4. April, Andersine Andersen. Datter af Kirstine Marie Nielsen, Thorøhuse, Kjærum Sogn og ungkarl Jørgen Andersen. Født 20.3.1866
1880, Paaske 4. April, Emma Christine Andersen. Datter af sergeant Peter Andersen og Ane Marie Larsen. Født 27.3.1866, døbt i Garnisons Kirke i Kjøbenhavn
1880, Paaske 4. April, Abelone Alvire Christine Jørgensen. Datter af invalid Jens Christian Jørgensen. Født 20.4.1866
1880, Paaske 4. April, Gjertrud Cathrine Jacobsen. Datter af daglejer Jacob Andersen. Født 29.4.1866
1880, Paaske 4. April, Maren Cathrine Larsen. Datter af daglejer Anders Larsen. Født 6.5.1866
1880, Paaske 4. April, Frederikke Jørgine Ernst. Datter af snedker Johan Rasmussen Ernst. Født 11.5.1866
1880, Paaske 4. April, Claudia Franciska Lau. Datter af slagter Claus F. L. Lau. Født 11.5.1866
1880, Paaske 4. April, Cathinka Juliane Clausen. Datter af slagter Ludvig Anast. Clausen. Født 20.5.1866
1880, Paaske 4. April, Anna Cathrine Andersen. Datter af værtshusholder Rasmus Andersen. Født 29.5.1866
1880, Mikkelsdag, Fanny Elise Frederikke Lavætz. Datter af prac. læge D. F. Lavætz. Født 9.10.1863
1880, Mikkelsdag, Flora Augusta Theodora Casse. Datter af lærer Vilhelm Peter Casse. Født 27.5.1865
1880, Mikkelsdag, Mariane Margrethe Pouline Østerby. Datter af bager Clem. Østerby. Født 20.7.1865
1880, Mikkelsdag, Anna Marie Birgitte Hansen. Datter af kjøbmand H. A. Hansen. Født 7.9.1865
1880, Mikkelsdag, Ellen Marie Schmit. Datter af skibsfører Chr. Fred. Schmit. Født 25.9.1865
1880, Mikkelsdag, Hansine Caroline Blank. Datter af opvarter Johan Heinrich Blank og Hansine Caroline Hansen. Født 31.10.1865, døbt 17.2.1867 i Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn
1880, Mikkelsdag, Jensine Marie Rasmussen. Datter af møllerkusk Rasmus Rasmussen. Født 1.1.1866
1880, Mikkelsdag, Agnes Marie Frederikke Hansine West. Datter af saltkoger Svend Fr. West. Født 14.5.1866
1880, Mikkelsdag, Anna Frederikke Marie Simonsen. Datter af væversvend Chr. Simonsen. Født 29.6.1866
1880, Mikkelsdag, Maren Jørgine Frederikke Hansen. Datter af Anne Marie Cathrine Hansen. Født 3.7.1866
1880, Mikkelsdag, Johanne Frederikke Petersen. Datter af skrædder Julius Petersen. Født 21.8.1866
1880, Mikkelsdag, Anna Dorthea Pouline Olsen. Datter af maler Niels Lauritz Olsen. Født 3.9.1866
1880, Mikkelsdag, Karen Hansen. Datter af skrædder Hans Jørgen Hansen og Maren Hansen. Født 5.9.1866, døbt paa Helnæs
1880, Mikkelsdag, Anna Marie Jerløv. Datter af rebslager Chr. Em. Jerløv. Født 8.9.1866
1880, Mikkelsdag, Karen Cecilie Andersen. Datter af værtshusholder Peter Andersen. Født 15.9.1866
1880, Mikkelsdag, Ane Christine Henriette Blank. Datter af opvarter Johan Heinrich Blank. Født 18.9.1866, døbt i Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn
1880, Mikkelsdag, Margrethe Steen. Datter af kjøbmand Christ. Josephsen Steen. Født 19.9.1866
1880, Mikkelsdag, Oline Gjertrude Gamby. Datter af murer Peter Petersen Gamby. Født 26.9.1866
1880, Mikkelsdag, Marie Kirstine Larsen. Datter af Mette Petersen. Født 29.9.1866
1880, Mikkelsdag, Vigerta Laura Adele Jensen Jørgensen. Datter af krydstoldassistent Jørgen Jensen Jørgensen. Født 8.10.1866
1880, Mikkelsdag, Nicoline Lovise Jensen. Datter af farver Peter Hans Mønster Jensen. Født 6.11.1866
1880, Mikkelsdag, Anne Cathrine Rasmine Pedersen. Datter af husmand Niels Pedersen. Født 8.11.1866
1880, Mikkelsdag, Ane Cecilie Andersen. Datter af tjenestekarl Anders Andersen. Født 24.11.1866
1881, Paaske 24. April, Ottone Johanne Christiane Noll. Datter af toldcontroleur J. C. H. Noll og V. Johansen. Født 17.8.1865, døbt St. Peters Kirke i Nestved
1881, Paaske 24. April, Elise Juliane Jansen. Datter af toldcontrolleur og kammerassessor F. J. Jansen og V. M. Pontoppidan. Født 7.11.1865, døbt i Skanderborg
1881, Paaske 24. April, Kirstine Sørine Dreijer. Datter af bager P. R. Dreijer. Født 7.4.1866
1881, Paaske 24. April, Ane Cathrine Jørgensen. Datter af husmand Niels Jørgensen, Assens Mark. Født 25.8.1866
1881, Paaske 24. April, Agnete Margrethe Brinck. Datter af bager G. D. Brinck. Født 29.10.1866
1881, Paaske 24. April, Marie Cathrine Hansen. Datter af kjøbmand I. I. Hansen. Født 27.11.1866
1881, Paaske 24. April, Ane Cathrine Abrahamsen. Datter af arbejdsmand A. V. Abrahamsen og Ane Andersen. Født 9.12.1866, døbt i Sønderby
1881, Paaske 24. April, Martine Cathrine Lausen. Datter af skipper A. I. Lausen. Født 26.12.1866
1881, Paaske 24. April, Sophie Lovise Jørgensen. Datter af smaakjører Anders Jørgensen. Født 1.1.1867
1881, Paaske 24. April, Hansine Hansen. Datter af daglejer Peter Hansen. Født 5.1.1867
1881, Paaske 24. April, Anna Kristensen. Datter af fyrbøder Rasmus Kristensen og Marie Knudsen. Født 18.1.1867, døbt i Korsøer
1881, Paaske 24. April, Ane Cathrine Marcussen. Datter af snedker Andreas Marcussen. Født 2.2.1867
1881, Paaske 24. April, Cathrine Margrethe Petersen, paa Torsbøl Mark Qvars Sogn, i Slesvig. Datter af snedker P. Petersen og C. B. Skau. Født 5.2.1867
1881, Paaske 24. April, Maren Kirstine Rasmussen. Datter af væver Rasmus Larsen, Assens Mark. Født 20.2.1867
1881, Paaske 24. April, Cathrine Magdalene Christensen. Datter af snedker A. Christensen. Født 23.2.1867
1881, Paaske 24. April, Hansine Christine Lorentzen. Datter af skrædder K. F. Lorentzen. Født 11.3.1867
1881, Paaske 24. April, Anna Lund. Datter af Marie Leisner. Født 22.3.1867
1881, Paaske 24. April, Karen Dorthea Hansen, Nakke. Datter af gaardmand Hans Hansen og Ane Cathrine Hansen. Født 26.3.1867, døbt i Tanderup
1881, Paaske 24. April, Julie Frederikke Augusta Cardel. Datter af sejlmager D. C. Cardel. Født 11.4.1867
1881, Paaske 24. April, Anna Jeppesen, Grimstrup. Datter af Birthe Larsen. Født 22.4.1867, døbt i Gamtofte
1881, Paaske 24. April, Karen Hansine Nielsen. Datter af møllersvend H. P. Nielsen. Født 9.5.1867
1881, Paaske 24. April, Petrine Thomsen. Datter af Anne Johanne Thomsen, Ebberup. Født 23.5.1867
1881, Paaske 24. April, Ane Marie Larsen. Datter af Maren Jørgensen. Født 25.5.1867
1881, Mikkelsdag, Ane Kirstine Sand. Datter af kjøbmand I. Sand. Født 20.1.1867
1881, Mikkelsdag, Marie Cathrine Brandt – Jørgensen. Datter af mægler J. Jørgensen. Født 14.2.1867
1881, Mikkelsdag, Metha Amalie Christiansen. Datter af skipper A. Christiansen. Født 14.2.1867
1881, Mikkelsdag, Laura Margrethe Justesen. Datter af vognmand N. Justesen. Født 23.2.1867
1881, Mikkelsdag, Petra Cathrine Bodil Schmit. Datter af skipper F. M. Schmit. Født 15.3.1867
1881, Mikkelsdag, Olga Betzy Hanne Heiden. Datter af vejbetjent N. C. Heiden. Født 19.5.1867
1881, Mikkelsdag, Marie Sørine Hansine Caroline Knudsen. Datter af snedker T. Knudsen. Født 22.5.1867
1881, Mikkelsdag, Sophie Hedevig Frisch. Datter af boghandler Chr. Frisch. Født 16.6.1867
1881, Mikkelsdag, Karen Dorthea Petersen. Datter af Ane Marie Hansen, af Ebberup i Kjærum Sogn. Født 30.6.1867
1881, Mikkelsdag, Ane Marie Kirstine Andersen. Datter af Karen Marie Nielsen, af Thorøhuse i Kjærum Sogn. Født 4.7.1867
1881, Mikkelsdag, Ane Cathrine Marie Adersen, Houstrup. Datter af husmand Hans Adersen og Birthe Thomsen. Født 10.7.1867, døbt i Lønne Kirke
1881, Mikkelsdag, Sophie Albertine Nielsine Hansen. Datter af sømand Johannes Hansen. Født 27.7.1867
1881, Mikkelsdag, Else Kristine Jensine Dorthe Møller. Datter af fisker Lars Petersen Møller, af Thorøhuse, Assens Landsogn. Født 4.8.1867
1881, Mikkelsdag, Hansine Jacobine Lund. Datter af kurvemager Lund. Født 12.8.1867
1881, Mikkelsdag, Anna Elisabeth Østerbye. Datter af konditor J. J. Østerbye. Født 19.8.1867
1881, Mikkelsdag, Kirsten Larsen. Datter af vejmand Hans Larsen, Melbyhuset, Assens Landsogn. Født 17.10.1867
1881, Mikkelsdag, Kirsten Jensen. Datter af gaardmand Jens Nielsen og Ane Hansen. Født 26.10.1867, døbt i Dreslette
1881, Mikkelsdag, Elise Marie Marcussen. Datter af bager V. A. F. Marcussen. Født 28.10.1867
1881, Mikkelsdag, Gjertrud Marie Nielsen. Datter af daglejer Niels Andersen. Født 2.11.1867
1882, Paaske 16. April, Johanne Christine Eriksen. Datter af skibstømrer Erik Larsen. Født 1.9.1867
1882, Paaske 16. April, Frederikke Kirstine Gamby. Datter af murer Peter Petersen Gamby. Født 13.12.1867
1882, Paaske 16. April, Julie Kludt. Datter af smed Theodor Kludt. Født 25.12.1867
1882, Paaske 16. April, Laura Mathilde Andersen. Datter af sergent Peter Andersen og Ane Marie Larsen. Født 13.1.1868, døbt i Garnisons Kirke i Kjøbenhavn
1882, Paaske 16. April, Andrea Mathilde Andersen. Datter af bomuldsvæver Hans Carl Andersen. Født 28.1.1868
1882, Paaske 16. April, Petrine Jørgine Ernst. Datter af snedker Frederik Christian Ernst. Født 7.2.1868
1882, Paaske 16. April, Karen Marie Jørgensen, Ebberup. Datter af invalid Hans Jørgensen.  Født 7.2.1868, døbt i Kjærum Kirke
1882, Paaske 16. April, Marcusine Madsen. Datter af husmand Hans Madsen og Maren Andersen. Født 2.4.1868, født i Thurup Kirke
1882, Paaske 16. April, Christiane Florentine Clausen. Datter af slagter Ludvig Anastatius Clausen. Født 13.4.1868  
1882, Paaske 16. April, Marie Christine Jensen. Datter af sømand Rasmus Jensen. Født 24.4.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Eleise Lavætz. Datter af læge Daniel Theodor Lavætz. Født 11.5.1866
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Anna Dorthea Simonsen. Datter af skomager Johan Christian Simonsen. Født 20.7.1867
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Karen Helene Larsen. Datter af skomager Lars Larsen. Født 26.2.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Emma Sørine Magdalene Dreijer. Datter af kjøbmand Diderik Peter Dreijer. Født 8.3.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Gjertrud Andrea Østerbye. Datter af bager Clemmen Andersen Østerbye. Født 24.3.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Maren Marie Joachimine Freytag. Datter af blikkenslager Heinrich Johan Friederich Freytag. Født 2.4.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Hanne Hansen. Datter af møller Anders Hansen og Else Marie Andersen, i Assens. Født 7.5.1868, døbt paa Helnæs
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Thora Camilla Jensen. Datter af farver Peter Hansen Mønster Jensen. Født 31.5.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Frederikke Storm. Datter af skibskaptejn Frederik Rasmussen Storm. Født 21.6.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Rosa Augusta Bøker. Datter af tandlæge Carl August Bøker og Rosa Dorthea Americaner. Født 22.7.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Karen Marie Simonsen. Datter af skomager Joh. Chr. Simonsen. Født 18.8.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Nielsine Annette Sophie Jeppesen. Datter af slagter Samuel Nicolai Schmidt Jeppesen og Nielsine Petrine Nielsen. Født 18.8.1868, døbt 18.10.1868 i St. Hans Kirke, Odense
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Petra Christine Hansen. Datter af skibstømrer Hans Reippurt Hansen og A. K. D. Carstensen. Født 30.8.1868, døbt 18.10.1868 St. Hans Kirke i Odense
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Marie Johansen. Datter af daglejer Johan Jørgensen. Født 1.9.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Maren Elisabeth Brødegaard. Datter af urmager Rasmus Frederik Brødegaard. Født 5.9.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Ane Marie Jacobine Andersen. Datter af daglejer Søren Andersen. Født 7.10.1868
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Nicoline Josephine Jerløv. Datter af rebslager Christian Emilius Jerløv. Født 11.10.1868  
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Karen Kirstine Andersen. Datter af daglejer Mads Andersen. Født 16.10.1868  
1882, Mikkelsdag 1. Oktober, Anne Cathrine Nielsen. Datter af Jensine Jensen. Født 19.11.1868
1883, Paaske 1. April, Agnes Franciska Blom. Datter af læge Victor Edouard Blom og Marie Blom. Født 25.2.1867, døbt i St. Knuds Kirke i Odense
1883, Paaske 1. April, Hanne Marie Anthon. Datter af skipper Niels Anthon. Født 19.4.1868
1883, Paaske 1. April, Karen Sand. Datter af kjøbmand J. Sand. Født 10.8.1868
1883, Paaske 1. April, Helga Hansen. Datter af kjøbmand H. A. Hansen. Født 24.8.1868
1883, Paaske 1. April, Jensine Christine Jacobine Jørgensen. Datter af invalid J. C. Jørgensen. Født 18.10.1868  
1883, Paaske 1. April, Kirstine Marie Sørine Jensen. Datter af sømand Søren Jensen. Født 29.10.1868
1883, Paaske 1. April, Marie Kirstine Thomsen. Datter af sømand Lars Thomsen. Født 3.12.1868
1883, Paaske 1. April, Dagmar Eleonora Christine Nielsen. Datter af dyrlæge E. E. Nielsen. Født 5.12.1868
1883, Paaske 1. April, Fanny Petrea Olivia Rasmussen. Datter af hattemagersvend G. Chr. Rasmussen. Født 9.1.1869
1883, Paaske 1. April, Maren Kirstine Jensen. Datter af husmand Niels Jensen, Møllerhuse. Født 12.1.1869
1883, Paaske 1. April, Petra Anne Kirstine Jørgensen. Datter af daglejer Hans Jørgensen. Født 26.1.1869
1883, Paaske 1. April, Christine Marie Hansen. Datter af værtshusholder Niels Hansen. Født 14.2.1869
1883, Paaske 1. April, Petra Mette Cathrine Møller. Datter af skipper Lars Petersen Møller, Thorøhuse. Født 14.3.1869
1883, Paaske 1. April, Dorthea Perline Hansine Ernst. Datter af snedker Johan Rasmussen Ernst. Født 3.4.1869  
1883, Paaske 1. April, Emilie Christensen. Datter af kjøbmand J. L. Christensen. Født 19.4.1869
1883, Paaske 1. April, Jensine Jørgine Marie Jørgensen. Datter af daglejer Jørgen Petersen (Østerbye). Født 22.4.1869
1883, Paaske 1. April, Elfride Nicoline Josephine Sørensen. Datter af politiassistent J. D. C. Sørensen. Født 24.4.1869
1883, Paaske 1. April, Anne Johanne Hansen. Datter af skibstømrer Lars Hansen og Kirsten Pedersen. Født 27.4.1869, døbt i Vonsbek
1883, Paaske 1. April, Marie Schmit. Datter af skipper Nicolaj Schmit. Født 6.5.1869
1883, Mikkelsdag, Marie Gabrielle Anthon. Datter af skipper Anthon og adoptivmoder og enke Maren Hertz. Født 5.9.1867, døbt 13.9.1867 i Trinitatis Kirke, Kjøbenhavnn
1883, Mikkelsdag, Ingeborg Frederikke Marie Strøyberg. Datter af apotheker J. N. H. Strøyberg. Født 30.9.1867
1883, Mikkelsdag, Hedevig Andrea Emilie Rasmussen. Datter af fuldmægtig C. C. Rasmussen. Født 1.7.1868
1883, Mikkelsdag, Marie Andersen. Datter af daglejer Malthe Andersen. Født 20.5.1869
1883, Mikkelsdag, Jensine Caroline Jensen. Datter af klodsemager Jørgen Henrik Jensen. Født 4.9.1869
1883, Mikkelsdag, Anne Gormsen. Datter af boelsmand Niels Gormsen, Melby, Assens Landsogn. Født 23.11.1869
1884, Paaske 20. April, Clara Mathilde Casse. Datter af lærer og cand. phil. P. V. Casse. Født 9.9.1868
1884, Paaske 20. April, Eline Mathilde Jørgensen. Datter af mægler Johannes Jørgensen. Født 20.3.1869
1884, Paaske 20. April, Medea Margrethe Andersen. Datter af kjøbmand Frants Andersen. Født 22.5.1869
1884, Paaske 20. April, Emma Hansine Larsen. Datter af skomager Lars Larsen. Født 8.10.1869
1884, Paaske 20. April, Sophie Marie Cathrine Knudsen. Datter af snedker Carl Knudsen. Født 3.11.1869
1884, Paaske 20. April, Karen Cecilie Hansen. Datter af rebslager P. P. S. Nørregaard Hansen. Født 6.11.1869
1884, Paaske 20. April, Jørgine Christine Henriksen. Datter af drejer Mads Henriksen. Født 7.11.1869
1884, Paaske 20. April, Marie Cathrine Rasmussen. Datter af daglejer Rasmus Mortensen. Født 9.11.1869
1884, Paaske 20. April, Hansine Petrea Gamby. Datter af murer Peter Petersen Gamby og Kirsten Olsen. Født 7.12.1869, døbt i Haarby
1884, Paaske 20. April, Juliane Johanne Marie Jessen. Datter af tømrermester Peter Lorents Jessen. Født 17.12.1869
1884, Paaske 20. April, Caroline Petrine Jørgensen. Datter af murer Peter Jørgensen. Født 18.12.1869
1884, Paaske 20. April, Cathrine Andersen. Datter af daglejer Anders Andersen. Født 3.1.1870
1884, Paaske 20. April, Nicoline Martine Ingeborg Schiøtt. Datter af kjøbmand G. P. Schiøtt. Født 9.1.1870
1884, Paaske 20. April, Johanne Lovise Petra Sørensen. Datter af daglejer Niels Sørensen. Født 10.1.1870
1884, Paaske 20. April, Karen Kirstine Larsen. Datter af vejmand Hans Larsen. Født 15.1.1870
1884, Paaske 20. April, Jensine Jacobine Nielsen. Datter af sadelmager Niels Nielsen. Født 22.1.1870
1884, Paaske 20. April, Anne Johanne Tommerup. Datter af slagter Jens Petersen Tommerup. Født 2.2.1870
1884, Paaske 20. April, Else Kirstine Andersen. Datter af gaardmand Rasmus Andersen og Ane Dideriksen. Født 25.2.1870, døbt paa Helnæs
1884, Paaske 20. April, Martha Elvine Wildner. Datter af skorstensfejer Johan Frederik Wildner. Født 11.3.1870
1884, Paaske 20. April, Petrine Rasmine Andrea Knap. Datter af sømand Rasmus Peter Knap. Født 20.3.1870
1884, Paaske 20. April, Anne Serine Margrethe Lund. Datter af skomager Hans Offer Lund. Født 22.3.1870
1884, Paaske 20. April, Anne Cathrine Johansen. Datter af daglejer Jacob Johansen. Født 31.3.1870
1884, Paaske 20. April, Emilie Christine Andrea Hansen. Datter af husmand Hans Christian Frandsen og Cathrine Rasmussen. Født 3.4.1870, døbt i Lumby
1884, Paaske 20. April, Elisabeth Cecilie Cathrine Karup. Datter af skrædder Hans Peter Karup. Født 29.4.1870
1884, Paaske 20. April, Rasmine Nielsen. Datter af daglejer Niels Andersen. Født 6.6.1870
1884, Mikkelsdag 5 Oktober, Ingeborg Møller, Hvirringe. Datter af gaardejer Victor Julius Møller og Anna Lovise Struch. Født 1.1.1869, døbt i Nørrebroby
1884, Mikkelsdag 5 Oktober, Juliane Johanne Maaløe. Datter af fuldmægtig Fr. V. Maaløe. Født 13.8.1869
1884, Mikkelsdag 5. Oktober, Andrea Olivia Olsen Frisch. Datter af boghandler Chr. Frisch.   Født 31.1.1870
1884, Mikkelsdag 5. Oktober, Sara Christine Johansen. Datter af formand og banevogter Ferdinand Johansen og Maren Kirstine Pedersen. Født 14.6.1870, døbt i Hammer
1884, Mikkelsdag 5. Oktober, Vilhelmine Frederikke Marcussen. Datter af bager V. C. F. Marcussen. Født 18.8.1870  
1884, Mikkelsdag 5. Oktober, Hedevig Vilhelmine Mathilde Jensen. Datter af farversvend P. H. M. Jensen. Født 14.9.1870
1885, Paaske 12. April, Maren Marie Clausine Jørgensen. Datter af Karen Pedersen. Født 22.8.1870
1885, Paaske 12. April, Maren Sørensen. Datter af husmand Søren Jørgensen og Mette Kirstine Jensen. Født 7.11.1870, døbt i Asperup
1885, Paaske 12. April, Ane Kirstine Andersen. Datter af Kirsten Hansen. Født 5.12.1870, døbt i Kjærum
1885, Paaske 12. April, Nielsine Petrea Marie Nielsen. Datter af Ane Nielsen. Født 5.12.1870
1885, Paaske 12. April, Anne Cathrine Klitz. Datter af sypige Mette Pedersen og smed I. T. Klitz. Født 7.12.1870
1885, Paaske 12. April, Laura Petra Thomsen. Datter af sømand Lars Thomsen. Født 19.12.1870
1885, Paaske 12. April, Hulda Marie Hansen. Datter af møllersvend Jens Hansen og Christine Martensen. Født 20.12.1870, døbt St. Knud i Odense
1885, Paaske 12. April, Meta Johanne Nielsen. Datter af daglejer Hans Nielsen. Født 28.12.1870
1885, Paaske 12. April, Caroline Emilie Medea Jerløv. Datter af rebslager Christian Emilius Jerløv. Født 19.1.1871
1885, Paaske 12. April, Karen Christine Jørgensen. Datter af invalid Jens Chr. Jørgensen. Født 1.2.1871
1885, Paaske 12. April, Karen Jensen. Datter af Ane Johanne Larsen. Født 5.2.1871, døbt i Flemløse
1885, Paaske 12. April, Ida Emilie Andersen. Datter af værtshusholder Rasmus Andersen. Født 8.2.1871
1885, Paaske 12. April, Sophie Vilhelmine Birgitte Brødegaard. Datter af urmager Rasm. Fr. Brødegaard. Født 11.2.1871
1885, Paaske 12. April, Lovise Augusta Julie Lucas. Datter af blikkenslager Joh. Fr. V. Lucas. Født 15.2.1871
1885, Paaske 12. April, Johanne Cecilie Jensen. Datter af klodsemager Jørg. Henr. Jensen. Født 25.2.1871
1885, Paaske 12. April, Matine Ane Kirstine Møller. Datter af skipper Lars Petersen Møller, Thorøhuse i Assens Landsogn. Født 26.2.1871
1885, Paaske 12. April, Hansine Karen Kirstine Jensen. Datter af skrædder Hans Jensen og og Mette Kirstine Jacobsen. Født 28.2.1871, døbt i Ottestrup, Sjælland
1885, Paaske 12. April, Lovise Vilhelmine Larsen, Datter af daglejer Rasmus Larsen. Født 1.3.1871
1885, Paaske 12. April, Karen Marie Larsen. Datter af arbejdsmand Niels Larsen. Født 17.4.1871
1885, Paaske 12. April, Eline Petersen. Datter af snedker P. Petersen. Født 21.4.1871
1885, Paaske 12. April, Marie Margrethe Nielsen. Datter af snedker Anders Hansen Nielsen. Født 30.4.1871
1885, Paaske 12. April, Emma Charlotte Marie Beneke. Datter af murermester Heinrich Beneke. Født 3.5.1871
1885, Paaske 12. April, Ane Marie Rasmussen. Datter af husmand Hans Rasmussen og Karen Christiansen. Født 17.5.1871, døbt i Vissenbjærg Kirke
1885, Paaske 12. April, Anna Johanne Roy. Datter af bager Poul Roy. Født 18.5.1871
1885, Paaske 12. April, Anne Marie Andersen. Datter af smed Christen Sørensen Andersen. Født 27.5.1871
1885, Paaske 12. April, Anne Marie Andersen. Datter af indsidder Peder Andersen, Assens Landsogn. Født 11.6.1871
1885, Paaske 12. April, Mine Emilie Frederikke Rasmussen. Datter af musikus Jens Rasmussen og Caroline Frederikke Petersen. Født 14.6.1871, døbt i Svendborg
1885, Mikkelsdag, Marie Camilla Nielsen. Datter af hattemager N. P. V. Nielsen. Født 14.12.1870
1885, Mikkelsdag, Agnes Aubeck, i Aarup. Datter af gjæstgiver Niels Pedersen Aubeck. Født 19.12.1870, døbt i Skydebjærg
1885, Mikkelsdag, Kirstine Sophie Clausen. Datter af skræddersvend Lars Clausen. Født 9.4.1871
1885, Mikkelsdag, Mathilde Cathrine Sørensen. Datter af skomager Martin Sørensen. Født 3.6.1871
1885, Mikkelsdag, Anna Kirstine Hansen. Datter af ugift Ane Cathrine Rasmussen og ungkarl Rasmus Hansen (nu gifte). Født 25.6.1871, døbt i Søllinge
1885, Mikkelsdag, Sine Kristine Kludt. Datter af smed J. J. Th. Kludt. Født 17.7.1871
1885, Mikkelsdag, Hansine Christiane Simonsen. Datter af skomager J. Chr. Simonsen. Født 21.8.1871
1885, Mikkelsdag, Cathrine Jacobine Marcussen. Datter af styrmand Vilh. Marcussen. Født 29.8.1871
1885, Mikkelsdag, Emma Emilie Lovise Jørgensen. Datter af daglejer Eskild Jørgensen. Født 30.8.1871
1885, Mikkelsdag, Anne Johanne Nielsen. Datter af skrædder Morten Nielsen. Født 17.9.1871
1885, Mikkelsdag, Christine Berteline Petersen. Datter af Anne Johanne Petersen. Født 30.9.1871
1885, Mikkelsdag, Karen Kirstine Johansen. Datter af daglejer Jacob Johansen. Født 4.10.1871
1885, Mikkelsdag, Johanne Camilla Nielsen. Datter af husmand Jens Nielsen og Jacobine Hansen. Født 8.10.1871, døbt i Gamtofte
1886, Paaske, Ida Marie Therese Johanne Steenberg. Datter af premierliutenant og organist O. A. Steenberg. Født 14.11.1869
1886, Paaske, Julie Martine Francoline Casse. Datter af cand. phil. og lærer, Peter Vilhelm Casse. Født 3.2.1870
1886, Paaske, Caroline Emilie Høffner. Datter af farver Carl Emil Høffner. Født 25.8.1870
1886, Paaske, Johanne Anthon Lillelund. Datter af kjøbmand Mads Nielsen Lillelund. Født 5.2.1871
1886, Paaske, Louise Jacobine Anthon. Datter af havnefoged Niels Anthon. Født 28.8.1871
1886, Paaske, Thora Cathrine Larsen. Datter af skomager Lars Larsen. Født 7.9.1871
1886, Paaske, Augusta Antonie Clausen. Datter af slagter Ludvig Anastatius Clausen. Født 17.12.1871
1886, Paaske, Alfreda Kirstine Mathilde Andersen. Datter af maler Lars Peter Andersen. Født 7.1.1872
1886, Paaske, Ane Marie Jensen. Datter af daglejer Johannes Jensen. Født 12.1.1872
1886, Paaske, Mathilde Christence Nielsen. Datter af sadelmager Niels Nielsen. Født 14.1.1872
1886, Paaske, Anna Vilhelmine Andersen. Datter af politibetjent Peter Andersen. Født 1.2.1872
1886, Paaske, Hansine Kirstine Frederikke Henriette Hansen. Datter af Kirstine Marie Henriksen og ungkarl Lars Hansen. Født 1.2.1872, døbt Frue Sogn i Odense
1886, Paaske, Elisabeth Cathrine Mogensen. Datter af skipper Jens Jeppesen Mogensen. Født 18.2.1872
1886, Paaske, Petra Johanne Kirstine Huusom. Datter af tobaksspinder Carl Vilhelm Huusom og Cathrine Huusom. Født 1.3.1872, døbt i Horsens
1886, Paaske, Anna Dorthea Cathrine Sophie Ernst. Datter af bager Claus Jacob Ernst. Født 10.3.1872
1886, Paaske, Nielsine Caroline Nielsen. Datter af arbejdsmand Jens Peter Nielsen og Karen Kirstine Madsen. Født 11.3.1872, døbt i Nørre Aaby
1886, Paaske, Ane Magdalene Elisabeth Knap. Datter af daglejer Rasmus Knap. Født 13.3.1872
1886, Paaske, Thora Emma Agnes Sørensen. Datter af politibetjent Sørensen. Født 20.3.1872
1886, Paaske, Frederikke Emilie Wenzell. Datter af Martine Sophie Wenzell. Født 8.4.1872
1886, Paaske, Mette Jensen, Dreslette. Datter af gaardmand Jens Nielsen og Ane Hansen. Født 9.8.1872
1886, Paaske, Ane Marie Pedersen, Haarby. Datter af Kirsten Andersen, Nellemose og ungkarl Lars Christian Pedersen. Født 24.4.1872
1886, Mikkelsdag, Mette Cathrine Strøyberg. Datter af apotheker J. N. H. Strøyberg. Født 8.4.1870
1886, Mikkelsdag, Emma Alvilda Marie Rasmussen. Datter af bogholder C. C. Rasmussen. Født 16.8.1871
1886, Mikkelsdag, Inger Marie Olava Maaløe. Datter af tobaksspinder Th. H. V. L. Maaløe. Født 1.6.1872
1886, Mikkelsdag, Christiane Jørgine Vilhelmine Fentz, Roskilde. Datter af bagermester Jacob Fentz. Født 27.6.1872  
1886, Mikkelsdag, Maren Andersen. Datter af daglejer Anders Andersen. Født 6.7.1872
1886, Mikkelsdag, Oline Jacobine Jessen. Datter af tømmermester P. L. Jessen. Født 12.7.1872
1886, Mikkelsdag, Francoline Maren Marie Thomsen, Ebberup. Datter af husmand Mads Thomsen og Ane Kirstine Larsen. Født 20.7.1872, døbt i Kjærum Kirke
1886, Mikkelsdag, Marie Margrethe Laurine Jensen. Datter af skomager H. Jensen. Født 17.9.1872
1886, Mikkelsdag, Ane Johanne Andersen. Datter af Bodil Hansdatter Sørensen og murer Jeppe Andersen. Født 16.10.1872
1886, Mikkelsdag, Maren Kirstine Gabriel. Datter af murer Niels Christian Gabriel og Margrethe Sophie Hansen, Assens Landsogn. Født 24.6.1872
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Laurine Nielsine Sørensen. Datter af Hansine Martine Sørensen. Født 18.3.1872  
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Karen Sophie Nielsen. Datter af hattefabrikant N. P. V. Nielsen. Født 9.6.1872
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Caroline Amalie Camilla Sand, Svendborg. Datter af fabrikant Iver Sand og Ane Caroline Petronelle Hassing. Født 28.9.1872
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Bertha Anthon Lillelund. Datter af kjøbmand Mads Nielsen Lillelund. Født 14.10.1872
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Ida Marie Kristine Fentz. Datter af guldsmed Nicolai Christian Fentz. Født 11.12.1872
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Gjertrud Kathrine Rasmussen, Thurup. Datter af arbejdsmand Henrik Rasmussen og Karen Dorthea Nielsen. Født 8.12.1872
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Berteline Dorthea Larsen, Assens Landsogn. Datter af daglejer Niels Larsen, Assens Landsogn. Født 19.12.1872
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Cathrine Kirstine Sørensen. Datter af skomager Martin Sørensen. Født 14.1.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Emilie Christiane Jeppesen. Datter af slagter Samuel N. S. Jeppesen. Født 24.1.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Marie Clemine Nielsen. Datter af Anders H. Nielsen. Født 26.1.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Ane Cathrine Henriette Jensen. Datter af møllebygger Hans Jørgen Jensen. Født 5.2.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Vilhelmine Kirstine Karup. Datter af skrædder Hans Peter Karup. Født 9.2.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Georgine Cecilie Lund. Datter af snedker Iver Peter Lund. Født 15.2.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Johanne Hansine Hansen, Kjøng. Datter af daglejer Hans Hansen og Johanne Kirstine Jensen. Født 12.3.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Jensine Andersen, Helnæs. Datter af gaardmand Rasmus Andersen og Ane Didriksen. Født 8.4.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Ane Marie Kirstine Møller, Thorøhuse. Datter af skipper Lars Peter Møller, Assens Landsogn. Født 17.4.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Marie Cecilie Marcussen. Datter af avlsbruger Frederik N. Marcussen. Født 18.4.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Ane Marie Wolff, Voldbro. Datter af Ane Dorthea Hansen. Født 18.4.1873  
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Else Kirstine Andersen. Datter af fisker Knud Andersen. Født 29.4.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Helene Marie Jensen, Vejle. Datter af skrædder Hans Jensen og Mette Kirstine Jacobsen. Født 6.6.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Karen Dagmar Axelsen (tvilling), Thaarup i Tavlov Sogn. Datter af banevogter Hans Jepsen Axelsen og Sophie Kathrine Schønemann, Assens Landsogn. Født 5.1.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Vilhelmine Marie Axelsen (tvilling), Thaarup i Tavlov Sogn. Datter af banevogter Hans Jepsen Axelsen og Sophie Kathrine Schønemann, Assens Landsogn. Født 5.1.1873
1887, 1. Søndag e. Paaske 17. April, Jensine Rasmussen, Assens Landsogn. Datter af væver Rasmus Larsen og Karen Sørensen, Assens Landsogn. Født 26.4.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Dorothea Margrethe Frisch. Datter af boghandler Chr. Frisch. Født 4.10.1871
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Bertha Frederikke Maaløe. Datter af by- og herredsfuldmægtig Frederik V. Maaløe. Født 9.9.1872
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Martha Andersen, Hillerslev. Datter af detailhandler Hans Peter Andersen. Født 5.10.1872
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Caroline Jørgensen. Datter af jæger Christian Rasmussen Jørgensen. Født 14.12.1872
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Agnes Jacobine Gundorph. Datter af kjøbmand Jens Christian Gundorph. Født 7.3.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Adelheid Gizele Beneke. Datter af murmester Heinrich Beneke. Født 30.5.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Kristine Dorthea Jensen Sandahl. Datter af øltapper Mads Jensen Sandahl. Født 16.6.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Gjertrud Marie Cathrine Madsen. Datter af væver Peter Madsen. Født 22.6.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Christiane Frederikke Vilhelmine Arent, Anholt. Datter af godsforvalter Peter Severin Arent. Født 28.7.1872
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Helene Marie Lund. Datter af skomager Hans O. Severin Lund. Født 3.8.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Kristine Gormsen. Datter af Ane Kristine Thuesen. Født 4.8.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Jensine Cathrine Marie Jørgensen, Varde. Datter af Marie Christine Jørgensen. Født 6.8.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Ane Marie Andersen. Datter af daglejer Mads Andersen. Født 16.8.1873  
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Margaritha Regine Wagner. Datter af skomager Johan Wagner. Født 5.9.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Julie Andrea Madsen. Datter af husmand Hans Madsen. Født 27.9.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Hansine Conradine Nielsen, Søndersø. Datter af Mette Kirstine Nielsen. Født 6.10.187
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Maren Kirstine Andersen, Melby. Datter af indsidder Peder Andersen. Født 20.10.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Anna Hansine Hansen. Datter af skibstømrer Hans Hansen. Født 1.11.1873
1887, 1. Søndag e. Mikkelsdag 2. Oktober, Maren Kirstine Marie Larsen. Datter af daglejer Hans Larsen. Født 14.11.1873
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Anna Bonnevie, Kjøbenhavn. Datter af postmester Peter Ferdinand Emil Bonnevie og Juliane Marie Jensen. Født 28.7.1872
1888, 2. Søndag e. Paaske - 15de April, Mette Kirstine Hanne Sørensen Datter af sadelmager Julius Th. Sørensen. Født 18.10.1872
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Ellen Wittrup. Datter af skoleinspektør C. F. V. Wittrup. Født 8.8.1873
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Johanne Vilhelmine Christine Jørgensen. Datter af krydstoldassistent Jørgen Jensen. Født 26.8.1873
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Jenny Elise Tange. Datter af snedker Johan Peter Tange. Født 2.10.1873
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Marie Kirstine Andersen. Datter af politibetjent P. Andersen. Født 9.12.1873
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Petra Jensine Hansen, Steenmagle. Datter af skomager Hans Hansen og Marie Sophie Hansen. Født 8.10.1873
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Bernhardine Arresia Brødegaard. Datter af urmager R. Fr. Brødegaard. Født 3.12.1873
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Ane Marie Hendriksen, Akkerup. Datter af Maren Nielsen. Født 21.12.1873
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Jensine Nicoline Tommerup. Datter af slagter Jens P. Tommerup. Født 26.12.1873
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Augusta Ernestine Bredahl, Kolding. Datter af skrædder Henrik Bredahl og Grethe Pjedsted. Født 3.1.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Karen Marie Pedersen. Datter af daglejer Peter Nielsen. Født 5.1.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Ane Marie Andersen. Datter af daglejer Anders Hansen. Født 19.1.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Laura Oline Andersen. Datter af husmand Jens Andersen. Født 10.2.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Margrethe Petersen, Sønderby. Datter af indsidder Jeppe Petersen og Gjertrud Kirstine Nielsen. Født 16.2.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Anna Caroline Olsen. Datter af hørsvinger Niels Olsen. Født 2.3.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Maren Hansen, Assens Landsogn. Datter af daglejer Hans Rasmus Jørgensen, Møllerhuse, Født 8.3.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Judika Jensen. Datter af ekviperingshandler Lars Jensen. Født 22.3.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Larsine Jørgine Thomsen. Datter af sømand Lars Thomsen. Født 9.4.1874
1888, 2. Søndag e. Paaske 15. April, Mette Marie Petersen, Skovkrogen i Dreslette Sogn. Datter af dagelejer Jørgen Petersen og Johanne Madsen. Født 10.5.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Kirstine Marie Rasmussen, Bro Skov. Datter af fragtmand N. P. Rasmussen og Jørgine Karen Marie Christensen. Født 5.9.1873, døbt i Brenderup Kirke
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September. Martha Kirstine Anthon Lillelund. Datter af købmand M. N. Lillelund. Født 27.11.1873
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Ane Margrethe Hein. Datter af snedker M. H. Hein. Født 2.4.1873
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Helene Gjertrudsine Hansen. Datter af rebslager P. P. S. N. Hansen. Født 30.4.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Jensine Nielsen, Voldbro Mark. Datter af skrædder Jens Nielsen og Jacobine Hansen.  Født 7.6.1874, døbt i Gamtofte Kirke
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Sørine Christiane Møller. Datter af Ottilie Palæmona Møller. Født 30.6.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Hansine Petrine Andersen. Datter af daglejer Knud Andersen. Født 20.7.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Ane Birtheline Katrine Olsen. Datter af damaskvæver N. C. Olsen. Født 29.7.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Sofie Kirstine Marcussen. Datter af snedker Andr. Marcussen, Assens Landsogn. Født 1.9.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Ane Clausine Amalie Petersen, Ubberud. Datter af daglejer Rasmus Petersen og Ane Marie Clausen. Født 6.9.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Camilla Katrine Andersen. Datter af værtshusholder R. Andersen. Født 10.9.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Mette Kristine Petersen. Datter af Jacobine Hansen. Født 17.9.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Anna Nielsine Jeppesen. Datter af slagter H. Fr. Julius Jeppesen. Født 19.9.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Stine Kirstine Sørensen. Datter af daglejer Niels Sørensen. Født 22.9.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Thora Marie Louise Ingeborg Olsen. Datter af kjøbmand J. P. Olsen. Født 12.10.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Johanne Caroline Elisabeth Hansen. Datter af sømand Joh. Hansen. Født 17.10.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Caroline Kristine Sofie Jensen. Datter af husmand Joh. Jensen, Assens Landsogn. Født 23.10.1874
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Ane Katrine Fentz. Datter af bager Jac. Fentz. Født 31.10.1874  
1888, Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Rasmine Sofie Ernst. Datter af bager Cl. J. Ernst. Født 4.11.1874
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Marie Sand, Sønderby. Datter af fabrikant Iver Sand. Født 29.12.1873
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Agnes Ottilie Andersen. Datter af smed Chr. S. Andersen. Født 6.7.1874
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Anna Katrine Mogensen. Datter af skipper J. J. Mogensen. Født 8.11.1874
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Kirstine Schmit. Datter af skipper Nic. P. Schmit. Født 10.11.1874
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Anne Elisabeth Maaløe. Datter af tobaksspinder Th. H. V. L. Maaløe. Født 7.12.1874
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Bertha Johanne Petrine Lucas. Datter af blikkenslager J. F. V. Lucas. Født 19.12.1874
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Friedrike Dorothea Augusta Soergel, Hamburg. Datter af slagter Georg Soergel og Johanne Friederica Vilhelmine Louise Franck. Født 31.1.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Agnes Lina Eugenie Witt, Altenburg. Datter af hattemagersvend Vilh. Heinr. Carl Witt og Johanne Helene Lina Wercker. Født 14.2.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Else Katrine Jeppesen. Datter af bager Jac. Jeppesen. Født 19.1.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Ingeborg Margrethe Augusta Jørgensen, Haderslev. Datter af daglejer Niels Jørgensen og Sofie Amalie Frederikke Louise Klein. Født 27.2.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Caroline Sofie Johansen, Holbæk. Datter af formand Ferdinand Johansen og Maren Kirstine Petersen. Født 4.3.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Ane Larsen. Datter af daglejer R. Larsen. Født 12.3.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Ane Marie Nielsen, Ungersbjærge i Dreslette Sogn. Datter af daglejer Ole Nielsen og Ane Marie Pedersen. Født 19.3.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Birthe Katrine Frederiksen, Ebberup. Datter af daglejer Lars Frederiksen og Ane Katrine Hansen. Født 7.4.1875, døbt i Kjærum Kirke
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Andrea Elisabeth Andersen. Datter af murer Hans Andersen. Født 21.4.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Anna Katrine Hansen, Rønne. Datter af bryggeribestyrer Jens Hansen og Karen Marie Jensen. Født 1.5.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Anne Kirstine Christensen, paa Lundager Mark. Datter af daglejer Christen Jørgensen og Anne Johanne Thomsen. Født 17.5.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Hansmine Kirstine Jensen. Datter af skomager Hans Jensen. Født 17.5.1875
1889, 1. Søndag e. Paaske 28. April, Kristine Andersen, Voldbro Skov. Datter af smaakjører Christian Andersen og Maren Rasmussen. Født 18.5.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Frieda Andersen. Datter af sadelmager Joh. Chr. Fr. Andersen. Født 8.9.1873  
1889, Mikkelsdag 29. September, Hansine Caroline Birgitte Hansen, Viborg. Datter af fyrbøder H. Chr. Hansen. Født 18.3.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Hansine Anna Louise Lorentzen, Silkeborg. Datter af lokomotivfører Hannibal Lorentzen og Marie Louise Hendriksen. Født 24.3.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Anna Sophie Anthon Lillelund. Datter af kjøbmand Mads N. Lillelund. Født 14.5.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Anna Camilla Marie Tange. Datter af snedkermester Joh. P. Tange. Født 21.5.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Hansine Lovise Pedersen. Datter af stenhugger P. Jensen, Møllerhuse. Født 30.6.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Laurentine Andersen. Datter af murer Jeppe Andersen. Født 26.7.1875  
1889, Mikkelsdag 29. September, Augusta Johanne Cathrine Jørgensen. Datter af købmand A. Jørgensen. Født 4.9.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Hansine Kirstine Petersen. Datter af detaillist A. Petersen. Født 8.9.1875  
1889, Mikkelsdag 29. September, Oline Marie Clausen. Datter af skrædder Lars Clausen. Født 22.9.1875
1889, Mikkelsdag 29. September, Karen Mathilde Christensen. Datter af skomager Jonas M. Christensen. Født 29.9.1875
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Louise Sofie Johnsen, Hallund. Datter af distriktslæge Chr. F. Johnsen og Julie Theodora Krag. Født 7.6.1874
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Juliane Theodora Sørensen. Datter af sadelmager J. Th. Sørensen. Født 5.12.1874
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Lovise Cathrine Lund, Melby. Datter af kreaturhandler Andreas Nielsen Lund og Marie Vilhelmine Doose. Født 29.4.1875
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Inger Josepha Nielsen. Datter af hattefabrikant N. P. V. Nielsen. Født 10.5.1875
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Karen Marie Lauritsen. Datter af naalemager E. B. Lauritsen. Født 2.7.1875
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Petra Rasmine Marcussen. Datter af skipper V. Marcussen. Født 14.11.1875
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Johanne Kirstine Marcussen. Datter af avlsbruger Fr. N. Marcussen. Født 5.12.1875
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April Ane Johanne Marie Rasmussen. Datter af Peder Rasmussen og Kirsten Sørensen. Født 19.12.1875
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Ane Marie Jensen, Frederikssund. Datter af gartner Lars Jensen og Ane Dorthea Jørgensen. Født 9.1.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Ane Margrethe Knap. Datter af kludesamler R. A. Knap. Født 21.1.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Else Sophie Caroline Lund. Datter af kurvemager Carl Emil Lund. Født 24.1.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Olga Marie Hansen. Datter af købmand R. Hansen. Født 28.1.1876  
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Johanne Andersen, Helnæs. Datter af musikant R. Andersen (Salskov) og Ane Dideriksen. Født 5.2.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Ellen Marie Jørgensen, København. Datter af bager J. N. Jørgensen og Elise Marie Syberkrop. Født 24.2.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Petrea Andrea Andersen. Datter af daglejer A. Andersen. Født 7.3.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Maren Andrea Andersen. Datter af daglejer Jens Andersen. Født 16.3.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Christine Elisabeth Jensen, Steenstrup. Datter af kalkbrænder Christen Jensen og Jensine Marie Christiane Pløs. Født 20.3.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Charlotte Marie Hansen. Datter af skibstømrer H. Reippurt Hansen. Født 24.3.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Anna Sophie Hansen, Odense. Datter af Maren Margrethe Christiansen og ungkarl Rasmus Hansen. Født 11.4.1876
1890, 1. Søndag e. Paaske 13. April, Nielsine Dorthea Elisabeth Jeppesen. Datter af slagtersvend Theodor Jeppesen. Født 15.4.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Mathilde Magdalene Nielsen, Hastings Nebraska i Nordamerika. Datter af Christian B. Nielsen, og Caroline Marie Pries. Plejefader forvalter Juhl, Assens Sukkerfabrik. Født 2.2.1875
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Marie Dorthea Schøn. Datter af købmand Peter Fr. Ferdinand Vilh. Schøn. Født 3.9.1875
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Pouline Sophie Birgitte Østerbye. Datter af konditor Johan Jacob Østerbye. Født 9.11.1875
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Martha Vilhelmine Bruun. Datter af bager Niels Peter Bruun. Født 9.3.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Marie Dorthea Bergh, Aabenraa. Datter af købmand Ludvig Christian Bergh og Cecilie Cornett. Født 12.3.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Hedevig Sophie Frederikke Lund. Datter af snedker Chr. Georg Lund. Født 15.5.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Margrethe Emilie Pedersen. Datter af daglejer Peder Nielsen. Født 16.5.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Dorthea Vilhelmine Abrahamsen, Møllerhuse. Datter af husmand Axel Vilh. Abrahamsen, Møllerhuse i Assens Landsogn. Født 5.6.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Johanne Berteline Olsen. Datter af skrædder Peter Olsen. Født 21.6.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Anna Kristine Pedersen, København. Datter af arbejdsmand Ole Pedersen og Karen Jørgensen. Født 11.7.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Johanne Jensine Jensen. Datter af sømand Rasmus Jensen. Født 12.7.1876  
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Anne Marie Antonie Rasmussen, Odense. Datter af hørsvinger Niels Rasmussen og Johanne Cathrine Rasmussen. Født 20.7.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Anna Elisabeth Schøn. Datter af købmand P. Fr. F. V. Schøn. Født 2.8.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Karen Marie Jensen, Assens Landsogn. Datter af skrædder Anders Kjærby Jensen, Assens Landsogn. Født 3.8.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Kirsten Andersen. Datter af daglejer Knud Andersen. Født 20.8.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Olga Annine Olsen. Datter af damaskvæver Niels Chr. Olsen. Født 5.9.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Caroline Alsalondine Fentz. Datter af bager Jacob Fentz. Født 24.9.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Karen Cecilie Jeppesen, Melby. Datter af husmand Lars Jeppesen, Melby i Assens Landsogn. Født 7.10.1876
1890, 1. Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Margrethe Vilhelmine Krag, Hvidbjærg i Thyholm. Datter af distriktslæge M. G. J. V. Krag og Magdalene Bruun. Født 25.10.1876
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Anna Mathine Helene Hansen. Datter af skrædder Claus Hansen. Født 31.10.1876
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Dorthea Kirstine Gravesen, København. Datter af tømmersvend Jens Nicolai Valdemar Gravesen og Marie Magdalene Larsen. Født 16.11.1876, døbt i Trinitatis Kirke
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Anna Nielsine Petrine Abelone Jørgensen, Kalø i Hopstrup Sogn i Sønderjylland. Datter af fisker Niels Jørgensen og Amalie Frederikke Luise Klein. Født 18.12.1876
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Ellen Cathrine Simonsen. Datter af skomager Johan Chr. Simonsen. Født 27.12.1876
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Franziska Hansine Martine Effenberger. Datter af hattemagersvend Paul Effenberger. Født 31.12.1876
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, , Ane Kirstine Andreasen. Datter af proppeskærer Jørgen Andreasen og Ane Margrethe Jørgensen. Født 7.1.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Anna Marie Larsen, Frue Landsogn i Odense. Datter af arbejdsmand Jørgen Christian Larsen og Mette Marie Nielsen. Født 10.1.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Karen Andersen, Saltofte. Datter af smaakører Iver Andersen og Dorthe Pedersen. Født 22.2.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Johanne Sofie Jørgensen, Odense. Datter af arbejdsmand Jacob Jørgensen og Johanne Marie Nielsen. Født 3.3.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Alexia Sørensen, Svendborg. Datter af skipper Morten Rasmussen Sørensen og Johanne Marie Hansen. Født 3.3.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Gjertrud Mathilde Petersen Gamby. Datter af murer Claus Petersen Gamby. Født 18.3.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Anna Cathrine Hansine Caspersen, Odense. Datter af murer Søren Caspersen og Madsine Jacobine Marie Hansen. Født 2.4.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Hulda Vilhelmine Gundorph. Datter af købmand Jens Chr. Gundorph. Født 5.4.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Karen Kirstine Christensen. Datter af arbejdsmand Lars Christiansen og Ane Cathrine Christensen. Født 7.4.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Marie Kirstine Larsen, Hillestolpe i Fuglse Sogn. Datter af fabriksbestyrer Oluf Chr. Larsen og Alma Vilhelmine Houghton. Født 23.4.1877
1891, 1. Søndag e. Paaske 5. April, Anna Caroline Jeppesen. Datter af bager Jacob Jeppesen. Født 15.5.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Maren Johanne Kristine Hansen, Kolding. Datter af pakmester Peter Hansen og Christiane Johanne ... Født 12.9.1875
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Marie Caroline Andersen, Kjøbenhavn. Datter af snedker Morten Andersen og Ane Kristine Christiansen. Født 29.4.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Nicoline Sophie Eleonora Amalie Theisen, Assens, Datter af sømand Niels Theisen. Født 16.5.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Jacobine Hansine Mathiesen, Aarup. Datter af Caroline Hansine Cathrine Larsen. Født 31.5.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Margrethe Anna Beneke. Datter af murmester Heinrich Beneke. Født 1.7.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4 Oktober, Rasmine Martine Jørgensen. Datter af murer Peter Jørgensen. Født 21.7.1877  
1891, 1ste Søndag e. Mikkelsdag 4 Oktober, Hansa Frederikke Antonette Christensen. Datter af skomager Johan Marius Christensen. Født 27.7.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Maren Christiane Hansen, Rønne. Datter af brygger Jens Hansen og Karen Maria Jensen. Født 6.8.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Ane Dorthea Petersen, Assens Landsogn. Datter af drejer Anders Petersen. Født 9.8.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Cathrine Meta Hansen, Assens Landsogn. Datter af skipper Hans Jørgen Hansen. Født 8.9.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Jørgine Rasmussen, Odense. Datter af arbejdsmand Hans Jørgen Rasmussen og Ane Thomine Jensen. Født 19.9.1877
1891, 1. Søndag e. Mikkelsdag 4. Oktober, Ane Johanne Nielsen, Barløse Mark. Datter af Karen Margrethe Jørgensen og Niels Rasmussen. Født 28.10.1877