Skydebjerg, 1862-1875, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1862-1875, Skydebjerg sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1862, 2501, 3101, Rasmus Nielsen, aftægtsgaardmand, 57, i Elmelund
1862, 1002, 1402, Peder Andersen, fattiglem, 51, i Skydebjerg
1862, 1402, 2302, Niels Peder Pedersen, 1, søn af ugift fruentimmer Petrine Nielsen, paa Skydebjerg Mark
1862, 1603, 2203, Peder Pedersen, 11 uger, søn af smed Mikkel Pedersen, i Skydebjerg
1862, 1104, 1904, Christopher Andersen, aftægtshuusmand, 81, i Skydebjerg
1862, 1705, 2305, Hans Peder Pedersen, 2, søn af dreier Jens Pedersen i Steenlykkehuus
1862, 3011, 0812, Hans Pedersen, forhen skovfoged paa Erholm, 88, nu opholder sig i Skydebjerg
1862, 0112, 0712, Niels Peder Nielsen, ½, søn af huusmand Niels Hansen, paa Skydebjerg Mark
1862, 0912, 1512, Qvirin Nielsen, ugift, 47, hos sin søster Hans Pedersens enke, i Aarup
1863, 2201, 2701, Rasmus Andersen, 7 dage, søn af ugift fruentimmer Johanne Andersen, i Skydebjerg
1863, 3101, 0502, Dines Pedersen, almisselem, 83, i Skydebjerg
1863, 3101, 0502, Jens Nielsen, almisselem, 68, i Skydebjerg og Orte Sognedistrict
1863, 0405, 1205, Peder Thuesen, huusmand, 62, i Lungene
1863, 2205, 2905, Jørgen Fahnøe, ugift, 40, opholdende sig hos dyrlæge Andersen, i Skydebjerg
1863, 0907, 1307, Udøbt dreng [ulæselig alder], søn af huusmand Christian Hansen, i Lungene
1863, 0708, 1008, Udøbt dreng, ½ time, søn af huusmand Gotfred Jensen, paa Gaunbye Mark
1863, 0311, 1211, Jens Larsen, aftægtshuusmand, 67, i Lindebjerg
1863, 1811, 2611, Jens Peder Knudsen, 6, søn af huusmand Knud Larsen, paa Leret
1863, 2411, 0212, Peder Nielsen, gaardmand, 82, i Hestehaugegaarden
1863, 2411, 3011, Jens Peder Jensen, 1½, søn af Ane Marie Pedersen, i Aarup
1864, 0301, 0901, Anders Jørgen Mortensen, gaardmand og ungkarl, 33, i Skydebjerg. Søn af Morten Andersen
1864, 2501, 3001, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Jens Hansen, i Aarup
1864, 0303, 1103, Morten Andersen, gaardmand, 78, i Skydebjerg
1864, 0503, 1303, Rasmus Rasmussen, 2½, søn af huusmand Peder Rasmussen, i Lungene
1864, 1704, 2404, Niels Christian Christiansen, 3 maaneder, søn af skrædder Peder Christiansen, i Skydebjerg
1864, 0608, 1208, Lars Jørgensen, almisselem, 83, i Skydebjerg
1864, 2209, 2809, Jens Madsen, væver, 34, i Skydebjerg. Født i Knollehauge. Søn af Mads Christiansen
1864, 2809, 0610, Lars Pedersen, aftægtshuusmand, 78, i Ørsbjerg Leerhuse
1864, 2910, 0511, Hans Jørgen Christensen, 2½, søn af gaardmand Jacob Christensen, af Thaarup
1864, 1211, 1911, Anders Jensen, 9 maaneder, søn af huusmand Jens Jensen, paa Gaunbye Mark
1864, 1611, 2111, Niels Hansen, huusmand, 38½, paa Skydebjerg Mark
1865, 2303, 3103, Hans Hansen, almisselem, 76½, i Skydebjerg
1865, 0606, 1506, Steen Nielsen, almisselem og enkemand, 75, i Hestholmhuus
1865, 2206, 2806, Hans Rasmusen,1 maaned, søn af huusmand Rasmus Larsen, i Skydebjerg
1865, 1008, 1608, Christopher Hansen, fæstegaardmand, 39½, i Vilhelmsborg
1865, 0510, 1010, Hans Peder Nielsen, 4½, søn af huusmand Niels Larsen, i Skydebjerg
1865, 3110, 0711, Mads Hansen, tjenestekarl, 26, hos Niels Hansens enke, paa Skydebjerg Mark. Født paa Skydebjerg Mark. Søn af Hans Hansen
1866, 2401, 3001, Rasmus Nielsen, huusmand, 62, i Skydebjerg, veimand paa Faaborg - Bogense Landevei
1866, 0402, 1002, Peder Jensen, ungkarl, 36, hos Jens Johansen i Lungene. Født i Skydebjerg. Søn af Jens Mortensen
1866, 0508, 0908, Gorm Gormsen, 1 dag, søn af indsidder Johan Gormsen, af Skydebjerg
1866, 0508, 1108, Lars Mathiesen, huusmand, 56, i Stilundsborg
1867, 1104, 1704, Niels Erichsen, huusmand, 64, i Skydebjerg
1867, 0905, 1305, Rasmus Peder Steensen, 6 dage, søn af huusmand Jens Steensen, i Lunge
1867, 1605, 2305, Hans Hansen, væver, 50½, paa Skydebjerg Mark
1867, 2507, 3007, Carl Frederik Jørgensen, 2 og 2 maaneder, søn af pige Maren Kirstine Jørgensen, fra Ellekjær
1867, 0308, 0908, Christian Marius Hansen, 7, søn af gjæstgiver H. Hansen, i Skydebjerg
1867, 1910, 2610, Niels Jørgen Knudsen, 36, i Skydebjerg Mølle. Søn af møller Knud Nielsens enke
1867, 0812, 1612, Henrik Pedersen, aftægtsmand, 77, i Troldalhuus
1868, 2102, 2902, Jens Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af slagter Hans Rasmussen, i Skydebjerg
1868, 0903, 1503, Jens Nielsen, 10, stedsøn af fattiglem Jens Christiansen, i Skydebjerg
1868, 2503, 0104, Jørgen Andersen, aftægtsmand, 58, i Skydebjerg
1868, 1004, 1704, Jørgen Andersen, 27, i Skydebjerg. Søn af gaardmand Anders Larsens enke
1868, 1505, 2105, Dødfødt dreng, søn af veimand Qvirin Hansen, af Skydebjerg
1868, 2504, 0405, Jens Hansen, gaardeier, 52, i Gaunby
1868, 2605, 3005, Simon Christensen, 1, søn af huusmand Jens Christensen, i Lungene
1868, 0808, 1208, Dødfødt dreng, søn af banevogter Rasmus Rasmusen, ved Vilhelmsborg
1868, 0410, 1010, Dødfødt dreng, søn af hørsvinger Anders Jochumsen, i Skydebjerg
1868, 0710, 1110, Ole Peder Marius Møller, 2 maaneder, søn af skipper Niels Peder Møller, i Aarup
1868, 2112, 2412, Anders Christian Christensen, 8 og 10 maaneder, søn af huusmand og hørsvinger Jens Christensen, i Lungene
1868, 2512, 2812, Jens Christensen, huusmand og hørsvinger, 30, i Lungene
1869, 2905, 0506, Jørgen Hansen, aftægtsmand og dreier, 69, i Aarup
1869, 1906, 2606, Rasmus Hansen, aftægtsmand, 73, i Frydendal
1869, 1609, 2409, Anders Christian Hansen, 3 maaneder, søn af huusmand Niels Christian Hansen, i Aarup
1869, 0611, 1111, Nyfødt dreng, søn af steenhugger Anders Hansen, i Thaarup
1870, 1701, 2301, Nyfødt dreng, søn af væver Mads Larsen, i Aarup
1870, 2402, 0403, Jørgen Nielsen, pensioneret kirkesanger og skolelærer, 77, i Skydebjerg
1870, 0403, 1103, Hans Clausen, fæstegaardmand, 77, i Skydebjerg
1870, 0403, 0603, Dødfødt dreng, søn af skrædder Hans Sørensen, i Aarup
1870, 1305, 1805, Hans Jørgensen, fæstehuusmand, 82, i Skydebjerg
1870, 0906, 1506, Gotfred Jensen, huusmand, 43, i Skoven
1870, 1211, 1811, Hans Henriksen, enkemand, 70, tjente i Skydebjerg. Født i Haarslev
1871, 1101, 1601, Dødfødt dreng, søn af steenhugger Anders Hansen, i Thaarup
1871, 1002, 1802, Rasmus Jørgensen, 84, ophold hos sin svigersøn teglværkseier Christen Poulsen, i Stokholmhuset
1871, 1302, 1902, Dødfødt dreng, søn af hørsvinger Anders Jochumsen, i Skydebjerg
1871, 2303, 3003, Jens Madsen, aftægtsmand, 74½, i Skydebjerg
1871, 2904, 0605, Søren Hansen, aftægtsmand, 79, i Ellekjær
1871, 0405, 1105, Johannes Christiansen, snedker, 62, paa Skydebjerg Mark
1871, 0408, 1008, Mikkel Pedersen, smed og huusmand, 52, Hesthavehuset i Lungene
1871, 0511, 1011, Dødfødt dreng, søn af klodsemager Christian Hansen, i Skydebjerg
1871, 2012, 2712, Jørgen Hansen, gaardmand, 60½, i Ellekjær
1872, 2602, 0403, Hans Sørensen, skræddermester, 48, i Aarup
1872, 2902, 0403, Dødfødt dreng, søn af banevogter Rasmus Rasmussen, ved Vilhelmsborg
1872, 2903, 0504, Mads Madsen, aftægtsmand, 81½, i Søndenbjerg
1872, 0608, 1208, Johan Jørgen Jørgensen, 25, paa Ørsbjerg Leer. Søn af gaardmand Jørgen Pedersen
1872, 0809, 1309, Rasmus Andersen, 17, søn af hjulmand Anders Pedersen, i Aarup
1872, 1309, 1809, Frederik Emil Vied, gjæstgiver, 40, i Skydebjerg
1872, 1110, 1610, Carl Heinrich Schmidt, 4 uger, søn af sadelmager Schmidt, i Aarup.
1873, 0801, 1301, Poul Jensen Rasmusen, 2 timer, søn af banevogter Rasmus Rasmussen, ved Vilhelmsborg
1873, 2501, 0202, Christoffer Larsen Christoffersen, 11½ uge, søn af murer Søren Christoffersen, i Aarup
1873, 3001, 0602, Johan Ernst Christoffersen, tømmermester, 36, i Aarup
1873, 1202, 1602, Lars Jørgen Hansen, 2 uger, søn af husmand og fragtkkjører Rasmus Hansen, i Skydebjerg
1873, 0203, 0703, Lars Jeppesen, aftægtsmand, 64, i Skydebjerg
1873, 0603, 0903, Dødfødt dreng, Søn af husmand Ditlev Andersen, i Skydebjerg
1873, 2503, 3003, Rasmus Jacobsen, 2 dage, søn af pige Mathilde Kirstine Rasmine Rasmussen, i Lungene
1873, 0505, 1505, Peder Pedersen (tvilling), ½ time, søn af Gotfred Jensens enke, i Skydebjerg Lunge
1873, 0705, 1505, Gotfred Pedersen (tvilling), 2 dage, søn af Gotfred Jensens enke, i Skydebjerg Lunge
1873, 2305, 3005, Jacob Laurits Mogensen, 9 maaneder, søn af pomper Christen Mogensen, i Aarup
1873, 0408, 0908, Hans Pedersen, aftægtsmand, 79, i Thaarup
1873, 1308, 1808, Hans Jørgensen, husmand, 53, i Godmoselund
1873, 1910, 2510, Niels Andersen, ½, søn af hørsvinger Anders Jochumsen, i Skydebjerg
1873, 0111, 0611, Anders Jørgen Andersen, 3 uger, søn af Marie Jørgensen, tilhuse hos Hans Sørensens enke, i Aarup
1873, 1611, 2211, Anders Mathiesen, husmand og skrædder, 79, i Tokkenskovhuset ved Møllen
1874, 0102, 0702, Erik Jespersen, husmand, 56, paa Gaunby Mark
1874, 2610, 0111, Dødfødt dreng, søn af melhandler Christen Pedersen, i Aarup
1874, 2610, 0211, Mikkel Pedersen, smed, 48, i Skydebjerg
1874, 1412, 2112, Hans Jensen, aftægtsmand, 80, i Aarup
1874, 3112, 08011875, Rasmus Hansen, indsidder, 63, i Lungene
1875, 0902, 1502, Peter Mathias Corneliussen, 1½, søn af farver Corneliussen, i Aarup
1875, 1402, 2002, Christian Johansen, ungkarl, 61, i Ellekjær
1875, 1802, 2502, Christian Rasmusen, almisselem, 73, i Skydebjerg
1875, 0303, 0803, Jens Christian Madsen, 18, i Skydebjerg
1875, 1803, 2403, Mads Madsen, gaardmand, 53, i Søndenbjerg
1875, 1203, 1803, Niels Balzar Madsen, enkemand, 71, hos tømrer Niels Jensen, i Aarup
1875, 1206, 1806, Anders Jensen, husmand, 61½, i Aarup
1875, 1508, 1808, Jens Nielsen, 7½, søn af husmand Jens Nielsen, i Skydebjerg
1875, 2908, 0309, Peder Bertelsen, husmand, 73, paa Gaunby Mark
1875, 2009, 2609, Hans Christian Andersen, 1 og 3 maaneder, søn af banevogter Hans Peder Andersen, ved Vilhelmsborg
1875, 2209, 3009, Jens Peder Pedersen, skomager, 45, i Skydebjerg
1875, 2509, 0310, Anders Peder Hansen, 4 uger, søn af pige Kirsten Andersen, af Aarup
1875, 2609, 0410, Jens Jensen, 10 uger, søn af pige Marie Rasmusen, af Aarup
1875, 2709, 0210, Carl Absalon Andersen, dyrlæge og gaardmand, 60, i Skydebjerg
1875, 1410, 1810, Jens Peter Maurits Petersen, 2 uger, søn af glarmester Hans Carl Christian Petersen, i Aarup
1875, 1612, 2212, Anders Hansen, tømmersvend, 28, hos sin fader i Skydebjerg. Søn af Hans Hansen
1862, 1202, 1902, Ane Marie Christophersdatter, 40, i Skydebjerg. Skrædder Jens Frederiksen
1862, 0808, 1308, Maren Jacobsdatter, enke, 58, paa Skydebjerg Mark. Huusmand Hans Hansen
1862, 1111, 1611, Mette Cathrine Andersen, 5 dage, datter af indsidder Anders Jochumsen, i Skydebjerg
1862, 3011, 0612, Maren Pedersdatter, 83, i Skydebjerg. Skomager Lars Hansen
1863, 1901, 2601, Karen Hansdatter, enke, 75, i Møllemoselund. Huusmand Niels Hansen
1863, 0602, 1302, Karen Nielsine Christiansen, 11 uger, datter af skrædder Peder Christiansen, i Skydebjerg
1863, 0404, 1104, Maren Rasmusdatter, enke, 82, i Skydebjerg. Aftægtshuusmand Christopher Andersen
1863, 2804, 0305, Karen Nielsen, 5, datter af huusmand Niels Larsen, i Skydebjerg
1863, 2405, 2905, Kirsten Hansdatter, 80, i Skydebjerg. Fattiglem Dines Pedersen
1863, 0506, 1006, Dødfødt pige, datter af smed Mikkel Pedersen, i Skydebjerg
1863, 0106, 1806, Gjertrud Kirstine Nielsdatter, 34, i Lungene. Gaardmand Jens Andersen
1863, 2407, 3007, Ane Cathrine Rasmusdatter, 47, i Aarup. Huusmand Anders Pedersen
1863, 2310, 2910, Maren Mathiasdatter, 67, i Skydebjerg. Huusmand Jørgen Andersen
1863, 2411, 3011, Christiane Jørgensen, 3, datter af smed Jørgen Hansen, i Skydebjerg
1863, 3011, 0812, Johanne Cathrine Christophersen, 2½, datter af gaardmand Christopher Hansen, i Vilhelmsborg.
1863, 1912, 2412, Maren Cathrine Christensen, 1½, datter af huusmand Jens Christensen, i Øregrave
1863, 2012, 2812, Karen Johannessen, 8½, datter af snedker Johannes Christiansen, paa Skydebjerg Mark
1864, 0202, 0902, Karen Sophie Hansen, 12, datter af huusmand Hans Jørgensen, i Godmoselund
1864, 1602, 2302, Ane Dorthea Pedersen, 29, af Holmene ved Aarup. Indsidder Niels Sørensen
1864, 2602, 0203, Ane Marie Sørensen, 16, hos sin moster i Lungene. Datter af Søren Larsen
1864, 2303, 2803, Ane Kirstine Rasmine Nielsine Madsen, 3 uger, datter af indsidder Henrik Madsen, af Frydendal
1864, 2503, 0104, Andrea Petrea Maria Noiesen, 7½, datter af skolelærer Hans Eiler Noiesen
1864, 0704, 1404, Ane Cathrine Elisabeth Rasmusdatter, fattiglem, 68, i Hesthavehuus. Huusmand Steen Nielsen
1864, 0906, 1606, Ane Sybille Hansen født Jørgensen, enke, 79½, opholdt sig hos dyrlæge Andersen, i Skydebjerg. Høker Claus Hansen, i Kjøbenhavn
1864, 0608, 1108, Ellen Kirstine Mathiesen, 15, datter af skrædder Hans Jacob Mathiesen, i Skydebjerg
1864, 2708, 0209, Karen Pedersen, 16, datter af huusmand Peder Jensen, i Lungene
1865, 0301, 0901, Lise Cathrine Mogensdatter, 54, i Skydebjerg. Huusmand Mads Rasmusen
1865, 1301, 1901, Sidsel Marie Nielsen, 5 og 9 maaneder, datter af huusmand Peder Nielsen, paa Elmelund Mark i Lungene
1865, 1003, 1803, Mariane Hansdatter, enke, 56, Kallehaugehuset ved Aarup. Snedker Peder Johansen
1865, 2106, 2706, Christiane Louise Balslev, 17, datter af hr. pastor J. C. Balslev, i Haarslev
1865, 0309, 0909, Johanne Jensen, 30, i Aarup. Jernbanevogter Johan August Petersen
1865, 2909, 0410, Mette Cathrine Andersen, 1½, datter af hørsvinger Anders Jochumsen, i Skydebjerg
1865, 0510, 1110, Ane Marie Andersdatter, 68, i Tokkenskov. Skrædder Anders Mathiesen
1865, 2411, 0112, Ane Marie Pedersen, 26, i Aarup. Huusmand Peder Bertelsen
1866, 2501, 2801, Ane Jensen, 8 uger, datter af huusmand Jens Rasmussen, i Skoven
1866, 1802, 2502, Ane Larsen, 4 dage, datter af ugift fruentimmer Maren Cathrine Larsen, af Ørsbjerg Leer
1866, 1503, 1903, Bodil Elisabeth Cathrine Noiesen, 2½, datter af skolelærer Noiesen, i Skydebjerg
1866, 0504, 1104, Ane Marie Rasmusen, 23 uger, datter af huusmand Peder Rasmusen, i Lungene
1866, 1209, 2009, Sophie Thomsen, 20, hos en onkel Faaborg i Tebstrup Kro. Datter af skolelærer Thomsen, i Smidstrup
1866, 2309, 2909, Karen Hansdatter, fattiglem og enke, 69, hos svigersønnen Gorm Madsen, i Skydebjerg. Hans Larsen, i Orte
1866, 0412, 1212, Ane Johannessen, 15, datter af snedker Johannes Christiansen, paa Skydebjerg Mark
1866, 1812, 2412, Ane Andersen, 31, i Aarup. Murer Jørgen Christoffersen
1866, 2312, 3012, Maren Nielsen, 9½, datter af afgangne huusmand Niels Hansen, paa Skydebjerg Mark
1867, 1602, 2302, Karen Marie Rasmusdatter, 65, i Skydebjerg. Christian Rasmussen
1867, 3006, 0607, Birthe Kirstine Rasmusdatter, 79, i Skydebjerg. Huusmand Jens Madsen
1867, 0609, 1309, Maren Simonsdatter, enke, 68, i Lungene. Huusmand Anders Andersen
1867, 1609, 2309, Caroline Nielsine Petrine Larsen, 44, i Skydebjerg. Skomager Poul Christian Thrane
1867, 1212, 1912, Kirstine Larsdatter, aftægtskone og enke, 72, i Lindebjerg. Væver Rasmus Jespersen
1867, 1912, 3012, Ane Marie Eilersdatter, 70, i Skydebjerg. Sognefoged og gaardmand Jens Jørgensen
1867, 2412, 2912, Ane Marie Rasmusen, 10 maaneder, datter af huusmand Peder Rasmussen, i Lungene
1868, 1801, 2501, Mette Rasmusen, 21, i Lungene. Huusmand Rasmus Madsen
1868, 2405, 3005, Ellen Pauline Ane Nielsen, 24, i Skoven. Huusmand Niels Hansen
1868, 0609, 1309, Ane Jørgensen, 4 maaneder, datter af huusmand Jørgen Mortensen, paa Gaunby Mark
1868, 2211, 2811, Ane Jensen, 30, i Aarup. Huuseier Jens Jensen
1869, 1101, 1501, Ane Qvirinsen, 32, i Lungene. Huusmand Peder Rasmusen
1869, 1902, 2702, Juliane Thomasdatter, 54, paa Gaunby Mark. Snedker Johannes Christiansen
1869, 1603, 2303, Ane Cathrine Nielsdatter, enke, 77, af Skydebjerg Ellegaard. Gaardmand Morten Andersen
1869, 2704, 0605, Ane Hansdatter, 69, i Thaarup. Aftægtsmand Hans Pedersen
1869, 1905, 2605, Birgitte Frederikke Elfride Aubeck, 2½, datter af gjæstgiver Nis Petersen Aubeck, i Aarup
1869, 3007, 0408, Ane Cathrine Hansen, sypige, 23, i Skydebjerg. Datter af tømrer Hans Christensen
1869, 3008, 0509, Ane Kirstine Andersen, 3 maaneder, datter af ugift fruentimmer Kirsten Hansen, i Skydebjerg
1869, 2012, 2712, Gjertrud Elisabeth Dorthea Andersen, 17½, datter af dyrlæge Andersen, i Skydebjerg
1870, 2001, 2501, Ane Kirstine Larsdatter, fraskilt kone, 46, opholdende sig i Kjerte Sogn. Indsidder Lars Peder Hansen, i Skydebjerg
1870, 0701, 1101, Dødfødt pige, datter af smedesvend Christian Christiansen, i Skydebjerg
1870, 1104, 1804, Karen Marie Jørgensen, 14, datter af huusmand og veimand Jørgen Mortensen, paa Gaunby Mark
1870, 0905, 1305, Dødfødt pige, datter af huusmand Christen Hansen, i Skydebjerg
1870, 2205, 2705, Kirsten Madsdatter, 44, ophold hos sin broder bødker Rasmus Madsen, paa Gaunby Mark. Huusmand Mads Rasmussen
1870, 1910, 2310, Karen Sophie Hansen, 3 dage, datter af huusmand Jens Hansen, i Godmosehave
1871, 0204, 0804, Frederikke Emilie Vied, 1½, datter af gjæstgiver Vied, i Skydebjerg
1871, 0904, 1504, Petrine Nielsen, 31, i Skydebjerg. Afdøde væver Niels Christiansen
1871, 0505, 1305, Maren Pedersdatter, enke, 68, i Lindebjerg. Aftægtshusmand Jens Larsen
1871, 1005, 1805, Ane Cathrine Hansen, ½, datter af fragtkjører Rasmus Hansen, i Nymarkslund
1871, 1905, 2605, Rasmine Hansen, 9 maaneder, datter af husmand Hans Nielsen, i Skydebjerg
1871, 2406, 2906, Karen Marie Nielsen, 1½, datter af husmand Jens Nielsen, i Skydebjerg
1871, 1209, 1909, Mette Andersdatter, 63, i Thaarup. Steenhugger Jørgen Villumsen
1871, 1610, 2110, Karen Jensen, 13, datter af husmand Jens Rasmussen, i Skoven
1871, 0111, 0411, Nyfødt pige, datter af bogbinder Joh. Evald Ravn, i Aarup
1871, 2711, 0412, Helene Verncke, 15, pleiebarn hos Niels Erichsens enke, i Skydebjerg. Hørte under Barløse Fattigvæsen
1871, 2212, 2812, Dødfødt pige, datter af steenhugger Anders Hansen, i Thaarup
1872, 1801, 2501, Ane Jørgine Fahnøe, 58, i Skydebjerg. Dyrlæge Carl Absalon Andersen
1872, 1003, 1803, Ane Lovise Jochumsen, 34, i Mørkemosleund. Husmand Jens Jochumsen
1872, 2007, 2507, Ane Kirstine Knudsen, 35, i Aarup. Tømrer Johan Ernst Christoffersen
1872, 0509, 0909, Henriette Fransiska Hansen, 4 maaneder, datter af fotograf Claus Peter Hansen, i Aarup
1873, 1801, 2601, Ane Cathrine Hansen, 1, datter af fragtmand Rasmus Hansen, i Skydebjerg
1873, 0702, 1302, Ane Kirstine Knudsen, 26, af Tokkenskov. Klodsemager Peder Nielsen
1873, 1602, 2102, Marie Augusta Erichsen, ½, datter af skomager Niels Peder Erichsen, i Aarup
1873, 0504, 1104, Karen Marie Larsen, 26, i Skydebjerg. Indsidder Jeppe Jensen
1873, 0205, 1005, Christiane Nielsine Hansen, 18, datter af murer Hans Nielsen, i Skydebjerg
1873, 2905, 0406, Johanne Kirstine Larsdatter, enke, 68, i Mørkemoselund. Husmand Jochum Mortensen
1873, 0506, 1106, Cathrine Pedersdatter, enke, 68, i Skydebjerg. Væver Niels Christiansen
1873, 0607, 1207, Kirsten Larsdatter, enke, 69, af Aarup. Husmand Jørgen Hansen
1873, 1009, 1509, Marie Poulline Ilum, 45, i Aarup. Sognefoged Hans Halvor Hansen
1873, 2609, 0110, Ane Cathrine Clausdatter, 77, i Skydebjerg. Husmand Rasmus Knudsen
1873, 1410, 1810, Caroline Henriette Jensen, enke, 53, i Skydebjerg. Husmand Niels Sørensen
1873, 1811, 2211, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Marie Jensen, i Skydebjerg
1873, 2711, 0112, Anna Eliza Ida Franciska Schwensen, 3 maaneder, datter af assistent ved Jernbanen Schwensen, i Aarup
1874, 0401, 1001, Karen Kirstine Truelsdatter, 66, i Skydebjerg. Gaardmand Jacob Jørgensen
1874, 0602, 1202, Camilla Marie Dorthe Christiansen, ½, datter af skrædder Peder Christiansen, i Skydebjerg
1874, 1402, 2202, Ane Marie Clausen 11 maaneder. Datter af Ane Johanne Larsen. I pleje hos husmand Jens Pedersen, i Skydebjerg
1874, 1406, 1806, Ida Sophie Jacobine Salomon f. Gindrup, 29, i Aarup. Cand.pharm. Salomon
1874, 2907, 0408, Gjertrud Marie Christensdatter, enke, 93, af Skydebjerg. Væver Erich Abitz
1874, 1812, 2312, Ane Marie Knudsdatter, 62, i Skydebjerg. Aftægtsmand Jens Rasmusen
1875, 2101, 2801, Ane Margrethe Nielsdatter, enke, 86, af Veflinge Sogn. Boelsmand Niels Pedersen
1875, 2102, 2702, Emilie Lovise Malling, enke, 77, i Aarup. Fhv.  gjæstgiver N. Hansen, i Skydebjerg Kro
1875, 1003, 1703, Karen Andersdatter, enke, 90, af Gaunby. Gaardmand Peder Qvirinsen
1875, 2704, 0305, Marie Amalie Kirstine Hansen, 2, datter af Laure F. O. Thomsen. I pleje hos slagter Jensen, i Aarup
1875, 1605, 2105, Birgitte Helene Larsen f. Egholm, enke, 86 og 9 maaneder, Skydebjerg Præstegaard. Urtekræmmer Asmus Larsen, i Kjøbenhavn
1875, 2605, 3105, Ane Jensen, 7, datter af husmand Jens Rasmusen, i Skydebjerg Skov
1875, 2506, 0107, Johanne Rasmusen, 6 uger, datter af gaardmand Jens Rasmussen, i Skydebjerg
1875, 1207, 1607, Karen Mathiasdatter, enke, 86, i Lungene. Husmand Claus Jørgensen
1875, 1510, 2010, Nielsine Jakobine Hansen, 19 dage, datter af Rasmine Hansen, har midlertidig ophold hos saddelmager Thrane, i Skydebjerg
1875, 1510, 2010, Dorthe Marie Hansdatter, enke, 76, hos sønnesønnen Johan Chr. Rasmussen, i Aarup. Husmand Jens Hansen, paa Verninge Mark
1875, 1910, 2310, Valborg Cicilie Andersen, 5 uger, datter af manufakturhandler Andersen, i Aarup
1875, 2811, 0412, Ane Sørensdatter, enke, 69, af Thaarup. Gaardmand Christen Jakobsen
1875, 3012, 06011876, Christiane Sophie Wicht, 72, i Aarup. Husmand Christoffer Hansen