Skydebjerg, 1789-1813, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1789-1813, Skydebjerg sogn, Baag herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1789, 13de Februar, Viet, Peder Hansen [ungkarl], , af Mongaarde i Rørup Sogn, Elisabeth Thomasdatter, , af Skydebierg Mølle
1789, 27de Martii, Trolovet, Lambert Nielsen [enkemand], , af Emtekiær i Tanderup Sogn, Maren Madsdatter [enke], , i Skydebierg
1789, 1ste Maii, Viet, Lambert Nielsen [enkemand], , , Maren Madsdatter [enke], ,
1789, 10de Julii, Trolovet, Hans Sørensen [enkemand], , af Skydebierg, Elisabeth Christophersdatter [pige], , af Skydebierg
1789, 6te November, Viet, Hans Sørensen [enkemand], , , Elisabeth Christophersdatter [pige], ,
1789, 7de November, Trolovet, Knud Jensen [ungkarl og ladefoged], , paa Erholm, Maren Hansdatter [pige], , i Aarup
1789, 19de December, Trolovet, Andreas Pedersen [ungkarl], , af Skydebierg, Anne Maria Christophersdatter [pige], , af Skydebierg
1790, 29de Januar, Viet, Knud Jensen [ungkarl og ladefoged], , paa Erholm, Maren Hansdatter [pige], , af Aarup
1790, 1ste Martii, Viet, Andreas Pedersen, , , Anna Maria Christophersdatter, ,
1790, 12te Martii, Trolovet, Hans Marcussen [ungkarl], , af Orte, Agnethe Cathrine Hansdatter [pige], , af Skydebierg
1790, 23de April, Viet, Hans Marcussen [ungkarl], , , Agnethe Cathrine Hansdatter [pige], ,
1790, 17de Maji, Trolovet, Lars Jørgensen [ungkarl], , af Eibye Bye og Sogn, Abelone Jacobsdatter, , af Skydebierg
1790, 12te Julii, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl], , , Abelone Jacobsdatter, ,
1790, 12te Julii, Trolovet, Hans Hansen [enkemand], , af Skydebierg, Anna Erichsdatter [pige], , af Skydebierg
1790, 27de August, Trolovet, Manasse Krøyer [enkemand], , af Skydebierg, Mette Cathrine Poulsdatter [pige], , af Skydebierg
1790, 29de October, Viet, Hans Hansen, , , Anna Erichsdatter, ,
1790, 18de November, Viet, Manasse Krøyer, , , Mette Cathrine Poulsdatter, ,
1790, 10de December, Trolovet, Peder Marcussen [ungkarl og enkemand], , af Skydebierg, Anna Margrethe Andersdatter [enke], , af Skydebierg
1791, 24de Januarii, Viet, Peder Marcussen [ungkarl og enkemand], , , Anna Margrethe Andersdatter [enke], ,
1791, 6te Martii, Trolovet, Oluf Jensen [ungkarl], , af Lunge i Gieldsted Sogn, Anna Cathrine Hansdatter [pige], , af Skydebierg
1791, 18de April, Viet, Oluf Jensen [ungkarl], , , Anna Cathrine Hansdatter [pige], ,
1791, 21de August, Trolovet, Lars Larsen [enkemand], , af Skydebierg, Anna Cathrine Hansdatter [pige], , af Skydebierg
1791, 11te November, Viet, Lars Larsen [enkemand], , , Anna Cathrine Hansdatter [pige], ,
1792, 14de Junii, Trolovet, Anders Jensen [ungkarl], , af Carslunde i Barløse Sogn, Else Elisabeth Sørensdatter [enke], , af Skydebierg
1792, 12te October, Trolovet, Fr. Henrich Fobian Adler [sognedegn], , for Skydebierg og Orte Menigheder, Birthe Marcusdatter [pige], , af Orte
1792, 12te November, Viet, Fr. Henrich Fobian Adler [sognedegn], , , Birthe Marcusdatter [pige], ,
1792, 26de November, Viet, Anders Jensen [ungkarl], , , Else Elisabeth Sørensdatter [enke], ,
1793, 5te Martii, Trolovet, Hans Justesen [enkemand], , af Wissenberg Sogn, Anna Kirstine Larsdatter [pige], , af Skydebierg
1793, 25de April, Viet, Hans Justesen [enkemand], , , Anna Kirstine Larsdatter [pige], ,
1793, 17de Maji, Trolovet, Mathias Hansen [ungkarl], , af Skydebierg, Ellen Andersdatter [pige], , af Skydebierg
1793, 18de October, Viet, Mathias Hansen [ungkarl], , , Ellen Andersdatter [pige], ,
1794, 31te Januarii, Trolovet, Niels Ibsen [enkemand], , af Skydebierg, Anna Jørgensdatter [pige], , af Skydebierg
1794, 19de Maji, Viet, Niels Ibsen [enkemand], , , Anna Jørgensdatter [pige], ,
1794, 28de Junii, Trolovet, Lars Jensen [ungkarl], , fra Hekkebølle i Rørup Sogn, Mette Jensdatter [pige], , af Lindenbierg Huset i Skydebierg Sogn
1794, 13de Julii, Trolovet, Knud Simonsen [ungkarl], , fra Turup Bye og Sogn, Margrethe Knudsdatter [pige], , af Skydebierg
1794, 18de Julii, Viet, Lars Jensen, , , Mette Jensdatter, ,
1794, 23de Augusti, Trolovet, Jens Hansen [ungkarl], , af Skydebierg, Anna Nielsdatter [pige], , af Skydebierg
1794, 31te October, Viet, Jens Hansen [ungkarl], , , Anna Nielsdatter [pige], ,
1794, 12te November, Viet, Knud Simonsen, , , Magrethe Knudsdatter, ,
1795, 30te Januar, Trolovet, Hans Hansen [ungkarl], , af Gaunbye, Anna Cathrine Jensdatter, , af Skydebierg
1795, 7de Martii, Trolovet, Jørgen Hendrichsen [ungkarl], , paa Marcusholm i Vissenberg Sogn, Kirsten Andersdatter [pige], , af Skydebierg
1795, 27de Martii, Viet, Hans Hansen, , , Anna Cathrine Jensdatter, ,
1795, 12te April, Trolovet, Laurs Laursen [enkemand], , af Skydebierg, Anna Maria Hansdatter, , af Skydebierg
1795, 29de April, Viet, Laurs Laursen [enkemand], , , Anna Maria Hansdatter, ,
1795, 8de Mai, Viet, Jørgen Hendrichsen, , , Kirsten Andersdatter, ,
1795, 15de Junii, Trolovet, Anders Jørgensen [ungkarl], , fra Tellerup i Øslev Sogn, Karen Johansdatter [pige], , af Skydebierg
1795, 16de August, Trolovet, Knud Jensen [ungkarl], , fra Skostrup i Ore Sogn, Giertrud Erichsdatter, , af Skydebierg
1795, 14de September, Viet, Knud Jensen [ungkarl], , , Giertrud Erichsdatter, ,
1795, 2den November, Viet, Anders Jørgensen, , , Karen Johansdatter, ,
1796, 12te November, Trolovet, Jørgen Jacobsen [ungkarl], , af Skydebierg, Anna Cathrine Jensdatter, , af Taarup
1796, 30te November, Trolovet, Mads Jørgensen [ungkarl], , af Skydebierg, Maren Jensdatter, , af Skydebierg
1796, 9de December, Viet, Jørgen Jacobsen, , , Anna Cathrine Jensdatter, ,
1797, 13de Januar, Viet, Mads Jørgensen, , , Maren Jensdatter, ,
1797, 11te Februar, Trolovet, Laurs Hansen [ungkarl], , af Orte, Anna Cathrine Hansdatter, , af Skydebierg
1797, 18de Februar, Trolovet, Peder Rasmussen [enkemand], , af Skydebierg, Anna Kirstine Pedersdatter [pige], , af Skydebierg
1797, 7de April, Viet, Peder Rasmussen [enkemand], , , Anna Kirstine Pedersdatter [pige], ,
1797, 21de April, Viet, Laurs Hansen, , , Anna Cathrine Hansdatter, ,
1797, 16de September, Trolovet, Peder Grægers Pedersen [ungkarl], , af Rørup Sogn, Mette Madsdatter [enke], , af Skydebierg
1797, 16de September, Trolovet, Jens Jensen [ungkarl], , af Skydebierg, Anna Marie Nielsdatter, , af Skydebierg
1797, 27de October, Viet, Jens Jensen [ungkarl], , , Anna Marie Nielsdatter, ,
1797, 29de November, Viet, Jens Jensen, , , Anna Marie Nielsdatter, ,
1797, 2den December, Trolovet, Hans Hansen [ungkarl], , af Scherup i Haarbye Sogn, Margrethe Rasmusdatter, , af Skydebierg
1798, 5te Januar, Viet, Hans Hansen [ungkarl], , , Margrethe Rasmusdatter, ,
1798, 16de Martii, Trolovet, Christian Madsen [ungkarl], , af Ladegaard, Mette Gregersdatter [pige], , af Skydebierg
1798, 11te Maii, Viet, Christian Madsen [ungkarl], , , Mette Gregersdatter [pige], ,
1798, 16de November, Viet, Hans Sørensen [ungkarl], , , Karen Jørgensdatter [pige], ,
1798, 23de November, Viet, Niels Andersen [ungkarl], , af Gielsted, Karen Marie Andersdatter, , af Skydebierg
1799, 15de April, Viet, Hans Andersen [ungkarl], , af Kierke i Haarslev Sogn, Anna Cathrine Nielsdatter, , af Skydebierg
1799, 17de Maii, Viet, Hans Jespersen [ungkarl], , , Anna Ipsdatter [enke], , af Skydebierg
1799, - [dato ikke indført], Trolovet, Anders Pedersen [ungkarl], , af Woltofte i Flemløse Sogn, Abelone Nielsdatter [pige], , af Skydebierg
1799, 13 December, Viet, Anders Pedersen [ungkarl], , , Abelone Nielsdatter [pige], ,
1800, 14de Martii, Viet, Lars Christiansen [ungkarl], , af Schydebierg, Ane Magrethe Hansdatter [pige], , af Schydebierg
1800, 24de December, Viet, Knud Jespersen [ungkarl], , af Schydebierg, Agathe Andersdatter [pige], , af Schydebierg
1801, 30te Januari, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], , fra Gielsted Sogn, Ane Nielsdatter [enke], , af Skydebierg
1801, 20de November, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], , , Kirsten Hansdatter [enke], , af Skydebierg - Taarup
1802, 19de Februar, Viet, Anders Andersen [ungkarl], , fra Fiellerup, Ane Marie Jacobsdatter, , af Skydebierg
1802, 12te Martii, Viet, Niels Castesen [ungkarl], , fra Eybye, Kirsten Mathiasdatter, , af Skydebierg
1802, 7de Maj, Viet, Niels Jørgen Hansen [enkemand], , af Peiruplund, Kirsten Hansdatter [enke], , af Skydebierg
1802, 18de Juny, Viet, Jørgen Marcussen [ungkarl], , af Aarup, Giertrud Jørgensdatter [pige], , af Aarup
1802, 15de September, Viet, Simon Larsen [ungkarl], , fra Bucherup, Ane Marie Hansdatter [enke], , af Skydebierg
1803, 7de Januar, Viet, Hans Hansen [ungkarl], , af Schydebierg, Ane Pedersdatter [enke], ,
1803, 14de Januar, Viet, Isach Issachsen [ungkarl], , af Thurup, Maren Madsdatter [pige], , af Ladegaard
1803, 28de Januari, Viet, Niels Hansen [enkemand], , af Bred, Ane Cathrine Hansdatter [pige], , af Schydebierg
1803, 1ste July, Viet, Christopher Lassen [enkemand], , af Ørsbierg, Anna Jørgensdatter [pige], , af Schydebierg
1803, 28de October, Viet, Stephan Andersen Rasmussen [ungkarl], , af Assperup, Ane Cathrine Pedersdatter [enke], , af Schydebierg Taarup
1803, 18de November, Viet, Jørgen Massen [ungkarl], , af Schydebierg, Else Jensdatter [pige], , af Schydebierg
1803, 10de December, Viet, Jørgen Sørensen [ungkarl], , af Schydebierg, Ane Larsdatter [pige], , af Schydebierg
1804, 20de Juny, Viet, Anders Johansen [ungkarl], , af Schydebierg, Ane Marie Andersdatter [enke], , af Schydebierg
1804, 9de November, Viet, Andreas Pedersen [enkemand], , , Riberg Hansdatter [pige], , af Schydebierg
1804, 16de November, Viet, Peder Qverinsen [ungkarl], , af Gaunbye, Karen Andersdatter [pige], , af Aarup
1805, 19de April, Viet, Hans Hanssen [ungkarl], , fra Eybye, Ane Cathrine Larsdatter [pige], ,
1805, 23de August, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], , fra Orte, Maren Larsdatter [pige], , i Schydebierg
1806, 30te Maj, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], , fra Ørsbierg, Maren Knudsdatter [enke], , paa Schydebierg Mark
1806, 11te November, Viet, Søren Rasmussen [ungkarl], , , Anna Nielsdatter [pige], , af Schydebierg
1807, 14de November, Viet, Jens Berthelsen [ungkarl], , af Haarslef Gambye, Riborg Hansdatter [enke], , af Schydebierg
1808, 9de Januari, Viet, Hans Pedersen [enkemand], , af Schalemose Huuset i Rørup Sogn, Marie Marcusdatter [pige], , af Kallehauge Huset i Schydebierg Sogn
1808, 9de December, Viet, Søren Christensen [enkemand], , af Magtenbølle i Vissenbierg Sogn, Johane Hansdatter [pige], , af Schydebierg
1809, 22de April, Viet, Jørgen Nielsen [enkemand], , af Ladegaard, Karen Nielsdatter, , i Schydebierg Mølle
1810, 16de Maj, Viet, Christen Hansen [enkemand], , af Ørsbjerg, Maren Nielsdatter [pige], , af Schydebierg
1810, 29de September, Viet, Lars Nielsen [ungkarl], , af Tømerup Sogn, Ane Chatrine Johansdatter, , af Schydebierg
1810, 9de November, Viet, Niels Andersen [ungkarl], , af Aarup, Ane Cathrine Qverinsdatter, , i Gaunbye
1810, 7de December, Viet, Paul Jørgensen [ungkarl], , i Schydebierg, Methe Andersdatter [pige], , i Schydebierg
1810, 15de December, Viet, Peder Pedersen [enkemand], , af Schydebierg, Karen Knudsdatter [pige], , af Schydebierg
1811, 5te Januar, Viet, Anders Pedersen [enkemand], , fra Holse, Ane Cathrine Pedersdatter [pige], , af Schydebierg
1811, 22de Martii, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], , af Schydebierg, Maren Andersdatter [pige], , af Schydebierg
1811, 8de November, Viet, Christopher Andersen [ungkarl], , af Schydebierg - Gaunbye, Maren Rasmusdatter [pige], , af Schydebierg
1811, 2den December, Viet, Hans Larsen [enkemand], , af Wissenberg Sogn, Maren Madsdatter [pige], , af Schydebjerg
1812, 17de April, Viet, Erich Rasmussen [ungkarl], , af Ørsbjerg, Johane Nielsdatter [pige], , af Schydebierg
1812, 13de Juny, Viet, Stephan Anders Rasmussen [enkemand], , i Schydebierg Taarup, Ane Marie Mortensdatter [pige], , i Schydebierg
1812, 15de August, Viet, Søren Andersen Svensen [enkemand], , af Erholm, Karen Knudsdatter [pige], , af Schydebierg
1812, 13de November, Viet, Lars Larsen [ungkarl], , af Wissenbjerg, Ane Marie Hansdatter [pige], , af Schydebierg Taarup
1812, 19de December, Viet, Hans Jensen [ungkarl], , af Schydebierg, Ingeborg Nielsdatter [pige], , af Schydebierg
1813, 19de Juny, Viet, Peder Tetsen [ungkarl], , , Birthe Hansdatter [enke], , af Schydebierg