Skydebjerg, 1789-1813, trolovede og viede

Afskrift af kirkebog
Trolovede og viede 1789-1813, Skydebjerg sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1789, 1302, viet, Peder Hansen, ungkarl, af Mongaarde, Rørup Sogn og Elisabeth Thomasdatter, af Skydebierg Mølle
1789, 2703, trolovet, Lambert Nielsen, enkemand, af Emtekiær, Tanderup Sogn og enke Maren Madsdatter, i Skydebierg
1789, 0105, viet, Lambert Nielsen, enkemand og enke Maren Madsdatter
1789, 1007, trolovet, Hans Sørensen, enkemand, af Skydebierg og pige Elisabeth Christophersdatter, af Skydebierg
1789, 0611, viet, Hans Sørensen, enkemand og pige Elisabeth Christophersdatter
1789, 0711, trolovet, Knud Jensen, ungkarl og ladefoged, paa Erholm og pige Maren Hansdatter, i Aarup
1789, 1912, trolovet, Andreas Pedersen, ungkarl, af Skydebierg og pige Anne Maria Christophersdatter, af Skydebierg
1790, 2901, viet, Knud Jensen, ungkarl og ladefoged, paa Erholm og pige Maren Hansdatter, af Aarup
1790, 0103, viet, Andreas Pedersen og Anna Maria Christophersdatter
1790, 1203, trolovet, Hans Marcussen, ungkarl, af Orte og pige Agnethe Cathrine Hansdatter, af Skydebierg
1790, 2304, viet, Hans Marcussen, ungkarl og pige Agnethe Cathrine Hansdatter
1790, 1705, trolovet, Lars Jørgensen, ungkarl, af Eibye Bye og Sogn og Abelone Jacobsdatter, af Skydebierg
1790, 1207, viet, Lars Jørgensen, ungkarl og Abelone Jacobsdatter
1790, 1207, trolovet, Hans Hansen, enkemand, af Skydebierg og pige Anna Erichsdatter, af Skydebierg
1790, 2708, trolovet, Manasse Krøyer, enkemand, af Skydebierg og pige Mette Cathrine Poulsdatter, af Skydebierg
1790, 2910, viet, Hans Hansen og Anna Erichsdatter
1790, 1811, viet, Manasse Krøyer og Mette Cathrine Poulsdatter
1790, 1012, trolovet, Peder Marcussen, ungkarl og enkemand, af Skydebierg og enke Anna Margrethe Andersdatter, af Skydebierg
1791, 2401, viet, Peder Marcussen, ungkarl og enkemand og enke, Anna Margrethe Andersdatter
1791, 0603, trolovet, Oluf Jensen, ungkarl, af Lunge, Gieldsted Sogn og pige Anna Cathrine Hansdatter, af Skydebierg
1791, 1804, viet, Oluf Jensen, ungkarl og pige Anna Cathrine Hansdatter
1791, 2108, trolovet, Lars Larsen, enkemand, af Skydebierg og pige Anna Cathrine Hansdatter, af Skydebierg
1791, 1111, viet, Lars Larsen, enkemand og pige Anna Cathrine Hansdatter
1792, 1406, trolovet, Anders Jensen, ungkarl, af Carslunde, Barløse Sogn og enke Else Elisabeth Sørensdatter, af Skydebierg
1792, 1210, trolovet, Fr. Henrich Fobian Adler, sognedegn, for Skydebierg og Orte Menigheder og pige Birthe Marcusdatter, af Orte
1792, 1211, viet, Fr. Henrich Fobian Adler, sognedegn og pige Birthe Marcusdatter
1792, 2611, viet, Anders Jensen, ungkarl og enke Else Elisabeth Sørensdatter
1793, 0503, trolovet, Hans Justesen, enkemand, af Wissenberg Sogn og pige Anna Kirstine Larsdatter, af Skydebierg
1793, 2504, viet, Hans Justesen, enkemand og pige Anna Kirstine Larsdatter
1793, 1705, trolovet, Mathias Hansen, ungkarl, af Skydebierg og pige Ellen Andersdatter, af Skydebierg
1793, 1810, viet, Mathias Hansen, ungkarl og pige Ellen Andersdatter
1794, 3101, trolovet, Niels Ibsen, enkemand, af Skydebierg og pige Anna Jørgensdatter, af Skydebierg
1794, 1905, viet, Niels Ibsen, enkemand og pige Anna Jørgensdatter
1794, 2806, trolovet, Lars Jensen, ungkarl, fra Hekkebølle, Rørup Sogn og pige Mette Jensdatter, af Lindenbierg Huset, Skydebierg Sogn
1794, 1307, trolovet, Knud Simonsen, ungkarl, fra Turup Bye og Sogn og pige Margrethe Knudsdatter, af Skydebierg
1794, 1807, viet, Lars Jensen og Mette Jensdatter
1794, 2308, trolovet, Jens Hansen, ungkarl, af Skydebierg og pige Anna Nielsdatter, af Skydebierg
1794, 3110, viet, Jens Hansen, ungkarl og pige Anna Nielsdatter
1794, 1211, viet, Knud Simonsen og Magrethe Knudsdatter
1795, 3001, trolovet, Hans Hansen, ungkarl, af Gaunbye og Anna Cathrine Jensdatter, af Skydebierg
1795, 0703, trolovet, Jørgen Hendrichsen, ungkarl, paa Marcusholm, Vissenberg Sogn og pige Kirsten Andersdatter, af Skydebierg
1795, 2703, viet, Hans Hansen og Anna Cathrine Jensdatter
1795, 1204, trolovet, Laurs Laursen, enkemand, af Skydebierg og Anna Maria Hansdatter, af Skydebierg
1795, 2904, viet, Laurs Laursen, enkemand og Anna Maria Hansdatter
1795, 0805, viet, Jørgen Hendrichsen og Kirsten Andersdatter
1795, 1504, trolovet, Anders Jørgensen, ungkarl, fra Tellerup, Øslev Sogn og pige Karen Johansdatter, af Skydebierg
1795, 1608, trolovet, Knud Jensen, ungkarl, fra Skostrup, Ore Sogn og Giertrud Erichsdatter, af Skydebierg
1795, 1409, viet, Knud Jensen, ungkarl og Giertrud Erichsdatter
1795, 0211, viet, Anders Jørgensen og Karen Johansdatter
1796, 1211, trolovet, Jørgen Jacobsen, ungkarl, af Skydebierg og Anna Cathrine Jensdatter, af Taarup
1796, 3011, trolovet, Mads Jørgensen, ungkarl, af Skydebierg og Maren Jensdatter, af Skydebierg
1796, 0912, viet, Jørgen Jacobsen og Anna Cathrine Jensdatter
1797, 1301, viet, Mads Jørgensen og Maren Jensdatter
1797, 1102, trolovet, Laurs Hansen, ungkarl, af Orte og Anna Cathrine Hansdatter, af Skydebierg
1797, 1802, trolovet, Peder Rasmussen, enkemand, af Skydebierg og pige Anna Kirstine Pedersdatter, af Skydebierg
1797, 0704, viet, Peder Rasmussen, enkemand og pige Anna Kirstine Pedersdatter
1797, 2104, viet, Laurs Hansen og Anna Cathrine Hansdatter
1797, 1609, trolovet, Peder Grægers Pedersen, ungkarl, af Rørup Sogn og enke Mette Madsdatter, af Skydebierg
1797, 1609, trolovet, Jens Jensen, ungkarl, af Skydebierg og Anna Marie Nielsdatter, af Skydebierg
1797, 2710, viet, Jens Jensen, ungkarl og Anna Marie Nielsdatter
1797, 2911, viet, Jens Jensen og Anna Marie Nielsdatter
1797, 0212, trolovet, Hans Hansen, ungkarl, af Scherup, Haarbye Sogn og Margrethe Rasmusdatter, af Skydebierg
1798, 0501, viet, Hans Hansen, ungkarl og Margrethe Rasmusdatter
1798, 1603, trolovet, Christian Madsen, ungkarl, af Ladegaard og pige Mette Gregersdatter, af Skydebierg
1798, 1105, viet, Christian Madsen, ungkarl og pige Mette Gregersdatter
1798, 1611, viet, Hans Sørensen, ungkarl og pige Karen Jørgensdatter
1798, 2311, viet, Niels Andersen, ungkarl, af Gielsted og Karen Marie Andersdatter, af Skydebierg
1799, 1504, viet, Hans Andersen, ungkarl, af Kierke, Haarslev Sogn og Anna Cathrine Nielsdatter, af Skydebierg
1799, 1705, viet, Hans Jespersen, ungkarl og enke Anna Ipsdatter, af Skydebierg
1799, - [dato ikke indført], trolovet, Anders Pedersen, ungkarl, af Woltofte, Flemløse Sogn og pige Abelone Nielsdatter, af Skydebierg
1799, 1312, viet, Anders Pedersen, ungkarl og pige, Abelone Nielsdatter
1800, 1403, viet, Lars Christiansen, ungkarl, af Schydebierg og pige Ane Magrethe Hansdatter, af Schydebierg
1800, 2412, viet, Knud Jespersen, ungkarl, af Schydebierg og pige Agathe Andersdatter, af Schydebierg
1801, 3001, viet, Rasmus Hansen, ungkarl, fra Gielsted Sogn og enke Ane Nielsdatter, af Skydebierg
1801, 2011, viet, Hans Nielsen, ungkarl og enke Kirsten Hansdatter, af Skydebierg Taarup
1802, 1902, viet, Anders Andersen, ungkarl, fra Fiellerup og Ane Marie Jacobsdatter, af Skydebierg
1802, 1203, viet, Niels Castesen, ungkarl, fra Eybye og Kirsten Mathiasdatter, af Skydebierg
1802, 0705, viet, Niels Jørgen Hansen, enkemand, af Peiruplund og enke Kirsten Hansdatter, af Skydebierg
1802, 1806, viet, Jørgen Marcussen, ungkarl, af Aarup og pige Giertrud Jørgensdatter, af Aarup
1802, 1509, viet, Simon Larsen, ungkarl, fra Bucherup og enke Ane Marie Hansdatter, af Skydebierg
1803, 0701, viet, Hans Hansen, ungkarl, af Schydebierg og enke Ane Pedersdatter
1803, 1401, viet, Isach Issachsen, ungkarl, af Thurup og pige Maren Madsdatter, af Ladegaard
1803, 2801, viet, Niels Hansen, enkemand, af Bred og pige Ane Cathrine Hansdatter, af Schydebierg
1803, 0107, viet, Christopher Lassen, enkemand, af Ørsbierg og pige Anna Jørgensdatter, af Schydebierg
1803, 2810, viet, Stephan Andersen Rasmussen, ungkarl, af Assperup og enke Ane Cathrine Pedersdatter, af Schydebierg Taarup
1803, 1811, viet, Jørgen Massen, ungkarl, af Schydebierg og pige Else Jensdatter, af Schydebierg
1803, 1012, viet, Jørgen Sørensen, ungkarl, af Schydebierg og pige Ane Larsdatter, af Schydebierg
1804, 2006, viet, Anders Johansen, ungkarl, af Schydebierg og enke Ane Marie Andersdatter, af Schydebierg
1804, 0911, viet, Andreas Pedersen, enkemand og pige Riberg Hansdatter, af Schydebierg
1804, 1611, viet, Peder Qverinsen, ungkarl, af Gaunbye og pige Karen Andersdatter, af Aarup
1805, 1904, viet, Hans Hanssen, ungkarl, fra Eybye og pige Ane Cathrine Larsdatter
1805, 2308, viet, Hans Pedersen, ungkarl, fra Orte og pige Maren Larsdatter, i Schydebierg
1806, 3005, viet, Hans Pedersen, ungkarl, fra Ørsbierg og enke Maren Knudsdatter, paa Schydebierg Mark
1806, 1111, viet, Søren Rasmussen, ungkarl og pige Anna Nielsdatter, af Schydebierg
1807, 1411, viet, Jens Berthelsen, ungkarl, af Haarslef Gambye og enke Riborg Hansdatter, af Schydebierg
1808, 0901, viet, Hans Pedersen, enkemand, af Schalemose Huuset, Rørup Sogn og pige Marie Marcusdatter, af Kallehauge Huset, Schydebierg Sogn
1808, 0912, viet, Søren Christensen, enkemand, af Magtenbølle, Vissenbierg Sogn og pige Johane Hansdatter, af Schydebierg
1809, 2204, viet, Jørgen Nielsen, enkemand, af Ladegaard og Karen Nielsdatter, i Schydebierg Mølle
1810, 1605, viet, Christen Hansen, enkemand, af Ørsbjerg og pige Maren Nielsdatter, af Schydebierg
1810, 2909, viet, Lars Nielsen, ungkarl, af Tømerup Sogn og Ane Chatrine Johansdatter, af Schydebierg
1810, 0911, viet, Niels Andersen, ungkarl, af Aarup og Ane Cathrine Qverinsdatter, i Gaunbye
1810, 0712, viet, Paul Jørgensen, ungkarl, i Schydebierg og pige Methe Andersdatter, i Schydebierg
1810, 1512, viet, Peder Pedersen, enkemand, af Schydebierg og pige Karen Knudsdatter, af Schydebierg
1811, 0511, viet, Anders Pedersen, enkemand, fra Holse og pige Ane Cathrine Pedersdatter, af Schydebierg
1811, 2203, viet, Peder Rasmussen, ungkarl, af Schydebierg og pige Maren Andersdatter, af Schydebierg
1811, 0811, viet, Christopher Andersen, ungkarl, af Schydebierg, Gaunbye og pige Maren Rasmusdatter, af Schydebierg
1811, 0212, viet, Hans Larsen, enkemand, af Wissenberg Sogn og pige Maren Madsdatter, af Schydebjerg
1812, 1704, viet, Erich Rasmussen, ungkarl, af Ørsbjerg og pige Johane Nielsdatter, af Schydebierg
1812, 1306, viet, Stephan Anders Rasmussen, enkemand, i Schydebierg Taarup og pige Ane Marie Mortensdatter, i Schydebierg
1812, 1508, viet, Søren Andersen Svensen, enkemand, af Erholm og pige Karen Knudsdatter, af Schydebierg
1812, 1311, viet, Lars Larsen, ungkarl, af Wissenbjerg og pige Ane Marie Hansdatter, af Schydebierg Taarup
1812, 1912, viet, Hans Jensen, ungkarl, af Schydebierg og pige Ingeborg Nielsdatter, af Schydebierg
1813, 1906, viet, Peder Tetsen, ungkarl og enke Birthe Hansdatter, af Schydebierg