Søllested, 1842-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1842-1891, Søllested sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1842, 1203, Jens Jørgensen, ungkarl og bødkersvend, 26, Akkerup og pige og tjenestepige Juliane Dorthea Hansdatter, 24, hos sin fader i Bucherup
1842, 1903, Hans Hansen, enkemand, huusmand og daglejer, 40, Bucherup Skov og pige og kokkepige Maren Hansdatter, 32, Brahesholm
1842, 1911, Anders Stephesen, ungkarl og hjulmand, 28, Aborrehuus, Gamtofte Sogn og enke og væverske Maren Larsdatter, 40, Brunsdamhuuset
1843, 1204, Hans Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 45, hos skovfoged Jensens enke, Bucherup og pige og væverske Anne Sophie Andersdatter, 24, Søllested Mark
1843, 1706, Anders Nielsen, enkemand, huusmand og daglejer, 41, Egemoesedam og pige Mette Cathrine Clausdatter, 33, opholdende sig paa Egemoesedam
1844, 0506, Anders Pedersen, enkemand og gaardmand, 49, Møllergaarden, Wedtofte Sogn og pige Ane Cathrine Andersdatter, 26, opholdende sig hos sin fader gaardmand Anders Madsen, Søllested
1844, 1003, Hans Rasmussen, ungkarl og tienestekarl, 29, Søllested og pige og indsidderske Maren Nielsdatter, 24, Søllested
1844, 2004, Jens Rasmussen, enkemand og gaardmand, 46, Østerskov, Ørsted Sogn og pige Dorthe Larsdatter, 35, tjenende gaardmand Hans Pedersen, Søllested Mark
1844, 1307, Rasmus Andersen, enkemand og huusmand, 30, Søe Søebye og pige Ane Marie Jørgensdatter, 33, tjenende gaardmand Rasmus Hansen, Nyvboegaarden
1844, 1611, Peder Christensen, ungkarl og smedesvend, 27, Bucherup og Mette Cathrine Madsdatter, 25, opholdende sig hos hendes forældre, Bucherup
1845, 0504, Niels Stephesen, ungkarl og tømmermand, 28, Søllested Mark og gjordemoder Juliane Sophie Clausen, 38, Søllested Mark
1845, 0604, Niels Larsen, huusmand, 55, Søllested og enke Kirstine Johansdatter, 35, Søllested
1845, 2712, Conrad Johan Henrich Labuhn, schæfer, 29, Ørslev og pige Maren Larsdatter, 39, tjenende enken Birte Rabøll, Søllested
1847, 1906, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 31, Barløse og pige Ane Andersdatter, 24, Egemosedam
1848, 1901, Jens Iver Eriksen, maler, 27, Bukkerup Skov og pige Else Kathrine Andersdatter, 25
1848, 2511, Hans Hansen, ungkarl og forpagter, 30, Præstegaarden, Søllested, født i Sarup, Haarby Sogn og pige Anne Cathrine Christensdatter, 21, tjenende forpagteren i Søllested, født i Meelby, Kjærum Sogn
1849, 1301, Hans Pedersen, ungkarl og gaardmand, 26, Egerup, Gamtofte Sogn og pige Anne Henningsen, 22, Søllested, datter af gaardmand Hans Andersen, sammesteds
1849, 0403, Rasmus Hansen, ungkkarl og tjenestekarl, 34, hos gaardmand Rasmus Larsen, Bukkerup, Søllested Sogn, født i Odense og pige og tjenestepige Anne Marie Christiansdatter, 23, hos gaardmand Rasmus Larsen, Bukkerup, af Dyrehøie, Barløse Sogn
1849, 2710, Iver Rasmussen, enkemand, 40, Melbye, Kjærum Sogn og pige Anne Christophersen, 27, Falden, Søllested Sogn
1849, 0812, Peder Christiansen, ungkarl og tjenestekarl, 42, Brahesholm, Wedtofte Sogn, født i Ørsbjerg og pige og meierske Maren Larsdatter, 39, Brahesholm, Wedtofte, født i Ørsted
1849, 0112, Jens Sørensen, ungkarl og skrædersvend, 21, Ebberup, Kjærum Sogn, født i Thorøhuse, Kjærum Sogn og pige og sypige Anne Margrethe Jørgensdatter, 35, Gamtofte, født i Ørsbjerg
1851, 1510, Nils Madsen, ungkarl, 30, Høibjerg, Ørsted Sogn og gaardmandsenke Johanne Cathrine Larsdatter, 31, Bukkerup, Søllested Sogn
1852, 0304, Niels Jensen, ungkarl, 36, Ørsted og pige Anne Cathrine Larsdatter, 25, Bruunsdamhuset, Søllested Sogn
1852, 0805, Søren Clausen, ungkarl og tjenestekarl, 22, Bukkerup, af Gjeldsted Sogn og pige Anne Madsdatter, 26, Søllested Sogn
1854, 0104, Søren Hansen, ungkarl, 32, Dærup, Flemløse Sogn og pige Elisabeth Christophersdatter, 26, Falden, Søllested Sogn
1855, 1301, Christian Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Søllested, af Haarslev Sogn og tjenestepige Marie Madsdatter, 33, Bukkerup
1855, 1003, Claus Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Bukkerup, af Ørsted Sogn og tjenestepige Maren Pedersdatter, 32, af Bukkerup
1855, 2010, Lars Rasmussen, ungkarl, 24, Tanderup Sogn og tjenestepige Karen Marie Andersen, 21, tjenende i Søllested, af Ørsted
1855, 2010, Christen Christensen Vashuus, ungkarl og murer, 35, Heils Sogn, Slesvig og væverpige Dorothea Eriksdatter, 28, Søllested Sogn
1855, 2710, Lars Madsen, ungkarl, 33, Vøistrup, Nørrebroby Sogn og pige Maren Jørgensdatter, 33, Bukkerup
1855, 2411, Niels Pedersen, ungkarl, 34, Dærup, Flemløse Sogn og pige Karen Jørgensdatter, 30, Bukkerup
1856, 1002, Christian Jensen, ungkarl og skræder, 38, Vedtofte Sogn og tjenestepige Anne Christine Jensdatter, 24, Søllested Sogn
1856, 1710, Rasmus Andersen, ungkarl, 37, Dærup, Flemløse Sogn og pige Sidsel Findsdatter, 29, Bukkerup
1857, 0702, Anders Nielsen, enkemand og huusmand, 40, Søllested Mark og pige Anne Christine Thomasdatter, 32, Gamtofte Sogn
1857, 3005, Henrik Hansen, enkemand og murer, 34, i Egemosedam og sypige Anne Jensdatter, 28, Egemosedam
1857, 0711, Niels Christiansen, ungkarl, 32, Søllested og tjenestepige Susanne Jensdatter, 30, Orte Sogn
1857, 1111, Mads Jensen, ungkarl og gartner, 35, Frederikslund, Ørsted Sogn og pige Elisabeth Cathrine Cammann, 20, Søllested Mark
1857, 0512, Lars Nielsen, ungkarl og væversvend, 27, Søllested Mark og tjenestepige Susanne Hansdatter, 39, Søllested Mark
1858, 1604, Peder Jørgensen, ungkarl, 30, Bukkerup og pige Adelheid Christophersen, 28, Falden, Søllested Sogn
1858, - [intet bryllup], Johan Jørgensen, ungkarl og skræder, 39, Søllested og tjenestepige Maren Jørgensdatter, 37, Gummerup, Kjøng Sogn
1858, 3005, Henrik Hansen, enkemand og murer, 35, Egemosedam og tjenestepige Anne Nielsen, 36, Skydebjerg Sogn
1858, 1812, Peder Hansen, ungkarl, 30, Essebjerg og enke Karen Christophersdatter, 38, Bukkerup
1859, 1602, Hans Pedersen, ungkarl og murer, 27, Nørrebroby og pige Johanne Nielsen, 26, Søllested Skole
1859, 1903, Knud Kristensen, ungkarl, 31, Egemosedam og pige Johanne Andreasdatter, 31, Bukkerup Skov
1859, 1911, Henrik Larsen, ungkarl, 29, Søllested Præstegaard og enke Karen Madsdatter, 43, Egemosedam
1859, 3012, Søren Larsen, enkemand, 41, Assens og pige Ane Cathrine Christiansen, 27, Søllested
1860, 1102, Henning Hansen Christiansen, ungkarl, 23, Søllested og pige Karen Marie Jacobsen, 29, opholder sig i Søllested, af Haarby
1860, 2505, Mads Nielsen, ungkarl, 41, Dærup, Flemløse Sogn og pige Maren Hansen, 22, Bukkerup Skov
1860, 1310, Hans Nielsen, enkemand, 40, Breed Mark, Vissenbjerg Sogn og pige Mette Hansdatter, 34, Essebjerg
1860, 0112, Jens Møller Hansen, ungkarl, 29, Millinge og pige Ane Katrine Findsen, 24, Bukkerup
1861, 2510, Poul Knudsen Jørgensen, ungkarl, 37, Søllested og pige Ane Johanne Pedersdatter, 33, Søllested
1861, 1312, Hans Andersen, ungkarl, 24, Karup, Holevad Sogn og pige Mette Kathrine Nielsen, 29, Bruunsdamhuset
1862, 0305, Jens Hansen Findsen, ungkarl, 28, Orte Sogn og pige Karen Nielsen, 26, Bruunsdamhuset
1862, - intet bryllup, Jørgen Knudsen, ungkarl, 36, Fangel og enke Karen Madsdatter, 38, Lysholt
1862, 0811, Peder Jørgensen, enkemand, 41, Søllested og pige Mette Andersdatter, 43, Bukkerup
1863, 2410, Henrik Rasmussen, ungkarl, 23, Vissenbjerg Sogn og pige Henrikmine Juliane Pedersen, 23, Rulleskovstedet
1864, 1903, Peder Larsen, ungkarl og avlskarl, 46, Søllested Præstegaard og pige og kokkepige Ane Katrine Pedersen, 32, Søllested Præstegaard
1864, 2112, Jørgen Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 41, Vedtofte og pige Ane Kirstine Andersdatter, 32, Søllested Mark
1865, 1802, Hans Hansen, ungkarl, 26, Flemløse og pige Karen Dorothea Olsen, 24, Søllested Mark
1865, 0104, Anders Johansen, ungkarl og smed, 30, Bukkerup og pige Marie Johansen, 23, tjener i Nybo
1865, 3105, Simon Andersen, ungkarl og gaardmand, 33, Søllested og pige Ane Rasmussen, 24, datter af gaardmand R. Hansen, Nybo
1865, 1406, Lars Madsen, ungkarl og gaardmand, 32, Vedtofte Mark og pige Gjertrud Findsen, 32, datter af gaardmand Find Pedersen, Bukkerup
1865, 3006, Rasmus Hansen, enkemand og gaardmand, 30, Søllested Mark og pige Johanne Larsen, 25, pleiedatter af gaardmand Peder Hansen, Bukkerup
1865, 0311, Lars Findsen, ungkarl, 35, Bukkerup og pige Sidsel Andersen, 26, datter af afdøde gaardmand Anders Pedersen, Søllested
1865, 1511, Christen Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Vedstaarup og pige Maren Sørensen, 30, Bukkerup Skov, Møllebjerg
1866, 1705, Jens Christensen, ungkarl og huusmand, 35, Søllested og pige Ane Nielsen, 26, tjener i Søllested Præstegaard, af Smerup
1866, 2411, Jans?? Jørgensen, ungkarl, 27, Skalbjerg og pige Kirsten Rasmussen, 22, hos stedfader gaardmand N. Madsen, Bukkerup
1866, 2111, Lars Jensen, ungkarl og huusmand, 43, Søllested og pige Maren Larsen, 37, Søllested
1866, 3012, Rasmus Andersen, ungkarl, 24, Ørsted Høibjerg og pige Bodil Kirstine Johansen, 35, hos indsidder Anders Nielsen, Egemosedam
1867, 1805, Frederik Hansen, ungkarl, 34, tjener i Brødegaard, Dreslette Sogn og enke Dorthea Johansen (efter huusmand Jørg. Rasmussen), 34, Egemosedam
1867, 0911, Hans Pedersen, enkemand og gaardmand, 59, Søllested Mark og enke Maren Jacobsdatter (efter gaardmand Anders Pedersen), 51, Søllested
1867, 3011, Peder Jørgensen, ungkarl, 27, tjener gaardmand P. Jørgensen, Bukkerup og enke Karen Olsen (efter huusmand L. Jensen Thorsen), 34, Søllested Mark
1867, 2011, Hans Hansen, ungkarl og huuseier, 30, Voldbro Mark og pige Ane Hansen, 33, opholder sig hos gaardmand P. Jørgensen, Bukkerup, født i Essebjerg
1867, 1611, Hans Christoffersen, enkemand og gaardmand, 42, Falden og pige Karen Larsen, 26, datter af gaardmand Lars Nyboe, Bukkerup
1867, 0612, Hans Sørensen Balle, ungkarl, 30, Ballegaard, Haarby og pige Karen Jørgensen, 25, datter af gaardmand Jørg. Hansen, Bukkerup
1868, 1101, Rasmus Henriksen, ungkarl, 25, Søsøby og pige Kirstine Hansen, 27, Rørmosegaard
1868, 0404, Anders Nielsen, ungkarl, 39, Bukkerup og pige Ane Katrine Jeppesen, 35, Søllested
1868, 2912, Rasmus Mikkelsen, ungkarl, 31, Brødegaard og pige Ane Kirstine Andersen, 21, Søllested
1869, 0901, Peder Larsen, ungkarl, 23, Hestholm og pige Johanne Cathrine Larsen, 23, Bukkerup
1869, 0805, Lars Nielsen, ungkarl og murer, 31, Søllested og pige Ane Marie Hansen, 34, opholdt sig i Søllested, af Rørmosegaard
1869, 3107, Jørgen Olsen, ungkarl og skomager, 26, Søllested og pige Karen Marie Hansen, 28, opholder sig i Søllested, af Flemløse
1870, 1903, Niels Hansen, ungkarl og reebslager, 35, Søllested Mark og pige Maren Larsen, 25, Søllested Mark
1870, 2302, Lars Hansen, ungkarl, 31, Glensbjerg og pige Maren Hansen, 32, Søllested Præstegaard
1870, 2506, Johan Christian Peder Cammann, ungkarl og Dannebrogsmand, 30, Søllested og pige Ane Larsen, 25, datter af sognefoged og Dannebrogsmand L. Hansen Nybo, Bukkerup
1870, 1106, Jørgen Rasmussen, ungkarl, 29, Sønderby Mosemark og pige Maren Findsen, 30, datter af afdøde gaardmand Find Pedersen, Bukkerup
1871, 0605, Peder Iver Hansen, ungkarl, 29, tjener i Bukkerup, af Rørmosegaard og pige Birthe Andersen, 28, datter af huusmand A. Steffensen, Brunsdam
1871, 0811, Mads Hansen, ungkarl, 28, Egemosedam og pige Ane Madsen, 25, Egemosedam
1872, 2001, Knud Christensen, enkemand og huusmand, 44, Egemosedam og pige Lotte Sophie Mikkelsen, 44, Egemosedam
1872, 1511, Christoffer Larsen, ungkarl, 29, Skydebjerg og pige Maren Kirstine Hansen, 25, Holmehave
1872, 2812, Christian Peder Nielsen, ungkarl, 28, Egemosedam og pige Maren Olsen, 29, Bukkerup
1873, 3011, Mads Hansen, ungkarl, 26, Assens og pige Karen Kirstine Johansen, 21, Søllested
1874, 0301, Mads Peter Larsen, ungkarl, 30, Gamtofte Sogn og pige Juliane Knudsen, 29, Egemosedam
1874, 0104, Niels Jensen, ungkarl og væver, 30, Søllested Mark og pige Caroline Nielsen, 28, Søllested Mark
1874, 0404, Anders Gormsen, ungkarl og møllersvend, 40, Uglebjerg Mølle og pige Maren Kirstine Hansen, 31, Egemosedam
1874, 3105, Christen Larsen, enkemand og husmand, 39, Bukkerup Mark og pige Kirsten Hansen, 37, i Søllested
1874, 2310, Hans Christian Jeppesen, gaardmand og ungkarl, 34, Viby, Udby Sogn og pige Maren Larsen, 24, i Bukkerup
1874, 1610, Rasmus Christensen, ungkarl og gaardmand, 23, Sjodgaarden, Gamtofte Sogn og pige Rasmine Nielsen, 22, Bukkerup
1875, 1905, Jens Pedersen, ungkarl, 32, Vedtofte og pige Ane Kirstine Sørensen, 33, Egemosedam
1875, 2905, Ole Nielsen, ungkarl, 28, Søllested og pige Dorthe Nielsen, 23, Søllested
1875, 1012, Erik Larsen, ungkarl, 23, Voldtofte og pige Maren Petersen, 24, Lysholt
1876, 1010, Peder Christian Thorsen, ungkarl, 35, Helnæs og pige Ane Cathrine Andersen, 24, Søllested
1877, 2807, Lars Jørgensen, ungkarl, 25, tjener paa Hindema, Skjellerup Sogn og pige Karen Henningsen, 23, Rørmosegaard
1878, 1412, Lars Pedersen, ungkarl, 50, Egemosedam og pige Karen Madsen, 40, Egemosedam
1879, 0801, Anders Nielsen Jørgensen, ungkarl, 20, Vedstaarup Teglværk og pige Ane Larsen, 23, Søllested Mark
1879, 2204, Anders Johansen Vinther, ungkarl, 35, Voldtofte og pige Maren Henriksen, 22, Stengelsris
1880, 0603, Lars Kristian Hansen, ungkarl, 31, Egemosedam og pige Ane Kirstine Jakobsen, 41, Søllested
1880, 1903, Rasmus Mortensen, ungkarl, 30, tjener skovfoged Lars Pedersen, Møllebjerg og pige Dorthea Jørgensen, 30, tjener gaardmand Peder Hansen, Bukkerup
1880, 0105, Hans Jensen, ungkarl, 25, Orte Sogn og pige Karen Larsen, 25, Søllested Mark
1880, 2010, Lars Madsen, ungkarl, 22, Søllested Mark og pige Mette Sofie Elise Johansen, 20, Søllested Mark
1881, 2904, Rasmus Hansen, ungkarl, 36, Brahesholm og pige Elise Cathrine Aagaard, 25, Rulleskovsstedet
1881, 0506, Christian Pedersen, landmand, 23 og pige Ane Jensen, 21, Stængelsriis
1881, 1606, Hans Jørgensen, ungkarl, 34, Kirkesøby Mark og Birthe Katrine Larsen, 29, Kirkesøby Mark
1881, 2307, Lars Jacobsen, ungkarl, 38, Vedstaarup og pige Karen Sørensen, 41, Søllested
1881, 1009, Hans Johansen, ungkarl og smed, 36, Søllested og pige Maren Rasmussen, 24, Søllested
1881, 0511, Hans Pedersen, ungkarl og saddelmager, 29, Egemosedam og pige Ane Kirstine Hansen, 26, Vedtofte
1882, 2605, Peder Johansen, ungkarl og tjenestekarl, 35, Bukkerup og enke Birte Andersen, 38, Brunedamhuset paa Søllested Mark
1882, 0906, Hans Nielsen, ungkarl og skræder, 44, Søllested og pige Hansine Rasmussen, 25, Søllested
1882, 1106, Lars Povlsen, ungkarl og arbejdsmand, 26, Egemosedam og ugift Sidsel Marie Andersen, 40, Egemosedam
1883, 1803, Klavs Jensen, enkemand og stenhugger, 39, Egemosedam og pige Maren Katrine Kaspersen, 36, Egemosedam
1883, 1105, Hans Jørgensen, ungkarl og gaardstyrer, 27, Ellestedhave, Flemløse Sogn og pige Ane Katrine Larsen, 29, Bukkeruplund
1883, 2505, Jakob Kristiansen, ungkarl og gaardstyrer, 34, Søllested By og pige Ane Marie Larsen, 25, Essebjerg, Søllested Sogn
1883, 0108, Hans Nielsen Rosenkjær, ungkarl, 31, paa Seminarium i Kjøbenhavn og pige Johanne Jensen, 24, Søllested
1883, 1910, Niels Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Bukkerup og pige Gjertrud Marie Hansen, 29, Egemosedam
1883, 2010, Niels Jørgensen, ungkarl og sømand, 28, Thorøhus, Kjærum Sogn og pige Juliane Sofie Andersen, 27, Søllested Mark
1883, 1710, Lars Jørgen Johansen, ungkarl og tjenestekarl, 35, Odense og pige Gjertrud Iversen, 33, af Bukkeruplund
1883, 2111, Hans Jørgen Karl Sørensen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Egemosedam og pige Birte Hansen, 22, Bukkerup
1884, 2803, Rasmus Nielsen, ungkarl og gaardstyrer, 34, Søllested By og pige Ane Katrine Pedersen, 25, Bukkerup
1884, 2607, Niels Jørgensen, enkemand og husmand, 36, Bukkerup og pige Berthe Kirstine Nielsen, 39, Ørsted
1884, 2110, Niels Kristian Andersen, ungkarl og tømmermand, 30, Flemløse og pige Ane Jørgensen, 34, tjenende i Bukkeruplund
1884, 0512, Mads Kristian Pedersen, ungkarl og træskomand samt ringer, 32, Søllested og pige Maren Rasmussen, 28, Søllested
1885, 0703, Lars Hendriksen, ungkarl og landpostbud samt husmand, 43, Glamsbjerg, Kjøng Sogn og enke Ane Hansen, 41, Søllested
1885, 0104, Mads Kristian Kristensen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Søllested By og enke Ane Kirstine Sørensen, 42, Egemosedam
1885, 0905, Hans Kristian Andersen, ungkarl og hjulmand, 34, Eriksholm, Tølløse Sogn paa Sjælland og pige Johanne Marie Nielsen, 30, Søllested Mark
1885, 2709, Anders Nielsen, ungkarl og gaardstyrer, 30, Søllested By og pige Thyra Marie Jensen, 33, Søllested By
1886, 1205, Jørgen Kristensen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Ørsted og pige Ane Johanne Larsen Thorsen, 19, Søllested Mark
1886, 0911, Thorkild Emanuel Valdemar Gotfred Durck, ungkarl og farver, 30, Kjøng Sogn og pige Ane Kirstine Pedersen, 28, Bukkerup Skov
1887, 0911, Hans Christian Hansen, ungkarl og gaardejer, 28, Flemløse Mark, og pige og husholderske Karen Marie Nielsen, 35, hos gaardmand Niels Madsen, Bukkerup
1887, 2111, Peter Emil Eriksen, ungkarl og tjenestekarl, 24, tjenende hos sognefoged Peder Larsen, Bukkerup og pige Karen Jørgensen, 25, hos faderen husmand Jørgen Iversen (Stængelris), Søllested Mark
1888, 2111, Hans Peter Therkildsen, ungkarl og landmand, 26, Hesle, Thurup Sogn og pige Karen Dorthea Hansen, 25, hos faderen gaardejer Rasmus Hansen, Søllested Mark
1889, 0706, Peder Nielsen Pedersen, ungkarl og gaardejer, 29, Dærup, Flemløse Sogn og pige Maren Hansen, 20, hjemme, datter af gaardejer Hans Christoffersen, Søllested
1889, 2510, Jørgen Pedersen, ungkarl og gaardejer, 28, Bukkerup og pige Karen Andersen, 23, hjemme, datter af gaardejer Simon Andersen Nybo
1890, 1101, Niels Christensen, ungkarl, snedker og tømrer, 25, Glamsbjerg Grave, Kjøng Sogn og pige og sypige Larsine Rasmine Andersen, 28, ejer et jordløst hus Sophiendal, Søllested Mark
1890, 0603, Hans Madsen Pedersen, ungkarl, gaardejer og sognefoged, 30, Bukkeruplund og pige Ane Pedersen, 30, til huse hos broderen gaardejer Jørgen Pedersen, Bukkerup
1890, 2903, Niels Jørgensen, enkemand, husmand og arbejdsmand, 31, jordløst hus i Egemosedam og enke Anna Jensine Sophie Højhuus (efter indsidder Anders Jensen Pedersen), 40, Kjærte, Kjærte Sogn, derefter i Egemosedam
1890, 3105, Jens Peter Clausen, ungkarl og murer, 34, hos faderen murer og husmand Claus Jensen, Bukkerup Mark og pige Rasmine Nicoline Mathilde Hansen, 26, til huse hos faderen husmand Hans Rasmussen, Bukkerup Mark
1890, 2111, Hans Hansen, ungkarl og fhv. tjenstekarl, 23, til huse hos faderen husmand Frederik Hansen, Egemosedam og pige og fhv. tjenestepige Karen Margrethe Pedersen, 27, Egemosedam
1891, 1703, Anders Simonsen, ungkarl, gaardejer og sogneraadsformand, 44, Sønderby, Sønderby Sogn og pige og fhv. husholderske Sidsel Larsen, 29, til huse hos moderen enke Ane Marie Jørgensdatter, Bukkeruplund
1891, 2803, Christian Pedersen, ungkarl og landmand, 30, af Humble paa Langeland, f.t. oph. i Nybogaarden, Søllested Sogn og pige Ane Marie Andersen, 22, til huse hos faderen gaardejer Simon Andersen, Nybogaarden
1891, 1004, Lars Eriksen, ungkarl og gaardejer, 30, Højbjerg, Kjøng Sogn og pige og tidligere husbestyrerinde Ane Hansen, 29, til huse hos faderen gaardejer Hans Christophersen, Søllested
1891, 0306, Hans Jensen, ungkarl og stationskarl, 28, Grenaa Station og pige og tidligere tjenestepige Karen Knudsen, 26, til huse hos faderen husmand Knud Christensen, Egemosedam
1891, 1311, Peder Clausen, ungkarl og murer, 31, Bukkerup Mark og pige og fhv. tjenestepige Ane Jensen, 23, til huse hos faderen husmand Hans Jensen, Stængelsris