Helnæs, 1852-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1852-1891, Helnæs sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1852, 0401, 1201, Jens Børge Jacobsen, kirkesanger og skolelærer, 67 og 9 maaneder, paa Helnæs
1852, 1502, 2302, Hans Nielsen, 27½. Søn af sognefoged Niels Larsen Ellebæk
1852, 2103, 2803, Jørgen Nielsen, 18 og 9 maaneder. Søn af huusmand Niels Jørgensen, i Kjøng
1852, 3110, 0711, Hans Espensen, 1, søn af Maren Hansen, i Boen. Født paa Helnæs,
1852, 1012, 1412, Hans Jensen, indsidder, 69, i Fattighuset. Født i Brylle. Uægte moderens navn vides ikke
1853, 0506, 1406, Anders Larsen Bo, gaardmand, 58, paa Helnæs. Søn af Lars Andersen Bo
1854, 1603, 2303, Niels Olivarius Runge, 1, født i Søby, søn af skolelærer C. P. Runge
1854, 0505, 1105, Diderik Andersen, gaardmand, 45, født paa Helnæs. Søn af afdøde gaardmand Anders Dideriksen
1854, 2210, 2810, Anders Thorsen, husmand, 61, paa Helnæs. Født paa Helnæs. Søn af husmand Thor Christensen
1855, 1606, 2306, Jens Pedersen, smed og huusmand, 73, paa Helnæs. Født paa Helnæs. Søn af smed Peder Hansen
1855, 0311, 1011, Lars Andersen Storm, gaardmand, 63, paa Helnæs. Født paa Helnæs. Søn af gaardmand Anders Hansen
1855, 1711, 2711, Niels Larsen (Halvgaard), gaardmand, 68, paa Helnæs. Født paa Helnæs. Søn af gaardmand Lars Andersen
1855, 0212, 1112, Peder Christensen, 4½, søn af møller Christen Jørgensen. Født paa Helnæs
1856, 2801, 0502, Peder Simonsen, aftægtsmand, 81. Født paa Helnæs. Søn af gaardmand Simon Pedersen
1856, 0105, 0905, Peter Larsen Storm, huusmand og gift, 33, paa Helnæs. Født sammested. Søn af gaardmand Lars Andersen Storm
1856, 2110, 2110, Jørgen Hansen, huusmand og gift, 76, paa Helnæs. Født sammested. Søn af husmand Jørgen Christensen
1857, 0705, 1105, Mads Hansen, aftægtsmand og gift, 76, paa Helnæs. Født sammested. Søn af gaardmand Hans Pedersen
1857, 2707, 0108, Anders Madsen, 33, paa Helnæs. Søn af gaardmand Mads Hansen
1858, 1702, 0607, Lars Sørensen, huusmand, 58, paa Helnæs. Født sammesteds. Søn af Søren …
1858, 0307, 0607, Jørgen Larsen, huusmand, 8, søn af smed Lars Hansen, paa Helnæs. Født sammesteds.
1858, 1109, 1609, Peder Nielsen, 1 og 9 maaneder, søn af huusmand Niels Jørgensen. Født paa Helnæs
1858, 2609, 0110, Diderik Rasmussen, 1 1/5, søn af Ane Dideriksen. Født paa Helnæs
1858, 1711, 2211, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Rasmussen og Birthe Christensdatter. Født paa Helnæs
1859, 1503, 2303, Christen Jørgensen, gaardmand, 74, født paa Helnæs. Søn af gaardmand Jørgen Christensen og Kirsten Nielsdatter
1859, 2208, 2708, Simon Larsen Ravn, huusaftægtsmand, 80. Født paa Helnæs. Søn af huusmand Lars Hansen og Ane Simonsdatter
1860, 2003, 2503, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Rasmussen og Birthe Christensdatter. Født paa Helnæs
1860, 1005, 1505, Niels Larsen Storm, ungkarl, 26 og 9 maaneder, Søn af afdøde gaardmand Lars Andersen Storm. Født paa Helnæs
1861, 0305, 0905, Niels Hansen, 6 uger, søn af huusmand Hans Simonsen og Birthe Nielsdatter. Født paa Helnæs
1859, 2512, 3012, Niels Henriksen, ungkarl, 33, paa Helnæs. Født sammesteds. Søn af huusmand Henrik Larsen
1861, 1411, 2411, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Peder Henriksen og Margrethe Rasmusdatter. Født paa Helnæs
1862, 0403, 0903, Anders Andersen, 8 maaneder, søn af ungkarl Niels Andersen og ugift fruentimmer Else Marie Nielsen. Født paa Helnæs
1863, 0503, 1203, Hans Larsen, 13, søn af gaardmand Lars Pedersen og Sanne Madsdatter. Født paa Helnæs
1863, 1008, 1608, Rasmus Hansen, 1, søn af huusmand Hans Jørgensen og Ane Rasmusdatter. Født paa Helnæs
1864, 2201, 3101, Henrik Hansen, 4 maaneder, søn af hjulmand Hans Hansen og Kirsten Henriksen. Født paa Helnæs
1864, 2409, 3009, Hans Nielsen, 12, søn af huusmand Niels Hansen og Ane Marie Hansdatter. Født paa Helnæs
1864, 1310, 2110, Mads Simonsen, ungkarl, 53 og 3 maaneder. Født paa Helnæs. Søn af afdøde gaardmand Simon Hansen
1864, 1410, 2110, Rasmus Hansen, 5 og 9 maaneder, søn af huusmand Hans Rasmussen og Maren Jensdatter, paa Helnæs. Født paa Helnæs
1864, 2110, 2810, Lars Larsen Storm, gaardmand, 81½. Født paa Helnæs. Søn af gaardmand Lars Rasmussen Storm
1864, 0711, 1511, Lars Pedersen, gaardmand, 49 og 9 maaneder, paa Helnæs. Født sammesteds. Søn af Peder Jørgensen og Maren Larsdatter
1864, 1812, 2712, Hans Jørgensen, gaardmand, 60, paa Helnæs. Søn af gaardmand Jørgen Mortensen
1864, 2512, 01011865, Hans Jensen, ungkarl, 16½, søn af indsidder Jens Hansen, af Helnæs
1865, 2201, 3001, Hans Simonsen, gaardmand, 59 og 9 maaneder, paa Helnæs. Søn af gaardmand Simon Hansen
1865, 2104, 2804, Niels Larsen (Ellebæk), gaardmand og forhen sognefoged, 77½, paa Helnæs. Søn af gaardmand Lars Nielsen
1865, 2205, 2505, Henrik Hansen, 3 maaneder, søn af hjulmand Hans Hansen og Kirsten Henriksen. Født paa Helnæs
1865, 2905, 0306, Jørgen Nielsen, 13, søn af huusmand Niels Jørgensen og afdøde Marie Jensdatter. Født paa Helnæs
1865, 2507, 2807, Claus Christian Larsen, 4½, søn af huusmand og tømmermand Lars Clausen og Karen Jensen. Født paa Helnæs
1865, 3107, 0408, Niels Larsen, ungkarl, 17½, søn af sognefoged og gaardmand Lars Nielsen og Ane Hansdatter. Født paa Helnæs
1866, 1407, 1907, Niels Hansen, 3½, søn af huusmand Hans Simonsen og Birthe Nielsdatter. Født paa Helnæs
1866, 0610, 1310, Rasmus Eriksen, gaardmand, 78, paa Helnæs. Søn af gaardmand Erik Rasmussen
1867, 0305, 1005, Peder Christian Madsen, 6 og 9 maaneder, søn af huusmand Mads Jensen Thorsen og Ane Johanne Pedersdatter, af Helnæs
1867, 1706, 2906, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Jørgensen og Maren Christensen af Helnæs
1867, 0408, 1108, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Hansen og Birthe Jensdatter, af Helnæs
1867, 0908, 1508, Hans Jensen (Thorsen), gaardmand, 55, paa Helnæs. Søn af gaardmand Jens Hansen (Thorsen)
1869, 2105, 2805, Hans Jensen, aftægtshuusmand, 80, af Helnæs
1869, 0306, 0906, Jens Hansen (Thorsen), aftægtshuusmand, 85, paa Helnæs. Søn af Hans Thorsen
1869, 1408, 1808, Johannes Frederik Andersen, ½, søn af huusmand Anders Peder Nielsen og Anne Madsen, af Helnæs
1869, 2410, 0211, Lars Madsen, gaardmand, 58, paa Helnæs. Søn af gaardmand Mads Hansen
1870, 3005, 0706, Peder Jensen, ugift, 57. Født paa Helnæs. Søn af smed Jens Pedersen
1870, 1411, 2011, Lars Larsen, almisselem og enkemand, 73, Helnæs
1871, 2207, 2807, Niels Larsen Hansen, aftægtsgaardmand og enkemand, 85, Helnæs
1871, 0312, 1112, Hans Peter Pedersen, 2, søn af huusmand og skrædder Hans Pedersen Høibo og Karen Marie Larsen. Født paa Helnæs
1872, 2703, 0204, Dødfødt dreng, søn af Lars Andersen Boe og Kirsten Christensen. Født paa Helnæs
1872, 0105, 0505, Hans Hansen, 2½ maaned, søn af huusmand og væver Lars Hansen og Maren Nielsen. Født paa Helnæs
1872, 1905, 2605, Niels Madsen, fhv. gaardmand, 55, tjenende i Dreslette Præstegaard
1872, 1411, 2111, Hans Jørgensen, huusmand, 64, paa Helnæs. Født i Dreslette Sogn
1873, 0404, 0904, Kars Peter Eriksen, 1½, søn af gaardmand Erik Jørgensen og Karen Marie Larsen. Født paa Helnæs
1873, 3003, 1606, Rasmus Peter Jensen, murer og detailhandler, 39, paa Helnæs. Født paa Ærø
1873, 3010, 0508, Poul Rasmussen Møller, skibsfører, 63, hjemmehørende i Middelfart
1873, 2505 1874, -, Hans Jeppesen, indsidder og baadfører, af Baagø
1875, 2309, 2909, Niels Nielsen, 1½, søn af huusmand Anders Nielsen og Johanne Kirstine Rasmussen. Født paa Helnæs
1876, 1006, 1506, Jørgen Jørgensen, 9 maaneder, søn af Karen Marie Andersen. Født paa Helnæs
1876, 1710, 2310, Hans Christian Hansen, husmand og tømrer, 32, af Helnæs. Født i Fangel Sogn, Odense Amt
1876, 1511, 2211, Niels Pedersen, aftægtsmand og bødker, 76, af Helnæs. Født i Voldtofte, Flemløse Sogn
1877, 0801, -, Anders Andersen, murer og husmand, 38. boende paa Helnæs. Født i Dreslette Sogn
1877, 0702, 1602, Lars Nielsen Halvgaard, gaardmand, 57½, paa Helnæs. Født paa Helnæs
1876, 0703, 1503, Lars Pedersen, boelsmand, 77½, af Helnæs. Født i Dreslette Sogn
1877, 2412, 3012, Christian Jensen, 3, søn af husmand Lars Jensen og Ane Marie Christensen. Født paa Helnæs
1878, 2601, 3001, Mads Peter Andersen, 2 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Andersen og Ane Dideriksen. Født paa Helnæs
1878, 0502, 1902, Anders Jacobsen, 8½, søn af gaardmand Mads Jacobsen og Maren Andersen. Født paa Helnæs
1878, 1402, 2202, Rasmus Rasmussen, indsidder og ugift, 52, opholdende sig paa Helnæs. Født sammesteds
1878, 2703, 0204, Hans Jørgen Hansen, 9, søn af bolsmand Jørgen Hansen og Karen Kirstine Madsen. Født paa Helnæs
1878, 1204, 1904, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Nielsen, tjenende paa Frederiksgave. Født paa Helnæs
1878, 1405, 2005, Lars Jensen, husmand og fisker, 39½, paa Helnæs. Født i Bøjden, Horne Sogn
1878, 1708, 2308, Niels Jørgensen, ugift murer, 31, opholdende sig hos forældrene paa Helnæs. Søn af husmand Jørgen Jensen og jordemoder Mette Hansen. Født paa Helnæs
1879, 1301, 2101, Rasmus Hansen, aftægtshuusmand og enkemand, 90, af Helnæs. Født i Brylle Sogn
1879, 2501, 0102, Thor Pedersen, aftægtsgaardmand og enkemand, 66 og 9 maaneder, af Helnæs. Født sammesteds
1879, 2507, 3107, Rasmus Jørgensen, 5, søn af husmand og træskomand Anders Jørgensen og Ane Christensen, af Helnæs
1879, 0108, 0608, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af gaardmand Lars Nielsen Storm og Else Larsen, af Helnæs
1879, 1211, 1911, Dødfødt dreng, søn af toldofficiant Morten Madsen og Mette Marie Clausen, af Helnæs
1879, 1311, 2111, Hans Nielsen, gaardmand, 64 og 3 maaneder, paa Helnæs. Født sammesteds
1879, 0512, 1412, Jens Peter Andersen, 3½, søn af afdøde murer Anders Andersen og Mette Larsen. Født paa Helnæs
1880, 0205, 0805, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Jacob Larsen Storm og Maren Larsen, af Helnæs
1880, 1705, 2505, Rasmus Hansen, 35 og 9 maaneder, Født paa Helnæs. Søn af afdøde gaardmand Hans Simonsen og afdøde Birthe Kirstine Jørgensen
1880, 2507, 2907, Hans Jørgen Simonsen, 2, søn af gaardmand Niels Simonsen og Ane Marie Hansen. Født paa Helnæs
1880, 2109, 2709, Lars Jørgensen, 7 uger, søn af gaardmand Lars Jørgensen og Maren Christensen. Født paa Helnæs
1881, 1302, 2102, Jørgen Jensen, jormodermand, 69 og 9 maaneder, , paa Helnæs
1881, 0506, 1006, Niels Hansen Storm, 10 maaneder, søn af gaardmand Lars Nielsen Storm og Else Larsen. Født paa Helnæs
1881, 2610, 3010, Dødfødt dreng, søn af møller Jørgen Christensen og Else Clausen. Født paa Helnæs
1881, 1207, 1807, Peder Christian Jørgensen, aftægtsmand, 86, paa Helnæs. Født i Brylle Sogn
1882, 2302, 2802, Lars Hansen, husmand og daglejer, 56, paa Helnæs
1882, 1803, 2303, Henning Larsen, indsidder og børstenbinder, 36, paa Helnæs
1882, 0305, 0905, Esben Rasmussen Esbensen, 5½, søn af gaardmand Rasmus Esbensen og Karen Hansen, af Helnæs
1882, 0705, 1405, Dødfødt dreng, af Helnæs, søn af smed Hans Larsen og Christiane Jørgensen
1882, 1406, 1706, Jens Rasmussen, tjenestekarl, 25, hos gaardmand Anders Andersen, paa Helnæs
1883, 0204, 1004, Niels Larsen, tjenestekarl, 38, hos sin svoger Hans Jacob Larsen Storm, paa Helnæs
1883, 2108, 2508, Anders Hansen, ungkarl, daglejer og indsidder, 63, paa Helnæs
1883, 1010, 1510, Frederik Peter Frederiksen, 7 uger, søn af mejeribødker Jens Peter Frederiksen og ugift Marie Jørgensen Storm, paa Frederiksgave
1883, 1810, 2610, Jørgen Larsen, detailhandler, 67, paa Helnæs
1883, 3112, 05011884, Mads Jensen (Thorsen), husmand, 68, paa Helnæs
1884, 2001, 2501, Lars Andersen, 3 og 9 maaneder, søn af gaardmand Ander Andersen og Ane Cathrine Thorsen, af Helnæs
1884, 2602, 0403, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Christian Thorsen og Ane Katrine Andersen. Af Helnæs
1884, 1203, 2003, Peder Jensen, aftægtshusmand, 70, paa Helnæs
1884, 1105, 1705, Esben Jensen, aftægtshusmand, 73, paa Helnæs
1884, 1607, 2207, Rasmus Andersen, fhv. husmand, væver, enkemand og fattiglem, 89, paa Helnæs
1884, 3107, Dødfødt dreng, søn af bager Anders Larsen og Karen Petersen, af Helnæs
1885, 1201, 1901, Jørgen Larsen Storm, gaardmand, 55, paa Helnæs
1885, 1706, 2306, Rasmus Rasmussen (Storm), aftægtshusmand, 90, paa Helnæs
1886, 1302, 1902, Hans Pedersen, ungkarl og fattiglem, 68
1886, 1303, 2003, Jens Jacobsen, 1½, søn af husmand Jens Jacobsen og Else Kirstine Jensen, af Helnæs
1886, -, 1005, Jens Hansen, ungkarl og medejer af en gaard, 43, paa Helnæs
1886, 1106, 1706, Hans Christian Hansen, husmand, 64, paa Helnæs
1886, 1009, 1709, Christen Jørgensen, møller og aftægtsmand, 71, paa Helnæs
1886, 0712, 1512, Morten Jørgensen, ungkarl, 84, ophold i sin ladegaard paa Helnæs
1887, 0102, 0702, Niels Peter Pedersen, 5, søn af bolsmand Niels Pedersen og Marie Simonsen, af Helnæs
1887, 3003, 0504, Hans Jørgensen, indsidder, ungkarl og daglejer, 62
1887, 0104, 0604, Henrik Rasmussen, 7, søn af fragtmand Lars Rasmussen og Karen Hansen, af Helnæs
1887, 2508, 0309, Lars Jacobsen, husmand og smed, 22, paa Helnæs
1888, 1602, 2302, Lars Andersen Boe, aftægtsmand, 68, paa Helnæs
1888, 1504, 2104, Lavrits August Larsen, 1 og 9 maaneder, søn af bager Anders Larsen og Karen Pedersen. Af Helnæs
1888, 2709, 0310, Peter Christian Villumsen, søn af murer Villum Larsen og Petrine Christensen, af Assens
1889, 0212, 0912, Rasmus Jørgensen, 8, søn af træskomand og husmand Anders Jørgensen og Ane Christensen, af Helnæs
1890, 0206, 0706, Niels Petersen, 4 maaneder, søn af indsidder og røgter Peter Petersen og Hansine Nikoline Jørgensen, af Helnæs
1890, 2608, 3108, Hans Nielsen Hansen, 4 timer, søn af gaardmand Lars Hansen og Kristine Albertine Andersen, af Helnæs
1890, 3010, 0811, Anders Jørgensen, husmand og træskomager, 64, paa Helnæs
1891, 2604, 0505, Simon Simonsen, 17½, søn af gaardmand Niels Simonsen og Ane Marie Hansen, af Helnæs
1891, 1005, 1605, Peter Sander Larsen, 11 maaneder, søn af bager Anders Larsen og Karen Pedersen, af Helnæs
1891, 1012, 1712, Simon Pedersen, aftægtsgaardmand og enkemand, 88 og 9 maaneder, paa Helnæs
1852, 0105, 0705, Maren Hansen, 9, datter af indsidder Hans Jensen, paa Helnæs
1852, 2508, 2908, Trine Bredenfelt, ugift og almisselem, 65½, paa Helnæs
1852, 2212, 2612, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Anne Kirstine Rasmussen, paa Helnæs og tjener gaardmand Niels Larsen Ellebæk
1853, 0405, 1005, Ane Pedersen, 19 dage, datter af tjenestekarl Peder Larsen og Ane Cathrine Jørgensdatter, hos L. A. Storm, paa Helnæs
1853, 0405, 1005, Ane Catrine Jørgensdatter, 29, paa Helnæs. Født i Mosebo, Flemløse Sogn. Tjenestekarl Peder Larsen
1853, 1008, 1008, Karen Marie Hansen, ugift, 21, paa Helnæs. Datter af Afdøde gaardmand Hans Hansen Bo
1854, 1503, 2203, Karen Simonsen, 3, datter af gaardmand Simon Pedersen, paa Helnæs
1854, 1703, 2303, Mille Cathrine Bjerck Runge, 4, datter af skolelærer Runge, paa Helnæs
1854, 2304, 2904, Karen Dideriksdatter, 67½, paa Helnæs. Gaardmand Niels Larsen Hansen
1854, 2008, 2608, Johanne Pedersdatter, 54½, paa Helnæs. Gaardmand Lars Andersen Storm
1855, 1303, 2003, Maren Larsdatter, ugift, 70, paa Helnæs. Datter af gaardmand Lars Hansen Storm
1855, 1504, 2104, Ane Rasmusdatter, ugift, 39, paa Helnæs. Datter af huusmand Rasmus Hansen
1855, 3005, 0506, Dorthea Helene Jacobsdatter, 69 og 9 maaneder, paa Helnæs. Huusmand og smed Jens Pedersen
1856, 1001, 1901, Maren Jørgensdatter, 43, paa Helnæs. Gaardmand Thor Pedersen. Datter af gaardmand Jørgen Andersen, Mosebo i Flemløse Sogn
1856, 0802, 1302, Kirsten Larsen, 7 timer, datter af smed Lars Hansen, paa Helnæs
1856, 1402, 2202, Dorthe Nielsdatter, paa Helnæs. Huusmand Jørgen Hansen Skrædder. Datter af boelsmand Niels Nielsen, Enemærket i Dreslette Sogn
1856, 2503, 0204, Ane Pedersdatter, enke, 68, paa Helnæs. Huusmand Lars Larsen. Datter af huusmand Peter Spillemand, i Saltofte
1856, 1305, 2005, Ane Johanne Madsdatter, 75, paa Helnæs. Gaardmand Jens Hansen Thorsen. Datter af gaardmand Mads Hansen, Foermak i Barløse Sogn
1856, 1511, 2211, Dorthe Larsdatter, enke, 73, paa Helnæs. Født i Dreslette Sogn. Skolelærer og kirkesanger Jens Børge Jacobsen
1856, 0312, 1012, Ane Christensdatter, 61, paa Helnæs. Født sammesteds. Indsidder Lars Larsen
1857, 0705, 1205, Ane Thorsdatter, enke, 81, paa Helnæs. Gaardmand Peder Jacobsen Skrædder. Datter af huusmand Thor Christensen, paa Helnæs
1857, 0812, 1612, Karen Nielsdatter, 54, paa Helnæs. Født i Lundsgaard, Thurup Sogn. Huusmand Rasmus Andersen. Datter af gaardmand N. Pedersen
1858, 0905, 1505, Mette Rasmusdatter, 69½, paa Helnæs. Født sammesteds. Huusmand Lars Pedersen. Datter af huusmand Rasmus Jørgensen
1858, 1606, 2106, Marie Jensdatter, 36, paa Helnæs. Født sammesteds. Huusmand Niels Jørgensen. Datter af smed Jens Pedersen
1858, 1308, 1708, Maren Pedersdatter, enke, 57, paa Helnæs. Gaardmand Hans Hansen Bo. Datter af gaardmand Peder Jacobsen, paa Helnæs
1858, 0212, 0912, Maren Thorsen, 14 dage, datter af gaardmand Thor Pedersen, paa Helnæs
1858, 1012, 1612, Maren Hansdatter, 36, paa Helnæs. Gaardmand Thor Pedersen. Datter af gaardmand Hans Jørgensen, i Dreslette
1859, 0703, 1203, Ane Nielsdatter, 72. Gaardmand og sognefoged Niels L. Ellebæk. Datter af …smand Niels Nielsen, i Brydegaard
1859, 0805, 1205, Ane Marie Hansdatter, 41, af Helnæs. Huusmand Niels Hansen. Datter af gaardmand Hans Madsen, paa Helnæs
1860, 2005, 2805, Maren Christensen, 20 dage, datter af møller Christen Jørgensen, paa Helnæs
1860, 2906, 0607, Ane Pedersdatter, enke, 77½. Født paa Helnæs. Aftægtshuusmand Simon Larsen Ravn
1861, 3011, 0612, Karen Sørensdatter, 69, paa Helnæs. Født i Kjøng. Aftægtshuusmand Hans Jensen
1862, 2908, 0409, Marie Hansdatter, aftægtsenke, 74, boede paa Helnæs. Født paa Helnæs. Gaardmand Niels Larsen Halvgaard
1862, 0112, Marie Kirstine Guldager f. Meier, enke, 80, af Assens. Skomagermester Guldager
1863, 2702, 0403, Ane Marie Larsen, 3 uger, datter af Søren Christian Larsen og ugift fruentimmer Ane Rasmussen, paa Helnæs
1863, 0604, 1104, Mette Sørensdatter, pensioneret jordemoder, 52, heraf Helnæs. Født i Quandløse Sogn, Sjælland. Indsidder Jens Hansen
1863, 2507, 3107, Ane Johanne Pedersdatter, 40, af Helnæs. Født sammesteds. Huusmand Mads Jensen Thorsen
1863, 0308, 0708, Karen Marie Larsen Storm, 7 dage, datter af gaardbestyrer Lars Larsen og Karen Hansen, af Helnæs
1863, 1111, 1911, Else Nielsen, 14, datter af huusmand Niels Hansen, af Helnæs. Født sammesteds
1864, 1501, 2201, Ane Larsdatter, enke, 79½, af Helnæs. Indsidder Christen Pedersen
1864, 3105, 2201, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Jørgensen og Maren Christensen, af Helnæs
1864, 0209, 0709, Dorthea Helene Jacobsen, 6, datter af huusmand og smed Jacob Jensen og Karen Larsdatter, af Helnæs
1865, 0306, 0706, Marie Nielsen, 5½, datter af huusmand Niels Jørgensen og Elisabeth Pedersdatter, paa Helnæs
1865, 3007, 0308, Mette Jensen, 4 og 9 maaneder, datter af ugift fruentimmer Ane Espensen, paa Helnæs
1865, 1012, 1712, Ane Hansen, 9 maaneder, datter af huusmand og hjulmand Hans Hansen og Kirsten Henriksen, paa Helnæs
1866, 1406, 1906, Hanne Larsen Storm, 1½, datter af gaardmand Hans Jacob Larsen og Maren Larsen, paa Helnæs
1866, 0907, 1407, Marie Espensdatter, aftægtsenke, 63, opholdende sig paa Helnæs. Født paa Helnæs. Gaardmand Christen Jørgensen
1866, 2608, 3008, Karen Jørgensdatter, ugift, 80. Født paa Helnæs. Datter af huusmand Jørgen Jeppesen
1866, 2510, 3110, Maren Madsdatter, enke og almisselem, 78, af Helnæs. Fhv. huusmand Hans Andersen
1867, 3001, 0702, Ane Jørgensdatter, enke, 85½. Født paa Helnæs. Huusmand Henrik Larsen. Datter af huusmand Jørgen Jeppesen
1867, 1203, 1903, Mette Marie Hansen, ugift, 21, paa Helnæs. Datter af afdøde gaardmand Hans Simonsen og Birthe Kirstine Jørgensdatter
1867, 1908, 2408, Birthe Hansen, 4, datter af gaardmand Hans Nielsen og Karen Larsen. Født paa Helnæs
1868, 0303, 0903, Ane Kirstine Larsen, 27 og 9 maaneder, opholdende sig paa Helnæs. Født paa Helnæs. Boelsmand Hans Nielsen, af Lundager
1868, 2506, 2906, Mette Jensdatter, aftægtsenke, 68, af Helnæs. Huusmand Lars Sørensen
1868, 0811, 1411, Kirsten Hansdatter, aftægtsenke, 66, af Helnæs. Huusmand og hjulmand Hans Christensen
1869, 1204, 1804, Christiane Johansen, enke og fattiglem paa Thurup Sogn, 84, opholdt sig paa Helnæs. Huusmand Jens Christensen, af Thurup
1869, 2609, 0310, Dødfødt pige, datter af huusmand Mads Jensen (Thorsen) og Margrethe Hansdatter, af Helnæs
1869, 3011, 0712, Birthe Andersdatter, aftægtsenke, 82, af Helnæs. Født sammesteds. Huusmand Jørgen Larsen
1870, 1602, 2302, Karen Larsen, ugift, 23, af Helnæs. Datter af huusmand og smed Lars Hansen og Ane Hansdatter
1870, 2104, 2604, Birthe Cathrine Pedersen, 7 og 3 maaneder, datter af huusmand Lars Pedersen og Maren Pedersen. Født paa Helnæs
1870, 1807, 2207, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Jørgensen og Maren Christensen
1870, 2610, 3010, Dødfødt pige, datter af ungkarl Mads Larsen og ugift fruentimmer Kirsten Larsen, af Helnæs
1870, 2011, 2611, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Larsen og Karen Hansen, af Helnæs
1870, 2611, 0312, Maren Hansen, 3 og 9 maaneder, datter af huusmand Hans Jørgensen og Ane Rasmusdatter, af Helnæs
1871, 0303, 1003, Mette Hansen, 31 og 9 maaneder, af Boegaarden paa Helnæs. Født i Dreslette Sogn. Gaardmand Hans Larsen
1871, 1211, 1811, Elisabeth Pedersen, 48, af Helnæs. Født i Dreslette Sogn. Huusmand Niels Jørgensen
1872, 2801, 0502, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Peter Nielsen og Ane Madsen, af Helnæs
1872, 2603, 0304, Mette Hansdatter, aftægtsenke, 60, af Helnæs. Født sammesteds. Gaardmand Diderik Andersen
1872, 2810, 0511, Ane Johanne Nielsdatter, 71, af Helnæs. Født paa Helnæs. Aftægtshusmand Rasmus Rasmussen
1873, 1904, 2604, Margrete Jørgensdatter, ugift almisselem, 85, boende paa Helnæs
1873, 1511, 2011, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Larsen Storm og Karen Hansen, af Helnæs
1874, 2404, 0205, Maren Jørgensdatter, aftægtsenke, 73, af Helnæs. Født sammesteds. Husmand Peder Larsen
1874, 1806, 2506, Johanne Jørgensdatter, aftægtsenke, 67, af Helnæs. Født i Voldtofte, Flemløse Sogn. Gaardmand Niels Larsen Storm
1874, 2508, 3108, Karen Larsen, 1½, datter af gaardmand Lars Andersen Bo og Kirsten Christensen. Født paa Helnæs
1874, 3112, 07011875, Birthe Kirstine Jørgensen, enke, 68, af Helnæs. Gaardmand Hans Simonsen
1875, 2801, 0302, Else Marie Jørgensen Storm, 1, datter af gaardmand Jørgen Larsen Storm og Ane Christensen. Født paa Helnæs
1875, 0404, 0904, Johanne Andersen, 1, datter af gaardmand Rasmus Andersen og Ane Dideriksen, Født paa Helnæs
1875, 0608, 1208, Else Christoffersen, 64, af Helnæs. Født i Haarby Sogn og By. Gaardmand Anders Larsen
1876, 0101, 0701, Dødfødt pige, datter af husmand og bødker Peder Nielsen og Kirsten Pedersen, af Helnæs
1876, 2010, 2710, Ane Rasmussen, 35, af Helnæs. Født paa Helnæs. Husmand Søren Christian Larsen
1877, 2601, 0202, Kirsten Rasmussen, 58, opholdende sig paa Helnæs. Født paa Helnæs. Aftægtshusmand Rasmus Andersen
1878, 2302, 0103, Karen Kirstine Simonsen, 8½, datter af gaardmand Niels Simonsen og Ane Marie Hansen, Født paa Helnæs
1878, 1103, 1903, Mette Marie Dideriksen, aftægtsenke, 46½, af Helnæs. Født sammesteds. Gaardmand Lars Nielsen Halvgaard
1878, 2503, 0204, Magdalene Kirstine Hansen, 6, datter af bolsmand Jørgen Hansen og Karen Kirstine Madsen, Født paa Helnæs
1878, 2804, 0505, Ane Marie Larsen, 7½, datter af husmand Søren Christian Larsen og Ane Rasmussen, paa Helnæs
1878, 2207, 2707, Karen Hansdatter, 57. Født paa Helnæs. Husmand og snedker Lars Jørgensen
1879, 2005, 2505, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Jørgensen og Maren Christensen, af Helnæs
1879, 0606, 0906, Marie Kristiane Dahlerup, 2 dage, datter af pastor H. Dahlerup og Marie født Pedersen, af Helnæs
1879, 0709, 1209, Ane Margrete Dorthea Jacobsen, ugift, 61, af Helnæs. Datter af afdøde lærer og kirkesanger Jacobsen og Dorthe Larsdatter
1878, 1912, -, Ane Jacobsdatter, enke, 74, paa besøg hos svigersøn vagtmand Lars Rasmussen Storm, paa Helnæs. Husmand Hans Hansen i Thurup
1881, 1602, 2302, Ane Rasmusdatter, ugift pige, 65, opholdende sig hos husmand Hans Christian Hansen, paa Helnæs. Født i Dreslette
1881, 1210, 2010, Maren Simonsen, ugift pige, 39 og 9 maaneder, opholdende sig hos forældrene, paa Helnæs. Datter af gaardmand Simon Pedersen og Kirsten Nielsdatter
1882, 3003, 0404, Karen Hansen, 25½, paa Helnæs. Husmand Mads Larsen
1882, 1304, 2004, Kirsten Simonsen, enke, 66 og 9 maaneder, af Helnæs. Gaardmand Hans Jørgensen
1882, 2104, 2704, Birthe Pedersdatter, 65, paa Helnæs. Fhv. møller og nu aftægtsmand Christen Jørgensen
1883, 1901, 2601, Mette Hansen, fhv. jordemoder og enke, 66 og 9 maaneder, paa Helnæs. Husmand Jørgen Jensen
1883, 2609, 0110, Kirsten Simonsen, 5 uger, datter af gaardmand Lars Simonsen og Ane Kirstine Hansen. Født paa Helnæs
1883, 0311, 0911, Mette Marie Andersen, 4½, datter af gaardmand Anders Andersen og Ane Katrine Thorsen, af Helnæs
1883, 2311, 3011, Birthe Kirstine Christensen, 11 maaneder, datter af møller Jørgen Christensen og Else Hansen, af Helnæs
1884, 2005, 2705, Johanne Rasmussen, 54½, af Helnæs. Husmand Hans Nielsen
1884, 0108, 0708, Ane Hansdatter, 76, af Helnæs. Sognefoged Lars Nielsen
1884, 0509, 1309, Dødfødt pige, datter af kromand Lars Larsen og Ane Pedersen. Født paa Helnæs
1885, 1206, 1806, Hansine Kirstine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af kjøbmand Niels Hansen og Birgitte Kirstine Jensen, af Helnæs
1885, 0608, 1108, Ane Jørgensdatter, enke, 87, af Dreslette. Havde ophold paa Helnæs. Husmand Christen Jensen
1885, 1810, 2610, Sanne Madsdatter, 66, Helnæs. Gaardmand Anders Iversen
1886, 1401, 2301, Ane Rasmusdatter, enke, 73, af Helnæs. Gaardmand og aftægtsmand Esben Jensen
1886, 0112, 0712, Ane Larsdatter, enke, 87½, af Helnæs. Husmand og postbud Peder Christian Jørgensen
1887, 1503, 2203, Kirsten Christensen, 44, paa Helnæs. Husmand Jørgen Nielsen
1887, 1605, 2105, Nielsine Johansen, 2, datter af indsidder Anders Johansen og Ane Marie Nielsen, Helnæs
1887, 2805, 0306, Christine Elisabeth Madsen, 1 og 9 maaneder, datter af husmand og fisker Rasmus Madsen og Dorthea Larsdatter Nørrelund,
1887, 2805, 0306, Laura Larsen Storm, 2, datter af gaardmand Lars Nielsen Storm og Else Larsen, af Helnæs
1887, 3105, 0606, Karen Kirstine Madsen, 41. Husmand Jørgen Hansen
1887, 1911, 2611, Birthe Kirstine Jørgensen, 20, af Helnæs. Datter af træskomand og husmand Anders Jørgensen og Ane Christensen
1887, 1412, 2112, Kirsten Nielsdatter, 71, af Helnæs. Aftægtsgaardmand Simon Pedersen
1888, 1302, 2002, Marie Jørgensen Lindegaard, enke, 61, af Helnæs. Husmand Hans Christian Hansen
1888, 1502, 2002, Petrine Christensen, 29, af Assens. Murer Willum Larsen
1888, 0804, 1404, Karen Marie Larsen, 21, af Helnæs. Datter af Husmand Peder Larsen
1888, 0205, 0605, Hansine Rasmussen, 23 dage, datter af ugift Kirsten Hansen, af Helnæs
1888, 2005, 2505, Lavra Kristine Jørgensen, 4, datter af gaardmand Lars Jørgensen og Maren Christensen,
1888, 2010, 2610, Jensine Jensen, 12, datter af landpost og husmand Lars Jensen og Ane Marie Christensen, af Helnæs
1888, 2101, Dødfødt pige, datter af ugift Johanne Kirstine Madsen, af Helnæs
1889, 3007, 0308, Mette Marie Esbensen, 16 dage, datter af gaardmand Rasmus Esbensen og Karen Hansen, af Helnæs
1889, 0211, 0811, Ane Kirstine Hansdatter, fraskilt hustru og fattiglem, 77. Anders Knudsen
1890, 2302, 0203, Dødfødt pige, datter af smed Hans Larsen og Christiane Jørgensen, af Helnæs
1890, 0312, 1212, Ane Eriksdatter, enke, 93, af Helnæs. Fhv. gaardmand Anders Larsen Bo
1891, 2303, 2703, Anne Larsen Bang, 22 dage, datter af gaardbestyrer Lars Larsen Bang og Ane Larsen Boe, af Helnæs
1891, 0703, Dødfødt pige, Helnæs, datter af gjæstgiver Lars Larsen og Ane Pedersen
1891, 0704, 1104, Kirsten Larsen Bang, 5 uger, datter af gaardbestyrer Lars Larsen Bang og Ane Larsen Boe, af Helnæs
1891, 0709, 1209, Maren Hansdatter, indsidderske og ugift, 71
1891, 2409, 2809, Lavra Kirstine Larsen Bo, 4 uger, datter af gaardmand Anders Larsen Bo og Mette Marie Rasmussen, af Helnæs