Dreslette, 1841-1854, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1841-1854, Dreslette sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1841, 0805, Lars Hansen, ungkarl, 35, af Brydegaard og Karen Rasmusdatter, 33, ved Flenstofte
1841, 1005, Jens Jensen, 63, af Bellinge og pige Birthe Jensdatter, 53, af Strærup
1841, 3010, Erich Carstensen, ungkarl, 32, af Haarbye og pige Caroline Hansdatter, 26, af Skovkrogen
1841, 3010, Hans Nielsen, ungkarl, 25, af Mullerød og pige Karen Olesdatter, 23, af Mullerød
1841, 2611, Jørgen Jensen, ungkarl, 27, af Snave og pige Mette Jeppesdatter, 29, af Brydegaard
1841, 0312, Mads Hansen, ungkarl, 27, af Brydegaard og Ane Jørgensdatter, 37, af Snave
1841, 1712, Peder Hansen, ungkarl, 27, af Strandbye og pige Anne Hansdatter, 38, af Dreslette
1842, 2502, Peder Rasmussen, ungkarl, 27, af Nellemose og Ane Jørgensdatter, 33, af Strærup
1842, 2110, Lars Hansen, ungkarl, 29, af Løgismose og pige Ane Hansdatter, 26, af Strærup
1842, 1111, Jens Jørgensen, af Mullerød og pige Abelone Pedersdatter, af Snave
1842, 1811, Rasmus Hansen, ungkarl, af Brydegaard og pige Kirsten Nielsdatter, af Mullerød
1842, 1911, Ole Henrichsen, ungkarl, 34, af Saltofte og pige Birthe Kirstine Peders, 23, af Snave
1842, 2611, Jens Nielsen, ungkarl, 36, af Aae og pige Kirsten Andersdatter, 40, af Strandhaugen
1842, 1612, Rasmus Larsen, ungkarl, 35, i Nørregaarde og pige Ane Marie Hansdatter, 21, af Dreslette
1843, 1702, Niels Pedersen, ungkarl, 30, af Strærup og Ane Hansdatter, 53, af Strærup
1843, 1703, Espen Jørgensen, ungkarl, 31, af Høed pige Abelone Nielsdatter, 25, af Snave
1843, 2204, Mads Jensen, ungkarl, 24, af Høed Mark og pige Karen Andersdatter, 30, af Dreslette
1843, 0411, Hans Jensen, ungkarl, 32, af Skovkrogen og Margrethe Larsdatter, 37, af Skovkrogen
1843, 1111, Anders Abrahamsen, ungkarl, 28, af Skaarup og pige Maren Hansdatter, 23, af Skaarup
1843, 0912, Peder Jørgensen, ungkarl, 23, af Ungersbjerge og pige Margrethe Nielsdatter, 21, af Snave
1844, 0601, Jørgen Nielsen, ungkarl, 27, af Torøhuse og pige Ane Kirstine Olsen, 17, af Mullerød
1844, 2906, Mads Larsen, ungkarl og smed, 33, paa Frederichsgave og pige Ane Nielsdatter, 36, af Frederichsgave
1844, 2510, Niels Larsen, ungkarl og gaardmand, 30, af Løgismose Skov og pige Ane Kirstine Jensdatter, 28, af Snave
1844, 2311, Rasmus Pedersen, ungkarl, 32, af Skovkrogen og pige Karen Hansdatter, 39, af Skovkrogen
1844, 1611, Niels Olsen, 51, af Brydegaard og Johanne Pedersdatter, 38, af Brydegaard
1844, 2411, Lars Pedersen, ungkarl, 25, af Strærup Mark og pige Ane Hansdatter, 25, af Dreslette
1845, 2401, Lars Nielsen, ungkarl og smed, 27, af Snave og pige Mette Larsdatter, 25, af Dreslette
1845, 0305, Hans Christian Larsen, ungkarl, 32, af Frederichsgave og pige Maren Madsdatter, 41, af Brydegaard
1845, 0305, Jens Hansen, ungkarl, 22, af Skaarup og pige Ane Andersdatter, 22, i Strandhaugen
1845, 1705, Jens Jørgensen, ungkarl, 31, i Dreslette og pige Maren Jensdatter, 34, af Snave
1845, 3105, Søren Larsen, ungkarl, 24, af Gjestelev Sogn og pige Karen Peders, 30, af Snave
1845, 1110, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 32, Nørre Brobye Mark og pige Maren Nielsdatter, 41, af Skovkrogen
1845, 0811, Anders Hansen, ungkarl, 29, af Skaarup og pige Karen Hansdatter, 35, af Skaarup
1845, 1411, Hans Rasmussen, ungkarl, 26, af Nellemose og pige Maren Jørgensdatter, 25, af Enemærket
1845, 2111, Jens Pedersen, ungkarl, 40, af Woldtofte og pige Kirsten Madsdatter, 23, af Strærup
1846, 1303, Lars Andersen, ungkarl, 26, af Kjøng, Høirup og pige Ane Larsdatter, 27, af Snave
1846, 2803, Niels Larsen, ungkarl, 28, af Jordløse pige Johanne Larsdatter, 23, af Enemærket
1846, 0604, Hans Emilius Christiansen, 27, af Kustrup Mark, Weilbye Sogn og pige Kirsten Jensdatter, 23, af Brydegaard
1846, 2111, Lars Nielsen, ungkarl, 30, af Sønderbye og pige Kirsten Jørgensdatter, 26, af Enemærket
1846, 0512, Rasmus Christoffersen, ungkarl, 28, af Dreslette og pige Maren Frederichsdatter, 34, af Dreslette
1846, 1912, Jens Larsen, ungkarl, 30, af Bruunshuus og pige Else Kirstine Christensdatter, 36, af Bruunshuus
1847, 2404, Lars Amundsen Søborg, ungkarl, 22, af Brydegaard og pige Kirsten Andersdatter, 37, af Brydegaard
1847, 0705, Rasmus Nielsen, ungkarl, 27, af Strandbye og pige Maren Andersdatter, 28, af Brydegaard
1847, 1809, Mads Jørgensen, ungkarl og huusfæster, 36, af Woldtofte Mark og pige Ane Nielsdatter, 32, af Ebberup
1847, 2210, Lars Hansen, ungkarl, 25, af Dreslette og pige Ane Rasmusdatter, 30, af Dreslette
1847, 3010, Hans Madsen, ungkarl, 32, af Nyhusene i Sjelland og pige Mette Hansdatter, 33, af Dreslette
1847, 1911, Jørgen Hansen, ungkarl, alder 38, af Snave og pige Birthe Madsdatter, 27, af Skaarup
1847, 1712, Hans Hansen, ungkarl, 41, af Meelbye og pige Karen Madsdatter, 16, af Mullerød
1848, 2101, Lars Hansen, ungkarl, 26, af Dreslette og pige Karen Pedersdatter, 31, af Snave
1848, 1103, Hans Hansen, ungkarl, 36, af Skaarup og pige Ane Dorthe Hansdatter, 28, af Skaarup
1848, 1703, Rasmus Pedersen, ungkarl, 27, af Skovkrogen og pige Karen Andersdatter, 26, af Dreslette
1848, 1404, Niels Hansen, ungkarl, 29, af Dreslette og Maren Pedersdatter, 42, af Skaarup Mark
1848, 1305, Jens Hansen, ungkarl, 28, af Sandholdt Lyndelse og pige Ane Kirstine Christoffersdatter, 20, af Strærup
1848, 2005, Peder Jørgensen, ungkarl, 21, af Mullerød og pige Kirstine Jørgensdatter, 26, af Enemærket
1848, 0206, Hans Jensen, 46, af Nellemose Mark og pige Maren Jensdatter, 27, af Nellemose Mark
1848, 0107, Jørgen Hansen, 48, af Dreslette og pige Ane Sofie Jørgensdatter, 42, af Sønderbye
1848, 1507, Niels Nielsen, 42, af Snave og pige Maren Larsdatter, 22, af Snave
1848, 0411, Peder Madsen, ungkarl, 33, af Nellemose Mark og pige Mette Andersdatter, 23, af Nellemose Mark
1848, 1011, Niels Andersen, ungkarl, 35, af Dreslette pige Birthe Hansdatter, 21, af Dreslette
1848, 0812, Peder Hansen, ungkarl, 34, af Dreslette pige Ane Hansdatter, 29, af Dreslette
1849, 0601, Lars Hansen, ungkarl, 34, af Dreslette og pige Kirsten Larsdatter, 28, af Dreslette
1849, 0203, Peder Nielsen, ungkarl, 26, af Nellemose og pige Ane Andersdatter, 30, af Skaarup
1849, 1805, Jørgen Hansen, ungkarl, 28, af Brydegaard og pige Ane Kirstine Hansdatter, 33, af Brydegaard
1849, 1905, Jørgen Pedersen, ungkarl, 35, af Dreslette og pige Jacobine Mortensdatter, 36, af Dreslette
1849, 2411, Søren Jørgensen, ungkarl, 35, af Enemærket og pige Ane Pedersdatter, 30, af Enemærket
1850, 1304, Christian Pedersen, ungkarl, 34, af Brydegaard og pige Kirsten Pedersdatter, 32, af Enemærket
1850, 1904, Peder Rasmussen, ungkarl, 22, af Strærup og pige Karen Rasmussen, 26, af Strærup
1850, 2505, Mads Hansen, 70, af Brydegaard og pige Maren Andersdatter, 47, af Brydegaard
1850, 1904, Geert Offersen, 54, af Sarup og pige Margrethe Simonsdatter, 44, af Snave
1850, 1210, Hans Jørgensen, 51, af Brydegaard og pige Kirsten Jørgensdatter, 42, af Dreslette
1851, 1005, Jeppe Hansen, ungkarl, 28, af Sønderbye og pige Ane Larsdatter, 32, af Enemærket
1851, 1005, Peder Christiansen, ungkarl, 31, af Voldbro og pige Birthe Larsdatter, 26, af Nørregaarde
1851, 1705, Jørgen Hansen, skrædersvend, 36, af Snave og pige Karen Jørgensen, 25, af Snave
1851, 1406, Lars Hansen, ungkarl, 30, af Mullerød og pige Ane Andersdatter, 28, af Dreslette
1851, 0410, Rasmus Andersen, ungkarl, 34, af Skaarup og pige Karen Andersdatter, 27, af Dreslette
1851, 1810, Jens Larsen, 54, af Brydegaard og pige Ane Katr. Larsdatter, 37, af Brydegaard
1851, 0811, Jørgen Nielsen, ungkarl, 32, af Mullerød og pige Kirstine Pedersdatter, 35, af Snave
1851, 1511, Anders Christensen, ungkarl, 23, af Skovkrogen og pige Johanne Rasmusdatter, 28, af Sønderbye
1851, 0512, Anders Jørgensen, 45, af Voldtofte og pige Karen Jørgensdatter, 22, af Voldtofte
1852, 1001, Jørgen Thomsen, ungkarl, 28, af Voldtofte og pige Karen Jørgensdatter, 26, af Dreslette
1852, 2702, Anders Hansen, ungkarl, 39, af Veile og pige Mette Larsdatter, 28, af Snave
1852, 3101, Anders Nielsen, 59, af Dreslette og pige Johanne Pedersdatter, 44, af Dreslette
1852, 0603, Jens Rasmussen, ungkarl, 31, af Strandbye Mark pige Mette Rasmusdatter, 31, af Skovkrogen
1852, 0204, Anders Jensen, ungkarl, 29, af Strærup Mark og pige Kirsten Pedersdatter, 31, af Strærup
1852, 1704, Niels Jensen, ungkarl, 26, af Barløse og pige Maren Frederichsdatter, 28, af Allerup Mark
1852, 1906, Jørgen Olsen, ungkarl, 31, af Mullerød og pige Dorthe Johansdatter, 27, af Torøhuus
1852, 2910, Herman Meier, sadelmager, 26, af Assens og pige Birthe Pedersdatter, 38, af Snave
1852, 0210, Jens Larsen, 36, af Brunshuus og pige Dorthe Gebhartsdatter, 36, af Brunshuus
1852, 2910, Anders Jørgensen, 54, af Saltofte og pige Karen Madsdatter, 40, af Strærup
1852, 0511, Niels Jeppesen, ungkarl, 33, af Brydegaard og pige Karen Jørgensdatter, 36, af Dreslette
1852, 2011, Hans Nielsen, ungkarl, 37, af Brydegaard og pige Maren Pedersdatter, 28, af Brydegaard
1852, 2611, Peder Rasmussen, 25, af Strærup og pige Kirsten Hansdatter, 29, af Dreslette
1852, 1712, Jens Hansen, ungkarl, 30, af Strærup Mark og pige Maren Madsdatter, 19, af Strærup Mark
1853, 0201, Jens Andersen, ungkarl, 26, af Haarbye og pige Christiane Christensdatter, 23, af Dreslette
1853, 2801, Erich Larsen, ungkarl, 26, af Søsøby og pige Ane Nielsdatter, 32, af Snave
1853, 2901, Anders Jørgensen, 28, af Enemærket og pige Kirsten Poulsdatter, 35
1853, 0502, Niels Jensen, ungkarl, 32, af Brydegaard og pige Karen Johansdatter, 25, af Fiid
1853, 1803, Anders Madsen, ungkarl, 26, af Nørregaarde og pige Karen Hansen, 21, af Brydegaard
1853, 0904, Jens Andersen, ungkarl, 33, af Sarup og pige Karen Erichsdatter, 25, af Brydegaard
1853, 1604, Lars Rasmussen, ungkarl, 27, af Dreslette og pige Petronille Rasmusdatter, 28
1853, 2105, Anders Jensen, ungkarl, 27, af Fiid og pige Karen Nielsdatter, 27, af Fiid
1853, 0406, Jørgen Hansen Lundbech, ungkarl, 22, af Brunshuus og pige Mette Jacobsdatter, 29, af Snave
1853, 0511, Hans Mikkelsen, ungkarl, 34, af Strærup og pige Karen Hansdatter, 35, af Skaarup
1853, 0511, Hans Pedersen, ungkarl, 27, af Frøbjerg og pige Ane Hansdatter, 31, af Dreslette
1853, 1011, Peder Hansen, ungkarl, 22, af Mullerød og pige Karen Jensdatter, 25, Mullerød Mark
1853, 1211, Rasmus Jensen, ungkarl, 30, af Skovkrogen og pige Kirsten Pedersdatter, 34, af Brunshuus
1853, 1211, Jørgen Hansen, ungkarl, 26, af Dreslette og pige Kirsten Nielsdatter, 43, af Herredsbjerg
1853, 1712, Adolph Carlsen Bang, ungkarl, 38, af Aborre og pige Birthe Christensdatter, 28, af Dreslette
1853, 1612, Hans Jørgensen, ungkarl, 45, af Dreslette og pige Ane Rasmusdatter, 26, af Dreslette
1853, 1712, Hans Jørgensen, ungkarl, 28, af Frederichsgave og pige Karen Larsen, 25, af Brydegaard
1854, 1301, Rasmus Hansen, ungkarl, 38, af Herredsbjerg og pige Ane Larsdatter, 38, af Dreslette
1853, 1012, Frederich Seidelin, apotheker, 42, af Ringe og jomfru Maren Jacobsen, 32, af Aldershvile
1854, [ingen dato], Lars Mogensen, 37, af Nørrebroby Mark og pige Maren Larsdatter, 28, af Strærup Mark
1854, 0403, Lars Larsen, ungkarl, 35, af Snave og pige Ane Katrine Nielsen, 35, af Snave
1854, 1103, Lars Jensen, ungkarl, 27, af Herredsbjerg og pige Ane Hansdatter, 20, af Herredsbjerg
1854, 2005, Lars Jensenius, ungkarl, 22, af Brydegaard og pige Maren Thomsen, 29, af Brydegaard
1854, 1006, Ole Johansen, ungkarl, 28, af Fiidhuus og pige Karen Olesdatter, 38, af Bruunshuus
1854, 0107, Rasmus Nielsen, ungkarl, 34, af Simmersholm og pige Ane Katrine Poulsdatter, 30, af Simmersholm