Dreslette, 1868-1882, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1868-1882, Dreslette sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1868, 1911, 2211, Anders Pedersen,6½, søn af indsidder Peder Iversen, i Dreslette
1868, 2412, 01011869, Johannes Frederik Johansen, 9½, søn af fisker Christian Clausen, af Brunshuus
1868, 0904, 1204, Dødfødt dreng, søn af bager J. Jensen, af Dreslette
1869, 2703, 0404, Theodor Georg Hübsch, 10 dage, søn af skomagermester Hübsch, af Dreslette
1869, 2904, 0505, Jens Larsen, huusmand, 36, af Ungersbjerge
1869, 1905, 2405, Jens Hansen, gaardmand, 43, af Skovkrogen
1869, 3105, 0706, Georg Johan Hübsch, skomagermester, 25½, af Dreslette
1869, 1702, 2402, Hans Peter Pedersen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand og murer Peder Hansen, af Skaarup
1869, 1306, 2006, Anders Andersen, huusmand, 62, af Brunshuus
1869, 1009, 1409, Hans Rasmussen, 13½, søn af gaardmand Rasmus Hansen, af Dreslette
1869, 2209, 2709, Jørgen Olsen, huusmand, 47, af Skovkrogen
1869, 2509, 0310, Hans Jørgensen, 7 dage, søn af pige Maren Larsen, Strærup Mark
1869, 2510, 3110, Lars Jensen, 1½, søn af huusmand og skrædder Jens Andersen, af Dreslette Mark
1869, 2112, 2912, Jørgen Larsen, gaardmand, 51, af Dreslette
1869, 1710, 2310, Mads Jørgensen, gaardmand, 64, af Strærup
1869, 1111, 1611, Hans Peter Knudsen, ½, søn af huusmand Knud Hansen, af Dreslette
1869, 1712, 2312, Jens Larsen, huusmand, 71 og 9 maaneder, af Dreslette
1869, 3012, 05011870, Lars Larsen, 2½, søn af huusmand Jens Larsen, af Ungersbjerge
1870, 0401, 0901, Niels Larsen, 1, søn af huusmand Jens Larsen, af Skovkrogen
1870, 0102, 0902, Hans Christian Nielsen, almisselem, 77, havde ophold hos sin svigersøn huusmand Diderik Jensen
1870, 3103, 0904, Lars Jørgensen, ungkarl, 70, havde ophold hos din broder husmand Jens Jørgensen af Mullerød
1870, 1504, 2204, Jens Jørgensen, husmand, 59, af Koblehuset. Søn af husmand Jørgen Mortensen
1870, 2704, 0105, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Morten Jørgensen, af Dreslette,
1870, 0806, 1406, Lars Hansen, gaardmand 48, af Dreslette. Søn af afgangne gaardmand Hans Larsen
1870, 1007, 1707, Ramsus Jensen, 8 dage, søn af gaardmand Jens Hansen, af Kragemosen
1870, 1907, 2307, Markus Jørgensen, aftægtsmand, 73½, havde ophold hos sin søn Hans Markussen, af Nellemose Mark
1870, 1907, 2307, Hans Hansen, 22, hos morbroderen huusmand Rasmus Hansen, af Dreslette
1870, 3007, 0508, Jørgen Sørensen, gaardeier 79½, af Skaarup. Søn af gaardmand Søren Jørgensen
1870, 1609, 1909, Christian Henrik Lausen, 7 maaneder, søn af kjøbmand Peter Daniel Lausen, af Dreslette
1870, 1109, 1909, Dødfødt dreng, søn af tømrer Rasmus Poulsen, af Dreslette
1870, 1104, 1504, Rasmus Christian Jørgensen, 9 maaneder, søn af huusmand Jørgen Jørgensen, paa Strærup Mark
1870, 0506, 1106, Lars Hansen, aftægtsgaardmand, 76, af Skaarup. Søn af gaardmand Hans Larsen
1870, 1207, 1707, Hans Jensen, 1 dag, søn af gaardmand Jens Nielsen, af Ungersbjerge
1870, 0108, 0608, Niels Hansen, gaardmand, 60, af Skaarup Mark. Født i Jylland
1870, 1108, 1508, Hans Pedersen, 3½, søn af huusmand Peder Madsen, af Skovkrogen
1870, 2008, 2408, Udøbt dreng, 2 dage, søn af huusmand Lars Poulsen, af Dreslette
1871, 0401, 1101, Niels Henningsen, gaardmand 36, af Mullerød. Søn af gaardmand Henning Nielsen, af Nordby i Kjærum
1871, 1602, 2402, Mads Pedersen, gaardmand 69, af Brydegaard. Søn af huusmand Peder Jørgensen
1871, 1005, 1605, Niels Jensen, aftægtsgaardmand 71, af Snave. Født i Esbjergstedet i Søllested Sogn
1871, 0410, 1110, Christian Pedersen, huusmand, 55, i Brydegaard. Søn af huusmand Peter Christensen (Bødker)
1871, 2111, 2811, Hans Hansen, huusmand 68, i Brydegaard. Søn af gaardmand Hans Larsen, af Brydegaard
1871, 1902, 2502, Rasmus Pedersen, aftægtsmand og fattiglem, 88, aftægtsmand og fattiglem, af Strærup Mark. Født i Haastrup
1871, 0705, 1505, Hans Hansen, aftægtsmand, 83, af Skovkrogen. Søn af huusmand Hans Hansen
1871, 1005, 1905, Peter Petersen, huusmand, 73, af Skovkrogen. Født i Aae, Sønderbye Sogn
1871, 2112, 2812, Jens Rasmussen, huusmand, 61, af Skovkrogen. Søn af huusmand Rasmus Larsen
1872, 0301, 1101, Lars Poulsen, huusmand og tømrer, 51, af Dreslette. Søn af huusmand og hjulmand Povl Hansen
1872, 0502, 1002, Esben Nielsen, huusmand, 54½, af Dreslette. Søn af huusmand Niels Esbensen
1872, 2902, 0703, Peder Jørgensen, ungkarl og indsidder, 69, af Snave. Søn af huusmand Jørgen Mortensen
1872, 1703, 2403, Carl Larsen, 2, søn af huusmand Lars Hansen, af Strærup Mark
1872, 2403, 3003, Jørgen Jensen, 6½, søn af gaardmand Jens Hansen, af Kragemose
1872, 1903, 2403, Niels Jensen, 5 uger, søn af ugift fruentimmer Anne Margrete Jensen, af Strærup
1872, 0405, 1005, Anders Jensen, aftægtshuusmand, 74, af Skovkrogen. Søn af huusmand Jens Nielsen
1872, 0805, 1405, Anders Andersen, aftægtsgaardmand, 76, af Snave. Søn af gaardmand og sognefoged Ander Andersen
1872, 0207, 0707, Jørgen Jørgensen, ½, søn af gaardmand Anders Jørgensen, af Dreslette Mark
1872, 1907, 2407, Hans Jørgensen, ugift, 26. Søn af gaardmand Jørgen Christensen, af Enemærket
1872, 3112, 05011873, Lars Nielsen, huusmand og fattiglem, 56, af Snave. Søn af huusmand Niels Hansen, af Kjærum Mose
1872, 1905, 2605, Niels Madsen, aftægtsgaardmand, 55, tjente som røgter i Dreslette Præstegaard. Født paa Helnæs
1873, 0801, 1701, Rasmus Pedersen, huusmand og fisker, 49, af Brunshus. Søn af fisker Peder Andersen
1873, 1402, 2002, Lars Hansen, huusmand og kvæghandler, 50, af Strærup Mark. Søn af huusmand Hans Andersen
1873, 2403, 3103, Christian Henrik Lausen, 1 og 9 maaneder, søn af kjøbmand Peder Rasmus Lausen, af Dreslette
1873, 0604, 1204, Jørgen Andersen, 83½, Lillelundshuset. Søn af husmand Anders Pedersen Snedker, af Ungersbjerge
1873, 1106, 1606, Morten Pedersen, huusmand, 50, af Brydegaard. Søn af ugift Kirsten Larsdatter (Elle)
1873, 1306, 1706, Rasmus Pedersen, enkemand og huusmand, 61, af Snave. Søn af huusmand Peder Madsen, af Snave
1873, 0906, 1506, Anders Jørgen Jensen, 5, søn af indsidder Jørgen Jensen, af Skovkrogen
1873, 1808, 2208, Lars Hansen, huusmand, 68, ved Flenstofte. Søn af huusmand og slagter Hans Christensen
1873, 2312, 3012, Hans Larsen, enkemand og smed, 89, af Dreslette. Søn af smed Lars Nielsen
1873, 2302, 0203, Morten Jørgen Andersen, ½, søn af indsidder Niels Andersen, af Mullerød
1874, 1701, 2301, Jørgen Andersen, ungkarl, 44. Søn af gaardmand Anders Hansen, af Skaarup
1874, 1302, 2102, Niels Jensen, aftægtsmand, 76, af Ungersbjerge. Søn af gaardmand Jens Mathiesen
1874, 0702, 2003, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, af Dreslette
1874, 2503, 3103, Jørgen Hansen, husmand 63½, af Snave. Søn af husmand Hans Jørgensen Hjulmand, af Snave
1874, 0604, 1004, Hans Simonsen, indsidder og høker, 73, af Snave. Søn af gaardmand Simon Jørgensen, af Snave
1874, 2205, 2905, Niels Pedersen, ungkarl, 56, af Snave. Søn af gaardmand Peder Nielsen, af Snave
1874, 1806, 2106, Mads Peder Jørgensen, 6 uger, søn af husmand og murer Rasmus Jørgensen, af Dreslette Mark
1874, 1908, 2308, Rasmus Villiam Jørgensen, 3½, søn af kornhandler Joh. Chr. Jørgensen, af Enemærket
1874, 2608, 3008, Christian Charling Grant Jørgensen, 2, søn af kornhandler Joh. Chr. Jørgensen, af Enemærket
1874, 0409, 1009, Christen Hansen, ungkarl, husmand og maler, 25, af Brydegaard. Søn af huusmand H. Hansen
1874, 0810, 1410, Anders Nielsen Kurv, aftægtsmand, 82, af Dreslette. Søn af husmand Niels Jørgensen Kurv
1874, 2210, 2910, Peder Andersen, husmand, 63, af Brydegaard. Søn af husmand Anders Nielsen, af Snave
1874, 0912, 1312, Anders Johansen, 1, søn af fisker Hans Johansen, af Brunshus
1874, 2312, 2712, Rasmus Larsen, ½, søn af husmand Christen Larsen, af Skovkrogen
1874, 0111, 0811, Iver Jensen, 2½, søn af indsidder Søren Jensen, af Dreslette
1875, 1201, 1901, Hans Jakob Olsen, 37, hos sin svoger skomager Larsen, i Snave
1875, 1501, 2201, Hans Martin Lausen, 3½, søn af kjøbmand P. D. Lausen, af Dreslette
1875, 2401, 3001, Hans Jensen, aftægtsgaardmand, 70 og 9 maaneder, af Snave. Søn af gaardmand Jens Mathiesen
1875, 0101, 0701, Morten Jørgensen, aftægtshusmand, 68, af Mullerød. Søn af husmand Jørgen Mortensen
1875, 0503, 1203, Mads Jeppesen, aftægtsgaardmand, 87, af Skaarup. Født i Voldtofte
1875, 1704, 2404, Niels Rasmussen, ungkarl og indsidder, 57½, af Brydegaard. Født i Kallemosegaard, i Flemløse
1875, 1703, 2503, Lars Rasmussen, 9 dage, søn af ugift fruentimmer Maren Larsen, af Strærup Mark
1875, 0506, 1006, Peder Hansen, 76, hos husmand Jørgen Pedersen, af Dreslette
1875, 2407, 2807, Mads Alfred Schak, 7½ maaned, søn af skolelærer Bertel Hansen Schak, af Mullerød
1875, 2010, 2610, Hans Peter Hansen, 7 og 9 maaneder, søn af husmand Hans Hansen, af Ungersbjerge
1875, 2910, 0611, Hans Hansen, 57, hos broderen husmand Lars Hansen, af Mullerød
1875, 1411, 2111, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Morten Jørgensen, Dreslette
1875, 0812, 1212, Rasmus Gormsen, ungkarl og almisselem, 80, af Brunshus. Født i Saltofte, Kjærum Sogn
1875, 1612, 2312, Jens Larsen, husmand, 77, af Skaarup. Søn af gaardmand Lars Nielsen, af Skaarup
1875, 3004, 0605, Dødfødt dreng, søn af skrædder Jens Andersen, af Dreslette Mark
1875, 2911, 0712, Rasmus Madsen, aftægtshusmand, 90, af Skovkrogen. Født i Nellemose, Haarby Sogn
1876, 0102, 0602, Ole Rasmussen, enkemand og indsidder, 75, af Mullerød. Født i Høed Gyde, Flemløse Sogn
1876, 2303, 3103, Jens Nielsen, gaardmand, 63, af Brydegaard. Søn af gaardmand Niels Jensen Damsbo
1876, 2603, 0204, Hans Hansen, 72, paa Skaarup Mark
1876, 2906, 0307, Mads Alfred Schak, 6 dage, søn af skolelærer Bertel Hansen Schak, af Mullerød
1876, 1308, 1808, Jens Christensen, fattiglem, 79, af Brunshus. Født i Møllehuse, Assens Landsogn
1876, 2410, 2910, Anders Christian Johansen, 5 maaneder, søn af fisker Hans Johansen, af Brunshus
1876, 0911, 1611, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 28. Søn af husmand Rasmus Christoffersen, af Dreslette
1876, 1712, 2312, Niels Nielsen, enkemand og indsidder, 32, af Mullerød. Søn af gaardmand Niels Jensen
1876, 0303, 1003, Niels Ludvig Mathiesen, 9 maaneder, søn af mejeriforpagter Mathiesen, i Simmersholm
1877, 0801, 1501, Anders Andersen, 33, paa Helnæs
1877, 0204, 0904, Peder Pedersen, husmand, 38, af Ungersbjerge
1877, 2506, 2906, Lars Larsen, 20, i Assens
1877, 1712, 2212, Hans Larsen, gaardmand, 75, af Dreslette. Søn af gaardmand Lars Nielsen af Skaarup
1877, 1901, 2801, Rasmus Jørgensen, 18 uger, søn af ugift Kirsten Rasmussen, af Dreslette
1877, 3012, 04011878, Carl Ludvig Reimer, snedkersvend, 63, i Nyborg
1878, 0701, 1301, Johan Frederik Hansen, 3 uger, søn af husmand og snedker Rasmus Hansen, af Brydegaard
1878, 0403, 1103, Niels Peter Andersen, 11½, søn af gaardmand Anders Madsen, af Nørregaard
1878, 1103, 1803, Hans Simonsen Nielsen, 8, søn af husmand Hans Nielsen, af Enemærket
1878, 0709, 1109, Hans Peter Iversen, 5½, søn af husmand Peder Iversen, af Dreslette
1878, 0811, 1111, Rasmus Hansen, 8, søn af gaardmand Hans Clausen, af Skaarup
1878, 0911, 1511, Hans Jensen, gaardmand, 77, af Strærup Mark. Født Nellemose, Haarby Sogn
1878, 1711, 2511, Hans Andersen, 66, paa Dreslette Arbejdsanstalt
1878, 2402, 0203, Hans Andersen, 8½, søn af husmand Anders Rasmussen Stovgaard, af Ungersbjerge
1878, 1904, 2604, Rasmus Hansen, 2 dage, søn af ugift Laurine Rasmussen, af Strærup
1879, 2601, 0202, Rasmus Arndt Jørgensen, 4 dage, søn af kornhandler Joh Chr. Jørgensen, af Enemærket
1879, 1004, 1704, Jens Hansen, ugift smedesvend, 62, af Dreslette. Søn af smed Hans Larsen, af Dreslette
1879, 2206, 2706, Søren Jørgensen, aftægtsmand, 64, af Enemærket. Søn af husmand Jørgen Mortensen, af Nellemose Mark
1879, 1808, 2308, Rasmus Larsen, gaardmand, 72, af Nørregaarde. Søn af gaardmand Lars Rasmussen, sammesteds
1879, 1611, 2211, Hans Andersen, gaardmand, 59, af Skaarup. Søn af gaardmand Anders Hansen, sammesteds
1879, 2410, 3110, Peder Rasmussen, aftægtsgaardmand, 65, af Strærup. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen, af Nellemose
1879, 0512, 1412, Jens Peter Andersen, 3, søn af afdøde murer Anders Andersen, paa Helnæs
1880, 1001, 1601, Jørgen Hansen, husmand, 52, af Dreslette. Moderens navn ubekjendt
1880, 1403, 2103, Hans Peter Markussen, ½, søn af husmand Hans Markussen, af Strærup Mark
1880, 1505, 2005, Anders Peter Christensen, 2, søn af ugift Maren Jørgensen, af Brunshus
1880, 1507, 1807, Villiam Adolph Carl Hansen, 3, søn af forpagter C. A. Hansen, af Mullerød
1880, 1507, 1907, Gert Offersen, aftægtsmand, 84½, i Snave. Søn af gaardmand Offer Andersen, af Ørbek
1880, 0412, 1112, Niels Jensen, indsidder, 60, af Simmersholm vides ikke hvor han er født eller hvem forældrene ere
1880, 2202, 2902, Jørgen Christian Andersen, 13 uger, søn af indsidder Lars Andersen, af Mullerød
1880, 1604, 2204, Lars Andersen, indsidder, 37, af Mullerød. Søn af gaardmand Anders Christensen, af Dreslette
1881, 1101, 1701, Lars Peter Larsen, 9, søn af husmand Rasmus Larsen, af Skovkrogen
1881, 1401, 2101, Lars Jensen, ugift, 62. Søn af gaardmand Jens Larsen, af Strærup Mark
1881, 2602, 0303, Dødfødt dreng, søn af forvalter F. V. Hansen, af Flenstofte
1881, 1003, 1703, Ole Nielsen, missions udsending og husmand, 72, i Enemærket
1881, 2103, 2803, Lars Hansen, aftægtsgaardmand, 81½, af Snave. Søn af gaardmand Hans Madsen, af Mullerød
1881, 2604, 0305, Mads Peter Pedersen, 2, søn af gaardmand Hans Pedersen, af Brydegaard
1881, 0305, 1005, Jens Hansen, gaardmand, 65, af Skovkrogen. Søn af gaardmand Hans Jensen, sammesteds
1881, 2109, 2609, Jørgen Hansen Jørgensen, 10½, søn af husmand Hans Jørgensen, af Brunshus
1881, 2510, 3110, Peder Erasmussen, gaardmand, 48½, af Snave. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen, af Dreslette
1881, 0811, 1311, Adolph Carlsen Thode Carlsen, 12 dage, søn af indsidder og smedesvend Carl Adolph Thode Carlsen, af Skaarup Mark
1881, 2412, 3012, Erik Jørgen Eriksen, 3, søn af gaardmand Jørgen Eriksen, af Enemærket
1881, 2512, 02011882, Hans Pedersen, gaardmand, 75, af Strærup. Søn af gaardmand Peder Nielsen, af Snave
1882, 1002, 1602, Hans Jensen, fattiglem, 79, paa Fattiggaarden. Søn af skrædder Jens Jørgensen, af Brydegaard
1882, 1606, 2406, Jørgen Jørgensen, høker, 69, i Dreslette. Søn af husmand Jørgen Mortensen, af Nellemose
1882, 1810, 2410, Johan Christian Jørgensen, kornhandler, 48, paa Kommunehospitalet i Kjøbenhavn
1882, 0612, 1112, Søren Rasmussen, fattiglem, 80, paa Fattiggaarden
1882, 3006, 0707, Rasmus Madsen, gaardmand, 68, af Strærup Mark. Søn af gaardmand Mads Nielsen, af Strærup
1882, 0712, 1512, Lars Peter Madsen, 8, søn af klodsemager Søren Madsen, af Flenstofte
1882, 1212, 1712, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Rasmussen, af Brunshus
1882, 2612, 02011883, Rasmus Larsen, 15, søn af husmand Jørgen Larsen, af Ungersbjærge
1868, 2003, 2503, Karen Larsdatter, enke, 87, i Snave. Datter af smed Lars Nielsen af Snave. Huusmand Lars Jensen
1868, 2204, 2604, Maren Kirstine Pedersen, 4 maaneder, datter af ugift fruentimmer Maren Hansen, i Brydegaard
1868, 1005, 1505, Anne Botille Schak, 6 dage, datter af skolelærer Bertel Hansen Schak, af Mullerød
1868, 1305, 1805, Anne Sophie Jørgensdatter, enke, 62, af Dreslette. Husmand og skrædder Jørgen Hansen Hvalsøe
1868, 3108, 0609, Birte Marie Sørensen, 1½, datter af huusmand Søren Larsen, af Skovkrogen
1868, 1909, 2409, Karen Sophie Nielsen, 9 maaneder, datter af huusmand Niels Nielsen, af Snave
1868, 2510, 0211, Anne Hansdatter, 79, af Stjernemose. Datter af gaardmand Hans Jensen, af Skaarup. Gaardmand Niels Pedersen
1868, 2611, 2911, Maren Hansine Andersen, 14 dage, datter af ugift fruentimmer Anne Hansen, af Fidhuus
1868, 2903, 0604, Lene Jensen, 28. Datter af huusmand Jens Rasmussen, af Hestemark
1868, 1804, 2104, Anne Larsdatter, almisselem og enke, 85, af Skaarup. Datter af husmand Lars Andersen af Skaarup. Huusmand Hans Christian Larsen
1868, 3105, 0506, Vilhelmine Katrine Marie Hoffmann født Petersen, 35, af Simmersholm. Teglværksforpagter Hoffmann
1868, 3105, 0506, Amalie Hoffmann, 1 dag, datter teglværksforpagter Hoffmann
1868, 1608, 2308, Marie Larsen, 4½, datter af indsidder Lars Hansen, af Præsteholme
1868, 3108, 0609, Kirstine Jørgensen, 6 og 9 maaneder, datter af huusmand Jørgen Olsen, af Skovkrogen
1868, 1410, 2110, Karen Hansdatter, 51, af Strærup. Datter af husmand Hans Pedersen, af Skaarup. Huusmand Hans Mikkelsen
1869, 1001, 1701, Maren Andersdatter, enke og almisselem, 85, af Brunshus. Født i Ebberup, Kjærum Sogn. Datter af ubekjendt. Fisker Peder Andersen
1869, 1301, 1801, Maren Larsdatter, enke, 75, hos sin svigersøn Knud Hansen i Dreslette. Almisselem Erik Hansen Hvid
1869, 2101, 2901, Anne Rasmusdatter, aftægtsenke, 69, af Mullerød. Datter af gaardmand Rasmus Madsen, af Brydegaard. Gaardmand Mads Hansen
1869, 2901, 0602, Maren Pedersdatter, 45, af Brydegaard. Datter af smed Peder Larsen, af Brydegaard. Huusmand Hans Nielsen
1869, 3001, 0602, Dødfødt pige, datter af væver Lars Nielsen, af Brydegaard, ,
1869, 1502, 2002, Margrete Simonsdatter, 63 og 9 maaneder, af Snave. Datter af gaardmand Simon Jørgensen, af Snave. Indsidder Geert Offersen
1869, 1603, 2203, Anne Johanne Hansen, 20. Datter af gaardmand Hans Jensen, af Strærup Mark
1869, 0906, 1506, Maren Mortensdatter, aftægtsenke, 75, af Snave. Datter af huusmand Morten Mikkelsen, af Mullerød. Gaardmand Peder Nielsen
1869, 3004, 0605, Hansine Knudsen, 1 og 9 maaneder, datter af huusmand Knud Hansen, af Dreslette
1869, 1209, 1909, Christiane Christiansen, 3, datter af huusmand og skræder Christian Christensen, af Skovkrogen
1869, 3010, 0711, Maren Jensen, 3½, datter af huusmand og skræder Jens Andersen, af Dreslette Mark
1869, 0411, 1011, Anne Jørgensen, 1, datter af gaardmand Morten Jørgensen af Dreslette, ,
1869, 1011, 1611, Karen Madsdatter, aftægtsenke, 80, af Dreslette. Født i Dærup, Flemløse Sogn. Gaardmand Jørgen Hansen
1869, 0207, 0707, Maren Hansdatter, enke, 73, af Strærup Mark. Datter af gaardmand Hans Jensen, af Skaarup. Gaardmand Peder Larsen
1869, 2909, 0310, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Mikkelsen, af Brydegaard
1869, 0411, 0711, Johanne Elise Hansine Larsen, 1 maaned, datter af skomager Fred. M. Larsen, af Snave
1869, 0211, 0811, Inger Marie Hansen, 41, af Strærup Mark. Født i Haastrup. Datter af ubekjendt. Huusmand Jørgen Jørgensen
1869, 0311, 1011, Birte Larsdatter, enke, 77, af Dreslette. Datter af gaardmand Lars Rasmussen Stovgaard, af Dreslette. Huusmand Poul Hansen
1870, 2401, 3001, Anne Marie Jørgensen, 3, datter af skipper Niels Jørgensen, af Enemærket
1870, 0404, 1004, Karen Larsen, 9 uger, datter af huusmand Lars Hansen, af Præsteholme
1870, 0706, 1306, Anne Hansen, 41, i Sønderby. Født i Sønderby. Huusmand Peder Sørensen af Dreslette
1870, 2207, 2907, Anne Sophie Elisabeth Jensen, 11 uger, datter af skolelærer Jensen, af Snave
1870, 0609, 1109, Anne Frederikke Pedersen, 5, datter af huusmand Hans Pedersen Blomme, af Dreslette
1870, 1209, 1909, Christine Lausen, 7 maaneder, datter af kjøbmand Peter Daniel Lausen, af Dreslette
1870, 1409, 1909, Karen Pedersen, 37, af Dreslette. Datter af fisker Peder Christensen, af Enemærket. Tømrer Rasmus Poulsen
1870, 0110, 0510, Marie Kirstine Larsen, 10 uger, datter af ugift fruentimmer Kirsten Larsen, af Enemærket
1870, 2701, 0202, Mortine Sophie Madsen, 5, datter af møller Hans Morten Madsen, af Dreslette Mark
1870, 1905, 2405, Elisabeth Andersdatter, enke og almisselem, 88, af Brunshuus. Datter af huusmand Anders Skrædder, af Brunshus. Husmand Peder Rasmussen
1870, 3009, 0510, Anne Nielsdatter, ugift, 59, i Mullerød
1870, 2211, 3011, Karen Hansdatter, 82, af Skaarup. Datter af gaardmand Hans Jensen af Skaarup. Gaardmand Jørgen Christensen
1871, 2102, 2802, Anne Mortensdatter, enke, 68, havde ophold hos sin svigersøn husmand Esben Nielsen, af Dreslette. Huusmand Niels Larsen
1871, 1609, 2109, Mette Jørgensen, ugift, 22. Datter af afdøde gaardmand Jørgen Christensen, af Enemærket
1871, 1609, 2109, Maren Jørgensen, ugift, 18, datter af afdøde gaardmand Jørgen Christensen, af Enemærket
1871, 1609, 2109, Karen Marie Pedersen, ugift, 25, datter af gaardmand Peder Rasmussen sen., af Strærup
1871, 1609, 2109, Dortea Pedersen, ugift, 23. Datter af gaardmand Peder Rasmussen sen., af Strærup
1871, 0612, 1312, Jakobine Mortensdatter, 58, af Dreslette. Født i Søby. Datter af ubekjendt. Huusmand Esben Nielsen
1872, 2903, 0404, Margrete Dortea Seidelin født Jakobsen, enke, 85, af Aldershvile. Datter af provst Jakobsen, i Dreslette. Consistorialraad og provst Seidelin
1872, 2507, 2907, Kirsten Pedersdatter, 52, af Strærup Mark. Datter af gaardmand Peder Larsen Bang, af Strærup Mark. Gaardmand Anders Jensen
1872, 1311, 2011, Maren Jørgensdatter, 44, af Enemærket. Datter af fisker Jørgen Andersen, af Enemærket. Husmand Hans Nielsen Langeløkke
1872, 2411, 2911, Anna Vilhelmine Francisca Caroline Larsen, 6, datter af skomager Frederik Martinus Larsen, af Snave
1872, 2912, 04011871, Christiane Emilie Renberg, 20½. Datter af afgangne vinhandler Renberg, af Kjøbenhavn
1873, 0101, 0801, Karen Pedersdatter, enke, 85½, af Snave. Datter af unge Peder Nielsen, af Snave. Gaardmand Niels Nielsen
1873, 0502, 1302, Karen Madsdatter, aftægtsenke, 85, af Nellemoselund. Født i Nellemose, Haarby Sogn. Datter af ubekjend. Gaardmand Rasmus Pedersen
1873, 1902, 2702, Kirsten Larsdatter, 69, af Ungersbjerge. Datter af gaardmand Lars Larsen, af Snave. Aftægtsmand Jens Hansen
1873, 0304, 1204, Karen Larsen, 23. Datter af afgangne gaardmand Lars Hansen, af Dreslette
1873, 1604, 2304, Maren Jørgensen, 29. Datter af afgangne gaardmand Jørgen Larsen, af Dreslette
1873, 1704, 2304, Marie Frederikke Hansen født Volmer, enke og almisselem, 55, i Dreslette Hospital. Født i Slesvig. Datter af ubekjendt. Husmand Esben Hansen Sk..ky, af Slesvig
1873, 0507, 1007, Karen Johanne Pedersen, 1, datter af smed Jørgen Pedersen, af Dreslette
1873, 1209, 1609, Anne Pedersdatter, 54, af Enemærket. Datter af fisker Peder Christensen, af Enemærket. Husmand Søren Jørgensen
1873, 1309, 1909, Ellen Kirstine Andersdatter, enke og almisselem, 78, af Dreslette. Datter af husmand Anders Pedersen Snedker. Husmand Hans Hansen
1873, 2812, 03011874, Anne Kirstine Andersen Balle, 1 dag, datter af gaardmand Hans Andersen Balle, af Mullerød
1874, 0608, 1108, Marie Andersen, enke, 38, af Strærup Mark. Datter af bolsmand Anders Pedersen, af Vejsmose. Husmand Lars Hansen
1874, 1902, 2402, Marie Madsen, fattiglem, 61. Datter af husmand Mads Offersen, af Brydegaard
1874, 1403, 2003, Kirsten Jørgensen, 42, af Dreslette. Datter af gaardmand Jørgen Hansen, af Dreslette. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1874, 2603, 3103, Kirsten Pedersdatter, enke og almisselem, 79, af Enemærket. Datter af husmand Peder Christensen Bødker. Skrædder Søberg
1874, 2708, 0209, Anne Marie Nielsen født Stegmann, enke og pensioneret jordemoder, 90, af Snave. Født i Odense. Datter af ubekjendt. Husmand Niels Nielsen
1874, 1609, 2009, Else Marie Nielsen, 16 uger, datter af husmand Niels Nielsen, af Ungersbjerge
1874, 3011, 0512, Hulda Christine Jørgensen, 9 maaneder, datter af kornhandler Joh. Chr. Jørgensen, af Enemærket
1874, 2202, 2502, Dødfødt pige, datter af husmand Mads Hansen, af Skovkrogen
1875, 1301, 1901, Anne Hansdatter, enke, 63, af Brydegaard. Datter af gaardmand Hans Sørensen, af Kragemose. Husmand Peder Andersen
1874, 2503, 2903, Karen Larsen, 4 maaneder, datter af husmand Anders Larsen, af Mullerød
1874, 0206, 0806, Margrete Poulsdatter, 53, af Strærup Mark. Husmand Jørgen Jørgensen
1875, 0303, 1003, Maren Larsdatter, aftægtsenke, 66, af Enemærket. Datter af gaardmand Lars Larsen, af Snave. Gaardmand Jørgen Christensen
1875, 1003, 1903, Birte Hansdatter, aftægtsenke, 78, af Brydegaard. Datter af gaardmand Hans Larsen, af Brydegaard. Gaardmand Mikkel Pedersen
1875, 1403, 2003, Anne Rasmussen, ugift, 23. Datter af husmand Rasmus Pedersen, af Skovkrogen
1875, 1804, 2604, Anne Sophie Elisabeth Jensen, 3½, datter af skolelærer A. Jensen, af Snave
1875, 2104, 2804, Karen Hansen, fraskilt, 29, af Skovkrogen. Datter af husmand Hans Jensen, af Skovkrogen. Husmand og fraskilt Niels Nielsen
1875, 2805, 0106, Karen Pedersen, ugift, 31. Datter af gaardmand Peder Hansen, af Brydegaard
1875, 1606, 2106, Anne Jørgensen, ugift, 33½. Datter af gaardmand Jørgen Larsen, af Dreslette
1875, 2307, 2807, Johanne Sophie Jensen, 9 maaneder, datter af bager Jens Jensen af Dreslette
1875, 1208, 1608, Tyre Margrete Schak, 5, datter af skolelærer Schak af Mullerød
1875, 0509, 0909, Mette Jeppesdatter, 63, af Brydegaard. Datter af gaardmand Jeppe Nielsen, af Brydegaard, Husmand Jørgen Jensen
1875, 1709, 2109, Anne Rasmusdatter, enke, 79, af Brydegaard. Født i Grevehuset, Sønderby Sogn. Husmand Hans Hansen
1875, 1709, 2309, Hansa Elfrida Christine Larsen, ½, datter af skomager Frederik Martinus Larsen, af Snave
1875, 1709, 2309, Kirsten Hansdatter, ugift, 52. Datter af gaardmand Hans Offersen, af Ørbek
1875, 1706, 2206, Karen Hansdatter, enke, 82, af Skovkrogen. Husmand Markus Jørgensen
1875, 2206, 2706, Karen Jensen, 10 og 9 maaneder, datter af husmand Jens Hansen, af Strærup
1875, 2906, 0407, Christine Gregersen, 14 dage, datter af husmand og hjulmand Niels Gregersen, af Strærup
1875, 3006, 0407, Birte Marie Markussen, 9, datter af husmand Hans Markussen af Strærup Mark
1875, 0707, 1107, Anne Johanne Rasmussen, 18 uger, datter af husmand Hans Jakob Rasmussen, af Skovkrogen
1875, 1607, 2107, Birte Andersdatter, aftægtsenke, 76, af Skaarup. Datter af gaardmand Anders Andersen, af Mullerød
1875, 3008, 0309, Maren Andersen, 9 maaneder, datter af husmand Anders Rasmussen, af Ungersbjærge
1875, 1712, 2312, Anne Katrine Madsen, 17 uger, datter af gaardmand Peder Madsen, af Strærup Mark
1876, 1202, 2002, Dødfødt pige, datter af indsidder Christian Jensen, af Flenstofte
1876, 1104, 1104, Mette Johansen, 34, af Brunshus. Datter af afgangne fisker Johan Fred. Pedersen, af Brunshus. Fisker Christian Christensen
1876, 0804, 1504, Anne Larsdatter, aftægtsenke, 95½, af Brydegaard. Datter af gaardmand Lars Rasmussen, af Brydegaard. Smed Peder Larsen
1876, 2304, 3004, Johanne Sophie Jensen, 2 dage, bager Jens Jensens datter, af Dreslette
1876, 1707, 2207, Kirsten Marie Jørgensen, ugift, 26. Datter af afdøde gaardmand Jørgen Larsen, af Dreslette
1876, 1608, 2208, Margrete Andersdatter, gift, 71, af Snave. Datter af gaardmand Anders Larsen, af Voldtofte. Aftægtsgaardmand Lars Hansen
1876, 2011, 2811, Maren Larsdatter, aftægtsenke, 79, af Dreslette. Datter af gaardmand Lars Rasmussen Stovgaard, af Dreslette. Gaardmand Rasmus Pedersen
1876, 1212, 1712, Anne Christoffersdatter, 71, af Dreslette. Datter af husmand Christoffer Rasmussen, af Dreslette. Husmand og snedker Jørgen Pedersen
1876, 1012, 1712, Anne Petersen, 1½, datter af husmand Hans Petersen, af Ungersbjærge
1876, 2212, 3112, Maren Mullerød, fattiglem, 31, i Dreslette Hospital
1876, 2212, 2912, Karen Larsdatter, aftægtsenke, 83, af Skaarup. Datter af husmand Lars Nielsen Banke, af Dreslette. Gaardmand Anders Hansen
1877, 1804, 2404, Anne Katrine Nielsdatter, 57½, af Snave. Datter af husmand Niels Nielsen, af Snave. Væver Lars Larsen
1877, 0605, 1205, Anne Katrine Larsen, enke, 62, af Brydegaard. Født i Sønderby. Datter af ubekjendt. Husmand Jens Larsen
1877, 0506, 1106, Margrete Larsdatter, 70, af Skovkrogen. Datter af gaardmand Lars Larsen, af Snave. Husmand Hans Jensen
1877, 1607, 2107, Kirsten Povlsdatter, 60, af Birkeland. Datter af hjulmand Povl Hansen, af Dreslette. Husmand og væver Anders Jørgensen
1877, 2710, 0211, Dortea Kirstine Jørgensen, 3½, datter af gaardmand Lars Jørgensen, af Enemærket
1877, 1302, 1802, Maren Rasmusdatter, enke og fattiglem, 80, af Fid. Født i Assens. Datter af ubekjendt. Fisker Anders Pedersen
1877, 0108, 0708, Birte Andersdatter, enke, 70, af Strærup. Datter af gaardmand Anders Hansen, af Strærup Mark. Gaardmand Mads Jørgensen
1877, 0808, 1408, Anne Hansdatter, enke, 79, af Hestemark. Datter af husmand Hans Nielsen, af Skovkrogen. Husmand Jens Rasmussen
1877, 2010, 2610, Anne Hansen, 40, af Ungersbjærge. Datter af sognefoged Hans Hansen, af Brydegaard. Gaardmand Jens Nielsen
1877, 0411, 1011, Maren Hansdatter, enke, 72, af Skovkrogen. Datter af husmand Hans Drud, af Skovkrogen. Husmand Rasmus Madsen
1878, 0703, 1303, Anne Hansen, 32, af Snave. Datter af afdøde ugift Johanne Jørgensdatter, af Høed. Gaardmand Hans Nielsen
1878, 1503, 2403, Marie Katrine Pedersen, 2 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Pedersen Blomme, af Dreslette
1878, 2403, 3003, Birthe Nielsdatter, aftægtsenke, 67, af Dreslette. Datter af gaardmand Niels Nielsen af Snave. Gaardmand Hans Larsen
1878, 2603, 3103, Birte Jensdatter, enke, 84½, i Præsteholme. Datter af husmand Jens Larsen af Herredsbjerge. Husmand Lars Jensen
1878, 1104, 1804, Anne Christensdatter, ugift fattiglem, 56, af Brunshus. Datter af husmand Christen Hansen, af Mullerød
1878, 2003, 2703, Kirsten Jørgensen, 69, af Strærup. Datter af gaardmand Jørgen Nielsen paa Helnæs. Gaardmand Peder Rasmussens (sen.)
1878, 1905, 2505, Karen Clemensdatter, aftægtsenke, 84, af Dreslette. Født i Turup. Datter af ubekjendt. Gaardmand Hans Hansen
1878, 2804, -, Anne Frederikke Kastrup, enke, 81, i Snave. Skolelærer Hans Pedersen Kiær
1878, 0407, 1007, Anne Frederikke Pedersen, 6½, datter af husmand Hans Pedersen Blomme, af Dreslette
1878, 1307, 1907, Christiane Hansen, ugift, 23. Datter af husmand Hans Nielsen Langeløkke, af Enemærket
1878, 2707, 0408, Rasmine Jørgensen, ½, datter af gaardmand Anders Jørgensen, af Dreslette
1878, 0309, 0809, Dødfødt pige, datter af indsidder Carl Bolt, af Snave
1878, 3110, 0511, Johanne Jensdatter, enke og almisselem, 76, af Brunshus. Datter af skrædder Jens Jørgensen Lok, af Brydegaard. Skrædder Peder Andersen
1878, 2509, 3009, Birte Rasmussen, ugift, 17, datter af tømrer Rasmus Povlsen, af Dreslette
1878, 1310, 1910, Anne Hansdatter, ugift, 69½. Datter af gaardmand Hans Larsen, af Brydegaard
1879, 0104, 0804, Anne Andersdatter, aftægtsenke, 71½, af Dreslette Skovgaard. Datter af husmand Anders Rasmussen, af Holte. Gaardmand Rasmus Larsen
1879, 0210, 0810, Margrete Mortensen, 41, af Strærup Mark. Datter af afgangne husmand Morten Jørgensen, af Mullerød. Husmand Hans Markussen
1880, 2502, 0203, Karen Pedersdatter, aftægtsenke, 82½, af Skovkrogen. Datter af husmand Peder Mogensen, af Flemløse. Husmand Morten Andersen
1880, 1803, 2403, Anne Kirstine Balle, 2, datter af gaardmand Hans Andersen Balle, af Mullerød
1880, 2605, 3105, Anne Katrine Hansen, ugift, 19½. Datter af husmand Hans Nielsen Langeløkke, af Enemærket
1880, 1007, 1607, Anne Katrine Jørgensen, 1½, datter af husmand Niels Jørgen Jørgensen, af Herredsbjærg
1880, 2309, 2909, Karen Marie Hansen, ugift, 28. Datter af gaardmand Hans Pedersen, af Strærup
1880, 2709, 0410, Anne Sørensen, 50, af Strærup Mark. Datter af afgangne gaardmand Søren Sørensen, af Strærup. Gaardmand Hans Hansen
1880, 1710, 2210, Mette Andersdatter, enke og fattiglem, 76, paa Dreslette Fattiggaard, Indsidder Hans Christoffersen
1880, 1111, 1711, Kirsten Larsen, ugift fattiglem, 59, paa Fattiggaarden
1880, 0212, 0712, Anne Hansdatter, ugift fattiglem, 84, paa Fattiggaarden
1880, 0912, 1712, Karen Pedersdatter, enke, 81, af Dreslette. Datter af husmand Peder Nielsen, af Aa. Husmand Søren Andersen
1880, 1912, 2712, Kirsten Hansen, 46, af Snave Mark. Datter af gaardmand Hans Pedersen, af Strærup. Gaardmand Anders Pedersen
1880, 0206, 0606, Karen Marie Pedersen, 17½, datter af husmand Peder Madsen, af Skovkrogen
1880, 2708, 0109, Dødfødt pige, datter af ugift Anne Jensen, af Dreslette Mark
1881, 0201, 0801, Ida Kirsten Petersen, 1½, datter af mejeriforpagter C. Petersen, af Skaarup
1881, 0501, 1001, Anne Jørgensdatter, enke og fattiglem, 77, paa Fattiggaarden. Husmand Anders Pedersen
1881, 1801, 2601, Marie Pouline Petersen, 5½, datter af mejeriforpagter C. F. Petersen, af Skaarup
1881, 2801, 0402, Maren Mikkelsen, 7, datter af gaardmand Rasmus Mikkelsen, af Brydegaard
1881, 0202, 0902, Christiane Christensen, 51, af Dreslette Mark. Datter af husmand Christen Jensen, af Dreslette. Husmand og skrædder Jens Andersen
1881, 0603, 1203, Karen Larsdatter, ugift fattiglem, 48. Datter af afgangne husmand Lars Pedersen (Skytte), af Dreslette
1881, 1503, 1903, Anne Hansdatter, 58, af Dreslette. Datter af husmand Hans Eriksen, af Dreslette. Husmand Hans Pedersen
1881, 0110, 0710, Birte Jørgensen, enke, 29, af Mullerød. Datter af husmand Jørgen Nielsen, sammesteds. Husmand Lars Andersen
1882, 0101, 0901, Kirsten Hansdatter, 82, af Snave. Datter af gaardmand Hans Larsen, af Brydegaard. Smed Jørgen Hansen
1882, 1701, 2201, Anne Katrine Pedersen, 7 dage, datter af ugift Margrete Kirstine Nielsen, af Mullerød
1882, 2801, 0302, Maren Hansen, 41, af Skovkrogen. Datter af afgangne husmand Hans Rasmussen (Banke), af Dreslette. Husmand Hans Jakob Rasmussen
1882, 0703, 1303, Kirsten Nielsdatter, enke og fattiglem, 71, af Dreslette. Datter af husmand Niels Stensen, af Aa. Husmand Jørgen Hansens (Lindhardt)
1882, 0704, 1404, Rasmine (Petrea) Pedersen, 14 dage, datter af husmand Jørgen Pedersen, af Brydegaard
1882, 1205, 2005, Karen Larsdatter, aftægtsenke, 85, af Dreslette. Datter af husmand Lars Larsen, af Vejsmose. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1882, 1709, 2209, Kirsten Christiansdatter, ugift, 64, Strærup Mark
1882, 0504, 1104, Anne Olsdatter, 73, af Skovkrogen. Datter af husmand Ole Jørgensen (Greve), af Mullerød. Aftægtsmand Johan Larsen
1882, 1907, 2607, Maren Jakobsdatter, enke, 85 og 9 maaneder, af Skovkrogen. Datter af ubekjendt. Aftægtsgaardmand Hans Hansen Søllested
1882, 1712, 2412, Anna Johanne Lausen, 2 maaneder, datter af page… Peter Daniel Lausen, af Skovkrogen